JELENTÉS az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal

20.7.2015 - (11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE) – 2015/2119(INI))

Halászati Bizottság
Előadó: João Ferreira

Eljárás : 2015/2119(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0236/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0236/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11667/2012),

–       tekintettel az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (11671/2012),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0278/2014),

–       tekintettel a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről szóló 2012. október 25-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtási jegyzőkönyv utólagos értékelő jelentésére (FISH/2006/20 keretmegállapodás, 2010. szeptemberi 27. sz. külön egyezmény),

–       tekintettel a tanácsi határozattervezetről szóló …-i jogalkotási állásfoglalására[2],

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0236/2015),

A.     mivel a jegyzőkönyv általános célja, hogy mindkét fél érdekében fokozza a halászati együttműködést az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság között, a fenntartható halászati politikát szolgáló partnerségi keret létrehozása révén, a bissau-guineai kizárólagos gazdasági övezet halászati erőforrásainak felelősségteljes és fenntartható módon történő kiaknázása mellett, és hogy az uniós flották érdekeinek megfelelő részesedést kapjon a rendelkezésre álló halászait többletekből;

B.     mivel az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a harmadik országokkal kötött fenntartható halászati megállapodások mind az EU, mind pedig az érintett harmadik országok kölcsönös érdekeit szolgálják, ideértve a helyi lakosságot és halászati ágazatukat;

C.     mivel az EGK és Bissau-Guinea közötti első halászati megállapodás 1980-ból származik, és mivel ez időponttól egészen 2012. június 15-ig az EGK/EU tagállamainak flottái – a hatályban lévő számos egymást követő végrehajtási jegyzőkönyv révén – hozzáféréssel rendelkeztek az ország vizeinek halászati lehetőségeihez;

D.     mivel az uniós flotta számára nyújtott halászati lehetőségek az e jegyzőkönyv értelmében a következők: 3700 BRT (bruttó regisztertonna) a fagyasztóval felszerelt (garnélarákra halászó) vonóhálós halászhajók és 3500 BRT a fagyasztóval felszerelt (halakra és lábasfejűekre halászó) vonóhálós halászhajók számára, 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós halászhajó és 12 horgászbotos tonhalhalászhajó; mivel a EU és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az egyike azon kevés uniós halászati megállapodásoknak, amelyek lehetővé teszik a vegyes halászatot;

E.     mivel a megállapodás keretében az erőforrásokhoz való hozzáférésért fizetett kompenzáció címén Bissau-Guineának juttatott pénzforrások az ország költségvetésének jelentős részét teszik ki; mivel másrészt a múltban az ágazati együttműködés keretében teljesített átutalásokat a támogatás Bissau-guineai Köztársaság részéről történő felhasználásának bizonyos nehézségei miatt felfüggesztették;

F.     mivel Bissau-Guinea hiányosságokkal küzd az általános társadalmi-gazdasági fejlődés és különösen a halászati ágazat terén, jelentős területeken, amelyek között szerepel a szakképzés, az ágazat struktúrája, és a nők ágazaton belüli szerepének elismerése;

G.     mivel ez idáig a globális ágazati együttműködés nem volt kielégítő; mivel mindezek ellenére történt előrelépés a halászat nyomon követése, ellenőrzése és felügyelete, illetve az egészségügyi ellenőrzőkapacitás és Bissau-Guinea regionális halászati szervekben való részvétele terén; mivel még mindig van mit javítani annak biztosítása terén, hogy a megállapodás többet tegyen az ágazati együttműködés átláthatóságának és elszámoltathatóságának előmozdítása és Bissau-Guinea halászati ágazata és a kapcsolódó iparágak és tevékenységek fenntartható fejlődésének előmozdítása terén, annak érdekében, hogy az ország természeti erőforrásainak kiaknázása által előállított értéktöbblet magában Bissau-Guineában maradjon;

H.     mivel az ipari halászattal foglalkozó hajótulajdonosok fogásaikat az országon kívül (például Dakarban vagy a Kanári-szigeteken) rakodják ki vagy rakodják át, ami hozzájárul ahhoz, hogy az ipari halászatból származó gazdasági haszon csekély és csupán néhány munkahely létrehozására korlátozódik (az előző jegyzőkönyv keretében a helyi legénység száma 148); mivel 2010-ben még csupán egy halfeldolgozó létesítmény volt az országban;

I.      mivel annak ellenére, hogy nemrég történt némi előrelépés ezen a területen, a halászati termékek Unióval folytatott kereskedelme az Unió által megkövetelt egészségügyi intézkedések betartásának elmaradása következtében megrekedt;

J.      mivel a Bissau-guineai Köztársaság vizein folytatott jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat régóta problémát jelent; mivel 2008-ban és 2009-ben a nemzeti hatóságok 58 hajó esetében állapítottak meg jogsértést, ezek közül 11 engedély nélkül, hét pedig tiltott területeken halászott; mivel a Bissau-Guinea által tett előrelépések és a halászati tevékenység ellenőrzése terén bemutatott kapacitás – többek között egy megfigyelő testület és gyorsjáratú őrnaszádok – ellenére továbbra is hiányosságok tapasztalhatók a guineai vizeken folytatott halászat felügyelete és ellenőrzése terén;

K.     mivel a megállapodás tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatására vonatkozó ismeretek, annak biztosítása, hogy a hozzáférés csak a helyi flották által kiaknázhatatlan állományokra vonatkozzon, és a naprakész biológiai adatok (különösen az uniós flották 2012-es kivonását követően) hiányából fakadó hibák komoly aggodalomra adnak okot és ezeket mielőbb orvosolni kell;

L.     mivel a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó eljárás valamennyi szakaszáról;

1.      úgy véli, hogy a jegyzőkönyvnek komoly jelentősége van mind Bissau-Guinea, mind pedig az ország vizein működő uniós flották szempontjából; ezért úgy véli, hogy az ágazati együttműködés terén eddig elért eredmények elégtelenek, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést az elmúlt évtizedek során tapasztalt tendenciák megfordítása érdekében – a fokozott átláthatóságot, elszámoltathatóságot és a kedvezményezettek – különösen a kisüzemi halászatot folytató közösségek – fokozott részvételét célzó mechanizmusok bevezetése révén, ha kell, a megállapodás ágazati támogatási összetevőjének felülvizsgálata és kibővítése által, valamint találjon megfelelőbb és különféle módokat a támogatás felhasználásának fokozására;

2.      úgy véli, hogy a megállapodásnak támogatnia kell a bissau-guineai halászati ágazat, valamint a kapcsolódó iparágak és tevékenységek valóban fenntartható fejlődését, különös tekintettel a kisüzemi halászatra, amely jelentősen hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a helyi megélhetés biztosításához, továbbá az ország természeti erőforrásainak kiaknázása révén növeli a Bissau-Guineában maradó hozzáadott értéket; elismeri az elmúlt években történt pozitív fejleményeket, úgy véli azonban, hogy a mérhető eredmények eléréséhez kitartó és hosszú távon is ható erőfeszítésekre van szükség; úgy véli, hogy a támogatandó területek közé tartozhatna többek között az intézményi kapacitásépítés, a kisüzemi halászatban dolgozók képzése, a kisüzemi halászatot folytatókkal kialakított partnerség, valamint a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó politikák fokozott hangsúlyozása a nők szerepének elismerése és kihasználása érdekében (halak forgalmazása és értékesítése, tárolás, első szintű feldolgozás stb.);

3.      úgy véli, hogy a helyi tengerészek európai uniós hajók fedélzetén való, a jegyzőkönyv által előírt alkalmazásának lehetőségeit teljes mértékben ki kell használni;

4.      úgy véli, hogy a Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetében végzett nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére irányuló intézkedéseket meg kell erősíteni, többek között műholdas hajómegfigyelési rendszer széles körű használatán, hajónaplókon, ellenőrökön és a regionális halászati szervezetek határozatainak végrehajtásán keresztül megvalósított jobb megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet révén;

5.      hangsúlyozza, hogy jobban össze kell hangolni a halászati megállapodás keretében nyújtott ágazati támogatásokat és a fejlesztési együttműködés, nevezetesen az Európai Fejlesztési Alap (EFA) részeként rendelkezésre bocsátott eszközöket;

6.      felszólítja a Bizottságot, hogy az eddigi erőfeszítések ellenére továbbra is támogassa a Bissau-guineai Köztársaság hatóságait a guineai vizeken folytatott halászat felügyeletének és ellenőrzésének javításában a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem megerősítése érdekében;

7.      hangsúlyozza, hogy ez a megállapodás megkülönböztetésmentességi záradékot tartalmaz; örömmel látja, hogy a tárgyalások keretében Bissau-Guinea nyilvánosságra hozta a harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat, és azok megtekinthetők; kéri a Bizottságot, hogy kövesse figyelemmel e megállapodások és a guineai vizeken folytatott halászati tevékenységek fejleményeit;

8.      úgy véli, hogy valamennyi fogásra (a célzott és a járulékos fogásokra) és általában a halászati erőforrások védettségi helyzetére vonatkozó egyre több és egyre megbízhatóbb adatra lenne szükség ahhoz, hogy jobban lehessen mérni a megállapodás tengeri ökoszisztémára és halászati közösségekre gyakorolt hatását; továbbá meggyőződése, hogy támogatni kellene, hogy Bissau-Guinea kiépíthesse az említett információk megszerzéséhez szükséges saját kapacitásait; felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a megállapodás végrehajtását nyomon követő szervek, nevezetesen a tudományos vegyes bizottság rendszeresebb és átláthatóbb működését;

9.      kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke alapján felállított vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, a jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati programot és a vonatkozó éves értékelések eredményeit, valamint a jegyzőkönyv 4. cikkében előírt ülések jegyzőkönyveit és következtetéseit; továbbá hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein és segítse elő a bissau-guineai halászati közösségek részvételét; továbbá kéri, hogy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megkezdése előtt, a Bizottság nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról, a jelentéshez való hozzáférés szükségtelen korlátozása nélkül;

10.    úgy véli, hogy a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy a jegyzőkönyv 3. cikkében előírt többéves ágazati programba belevegyen olyan célkitűzéseket, amelyek a helyi halászatok – különösen a kisüzemi halászatok – és a halfeldolgozó ipar tényleges fejlesztését eredményezik, többek között a Bissau-guineai kirakodások növelése, valamint a halászati ágazatban végrehajtott egyéb gazdasági tevékenységek és partnerségek révén;

11.    úgy véli, hogy a partnerségi megállapodás értelmében létrehozott vegyes bizottságnak biztosítania kell, hogy – tekintettel a korrupció problémájára – a jegyzőkönyv szerinti valamennyi mechanizmusnak minden kétséget kizáróan megbízhatónak kell lennie;

12.    felhívja a Bizottságot és a Tanácsot , hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet az új jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Bissau-guineai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

25.6.2015

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítványról

(2015/2119(INI))

A vélemény előadója: Nirj Deva

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A jegyzőkönyv végrehajtása során a Bizottságnak kellőképpen figyelembe kell vennie az alábbi pontokat:

1.  az uniós hajók halászati erőforrásokból származó többlethez való hozzáférését a legnagyobb fenntartható hozammal összhangban, a helyi lakosság táplálkozási szükségleteinek kielégítését követően kell meghatározni;

2.  a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy a jegyzőkönyv 3. cikkében előírt többéves ágazati programba belevegyen olyan célkitűzéseket, amelyek a helyi halászatok – különösen a kisüzemi halászatok – és a halfeldolgozó ipar tényleges fejlesztését eredményezik, többek között a Bissau-guineai kirakodások növelése, valamint a halászati ágazatban végrehajtott egyéb gazdasági tevékenységek és partnerségek révén; a Parlamentet és a Tanácsot éves jelentések formájában tájékoztatni kell az ágazati program végrehajtásáról az átláthatóság elősegítése, illetve annak biztosítása érdekében, hogy a halászati ágazati politika támogatására szolgáló összeget ténylegesen erre a célra fordítsák;

3.  a helyi tengerészek európai uniós hajók fedélzetén való, a jegyzőkönyv által előírt alkalmazásának lehetőségeit teljes mértékben ki kell használni;

4.  az előző jegyzőkönyv szerinti halászati megfigyelő-, ellenőrző- és felügyelőkapacitást meg kell erősíteni; e célból folytatni kell a jogalkotás, a statisztika, a jelentéstétel és az erőforrásokkal való gazdálkodás terén nyújtott támogatást;

5.  a Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetében végzett nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére irányuló intézkedéseket meg kell erősíteni, többek között műholdas hajómegfigyelési rendszer széles körű használatán, hajónaplókon, ellenőrökön és a regionális halászati szervezetek határozatainak végrehajtásán keresztül megvalósított jobb megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet révén;

6.  a Bizottságnak politikai párbeszédet kell folytatnia a Bissau-guineai hatóságokkal annak biztosítása céljából, hogy fenntartsák az átláthatóság és az egyenlő elbánás elvét a külföldi flottáknak a Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetéhez való hozzáférése tekintetében; ezen elvek tiszteletben tartásának elmulasztása negatív hatást gyakorolhat az ország tengeri erőforrásaival való fenntartható és felelősségteljes gazdálkodásra és polgárainak élelmezésbiztonságára;

7.  a partnerségi megállapodás értelmében létrehozott vegyes bizottságnak biztosítania kell, hogy – tekintettel a korrupció problémájára – a jegyzőkönyv szerinti valamennyi mechanizmusnak minden kétséget kizáróan megbízhatónak kell lennie;

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Rübig

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Isabella Adinolfi

  • [1]  HL C 72. E, 2014.3.11., 21. o.
  • [2]  Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.