Ziņojums - A8-0186/2015Ziņojums
A8-0186/2015

ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Cristian-Silviu Bușoi

11.6.2015


Procedūra : 2015/0028(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0186/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0186/2015
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: