Eljárás : 2014/0280(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0202/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0202/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2015 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0241

JELENTÉS     ***I
PDF 356kWORD 77k
22.6.2015
PE 557.311v02-00 A8-0202/2015

a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0605 – C8‑0171/2014 – 2014/0280(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Jiří Maštálka

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0605 – C8‑0171/2014 – 2014/0280(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0605),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0171/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0202/2015),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2014. december 16.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                              TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

A vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

COM(2014)0605, 2014. szeptember 29. – 2014/0280(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2014. október 14-én és november 13-án összeült, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

Az említett üléseken(2) a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről szóló 385/96/EK tanácsi rendeletet kodifikáló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat csupán a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

ELJÁRÁS

Cím

A vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezés (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.9.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

28.1.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jiří Maštálka

28.5.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.6.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

22.6.2015

(1)

HL C 102., 1996.2.4., 2. o.

(2)

              A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat