Postupak : 2015/2079(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0211/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0211/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/07/2015 - 5.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0245

IZVJEŠĆE     
PDF 196kWORD 128k
25.6.2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji)

(COM(2015)0162 – C8‑0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Siegfried Mureșan

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji)

(COM(2015)0162 – C8‑0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0162 – C8‑0094/2015),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0211/2015),

1.      odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše tu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije (poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(4), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)         Cilj je Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) omogućiti Uniji da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije i pokaže solidarnost prema stanovništvu iz regija pogođenih katastrofama.

(2)         Sredstva fonda ne smiju prelaziti najveći godišnji iznos od 500 milijuna EUR (cijene iz 2011.) kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(6).

(3)         Rumunjska je podnijela dva zahtjeva za aktivaciju Fonda zbog poplava.

(4)         Bugarska je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog poplava.

(5)         Italija je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog poplava.

(6)         Fond bi stoga trebalo aktivirati kako bi se osigurao financijski doprinos od 66 505 850 EUR za zahtjeve koje su podnijele Rumunjska, Bugarska i Italija.

(7)         Kako bi se vrijeme za aktivaciju Fonda svelo na najmanju moguću mjeru, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. aktivira se Fond solidarnosti Europske unije i osigurava se iznos od 66 505 850 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja unosi Parlament prije objave u SL-u].

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposes to mobilise the European Solidarity Fund in favour of floods in Romania (spring and summer 2014), Bulgaria (summer 2014) and Italy (autumn 2014) on the basis of point 11 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013.

The Commission has carried out a thorough examination of all four applications in accordance with Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund as amended by Regulation (EU) No 661/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014, in particular with Articles 2, 3 and 4 thereof.

Romania − Spring floods: 30 out of 42 Romanian counties were affected by flooding during April and May 2014. Total direct damage to public and private infrastructure, private homes and in agriculture was valued at EUR 167,9 million, i.e. 0,13% of Romania's Gross National Income (GNI). This amount remains below the 'major disaster' threshold for mobilising the EUSF applicable to Romania in 2014 of EUR 783,7 million (i.e. 0,6% of GNI based on 2012 data or EUR 3 billion in 2011 prices, whichever is the lower amount). However, the application was considered eligible under the neighbouring country provision of Article 2(4), under which a country affected by the same disaster as a neighbouring country for which a major disaster has been recognised may exceptionally benefit from EUSF assistance even if it does not qualify as a major or regional disaster. The cost of essential emergency operations eligible under Article 3(2) has been estimated by the Romanian authorities at EUR 145,5 million.

Romania − Summer floods: From late July to mid-August 2014 parts of Romania's Sud-Vest Oltenia region were affected by floods and landslides that caused damage to public and private infrastructure, to businesses and the agricultural sector, as well as to cultural heritage and private homes. Total direct damage, valued at EUR 171,9 million or 0,13% of Romania's GDP, remained below the major disaster threshold for activating the EUSF, but the application was considered eligible under the criteria for regional disasters under Article 2(3). A 'regional disaster' is defined as any natural disaster in a region at NUTS level 2 of an eligible State resulting in direct damage in excess of 1,5% of that region's GDP. Given that the reported direct damage of EUR 171,9 million represents 1,64% of Sud-Vest Oltenia's GDP, Romania's application was considered eligible for a contribution from the EUSF. The cost of essential emergency operations has been estimated by the Romanian authorities at EUR 94 million.

Bulgaria − Summer floods: At the end of July and early August 2014, heavy rainfall caused considerable damage to public and private infrastructure, businesses, private homes and assets, and in the agricultural sector in the region of Severozapaden. The Bulgarian authorities estimate total direct damage at EUR 79,3 million, i.e. 0,20% of Bulgaria's GNI or 34,1% of the 'major disaster' threshold of EUR 232,5 million (0,6% of GNI) applicable to Bulgaria in 2014. Also in this case, the value of damages remains below the 'major disaster' threshold. However, as the application relates to a single NUTS level 2 region and total damages represent 2,9% of that region's GDP, the application is eligible for an EUSF contribution under the 'regional disaster' criteria. The cost of essential emergency operations has been estimated at EUR 69,1 million.

Italy − Autumn floods: From early October to mid-November 2014, five regions in north-western Italy (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardy, Piedmont and Tuscany) suffered from flooding and landslides which caused serious damage to public and private infrastructure, businesses, private homes and assets, the agricultural sector and the environment, as well as 11 casualties. The events, attributable to a single underlying meteorological condition, can be considered a single natural disaster. Total direct damage, estimated by the Italian authorities at EUR 2 241 million, remained below the 'major disaster' threshold for mobilising the EUSF of EUR 3 184 million applicable to Italy in 2014. However, the application is eligible under the criteria for a 'regional disaster' as several regions at NUTS level 2 are affected and the damages caused in the five affected regions represent 1,84% of the weighted regional GDP, i.e. are in excess of the 1,5% threshold of Article 2(3).

The Commission proposes to apply the rate of 2,5% of total direct damage in all four cases, as none of them exceeded their respective major disaster thresholds. This is in line with previous practice in the case of regional disasters and disasters accepted under the 'neighbouring country' provision.

The following aid amounts are proposed:

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Disaster

Direct damage(million EUR)

 

Applied regional disaster threshold (million EUR)

Major disaster threshold(million EUR)

 

Total cost of eligible operations(million EUR)

 

2,5% of direct damage up to threshold (EUR)

Capping applied

Total amount of aid proposed (EUR)

ROMANIA spring flooding

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

No

4 198 175

ROMANIA summer flooding

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

No

4 297 775

BULGARIA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

No

1 983 600

ITALY

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

No

56 026 300

TOTAL

 

 

 

 

 

 

66 505 850

The total proposed mobilisation would require an amendment to the budget 2015 by increasing budget article 13 06 01 (EU Solidarity Fund for Member States) by EUR 66 505 850 in both commitment and payment appropriations, to be budgeted outside the MFF ceilings.

This is the first mobilisation decision of 2015 and the total amount of aid proposed above complies with the ceiling provisions for the EU Solidarity Fund as set in the MFF Regulation of EUR 541,2 million (i.e. EUR 500 million in 2011 prices). In addition, an amount of EUR 403,9 million unspent in 2014 may be used during 2015. As EUR 50 million have already been mobilised for the potential payment of advances and included in the 2015 budget, a total amount of EUR 895,1 million remains available for EUSF mobilisations in 2015.

In parallel to the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund, the Commission has presented a draft amending budget (DAB No 4/2015 of 15 April 2015) in order to enter in the 2015 budget the corresponding commitment and payment appropriations as foreseen in point 11 of the IIA.

According to point 11 of the IIA of 2 December 2013, in case of a disagreement between Parliament and Council on these proposals, the Commission will initiate a trilogue procedure in view of securing the agreement of the two arms of the Budgetary Authority on the need to use the Fund and on the amount required.

According to an internal agreement with the Committee on Regional Development (REGI), this committee should be associated to the process, in order to provide constructive support to the implementation of the EU Solidarity Fund. Following the assessment of the requests, the REGI committee of the European Parliament gave their views on the mobilisation of the Fund, as expressed in the letter of opinion attached to the present report.

The Rapporteur recommends the approval of the Commission proposal for a decision annexed to this report.

PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Aktivacija Fonda solidarnosti Europske unije u korist Rumunjske, Bugarske i Italije

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2015)0162) na temelju zahtjeva za aktivaciju Fonda koje su podnijele Rumunjska, Bugarska i Italija u vezi s poplavama koje su 2014. pogodile njihove teritorije.

Komisija predlaže aktivaciju Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sljedeće procjene štete koju je svaka katastrofa prouzročila u pojedinoj zemlji:

Katastrofa

Izravna šteta(u milijunima EUR)

 

Primijenjeni prag za regionalne katastrofe (u milijunima EUR)

Prag za katastrofe velikih razmjera(u milijunima EUR)

 

Ukupni trošak prihvatljivih operacija(u milijunima EUR)

 

2,5 % izravne štete do praga (u EUR)

Primijenjeno ograničenje iznosa

Ukupni predloženi iznos pomoći (u EUR)

Proljetne poplave u RUMUNJSKOJ

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Ne

4 198 175

Ljetne poplave u RUMUNJSKOJ

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Ne

4 297 775

BUGARSKA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Ne

1 983 600

ITALIJA

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Ne

56 026 300

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Komisija također predlaže nacrt izmjene proračuna br. 4 za 2015. (COM(2015)0161) u kojemu bi se navedena predložena aktivacija Fonda solidarnosti Europske unije pokrila povećanjem proračunskog članka 13 06 01 (Fond solidarnosti EU-a za države članice) za 66 505 850 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Koordinatori Odbora ocijenili su te prijedloge i zamolili me da Vas pismenim putem izvijestim o tome da se većina članova Odbora ne protivi toj aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a kojom bi se navedeni iznos dodijelio kako je to predložila Komisija te da podupire odgovarajući nacrt izmjene proračuna br. 4/2015 koji je predložila Komisija.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

              Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.)

(5)

              SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)

            Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti