Postupak : 2015/2061(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0244/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0244/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0313

IZVJEŠĆE     
PDF 183kWORD 124k
24.7.2015
PE 551.920v02-00 A8-0244/2015

o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta

(2015/2061(INI))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Andreas Schwab

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta

(2015/2061(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Sporazum o slobodnoj trgovini od 22. srpnja 1972. između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije,

–       uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba te posebno njegov Prilog I. o slobodnom kretanju osoba i Prilog III. o priznavanju stručnih kvalifikacija,

–       uzimajući u obzir Sporazum od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju inspekcija i formalnosti vezanih uz prijevoz robe te o mjerama za carinsku sigurnost,

–       uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti,

–       uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim aspektima javne nabave,

–       uzimajući u obzir Protokol od 27. svibnja 2008. uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Bugarske i Rumunjske kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir Protokol od 26. listopada 2004. uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu („Direktiva o uslugama”)(1),

–       uzimajući u obzir Direktivu 2013/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o priznavanju stručnih kvalifikacija(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. rujna 2010. o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta(3),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o Izvješću o napretku Islanda za 2012. i perspektivi poslije izbora(4),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru(5),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 21. ožujka 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. prosinca 2014. o homogenom proširenom jedinstvenom tržištu i odnosima između EU-a i zapadnoeuropskih zemalja koje nisu članice EU-a,

–       uzimajući u obzir zaključke koje je usvojilo Vijeće EGP-a na svojoj 42. sjednici od 19. studenoga 2014.,

–       uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije od 7. prosinca 2012. o preispitivanju funkcioniranja Europskog gospodarskog prostora (SWD(2012)0425),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. studenoga 2012. o odnosima EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monako i Republikom San Marino – mogućnosti jače integracije u EU (COM(2012)0680),

–       uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 18. studenoga 2013. o odnosima EU-a s Kneževinom Andorom, Kneževinom Monakom i Republikom San Marinom: mogućnosti njihova sudjelovanja na unutarnjem tržištu,

–       uzimajući u obzir Izvješće Zajedničkog parlamentarnog odbora Europskog gospodarskog prostora o godišnjem izvješću o funkcioniranju Sporazuma o EGP-u u 2013.,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Zajedničkog parlamentarnog odbora Europskog gospodarskog prostora od 30. svibnja 2013. o budućnosti EGP-a i odnosima EU-a s malim zemljama i Švicarskom,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Zajedničkog parlamentarnog odbora Europskog gospodarskog prostora od 26. ožujka 2014. o upravljanju jedinstvenim tržištem,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Zajedničkog parlamentarnog odbora Europskog gospodarskog prostora od 26. ožujka 2014. o industrijskoj politici u Europi,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Zajedničkog parlamentarnog odbora Europskog gospodarskog prostora od 17. ožujka 2015. o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja i njegovim mogućim posljedicama za zemlje EGP-a/EFTA-e,

–       uzimajući u obzir Izvješće o švicarskoj vanjskoj politici od 14. siječnja 2015.,

–       uzimajući u obzir 35. pregled stanja unutarnjeg tržišta zemalja EGP-a i EFTA-e,

–       uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije i posebno članak 217. kojim se Uniji daje pravo sklapanja međunarodnih sporazuma,

–       uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0244/2015),

A.     budući da su četiri države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) važni trgovinski partneri Europske unije (EU) te da je Švicarska četvrti, a Norveška peti po važnosti trgovinski partner EU-a ako se gleda opseg trgovine;

B.     budući da se odnosi između EU-a i tri države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) temelje na Europskom gospodarskom prostoru (EGP), kojim se omogućava sudjelovanje na unutarnjem tržištu, dok se Sporazum o EGP-u provodi i nadzire unutar vrlo institucionaliziranog okvira;

C.     budući da sudjelovanje Švicarske u Sporazumu o EGP-u nije dobilo potporu na referendumu 1992. te se stoga odnosi između Švicarske i EU-a trenutačno temelje na više od 100 sektorskih sporazuma kojima se omogućava visok stupanj integracije;

D.     budući da je za poticanje rasta i konkurentnosti te otvaranje novih radnih mjesta za oporavak europskog gospodarstva potrebno učinkovito jedinstveno tržište koje dobro funkcionira i temelji se na vrlo konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu, no zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu mora se na pravilan način prenijeti, provesti i primijeniti kako bi se ostvarile sve njegove prednosti u državama članicama EU-a i državama EGP-a i EFTA-e;

Uvod

1.      smatra da je Sporazum o EGP-u glavni element gospodarskog rasta te najdalekosežniji i sveobuhvatan instrument za proširenje jedinstvenog tržišta na treće zemlje; vjeruje da se uzimajući u obzir unutarnje promjene u EU-u dokazao kao stabilan i učinkovit sporazum koji dobro funkcionira te kojim se i dugoročno jamči integritet jedinstvenog tržišta;

2.      potvrđuje da čvrsti odnosi između država EU-a, EGP-a i EFTA-e te Švicarske nadilaze gospodarsku integraciju i proširenje jedinstvenog tržišta te da doprinose stabilnosti i blagostanju u korist svih građana i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća; ističe važnost jamčenja ispravnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta u cilju postizanja jednakih uvjeta i stvaranja novih radnih mjesta;

Provedba zakonodavstva o jedinstvenom tržištu: zemlje EGP-a i EFTA-e

3.      sa zabrinutošću napominje da je u skladu s pregledom stanja unutarnjeg tržišta zemalja EGP-a i EFTA-e trenutni prosječni deficit prijenosa propisa u trima zemljama EFTA-e porastao na 2,0 % s 1,9 % u srpnju 2014.;

4.      pozdravlja znatne napore u vezi s poboljšanjem brzog uključivanja relevantne pravne stečevine u Sporazum o EGP-u te nedavni dogovor o načelima uključivanja uredbi EU-a o osnivanju europskih nadzornih tijela na području financijskih usluga;

5.      podsjeća na to da države EGP-a i EFTA-e sudjeluju u velikom broju programa i agencija EU-a kao i u praktičnoj suradnji, na primjer u okviru Informacijskog sustava jedinstvenog tržišta ili SOLVIT-a, te s pomoću EGP-a i norveškog financijskog mehanizma pridonose koheziji u EU-u; smatra da ta suradnja doprinosi učinkovitom i proširenom jedinstvenom tržištu; potiče države EU-a te EGP-a i EFTA-e da nastave s razvijanjem preventivnih instrumenata i odgovora na moguće prijetnje kako bi osigurale funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta;

6.      smatra da je nužna pravovremena provedba relevantnog zakonodavstva o jedinstvenom tržištu u državama EGP-a i EFTA-e koja bi se odvijala koliko je god moguće istovremeno te da bi taj postupak trebalo poboljšati i ubrzati;

7.      naglašava da je zaostatak pravnih akata čije se uključivanje čeka i dalje izvor zabrinutosti te stoga potiče države EGP-a i EFTA-e da u bliskoj suradnji s EU-om pojačaju napore u cilju održavanja cjelovitosti jedinstvenog tržišta;

8.      prihvaća da je potreban prethodan dogovor svih država EGP-a i EFTA-e o određivanju značaja za EGP te da mogu biti potrebne tehničke prilagodbe prije uključivanja; zabrinut je zbog toga što veliki broj zahtjeva za prilagodbama i iznimkama dovodi do kašnjenja i, moguće je, do fragmentiranja jedinstvenog tržišta; snažno poziva te države da ublaže tu situaciju i da blisko surađuju s EU-om kako bi zajamčile jednake uvjete na proširenom jedinstvenom tržištu;

9.      ističe da se od potpisivanja Sporazuma o EGP-u EU u većoj mjeri služio agencijama; pozdravlja činjenicu da države EGP-a i EFTA-e sudjeluju u aktivnostima tih agencija; poziva države EGP-a i EFTA-e te Komisiju da nastave s poboljšanjem te suradnje i sudjelovanja;

10.    podsjeća na to da se trenutačno vode pregovori o sveobuhvatnom sporazumu o trgovini i ulaganjima između EU-a i SAD-a; ističe da države EGP-a i EFTA-e primjenjuju pravila jedinstvenog tržišta kroz sporazum o EGP-u te da se posljedice uspješnog partnerstva za trgovinu i ulaganja na jedinstveno tržište vjerojatno tiču i država EGP-a i EFTA-e; nadalje ističe da Transatlantsko partnerstvo za trgovinu i ulaganja ne smije dovesti do novih prepreka za trgovinu između EU-a i država EGP-a i EFTA-e;

Kneževina Lihtenštajn

11.    zabrinut je zbog toga što je Lihtenštajn povećao svoj deficit prijenosa propisa s 0,7 % na 1,2 %; nadalje je zabrinut zbog činjenice da se njegovo zakonodavstvo o pravu ulaska i boravka određenih članova obitelji državljana EGP-a i ograničenja koja se nameću državljanima EGP-a koji borave u Lihtenštajnu u vezi sa zapošljavanjem u drugoj državi EGP-a, a koje Lihtenštajn smatra regulativom utemeljenom na posebnom sustavu kvota iz sporazuma o EGP-u, ne čine sasvim u skladu s pravom EGP-a;

Republika Island

12.    prima na znanje pismo od 12. ožujka 2015. koje je poslala vlada Islanda o svom položaju države kandidatkinje za članstvo u EU-u; snažno potiče Island da pojača napore u ispunjavanju svojih obveza u skladu sa Sporazumom o EGP-u s obzirom da njegov deficit prijenosa propisa iznosi 2,8 % i najviši je od svih dotičnih država; potiče EU i Island da još više pojačaju suradnju između ostaloga u pripravnosti na katastrofe u području sjevernog Atlantika te da dodijele sredstva za suočavanje s povezanim izazovima;

Kraljevina Norveška

13.    pozdravlja činjenicu da je Norveška, s kojom su posljednjih godina veze ojačale, dio inicijative „predvodnikâ”, čiji je cilj poboljšanje jedinstvenog tržišta; napominje međutim da je deficit prijenosa propisa porastao na 2 % i potiče Norvešku da pojača napore u tom pogledu, posebno u vezi s dovršavanjem unutarnjeg energetskog tržišta; potiče jačanje suradnje između ostaloga u energetskoj politici; ističe da se pitanje povećanih uvoznih carina na određene proizvode treba i dalje razmotriti;

Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino

14.    smatra da bi bliži odnosi mogli biti od uzajamne koristi posebno na regionalnoj i lokalnoj razini u susjednim regijama EU-a te stoga pozdravlja otvaranje pregovora o sporazumima o pristupanju kao važnog koraka naprijed u pogledu njihovog sudjelovanja na jedinstvenom tržištu, a možda i na područjima izvan njega, istovremeno uzimajući u obzir posebnu narav tih država;

Provedba zakonodavstva o jedinstvenom tržištu: Švicarska Konfederacija

15.    izražava pohvalu snažnim, sve boljim i dugotrajnim odnosima između EU-a i Švicarske, koji su doprinijeli miru, blagostanju i rastu u Europi tijekom proteklih desetljeća; uvjeren je da se ti odnosi mogu produbiti na korist obje strane sveobuhvatnom revizijom sektorskih sporazuma uz potpunu sukladnost s načelima EU-a te da mogu doprinijeti brojnim zajedničkim značajkama i interesima;

16.    u tom kontekstu pozdravlja otvaranje pregovora u svibnju 2014. o institucionalnom okviru kao preduvjetu za daljnji razvoj bilateralnog pristupa; naglašava da se bez takvog okvirnog sporazuma neće sklapati daljnji sporazumi o švicarskom sudjelovanju na unutarnjem tržištu; potiče vladu Švicarske da pojača svoje napore u cilju napretka u pregovorima o otvorenim pitanjima;

17.    prima na znanje ishod građanske inicijative „Protiv masovnog useljavanja” od 9. veljače 2014. i odluke Federalnog vijeća Švicarske od 11. veljače 2015. u vezi s njihovom provedbom nacrta provedbenog zakona i novih popratnih mjera; ističe da se to kosi s obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o slobodnom kretanju osoba te očekuje od Švicarske da poštuje te obveze; ističe da pitanje migracije građana iz trećih zemalja ne bi trebalo miješati sa slobodnim kretanjem osoba koje je utvrđeno u Ugovorima; naglašava da švicarsko uvođenje jednostranih mjera kojima bi se izbjegla diskriminacija hrvatskih državljana ne može zamijeniti ratifikaciju Protokola o proširenju Sporazuma o slobodnom kretanju osoba na Hrvatsku te da se ratifikacijom tog Protokola omogućuje da se sudjelovanje Švicarske u programu Obzor 2020. nastavi i produži nakon 2016. kako bi se istraživačima omogućio pristup financiranju u okviru programa Obzor 2020.; poziva Komisiju da surađuje sa Švicarskom i državama članicama u pronalaženju zadovoljavajućeg rješenja kojim će poštovati odredbe dotičnih sporazuma i pravna država;

18.    ponavlja da je slobodno kretanje osoba jedna od temeljnih sloboda i stup jedinstvenog tržišta te da je oduvijek bilo neizostavan dio i preduvjet bilateralnog pristupa između EU-a i Švicarske; stoga u potpunosti podržava EU, koji je odbio zahtjev švicarskih vlasti iz srpnja 2014. da se preispita Sporazum o slobodnom kretanju osoba u cilju uvođenja sustava kvota ili nacionalnih prednosti; sa zabrinutošću prima na znanje izvješća o praksi primjene sustava prednosti nacionalnih državljana koju provode neka poduzeća i kantoni te podsjeća na to da takva praksa nije u skladu sa Sporazumom o slobodi kretanja;

19.     primjećuje da se ograničenjima slobode kretanja osoba o kojima je odlučeno na referendumu u Švicarskoj stvara neravnoteža i ugrožavaju koristi koje države članice EU-a imaju od sporazuma;

20.    napominje da je Švicarska uvela privremene mehanizme nakon suspenzije pregovora o sudjelovanju Švicarske u programu ERASMUS+; izražava zabrinutost zbog mogućnosti da te mjere utječu na kretanja studenata u visokom obrazovanju između EU-a i Švicarske; poziva Švicarsku i EU da ulože sve napore kako bi ispunili zahtjevi koji su određeni za njihovo sudjelovanje u programu Erasmus+ kako bi se osigurale međusobne razmjene i kako se ne bi kažnjavalo mlade ljude;

21.    potiče nastavak uobičajene prakse u skladu s kojom poduzeća za usluge prijevoza taksijem mogu u potpunosti nuditi usluge i kojom se već dugo vremena pridonosi gospodarskom razvoju u pograničnom području Švicarske te je od obostrane koristi;

22.    poziva Komisiju da pomnije provjeri posljedice kupnje i koncesije zemljišta od strane švicarskih poljoprivrednika u pograničnim područjima;

23.    žali zbog toga što je Švicarska uvela i nakon toga konsolidirala unilateralne popratne mjere u kontekstu sporazuma o slobodnom kretanju osoba, kao što su uvođenje naknada za administrativne troškove, zahtjev za izdavanjem bankovnih jamstava ili kombinacija takvih mjera koje znatno ometaju pružanje usluga u okviru sporazuma, posebno u vezi s malim i srednjim poduzećima u Švicarskoj; poziva Švicarsku da u skladu s time preispita te mjere kako bi se zajamčila njihova usklađenost sa Sporazumom o slobodi kretanja;

24.    smatra da je provedba Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija dosta zakašnjela i poziva na to da se u Prilog Sporazumu o slobodnom kretanju brzo uključi revidirana Direktiva 2013/55/EU očekujući da će Švicarska pronaći putove kako bi se zajamčio opstanak sporazuma; napominje da je Prilog II. Sporazuma o slobodnom kretanju osoba nedavno ažuriran kako bi se osigurala djelotvornija koordinacija između sustava socijalnog osiguranja EU-a i Švicarske; poziva Švicarsku da nastavi provoditi pravo EU-a, kao što se od nje i zahtijeva;

25.    drži da su reciprocitet i pravednost između država EGP-a i Švicarke nužni u pogledu njihova korištenja jedinstvenog tržišta;

26.    poziva Komisiju da ubuduće provjeri sve posljedice koje bi uvođenje novih pravila moglo imati u regijama EU-a koje graniče sa Švicarskom, kao što je nedavna izmjena članka 561. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice, a kojom se traži da se zaposlenicima s boravkom u carinskom području EU-a nametnu stroga ograničenja za korištenje službenim vozilom koje je registrirano u trećoj zemlji u privatne svrhe;

27.    primjećuje da je suradnja u okviru Sporazuma o uzajamnom priznavanju ocjena sukladnosti sve u svemu zadovoljavajuća, ali da bi se njegovo funkcioniranje moglo znatno poboljšati pristajanjem Švicarske na dinamično prilagođavanje sporazuma pravnoj stečevini EU-a koja se neprestano razvija;

28.    poziva na uklanjanje prepreka mobilnosti u svrhu prekograničnog zapošljavanja kako bi se ojačalo europsko unutarnje tržište; u tu svrhu ističe važnost promicanja učenja jezika te pružanja boljih informacija i praktične podrške osobama koje traže posao, posebno uz pomoć mreže EURES, i u Švicarskoj i u svim državama Europskog gospodarskog prostora; stoga pozdravlja aktivno sudjelovanje Švicarske u aktivnostima mreže EURES, posebno u prekograničnim regijama; poziva Švicarsku da nastavi jačati svoje transnacionalne i prekogranične usluge u okviru mreže EURES, u skladu s trenutnom Uredbom o EURES-u, u cilju povećanja mobilnosti radnika i stvaranja istinski integriranog tržišta rada između EU-a i Švicarske; u cilju povećanja mobilnosti radnika također potiče napore za utvrđivanje širokog raspona industrija u nastajanju i ključnih sektora rasta na koje bi se zemlje Europskog gospodarskog prostora, Švicarska i države članice EU-a trebale usredotočiti u pogledu razvijanja svoje baze vještina, kako bi se bolje uskladilo vještine i kvalifikacije s ponudom i potražnjom.

29.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 376, 27.12.2006., str. 36.

(2)

SL L 354, 28.12.2013., str. 132.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2010)0300.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0041.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0069.


MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (23.6.2015)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta

(2015/2061(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Anne Sander

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja sudjelovanje zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske na unutarnjem tržištu Europske unije, što će doprinijeti rastu, konkurentnosti i otvaranju radnih mjesta;

2.  poziva zemlje Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku da ustraju u naporima da prenesu, u potpunosti provedu i primjenjuju zakonodavstvo o unutarnjem tržištu te da te napore pojačaju; poziva Švicarsku da zajamči potpunu provedbu Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i da što prije prenese u svoje zakonodavstvo Direktivu 2013/55/EU koja je nadopunjuje; napominje da je Prilog II. Sporazuma o slobodnom kretanju osoba nedavno ažuriran kako bi se osigurala djelotvornija koordinacija između sustava socijalnog osiguranja EU-a i Švicarske; poziva Švicarsku da nastavi provoditi pravo EU-a, kao što se od nje i zahtijeva;

3.  poziva da se nastave pregovori sa Švicarskom u cilju uspostavljanja institucionalnog okvira kojim će se pružiti veća pravna sigurnost i za Švicarsku i za EU te pomoći Švicarskoj da uvede potrebno zakonodavstvo EU-a; poziva Komisiju i Švicarsku da obavještavaju Parlament o napretku pregovora;

4.  ističe demokratsku legitimnost referenduma i potrebu da se poštuju njihovi ishodi, a da se pritom pridržava vladavine prava; zabrinut je zbog posljedica koje će proizići iz građanske inicijative od 9. veljače 2014., koje bi mogle ugroziti bilateralne sporazume između EU-a i Švicarske; međutim, poziva Švicarsku da poštuje svoje obveze prema EU-u; stoga odlučno poziva Europsku uniju da ustraje na poštovanju temeljnog načela slobodnog kretanja osoba kako bi Švicarska nastavila odobravati povlaštene uvjete prihvata radnicima iz EU-a i njezinim poduzećima, pritom poštujući i primjenjujući odredbe iz bilateralnih sporazuma;

5.  naglašava da švicarsko uvođenje jednostranih mjera u korist hrvatskih državljana ne može zamijeniti potrebnu ratifikaciju Protokola o proširenju Sporazuma o slobodnom kretanju osoba na Hrvatsku; stoga potiče Švicarsku da bez odgode ratificira taj Protokol;

6.  napominje da je Švicarska uvela privremene mehanizme nakon suspenzije pregovora o sudjelovanju Švicarske u programu ERASMUS+; zabrinut je da će te mjere vjerojatno utjecati na kretanja studenata u visokom obrazovanju između EU-a i Švicarske; poziva Švicarsku i EU da ulože sve napore kako bi ispunili zahtjevi koji su određeni za njihovo sudjelovanje u programu Erasmus+ kako bi se osigurale međusobne razmjene i kako se ne bi kažnjavalo mlade ljude;

7.  napominje da su Švicarska i EU potpisali sporazum o djelomičnom sudjelovanju u programu Obzor 2020. koji je privremeno na snazi od 15. rujna 2014. i koji će inicijalno trajati do kraja 2016. godine; potiče Švicarsku da uloži sve napore kako bi zadovoljila zahtjeve za njezino puno sudjelovanje u programu Obzor 2020. od 2017., kako bi istraživačima zajamčila prava zaposlenja i ugovore te promicala pristup istraživača sredstvima programa Obzor 2020.;

8.  konstatira jednostrano uvođenje i posljedično konsolidiranje pratećih mjera koje je Švicarska provela u okviru Sporazuma o slobodnom kretanju osoba; smatra žalosnim što se nekima od tih mjera postavljaju ograničenja na pružanje usluga u okviru sporazuma i što posebno pogađaju mala i srednja poduzeća koja žele pružati usluge u Švicarskoj; shodno tome poziva Švicarsku da revidira te mjere kako bi osigurala da su u skladu sa Sporazumom o slobodnom kretanju radnika;

9. poziva na uklanjanje prepreka mobilnosti u svrhu prekograničnog zapošljavanja kako bi se ojačalo europsko unutarnje tržište; u tu svrhu ističe važnost promicanja učenja jezika te pružanja boljih informacija i praktične podrške osobama koje traže posao, posebno uz pomoć mreže EURES, i u Švicarskoj i u svim zemljama Europskog gospodarskog prostora; stoga pozdravlja aktivno sudjelovanje Švicarske u aktivnostima mreže EURES, posebno u prekograničnim regijama; poziva Švicarsku da nastavi jačati svoje transnacionalne i prekogranične usluge u okviru mreže EURES, u skladu s trenutnom Uredbom o EURES-u, u cilju povećanja mobilnosti radnika i stvaranja istinski integriranog tržišta rada između EU-a i Švicarske; u cilju povećanja mobilnosti radnika također potiče napore za utvrđivanje širokog raspona industrija u nastajanju i ključnih sektora rasta na koje bi se zemlje Europskog gospodarskog prostora, Švicarska i države članice EU-a trebale usredotočiti u pogledu razvijanja svoje baze vještina, kako bi se bolje uskladilo vještine i kvalifikacije s ponudom i potražnjom.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

8

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tim Aker, Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Branislav Škripek


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

16.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Diane James, Mihai Ţurcanu


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE Group

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR Group

Anneleen Van Bossuyt

PPE Group

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

S&D Group

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella,

Verts/ALE Group

Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ECR Group

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius

EFDD Group

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Diane James

ENF Group

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL Group

Dennis de Jong

Značenje simbola:

+ : za

-  : protiv

0  : uzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti