Διαδικασία : 2015/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0284

11.6.2015
A8-0186/2015
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Cristian-Silviu Bușoi
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 933kWORD 468k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου