Eljárás : 2012/0134(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0233/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0233/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Szavazatok :

PV 09/09/2015 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0298

AJÁNLÁS     ***
PDF 183kWORD 111k
20.7.2015
PE 557.215v03-00 A8-0233/2015

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: João Ferreira

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11667/2012),

–       tekintettel az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (11671/2012),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0278/2014),

–       tekintettel a tanácsi határozattervezetről szóló …-i(1) nem jogalkotási állásfoglalására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikke (2) bekezdésére, valamint 108. cikke (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0233/2015),

1.      egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Bissau-guineai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Az EGK és Bissau-Guinea közötti első halászati megállapodás 1980-ból származik. Ez időtől kezdve az EGK/EU tagállamainak flottái hozzáféréssel rendelkeznek Bissau-Guinea vizeinek halászati lehetőségeihez. 1980 és 2012. június 15. között számos egymást követő végrehajtási jegyzőkönyv volt hatályban.

2012. február 10-én új végrehajtási jegyzőkönyvről állapodtak meg a felek, melyet a Bizottság 2012. június 5-én fogadott el. Az új jegyzőkönyv három évre, a 2012. június 16. és 2015. június 15. közötti időszakra szólt. A Bissau-guineai Köztársaságban 2012. április 12-én bekövetkezett katonai puccs következtében az Unió felfüggesztette a jegyzőkönyv aláírásához szükséges eljárásokat. A megállapodás keretében Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetében tevékenykedő uniós tagállami flottákat felszólították, hogy szüntessék be tevékenységüket az övezetben, mivel úgy ítélték meg, hogy biztonságuk nem garantálható. 2014 májusában választásokat rendeztek az országban és 2014. november 24-én végre aláírták az EU és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodás új végrehajtási jegyzőkönyvét.

A pénzügyi hozzájárulás évi 9,2 millió euró, melyből 6,2 millió euró a Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetének erőforrásaihoz való hozzáférést, 3 millió pedig a bissau-guineai halászati ágazat fejlesztését célozza.

Az uniós flottáknak megítélt halászati lehetőségek a következők: 3700 BRT (bruttó űrtartalom) fagyasztóval felszerelt vonóhálós garnélahalász-hajókra vonatkozóan és 3500 BRT fagyasztóval felszerelt, tengerfenéken élő fajokra és lábasfejűekre halászó vonóhálós hajókra vonatkozóan; 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós halászhajó és 12 horgászbotos tonhalhalászhajó.

A Mauritániával folytatott tárgyalások felfüggesztése következtében a Bissau-Guineával kötött halászati megállapodás még komolyabb jelentőséggel bír, a jelenleg hatályban lévő megállapodások közül akár a legfontosabbnak is tekinthető. A megállapodás egyike azon keveseknek, amelyek lehetővé teszik a vegyes halászatot.

Bissau-Guinea Afrika nyugati partjainál, Szenegál és Guinea Conakry között helyezkedik el, összterülete 36 125 km2. Bissau-Guinea lakosságát 1,4 millió főre becsülik, melynek mintegy egynegyede a fővárosban, Bissauban, többi része pedig a vidéki területeken él. A legkevésbé fejlett országok közé sorolják, a népesség jelentős része (nagyjából a háztartások kétharmada) a szegénységi küszöb alatt él. Az egyik legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik a világon. 2008-ban az állami bevételek majdnem egyharmada úgynevezett nemzetközi adományozóktól származott, e támogatások közel egyharmadáért az Unió felel. Az ország gazdasága nagyban függ a mezőgazdaságtól, különösen egyetlen növénykultúra, a kesudió termelésétől. A termelés diverzifikációja az ország előtt álló egyik kihívás.

E tekintetben az egyoldalú vámkedvezmények megszűnése és az úgynevezett gazdasági partnerségi megállapodások hatályba lépése súlyos megszorításokat jelent, és komoly kockázatokkal és veszélyekkel járhat az országra nézve. A folyók által táplált széles kontinentális talapzatnak és az óceáni áramlatokból származó időszakos vízfeltöréseknek is köszönhető a halászati erőforrások, köztük a part menti és óceáni fajok gazdagsága. A kereskedelmi értékkel rendelkező főbb halállomány részét képezik például a tengerfenéken élő halfajok, a kisméretű nyíltvízi állományok, a nagytermetű nyílt tengeri halak, a rákfélék (garnéla, többek között mélytengeri fajok is) és a lábasfejűek (tintahal, polip).

A kisüzemi halászat, ezen belül a megélhetési halászat több millió – esetenként szomszédos országból származó – halász és családja megélhetését biztosítja (a számok a különböző becslések szerint eltérnek). A 2009-ben bejegyzett mintegy 1500 hajó háromnegyede kenu típusú (fatörzsekből készült) hajó volt. A halászati termékek Unióval folytatott kereskedelme az Unió által megkövetelt egészségügyi intézkedések betartásának elmaradása következtében megrekedt. Bissau–Guinea kapacitásainak megerősítése ezen a területen – például egy egészségügyi laboratórium létrehozása (2014 júliusában) – remélhetőleg elősegíti majd e helyzet megváltozását. Az Unióval kötött halászati megállapodás felel a Bissau–Guineába irányuló uniós transzferek jelentős részéért (2010-ben ez a transzferek negyedének felelt meg).

Az előadó javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a jelen jegyzőkönyv megkötését, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyv komoly jelentőséggel bír mind Bissau-Guineára, mind pedig az ország vizein működő uniós flottákra nézve.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy szükség lenne a megállapodás, illetve a megállapodás hátterének és jövőbeli lehetőségeinek részletesebb értékelésére és mérlegelésére. Figyelembe véve az Európai Parlament e területen betöltött szerepét és hatáskörét, az előadó helyénvalónak és szükségesnek tartaná egy, a megállapodásról szóló nem jogalkotási állásfoglalás elfogadását, mely olyan véleményeket és javaslatokat tartalmazna, amelyeket reményeink szerint figyelembe vesz majd az Európai Bizottság a jegyzőkönyv hatálya alá eső időszakban, illetve a jövőbeni tárgyalások során.

Az előadó kiemel néhány különös figyelmet igénylő szempontot.

Noha az EU és Bissau-Guinea közötti első halászati megállapodást immár 35 évvel ezelőtt írták alá, az ágazati együttműködés terén elért eredmények rendkívül szerények. Ezen sürgősen változtatni kell. A megállapodásnak elő kell segítenie a guineai halászati ágazat, illetve az ahhoz kapcsolódó iparágak és tevékenységek valódi fenntartható fejlődését, növelve az ország természeti erőforrásainak kiaknázása következtében az országban maradó hozzáadott értéket.

Jobban össze kell hangolni a halászati megállapodás keretében nyújtott ágazati támogatásokat és a fejlesztési együttműködés, nevezetesen az Európai Fejlesztési Alap (EFA) részeként rendelkezésre bocsátott eszközöket akár az illetékes nemzeti programozás, akár a nyugat-afrikai regionális programozás keretében.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak meg kell tennie a – többek között a megállapodás ágazati támogatással kapcsolatos összetevőjének esetleges felülvizsgálatára és növelésére, továbbá a támogatás felhasználási arányának javítását célzó más és jobb feltételek megteremtésére irányuló – szükséges intézkedéseket az elmúlt évtizedekben tapasztalt tendenciák megfordítása érdekében. Kitartó erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az elmúlt években látott néhány (nem sok) pozitív fejlemény megszilárdulhasson, és mérhető eredményeket hozzon.

A régió más országaihoz hasonlóan a fogásokra, és általában a halászati erőforrások védettségi helyzetére vonatkozó egyre több és egyre megbízhatóbb adatokra van szükség, továbbá annak támogatására, hogy Bissau-Guinea kiépíthesse ezen információk megszerzéséhez szükséges saját kapacitásait.

Végül az előadó hangsúlyozza, hogy a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó eljárás valamennyi szakaszáról. Javasoljuk, hogy évente készüljön jelentés a Parlament és a Tanács számára a jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati program eredményeiről, valamint a fogásokra vonatkozó jelentéstételi követelmények betartásáról.

25.6.2015

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE))

A vélemény előadója: Nirj Deva

RÖVID INDOKOLÁS

Bissau-Guinea egyike a világ legszegényebb és legkevésbé fejlett országainak, és súlyosan eladósodott. Emellett az egyik legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik a világon.

Gazdasága nagyban függ a mezőgazdaságtól, különösen a kesudió-termeléstől. Továbbá, Bissau-Guinea rendkívül gazdag halászati erőforrásokban, és az alternatív állatifehérje-források hiánya miatt sokan függenek a halászattól mint táplálékforrástól.

Az ország politikai helyzete továbbra is instabil. A 2012-es katonai puccsot a nemzetközi közösség elítélte, és nem ismerte el az államcsíny vezetői által létrehozott intézményeket, továbbá követelte az alkotmányos rend helyreállítását.

Az események pozitív alakulása 2014 májusa, azaz az elnökválasztások óta, arra indította az Uniót, hogy folytassa együttműködését Bissau-Guineával, és többek között újraindítsa a halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről szóló tárgyalásokat.

A jelenlegi jegyzőkönyv az aláírásának időpontjától számított hároméves időszakra szól. Több fajra kiterjedő megállapodás, mivel nem csak a tonhalakra, hanem a garnélarákokra és a lábasfejűekre is vonatkozik. A pénzügyi hozzájárulás évi 9 200 000 eurót tesz ki, beleértve Bissau-Guinea halászatra irányuló ágazati politikájának szánt évi 3 000 000 eurós támogatást.

A jegyzőkönyv a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosít uniós hajók számára Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetében. A halászati partnerségi megállapodási Bissau-Guinea számára pénzügyi szempontból, de halászati ágazatának újjáépítése és helyi (többek között a kisüzemi) halászati iparának fejlesztése szempontjából is nagy jelentőséggel bír. A megállapodás alapvető eszköz ahhoz, hogy értéket tudjanak hozzáadni a halászati folyamathoz, végezetül pedig halászati termékeket exportáljanak az Unióba.

Emellett a megállapodás segíthet csökkenteni Bissau-Guinea kesudió-termeléstől és nemzetközi támogatástól való függőségét, és segíthet megerősíteni az ország gazdaságát, amelynek politikai, gazdasági és pénzügyi instabilitás által súlyosbított gyengesége egyre hatalmasabbá tette a kábítószerkartelleket, ami egy olyan fejlemény, amely jelentős mértékben destabilizálta az országot.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséhez.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Rübig

24.6.2015

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Előadó: Indrek Tarand

RÖVID INDOKOLÁS

A Tanácstól kapott megbízás alapján az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott a Bissau-guineai Köztársasággal az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról.

A tárgyalások eredményeként a felek 2012. február 10-én egy új jegyzőkönyvet parafáltak. A jegyzőkönyvet a felek a tanácsi határozattal összhangban aláírták és az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazzák.

A jegyzőkönyv és melléklete az ideiglenes alkalmazásuk napjától számított hároméves időszakra alkalmazandók.

Az érdekelt felekkel konzultáció folyt a tárgyalások előtt a távolsági flottával foglalkozó regionális tanácsadó testület keretében, amely a halászati ágazat képviselőit, valamint a környezetvédelemmel és fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket tömöríti. Technikai értekezletek keretében a tagállami szakértőkkel is egyeztettek. A konzultációk azzal a következtetéssel zárultak, hogy az Uniónak érdekében áll halászati jegyzőkönyvet fenntartani Bissau-Guineával.

A tanácsi határozattervezet célja, hogy az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyvet megkössék.

A jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy:

•  az európai uniós hajóknak – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül – halászati lehetőségeket biztosítson Bissau-Guinea vizein;

•  az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti együttműködést szorosabbra fűzze egy olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely a bissau-guineai halászati övezetben lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK: A jegyzőkönyv szerinti teljes pénzügyi hozzájárulás a 2012-től 2015-ig terjedő időszakra 27 972 000 EUR (igazgatási költségekkel együtt).

A jegyzőkönyv szerinti, 9 200 000 EUR-t kitevő összes pénzügyi hozzájárulás a teljes időszakra vonatkozóan az alábbiakból áll:

•  6 200 000 EUR pénzügyi hozzájárulásért legfeljebb 40 halászati engedély a tonhalhalászhajók részére és 7200 BRT a vonóhálós hajók részére, és

•  3 000 000 EUR a bissau-guineai halászati politika fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek.

E jegyzőkönyv végrehajtása a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációt követően bármelyik fél kezdeményezésére felfüggeszthető az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén: a) természeti jelenségektől eltérő rendkívüli körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését a bissau-guineai kizárólagos gazdasági övezetben; b) az e jegyzőkönyv megkötését eredményező politikai irányvonalak jelentősen módosulnak; c) valamelyik fél megsérti az emberi jogok és demokratikus elvek lényeges és alapvető elemeit stb. Felfüggesztés esetén a felek folytatják a konzultációt az őket szembeállító vita békés rendezése érdekében. Ilyen esetben konkrét finanszírozási intézkedésekre kerül sor.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi határozattervezethez.

A Költségvetési Bizottság javasolja a Halászati Bizottságnak, hogy fogadjon el egy olyan nem jogalkotási állásfoglalást, amely tartalmazza az alábbi bekezdéseket:

•  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen évente jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 3. cikkében leírt több évre szóló ágazati program eredményeiről, valamint a jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról;

•  felhívja a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv lejárta vagy az annak felváltására irányuló tárgyalások megkezdése előtt nyújtsa be a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv utólagos értékelését, amely költség-haszonelemzést és a Bissau-Guinea számára elkülönített források felhasználására és nyomon követésére vonatkozó magyarázatot is tartalmaz.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

4

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Isabella Adinolfi

(1)

Az azon a napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat