Procedură : 2014/2256(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0209/2015

Texte depuse :

A8-0209/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0273

RAPORT     
PDF 230kWORD 241k
24.6.2015
PE 546.580v03-00 A8-0209/2015

referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

(2014/2256(INI))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Julia Reda

AMENDAMENTE
 PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

(2014/2256(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 4, 26, 34, 114, 118 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–       având în vedere articolul 27 din Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) din 1994,

–       având în vedere Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, din 20 octombrie 2005,

–       având în vedere articolele 11, 13, 14, 16, 17, 22 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională(1),

–       având în vedere Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice și în special testul în trei etape,

–       având în vedere Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996,

–       având în vedere Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele din 20 decembrie 1996,

–       având în vedere Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile audiovizuale, adoptat de Conferința diplomatică a OMPI privind protejarea interpretărilor și execuțiilor audiovizuale la Beijing în data de 24 iunie 2012,

–       având în vedere studiul din septembrie 2013 privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) realizat în comun de Oficiul European de Brevete (OEB) și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), intitulat „Sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală: contribuție la performanța economică și ocuparea forței de muncă în UE”,

–       având în vedere Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate,

–       având în vedere Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă(2),

–       având în vedere Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public(3),

–       având în vedere Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane(4),

–       având în vedere Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(5),

–       având în vedere Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(6),

–       având în vedere Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu(7);

–       având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(8),

–       având în vedere Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale(9), care modifică Directiva Consiliului 92/100/CEE(10),

–       având în vedere Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale(11),

–       având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată(12),

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la promovarea sectoarelor culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă(13),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană(14),

–       având în vedere Rezoluția sa din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă(15),

–       având în vedere consultarea publică privind revizuirea normelor UE în materie de drepturi de autor organizată de Comisie între 5 decembrie 2013 și 5 martie 2014,

–       având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la Petiția nr. 0924/2011 adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite(16),

–       având în vedere Cartea verde a Comisiei privind Difuzarea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană: oportunități și provocări pentru o piață digitală unică (COM(2011)0427),

–       având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Dreptul de autor în economia cunoașterii” (COM(2008)0466),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru drepturile de proprietate intelectuală. Stimularea creativității și inovației pentru a oferi Europei creștere economică, locuri de muncă de înaltă calitate și bunuri și servicii de primă clasă” (COM(2011)0287),

–       având în vedere Memorandumul de înțelegere din 20 septembrie 2011 privind principiile-cheie referitoare la digitalizarea și punerea la dispoziție a operelor retrase din comerț, pentru facilitarea digitalizării și a punerii la dispoziție a cărților și revistelor de specialitate pentru bibliotecile europene și instituții similare,

–       având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0209/2015),

A.     întrucât revizuirea Directivei 2001/29/CE este esențială pentru promovarea creativității și a inovării, a diversității culturale, a creșterii economice, a competitivității, pentru piața unică digitală, precum și pentru accesul la cunoștințe și informații, oferind, totodată, un nivel adecvat de recunoaștere și protecție a drepturilor autorilor de opere literare și artistice;

B.     întrucât articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește că Uniunea contribuie la înflorirea și diversitatea culturilor statelor membre, în special prin creația artistică și literară;

C.     întrucât Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională a urmărit să adapteze legislația referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe pentru a reflecta evoluțiile tehnologice;

D.     întrucât Directiva 2001/29/CE răspunde și unui număr de obligații ale UE în virtutea dreptului internațional, inclusiv dispozițiile Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, Tratatul OMPI privind dreptul de autor și Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele;

E.     întrucât Comisia și statele membre investesc considerabil în digitalizarea și accesibilitatea online a bogatelor colecții de care dispun instituțiile europene de patrimoniu cultural, astfel încât cetățenii să poată avea acces la acestea de oriunde și de pe orice dispozitiv;

F.     întrucât industriile europene culturale și creative reprezintă un motor pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE și aduc o contribuție majoră la economia UE, având în vedere că angajează peste 7 milioane de persoane și generează, conform ultimelor estimări, peste 4,2% din PIB-ul UE, și întrucât întreprinderile culturale au continuat să creeze locuri de muncă și în timpul crizei economice din anii 2008-2012;

G.     întrucât studiul realizat în comun de OEB și OAPI în septembrie 2013 arată că aproximativ 39% din activitatea economică globală a Uniunii, a cărei valoare se ridică la aproximativ 4 700 de miliarde de euro anual, se desfășoară de sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală; în plus, acestea generează, în formă directă, 26% (reprezentând 56 de milioane de locuri de muncă) și, în formă indirectă, 9% din totalul locurilor de muncă din UE;

H.     întrucât revoluția digitală a introdus noi tehnici și mijloace de comunicare și a deschis calea unor noi forme de expresie, care, punând sub semnul întrebării relația trilaterală tradițională dintre autori, antreprenorii culturali și utilizatori, au contribuit la apariția unei economii bazate pe cunoaștere, la crearea de noi locuri de muncă și la promovarea culturii și inovației;

I.      întrucât orice inițiativă politică în domeniul pieței unice digitale trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și în special articolele 11, 13, 14, 16, 17 și 22;

J.      întrucât diversitatea culturală și lingvistică depășește granițele naționale, unele limbi europene fiind vorbite în mai multe țări;

K.     întrucât Carta drepturilor fundamentale protejează libertatea de exprimare, libertatea informației și libertatea artelor și a cercetării științifice și garantează protecția datelor cu caracter personal și a diversității culturale și lingvistice, dreptul de proprietate și protecția proprietății intelectuale, dreptul la educație și libertatea de a desfășura o activitate comercială;

L.     întrucât dreptul creatorului la protejarea producției sale creative trebuie menținut și în era digitală;

M.    întrucât este necesar să se ia în considerare măsuri menite să contribuie la dezvoltarea în continuare a schimburilor culturale și la îmbunătățirea securității juridice din sector; întrucât de la punerea în aplicare a Directivei 2001/29/CE s-au dezvoltat numeroase servicii creative online, iar consumatorii au acces mai mult ca niciodată la o gamă largă de opere creative și culturale; întrucât consumatorii au nevoie de acces la un conținut cultural bogat, variat și de calitate;

N.     întrucât construcția armonioasă și sistematică a bibliotecii digitale Europeana, înființată în anul 2008 în contextul unei inițiative a UE, permite accesul la opere din bibliotecile statelor membre;

O.     întrucât operele creative reprezintă una dintre principalele surse care alimentează economia digitală și actorii din sectorul informaticii, cum ar fi motoarele de căutare, rețelele sociale sau platformele pentru conținut generat de utilizatori, dar valoarea produsă de operele creative este transferată aproape în totalitate acestor intermediari digitali, care refuză să remunereze autorii sau negociază remunerații foarte reduse;

P.     întrucât prin Directiva 2011/77/UE și Directiva 2006/116/CE au fost armonizate duratele de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor similare prin stabilirea unei armonizări depline a perioadei de protecție pentru fiecare tip de operă și fiecare drept conex în statele membre;

Q.     întrucât autoritățile legislative ale UE au sarcina de a promova un cadru legislativ pentru drepturile de autor și drepturile conexe care să fie clar și inteligibil pentru toate părțile interesate, în special pentru publicul larg, și care să asigure securitatea juridică;

R.     întrucât avantajul competitiv și puterea tot mai mare a anumitor intermediari pe internet are un impact negativ asupra potențialului de creație al autorilor și asupra dezvoltării serviciilor propuse de alți distribuitori de opere creative;

S.     întrucât, în definirea cadrului juridic pentru dreptul de autor și pentru drepturile conexe, trebuie să se țină seama de necesitatea de a încuraja modele industriale și comerciale inovatoare, profitând de oportunitățile oferite de noile tehnologii, în vederea creșterii competitivității întreprinderilor din UE;

T.     întrucât creșterea economică și crearea de locuri de muncă constituie prioritatea Comisiei și ocupă un loc central în programul acesteia pentru 2014-2019,

1.      amintește că dreptul de autor este un mijloc concret de asigurare a remunerației creatorilor și a finanțării creației;

2.      salută inițiativa Comisiei de organizare a unei consultări privind dreptul de autor, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea a numeroase categorii de părți interesate, inclusiv sectorul cultural și societatea civilă(17);

3.      salută angajamentul Comisiei de a dezvolta în continuare agenda digitală a UE, inclusiv chestiunile legate de drepturile de autor, în cursul noului mandat al Comisiei; salută Programul de lucru al Comisiei pe 2015 în măsura în care promite să prezinte un pachet legislativ privind piața unică digitală, care include o propunere legislativă al cărei obiectiv este modernizarea normelor în materie de drepturi de autor pentru a le adapta la era digitală;

4.      reamintește că dreptul de autor și drepturile conexe protejează și stimulează atât dezvoltarea și comercializarea de noi produse și servicii, cât și crearea și exploatarea conținutului lor creativ, contribuind, astfel, la sporirea competitivității, a ocupării forței de muncă și a inovării în mai multe sectoare industriale din UE;

5.      subliniază că eficiența dreptului de autor depinde de cea a măsurilor aplicate pentru a-l proteja și că pentru a asigura un sector creativ înfloritor și inovator, aplicarea drepturilor de autor trebuie să fie strictă;

6.      amintește că teritorialitatea este o trăsătură inerentă a drepturilor de autor și drepturilor conexe; subliniază că acest principiu nu se află în contradicție cu măsurile de asigurare a portabilității conținuturilor;

7.      subliniază că orice revizuire a Directivei 2001/29/CE ar trebui să garanteze în continuare principiul remunerației echitabile a titularilor de drepturi; solicită reafirmarea principiului teritorialității, care permite fiecărui stat membru să garanteze principiul remunerării echitabile în cadrul politicii sale culturale;

8.      observă că punerea în aplicare a Directivei 2001/29/CE a permis creșterea varietății operelor disponibile în mod legal pentru utilizatori; constată, de asemenea, că accesul transfrontalier la diversitatea de utilizări oferită consumatorilor de către progresul tehnologic ar putea necesita îmbunătățiri ale cadrului legal actual bazate pe elemente concrete, pentru a dezvolta în continuare oferta legală de conținut online cultural și creativ diversificat, permițând astfel accesul la diversitatea culturală europeană;

9.      reamintește că, mult prea frecvent, consumatorilor li se refuză accesul la anumite servicii de conținut pe motive geografice, contrar obiectivului de punere în aplicare a celor patru libertăți pe piața internă enunțat în Directiva 2001/29/CE; de aceea, îndeamnă Comisia să propună soluții adecvate pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii și la conținuturi protejate de drepturile de autor;

10.    consideră că din abordarea adoptată în Directiva 2014/26/UE privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor se pot desprinde învățăminte pentru alte tipuri de conținut, dar că aspectele legate de portabilitate și blocare pe criterii geografice nu pot fi rezolvate printr-o soluție universală, ci ar putea necesita mai multe intervenții diferite, atât de reglementare, cât și de piață;

11.    subliniază că contribuțiile creative ale UE reprezintă una dintre cele mai bogate resurse ale sale și că cei care vor să se bucure de ele ar trebui să aibă posibilitatea de a plăti în acest scop, chiar și atunci când acestea sunt vândute doar în alt stat membru;

12.    atrage atenția asupra faptului că radiodifuzorii care doresc să acopere întregul teritoriu european au posibilitatea de a utiliza licențele multiteritoriale, în conformitate cu Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor;

13.    amintește că finanțarea, producția și coproducția de filme și conținuturi televizate depind în mare măsură de licențele teritoriale exclusive acordate distribuitorilor locali pe diferite platforme care iau în considerare specificul cultural al diferitelor piețe europene; subliniază, așadar, că posibilitatea de a alege gradul de acoperire teritorială și tipul de platforme de distribuție, în baza principiului libertății contractuale, încurajează investițiile în filme și conținuturi televizate, precum și diversitatea culturală; solicită Comisiei să garanteze că orice inițiativă vizând modernizarea drepturilor de autor este precedată de o amplă evaluare a impactului eventual asupra producției, finanțării și distribuției de filme și conținuturi televizate, precum și asupra diversității culturale;

14.    subliniază că practicile industriei de blocare pe criterii geografice nu ar trebui să împiedice minoritățile culturale care trăiesc în statele membre ale UE să acceseze conținuturile sau serviciile gratuite sau contra cost care există în limba lor;

15.    sprijină inițiativele menite să consolideze portabilitatea, în UE, a serviciilor online de conținut obținut și pus la dispoziție în mod legal, și care respectă pe deplin drepturile de autor și interesele titularilor de drepturi;

16.    reamintește că piețele culturale europene sunt eterogene prin natura lor ca urmare a diversității culturale și lingvistice europene și observă că această diversitate ar trebui privită mai curând ca un beneficiu decât ca un obstacol în calea pieței unice;

17.    ia act de importanța licențelor teritoriale în UE, în special în ceea ce privește producția audiovizuală și de film, care se bazează în principal pe sistemele radiodifuzorilor de cumpărare în avans sau prefinanțare;

18.    observă cu îngrijorare multiplicarea serviciilor online ilegale și amplificarea pirateriei, precum și, în general, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, tendință care reprezintă o amenințare gravă la adresa economiilor statelor membre și a creativității în Uniunea Europeană;

19.    subliniază că orice reformă a cadrului care reglementează drepturile de autor ar trebui să se întemeieze pe un nivel ridicat de protecție, dat fiind faptul că drepturile sunt esențiale pentru creația intelectuală și oferă o bază legală stabilă, clară și flexibilă, care stimulează investițiile și creșterea în sectorul creativ și cultural, eliminând, totodată, incertitudinile și incoerențele juridice care afectează negativ funcționarea pieței interne;

20.    subliniază că, pe lângă sarcina importantă de extindere a structurilor funcționale pentru piața internă digitală, trebuie luate măsuri și pentru asigurarea continuității funcționării adecvate a pieței unice analogice;

21.    amintește că industriile în care se utilizează intensiv drepturile de autor asigură peste 7 milioane de locuri de muncă în UE; solicită, așadar, Comisiei să se asigure că orice inițiativă legislativă vizând modernizarea drepturilor de autor este precedată de o evaluare ex-ante exhaustivă a impactului asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă, precum și a costurilor și beneficiilor potențiale, în conformitate cu principiul unei mai bune legiferări;

22.    subliniază că orice revizuire a legislației UE privind drepturile de autor trebuie să fie bine orientată și bazată pe date convingătoare, pentru a asigura dezvoltarea continuă a sectoarelor creative europene;

23.    recunoaște că activitățile comerciale care încalcă drepturile de autor reprezintă o amenințare majoră la adresa funcționării pieței unice digitale și a dezvoltării de oferte legale diversificate de conținut online creativ și cultural;

24.    consideră esențială consolidarea poziției autorilor și creatorilor și îmbunătățirea remunerației acestora în raport cu distribuția și exploatarea digitală a operelor lor;

Drepturi exclusive

25.    recunoaște că este necesar ca autorilor și artiștilor interpreți sau executanți să li se ofere protecție juridică pentru activitățile lor creative și artistice; recunoaște că răspândirea culturii și cunoașterii se face în interes public; recunoaște rolul producătorilor și al editorilor în ceea ce privește lansarea operelor pe piață, precum și necesitatea unor remunerații adecvate și echitabile pentru toate categoriile de titulari de drepturi; dat fiind faptul că schimburile contractuale pot fi marcate de un dezechilibru de putere, solicită îmbunătățirea poziției contractuale a autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți în raport cu alți titulari de drepturi și intermediari, mai ales prin luarea în considerare a posibilității de a stabili o perioadă de timp rezonabilă pentru utilizarea drepturilor transferate de autori către părți terțe, după trecerea căreia drepturile respective s-ar stinge; subliniază, în acest context, importanța libertății contractuale;

26.    observă că o protecție adecvată a operelor care sunt protejate prin dreptul de autor sau a altor obiecte protejate este, de asemenea, de mare importanță, inclusiv din punct de vedere cultural și că, în temeiul articolului 167 din TFUE, Uniunii i se impune să țină seama, în activitatea sa, de aspectele legate de cultură;

27.    subliniază că autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să primească o remunerație echitabilă în mediul digital,precum și în mediul analog;

28.    invită Comisia să evalueze măsurile specifice și adecvate pentru a îmbunătăți securitatea juridică, în conformitate cu obiectivul Comisiei referitor la o mai bună legiferare; solicită, prin urmare, Comisiei, să analizeze impactul pe care l-ar avea un regim european unic al drepturilor de autor asupra locurilor de muncă și inovării din sectorul digital, precum și în ceea ce privește încurajarea accesului consumatorilor la diversitatea culturală regională;

29.    amintește că drepturile exclusive și libertatea contractuală sunt elemente fundamentale ale ecosistemului fragil al creației și finanțării acesteia, întrucât permit o mai bună repartizare a riscurilor, implicarea a diferiți actori în proiecte comune în beneficiul unui public eterogen din punct de vedere cultural și atragerea investițiilor în producția de conținut profesionist;

30.    recomandă ca, în scopul apărării interesului general concomitent cu protejarea informațiilor cu caracter personal, legiuitorul UE ar trebui să reflecteze la un mod în care să reducă și mai mult barierele din calea reutilizării informațiilor din sectorul public; remarcă faptul că o asemenea ajustare a legislației ar trebui realizată cu luarea în considerare în mod corespunzător a Directivei 2013/37/UE, a principiilor care stau la baza regimului drepturilor de autor și a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

31.    solicită Comisiei să protejeze eficient operele din domeniul public, care, prin definiție, nu fac obiectul protecției prin drepturile de autor; îndeamnă, prin urmare, Comisia să clarifice faptul că, odată ce o operă este în domeniul public, orice digitizare a acesteia care nu constituie a operă nouă, transformatoare, rămâne în domeniul public; solicită, de asemenea, Comisiei să verifice dacă titularilor de drepturi li se poate acorda dreptul de a-și oferi operele, integral sau parțial, domeniului public;

32.    invită Comisia să armonizeze și mai mult durata de protecție a drepturilor de autor și să nu o prelungească în niciun caz ulterior, în conformitate cu standardele internaționale prevăzute în Convenția de la Berna; încurajează statele membre să finalizeze rapid transpunerea și punerea în aplicare în mod eficient a Directivei 2006/116/CE și a Directivei 2011/77/UE;

Excepții și limitări

33.    invită legiuitorul UE să rămână fidel obiectivului menționat în Directiva 2001/29/CE referitor la stabilirea unui nivel adecvat de protecție pentru drepturile de autor și drepturile conexe, ca una dintre principalele modalități de asigurare a creativității culturale europene și de păstrare a unui echilibru just între diferitele categorii de titulari de drepturi și utilizatorii de obiecte protejate, precum și între diferitele categorii de titulari de drepturi; subliniază, în continuare, că orice modificare legislativă în acest domeniu ar trebui să asigure accesul persoanelor cu handicap la opere și servicii care sunt protejate prin drepturile de autor și drepturile conexe, în orice format ar fi;

34.    subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al industriilor culturale și creative europene, precum și al sectorului învățământului și cercetării și al sectorului care beneficiază de excepțiile și limitările legate de aceste drepturi și că aceste drepturi constituie baza de activitate și de ocupare a forței de muncă în aceste sectoare;

35.    remarcă faptul că în aplicarea excepțiilor și a limitărilor ar trebui să se țină seama de scopul pentru care au fost elaborate și, în special, de caracteristicile mediului digital, precum și de caracteristicile mediului analogic, menținând, în același timp, echilibrul între interesele titularilor de drepturi și interesele publicului; solicită, prin urmare, Comisiei să examineze posibilitatea de a revizui o serie de excepții și limitări care există în prezent pentru a le adapta mai bine la mediul digital, ținând seama de evoluțiile actuale din mediul digital, precum și de nevoia de competitivitate;

36.    subliniază că este important ca persoanele cu handicap să poată beneficia de excepții și limitări; în acest sens, ia notă de încheierea Tratatului de la Marrakech, care va facilita accesul la cărți al persoanelor cu deficiențe de vedere, și încurajează ratificarea rapidă a acestuia, fără a condiționa ratificarea de revizuirea cadrului juridic al UE; consideră că tratatul reprezintă un pas în direcția corectă, dar că mai rămân încă multe de făcut pentru a acorda acces la conținuturi persoanelor care au diferite handicapuri;

37.    remarcă importanța diversității culturale europene, precum și faptul că diferențele dintre statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a excepțiilor pot reprezenta o provocare pentru funcționarea pieței interne, având în vedere dezvoltarea activităților transfrontaliere, precum și competitivitatea pe plan global și inovarea UE, iar aceste diferențe ar putea conduce inclusiv la insecuritate juridică pentru autori și utilizatori; consideră, prin urmare, că unele excepții și limitări ar putea beneficia de pe urma existenței unui număr mai mare de norme comune; observă totuși că diferențele pot fi justificate pentru a permite statelor membre să legifereze în conformitate cu propriile interese culturale și economice, în conformitate cu principiile proporționalității și subsidiarității;

38.    invită Comisia să analizeze aplicarea unor standarde minime pentru excepții și limitări și, în plus, să asigure punerea în aplicare adecvată a excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directiva 2001/29/CE, precum și accesul egal la diversitatea culturală la nivel transfrontalier în cadrul pieței interne și îmbunătățirea securității juridice;

39.    consideră că este necesară consolidarea excepțiilor de care pot beneficia instituțiile de interes public, cum ar fi bibliotecile, muzeele sau arhivele, cu scopul de a promova accesul larg la patrimoniul cultural, inclusiv prin platformele online;

40.    solicită Comisiei să analizeze cu atenție posibilitatea introducerii obligativității anumitor excepții care vizează protejarea drepturilor fundamentale, mai ales lupta împotriva discriminărilor sau apărarea libertății presei; amintește, în acest context, că aceste excepții ar trebui să facă obiectul unor compensații echitabile;

41.    amintește importanța IMM-urilor în industriile culturale și creative în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE; subliniază că marea majoritate a IMM-urilor din industriile culturale și creative profită de flexibilitatea normelor în materie de drepturi de autor pentru a produce și a disemina opere culturale și creative și pentru a investi în acestea, dar și pentru a elabora soluții inovatoare menite să permită accesul utilizatorilor la opere creative online adaptate preferințelor și caracteristicilor particulare ale pieței locale;

42.    ia act cu interes de dezvoltarea unor noi forme de utilizare a operelor în rețelele digitale, în special de utilizările transformatoare, și subliniază necesitatea de a se examina soluții care conciliază protecția eficientă – care asigură remunerarea adecvată și compensații echitabile pentru creatori – cu obiectivul de interes general privind accesul la bunurile culturale și cunoaștere;

43.    evidențiază faptul că, în cazul în care există o excepție sau o limitare care se aplică deja, noile utilizări ale conținuturilor – datorate avansurilor tehnologice sau unor noi utilizări ale tehnologiei – ar trebui să fie, în măsura posibilului, interpretate în conformitate cu excepția sau cu limitarea existentă, cu condiția ca noua utilizare să fie asemănătoare cu cea existentă, în vederea îmbunătățirii securității juridice, și să fie supusă „testului în trei etape“; recunoaște că o astfel de flexibilitate în interpretarea excepțiilor și limitărilor poate permite adaptarea excepțiilor și limitărilor în cauză la diferitele circumstanțe naționale și nevoi sociale;

44.     subliniază că este necesar să se asigure neutralitatea tehnologică și compatibilitatea viitoare a excepțiilor și limitărilor, ținând seama în mod corespunzător de efectele convergenței mass-media și servindu-se, totodată, interesul public prin promovarea de stimulente pentru crearea, finanțarea și distribuirea de noi opere, precum și prin punerea acestor opere la dispoziția publicului într-un mod nou, inovator și atractiv;

45.    recomandă revizuirea răspunderii furnizorilor de servicii și a intermediarilor, menită să clarifice statutul și răspunderea juridică a acestora în ceea ce privește drepturile de autor, cu scopul de a se garanta că se realizează toate demersurile necesare în cadrul întregului proces creativ și de-a lungul întregului „lanț de aprovizionare“ și pentru a se asigura remunerația echitabilă a creatorilor și titularilor de drepturi din UE;

46.    consideră că utilizarea în scop comercial a fotografiilor, a înregistrărilor video sau a altor imagini ale unor opere care se află în permanență în locuri publice din spațiul real ar trebui să facă întotdeauna obiectul unei autorizări prealabile a autorilor sau a reprezentanților acestora;

47.    susține în continuare că dezvoltarea pieței digitale nu este posibilă fără dezvoltarea industriilor culturale și creative;

48.    evidențiază faptul că excepția pentru realizarea de caricaturi, parodii sau pastișe este importantă pentru dinamismul dezbaterii democratice; consideră că această excepție ar trebui să permită atingerea unui echilibru între interesele și drepturile creatorilor și caracterul original al unei opere protejate și libertatea de exprimare a utilizatorului unei astfel de opere care se bazează pe această excepție pentru a realiza caricaturi, parodii și pastișe;

49.    subliniază că este necesar să se evalueze temeinic autorizarea utilizării unor tehnici automatizate de analiză a textului și a datelor (de exemplu, „extragerea de texte și de date” sau „extragerea de conținut“) în scopuri legate de cercetare, cu condiția dobândirii permisiunii de a citi lucrările;

50.    consideră că dezvoltarea pieței digitale este strâns legată și trebuie să fie însoțită de dezvoltarea industriilor creative și culturale, aceasta fiind singura cale de obținere a unei bunăstări durabile;

51.    observă că dreptul la proprietate privată este unul dintre fundamentele societății moderne; observă, totodată, că facilitarea accesului la materiale educaționale și la bunuri culturale este esențială pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere și că legiuitorii ar trebui să ia în considerare acest aspect;

52.    solicită o excepție generală pentru scopurile legate de cercetare și de educație, care să se aplice nu numai instituțiilor de învățământ, ci și activităților educaționale sau de cercetare acreditate – inclusiv activităților online și activitățile transfrontaliere – legate de o instituție de învățământ recunoscută de autoritățile competente sau de legislația relevantă sau care fac parte dintr-un program de învățământ;

53.    subliniază că orice nouă excepție sau limitare introdusă în sistemul juridic al UE în materie de drepturi de autor trebuie să fie justificată corespunzător de o analiză economică și juridică solidă și obiectivă;

54.    recunoaște importanța bibliotecilor în ceea ce privește accesul la cunoaștere și solicită Comisiei să evalueze adoptarea unei excepții care să permită bibliotecilor publice și de cercetare să împrumute, în mod legal, cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, pe durată limitată, prin intermediul internetului sau al rețelelor bibliotecilor, astfel încât obligația lor ce ține de interesul public de a disemina cunoștințe să fie îndeplinită efectiv și într-un mod modern; recomandă ca, autorii să fie remunerați în mod echitabil pentru împrumuturile electronice, la fel ca în cazul împrumuturilor de cărți tipărite, în conformitate cu restricțiile teritoriale naționale;

55.    solicită Comisiei să evalueze adoptarea unei excepții care să le permită bibliotecilor digitizarea conținuturilor în scopul consultării, catalogării și arhivării;

56.    subliniază că este important să se ia în considerare concluziile numeroaselor încercări actuale ale industriei de carte de a construi modele de afaceri echitabile, echilibrate și viabile;

57.    ia act de faptul că în unele state membre au fost introduse licențe legale pentru sisteme de compensații; evidențiază că este necesar să se asigure faptul că actele care sunt admise în temeiul unei excepții ar trebui să fie admise în continuare; reamintește că ar trebui să se aibă în vedere plata de compensații pentru exercitarea excepțiilor și limitărilor doar în cazurile în care actele considerate a fi întemeiate pe o excepție aduc prejudicii titularului drepturilor; invită, în continuare, Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală să realizeze o evaluare completă din punct de vedere științific a acestor măsuri adoptate de statele membre și a efectului pe care îl au acestea asupra fiecărei părți interesate;

58.    reamintește importanța excepției pentru copierea privată, care nu poate fi limitată din punct de vedere tehnic, însoțită de remunerarea echitabilă a creatorilor; invită Comisia să analizeze, pe baza unor dovezi științifice, Rezoluția Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată(18) și rezultatele ultimului proces de mediere desfășurat de Comisie(19),viabilitatea măsurilor vizând remunerarea echitabilă a titularilor de drepturi în cazul unor reproduceri realizate de către o persoană fizică pentru uz personal, în special în ceea ce privește măsurile de transparență;

59.    observă că dreptul de a percepe taxe pentru copierea privată trebuie reglementat astfel încât cetățenii să fie informați cu privire la valoarea reală, scopul și modalitățile de utilizare a taxei;

60.    subliniază că taxele pentru drepturile de autor asupra materialelor pe suport digital ar trebui să fie mai transparente și optimizate pentru a proteja titularii de drepturi și drepturile consumatorilor, ținându-se seama de Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă;

61.    subliniază că este important să se crească gradul de claritate și transparență a regimului drepturilor de autor pentru utilizatorii de lucrări protejate prin drepturi de autor, mai ales în ceea ce privește conținutul generat de utilizator și taxele asociate drepturilor de autor, pentru promovarea creativității, dezvoltarea în continuare a platformelor online și asigurarea unei remunerații adecvate pentru titularii de drepturi de autor;

62.    ia act de importanța articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2001/29/CE și subliniază că exercitarea efectivă a excepțiilor sau a limitărilor și accesul la conținuturi care nu fac obiectul protecției dreptului de autor sau a drepturilor conexe nu ar trebui împiedicate prin contract sau termeni contractuali;

63.    invită distribuitorii să publice toate informațiile referitoare la măsurile tehnologice necesare pentru a asigura interoperabilitatea conținuturilor lor;

64.    subliniază nevoia de promovare a unei interoperabilități sporite, în special pentru software-uri și terminale, întrucât absența interoperabilității împiedică inovarea, reduce concurența și afectează consumatorii; consideră că absența interoperabilității conduce la supremația pe piață a unui anumit produs sau serviciu, fapt ce duce, la rândul lui, la înăbușirea concurenței și la limitarea opțiunilor consumatorilor în UE;

65.    subliniază că ritmul alert al evoluțiilor tehnologice de pe piața digitală impune un cadru legislativ pentru drepturile de autor neutru din punct de vedere tehnologic;

66.    recunoaște importanța unei aplicări proporționale și efective pentru sprijinirea creatorilor, a titularilor de drepturi și a consumatorilor;

67.    solicită Comisiei și legiuitorului UE să analizeze soluții pentru deplasarea valorii și a conținuturilor către servicii; insistă asupra necesității de a adapta definiția statutului intermediarilor la actualul mediu digital;

68.    subliniază faptul că, deseori, consumatorii se confruntă cu diverse limitări, iar noțiunea de drepturi ale consumatorilor în contextul drepturilor de autor este în multe cazuri absentă; invită Comisia să evalueze eficacitatea actualei legislații în materie de drepturi de autor din perspectiva consumatorilor și să dezvolte un set de drepturi ale consumatorilor clare și cuprinzătoare;

o

o o

69.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

20.4.2015

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la punerea în aplicare a Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

(2014/2256(INI))

Raportor pentru aviz: José Blanco López

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată importanța diversității culturale și lingvistice europene, care oferă mai degrabă posibilități decât obstacole în calea pieței unice, și subliniază că sectorul cultural și sectorul de creație din Europa reprezintă o forță motrice pentru creșterea economică, inovare și ocuparea forței de muncă în UE, întrucât aceste sectoare asigură locuri de muncă pentru peste 7 milioane de persoane și generează mai mult de 4,2 % din PIB-ul UE; subliniază că sectorul cultural și cel de creație au continuat să creeze locuri de muncă în timpul crizei economice din 2008-2012 și au jucat un rol important în stimularea competitivității Uniunii; subliniază faptul că în mediul online au fost create noi modele de afaceri și servicii inovatoare;

2.  subliniază faptul că conținutul cultural și creativ online reprezintă un motor al dezvoltării societății informaționale, a tehnologiilor informatice și a investițiilor în infrastructura și serviciile digitale, care stimulează, așadar, inovarea, creșterea economică și creativitatea;

3.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al sectoarelor culturale și de creație europene și formează baza capacității lor de a genera activitate economică, competitivitate, locuri de muncă, creativitate și inovare; subliniază că productivitatea acestui sector crește în continuare și că sistemul actual fragmentat și învechit împiedică deplina dezvoltare și funcționare a pieței unice digitale din Europa;

4.  salută marele interes arătat, precum și contribuțiile cetățenilor UE la runda de consultări publice a Comisiei referitoare la revizuirea normelor privind drepturile de autor din UE;

5.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe ar trebui să constituie un cadru juridic echilibrat al sectoarelor culturale și de creație europene pentru a genera activitate economică și locuri de muncă; subliniază totuși că sistemul actual de taxare, fragmentat și învechit, cauzează probleme majore pentru dezvoltarea pieței unice digitale europene, fiind, prin urmare, o amenințare la adresa creșterii și a dezvoltării economice;

6.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al sectorului ICC european și formează baza capacității sale de a genera activitate economică și locuri de muncă; subliniază faptul că, deși productivitatea sectorului ICC continuă să crească, câștigurile titularilor de drepturi din acest sector sunt în scădere;

7.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al sectoarelor culturale și de creație europene, precum și al sectorului educațional și de cercetare și al sectorului care beneficiază de excepțiile și limitările acestor drepturi și formează baza pentru activitate și ocuparea forței de muncă;

8.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe reprezintă drepturile pe care se bazează toate sectoarele de creație și lanțul de valoare aferent; invită, prin urmare, Comisia să sprijine și să protejeze drepturile de proprietate intelectuală ale creatorilor, pentru a permite dezvoltarea sectoarelor de creație din Europa;

9.  salută angajamentul Comisiei privind continuarea dezvoltării Agendei digitale a UE, inclusiv a obiectivului de modernizare a normelor privind drepturile de autor; recunoaște necesitatea revizuirii Directivei 2001/29/CE pentru a asigura remunerarea adecvată a autorilor, artiștilor interpreți și a altor titulari ai drepturilor de autor și o protecție corespunzătoare a acestor drepturi, precum și pentru atingerea unui echilibru adecvat in economia culturală europeană între toate părțile implicate (IMM-uri, consumatori, utilizatori, creatori și titulari de drepturi) într-o era digitală care implică un mediu tehnologic în continuă schimbare și evoluție și care generează modificări ale comportamentului utilizatorilor, precum și oportunități și provocări; consideră că o astfel de revizuire ar trebui să asigure claritate, stabilitate și securitate juridică, precum și flexibilitatea necesară pentru a stimula investițiile și creșterea în sectorul de creație și în cel cultural, eliminând, totodată, incertitudinile și neconcordanțele juridice care afectează negativ funcționarea pieței unice digitale; solicită, de asemenea, respectarea deplină a principiul redeschiderii, cât se poate de repede, din motive de coerență, a Directivei 2000/31/CE privind comerțul electronic; consideră că unul dintre obiectivele principale ale acestei revizuiri ar trebui să fie modernizarea drepturilor de autor în vederea facilitării accesului transfrontalier la servicii și conținut, menținând, în același, timp, un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și acționând în interesul dezvoltării și diversității culturale;

10. subliniază faptul că modernizarea normelor actuale privind drepturile de autor reprezintă o parte integrantă a economiei digitale;

11. subliniază că inovarea în cadrul progreselor pe plan creativ și tehnologic poate avea un impact semnificativ asupra vieții oamenilor, permițând diferitelor grupuri să comunice în mod creativ și să lucreze în colaborare, îmbunătățind astfel competențele existente ale persoanelor creative și creând valoare adăugată; consideră că astfel se contribuie la creșterea competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă și la consolidarea inovării în Europa;

12. recunoaște că activitățile comerciale care încalcă drepturile de autor reprezintă o amenințare gravă la adresa funcționării pieței unice digitale și a dezvoltării de oferte legale diversificate de conținut online cultural și creativ;

13. invită Comisia să efectueze o evaluare a diferitelor mecanisme de copiere privată din Europa, ținând seama de eficiența și de transparența taxelor și de modificările la nivelul utilizării copierii private; consideră că Comisia ar trebui să abordeze divergențele dintre mecanismele de copiere privată pentru a asigura libertatea de circulație a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței interne și remunerarea echitabilă a conținuturilor creative și culturale, precum și pentru a facilita dezvoltarea de modele de afaceri noi și inovatoare;

14. subliniază că o reformă a acquis-ului UE în materie de drepturi de autor ar trebui să continue să consolideze industria culturală și de creație a Europei prin îmbunătățirea securității juridice în mediul digital pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru titularii de drepturi, întreprinderi și utilizatori, precum și prin crearea de stimulente pentru sistemele inovatoare de acordare de licențe online și de modele de afaceri noi pentru distribuția de conținut online, permițând astfel sectorului să beneficieze de revoluția digitală și garantând, totodată, un lanț valoric echilibrat;

15. amintește că excepțiile de la drepturile de autor și limitările legate de acestea reprezintă un aspect-cheie al sistemului de drepturi de autor și că instituțiile care se bazează pe aceste excepții și limitări aduc o contribuție importantă la creșterea economică, inovare și crearea de locuri de muncă în UE; invită Comisia să propună un cadru armonizat pentru excepții și limitări în vederea abordării fragmentării pieței, să îmbunătățească securitatea juridică și să încurajeze accesibilitatea transfrontalieră a conținutului protejat de drepturi de autor, să permită un acces egal la diversitatea culturală în întreaga UE și să se conformeze așteptărilor consumatorilor; reamintește faptul că atunci când prevăd excepții și limitări, statele membre ar trebui să se asigure că acestea nu intră în conflict cu exploatarea normală a lucrării sau a altui obiect protejat și nu aduc atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului dreptului; solicită realizarea unei reevaluări a excepțiilor pentru scopuri legate de cercetare și de învățământ, care ar trebui să se refere la activitățile educaționale și de cercetare legate de o instituție de învățământ recunoscută de autoritățile sau legislația națională sau care fac parte dintr-un program de învățământ sau de cercetare; îndeamnă Comisia să găsească modalități pentru ca bibliotecile publice și de cercetare să împrumute cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, indiferent de locul de acces, asigurând o remunerare echitabilă a titularilor de drepturi;

16. solicită adoptarea unei excepții obligatorii care să permită bibliotecilor publice și de cercetare să împrumute cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, indiferent de locul de acces;

17. recunoaște faptul că o adaptare adecvată a Directivei 2001/29/CE la era digitală poate genera antreprenoriat și noi modele de afaceri, stimulând astfel inovarea și ocuparea forței de muncă;

18. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a reduce considerabil durata armonizată de protecție a drepturilor de autor în cadrul unei agende pentru o politică comercială modernă;

19. subliniază importanța libertății contractuale a tuturor titularilor de drepturi, care ar trebui să își poată exercita și transfera drepturile în libertate; consideră necesară dezvoltarea unui cadru juridic care se va baza pe probe și va ține seama de experiența tuturor părților interesate relevante, consolidând, de asemenea, poziția de negociere și poziția contractuală a tuturor creatorilor în raport cu alți titulari de drepturi și intermediari;

20. sugerează revizuirea răspunderii furnizorilor de servicii și a intermediarilor, menită să clarifice statutul și răspunderea juridică a acestora în ceea ce privește drepturile de autor, cu scopul de a garanta că este realizată diligența necesară în cadrul întregului proces creativ și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și pentru a asigura remunerarea echitabilă a creatorilor și a titularilor de drepturi din Uniune;

21. consideră necesară, în cadrul unei reforme globale a drepturilor de autor, și introducerea de măsuri menite să îmbunătățească oferta și disponibilitatea conținuturilor digitale la nivel transfrontalier, ca de exemplu noi norme privind protecția consumatorilor, dezvoltarea comerțului electronic, alinierea cotelor TVA și extinderea rețelelor digitale;

22. consideră că este necesar să se pună la dispoziție un cadru clar actualizat pentru instituțiile culturale, care să permită bibliotecilor să furnizeze servicii de împrumut electronic și bibliotecilor, arhivelor și muzeelor să pună la dispoziție lucrări online protejate care nu se mai află în circulație comercială;

23. consideră că cetățenii ar trebui să poată accesa și cumpăra conținut online din alt stat membru și că practica de restricționare a accesului la conținutul online în funcție de locul unde se află utilizatorii împiedică dezvoltarea pieței unice digitale; salută licențele multiteritoriale pentru drepturi prevăzute în Directiva 2014/26/UE, ca exemplu și ca modalitate de a evita fragmentarea pieței interne; încurajează crearea unor soluții echilibrate, flexibile și orientate către piață, care să contribuie la surmontarea obstacolelor care există în calea accesului transfrontalier și a disponibilității produselor și serviciilor, respectând, totodată, diversitatea culturală, inclusiv dezvoltarea de mecanisme de consolidare a portabilității transfrontaliere, în cadrul UE, a conținutului dobândit și furnizat în mod legal;

24. consideră că practica restricționării accesului la conținutul online pe baza locului unde se află utilizatorii care au plătit anterior pentru a accesa conținutul respectiv este nocivă funcționării rețelelor și împiedică dezvoltarea pieței unice digitale;

25. subliniază că ritmul alert al evoluțiilor tehnologice și al schimbării modelelor de afaceri de pe piața digitală impune un cadru legislativ pentru drepturile de autor neutru din punct de vedere tehnologic; subliniază că protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe trebuie respectată atât online, cât și offline, dar constată că mediul digital nu este la fel ca mediul analog și subliniază nevoia de a examina îndeaproape lista excepțiilor și a limitărilor și măsura în care sunt necesare forme suplimentare sau alternative de protecție a drepturilor de autor în vederea abordării acestei chestiuni și nevoia de a contribui la creșterea economică, la competitivitate și la deplina dezvoltare a pieței unice digitale;

26. ia act de importanța licențelor teritoriale în UE, în special în ceea ce privește producția audiovizuală și de film, care se bazează în principal pe sistemele radiodifuzorilor de precumpărare sau prefinanțare;

27. subliniază că taxele pentru conținutul digital ar trebui să fie mai transparente și optimizate pentru a proteja drepturile titularilor de drepturi și ale consumatorilor și luând în considerare Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă;

28. invită Comisia să analizeze și să propună soluții de analiză a textului și a datelor („extragerea textului și a datelor”) în scopuri de cercetare științifică, în special pentru scopuri necomerciale, cu condiția obținerii autorizării de a citi lucrarea și ținând seama de opțiuni precum modelul de acordare a licențelor, dezvoltat deja în unele state membre, cu scopul de a permite cercetătorilor să mențină avantajul concurențial al Europei într-un mediu global;

29. subliniază nevoia de promovare a unei interoperabilități sporite, în special pentru software-uri și terminale, întrucât absența interoperabilității împiedică inovarea, reduce concurența în UE și afectează consumatorii; consideră că absența interoperabilității conduce la supremația pe piață a unui anumit produs sau serviciu, fapt ce duce, la rândul lui, la înăbușirea concurenței și la limitarea opțiunilor consumatorilor în UE;

30. recunoaște faptul că extinderea acoperirii internetului a condus la dezvoltarea de noi forme de utilizare a lucrărilor și solicită soluții adecvate de compensare a titularilor de drepturi în mediul digital, asigurând, în același timp, accesul cetățenilor la bunuri și cunoștințe culturale;

31. invită Comisia să analizeze, respectând pe deplin principiul subsidiarității, dacă măsurile de asigurare a compensării echitabile a titularilor de drepturi în ceea ce privește reproducerile efectuate de persoane fizice în scop privat, precum taxele pentru copierea privată, reprezintă soluții actualizate și eficiente;

32. încurajează bibliotecile și arhivele să încheie acorduri voluntare cu titularii de drepturi, care le-ar permite să își îndeplinească misiunea publică în societatea digitală, respectând, în același timp, drepturile titularilor de drepturi;

33. subliniază că schimbările legislative în acest domeniu ar trebui să asigure accesibilitatea pentru toți, în special pentru persoanele cu dizabilități, a produselor și serviciilor protejate de drepturile de autor și de drepturile conexe și să asigure, prin urmare, adaptarea la mediul digital; recunoaște că faptul că utilizatorii cu handicap nu pot achiziționa conținut într-un format corespunzător poate să creeze pentru întreprinderi o barieră în calea comerțului și să reducă producția culturală și oferta de conținut existentă în toate statele membre; îndeamnă UE să ratifice Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, care impune instituirea unei excepții obligatorii în ceea ce privește utilizările necomerciale în folosul persoanelor cu handicap, care au legătură directă cu acel handicap și în măsura impusă de handicapul respectiv;

34. consideră că, având în vedere că protecția drepturilor de autor este la fel de eficientă ca măsurile de aplicare care o susțin, aceasta trebuie să fie una solidă pentru a asigura posibilitatea ca sectorul ICC din Europa să prospere și pentru a proteja inovarea;

35. îndeamnă Comisia să ia în considerare, în ceea ce privește revizuirea cadrului privind drepturile de autor, utilizarea din ce în ce mai intensă a operelor de creație în conținuturile create de utilizatori și platformele de socializare de pe internet și să îmbunătățească informațiile pentru utilizatori cu privire la obligațiile oricărei persoane care oferă cu bună știință linkuri către conținuturi neautorizate sau linkuri care permit eludarea restricțiilor de plată; consideră că orice nouă propunere ar trebui să vizeze găsirea unei modalități de a proteja DPI și utilizatorii finali, încurajând, totodată, dinamica internetului, cetățenii având în continuare posibilitatea de a fi inovatori și creativi datorită accesului la tehnologie și la internet; consideră că, în plus, Comisia ar putea să propună o definiție juridică a lucrărilor care aparțin „domeniului public” și să se asigure că aceste lucrări sunt protejate împotriva aproprierii private, fie prin digitalizare, fie prin alte mijloace;

36. constată cu îngrijorare că valoarea generată în economia digitală prin exploatarea lucrărilor protejate de drepturile de autor nu este partajată în mod echitabil cu titularii de drepturi, între altele din cauza regimului de taxare a furnizorilor de servicii; invită Comisia să analizeze amploarea și impactul acestui transfer de valoare către intermediarii de pe internet;

37. încurajează Comisia să continue dialogul și colaborarea cu Statele Unite, cu privire la respectivele cadre legislative referitoare la drepturile de autor, în cadrul negocierilor pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, în vederea eliminării potențialelor bariere din calea accesului pe piață și a obstacolelor de natură comercială;

38. invită Comisia să adapteze și să standardizeze excepțiile și limitările permise în cadrul de reglementare pentru mediul analog în contextul noului scenariu reprezentat de paradigma digitală și, în special, de tehnologiile de cloud computing;

39. consideră că ar trebui depus un efort comun în ceea ce privește combaterea încălcărilor drepturilor de autor la nivelul UE pentru a se asigura protecția drepturilor de autor și o remunerare echitabilă; subliniază că este necesar să se sensibilizeze consumatorii cu privire la consecințele încălcării drepturilor de autor și a drepturilor conexe și solicită găsirea unei soluții adecvate pentru a asigura faptul că nimeni nu obține profit de pe urma încălcării drepturilor de autor;

40. atrage atenția asupra Directivei 2013/37/UE din 26 iunie 2013 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, care oferă un cadru juridic comun pentru o piață a UE a datelor deținute de state (informațiile din sectorul public) și care include, de asemenea, dispoziții privind transparența și concurența.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

14.4.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

25.3.2015

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la implementarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

(2014/2256(INI))

Raportoare pentru aviz: Catherine Stihler

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută angajamentul Comisiei de a dezvolta în continuare agenda digitală a UE, inclusiv chestiunile legate de drepturile de autor, în cursul noului mandat al Comisiei; salută Programul de lucru al Comisiei pe 2015 în măsura în care promite să prezinte un pachet legislativ privind piața unică digitală, care include o propunere legislativă al cărei obiectiv este modernizarea normelor în materie de drepturi de autor pentru a le adapta la era digitală;

2.  subliniază necesitatea adaptării cadrului legislativ în materie de drepturi de autor în scopul garantării unei remunerații corespunzătoare pentru titularii de drepturi de autor și de drepturi conexe și a protecției lor adecvate în fața noilor cerințe din partea consumatorilor și a provocărilor generate de economia și societatea digitală; subliniază, de asemenea, că normele modernizate privind drepturile de autor ar trebui să asigure un echilibru corect între toate părțile interesate: consumatori, utilizatori, creatori și titulari de drepturi;

3.  subliniază că reglementarea cuprinzătoare și coerentă a pieței digitale este o condiție prealabilă esențială pentru creșterea economică;

4.  remarcă faptul că Directiva 2001/29/CE (Directiva Infosoc) a fost adoptată în 2001 și că, de atunci, utilizarea și furnizarea în format digital a materialelor care fac obiectul drepturilor de autor s-a modificat și a crescut în mod dramatic; subliniază necesitatea unei reacții din partea Comisiei la evoluțiile tehnologice și a adaptării legislațiilor actuale la provocările economice actuale și viitoare;

5.  evidențiază faptul că diferențele legislative dintre statele membre creează insecuritate juridică, ceea ce împiedică crearea pieței unice digitale și accesibilitatea transfrontalieră a conținutului protejat de drepturi de autor;

6.  reamintește faptul că valoarea generată în economia digitală de către lucrările protejate prin drepturi de autor trebuie împărțită în mod echitabil cu titularii de drepturi; invită Comisia să evalueze amploarea și impactul acestui transfer de valoare în beneficiul intermediarilor tehnici ai conținutului digital;

7.  reamintește că drepturile de autor și drepturile conexe joacă un rol important, întrucât protejează și stimulează atât dezvoltarea și comercializarea de noi produse și servicii, cât și crearea și exploatarea conținutului lor creativ, contribuind, astfel, la impulsionarea competitivității, ocupării forței de muncă și inovării în mai multe sectoare industriale din UE, motiv pentru care armonizarea drepturilor de autor trebuie să fie însoțită de un înalt nivel de protecție și trebuie să ia în considerare modificările din comportamentul utilizatorilor; constată că adaptarea necesară a Directivei 2001/29/CE la era digitală poate să ducă la înființarea de întreprinderi noi, care vor fi o sursă de locuri de muncă de viitor pentru tineri;

8.  subliniază faptul că eficacitatea drepturilor de autor este direct legată de eficacitatea măsurilor de executare în vigoare care le asigură protecția și că, pentru a asigura existența unui sector creativ inovator și înfloritor, drepturile de autor trebuie să fie executate efectiv; subliniază, de asemenea, că aplicarea drepturilor de autor trebuie să fie proporțională și că orice limitare a drepturilor utilizatorilor trebuie să fie prevăzută de lege;

9.  consideră că modernizarea normelor în materie de drepturi de autor la nivelul UE ar fi incompletă fără o actualizare a Directivei 2000/31/CE privind comerțul electronic și propune Comisiei să aibă în vedere luarea de măsuri în acest sens;

10. recunoaște că scopul drepturilor de autor este de a proteja mai bine drepturile tuturor categoriilor de titulari de drepturi și de a permite titularilor de drepturi să câștige o remunerație adecvată pentru eforturile lor, atunci când este utilizat rezultatul muncii lor, încurajând astfel creativitatea în viitor; reamintește că, deși sectoarele cultural și creativ asigură peste șapte milioane de locuri de muncă și contribuie la nivelul UE cu 4,5% din PIB-ul anual, iar potrivit studiului Parlamentului European intitulat „Costul non-Europei”, piața unică digitală va crea 223 000 de locuri de muncă până în 2020, și chiar dacă serviciile, tehnologiile și opțiunile care permit accesul publicului larg la operele creative se înmulțesc de la o zi la alta, câștigurile titularilor de drepturi din sectoarele cultural și creativ scad constant; subliniază importanța unei protecții eficace a drepturilor de autor și necesitatea sensibilizării consumatorilor cu privire la consecințele încălcării dreptului de autor și a drepturilor conexe;

11. subliniază necesitatea de a consolida poziția de negociere a autorilor și a creatorilor în lanțul valoric din era digitală;

12. subliniază faptul că dispozițiile referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe variază considerabil de la un stat membru la altul și că exclusivitatea conferită titularului de drepturi de autor este limitată, în principiu, la teritoriul statului membru care a acordat drepturile respective; consideră că astfel de restricții teritoriale duc adeseori la fragmentarea pieței și la diferențe importante de aplicare pe teritoriul Uniunii; amintește faptul că piața europeană nu este omogenă și că piețele naționale evoluează în ritm diferit; de asemenea, amintește că preferințele consumatorilor și modelele de consum și, prin urmare, conținutul corespund unor așteptări specifice în fiecare stat membru;

13. evidențiază importanța unei informări clare a consumatorilor în ceea ce privește calitățile conținutului pe care îl cumpără, în conformitate cu Directiva UE privind drepturile consumatorilor;

14. consideră că ar trebui depus un efort comun în combaterea încălcărilor drepturilor de autor la nivelul UE pentru a se asigura protecția drepturilor de autor și remunerarea echitabilă a autorilor de conținut disponibil online și protejat de drepturi de autor;

15. evidențiază faptul că fragmentarea teritorială îi poate obliga pe utilizatorii care doresc să ofere servicii legate de conținut pe tot teritoriul UE să obțină mai multe licențe; subliniază că diferențele în materie de limitări și excepții generează adesea costuri juridice suplimentare și insecuritate juridică, subminând astfel inovarea și investițiile și contribuind în unele cazuri la concentrarea pieței; invită, așadar, Comisia să analizeze care dintre excepțiile și limitările opționale prevăzute de Directiva 2001/29/CE ar putea fi transformate în excepții și limitări obligatorii, pentru a asigura un acces transfrontalier egal la diversitatea culturală în cadrul pieței interne și pentru a îmbunătăți securitatea juridică;

16. reamintește că, mult prea frecvent, consumatorilor li se refuză accesul la anumite servicii de conținut pe motive geografice, contrar obiectivului de punere în aplicare a celor patru libertăți ale pieței interne enunțat în Directiva 2001/29/CE; de aceea, îndeamnă Comisia să propună soluții adecvate pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii și conținut protejat de drepturile de autor;

17. consideră că consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra conținut online dintr-un alt stat membru; subliniază că, în momentul achiziționării unei licențe de conținut digital, consumatorii ar trebui să dispună de informații clare privind limitările geografice aplicabile utilizării conținutului respectiv, până la eliminarea acestor limitări; subliniază că producția creativă a Europei este una dintre resursele sale cele mai de valoare și că cei care doresc să se bucure de această producție ar trebui să poată avea acces la ea contra plată, chiar dacă produsul se vinde exclusiv într-un alt stat membru;

18. consideră că, deși sunt necesare soluții care să asigure portabilitatea serviciilor, adică atunci când consumatorii se deplasează dintr-un stat membru în altul, este de importanță capitală să se păstreze posibilitatea pentru consumatori de a avea acces la conținut cultural diferit, inclusiv din punct de vedere lingvistic;

19. subliniază importanța unei clarități și transparențe sporite a regimului drepturilor de autor pentru utilizatorii de lucrări protejate prin drepturi de autor, mai ales în ceea ce privește conținutul generat de utilizatori și taxele asociate drepturilor de autor, pentru promovarea creativității, dezvoltarea în continuare a platformelor online și asigurarea unei remunerații adecvate pentru titularii de drepturi de autor;

20. reafirmă importanța unui cadru modern, competitiv și favorabil consumatorilor în materie de drepturi de autor, care să răspundă provocărilor mediului digital; recunoaște necesitatea unei abordări holistice a modernizării normelor în materie de drepturi de autor, pentru a aborda fragmentarea actuală a pieței, îndeosebi pentru gestionarea drepturilor online, și pentru a garanta un mediu sigur, adecvat și securizat pentru consumatori, creatori și utilizatori de conținut protejat prin drepturi de autor;

21. de aceea, salută adoptarea Directivei 2014/26/UE privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturi, care asigură un echilibru corect între accesul publicului la lucrările culturale, ușurința dobândirii drepturilor pentru utilizatori și remunerarea adecvată a creatorilor, și consideră că implementarea respectivei directive va avea ca rezultat un set mai clar de standarde la nivelul UE, ceea ce va duce la evoluția unei infrastructuri de eliberare a licențelor mai rapide și mai flexibile, adaptată utilizărilor specifice; constată, totuși, că fragmentarea persistă și că trebuie găsite soluții, inclusiv sub formă de abordări comune care să prevadă excepții specifice ce vizează schimburile transfrontaliere de lucrări, lucru necesar pentru finalizarea pieței unice digitale;

22. consideră că este necesar să se asigure soluții echilibrate care să ajute la depășirea și/sau la îmbunătățirea accesului transfrontalier la produse și servicii și a portabilității acestora, factori esențiali care pot permite consumatorilor să beneficieze de servicii și de produse unde și când doresc, în mod legal și autorizat, în funcție de cele mai recente cerințe ale consumatorilor; consideră că diversitatea culturală a Europei se află la baza identității europene și ar trebui să fie încurajată și promovată în rândul statelor membre;

23. subliniază faptul că, deseori, consumatorii se confruntă cu diverse limitări, iar noțiunea de drepturi ale consumatorilor în contextul drepturilor de autor este în multe cazuri absentă; invită Comisia să evalueze eficacitatea actualei legislații în materie de drepturi de autor din perspectiva consumatorilor și să dezvolte un set de drepturi ale consumatorilor clare și cuprinzătoare;

24. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze un nivel mai înalt de armonizare și un cadru echilibrat pentru excepții și limitări care să nu îi afecteze pe titularii de drepturi, să fie în conformitate cu așteptările consumatorilor, să promoveze creativitatea și inovarea și să se adapteze la progresele tehnologice din mediul digital; încurajează statele membre să recurgă la excepții în mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic; subliniază rolul important pe care îl joacă excepțiile și limitările convenite din motive de interes public, în scop educativ, didactic și de cercetare, în asigurarea accesului la cunoaștere și în încurajarea participării culturale și societale; îndeamnă Comisia și statele membre să faciliteze includerea cărților electronice în sistemele publice de împrumut, cu condiția să fie încheiate, sau să se facă demersuri în acest sens, acordurile necesare pentru a se garanta remunerarea corectă a titularilor de drepturi și pentru a se respecta drepturile acestora; îndeamnă Comisia și statele membre să prevadă un mecanism care să permită bibliotecilor, arhivelor și muzeelor să pună la dispoziția publicului, prin acces online, lucrările protejate din colecțiile lor care nu mai sunt gestionate de către titularii de drepturi corespunzători;

25. apreciază dialogul structurat cu părțile interesate pe tema „Licențe pentru Europa”, lansat de Comisie în 2013; consideră, așadar, că angajamentul părților interesate vizate și schimburile de cele mai bune practici sunt esențiale pentru punerea în aplicare omogenă și bazată pe dovezi a legislației UE privind drepturile de autor pe tot teritoriul Uniunii; solicită Comisiei să monitorizeze și să raporteze în legătură cu implementarea angajamentelor asumate în cadrul inițiativei „Licențe pentru Europa”;

26. subliniază importanța promovării unei mai mari interoperabilități, întrucât absența interoperabilității împiedică sau frânează inovarea și reduce concurența în UE; constată că absența interoperabilității împiedică noi servicii de conținut să se dezvolte, în detrimentul creatorilor preocupați să își lărgească publicul pe întreg teritoriul european; consideră că absența interoperabilității poate duce la supremația pe piață a unui anumit produs, ceea ce duce la înăbușirea concurenței și limitează opțiunile consumatorilor din UE;

27. subliniază importanța excepțiilor în materie de drepturi de autor, care permit un acces sporit la conținut digital pentru persoanele cu handicap; recunoaște că imposibilitatea de a achiziționa conținut într-un format corespunzător pentru utilizatorii cu handicap creează totodată un obstacol comercial pentru întreprinderi; de asemenea, recunoaște că imposibilitatea achiziționării de conținut într-un format corespunzător utilizatorilor cu handicap reduce producția culturală și oferta de conținut disponibilă în toate statele membre; subliniază, așadar, că orice schimbare de ordin legislativ în acest domeniu trebuie să garanteze accesul persoanelor cu handicap la lucrări și servicii protejate de drepturi de autor și drepturi conexe și trebuie să fie adaptată la mediul digital.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.3.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Cecilia Wikström

(1)

 JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

(2)

 JO L 84, 20.3.2014, p. 72.

(3)

 JO L 175, 27.6.2013, p. 1.

(4)

 JO L 299, 27.10.2012, p. 5.

(5)

JO L 372, 27.12.2006, p. 12.

(6)

 JO L 265, 11.10.2011, p. 1.

(7)

JO L 248, 6.10.1993, p. 15.

(8)

JO L 157, 30.4.2004, p. 45.

(9)

JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

(10)

JO L 346, 27.11.1992, p. 61.

(11)

JO L 272, 13.10.2001, p. 32.

(12)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0179.

(13)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0368.

(14)

JO C 353 E, 3.12.2013, p. 64.

(15)

JO C 50 E, 21.2.2012, p. 48.

(16)

JO C 249 E, 30.8.2013, p. 49.

(17)

Comisia Europeană, DG MARKT, Raport referitor la răspunsurile date în cadrul consultării publice privind revizuirea normelor UE în materie de drepturi de autor, iulie 2014.

(18)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0179.

(19)

Recomandările lui António Vitorino din 31 ianuarie 2013 formulate în urma ultimului proces de mediere desfășurat de Comisie în legătură cu taxele pentru copierea privată și reprografie.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate