Eljárás : 2014/0174(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0203/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0203/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/07/2015 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0240

JELENTÉS     ***I
PDF 324kWORD 66k
22.6.2015
PE 541.416v02-00 A8-0203/2015

a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2015)0049 – C8‑0041/2015 – 2014/0174(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Jiří Maštálka

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2015)0049 – C8‑0041/2015 – 2014/0174(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM2015)0049),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0041/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. december 10-i véleményére(1),

–       tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(2),

–       tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0203/2015),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2015. április 16.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                              TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő uniós eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (kodifikált szöveg)

COM(2015) 49 végleges, 2015.2.9. - 2014/0174 (COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2015. február 26-án ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

A szóban forgó ülésen(1) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet kodifikáló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó módosított javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

(1)

              A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS

Cím

A nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlása (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – COM(2014)0341 – C8-0019/2014 – 2014/0174(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.2.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jiří Maštálka

27.4.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.6.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

22.6.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat