Postupak : 2015/2119(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0236/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0236/2015

Rasprave :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0299

IZVJEŠĆE     
PDF 165kWORD 103k
20.7.2015
PE 557.236v02-00 A8-0236/2015

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE) – 2015/2119(INI))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: João Ferreira

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (11667/2012),

–       uzimajući u obzir nacrt protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (11671/2012),

–       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) i stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0278/2014),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2012. o izvješću EU-a za 2011. o usklađenosti politika u interesu razvoja(1),

–       uzimajući u obzir izvješće o ex post ocjeni Protokola o primjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje Bisau (Okvirni sporazum FISH/2006/20, posebna konvencija br. 27, rujan 2010.),

–       uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od ...(2) o nacrtu odluke Vijeća,

–       uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0236/2015),

A.     budući da je opći cilj Protokola jačanje suradnje između EU-a i Gvineje Bisau u području ribarstva na korist obiju stranaka uspostavljanjem partnerskog okvira za provođenje održive ribarstvene politike, iskorištavajući pri tome ribolovne resurse na odgovoran i održiv način, u isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau te za dobivanje odgovarajućeg dijela dostupnih ribolovnih viškova, u skladu s interesima flota EU-a;

B.     budući da Europska unija treba učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala da sporazumi o održivom ribarstvu sklopljeni s trećim zemljama budu i u interesu EU-a i u interesu trećih zemalja o kojima je riječ, uključujući i njihovo lokalno stanovništvo i ribarstvenu industriju;

C.     budući da su od 1980., kada je sklopljen prvi sporazum u području ribarstva između EEZ-a i Gvineje Bisau, do 15. lipnja 2012. flote država članica EEZ-a/EU-a imale pristup ribolovnim mogućnostima u vodama te zemlje zahvaljujući uzastopnim protokolima provedbe sporazuma koji su bili na snazi;

D.     budući da su ribolovne mogućnosti koje su flotama EU-a dopuštene trenutačnim Protokolom sljedeće: 3 700 BRT (bruto registarska tonaža) za koćarice hladnjače (škampi) i 3 500 BRT za koćarice hladnjače (ribe i glavonošci), 28 ribarskih plovila hladnjača za ulov tune s potegačama i plovila s površinskim parangalom te 12 plovila za lov tuna s ribarskim štapovima; budući da je Sporazum o ribarstvu između EU-a i Gvineje Bisau vrlo važan, s obzirom na to da je jedan od malobrojnih sporazuma o ribarstvu Europske unije koji joj omogućava pristup mješovitom ribolovu;

E.     budući da financijska sredstva koja su u okviru Sporazuma prenesena Republici Gvineji Bisau, osobito kao naknada za pristup resursima, predstavljaju važan dio državnog proračuna te zemlje;   budući da su, međutim, prijenosi sredstava u okviru sektorske suradnje u prošlosti obustavljeni zbog određenih teškoća Republike Gvineje Bisau u korištenju pomoći;

F.     budući da je Gvineja Bisau suočena s raznim nedostatcima u pogledu društveno-gospodarskog razvoja općenito, a osobito u sektoru ribarstva, u važnim područjima kao što su strukovno osposobljavanje, struktura sektora i prepoznavanje uloge žena u sektoru;

G.     budući da se do sada sektorska suradnja nije pokazala globalno zadovoljavajućom; budući da je, unatoč tome, zabilježen napredak u praćenju, kontroli i nadzoru ribarstva, u kapacitetu sanitarne inspekcije te u sudjelovanju Gvineje Bisau u regionalnim ribarstvenim tijelima; budući da ima još prostora za poboljšanje kada je riječ o osiguravanju da se Sporazumom više promiče transparentnost i odgovornost u sektorskoj suradnji i da se potiče održivi razvoj sektora ribarstva Gvineje Bisau i popratnih industrija i aktivnosti kako bi se osiguralo da veći udio dodane vrijednosti koja nastaje iskorištavanjem prirodnih resursa Gvineje Bisau ostane u toj državi;

H.     budući da vlasnici plovila za gospodarski ribolov prekrcavaju ili istovaruju svoje ulove izvan Gvineje Bisau (primjerice, u Dakaru ili na Kanarskim otocima), čime se gospodarska korist od gospodarskog ribolova smanjuje i ograničava na otvaranje malog broja radnih mjesta (148 lokalnih članova posade u okviru prethodnog protokola); budući da je 2010. u Gvineji Bisau radila samo jedna tvornica za preradu ribe;

I.      budući da je, unatoč određenom napretku koji je u posljednje vrijeme postignut u tom području, trgovina proizvodima ribarstva s EU-om narušena zbog nemogućnosti Gvineje Bisau da ispuni sanitarne mjere koje EU zahtijeva;

J.      budući da nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov u vodama Gvineje Bisau predstavlja stari problem; budući da su 2008. i 2009. nadležna državna tijela otkrila 58 plovila koja su kršila pravila, od kojih je 11 lovilo ribu bez dozvole, a 7 ih je lovilo u zabranjenim područjima; budući da, unatoč tome što je Gvineja Bisau ostvarila određeni napredak i jasno je da ima izvjesna sredstva za kontroliranje ribarstva, uključujući službe za motrenje i brze patrolne brodove, i dalje postoje nedostatci u nadzoru ribarstva i sustavu kontrole u teritorijalnim vodama Gvineje Bisau;

K.     budući da se rupe za koje se pokazalo da postoje u poznavanju učinka koji Sporazum ima na morski ekosustav i u osiguravanju da je pristup ograničen na višak zaliha koji lokalne flote ne mogu uloviti, a kojima je uzrok nedostatak aktualnih bioloških podataka (osobito nakon što su flote EU-a prestale djelovati u Gvineji Bisau 2012.), trebaju smatrati razlogom za zabrinutost i što prije riješiti;

L.     budući da se Parlament treba odmah i u potpunosti izvijestiti tijekom svih faza postupaka koji se odnose na protokol i njegovo produljenje;

1.      smatra da Sporazum vrlo važan i za Gvineju Bisau i za flote EU-a koje djeluju u vodama te zemlje; smatra, stoga, da su do sada postignuti rezultati u području sektorske suradnje nezadovoljavajući i poziva Komisiju da uvođenjem mehanizama za veću transparentnost, odgovornost i sudjelovanje korisnika, osobito manjih ribarskih zajednica, te, po potrebi, revidiranjem i proširivanjem dijela Sporazuma o sektorskoj potpori, kao i pronalaženjem boljih i raznovrsnih načina za intenzivnije korištenje te potpore poduzme sve potrebne mjere kako bi se promijenio trend koji je bio prisutan tijekom posljednjih desetljeća;

2.      stajališta je da se Sporazumom mora promicati istinski održiv razvoj sektora ribarstva Gvineje Bisau i popratnih industrija i aktivnosti, posebice malih ribarstava koja uvelike doprinose sigurnosti opskrbe hranom i izvorima zarade na lokalnoj razini, jer se time povećava dodana vrijednost koja ostaje u Gvineji Bisau, a koja nastaje zbog iskorištavanja prirodnih resursa te države; prepoznaje pozitivna zbivanja zabilježena posljednjih godina, ali smatra da su potrebni ustrajni i dugotrajni napori kako bi se postigli primjetni rezultati; smatra kako bi područja kojima je potrebna potpora, između ostaloga u pogledu tehničke pomoći, mogla uključivati i izgradnju institucijskih kapaciteta, obučavanje stručnjaka za ribolov, partnerstvo s malim ribarstvima i jači naglasak na politike u vezi s rodnim pitanjima kojima bi se priznala i iskoristila uloga žena (u distribuciji i stavljanju na tržište, pohrani, obradi prvog stupnja itd.);

3.      smatra da bi se trebale u potpunosti iskoristiti Protokolom predviđene mogućnosti zapošljavanja lokalnih pomoraca na plovilima EU-a;

4.      smatra kako bi mjere za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau trebalo pojačati, između ostalog, poboljšanjem praćenja, kontrole i nadzora preko šire primjene satelitskih sustava za praćenje plovila, kontrole brodskih dnevnika, inspekcija i provedbom odluka regionalnih ribarstvenih organizacija;

5.      ističe potrebu da se uspostavi bolja veza između sektorske potpore koja se pruža u okviru Sporazuma o ribarstvu i dostupnih instrumenata u okviru razvojne suradnje, osobito Europskog razvojnog fonda;

6.      poziva Komisiju da, unatoč dosadašnjim naporima, nastavi pomagati tijelima Gvineje Bisau u poboljšanju sustava nadziranja i kontrole ribolova u teritorijalnim vodama Gvineje Bisau kako bi se pojačale mjere borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

7.      ističe da Sporazum sadrži klauzulu o zabrani diskriminacije; zadovoljan je što je Gvineja Bisau u okviru pregovaranja objavila sporazume o ribarstvu koje je sklopila s trećim zemljama i što su oni dostupni na uvid; poziva Komisiju da pomno prati razvoj događaja u vezi s tim sporazumima i u vezi s ribolovnim aktivnostima u teritorijalnim vodama Gvineje Bisau;

8.      smatra kako bi bilo poželjno povećati količinu i poboljšati točnost podataka o svim ulovima (ciljanim i usputnim) te, općenito, unaprijediti status očuvanja ribolovnih resursa kako bi se mogao točnije procijeniti utjecaj Sporazuma na morski ekosustav i na ribarske zajednice; i vjeruje da bi Gvineji Bisau trebalo pomoći da razvije vlastita sredstva za dobivanje takvih podataka; poziva Komisiju da potakne redovitiji i transparentniji rad nadzornih tijela koja prate provedbu Sporazuma, a među njima i zajedničkog znanstvenog odbora;

9.      poziva Komisiju da dostavi Parlamentu zapisnike i zaključke sa sjednica zajedničkog odbora predviđenih člankom 9. Sporazuma, višegodišnji sektorski program iz članka 3. novoga Protokola, rezultate godišnjih ocjena te zapisnike i zaključke sa sjednica predviđenih člankom 4. Protokola; poziva Komisiju da omogući predstavnicima Parlamenta da prisustvuju sjednicama zajedničkog odbora kao promatrači i da promiče sudjelovanje ribarskih zajednica Gvineje Bisau; i zahtijeva da Komisija tijekom posljednje godine primjene Protokola i prije početka pregovora o produljenju dostavi Parlamentu i Vijeću cjelovito izvješće o njegovoj provedbi, bez određivanja nepotrebnih ograničenja za pristup tom izvješću;

10.    smatra kako bi Komisija u višegodišnji sektorski program predviđen člankom 3. Protokola trebala nastojati uvrstiti ciljeve koji potiču stvarni razvoj lokalnog ribarstva, s posebnim naglaskom na malo ribarstvo i na riboprerađivačku industriju, između ostalog, poticanjem iskrcavanja ribe u Gvineji Bisau i drugim gospodarskim aktivnostima i partnerstvima u sektoru ribarstava;

11.    smatra kako bi zajednički odbor koji je osnovan na temelju Sporazuma o partnerstvu trebao osigurati da su svi mehanizmi predviđeni ovim Protokolom nepobitno ispravni u pogledu problema korupcije;

12.    poziva Komisiju i Vijeće da, u skladu s granicama vlastitih ovlasti, odmah i u potpunosti izvješćuju Parlament tijekom svih faza postupaka u vezi s novim Protokolom i njegovim produljenjem, u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Gvineje Bisau.

25.6.2015

MIŠLJENJE Odbora za razvoj

upućeno Odboru za ribarstvo

o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

(2015/2119(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Nirj Deva

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

Komisija pri provedbi Sporazuma treba uzeti u obzir sljedeće točke:

1.  pristup plovila EU-a višku ribolovnih resursa trebao bi biti ograničen u skladu s najvišim održivim prinosom mogućim nakon što se ispune prehrambene potrebe lokalnog stanovništva;

2.  Komisija bi u višegodišnji sektorski program predviđen člankom 3. Protokola trebala nastojati unijeti ciljeve koji pomažu stvarnom razvoju lokalnog ribarstva, s posebnim naglaskom na malo obalno ribarstvo, i riboprerađivačke industrije, poput povećanja iskrcaja ribe u Gvineji Bisau te drugih gospodarskih aktivnosti i partnerstava u ribarskom sektoru; trebalo bi izraditi godišnje izvješće o provedbi sektorskog programa te ga proslijediti Parlamentu i Vijeću kako bi se promicala transparentnost te osiguralo da su sredstva namijenjena za potporu sektorskoj ribarstvenoj politici zaista iskorištena u tom cilju;

3.  Protokolom predviđenu mogućnost zapošljavanja lokalnih pomoraca na plovilima EU-a trebalo bi iskoristiti u potpunosti;

4.  razvoj kapaciteta praćenja, kontrole i nadzora ribolova naveden u prethodnom Protokolu trebalo bi pojačati; u tu svrhu, trebalo bi nastaviti pružati podršku u područjima zakonodavstva, statistike, izvješćivanja i upravljanja resursima;

5.  mjere za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau trebalo bi pojačati, između ostalog, poboljšanjem praćenja, kontrole i nadzora preko šire primjene satelitskih sustava za praćenje plovila, kontrole brodskih dnevnika, inspekcija i provedbe odluka regionalnih ribarskih organizacija;

6.  Komisija bi trebala započeti politički dijalog s vlastima Gvineje Bisau kako bi se zajamčilo poštovanje načela transparentnosti i jednakog postupanja u pogledu pristupa stranih flota isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau; nepridržavanje tih načela moglo bi imati negativne posljedice za održivo i odgovorno upravljanje morskim resursima zemlje te za sigurnost opskrbe hranom njezinih građana;

7.  zajednički odbor osnovan na temelju Sporazuma o partnerstvu trebao bi osigurati da su svi mehanizmi predviđeni ovim Protokolom u pogledu problema korupcije nepobitno ispravni.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Rübig

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi

(1)

SL C 72 E, 11.3.2014., str. 21.

(2)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti