AJÁNLÁS az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

22.6.2015 - (15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: Peter van Dalen

Eljárás : 2014/0329(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0201/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0201/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15848/2014),

–       tekintettel az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (15849/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0003/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0201/2015),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Zöld-foki Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A Zöld-foki-szigetek az Atlanti-óceán keleti részén, Szenegáltól és Mauritániától körülbelül 600 km-re található szigetállam. 10 nagyobb és 5 kisebb sziget alkotja. Természeti erőforrásokban és édesvízben szegény. Az egykori portugál gyarmat 1975-ben vált függetlenné, és mivel jelenleg az AKCS-államok csoportjához tartozik, részesül a Cotonoui Megállapodás által nyújtott előnyökből. A Zöld-foki-szigetek 2008 óta már nem tartozik a legkevésbé fejlett (LDC-) országok közé, így nem részesül többé ugyanolyan mértékben a fejlesztésre irányuló állami támogatás vagy az LDC-státuszhoz kapcsolódó, preferenciális rendszer előnyeiből. Az ország azonban a GSP+ általános vámkedvezmény-rendszer keretében exportálhat az Unióba. A humán fejlettségi mutató 2012-ben 0,586 volt, ami világszinten a 131. helyet jelenti (UNDP, 2013). A Zöld-foki-szigetek gazdasága nem igazán diverzifikált, de egyre több idegenforgalmi fejlesztés valósul meg.

A tíz sziget körüli sekély tengerben az 1990-es évek végén 18 000 tonnára becsülték a halászati erőforrások mennyiségét, és azóta nem készült újabb felmérés. A mélytengeri halászati erőforrásokat 25 000 tonnára becsülik. Az állományok rendszeres felmérésének hiánya megnehezíti azok méretének felbecsülését, illetve a rendelkezésre álló halászati lehetőségek meghatározását.

A Zöld-foki-szigetek szigetcsoportjához tartozó vizekben a halászat négy típusát különböztetjük meg: belföldi kisüzemi, kereskedelmi és létfenntartási célú halászat; belföldi félipari halászat; az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás keretében zajló külföldi halászat; valamint 4) a magánengedélyeken alapuló hozzáférési rendszer keretében zajló külföldi halászat.

Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodást 1990. július 24-én írták alá. Azóta hat jegyzőkönyvet hajtottak végre, ebből hármat a 2007. szeptember 1-jén hatályba lépett halászati partnerségi megállapodás keretében.

A tárgyaló felek 2014. augusztus 28-án új jegyzőkönyvtervezetet írtak alá. Az új jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás 15. cikkben rögzített kezdőnapjától, vagyis az új jegyzőkönyv aláírásának napjától számított négyéves időszakra szól.

Az új jegyzőkönyv elemzése

A megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények tiszteletben tartása és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak figyelembevétele mellett – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson a Zöld-foki Köztársaság halászati övezetében. A Bizottság a tárgyalások során többek között a korábbi jegyzőkönyv külső szakértők által készített utólagos értékelésének eredményeit is figyelembe vette.

Az általános cél az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti együttműködés szorosabbra fűzése olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely a Zöld-foki Köztársaság halászati övezetében lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

A jegyzőkönyv az alábbiak számára biztosít halászati lehetőséget:

– 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó (korábban is 28),

– 30 felszíni horogsoros hajó (korábban 35),

– 13 horgászbotos tonhalhalászhajó (korábban 11).

A négyéves időszakra a jegyzőkönyv becsült összértéke 3 300 000 euró. Az összeg az alábbi három komponensből áll:

1.  1 050 000 euró pénzügyi kompenzáció az erőforrásokhoz való hozzáférés címén:

-   Az éves pénzügyi hozzájárulás az első két évben 550 000, az utolsó két évben pedig 500 000 euró, 5000 tonnás referenciamennyiséget alapul véve, amely esetében a hozzáféréshez kapcsolódó összeget az első két évre 275 000, az utolsó két évre pedig 250 000 euróban határozták meg.

2.  1 050 000 euró a Zöld-foki Köztársaság halászati ágazati politikája fejlesztésének támogatására:

-   Összege az első két évben évi 275 000, az utolsó két évben évi 250 000 euró.

3.  1 200 000 euró a hajótulajdonosok által fizetendő díjakra:

-   A díjakat a következőképpen számítják: az alkalmazás első két évében 55 EUR a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében halászott tonnánként; az alkalmazás utolsó két évében 65 EUR a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében halászott tonnánként.

A jegyzőkönyv ezenkívül a partnerország által nemzeti szinten – különösen az ellenőrzés és a jogellenes halászat elleni küzdelem vonatkozásában – elfogadott programok végrehajtásához biztosított pénzügyi támogatás (ágazati támogatás) révén hozzájárul a halászati erőforrások hatékonyabb kezeléséhez és védelméhez. Ezenkívül tervben vannak a biztonsággal és az általános képzéssel kapcsolatos, a helyi halászok javát szolgáló projektek is.

A jegyzőkönyv széles körű párbeszédet is tervez az ágazati politika programozása és végrehajtása tekintetében. Az eredmények 3. cikk szerinti közös elemzése szintén ezen ellenőrzési eszközök közé tartozik. A jegyzőkönyv továbbá külön záradékokat tartalmaz a jegyzőkönyv bizonyos meghatározott feltételekkel és körülmények között történő felfüggesztésére vonatkozóan.

Az erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása érdekében a jegyzőkönyvben a felek szigorú nyomonkövetési rendszer kialakításában egyeztek meg. Ez a mechanizmus konkrétan a cápafogásokkal kapcsolatos adatok negyedévenkénti megosztásán alapul. Amennyiben ezek a fogások meghaladják a referenciamennyiség 30%-át, megerősített nyomon követést kell kialakítani. Amennyiben a cápafogások meghaladják a referenciamennyiség 40%-át is, a vegyes bizottság adott esetben további gazdálkodási intézkedéseket hoz.

Az uniós és zöld-foki-szigeteki tudományos intézetek ezenkívül átfogó tanulmányt készítenek a szóban forgó vizek cápaállományáról. A felek megegyeztek abban, hogy figyelembe veszik ezt a tanulmányt, és a vegyes bizottság a tanulmány eredményei alapján határozhat a nyomon követési rendszer kiigazításáról.

Az előadó álláspontja

Figyelembe véve, hogy a zöld-foki-szigeteki gazdaság számára milyen lehetőségeket nyújt a rendelkezésre álló állománynak a fenntartható halászat elvei és az ágazat legjobb gyakorlatai alapján történő jobb kiaknázása, az előadó úgy véli, az új megállapodás és jegyzőkönyv mindkét félnek érdekében áll, ezért javasolja az EP egyetértését.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi jegyzőkönyv elemzése alapján a megállapodás és a jegyzőkönyv bizonyos új elemei ígéretesnek tűnnek és szükségesek:

-       A cápafogások 30 és 40%-os referenciamennyiségéhez kapcsolt, kiegészítő intézkedéseket életbe léptető új nyomonkövetési mechanizmus különösen fontos lépés a megfelelő irányban. Az előadó megjegyzi ugyanakkor, hogy a 2011–2012-ben a Zöld-Foki Köztársaságban uniós horogsoros halászhajók által kifogott halmennyiség 83%-a cápákból állt, ezért a referenciaérték várhatóan könnyen elérhető lesz. Az előadó ezért reméli, hogy az „adott esetben” kifejezést nem használják majd kiskapuként a szükséges kiigazítások elkerülésére.

-       A felek megállapodtak, hogy fenntartják a tonnában meghatározott referenciamennyiséget, ám 35-ről 30-ra csökkentik a felszíni horogsoros hajók számát. Ez remélhetőleg csökkenti a kifogott cápák számát, mivel a horogsoros hajók esetében kiugróan magas a cápák aránya a járulékos fogásban.

-       Az EU és a zöld-foki-szigeteki tudományos intézetek által készítendő, cápákkal kapcsolatos tanulmány hozzájárulhat a cápák hatékonyabb jövőbeni védelméhez. Az előadó reméli, hogy a vegyes bizottság megfelelően igazítja ki a nyomonkövetési mechanizmust, amennyiben a tanulmány eredményei ezt javasolják.

Az előadó ezenkívül felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi jegyzőkönyv elemzése alapján a megállapodás és a jegyzőkönyv bizonyos elemeit javítani kell:

-       Az ágazati támogatás végrehajtása késik. A végrehajtási szint kielégítő, ugyanakkor nehéz megállapítani az európai ágazati támogatás hatását a többi fejlesztési partner által kezdeményezett ágazati programokhoz képest, különös tekintettel a nyugat-afrikai regionális halászati program zöld-foki-szigeteki tevékenységére (WARFP – CV, amelyet a Világbank által finanszíroz).

-       Úgy tűnik, hogy a horogsoros hajók által megcélzott fajok esetében nem áll fenn a túlhalászás veszélye. A hatékonysági értékelések azonban arra engednek következtetni, hogy az uniós horogsoros hajók tevékenysége – a legfontosabb érintett cápafajokra vonatkozó gazdálkodási keret kivételével – nem teljes mértékben van összhangban a felelősségteljes halászat magatartási kódexének elveivel; különösen az elővigyázatosság elvével, mivel a tudományos álláspont szerint a (teljes fogás 70%-át kitevő) kék cápa mellett több más faj állományát is maximálisan kiaknázzák.

-       A halászati partnerségi megállapodás megfelelőségi vizsgálata szerint a megállapodás megfelel a hajóüzemeltetők elvárásainak, azonban fennáll a veszély, hogy – amint néhány évvel ezelőtt is történt – közfelháborodást okoz, hogy uniós horogsoros hajók kardhal és tonhal helyett cápákra halásznak. Előfordulhat, hogy ezeket a fajokat, például a kék cápát, összekeverik a veszélyeztetett fajokkal, amelyeket az uniós hajók csak ritkán fognak ki.

-       A visszamenőleges értékelés több elemét is meg kell említeni. A legfontosabb az, hogy logikus beavatkozási keretet kell kialakítani a jegyzőkönyv értékelésére vonatkozó iránymutatások javítása érdekében, illetve az értékelés standardizálása céljából. Ezt végre kellene hajtani például az ágazati támogatással összefüggésben is. Ki kell továbbá terjeszteni a jegyzőkönyv időtartamát annak érdekében, hogy következetesebbé válhasson az értékelési munka, elkészülhessen a zöld-foki-szigeteki halászattal kapcsolatos jogi előírások és mechanizmusok gyűjteménye, az összes fél által elfogadott keretben rögzíteni lehessen valamennyi beavatkozást, majd pedig véglegesíteni lehessen és meg lehessen erősíteni a halászati politika és az ahhoz kapcsolódó eszközök végrehajtásához szükséges valamennyi megállapodást.

Az előadó végül több kérdésben is tájékoztatást kér majd az Európai Bizottságtól:

Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, valamint az új jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati programot.

Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról.

Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a Parlamentnek a vegyes bizottság által a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet 4. cikke (6) bekezdésének megfelelően összeállított tudományos alapú kritikus vizsgálatra válaszul hozott intézkedésekről; hangsúlyozza ezenkívül, hogy a Parlamentet tájékoztatni kell a járulékos cápafogások számszerű adatairól, mivel ez a megállapodás és a jegyzőkönyv legvitatottabb eleme.

Az előadó felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában.

Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy évente tájékoztassa a Parlamentet a Zöld-foki Köztársaság egyéb nemzetközi megállapodásairól annak érdekében, hogy a nyomon tudja követni a régió teljes halászati tevékenységét, ideértve azokat is, amelyek ellentétesek lehetnek az európai halászati politikával (pl.: cápauszony-levágás).

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (7.5.2015)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE))

A vélemény előadója: Maurice Ponga

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött jelen jegyzőkönyvnek meg kell felelnie az új közös halászati politikára vonatkozó rendeletnek, amely különösen a fenntartható halászatra és a jó kormányzásra helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor elismeri a közös halászati politika és az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzések közötti szakpolitikai koherencia fontosságát.

A jegyzőkönyv négyéves időszakra szól, ezáltal bizonyos stabilitást garantál.

Az uniós hajóknak biztosított halászati lehetőségek – a „rendelkezésre álló többlet” korlátain belül – tiszteletben tartják a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvéleményeket és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait. Megjegyzendő, hogy az új jegyzőkönyv az előző jegyzőkönyvben előírtakkal azonos referenciamennyiséget határoz meg. A fogásmennyiség ellenőrzött, ugyanakkor az EU, valamint a Szenegál és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodásoknak köszönhetően megfelelő halászati övezetet engedélyez az európai uniós hajók számára és a jegyzőkönyvet az „aktív halászati partnerségi megállapodás regionális hálózatának” részévé teszi.

A halászati erőforrásokhoz való hozzáférés érdekében folyósított 1 050 000 eurós teljes összegen, valamint a hajótulajdonosok által fizetendő 1 200 000 eurós díjakon kívül a jelen jegyzőkönyv a zöld-foki szigeteki halászati ágazat támogatására az első két évre évi 275 000 eurót, az utolsó két évre pedig 250 000 eurót irányoz elő.

Az ágazati keret előző évi 110 000 eurós éves összegének jelentős növekedése hozzásegítheti a Zöld-foki Köztársaságot, hogy jobban felvegye a harcot a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat ellen a hozzá tartozó kizárólagos gazdasági övezetek feletti ellenőrzés megerősítésével, a halászati erőforrások kezelésének javításával, az összes érdekelt féllel folytatott párbeszéd és a regionális és nemzetközi együttműködés folytatásával, a halászati termékek egészségügyi minőségének javításával és a kisüzemi halászat fejlesztésének előmozdításával.

Az előadó, figyelembe véve az előző jegyzőkönyv értékelésének eredményeit, továbbá tekintettel az új jegyzőkönyv tartalmára, egyetért annak elfogadásával.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi határozattervezethez

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Patrizia Toia, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (7.5.2015)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE))

A vélemény előadója: José Manuel Fernandes

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a Tanács által ráruházott hatásköre alapján tárgyalásokat folytatott a Zöld-foki Köztársasággal az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújítása céljából.

A tárgyalások eredményeként a tárgyalópartnerek 2014. augusztus 28-án egy új jegyzőkönyvtervezetet parafáltak. Az új jegyzőkönyv a jegyzőkönyv aláírásának napjától számított négyéves időszakra szól.

A megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények tiszteletben tartása és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak figyelembevétele mellett – adott esetben a rendelkezésre álló többlet korlátain belül – halászati lehetőségeket biztosítson a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében.

A jegyzőkönyv általános célja az Európai Unió és a Zöld-foki-szigetek közötti együttműködés javítása egy olyan partnerségi keret létrehozásával, amely lehetővé teszi a zöld-foki-szigeteki halászati övezetben fenntartható halászati politika kialakítását, továbbá a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását, ami mindkét fél érdekét szolgálja.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK: a tervezett megállapodáshoz csatolt pénzügyi kimutatás az előirányzatok teljes keretét a 2015 és 2018 közötti időszakra 2 792 millió EUR-ban állapítja meg a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések tekintetében (beleértve a megállapodás irányításának adminisztratív költségeit is).

A megállapodás végrehajtására előirányzott éves pénzügyi hozzájárulást a következőképpen kell meghatározni:

- éves pénzügyi hozzájárulás a halászati övezetekhez való hozzáférés tekintetében:

•az első két évben 550 000 EUR;

•az utolsó két évben 500 000 EUR,

5 000 tonnás referenciamennyiséget alapul véve, amely esetében a hozzáféréshez kapcsolódó összeget az első két évre 275 000 EUR-ban, az utolsó két évre pedig 250 000 EUR-ban határoztak meg,

- a Zöld-foki Köztársaság halászati ágazati politikája fejlesztésének támogatása tekintetében:

•az első két évben 275 000 EUR évente;

•az utolsó két évben 250 000 EUR évente.

Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Zöld-foki Köztársaságnak a jogellenes halászat elleni küzdelem tekintetében fennálló igényeinek.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi határozattervezethez.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Emilian Pavel

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker