Postupak : 2011/0023(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0248/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0248/2015

Rasprave :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0127

DRUGO IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1375kWORD 1224k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Timothy Kirkhope

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2011)0032),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1. drugi podstavak točku (d) i članak 87. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0039/2011),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir doprinose bugarske Nacionalne skupštine, češkog Senata, njemačkog Saveznog vijeća, talijanskog Senata, rumunjskog Senata, austrijskog Saveznog vijeća, portugalske Skupštine i nizozemskog Senata o nacrtu zakonodavnog akta,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 5. svibnja 2011.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 25. ožujka 2011.(2),

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 Digital Rights Ireland i C-594/12 Seitlinger i ostali(3) ,

–  uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(4),

–  uzimajući u obzir članke 59. i 188. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za promet i turizam (A7-0150/2013),

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 18. rujna 2014. o nedovršenim poslovima iz sedmog parlamentarnog saziva,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za promet i turizam (A8-0248/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Svrha ove Direktive je zajamčiti sigurnost, zaštititi život i sigurnost javnosti te stvoriti pravni okvir za zaštitu i razmjenu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) između država članica i tijela kaznenog progona.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost.

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela čime se povećava unutarnja sigurnost.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Podaci iz PNR-a pomažu tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških kaznenih djela uključujući kaznena djela terorizma, jer se ti podaci mogu usporediti s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta kako bi se prikupili dokazni materijali i, prema potrebi, pronašli pomagači počinitelja kaznenih djela i razotkrile zločinačke mreže.

(6) Podaci iz PNR-a mogu pomoći tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških transnacionalnih kaznenih djela, uključujući kaznena djela terorizma, jer se ti podaci mogu usporediti s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta kako bi se pronašli potrebni dokazi i, prema potrebi, pronašli pomagači počinitelja kaznenih djela i razotkrile zločinačke mreže.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Podaci iz PNR-a omogućavaju tijelima kaznenog progona identifikaciju osoba koje su prethodno bile „nepoznate”, tj. osoba koje prethodno nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u teškim kaznenim djelima i kaznenim djelima terorizma, ali za koje se na temelju analize podataka pretpostavlja da bi mogle biti uključene u takvo kazneno djelo i koje bi stoga nadležne vlasti trebale dodatno ispitati. Služeći se podacima iz PNR-a, tijela kaznenog progona mogu se suprotstaviti prijetnji koju predstavljaju teška kaznena djela i terorizam iz drugačije perspektive u usporedbi s obradom drugih kategorija osobnih podataka. No kako bi se zajamčilo da obrada podataka nedužnih i neosumnjičenih osoba bude u najvećoj mogućoj mjeri ograničena, načini uporabe podataka iz PNR-a koji se odnose na definiranje i primjenu kriterija za procjenu trebali bi biti dodatno ograničeni na teška kaznena djela koja su istovremeno transnacionalna, odnosno neraskidivo povezana s putovanjima te stoga i s vrstom podataka koji se obrađuju.

(7) Podaci iz PNR-a omogućavaju tijelima kaznenog progona identifikaciju osoba koje su prethodno bile „nepoznate”, tj. osoba koje prethodno nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u teškim transnacionalnim kaznenim djelima i kaznenim djelima terorizma, ali za koje se na temelju analize podataka pretpostavlja da bi mogle biti uključene u takvo kazneno djelo i koje bi stoga nadležne vlasti trebale dodatno ispitati.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Obrada osobnih podataka mora biti proporcionalna određenom sigurnosnom cilju koji se želi postići ovom Direktivom.

(8) Obrada osobnih podataka mora biti proporcionalna konkretnom cilju ove Direktive te biti nužna za njezin konkretan cilj.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika koji obavljaju međunarodne letove prema državnom području država članica Europske unije ili iz njega

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici koji obavljaju međunarodne letove prema državnom području država članica ili iz njega.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ova Direktiva zračnim prijevoznicima ne bi trebala nametati obvezu prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima.

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ova Direktiva zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici ne bi trebala nametati obvezu prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici kao na primjer turističke agencije i organizatori grupnih putovanja prodaju paket-aranžmane koji uključuju čarter letove za koje od svojih klijenata prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a, ali te podatke ne prenose nužno zračnom prijevozniku koji upravlja putničkim letom.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Svaka bi država članica trebala biti odgovorna za troškove vođenja i održavanja svog sustava evidencije podataka o putnicima, uključujući troškove imenovanja i rada nadležnog tijela i nacionalnog nadzornog tijela. Troškove prijenosa podataka iz PNR-a, koji se nalaze u sustavima za rezervacije zračnih prijevoznika, nacionalnim policijskim službama i nadležnim tijelima trebali bi snositi zračni prijevoznici.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma37. Definiciju teškog kaznenog djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica38. No države članice, uzimajući u obzir vlastiti sustav kaznenog pravosuđa, mogu isključiti ona lakša kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti. Definiciju teških transnacionalnih kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP i Konvencije Ujedinjenih naroda o transnacionalnom organiziranom kriminalu.

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP37. Definiciju teških transnacionalnih kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP38 te bi ona trebala obuhvaćati kaznena djela navedena u ovoj Direktivi.

__________________

__________________

37 SL L 164, 22.6.2002., str. 3. Odluka izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenog 2008. (SL L 330, 9.12.2008., str. 21.)

37 Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

38 SL L 190, 18.07.2002.., str. 1.

38 Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Podatke iz PNR-a trebalo bi prosljeđivati samo jednom za to određenom odjelu (Odjel informacija o putnicima) u dotičnoj državi članici, kako bi se jamčila transparentnost i smanjili troškovi koje snose zračni prijevoznici.

(13) Podatke iz PNR-a trebalo bi prosljeđivati samo jednom za to određenom odjelu (Odjel informacija o putnicima) u dotičnoj državi članici kako bi se jamčila transparentnost i smanjili troškovi koje snose zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici. Države članice trebale bi razmjenjivati informacije upotrebom mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA) kako bi se osiguralo dijeljenje informacija i interoperabilnost među državama članicama.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih građanskih prava, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Takvi popisi ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili spolni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako bi nadležna tijela mogla identificirati zračne putnike koji predstavljaju opasnost za unutarnju sigurnost.

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih građanskih prava, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka, primjenom visokih standarda u skladu s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije („Povelja”), Konvencijom za zaštitu osoba s obzirom na automatiziranu obradu podataka („Konvencija br. 108”) i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („EKLJP”). Takvi skupovi podataka ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili spolni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati samo informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako je navedeno u ovoj Direktivi.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici tražene podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. Smatra se da „push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi biti obavezan za sve zračne prijevoznike.

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici tražene podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. Smatra se da „push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi biti obavezan za sve zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Komisija podržava smjernice Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) o PNR-u. Te bi smjernice dakle trebale biti osnova za donošenje podržanog formata za prijenos podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika prema državama članicama. Opravdano je stoga da ti podržani formati podataka kao i odgovarajući protokoli koji se odnose na prijenos podataka koji dolaze od zračnih prijevoznika budu doneseni sukladno postupku savjetovanja kako je predviđeno Uredbom (EU) br… Europskog parlamenta i Vijeća […..].

(16) Komisija podržava smjernice Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) o PNR-u. Te bi smjernice dakle trebale biti osnova za donošenje podržanog formata za prijenos podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici prema državama članicama. Kako bi se osigurao takav prijenos podataka iz PNR-a, trebalo bi na Komisiju prenijeti ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu donošenja popisa takvih podržanih formata podataka kao i prihvaćenih zajedničkih protokola koji se odnose na prijenos podataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata, Komisija bi trebala voditi računa o tome da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi omogućile zračnim prijevoznicima da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice trebale bi propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a. U slučaju opetovanih ozbiljnih kršenja kojima bi se mogli ugroziti osnovni ciljevi ove Direktive, te bi kazne u iznimnim slučajevima mogle uključivati mjere poput zaustavljanja, oduzimanja i zapljene prijevoznog sredstva ili privremenog ili stalnog ukidanja dozvole za rad.

(17) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi omogućile zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice trebale bi propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a i zaštite tih podataka. U slučaju opetovanih ozbiljnih kršenja kojima bi se mogli ugroziti osnovni ciljevi ove Direktive, te bi kazne u iznimnim slučajevima mogle uključivati mjere poput zaustavljanja, oduzimanja i zapljene prijevoznog sredstva ili privremenog ili stalnog ukidanja dozvole za rad.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Svaka država članica trebala bi biti odgovorna za procjenu mogućih prijetnji kaznenim djelima terorizma i teškim kaznenim djelima.

(18) Svaka država članica trebala bi biti odgovorna za procjenu mogućih prijetnji kaznenim djelima terorizma i teškim transnacionalnim kaznenim djelima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Kako bi se u potpunosti poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na nediskriminaciju, ne bi trebalo donositi odluke koje bi mogle proizvesti štetne pravne učinke za pojedinca ili ga ozbiljno ugroziti isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz PNR-a. Štoviše, nijedna takva odluka ne bi se smjela temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili spolnom životu.

(19) Kako bi se u potpunosti poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na nediskriminaciju, u skladu s člancima 8. i 21. Povelje, ne bi trebalo donositi odluke koje bi mogle proizvesti štetne pravne učinke za pojedinca ili ga ozbiljno ugroziti isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz PNR-a. Štoviše, nijedna takva odluka ne bi se smjela temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili spolnom životu.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Države članice ni u kojem slučaju ne bi smjele upotrebljavati rezultat obrade podataka iz PNR-a kao osnovu za zaobilaženje svojih međunarodnih obveza prema Ženevskoj konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja  1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967,. te se on ne bi smio upotrebljavati za to da se tražiteljima azila uskrate sigurni i učinkoviti pravni putovi na područje EU-a kako bi ostvarili svoje pravo na međunarodnu zaštitu.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b) Uzimajući u potpunosti u obzir posljedice presude Suda u spojenim predmetima C-293/12 Digital Rights Ireland i C-594/12 Seitlinger i ostali, pri primjeni ove Direktive mora se zajamčiti potpuno poštovanje temeljnih prava i prava na privatnost te načela proporcionalnosti. Također se uistinu mora voditi računa o tome što je potrebno i proporcionalno za ostvarenje općih interesa Unije te o potrebi za zaštitom tuđih prava i sloboda u borbi protiv terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela. Primjena ove Direktive mora biti opravdana te je potrebno poduzeti sve potrebne zaštitne mjere kako bi se osigurala zakonitost bilo kakve pohrane, analize, prijenosa i upotrebe podataka iz PNR-a.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Države članice bi međusobno trebale dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je takav prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. . Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)39 i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela kaznenog progona u državama članicama Europske unije40. Razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima trebala bi se voditi pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji.

(20) Države članice trebale bi međusobno i na razini Unije, primjerice u okviru Europola, dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je to potrebno u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela ili u svrhu sprečavanja neposrednih i ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti. Odjeli informacija o putnicima u svakom bi slučaju bez odgode trebali prenijeti rezultat obrade podataka iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima iz drugih država članica za potrebe daljnje istrage. Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP39 i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP40. Razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima trebala bi se voditi pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji te ne bi trebala ugroziti visoku razinu privatnosti i zaštite osobnih podataka u skladu s Poveljom, Konvencijom br. 108 i EKLJP-om.

__________________

__________________

39 SL L 121, 15.05.2009.., str. 37.

39 Odluka Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) (SL L 121, 15.5.2009., str. 37.).

40 SL L 386, 29.12.2006.., str. 89.

40 Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije (SL L 386, 29.12.2006., str. 89.).

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Trebalo bi zajamčiti razmjenu informacija sigurnim sustavom na razini Unije za razmjenu podataka iz PNR-a među državama članicama te između država članica i Europola. Za razvoj tog sustava i operativno upravljanje njime mogao bi biti nadležan Europol. U okviru tog sustava moglo bi se otvoriti jedinstveno kontaktno mjesto za primanje i prijenos raznih zahtjeva za razmjenu. U nadležnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka trebao bi biti nadzor nad obradom osobnih podataka koja se odvija u okviru tog sustava Unije za razmjenu podataka iz PNR-a.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Razdoblje tijekom kojeg je potrebno čuvati podatke iz PNR-a trebalo bi biti proporcionalno ciljevima sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Zbog prirode tih podataka i njihove uporabe, nužno je da se podaci iz PNR-a čuvaju dovoljno dugo kako bi se provele analize i kako bi se upotrijebili u istragama. Kako bi se izbjegla neprimjerena uporaba, potrebno je nakon početnog razdoblja anonimizirati podatke i dopustiti pristup samo pod vrlo strogim i ograničenim uvjetima.

(21) Razdoblje tijekom kojeg je potrebno čuvati podatke iz PNR-a trebalo bi biti nužno u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela te proporcionalno tim ciljevima. Zbog prirode tih podataka i njihove uporabe, nužno je da se podaci iz PNR-a čuvaju dovoljno dugo kako bi se provele analize i kako bi se upotrijebili u istragama. Kako bi se izbjegla neprimjerena uporaba, potrebno je nakon početnog razdoblja sakriti podatke i dopustiti pristup samo pod vrlo strogim i ograničenim uvjetima.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a) Podaci iz PNR-a trebali bi biti obrađeni u najvećoj mogućoj mjeri te ih se treba što bolje sakriti kako bi se osigurala najviša razina zaštite podataka tako što će se osobama koji imaju pristup skrivenim podacima onemogućiti identificiranje osobe i donošenje zaključaka o tome na koje se osobe ti podaci odnose. Ponovno identificiranje skrivenih podataka trebalo bi biti moguće samo pod uvjetima kojima se osigurava visoka razina zaštite podataka.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Za obradu podataka iz PNR-a koju na nacionalnoj razini vrše Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela, u svakoj državi članici trebala bi vrijediti mjerila za zaštitu osobnih podataka sukladno nacionalnom zakonu koji je sukladan Okvirnoj odluci 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima41 („Okvirna odluka 2008/977/PUP”).

(23) Za obradu podataka iz PNR-a koju na nacionalnoj razini vrše Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela, u svakoj državi članici trebala bi vrijediti mjerila za zaštitu osobnih podataka sukladno nacionalnom zakonu koji je sukladan Okvirnoj odluci Vijeća 2008/977/PUP41 i zakonu Unije o zaštiti podataka, uključujući posebne zahtjeve o zaštiti podataka navedene u ovoj Direktivi.

__________________

__________________

41 SL L 350, 30.12.2008.

41 Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u sklopu policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008.).

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Poštujući pravo na zaštitu osobnih podataka, prava osoba čiji se podaci iz PNR-a obrađuju, poput prava pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja kao i prava na naknadu i na pravni lijek trebala bi biti s u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP.

(24) Poštujući pravo na zaštitu osobnih podataka, prava osoba čiji se podaci iz PNR-a obrađuju, poput prava pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja kao i prava na naknadu i na pravni lijek trebala bi biti s u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP, zakonom Unije o zaštiti podataka i visokom razinom zaštite zajamčenom u Povelji i EKLJP-u.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Poštujući pravo putnika da budu obaviješteni o obradi svojih osobnih podataka, države članice bi im trebale osigurati precizne informacije o prikupljanju podataka iz PNR-a i o njihovom prijenosu u Odjel informacija o putnicima.

(25) Poštujući pravo putnika da budu obaviješteni o obradi svojih osobnih podataka, države članice bi im trebale osigurati precizne, lako dostupne i razumljive informacije o prikupljanju podataka iz PNR-a i o njihovom prijenosu u Odjel informacija o putnicima te o pravima koja imaju kao osobe na koje se podaci odnose.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama samo za svaki slučaj pojedinačno i u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvo prenošenje trebalo bi zadovoljiti dodatne zahtjeve u odnosu na svrhu prijenosa, kvalitetu tijela kojemu se prenose podaci i zaštitne mjere koje se koriste pri prijenosu osobnih podataka trećim zemljama.

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama sukladno međunarodnom sporazumu ili samo za svaki slučaj pojedinačno te uz potpuno poštovanje odredbi koje su države članice utvrdile na temelju Okvirne odluke 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvo prenošenje trebalo bi zadovoljiti dodatne zahtjeve u odnosu na svrhu prijenosa, kvalitetu tijela kojemu se prenose podaci i zaštitne mjere koje se koriste pri prijenosu osobnih podataka trećim zemljama, kao i načelo nužnosti i proporcionalnosti takva prijenosa te visoku razinu zaštite predviđenu Poveljom, Konvencijom br. 108 i EKLJP-om. Ako nacionalno nadzorno tijelo utvrdi da se prijenosom podataka iz PNR-a trećoj zemlji krši bilo koje načelo navedeno u ovoj Direktivi, to bi tijelo trebalo imati pravo obustaviti protok podataka prema toj trećoj zemlji.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Ova Direktiva ne utječe na mogućnost da države članice u sklopu svog nacionalnog zakonodavstva predvide sustav prikupljanja podataka iz PNR-a i upravljanja njima za ciljeve koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom ili od prijevoznika koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, u vezi s domaćim letovima, a u skladu s povezanim odredbama o zaštiti podataka, pod uvjetom da takvo domaće pravo bude sukladno s pravnom stečevinom Unije. U budućnosti bi trebalo posebno razmotriti pitanje prikupljanja podataka iz PNR-a na domaćim letovima.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Posebice, područje primjene Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri: čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše pet godina, nakon čega se ti podaci moraju izbrisati; podaci moraju biti anonimizirani nakon vrlo kratkog razdoblja; zabranjeno je prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, države članice moraju osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo bude nadležno za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a treba evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice također moraju putnicima osigurati jasne i precizne informacije o prikupljanju podataka za PNR i o njihovim pravima.

(32) Posebice, područje primjene ove Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri, a čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše pet godina, nakon čega bi ti podaci trebali biti izbrisani, podaci bi nakon 30 mjeseci trebali biti skriveni, a prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka trebali bi biti zabranjeni. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, trebalo bi se osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo te posebice njegov službenik za zaštitu podataka budu nadležni za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a trebalo bi evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice trebale bi također putnicima osigurati jasne i precizne informacije o prikupljanju podataka za PNR i o njihovim pravima.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POGLAVLJE I.

POGLAVLJE I.

 

OPĆE ODREDBE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Predmet i područje primjene

1. Ova Direktiva propisuje prenošenje podataka zračnih prijevoznika iz evidencije podataka o putnicima (PNR) na međunarodnim letovima s odredištem i polazištem u državama članicama, kao i obradu tih podataka, uključujući njihovo prikupljanje, uporabu i čuvanje u državama članicama kao i razmjenu podataka među državama članicama.

1. Ova Direktiva propisuje prenošenje podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici o putnicima na međunarodnim letovima s odredištem i polazištem u državama članicama, kao i obradu tih podataka, uključujući njihovo prikupljanje, uporabu i čuvanje u državama članicama kao i razmjenu podataka među državama članicama te između država članica i Europola.

2. Podaci iz PNR-a prikupljeni u skladu s ovom Direktivom mogu se obrađivati samo u sljedeće svrhe:

2. Podaci iz PNR-a prikupljeni u skladu s ovom Direktivom mogu se obrađivati samo u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i određenih teških transnacionalnih kaznenih djela u skladu s člankom 4. stavkom 2. ili u svrhu sprečavanja neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti.

(a) sprečavanje, otkrivanje, istraga i kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (b) i (c); kao i

 

(b) sprečavanje, otkrivanje, istraga i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (d).

 

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Pojmovi

Pojmovi

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „zračni prijevoznik” znači poduzeće za zračni prijevoz s važećom dozvolom za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednom dozvolom za obavljanje djelatnosti koja mu dopušta obavljanje zračnog prijevoza putnika;

(a) „zračni prijevoznik” znači poduzeće za zračni prijevoz s važećom dozvolom za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednom dozvolom za obavljanje djelatnosti koja mu dopušta obavljanje zračnog prijevoza putnika;

 

(aa) „gospodarski subjekt koji nije zračni prijevoznik” znači gospodarski subjekt, kao što su putničke agencije i organizatori putovanja, koji pruža usluge povezane s putovanjima, uključujući rezervacije letova za koje prikuplja i obrađuje podatke o putnicima;

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji, uključujući, u oba slučaja, presjedanje ili tranzitne letove;

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji, uključujući, u oba slučaja, presjedanje ili tranzitne letove;

(c) „Evidencija podataka o putnicima” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za neku osobu ili u njezino ime, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems – DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

(c) „Evidencija podataka o putnicima” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za neku osobu ili u njezino ime, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems – DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

(d) „putnik” znači svaka osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevesti u zrakoplovu uz pristanak prijevoznika;

(d) „putnik” znači svaka osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevesti u zrakoplovu uz pristanak prijevoznika;

(e) „sustav rezervacija” znači vlastiti evidencijski sustav zračnog prijevoznika u kojem se prikupljaju podaci iz PNR-a za upravljanje rezervacijama;

(e) „sustav rezervacija” znači vlastiti evidencijski sustav zračnog prijevoznika ili gospodarskog subjekta koji nije zračni prijevoznik u kojem se prikupljaju podaci iz PNR-a za upravljanje rezervacijama;

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici prenose tražene podatke iz PNR-a u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici ili gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose tražene podatke iz PNR-a navedene u Prilogu u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

(g) „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP,

(g) „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke 2002/475/PUP;

(h) „teško kazneno djelo” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice; no države članice, uzimajući u obzir vlastiti kaznenopravni sustav mogu isključiti ona lakša kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti;

 

(i) „teško transnacionalno kazneno djelo” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice i ako:

(i) „teško transnacionalno kazneno djelo” znači sljedeća kaznena djela ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice, kako je navedeno u članku 2. stavku 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP;

(i) počinjena su u više od jedne države;

 

(ii) počinjena su u jednoj državi, ali znatni dio njihove pripreme, planiranja, vođenja ili kontrole odvija se u drugoj državi;

 

(iii) počinjena su u jednoj državi, ali uključuju organiziranu zločinačku skupinu koja je uključena u kaznena djela u više od jedne države; ili

 

(iv) počinjena su jednoj državi, ali imaju znatne učinke u drugoj državi.

 

 

– pripadanje zločinačkoj organizaciji

 

– trgovanje ljudima, pomoć pri neovlaštenom ulasku i boravku, nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom

 

– seksualno iskorištavanje djece i dječja pornografija, silovanje, sakaćenje ženskih spolnih organa

 

– nedopušteno trgovanje opojnim drogama i psihotropnim tvarima

 

– nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

 

– teška prevara, prevara na štetu financijskih interesa EU-a, pranje dobiti stečene kaznenim djelom, pranje i krivotvorenje novca

 

– ubojstvo, teška tjelesna ozljeda, otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca, oružana pljačka

 

– teški računalni kriminalitet i kibernetički kriminal

 

– kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

 

– krivotvorenje administrativnih dokumenata i njihovo krijumčarenje, nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnine, krivotvorenje i piratstvo proizvoda

 

– protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

 

– špijunaža i izdaja

 

– nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima i njihovim prekursorima te s tim povezana kaznena djela koja se odnose na neširenje

 

– kaznena djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica osniva ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ili odjel takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima” odgovoran za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika, njihovo pohranjivanje, analiziranje i prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Njegovo osoblje može biti upućeno iz nadležnih tijela javne uprave.

1. Svaka država članica osniva ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela te za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti ili odjel takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima”. Odjel informacija o putnicima nadležan je za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici, njihovu pohranu, obradu i analizu te za prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Odjel informacija o putnicima također je odgovoran za razmjenu podataka iz PNR-a i rezultata njihove obrade s Odjelom informacija o putnicima druge države članice u skladu s člancima 7. i 7.a te za provođenje procjena iz članka 4. Njegovo osoblje može biti upućeno iz nadležnih tijela javne uprave. Države članice osiguravaju Odjelu informacija o putnicima dovoljno sredstava za ispunjavanje njegovih zadaća.

2. Dvije ili više država članica mogu uspostaviti ili odrediti jedinstveno tijelo koje će djelovati kao njihov Odjel informacija o putnicima. Takav Odjel informacija o putnicima uspostavlja se u jednoj od uključenih država članica i smatra nacionalnim Odjelom informacija o putnicima svih uključenih država članica. Uključene države članice dogovaraju detaljna pravila za djelovanje Odjela informacija o putnicima i poštuju zahtjeve iz ove Direktive.

2. Dvije ili više država članica mogu uspostaviti ili odrediti jedinstveno tijelo koje će djelovati kao njihov Odjel informacija o putnicima. Takav Odjel informacija o putnicima uspostavlja se u jednoj od uključenih država članica i smatra nacionalnim Odjelom informacija o putnicima svih uključenih država članica. Uključene države članice zajedno dogovaraju detaljna pravila za djelovanje Odjela informacija o putnicima i poštuju zahtjeve iz ove Direktive.

3. Svaka država članica o tome obavještava Komisiju u roku jednog mjeseca od osnutka Odjela informacija o putnicima i u svakom trenutku može ažurirati svoju izjavu. Komisija te informacije objavljuje, uključujući eventualna ažuriranja, u Službenom listu Europske unije.

3. Svaka država članica o tome obavještava Komisiju u roku jednog mjeseca od osnutka Odjela informacija o putnicima i po potrebi ažurira svoju izjavu. Komisija te informacije objavljuje, uključujući eventualna ažuriranja, u Službenom listu Europske unije.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Službenik za zaštitu podataka u Odjelu informacija o putnicima

 

1. Svi članovi osoblja Odjela informacija o putnicima koji imaju pristup podacima iz PNR-a prolaze posebno prilagođenu obuku o obradi podataka iz PNR-a u skladu s načelima zaštite podataka i temeljnim pravima.

 

2. Odjel informacija o putnicima imenuje službenika za zaštitu podataka nadležnog za praćenje obrade podataka iz PNR-a i provedbu odgovarajućih zaštitnih mjera.

 

3. Države članice osiguravaju da se službenik za zaštitu podataka imenuje na temelju stručnih kvalifikacija i, naročito, stručnog znanja iz zakona o zaštiti podataka i praksi u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća iz ove Direktive. Države članice osiguravaju da su sve druge profesionalne dužnosti službenika za zaštitu podataka u skladu sa zadaćama i dužnostima te osobe u svojstvu službenika za zaštitu podataka te da ne izazivaju sukob interesa. Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće:

 

(a) podiže razinu svijesti i savjetuje osoblje Odjela informacija o putnicima o njihovim obvezama u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uključujući izobrazbu osoblja i dodjelu zadataka;

 

(b) prati provedbu i primjenu zahtjeva o zaštiti podataka iz ove Direktive, posebice provođenjem nasumičnog uzorkovanja postupaka obrade podataka;

 

(c) osigurava vođenje dokumentacije i evidencije u skladu s ovom Direktivom, prati dokumentaciju, obavijesti i dojave o kršenju zaštite osobnih podataka te nadležnim tijelima prijavljuje protupravno postupanje u pogledu zahtjeva o zaštiti podataka iz ove Direktive;

 

(d) prati odgovore na zahtjeve nacionalnog nadzornog tijela te surađuje s tim tijelom, posebice u pogledu pitanja povezanih s prijenosom podataka drugim državama članicama ili trećim zemljama, te služi kao kontaktna točka nacionalnom nadzornom tijelu za pitanja povezana s obradom podataka iz PNR-a, kontaktirajući po potrebi nacionalno nadzorno tijelo na vlastitu inicijativu.

 

Države članice osiguravaju službenicima za zaštitu podataka sva potrebna sredstva za učinkovito i neovisno obavljanje zadaća navedenih u ovom članku.

 

4. Države članice osiguravaju da osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo na kontaktiranje službenika za zaštitu podataka, kao jedinstvene kontaktne točke, u pogledu svih pitanja povezanih s obradom njezinih podataka iz PNR-a. Države članice osiguravaju da se ime i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka priopće nacionalnom nadzornom tijelu i javnosti.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Obrada podataka iz PNR-a

Obrada podataka iz PNR-a

1. Odjel informacija o putnicima određene države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje te države članice ili polijeću sa njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

1. Odjel informacija o putnicima određene države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje te države članice ili polijeću sa njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku trajno briše takve podatke.

2. Odjel informacija o putnicima obrađuje podatke iz PNR-a samo za sljedeće namjene:

2. Odjel informacija o putnicima obrađuje podatke iz PNR-a samo za sljedeće namjene:

(a) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo i za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. Pri provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može obraditi podatke iz PNR-a o putnicima sukladno prethodno utvrđenim kriterijima. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(a) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo i za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. te, po potrebi, Europola u skladu s člankom 7.a. Pri provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može obraditi podatke iz PNR-a sukladno prethodno određenim kriterijima u skladu s ovom Direktivom, usporediti ih s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kada su osnovane u skladu s pravom Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije te međunarodnim i nacionalnim pravilima koja se primjenjuju na takve predmete u skladu sa zahtjevima navedenima u stavku 3. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(b) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno kazneno djelo i za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. U provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve predmete. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(b) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo i za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. U provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve baze podataka u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela. Pri provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a sa Schengenskim informacijskim sustavom i Viznim informacijskim sustavom. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(c) odgovaranje za svaki slučaj pojedinačno na propisno obrazložene zahtjeve nadležnih tijela da se podaci iz PNR-a dostave i obrade u određenim slučajevima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela, te da se rezultati obrade dostave nadležnim tijelima; kao i

(c) odgovaranje, za svaki slučaj pojedinačno na temelju dovoljnih dokaza, na propisno obrazložene zahtjeve od strane nadležnih tijela ili Europola za dostavu podataka iz PNR-a i obradu podataka iz PNR-a u određenim slučajevima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela navedenih u članku 2. točki (i) ili u cilju sprečavanja neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti te na zahtjeve za dostavu rezultata obrade nadležnim tijelima ili, po potrebi, Europolu; kao i

(d) analiziranje podataka iz PNR-a radi ažuriranja ili određivanja novih kriterija za provođenje procjena kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo u skladu s točkom (a).

(d) analiziranje podataka iz PNR-a radi ažuriranja ili određivanja novih kriterija za provođenje procjena kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo u skladu s točkom (a).

3. Procjenjivanje putnika prije njihovog planiranog dolaska u ili odlaska iz države članice iz točke (a) stavka 2. provodi se na nediskriminirajući način na temelju kriterija procjene koje je utvrdio Odjel informacija o putnicima. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima odredi kriterije procjene u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. Kriteriji procjene ne smiju se nikada temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili spolnom životu.

3. Procjenjivanje putnika prije njihovog planiranog dolaska u ili odlaska iz države članice iz točke (a) stavka 2. provodi se na nediskriminirajući način na temelju kriterija procjene koje je utvrdio Odjel informacija o putnicima. Ti kriteriji procjene moraju biti usmjereni, određeni, opravdani, proporcionalni i utemeljeni na činjenicama. Službenik za zaštitu podataka sudjeluje u redovnom preispitivanju; Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima odredi kriterije procjene u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. i redovno ih preispituje. Kriteriji procjene ne smiju se nikada temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na njegovim političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, seksulanoj orijentaciji ili rodnom identitetu, članstvu ili aktivnosti u sindikatima te obradi podataka o zdravstvenom stanju ili spolnom životu;

4. Odjel informacija o putnicima određene države članice podatke iz PNR-a ili rezultate obrade podataka iz PNR-a o osobama koje su identificirane u skladu s točkama (a) i (b) stavka 2. prenosi odgovarajućim nadležnim tijelima te države članice za daljnje ispitivanje. Takvi se prijenosi provode samo za svaki slučaj pojedinačno.

4. Odjel informacija o putnicima određene države članice podatke iz PNR-a ili rezultate obrade podataka iz PNR-a o osobama koje su identificirane u skladu s točkama (a) i (b) stavka 2. prenosi odgovarajućim nadležnim tijelima te države članice za daljnje ispitivanje. Takvi se prijenosi vrše samo za svaki slučaj pojedinačno ljudskim djelovanjem.

 

4a. Države članice osiguravaju da službenik za zaštitu podataka ima pristup svim podacima koji su poslani Odjelu informacija o putnicima i koje je Odjel informacija o putnicima poslao nadležnom tijelu u skladu s člankom 5. Ako službenik za zaštitu podataka smatra da prijenos bilo kojih podataka nije bio zakonit, upućuje predmet nacionalnom nadzornom tijelu koje ima ovlast naložiti nadležnom tijelu koje je podatke dobilo da ih izbriše.

 

4b. Pohranjivanje, obrada i analiza podataka iz PNR-a provode se isključivo na sigurnoj lokaciji na teritoriju država članica Europskog gospodarskog prostora.

 

4c. Države članice snose troškove korištenja, zadržavanja i razmjene podataka iz PNR-a.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Nadležna tijela

Nadležna tijela

1. Svaka država članica donosi popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za traženje ili primanje podataka iz PNR-a ili rezultata obrade podataka iz PNR-a od strane Odjela informacija o putnicima s ciljem daljnjeg ispitivanja tih informacija ili poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

1. Svaka država članica donosi popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za traženje ili primanje skrivenih podataka iz PNR-a ili rezultata sustavne obrade podataka iz PNR-a od strane Odjela informacija o putnicima s ciljem daljnjeg ispitivanja tih informacija ili poduzimanja odgovarajućih mjera isključivo u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela ili sprečavanja neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti. Europol ima pravo u okviru svog mandata i kad mu je to nužno za obavljanje zadaća primati podatke iz PNR-a ili rezultate njihove obrade od Odjela informacija o putnicima država članica.

 

2. Nadležna tijela sastoje se od tijela nadležnih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

2. Nadležna tijela sastoje se od tijela nadležnih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela ili za sprečavanje neposrednih i ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti.

3. Svaka država članica priopćava Komisiji popis svojih nadležnih tijela najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive i može u svakom trenutku ažurirati svoje priopćenje. Komisija te informacije, uključujući moguća ažuriranja, objavljuje u Službenom listu Europske unije.

3. Najkasnije ...* [dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive], svaka država članica priopćava Komisiji popis svojih nadležnih tijela i po potrebi ažurira svoje priopćenje. Komisija te informacije, uključujući moguća ažuriranja, objavljuje u Službenom listu Europske unije.

4. Podatke o putnicima iz PNR-a i rezultate obrade podataka iz PNR-a koje je zaprimio Odjel informacija o putnicima nadležna tijela država članica mogu dodatno obraditi isključivo u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

4. Podatke o putnicima iz PNR-a i rezultate obrade podataka iz PNR-a koje je zaprimio Odjel informacija o putnicima nadležna tijela dotične države članice mogu dodatno obraditi isključivo u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela, na zahtjev i u skladu s člankom 4. stavkom 2., ili u cilju sprečavanja je potrebno spriječiti neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti.

5. Stavak 4. ne dovodi u pitanje kazneni progon ni pravosudne ovlasti države članice kada se druga kaznena djela ili sumnja na postojanje kaznenih djela otkriju tijekom aktivnosti progona koja proizlazi iz takve obrade.

5. Stavak 4. ne dovodi u pitanje kazneni progon ni pravosudne ovlasti države članice kada se druga kaznena djela ili sumnja na postojanje kaznenih djela otkriju tijekom aktivnosti progona koja proizlazi iz originalne obrade.

6. Nadležna tijela ne donose nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili je ozbiljno ugrozila isključivo na temelju automatizirane obrade podataka. Takve odluke se ne smiju temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili spolnom životu.

6. Nadležna tijela ne donose nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili je ozbiljno ugrozila isključivo na temelju automatizirane obrade podataka. Takve odluke se ne smiju temeljiti na podacima koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo pojedinca, njegova politička uvjerenja, vjeru ili filozofska uvjerenja, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, članstvo ili aktivnosti u sindikatima te obradu podataka o zdravstvenom stanju ili spolnom životu.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Obveze zračnih prijevoznika

Obveze zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenom u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju prikupljene podatke, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji obavlja let odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose sve podatke iz PNR-a koji se prenose načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenom u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju podatke prikupljene tijekom redovnog poslovanja, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik ili gospodarski subjekt koji nije zračni prijevoznik koji obavlja let odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

2. Zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

2. Zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s člancima 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

(a) 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

(a) jednom, 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

kao i

kao i

(b) odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

(b) jednom, odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

3. Države članice mogu dopustiti zračnim prijevoznicima ograničavanje prijenosa iz stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz stavka 2. točke (a).

3. Države članice dopuštaju zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici ograničavanje prijenosa iz stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz točke (a) tog stavka.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu, neposrednu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim transnacionalnim kaznenim djelom.

 

4a. Zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici propisno obavještavaju putnike o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju za potrebe provođenja zakona i o pravima putnika u pogledu njihovih podataka. Takve se informacije putnicima daju proaktivno, u lako razumljivom obliku.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Razmjena informacija među državama članicama

Razmjena informacija među državama članicama

1. Države članice jamče da Odjel informacija o putnicima u vezi s podacima o osobama identificiranima u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (b), rezultat obrade podataka iz PNR-a prenese Odjelima informacija o putnicima drugih država članica u slučaju kad spomenuti Odjel smatra da je prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Odjeli informacija o putnicima država članica primateljica prenose te podatke iz PNR-a ili rezultat obrade podataka iz PNR-a svojim nadležnim tijelima.

1. Odjel informacija o putnicima automatski razmjenjuje rezultate obrade podataka iz PNR-a. Države članice jamče da pojedini Odjel informacija o putnicima proaktivno i bez odgode prenosi rezultate obrade podataka iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima drugih država članica, neovisno o tome je li riječ o analitičkim informacijama dobivenima iz podataka iz PNR-a ili o rezultatima obrade podataka osoba koje je Odjel informacija o putnicima identificirao u skladu s člankom 4. stavkom 2., koji se prenose relevantnim nadležnim tijelima radi dodatnog ispitivanja u skladu s člankom 4. stavkom 4. Odjeli informacija o putnicima država članica primateljica prenose takve rezultate obrade podataka iz PNR-a svojim nadležnim tijelima u skladu s člankom 4. stavkom 4. Ako je potrebno, unosi se upozorenje u skladu s člankom 36. Odluke Vijeća 2007/533/PUP1a.

2. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 1. te, prema potrebi, i rezultate obrade podataka iz PNR-a. Zahtijevanje takvih podataka može se temeljiti na jednom ili više elemenata podataka koje Odjel informacija o putnicima smatra nužnim za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Odjel informacija o putnicima dostavlja tražene podatke čim bude moguće te također dostavlja rezultat obrade podataka iz PNR-a ako je već napravljen u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (b).

2. Odjeli informacija o putnicima mogu zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 1. te, prema potrebi, rezultate obrade tih podataka, ako je to već pripremljeno u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (b). Propisno obrazloženo zahtijevanje takvih podataka strogo je ograničeno na podatke potrebne u određenom predmetu i može se temeljiti na jednom ili više elemenata podataka koje Odjel informacija o putnicima smatra nužnim za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela ili radi sprečavanja neposrednih i ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti. Odjel informacija o putnicima dostavlja tražene podatke u što kraćem roku uz upotrebu zajedničkih protokola i podržanih formata za prijenos podataka. Takav se zahtjev opravdava u pisanom obliku.

3. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 2. te, prema potrebi, i rezultate obrade podataka iz PNR-a. Odjel informacija o putnicima može zatražiti pristup konkretnim podacima iz PNR-a od Odjela informacija o putnicima druge države članice u cjelovitom obliku i bez sakrivanja pojedinih elemenata samo u iznimnim okolnostima kao odgovor na konkretnu prijetnju ili konkretnu istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela.

3. Odjeli informacija o putnicima mogu zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima bilo koje druge države članice dostavu već skrivenih podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 2. te, prema potrebi, i rezultate obrade podataka iz PNR-a. Odjel informacija o putnicima može zatražiti pristup konkretnim podacima iz PNR-a od Odjela informacija o putnicima druge države članice u cjelovitom obliku i bez sakrivanja pojedinih elemenata samo u najiznimnijim okolnostima kao odgovor na konkretnu prijetnju u stvarnom vremenu ili u okviru konkretne istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela ili pak radi sprečavanja neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti. Takav pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo uz odobrenje voditelja Odjela informacija o putnicima kojemu je upućen zahtjev.

4. Samo u slučajevima kad je to nužno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, nadležna tijela države članice mogu izravno zatražiti od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a iz njegove baze podataka sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Takvi zahtjevi odnose se na konkretne istrage ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela i obrazloženi su. Odjeli informacija o putnicima takve zahtjeve obrađuju po hitnom postupku. U svim drugim slučajevima, nadležna tijela svoje zahtjeve upućuju preko Odjela informacija o putnicima vlastite države članice.

 

5. U iznimnim slučajevima, kad je za odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom nužan prijevremeni pristup informacijama, Odjel informacija o putnicima države članice može u svakom trenutku zahtijevati od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a o letovima koji slijeću na teritorij te države članice ili s njega polijeću.

5. U iznimnim slučajevima, kad je za odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim transnacionalnim kaznenim djelom ili za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti prijeko potreban prijevremeni pristup informacijama, Odjel informacija o putnicima države članice može u svakom trenutku zahtijevati od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a, ako su ti podaci sačuvani, o letovima koji slijeću na teritorij te države članice ili s njega polijeću. Taj postupak obuhvaća samo zahtjeve za dostavu podataka iz PNR-a koje je već prikupio i čuvao Odjel informacija o putnicima od kojeg se zahtijeva dostava podataka.

6. Razmjena informacija u skladu s ovim člankom može se obavljati postojećim kanalima za međunarodnu suradnju u području kaznenog progona. Jezik koji se koristi za podnošenje molbe i razmjenu informacija je jezik koji se koristi u predmetnom načinu komunikacije. Države članice, kod davanja obavijesti u skladu s člankom 3. stavkom 3., Komisiji također dostavljaju podatke o kontaktima kojima se u hitnim slučajevima mogu uputiti zahtjevi. Komisija obavještava države članice o primljenim obavijestima.

6. Razmjena informacija u skladu s ovim člankom obavlja se postojećim kanalima za suradnju u Uniji i kanalima za međunarodnu suradnju u području kaznenog progona, posebno putem Europola, njegove mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA) i nacionalnih jedinica uspostavljenih sukladno članku 8. Odluke Vijeća 2009/371/PUP. Jezik koji se koristi za podnošenje molbe i razmjenu informacija je jezik koji se koristi u predmetnom načinu komunikacije. Države članice, kod davanja obavijesti u skladu s člankom 3. stavkom 3., Komisiji također dostavljaju podatke o kontaktima kojima se u hitnim slučajevima mogu uputiti zahtjevi. Komisija obavještava države članice o primljenim obavijestima.

 

6a. Prilikom prijenosa analitičkih podataka dobivenih iz PNR-a u skladu s ovom Direktivom poštuju se zaštitne mjere iz stavka 1.

 

__________________

 

1a Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Uvjeti za pristup Europola podacima iz PNR-a

 

1. Europol može za svaki pojedini slučaj podnijeti elektronički i propisno obrazložen zahtjev Odjelu informacija o putnicima države članice za prijenos posebnih podataka iz PNR-a ili za rezultate obrade posebnih podataka iz PNR-a kad je to prijeko potrebno radi podržavanja i jačanja djelovanja država članica u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage konkretnog kaznenog djela terorizma ili teškog transnacionalnog kaznenog djela ako je to kazneno djelo u nadležnosti Europola, u skladu s Odlukom 2009/371/JPUP. U obrazloženom zahtjevu navode se utemeljeni razlozi na osnovi kojih Europol smatra da će se prijenosom podataka iz PNR-a ili rezultata obrade podataka iz PNR-a znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju, istrazi ili kaznenom progonu navedenog kaznenog djela.

 

2. Nakon zaprimanja zahtjeva Europola, sud ili neovisno administrativno tijelo države članice pravodobno provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1., a Odjel informacija o putnicima dostavlja tražene podatke Europolu što je prije moguće, ako su ti uvjeti ispunjeni.

 

3. Europol obavješćuje službenika za zaštitu podataka, imenovanoga u skladu s člankom 28. Odluke 2009/371/PUP, o svakoj razmjeni informacija na temelju tog članka.

 

4. Razmjena podataka na temelju tog članka odvijat će se putem SIENA-e te u skladu s Odlukom 2009/371/PUP. Jezik koji se koristi za podnošenje molbe i razmjenu informacija je jezik koji se koristi u SIENA-i.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Prijenos podataka trećim zemljama

Prijenos podataka trećim zemljama

Država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade samo u pojedinim slučajevima te:

1. država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade samo u pojedinim slučajevima, kao odgovor na obrazloženi zahtjev podnesen na temelju dovoljnih dokaza, ako je prijenos potreban u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja i kaznenog progona kaznenih djela, sprečavanja neposrednih i ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija, a nadležno tijelo u trećoj zemlji koje prima podatke nadležno je za sprečavanje, istragu, otkrivanje i kazneni progon kaznenih djela, sprečavanje neposrednih i ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti ili izvršavanje kaznenopravnih sankcija, pod sljedećim uvjetima:

(a) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Okvirne Odluke Vijeća 2008/977/PUP,

(a) ako dotična treća zemlja jamči odgovarajuću razinu zaštite za predviđenu obradu podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a , pod uvjetom da se pridržava svih ostalih uvjeta određenih ovom Direktivom;

(b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

(b) ako je država članica iz koje su podaci dobiveni dala svoju suglasnost za prijenos u skladu s nacionalnim pravom;

(c) ako je treća zemlja suglasna s tim da će podatke prenijeti drugoj trećoj zemlji samo ako je to nužno za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive i samo uz izričito odobrenje države članice.

U iznimnim okolnostima, prijenos podataka iz PNR-a bez prethodne suglasnosti u skladu sa stavkom 1. točkom dopušteno je samo ako je prijenos podataka ključan za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti države članice ili treće zemlje ili za zaštitu bitnih interesa države članice,a prethodna se suglasnost ne može pravodobno dobiti. Tijelo nadležno za davanje odobrenja obavještava se bez odgode, a prijenos je propisno zabilježen te podliježe naknadnoj provjeri.

 

Iznimno od prvog podstavka, prijenos podataka dopušten je na sustavnoj osnovi ako je sklopljen međunarodni sporazum između treće zemlje i Unije.

 

2. Države članice nadležnim tijelima trećih zemalja prenose podatke iz PNR-a samo u skladu sa zahtjevima koji se podudaraju s ovom Direktivom i tek nakon što utvrde da primaoci imaju namjeru koristiti se podacima iz PNR-a u skladu s tim zahtjevima i zaštitnim mjerama.

 

3. Zabranjeni su daljni prijenosi u treće zemlje .

 

4. Kada se podaci iz PNR-a koji se odnose na građanina ili rezidenta države članice prenose u treću zemlju, nadležna tijela dotične države članice o tome se obavještavaju prvom prikladnom prilikom.

 

5. Službenik za zaštitu podataka obavještava se svaki put kada država članica prenese podatke iz PNR-a u skladu s ovim člankom. Službenik za zaštitu podataka redovito obavještava nadzorno tijelo o prijenosu podataka u skladu s ovim člankom;

 

__________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Razdoblje čuvanja podataka

Razdoblje čuvanja podataka

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 30 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima u skladu s člankom 4. stavkom 2. čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 30 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let.

2. Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su skriveni. Tako anonimiziranim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo Voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kada se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

2. Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su skriveni. Tako skrivenim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d).

 

2a. Nakon savjetovanja sa službenikom za zaštitu podataka za potrebe članka 4. stavka 2. točke (b), nacionalno nadzorno tijelo odobrava ponovnu identifikaciju skrivenih podataka iz PNR-a i pristup kompletnim podacima iz PNR-a ako s razlogom vjeruje da je takva ponovna identifikacija nužna za provođenje istrage kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik povezan s kaznenim djelima terorizma, za provođenje konkretne istrage ili kaznenog progona povezanog s ozbiljnim transnacionalnim kaznenim djelom ili kada je to potrebno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti. Pristup kompletnim podacima dopušta se tijekom razdoblja od četiri godine nakon prikrivanja podataka u slučaju teških transnacionalnih kaznenih djela te u cjelokupnom razdoblju od pet godina, sukladno stavku 2., u slučaju kaznenih djela terorizma.

U smislu ove Direktive, elementi podataka koji bi mogli služiti u identifikaciji putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a i koji bi trebali biti filtrirani i skriveni su:

U smislu ove Direktive, elementi podataka koji bi mogli služiti u identifikaciji putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a i koji bi trebali biti filtrirani i skriveni su:

– ime (imena), uključujući imena drugih putnika u PNR-u i broj putnika u PNR-u koji putuju zajedno;

– ime (imena), uključujući imena drugih putnika u PNR-u i broj putnika u PNR-u koji putuju zajedno;

– adresa i kontaktni podaci;

– adresa i kontaktni podaci;

– opće opaske koje sadrže informacije koje bi mogle poslužiti za identifikaciju putnika na kojeg se odnosi PNR; kao i

– opće opaske koje sadrže informacije koje bi mogle poslužiti za identifikaciju putnika na kojeg se odnosi PNR; kao i

– eventualni unaprijed dostavljeni podaci.

– eventualni unaprijed dostavljeni podaci.

3. Države članice osiguravaju brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 2. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznenopravne istrage ili kaznenog progona, kada čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

3. Države članice osiguravaju trajno brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 2. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznenopravne istrage ili kaznenog progona, kada čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

4. Ishod usporedbe iz članka 4. stavka 2. točki (a) i (b) čuva se u Odjelu informacija o putnicima samo toliko dugo koliko je potrebno za obavješćivanje nadležnih tijela o pozitivnom rezultatu. U slučaju kad se ishod automatiziranog traženja nakon pojedinačne neautomatizirane provjere pokaže negativan, svejedno se čuva u razdoblju od najviše tri godine kako bi se izbjegli budući „lažni” pozitivni rezultati, osim ako podaci već nisu izbrisani u skladu sa stavkom 3. nakon isteka petogodišnjeg razdoblja, a u tom slučaju zapis se čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

4. Ishod usporedbe iz članka 4. stavka 2. točki (a) i (b) čuva se u Odjelu informacija o putnicima samo toliko dugo koliko je potrebno za obavješćivanje nadležnih tijela o pozitivnom rezultatu. U slučaju kad se ishod automatiziranog traženja za koje je potrebna provjera od strane člana Odjela informacija o putnicima pokaže negativan, svejedno se čuva u razdoblju od najviše tri godine kako bi se izbjegli budući „lažni” pozitivni rezultati, osim ako podaci već nisu izbrisani u skladu sa stavkom 3. nakon isteka petogodišnjeg razdoblja, a u tom slučaju zapis se čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Kazne za zračne prijevoznike

Kazne za zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici

Države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike koji ne prenose podatke koji se zahtijevaju ovom Direktivom u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive.

1. Države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici koji ne prenose podatke koji se zahtijevaju ovom Direktivom u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu, ako ih ne obrađuju u skladu s pravilima o zaštiti podataka utvrđenima u ovoj Direktivi ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive.

 

1a. Svi podaci u posjedu zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici pohranjuju se u sigurnoj bazi podataka, u sigurnom akreditiranom kompjutorskom sustavu koji su u skladu s međunarodnim industrijskim standardima ili ih premašuju.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

1. Svaka država članica osigurava da u obradi svih osobnih podataka na temelju ove Direktive svaki putnik ima pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i blokiranja, pravo na naknadu i pravo na pravni lijek koji su jednaki onima donesenima u nacionalnom zakonodavstvu za provedbu članaka 17., 18. i 19. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP. Odredbe članaka 17.,18.,19. i 20. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP su stoga primjenjive.

1. Svaka država članica osigurava da u obradi svih osobnih podataka na temelju ove Direktive svaki putnik ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka, pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i blokiranja, pravo na naknadu i pravo na pravni lijek u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije te u skladu s provedbom članaka 17., 18. i 19. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP. Stoga se primjenjuju ti članci.

2. Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u nacionalnom zakonodavstvu za provedbu članaka 21. i 22. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP o povjerljivosti obrade i sigurnosti podataka primjenjuju također na obradu svih osobnih podataka na temelju ove Direktive.

2. Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u nacionalnom zakonodavstvu za provedbu članaka 21. i 22. Okvirne odluke 2008/977/PUP o povjerljivosti obrade i sigurnosti podataka primjenjuju također na obradu svih osobnih podataka na temelju ove Direktive.

 

2a. Ako se odredbama donesenima u okviru nacionalnog zakonodavstva u provedbi Direktive 95/46/EZ putnicima daju veća prava u vezi s obradom njihovih podatka nego odredbama iz ove Direktive, primjenjuju se te odredbe.

3. Zabranjena je svaka obrada podataka iz PNR-a koji bi otkrivali rasu ili etničko podrijetlo osobe, vjerska ili filozofska uvjerenja, politička uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravstveno stanje ili spolni život. Ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

3. Države članice zabranjuju obradu podataka iz PNR-a kojima se otkrivaju rasa ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjera ili filozofska uvjerenja, seksualna orijentacija ili rodni identitet, članstvo ili aktivnosti u sindikatu te obradu podataka o zdravstvenom stanju ili spolnom životu. Ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

 

3a. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima vodi dokumentaciju o svim sustavima i postupcima obrade u svojoj nadležnosti. Dokumentacija obavezno sadrži:

 

(a) ime i kontaktne podatke organizacije i osoblja u Odjelu informacija o putnicima kojima je povjerena obrada podataka iz PNR-a, različite razine ovlaštenja za pristup i dotično osoblje;

 

(b) zahtjeve nadležnih tijela i Odjela informacija o putnicima drugih država članica i primaoce obrađenih podataka iz PNR-a;

 

(c) sve zahtjeve i prijenose podataka trećim zemljama, identifikaciju treće zemlje i pravnu osnovu na temelju koje je obavljen prijenos podataka;

 

(d) rokove za čuvanje i brisanje raznih kategorija podataka.

 

Odjel informacija o putnicima mora na zahtjev staviti na raspolaganje svu dokumentaciju nacionalnom nadzornom tijelu.

 

3b. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima vodi evidenciju barem o sljedećim postupcima obrade: prikupljanju, mijenjanju, obavljanju uvida, otkrivanju, kombiniranju ili brisanju. Evidencija o obavljanju uvida i otkrivanju mora prikazuje posebice svrhu, datum i vrijeme takvih postupaka te, u mjeri u kojoj je to moguće, identitet osobe koja je obavila uvid ili otkrila podatke iz PNR-a te identitet primatelja tih podataka. Evidencija se koristi isključivo u svrhe provjere, samonadzora i osiguravanja cjelovitosti i sigurnosti podataka, ili za potrebe revizije. Odjel informacija o putnicima na zahtjev ustupa evidenciju nacionalnom nadzornom tijelu.

 

Osobe koje provode sigurnosne provjere, pristupaju podacima iz PNR-a i analiziraju ih te upravljaju podatkovnim dnevnicima prolaze sigurnosnu provjeru i osposobljavanje. Njihovim profilom određena je i ograničena evidencija kojoj smiju pristupiti u skladu sa svojim dužnostima, ulogom i pravnim ovlaštenjem.

 

Evidencija se čuva četiri godine. Međutim, ako u skladu s člankom 9. stavkom 3.osnovni podaci nisu izbrisani nakon isteka četverogodišnjeg razdoblja, evidencija se čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

 

3c. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere i postupke kako bi se zajamčila visoka razina sigurnosti koja odgovara rizicima obrade i prirodi podataka iz PNR-a koje treba zaštititi.

 

3d. Države članice osiguravaju da u slučaju kad je vjerojatno da će kršenje tajnosti osobnih podataka nepovoljno djelovati na zaštitu osobnih podataka ili privatnost osobe čiji se podaci obrađuju, Odjel informacija o putnicima bez daljnjeg odlaganja o kršenju obavještava osobu čiji se podaci obrađuju i nacionalnog nadzornika za zaštitu podataka.

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika, svako prenošenje podataka Odjela za informacije o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela za informacije o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, u kojem slučaju se evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

 

5. Države članice jamče da zračni prijevoznici, njihovi agenti ili drugi prodavači karata za zračni prijevoz putnika obavijeste putnike na međunarodnim letovima u trenutku rezervacije leta i u trenutku kupnje karte na jasan i precizan način o dostavi podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima, svrsi njihove obrade, razdoblju čuvanja podataka, njihovoj mogućoj upotrebi za sprečavanje, otkrivanje, istragu, i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, o mogućnosti razmjene i dijeljenja tih podataka i njihovih prava na zaštitu podataka, osobito o pravu na podnošenje pritužbe nacionalnom tijelu za zaštitu podataka po vlastitom izboru. Države članice iste te informacije stavljaju na raspolaganje javnosti.

5. Države članice jamče da zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici obavijeste putnike na međunarodnim letovima u trenutku rezervacije leta i u trenutku kupnje karte na jasan i precizan način o dostavi podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima, svrsi njihove obrade, razdoblju čuvanja podataka, njihovoj mogućoj upotrebi za sprečavanje, otkrivanje, istragu, i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela, o mogućnosti razmjene i dijeljenja tih podataka i njihovih prava na zaštitu podataka, kao što su pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i blokiranja podataka, te osobito o pravu na podnošenje pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu po vlastitom izboru.

 

5a. Države članice također jamče da njihov Odjel informacija o putnicima osobi čiji se podaci obrađuju pruži informacije o pravima utvrđenim stavkom 5. te o načinu ostvarivanja tih prava.

6. Odjelima informacija o putnicima i nadležnim tijelima zabranjeno je svako prenošenje podataka iz PNR-a privatnim strankama u državama članicama ili trećim zemljama.

 

7. Ne dovodeći u pitanje članak 10., države članice donose primjerene mjere za osiguravanje potpune provedbe odredbi ove Direktive a osobito utvrđuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne koje se izriču u slučaju kršenja odredaba donesenih na temelju ove Direktive.

7. Ne dovodeći u pitanje članak 10., države članice donose primjerene mjere za osiguravanje potpune provedbe svih odredbi ove Direktive a osobito utvrđuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne koje se izriču u slučaju kršenja odredaba donesenih na temelju ove Direktive. Nacionalna nadzorna tijela poduzimaju disciplinske mjere protiv osoba odgovornih za svako namjerno kršenje privatnosti, a one se po potrebi mogu odnositi na zabranu pristupa sustavu, službene opomene, suspenziju, pomicanje na niže radno mjesto ili otkaz.

 

7a. Odjelima informacija o putnicima i nadležnim tijelima zabranjeno je svako prenošenje podataka iz PNR-a privatnim strankama u državama članicama ili trećim zemljama. Svako nepravilno postupanje kažnjava se.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Nacionalno nadzorno tijelo

 

Nacionalno nadzorno tijelo

Svaka država članica osigurava da je nacionalno nadzorno tijelo osnovano primjenom članka 25. Okvirne odluke 2008/977/PUP također odgovorno unutar svog državnog područja za savjetovanje i praćenje primjene odredaba koje je donijela država članica na temelju ove Direktive. Primjenjuju se ostale odredbe članka 25. Okvirne odluke 2008/977/PUP.

Svaka država članica osigurava da je nacionalno nadzorno tijelo osnovano primjenom članka 25. Okvirne odluke 2008/977/PUP odgovorno unutar svog državnog područja za savjetovanje i praćenje primjene odredaba koje je donijela država članica na temelju ove Direktive. Primjenjuju se ostale odredbe članka 25. Okvirne odluke 2008/977/PUP:

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Dužnosti i ovlasti nacionalnog nadzornog tijela

 

1. Nacionalna nadzorna tijela nadziru primjenu odredaba u skladu s ovom Direktivom i pridonose njezinoj dosljednoj primjeni u cijeloj Uniji kako bi zaštitila temeljna prava u vezi s obradom osobnih podataka. Svako nacionalno nadzorno tijelo:

 

(a) saslušava pritužbe koje je osoba čiji se podaci obrađuju podnijela, istražuje slučaj i obavještava dotičnu osobu o ishodu pritužbe u razumnom vremenskom roku, posebno u slučajevima u kojima je potrebna daljnja istraga ili suradnja s drugim nacionalnim nadzornim tijelom, neovisno o nacionalnosti, državi podrijetla ili boravištu podnositelja pritužbe;

 

(b) ima izvršnu ovlast nadgledanja, istraživanja, interveniranja i revidiranja te ovlast da po potrebi u slučaju kršenja propisa u vezi s ovom Direktivom pokrene kazneni progon ili izrekne disciplinske mjere ;

 

(c) provjerava zakonitost obrade podataka, provodi istrage, preglede i revizije u skladu s nacionalnim pravom bilo na vlastitu inicijativu bilo na temelju pritužbe te osobu čiji se podaci obrađuju u razumnom roku obavještava o ishodu istrage, ako je osoba čiji se podaci obrađuju uložila pritužbu;

 

(d) prati odgovarajuće razvojne trendove u mjeri u kojoj oni utječu na zaštitu osobnih podataka, posebno razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije;

 

Pojedincima koji smatraju da su zadržani ili da im je ukrcaj u zrakoplov zabranjen jer su bili nepravedno osumnjičeni države članice jamče pravo na postupak pravnog lijeka.

 

2. Svako nacionalno nadzorno tijelo na zahtjev savjetuje svaku osobu čiji se podaci obrađuju o ostvarivanju prava utvrđenih odredbama donesenima na temelju ove Direktive te po potrebi u tu svrhu surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima drugih država članica.

 

3. Za pritužbe iz stavka 1.točke (a) nacionalno nadzorno tijelo osigurava obrazac za podnošenje pritužbe koji se može ispuniti elektronički, pri čemu se ne isključuju druga sredstva komunikacije.

 

4. Države članice jamče da nacionalno nadzorno tijelo besplatno obavlja svoje dužnosti za osobu čiji se podaci obrađuju. Međutim, ako su zahtjevi očigledno pretjerani, posebno zbog toga što se ponavljaju, nacionalno nadzorno tijelo može naplatiti razumnu naknadu.

 

5. Svaka država članica osigurava da njezino nacionalno nadzorno tijelo ima odgovarajuće ljudske, tehničke i financijske resurse, prostorije i infrastrukturu koji su potrebni za učinkovito obavljanje njegovih dužnosti i ovlasti.

 

6. Svaka država članica osigurava da njezino nacionalno nadzorno tijelo raspolaže vlastitim osobljem koje imenuje i kojim upravlja voditelj nacionalnog nadzornog tijela.

 

7. Pri preovođenju svojih dužnosti članovi nacionalnog nadzornog tijela ne traže upute ni od koga niti ih i od koga primaju te zadržavaju punu neovisnost i nepristranost.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Zajednički protokoli i podržani formati podataka

Zajednički protokoli i podržani formati podataka

1. Podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive prenose se elektroničkim putem ili u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način, tijekom jedne godine nakon donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka u skladu s člankom 14.

1. Podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive prenose se elektroničkim putem, što pruža dovoljna jamstva u pogledu mjera tehničke sigurnosti i organizacijskih mjera u vezi s provođenjem obrade. U slučaju tehničke neispravnosti, podaci iz PNR-a prenose se na neki drugi odgovarajući način, uz zadržavanje iste razine sigurnosti i uz potpuno poštovanje zakonodavstva Unije u području zaštite podataka.

2. Kada je jednogodišnje razdoblje od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka isteklo, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive na elektronički način upotrebljavajući sigurne metode u obliku prihvaćenih zajedničkih protokola koji su jednaki za sve prijenose u svrhu osiguravanja sigurnosti podataka tijekom prenošenja i u podržanom formatu podataka kako bi se osigurala njihova čitkost svim uključenim stranama. Svi zračni prijevoznici trebaju izabrati zajednički protokol i format podataka koje namjeravaju koristiti za prenošenje podataka te o tome obavijestiti Odjel informacija o putnicima.

2. Kada je jednogodišnje razdoblje od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka isteklo, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive na elektronički način upotrebljavajući sigurne metode u obliku prihvaćenih zajedničkih protokola koji su jednaki za sve prijenose u svrhu osiguravanja sigurnosti podataka tijekom prenošenja i u podržanom formatu podataka kako bi se osigurala njihova čitkost svim uključenim stranama. Svi zračni prijevoznici trebaju izabrati zajednički protokol i format podataka koje namjeravaju koristiti za prenošenje podataka te o tome obavijestiti Odjel informacija o putnicima.

3. Komisija u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2. sastavlja i po potrebi prilagođava popis prihvaćenih zajedničkih protokola i podržanih formata podataka.

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14. o donošenju i eventualnoj prilagodbi popisa prihvaćenih zajedničkih protokola i podržanih formata podataka.

4. Sve dok nisu dostupni prihvaćeni zajednički protokoli i podržani formati podataka iz stavaka 2. i 3., primjenjuje se stavak 1.

4. Sve dok nisu dostupni prihvaćeni zajednički protokoli i podržani formati podataka iz stavaka 2. i 3., primjenjuje se stavak 1.

5. Svaka država članica osigurava da se u roku od jedne godine od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka donesu nužne tehničke mjere koje omogućuju njihovo korištenje.

5. Svaka država članica osigurava da se u roku od jedne godine od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka donesu nužne tehničke mjere koje omogućuju njihovo korištenje.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Postupak u odboru

Delegirani akti

1. Komisiji pri radu pomaže odbor (dalje u tekstu „Odbor”). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe […/2011/EU] od 16. veljače 2011.

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeluje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2. Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe […/2011/EU] od. 16. veljače 2011.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od [X] godina od... * [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od [X] godina. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

2a. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 3. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka proizvodi pravne učinke na dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj naveden. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

2b. Komisija je dužna odmah po donošenju delegiranog akta o tome obavijestiti istovremeno Europski parlament i Vijeće.

 

2c. Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Briše se.

Prijelazne odredbe

 

Do datuma iz članka 15. stavka 1., odnosno dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 30 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od dvije godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 60 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od četiri godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za sve letove iz članka 6. stavka 1.

 

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Preispitivanje

Preispitivanje

Komisija na temelju informacija iz država članica:

Komisija na temelju informacija iz država članica, u roku od ...*[četiri godine od datuma prenošenja iz članka 15. stavka 1.] preispituje izvođenje ove Direktive i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. To preispitivanje obuhvaća sve elemente ove Direktive.

(a) preispituje izvedivost i nužnost uključivanja domaćih letova u područje primjene ove Direktive, na temelju iskustva država članica koje prikupljaju podatke iz PNR-a za domaće letove. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od dvije godine od datuma iz članka 15. stavka 1.;

 

(b) preispituje izvođenje ove Direktive i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od četiri godine od datuma iz članka 15. stavka 1. To preispitivanje obuhvaća sve elemente ove Direktive, osobito sukladnost sa standardima zaštite osobnih podataka, duljinu razdoblja čuvanja podataka i kvalitetu procjena. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.

Pri provedbi tog preispitivanja, Komisija posebno vodi računa o sukladnosti sa standardima zaštite osobnih podataka, potrebi i proporcionalnosti prikupljanja i obrade podataka iz PNR-a za svaku navedenu svrhu, duljini razdoblja čuvanja podataka, kvaliteti procjena, učinkovitosti razmjene podataka među državama članicama te kvaliteti procjene, također u odnosu na statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.;

 

Nakon savjetovanja s mjerodavnim agencijama Unije, u roku od...*[dvije godine od datuma prenošenja ove Direktive iz članka 15. stavka 1.] Komisija podnosi izvješće o početnoj procjeni Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Statistički podaci

Statistički podaci

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takvi statistički podaci obuhvaćaju najmanje, po zračnom prijevozniku i odredištu, broj identificiranih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj naknadnih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a.

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takvi statistički podaci obuhvaćaju najmanje, po zračnom prijevozniku i odredištu, broj identificiranih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško transnacionalno kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj naknadnih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a, uključujući broj istraga i presuda do kojih je došlo kao rezultat prikupljanja podataka iz PNR-a u svakoj držvai članici.

2. Te statistike ne uključuju osobne podatke. Komisiji se dostavljaju jednom godišnje.

2. Te statistike ne uključuju osobne podatke. Dostavljaju se Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji svake dvije godine.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Članak 19.

Veza s drugim pravnim aktima

Veza s drugim pravnim aktima

1. Države članice mogu i dalje primjenjivati bilateralne ili multilateralne sporazume ili međusobne dogovore o razmjeni informacija između nadležnih tijela koji su na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive, ako su ti sporazumi ili dogovori spojivi s ovom Direktivom.

1. Države članice mogu i dalje primjenjivati bilateralne ili multilateralne sporazume ili međusobne dogovore o razmjeni informacija između nadležnih tijela koji su na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive, ako su ti sporazumi ili dogovori spojivi s ovom Direktivom.

 

1a. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje Okvirnu odluku 2008/977/PUP.

2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nijednu obavezu ni opredijeljenost Unije koje proizlaze iz bilateralnih i/ili multilateralnih sporazuma s trećim zemljama.

2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nijednu obavezu ni opredijeljenost Unije koje proizlaze iz bilateralnih i/ili multilateralnih sporazuma s trećim zemljama.

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The nature of criminal and terrorist activity has been constantly evolving in recent years. It has become more daring, more sophisticated and increasingly trans-national in nature. Given the vast cost of crime, evidence shows that citizens increasingly wish to see stronger action at EU level to tackle organised crime and terrorism.(5)

In response to this, the Stockholm Programme called on the Commission to present a proposal for the use of PNR data to prevent, detect, investigate and prosecute terrorism and serious crime. On 6 November 2007 the Commission adopted a proposal for a Council Framework Decision on the use of Passenger Name Record (PNR) data for law enforcement purposes. The proposal was discussed in Council working groups and consensus was reached on a majority of the provisions in the text. However upon entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009, the Commission proposal, not yet adopted by the Council, became obsolete.

PNR data is information provided by air passengers in the course of ticket reservation which is held by air carriers. Its primary use by air carriers is for operational purposes (it contains information in 19 fields such as travel dates, travel itinerary, ticket information, contact details, travel agency details, means of payment used, seat number and baggage information) but it also has commercial and statistical value for the airlines.

PNR data can also be used by law enforcement bodies and the proposed Directive lays down harmonised rules for such measures. PNR data, when analysed carefully, can be an effective tool to identify and track criminal and terrorist activity. Furthermore, it can be used in a reactive, real time or pro-active way to intercept, monitor, investigate and prosecute criminals. Currently, of the 27 Member States of the European Union, only the United Kingdom has a fully fledged PNR system(6), whilst 5 others (France, Denmark, Sweden, Belgium and The Netherlands) use it in limited ways or are testing its use.

PNR should not be confused with Advanced Passenger Information (API) which is biographical information taken from the machine-readable part of a passport. This is more limited in scope and its use is regulated under the API Directive(7).

II. Commission Proposal

The Commission proposal (henceforth "the text") takes into account the recommendations of the European Parliament as stated in its Resolution of November 2008(8) and it reflects the state of discussions in the Council working groups in 2009. It also takes into account the opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS), the Article 29 Working Party on Data Protection and the Fundamental Rights Agency. Both a full impact assessment and a consultation process were carried out.

Principally, the text does two things: i) it harmonises the obligation for air carriers operating flights to and from third country and the territory of at least one Member State in the transmission of PNR data to law enforcement bodies, and ii) sets out the criteria for which law enforcement bodies may use such information, namely for the purpose of preventing, detecting, investigating and prosecuting terrorist offences and serious crime. The text complies with the rules laid down in Framework Decision 2008/977/JHA (or any other future Framework decision in this area) for the protection of personal data. The proposed system is mandatory giving each Member State two years in which to set up an operational system. However, Member States would be allowed to run joint systems for cost-sharing purposes.

Apart from the purpose limitation, which is mentioned above, there are several areas in which parliamentarians have traditionally focussed their interest:

I. Retention of data

The text sets out a two-stage approach to the retention of PNR data by the Member State's competent authority: namely a 30-day period, followed by a 5-year period where the data is masked out.

II. Centralised v. de-centralised system

The text sets out rules for a de-centralised system. The arguments for this are mainly to do with cost, but also the sensitive nature of a single location of a centralised system.

III. Inclusion of intra-EU flights

Intra-EU flights are not included in the scope of the text.

IV. Targeted v. 100% collection

The Commission proposes reaching 100% coverage of international flights in gradual steps.

V. Definition of terrorist offences and serious crimes

Under the text, "terrorist offences" refer to those in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA; and "serious crimes" are also defined with reference to "Article 2(2) of Council Framework Decision 2002/584/JHA, but only those punishable by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least three years under the national law of a Member State", although some flexibility is allowed here.

III. Rapporteur's Position

Your Rapporteur agrees with the vast majority of the Commission's approach to the transmission and use of PNR data. The Commission and various member State law enforcement bodies have presented evidence to Members as to the effectiveness of such a tool and your Rapporteur contends the necessity, proportionality, and added value of such a measure has been shown: the measures do not impede free movement and should not jeopardise right of entry of citizens whilst at the same time helping to protect their safety. Furthermore, given that the Commission proposal has taken account of the recommendations made by the European Parliament in November 2008, and given that it sets minimum standards that have already been approved by the LIBE Committee with respect to other PNR Agreements the text provides a sound platform for discussion in this house.

I. Retention of data

Your Rapporteur does not believe that any changes need to be made to the text but his draft Report adds a definition of "masking out data" which clarifies the precise meaning of this provision. It also introduces two different periods for accessing the data - five years for terrorism and four years for serious transnational crime, taking fully into account the proportionality principle, in view of the ECJ joined cases C-293/12 and C-594/12.

II. Centralised v. de-centralised system

The draft Report sets out rules for a de-centralised system.

III. Inclusion of intra-EU flights

Your Rapporteur is convinced that the inclusion of intra-EU flights would bring clear added value to any EU PNR scheme. Although this would add to initial costs there are clear benefits to their inclusion: uniform set up and strong security advantages. Because of the increased scope of the scheme, your Rapporteur has also extended the lead in time for the proposal from 2 to 3 years.

IV. Targeted v. 100% collection

The Rapporteur supports 100% coverage of flights for the obvious efficiency and security benefits. There is also evidence to suggest that criminals could avoid particular flights under a targeted system.

V. Definition of terrorist offences and serious transnational crimes

The draft Report has not changed the definitions of "terrorist offence" and "serious crime" However, it limits the text to "serious transnational crime" only with a list of specific offences taken from the FD 2002/584/JHA list.

Your Rapporteur has also inserted provisions which will clarify the issue of cost, redress and has strengthened the legal certainty of the text by referring more explicitly to other legislation already in force in this area.

6.5.2015

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz popisa imena putnika u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Arnaud Danjean

SHORT JUSTIFICATION

Passenger Name Record (PNR) data is information provided by passenger and collected by air carriers for commercial purposes. It contains different types of information ranging from travel dates and itineraries to information on the means of payment and contact details.

PNR data is of considerable use for law enforcement agencies. It can be used reactively, i.e, in investigations or prosecutions, in real-time (prior to arrival or departure), to prevent crimes or arrest persons before a crime is committed, or proactively, for the creation of assessment criteria to facilitate the pre-arrival and pre-departure assessment of passengers.

While several member states are already developing their own PNR systems, the directive would regulate the use of such PNR data at the EU level and attempts to harmonise member states' policies. Such a harmonisation is vital to avoid each member state imposing different obligations on air carriers and thus considerable increasing the bureaucratic and financial burden of PNR data provision. It would also ensure that the whole of the EU is comprehensively covered by a PNR system.

The introduction of an EU PNR system is vital for allowing the EU to deal with the challenges it is currently facing. Beyond the fight against organised crime and domestic terrorism, the PNR directive is an important contribution to the maintenance of international security. Terrorism has become a global threat and needs to be tackled as such. Air transport plays a vital role in the maintenance of terrorist networks and the departure and return of so-called "foreign fighters". Both for the preservation of domestic security and the achievement of the EU's foreign policy goals, proper access to PNR data for law enforcement agencies needs to be ensured.

It is also necessary to ensure that PNR data collected by non-carrier economic operators such as travel agencies and tour operators making use of charter flights is included in the EU PNR system to avoid any exploitable loopholes. As the operating airlines often do not have access to reservation data for such chartered flights, it is vital to obligate travel agencies and tour operators to provide such information.

This access has to be necessarily balanced with EU citizens' right to privacy and it has to be ensured that the PNR directive is aligned with the European Court of Justice ruling on the data retention directive. In the rapporteur's opinion, if these issues are addressed, the directive will make an important contribution to national and international security.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3a) U svojoj rezoluciji 2178 iz 2014. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda izražava duboku zabrinutost zbog trajne i sve veće prijetnje koju predstavljaju strani teroristički borci, točnije osobe koje putuju u državu koja nije njihovo mjesto boravka niti su njezini državljani radi izvršenja, planiranja i pripreme terorističkih činova ili sudjelovanja u njima, te radi terorističke obuke ili njezina pružanja te se odlučuje suprotstaviti toj prijetnji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda priznaje važnost suprotstavljanja prijetnji koju predstavljaju strani teroristički borci i potiče države članice da primijene procjenu rizika putnika temeljenu na dokazima i postupke provjere, uključujući prikupljanje i analizu podataka o putovanju, ne pribjegavajući profiliranju na temelju stereotipa zasnovanih na diskriminatornim načelima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela čime se povećava unutarnja sigurnost.

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela čime se povećava unutarnja i međunarodna sigurnost.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost.

(5) Podaci iz PNR-a mogu biti korisno sredstvo za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Podaci iz PNR-a pomažu tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških kaznenih djela uključujući kaznena djela terorizma, tako što se ti podaci uspoređuju s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta kako bi se prikupili dokazi i prema potrebi, pronašli pomagači i razotkrile zločinačke mreže.

(6) Podaci iz PNR-a mogu pomoći tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških kaznenih djela uključujući kaznena djela terorizma, tako što se ti podaci uspoređuju s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta kako bi se prikupili dokazi i prema potrebi, pronašli pomagači i razotkrile zločinačke mreže.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Podaci iz PNR-a omogućuju tijelima kaznenog progona da identificiraju osobe koje su prethodno bile „nepoznate”, tj. osobe koje prethodno nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u teškim kaznenim djelima i kaznenim djelima terorizma, ali za koje se na temelju analize podataka pretpostavlja da bi mogle biti uključene u takvo kazneno djelo i koje bi stoga nadležne vlasti trebale dodatno ispitati. Služeći se podacima iz PNR-a tijela kaznenog progona mogu se posvetiti uklanjanju prijetnje koju predstavljaju teška kaznena djela i terorizam iz drugačije perspektive u usporedbi s obradom drugih kategorija osobnih podataka. No kako bi se zajamčilo da obrada podataka nedužnih i neosumnjičenih osoba bude u najvećoj mogućoj mjeri ograničena, načini uporabe podataka iz PNR-a koji se odnose na definiranje i primjenu kriterija za procjenu trebali bi biti dodatno ograničeni na teška kaznena djela koja su istovremeno transnacionalna, odnosno neraskidivo povezana s putovanjima te stoga i s vrstom podataka koji se obrađuju.

(7) Podaci iz PNR-a omogućuju tijelima kaznenog progona da identificiraju osobe koje su prethodno bile „nepoznate”, tj. osobe koje prethodno nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u teškim kaznenim djelima i kaznenim djelima terorizma, ali za koje se na temelju analize podataka pretpostavlja da bi mogle biti uključene u takvo kazneno djelo i koje bi stoga nadležne vlasti trebale dodatno ispitati. To se odnosi i na osobe koje možda putuju radi izvršenja, planiranja i pripreme terorističkih činova ili sudjelovanja u njima, te radi terorističke obuke ili njezina pružanja. Služeći se podacima iz PNR-a tijela kaznenog progona mogu se posvetiti uklanjanju prijetnje koju predstavljaju teška kaznena djela i terorizam iz drugačije perspektive u usporedbi s obradom drugih kategorija osobnih podataka. No kako bi se zajamčilo da obrada podataka nedužnih i neosumnjičenih osoba bude u najvećoj mogućoj mjeri ograničena, načini uporabe podataka iz PNR-a koji se odnose na definiranje i primjenu kriterija za procjenu trebali bi biti dodatno ograničeni na teška kaznena djela koja su istovremeno transnacionalna, odnosno neraskidivo povezana s putovanjima te stoga i s vrstom podataka koji se obrađuju.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Obrada osobnih podataka mora biti proporcionalna određenom sigurnosnom cilju koji se želi postići ovom Direktivom.

(8) Obrada osobnih podataka mora biti proporcionalna određenom sigurnosnom cilju koji se želi postići ovom Direktivom i nužna za njegovo ostvarenje, u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti na koje su podsjetili Sud Europske unije u svojoj presudi od 4. travnja 2014. te Europski nadzornik za zaštitu podataka u svom mišljenju od 25. ožujka 2011.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika koji upravljaju međunarodnim letovima prema državnom području država članica Europske unije ili iz njega.

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika koji upravljaju međunarodnim letovima prema državnom području država članica Europske unije ili iz njega. Tim odredbama trebali bi podlijegati i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici ako sudjeluju u rezervaciji tih letova.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika koji upravljaju međunarodnim letovima prema državnom području država članica Europske unije ili iz njega

(10) U cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela ključno je dakle da sve države članice uvedu odredbe kojima se utvrđuju obveze zračnih prijevoznika koji upravljaju međunarodnim letovima prema državnom području država članica Europske unije ili iz njega.

 

(Horizontalna izmjena: „teško kazneno djelo” zamjenjuje se izrazom„teško transnacionalno kazneno djelo” u cijelom tekstu)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Svrha ove Direktive jest zajamčiti sigurnost, zaštititi život i sigurnost javnosti te stvoriti pravni okvir za zaštitu i razmjenu podataka iz PNR-a između država članica i tijela kaznenog progona.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Nedavno povećanje broja terorističkih činova u EU-u, širenje radikalizacije te sve veći broj stranih boraca koji se vraćaju u EU potvrđuju da je krajnje vrijeme da ova Direktiva stupi na snagu.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ovom Direktivom ne bi im se trebala nametati obveza prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima.

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ovom Direktivom ne bi se zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici trebala nametati obveza prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11a) Gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici, kao što su putničke agencije i organizatori turističkih putovanja, prodaju paket-aranžmane koji uključuju čarter-letove za koje od svojih klijenata prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a, ali te podatke ne prenose nužno zračnom prijevozniku koji upravlja putničkim letom.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma37. Definiciju teškog kaznenog djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica. No države članice, uzimajući u obzir vlastiti sustav kaznenog pravosuđa, mogu isključiti ona lakša kaznena djela, za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti. Definiciju teških transnacionalnih kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta.

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma. Definiciju teškog transnacionalnog kaznenog djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminala. No države članice, uzimajući u obzir vlastiti sustav kaznenog pravosuđa, trebale bi isključiti ona lakša kaznena djela, za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti.

__________________

__________________

37 SL L 164, 22.6.2002., str. 3. Odluka izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenog 2008.

37 SL L 164, 22.6.2002., str. 3. Odluka izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenog 2008.

38 SL L 190, 18.7.2002., str. 1.

 

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih građanskih prava, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Takvi popisi ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili seksualni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako bi nadležna tijela mogla identificirati zračne putnike koji predstavljaju opasnost za unutarnju sigurnost.

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih građanskih prava, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Takvi popisi ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili seksualni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako bi nadležna tijela mogla identificirati putnike u zračnom prometu koji predstavljaju opasnost za unutarnju sigurnost i međunarodnu sigurnost.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici tražene podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. Smatra se da „push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi biti obavezan za sve zračne prijevoznike.

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici tražene podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. Smatra se da „push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi biti obavezan za sve zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi omogućile zračnim prijevoznicima da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice trebale bi propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a. U slučaju opetovanih ozbiljnih kršenja kojima bi se mogli ugroziti osnovni ciljevi ove Direktive, te bi kazne u iznimnim slučajevima mogle uključivati mjere poput zaustavljanja, oduzimanja i zapljene prijevoznog sredstva ili privremenog ili stalnog ukidanja dozvole za rad.

(17) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi omogućile zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice trebale bi propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a. U slučaju opetovanih ozbiljnih kršenja kojima bi se mogli ugroziti osnovni ciljevi ove Direktive, te bi kazne u iznimnim slučajevima mogle uključivati mjere poput zaustavljanja, oduzimanja i zapljene prijevoznog sredstva ili privremenog ili stalnog ukidanja dozvole za rad.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Svaka država članica trebala bi biti odgovorna za procjenu mogućih prijetnji kaznenim djelima terorizma i teškim kaznenim djelima.

(18) Svaka država članica trebala bi biti odgovorna za procjenu mogućih prijetnji kaznenim djelima terorizma i teškim transnacionalnim kaznenim djelima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Kako bi se u potpunosti poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na nediskriminaciju, zabranjeno je donositi odluke koje bi mogle proizvesti štetne pravne učinke za pojedinca ili ga ozbiljno ugroziti isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz PNR-a. Štoviše, nijedna takva odluka ne smije se temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili seksualnom životu.

(19) Kako bi se u potpunosti poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na nediskriminaciju, zabranjeno je donositi odluke koje bi mogle proizvesti štetne pravne učinke za pojedinca ili ga ozbiljno ugroziti isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz PNR-a. Štoviše, nijedna takva odluka ne smije se temeljiti na rodu, boji kože, etničkom ili socijalnom podrijetlu, genetskim osobinama, jeziku, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovini, rođenju, invaliditetu, dobi, zdravstvenom stanju ili spolnoj orijentaciji pojedinca.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Države članice trebale bi međusobno dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je takav prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. . Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)39 i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije40. Pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji trebala bi se regulirati razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona (tijela za izvršavanje zakona) i pravosudnim tijelima.

(20) Države članice trebale bi međusobno dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je takav prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela. . Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)39 i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije40. Pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji trebala bi se regulirati razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona (tijela za izvršavanje zakona) i pravosudnim tijelima.

__________________

__________________

39 SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

39 SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

40 SL L 386, 29.12.2006., str. 89.

40 SL L 386, 29.12.2006., str. 89.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama samo u pojedinim slučajevima i u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvo prenošenje trebalo bi zadovoljiti dodatne zahtjeve u odnosu na cilj prijenosa, kvalitetu tijela kojemu se prenose podaci i zaštitu koja se koristi za osobne podatke koji se prenose trećim zemljama.

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama samo u pojedinim slučajevima i u skladu s revidiranom Okvirnom odlukom 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvi se podaci smiju prenositi samo uz točno znanje o namjeravanoj obradi podataka iz PNR-a u trećim zemljama, ograničenjima pristupa podacima iz PNR-a za nadležna tijela u trećim zemljama i njihovoj kasnijoj uporabi te o drugim zaštitama koje se primjenjuju za osobne podatke koji se prenose trećim zemljama.

Obrazloženje

Framework Decision 2008/977/JHA is currently being revised after the Commission proposed to change the Framework Decision with a new Directive (COM(2012) 10 final).

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama samo u pojedinim slučajevima i u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvo prenošenje trebalo bi zadovoljiti dodatne zahtjeve u odnosu na cilj prijenosa, kvalitetu tijela kojemu se prenose podaci i zaštitu koja se koristi za osobne podatke koji se prenose trećim zemljama.

(26) Državama članicama trebalo bi biti dopušteno prenošenje podataka iz PNR-a trećim zemljama samo u pojedinim slučajevima i u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP. Kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, takvo prenošenje trebalo bi zadovoljiti dodatne zahtjeve u odnosu na cilj prijenosa, kvalitetu tijela kojemu se prenose podaci i zaštitu koja se koristi za osobne podatke koji se prenose trećim zemljama. Prijenos navedenih podataka drugoj zemlji treba dopustiti samo kada to odobri izvorna država članica te na osnovi svakoga pojedinog slučaja.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

(29) Budući da postoje pravne i tehničke razlike između nacionalnih odredaba koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući podatke iz PNR-a, zračni prijevoznici jesu i bit će suočeni s različitim zahtjevima što se tiče vrste informacija koje se prenose, kao i uvjeta pod kojima se te informacije trebaju dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima. Te razlike mogu štetiti učinkovitoj suradnji između nadležnih nacionalnih tijela u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Posebice, područje primjene Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri: čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše 5 godina, nakon čega se ti podaci moraju izbrisati; podaci moraju biti anonimizirani nakon vrlo kratkog razdoblja; zabranjeno je prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, države članice moraju osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo bude nadležno za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a treba evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice također moraju putnicima osigurati jasne i precizne informacije o prikupljanju podataka iz PNR-a i o njihovim pravima.

(32) Posebice, područje primjene Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri: čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše 5 godina, nakon čega se ti podaci moraju izbrisati; podaci moraju biti skriveni nakon vrlo kratkog razdoblja; zabranjeno je prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, države članice moraju osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo bude nadležno za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a treba evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice također moraju putnicima osigurati jasne i precizne informacije o prikupljanju podataka iz PNR-a i o njihovim pravima.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Ova se Direktiva primjenjuje i na gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici, a koji prikupljaju ili pohranjuju podatke iz PNR-a o putničkim letovima prema trećim zemljama i iz trećih zemalja čije se polazište ili odredište nalazi u Uniji.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Podatke iz PNR-a prikupljene u skladu s ovom Direktivom može se obrađivati samo za sljedeće namjene:

2. Podatke iz PNR-a prikupljene u skladu s ovom Direktivom može obrađivati samo nadležno tijelo države članice i samo za sljedeće namjene:

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova se Direktiva primjenjuje na zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici, a upravljaju putničkim letovima između Unije i trećih zemalja te letovima unutar teritorija Unije.

Obrazloženje

The inclusion of intra-EU flights is important as criminals within the EU use flights within the EU territories and not just external flights. Criminals also use complex routes to and from a number of EU countries in order to avoid detection and prosecution.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Ova se Direktiva primjenjuje i na zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici, a osnovani su ili pohranjuju podatke u Uniji te upravljaju putničkim letovima prema trećim zemljama i iz trećih zemalja čije se polazište ili odredište nalazi u Uniji.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „zračni prijevoznik znači poduzeće za zračni prijevoz s važećom dozvolom za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednom dozvolom za obavljanje djelatnosti koja mu dopušta obavljanje zračnog prijevoza putnika;

(a) „zračni prijevoznik znači poduzeće za zračni prijevoz s važećom dozvolom za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednom dozvolom za obavljanje djelatnosti;

Obrazloženje

The definition of an air carrier should be in line with the same definition in Regulation 1008/2008 on common rules for the operations of air services in the Community

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) „gospodarski subjekt koji nije zračni prijevoznikˮ znači ovlašteni gospodarski subjekt, kao što su putničke agencije i organizatori grupnih putovanja, koji pruža usluge povezane s putovanjima, uključujući rezervacije letova za koje prikuplja i obrađuje podatke putnika iz PNR-a;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji, uključujući, u oba slučaja, presjedanje ili tranzitne letove;

 

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji, uključujući čarter-letove, privatne zrakoplove, privatne letove za prijevoz tereta, kao i sve tranzitne letove pri kojima se putnici iskrcavaju;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „Popis imena putnika” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za neku osobu ili u njezino ime, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems - DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

(c) „Popis imena putnika” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika, te gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici ako zračni prijevoznik nije sam izvršio rezervaciju, i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za neku osobu ili u njezino ime, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems - DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) „sustav rezervacija” znači vlastiti evidencijski sustav zračnog prijevoznika u kojem se prikupljaju podaci iz PNR-a za upravljanje rezervacijama;

(e) „sustav rezervacija” znači vlastiti evidencijski sustav zračnog prijevoznika ili gospodarskog subjekta koji nije zračni prijevoznik u kojem se prikupljaju podaci iz PNR-a za upravljanje rezervacijama;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici prenose tražene podatke iz PNR-a u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

Obrazloženje

Air carriers transmit the PNR data that they collect for the purposes of reservations, not “required” PNR data. It is for the authorities to filter the data and select what they require.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP,

(g) „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP, uključujući pojedince koji možda putuju s ciljem počinjenja, planiranja ili pripreme terorističkih činova ili sudjelovanja u njima, te radi terorističke obuke ili njezina pružanja;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) „teško kazneno djelo” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice; no države članice, uzimajući u obzir vlastiti kaznenopravni sustav mogu isključiti ona lakša kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti;

Briše se.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ili podružnicu takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima” odgovoran za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika, njihovo pohranjivanje, analiziranje i prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Njegovo osoblje može biti upućeno iz nadležnih tijela javne uprave.

1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ili podružnicu takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima” odgovoran za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika, njihovo pohranjivanje, analiziranje i prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Njegovo su osoblje pojedinci dokazanog integriteta i vještina te mogu biti upućeni iz nadležnih tijela javne uprave.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

1. Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

1. Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici ne prenose Odjelu informacija o putnicima osjetljive podatke kao što su rod, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, vjerska ili filozofska uvjerenja, političko uvjerenje, članstvo u sindikatima, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob, zdravstveno stanje ili spolna orijentacija dotičnog pojedinca. Ako se ti ili drugi podaci osim onih koji su iscrpno navedeni u Prilogu uvrste u prenesene podatke iz PNR-a, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

1. Samo Odjel informacija o putnicima dotične države članice prikuplja podatke iz PNR-a koje zračni prijevoznici u skladu s člankom 6. prenose u vezi s međunarodnim letovima koji slijeću na državno područje svake države članice ili polijeću s njega. Ako podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici prenose sadrže dodatne podatke koji nisu navedeni u Prilogu, Odjel informacija o putnicima odmah po primitku briše takve podatke.

Obrazloženje

The word “only” should be added to make sure that not all competent authorities entitled to request PNR data (as per article 5) get them from the carriers.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz države članice kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo i koje zahtijevaju dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. Pri provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može obraditi podatke iz PNR-a o putnicima sukladno prethodno utvrđenim kriterijima. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(a) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz države članice kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili teško transnacionalno kazneno djelo, uključujući pojedince koji možda putuju s ciljem počinjenja, planiranja ili pripreme terorističkih činova ili sudjelovanja u njima, te radi terorističke obuke ili njezina pružanja, i koje zahtijevaju dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. Pri provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može obraditi podatke iz PNR-a o putnicima sukladno prethodno utvrđenim kriterijima. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) provođenje procjene putnika prije njihova planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo i koje zahtijevaju dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. U provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve predmete. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(b) provođenje procjene putnika prije njihova planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo, uključujući pojedince koji možda putuju s ciljem počinjenja, planiranja ili pripreme terorističkih činova ili sudjelovanja u njima, te radi terorističke obuke ili njezina pružanja, i koje zahtijevaju dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. U provođenju takve procjene Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve predmete. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

 

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Procjena putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje iz točke (a) stavka 2. provodi se na nediskriminirajući način na temelju kriterija procjene koje je utvrdio Odjel informacija o putnicima. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima odredi kriterije procjene u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. Kriteriji procjene ne smiju se nikada temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili seksualnom životu.

3. Procjena putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje iz točke (a) stavka 2. provodi se na nediskriminirajući način na temelju kriterija procjene koje je utvrdio Odjel informacija o putnicima. Države članice osiguravaju da Odjel informacija o putnicima odredi kriterije procjene u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. Kriteriji procjene ne smiju se nikada temeljiti na rodu, boji kože, etničkom ili socijalnom podrijetlu, genetskim osobinama, jeziku, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovini, rođenju, invaliditetu, dobi, zdravstvenom stanju ili spolnoj orijentaciji pojedinca.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Nadležna tijela ne donose nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili je ozbiljno ugrozila isključivo na temelju automatizirane obrade podataka. Takve odluke se ne smiju temeljiti na rasi ili etničkom podrijetlu pojedinca, na političkim uvjerenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, zdravstvenom stanju ili seksualnom životu.

6. Nadležna tijela ne donose nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili je ugrozila isključivo na temelju automatizirane obrade podataka. Takve odluke ne smiju se temeljiti na rodu, boji kože, etničkom ili socijalnom podrijetlu, genetskim osobinama, jeziku, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovini, rođenju, invaliditetu, dobi, zdravstvenom stanju ili spolnoj orijentaciji pojedinca.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze zračnih prijevoznika

Obveze zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenog u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju prikupljene podatke, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji upravlja letom odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenog u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju prikupljene podatke, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji upravlja letom odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenog u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju prikupljene podatke, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji upravlja letom odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima za informacije o putnicima svih uključenih država članica.

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenog u Prilogu, u mjeri u kojoj prikupljaju podatke tijekom svojega uobičajenog poslovanja, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji upravlja letom odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kada let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. U slučaju kada zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prikupe unaprijed dostavljene podatke o putnicima navedene pod točkom 18. Priloga I. ovoj Direktivi, ali ih ne zadrže kao dio podataka iz PNR-a, države članice donose potrebne mjere kako bi se pobrinule da zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici te podatke također prenesu (s pomoću načina „pushˮ) Odjelu informacija o putnicima u državi članici iz stavka 1. U slučaju takvog prijenosa sve odredbe ove Direktive primjenjuju se na te unaprijed dostavljene podatke o putnicima kao da su dio podataka iz PNR-a.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

2. Zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

(a) jednom, 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

(b) jednom, odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice mogu dopustiti zračnim prijevoznicima ograničavanje prijenosa iz stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz stavka 2. točke (a).

3. Države članice mogu dopustiti zračnim prijevoznicima i gospodarskim subjektima koji nisu zračni prijevoznici ograničavanje prijenosa stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz stavka 2. točke (a).

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici dostavljaju podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju podatke iz PNR-a kada su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim transnacionalnim kaznenim djelom.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici pružaju podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Samo u slučajevima kad je to nužno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, nadležna tijela države članice mogu izravno zatražiti od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a iz njegove baze podataka sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Takvi zahtjevi odnose se na konkretne istrage ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela i obrazloženi su. Odjeli informacija o putnicima takve zahtjeve obrađuju po hitnom postupku. U svim drugim slučajevima, nadležna tijela svoje zahtjeve upućuju preko Odjela informacija o putnicima vlastite države članice.

4. Samo u slučajevima kad je to nužno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, nadležna tijela države članice mogu izravno zatražiti od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a iz njegove baze podataka sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Takvi zahtjevi odnose se na konkretne istrage ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela i obrazloženi su. Odjeli informacija o putnicima takve zahtjeve obrađuju po hitnom postupku. U svim drugim slučajevima, nadležna tijela svoje zahtjeve upućuju preko Odjela informacija o putnicima vlastite države članice.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 8. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade samo u pojedinim slučajevima te:

Vodeći računa o važnosti usklađenosti unutarnjih i vanjskih sigurnosnih aspekata te kako bi se poboljšala međunarodna suradnja, država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade samo u pojedinim slučajevima te:

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Okvirne Odluke Vijeća 2008/977/PUP,

Briše se.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

(b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive,

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

b) ako je takav prijenos nužan i proporcionalan ispunjenju ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) ako je tijelo koje prima podatke u trećoj zemlji ili ako je međunarodno tijelo koje prima podatke nadležno za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili kazneni progon međunarodnih terorističkih činova ili teških transnacionalnih kaznenih djela,

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb) ako zahtjev tijela koje prima podatke u trećoj zemlji ili međunarodnog tijela koje prima podatke ovisi o nekom sudu ili neovisnom administrativnom tijelu čijom se odlukom želi ograničiti pristup podacima u trećoj zemlji, a njihova uporaba na ono što je neophodno u svrhu postizanja željenog cilja te koje intervenira nakon obrazloženog zahtjeva tih tijela koji je podnesen u okviru sprečavanja, istrage, otkrivanja ili kaznenog progona međunarodnih terorističkih činova ili teških transnacionalnih kaznenih djela,

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bc) ako je država članica iz koje su podaci dobiveni dala svoje odobrenje za prenošenje u skladu sa svojim nacionalnim pravom,

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka b d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bd) ako se razdoblje zadržavanja u trećoj zemlji ili međunarodnom tijelu temelji na objektivnim kriterijima kako bi se osiguralo da je ograničeno samo na onoliko koliko je nužno,

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ako je treća zemlja suglasna s tim da će podatke prenijeti drugoj trećoj zemlji samo ako je to nužno za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive i samo uz izričito odobrenje države članice.

(c) ako je treća zemlja koja zaprima podatke suglasna s tim da će podatke prenijeti drugoj trećoj zemlji samo ako je to nužno za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive i ako su uvjeti iz članka 8. točke (a) zadovoljeni.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 30 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let.

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 30 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 30 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let.

1. Države članice osiguravaju da se podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima čuvaju u bazi podataka Odjela informacija o putnicima u razdoblju od 60 dana od njihovog dostavljanja u Odjel informacija o putnicima prve države članice na čije državno područje je slijetao ili s čijeg je državnog područja polijetao međunarodni let

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su sakriveni. Tako anonimiziranim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kad se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

Nakon isteka tog razdoblja od 60 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su sakriveni. Tako anonimiziranim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kad se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su sakriveni. Tako anonimiziranim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kad se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a su sakriveni. Tako skrivenim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kad se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2 – podstavak 2. – alineja 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ime (imena), uključujući imena drugih putnika u PNR-u i broj putnika u PNR-u koji putuju zajedno;

ime (imena), uključujući imena drugih putnika u PNR-u, imena osoba za kontakt u slučaju nužde i broj putnika u PNR-u koji putuju zajedno;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2. – alineja 2 a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– telefonski brojevi i adrese e-pošte, uključujući i one osoba za kontakt u slučaju nužde;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2. – alineja 2 b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– program za putnike koji često putuju kojem putnik pripada, zajedno s brojem odgovarajuće šifre;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2. – alineja 2 c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– IP adresa s koje je izvršena rezervacija;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osiguravaju brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 2. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznenopravne istrage ili kaznenog progona, kada čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

3. Države članice osiguravaju trajno brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 2. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznenopravne istrage ili kaznenog progona, kada čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kazne za zračne prijevoznike

Kazne za zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike koji ne prenose podatke koje zahtijeva ova Direktiva u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive.

Države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike i gospodarske subjekte koji nisu zračni prijevoznici koji ne prenose podatke koje zahtijeva ova Direktiva u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zabranjena je svaka obrada podataka iz PNR-a koji bi otkrivali rasu ili etničko podrijetlo osobe, vjerska ili filozofska uvjerenja, politička uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravstveno stanje ili seksualni život. Ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

3. Zabranjena je svaka obrada podataka iz PNR-a koji bi otkrivali rod, boju kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, vjerska ili filozofska uvjerenja, politička uvjerenja, članstvo u sindikatima, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinu, rođenje, invaliditet, dob, zdravstveno stanje ili spolnu orijentaciju pojedinca. Zračnim prijevoznicima zabranjeno je prenošenje takvih podataka, ali ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika i gospodarskih subjekata koji nisu zračni prijevoznici, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Pri zaštiti svih podataka primjenjuje se posebno visok standard sigurnosti koji je prilagođen posljednjim dostignućima u raspravama stručnjaka o zaštiti podataka i koji se neprestano ažurira kako bi uključivao nova saznanja i informacije. Gospodarski se aspekti uzimaju u obzir najviše kao sekundarni problem kad se donose relevantne odluke o sigurnosnim standardima koje je potrebno primjenjivati.

 

Posebno se primjenjuje najmoderniji postupak šifriranja kojim se:

 

– jamči da neovlaštene osobe ne mogu upotrebljavati sustave za obradu podataka

 

jamči da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka mogu pristupiti samo onim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa te da se osobni podaci prilikom obrade ili korištenja te nakon zadržavanja ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili uklanjati bez ovlaštenja

 

– jamči da se osobni podaci pri slanju elektroničkim putem, prijenosu ili spremanju na medij za pohranjivanje ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili uklanjati bez ovlaštenja te jamči mogućnost provjere i utvrđivanja na koje će se lokacije osobni podaci prenijeti s pomoću opreme za prijenos podataka.

 

Zajamčena je mogućnost retrospektivne provjere i utvrđivanja jesu li osobni podaci uneseni u sustave za obradu podataka, izmijenjeni ili uklonjeni te tko je to učinio.

 

Zajamčeno je i da se osobni podaci koji su obrađeni prema ugovoru mogu obraditi samo u skladu s uputama naručitelja.

 

Zajamčena je zaštita osobnih podataka od slučajnog uništavanja ili gubitka.

 

Zajamčena je mogućnost obrade podataka zasebno prikupljenih za različite svrhe.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Klauzula o prestanku važenja

 

1. Ova Direktiva prestaje se primjenjivati...*.

 

2. Osim toga, primjena, učinak i učinkovitost ove Direktive provjeravaju se dodatnom neovisnom revizijom, procjenom i nadgledanjem od strane jednog ili više sljedećih tijela:

 

(a) Europskog parlamenta;

 

(b) Komisije;

 

(c) Odbora iz članka 14. ove Direktive.

 

Ovaj postupak zaključuje se...**.

 

______________

 

* SL: molimo umetnuti datum: četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

 

** SL: molimo navedite datum: tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Obrazloženje

The termination or renewal of this Directive should only occur after the impact and effectiveness of the Directive has been reviewed and evaluated.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive prenose se elektroničkim putem ili u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način, tijekom jedne godine nakon donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka u skladu s člankom 14.

1. Podaci iz PNR-a koje zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici dostavljaju Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive prenose se elektroničkim putem ili u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način, tijekom jedne godine nakon donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka u skladu s člankom 14.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kada je jednogodišnje razdoblje od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka isteklo, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive na elektronički način upotrebljavajući sigurne metode u obliku prihvaćenih zajedničkih protokola koji su jednaki za sve prijenose u svrhu osiguravanja sigurnosti podataka tijekom prenošenja i u podržanom formatu podataka kako bi se osigurala njihova čitkost svim uključenim stranama. Svi zračni prijevoznici trebaju izabrati i obavijestiti Odjel informacija o putnicima o zajedničkom protokolu i formatu podataka koje namjeravaju koristiti za prenošenje podataka.

2. Kada je jednogodišnje razdoblje od datuma donošenja zajedničkih protokola i podržanih formata podataka isteklo, zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima na temelju ove Direktive na elektronički način upotrebljavajući sigurne metode u obliku prihvaćenih zajedničkih protokola koji su jednaki za sve prijenose u svrhu osiguravanja sigurnosti podataka tijekom prenošenja i u podržanom formatu podataka kako bi se osigurala njihova čitkost svim uključenim stranama. Svi zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici trebaju izabrati i obavijestiti Odjel informacija o putnicima o zajedničkom protokolu i formatu podataka koje namjeravaju koristiti za prenošenje podataka.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do datuma iz članka 15. stavka 1., odnosno dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 30 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od dvije godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 60 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od četiri godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za sve letove iz članka 6. stavka 1.

Briše se.

Obrazloženje

Given the importance of the purpose for which the PNR data is collected and processed, as well as the varied, sophisticated and international nature of the threat posed, it is necessary to have a system which operates on a 100 % collection basis both within the EU, and with third countries in order for the system to be fully effective. The collection of 100 % data also reduces the risk of profiling.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) preispituje izvedivost i nužnost uključivanja domaćih letova u područje primjene ove Direktive, na temelju iskustva država članica koje prikupljaju podatke iz PNR-a za domaće letove. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od dvije godine od datuma iz članka 15. stavka 1.;

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) preispituje izvođenje ove Direktive i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od četiri godine od datuma iz članka 15. stavka 1. To preispitivanje pokriva sve elemente ove Direktive, osobito sukladnost sa standardima zaštite osobnih podataka, duljinu razdoblja čuvanja podataka i kvalitetu procjena. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.

(b) preispituje izvođenje ove Direktive i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od četiri godine od datuma iz članka 15. stavka 1. To preispitivanje pokriva sve elemente ove Direktive, osobito sukladnost sa standardima zaštite osobnih podataka, uključujući slučajeve prijenosa podataka trećim zemljama, duljinu razdoblja čuvanja podataka i kvalitetu procjena. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) preispituje izvođenje ove Direktive i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od četiri godine od datuma iz članka 15. stavka 1. To preispitivanje pokriva sve elemente ove Direktive, osobito sukladnost sa standardima zaštite osobnih podataka, duljinu razdoblja čuvanja podataka i kvalitetu procjena. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.

(b) preispituje ovu Direktivu i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od četiri godine od datuma iz članka 15. stavka 1. To preispitivanje najprije utvrđuje je li program PNR-a stvarno potrebna mjera i uz to pokriva sve elemente ove Direktive, osobito sukladnost sa standardima zaštite osobnih podataka, duljinu razdoblja čuvanja podataka i kvalitetu procjena. Također uključuje statističke podatke prikupljene u skladu s člankom 18.

 

Obrazloženje

The review should concern not only the application of the Directive but should also establish whether the PNR data are being used for the stated aims or whether the Directive really needs to exist.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takve statistike obuhvaćaju najmanje broj identificiranih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj kasnijih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a po zračnom prijevozniku i odredištu.

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takve statistike obuhvaćaju najmanje broj identificiranih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško transnacionalno kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj kasnijih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a po zračnom prijevozniku i odredištu.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nijednu obavezu ni opredijeljenost Unije koje proizlaze iz bilateralnih i/ili multilateralnih sporazuma s trećim zemljama.

2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nijednu obavezu ni opredijeljenost Unije koje proizlaze iz bilateralnih i/ili multilateralnih sporazuma s trećim zemljama, ali novi sporazumi s trećim zemljama ne smiju obuhvaćati odredbe kojima se zaštita podataka smanjuje ispod razine koja je predviđena ovom Direktivom.

Obrazloženje

Any PNR agreements with third countries must ensure at least the same level as protection as that afforded by this directive.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Prilog – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci iz PNR-a kako ih prikupljaju zračni prijevoznici

Podaci iz PNR-a kako ih prikupljaju zračni prijevoznici i gospodarski subjekti koji nisu zračni prijevoznici

POSTUPAK

Naslov

Uporaba podataka iz popisa imena putnika (PNR)

Referentni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.2.2011

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Arnaud Danjean

13.1.2015

Razmatranje u odboru

30.3.2015

 

 

 

Datum usvajanja

4.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

5

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Victor Boștinaru, Jonás Fernández

29.4.2015

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz popisa imena putnika u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Michael Cramer

SHORT JUSTIFICATION

This Commission proposal for a directive on the analysis of passenger data arises from the legislative procedure for a framework decision on the subject becoming null and void as a result of the Lisbon Treaty coming into force.

Some of the criticisms made of the proposal in 2008 have been taken into account. Yet considerable concern remains regarding the need for these measures and their proportionality; such concern has been voiced by the European Data Protection Supervisor(9), the EU Agency for Fundamental Rights(10) and the Council’s Legal Service(11). The proposal must be amended in such a way that necessity and proportionality are included. As the example of the judgment of the Romanian Constitutional Court on data retention(12) showed, it is not certain that EU laws containing such disputed curtailment of fundamental rights can in fact be transposed in the Member States. In its judgment on data retention(13), the German Constitutional Court gave a clear warning that further retention measures – including at EU level – might easily result in overstepping the absolute cumulative limit beyond which even people who are completely above suspicion are subject to surveillance, in contravention of their fundamental rights.

The financial cost of data retention is considerable. In 2007 the Commission estimated that the one-off set-up cost (without follow-on costs) for all Member States was EUR 614 833 187. The set-up cost for EU airlines (not counting airlines from third countries) would be EUR 11 647 116, with annual operating costs of EUR 2 250 080 with PUSH twice per passenger.

The rapporteur proposes calling on the Commission to undertake a study into the costs and proposing action where necessary.

In order to guarantee the proportionality of the Directive, the rapporteur proposes reducing its scope:

•  The analysis of PNR data must be undertaken solely for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences. These terrorist offences must be more rigidly defined and limited to the situations set out in Article 1 of Framework Decision 2002/475/JI. There is no need to include the offences set out in Articles 2 to 4 of the Framework Decision, as the term ‘prevention’ of a terrorist offence covers the preparations for and organisation, etc., of such an act.

•  Passenger data should not be analysed in connection with ‘serious crime’ as referred to in the draft, since the definition given of ‘serious crime’ is far too broad. It includes ‘everyday’ offences such as fraud and also ‘minor offences’, which the Commission is also of the view that it would be disproportionate to include (see Article 2(h)).

•  In addition, the methods used for data processing should be more precisely defined (Article 4).

•  The transfer of data (Articles 7 and 8) should be limited to cases in which this is necessary for the prevention, detection, investigation and prosecution of a specific terrorist offence and should, where third countries are involved, be conditional on the provision of appropriate data protection guarantees.

•  The retention period should be considerably reduced. The proposed retention period of 30 days takes the above concerns regarding fundamental rights into consideration and should be sufficient for cases of serious suspicion or urgent suspicion. Older data can be accessed at any time by national authorities from the information retained for several months by airlines or reservation systems, as long as there is reasonable suspicion and the procedures comply with the principles of the rule of law. This requires no new legal basis.

•  The rights of passengers concerning the security and confidentiality of data and to access, rectification, erasure and blocking, and the right to compensation and judicial redress need to be reinforced. In particular the right of access, severely limited in the Framework Directive, must be improved. The rapporteur proposes applying the internal rules based on Directive 95/46/EC to PNR data processing, even if the Directive in question does not in principle apply to police and judicial cooperation between Member States (see Article 3 of the Directive). Ultimately a solution to the question of data protection is necessary for the areas of justice and home affairs as a result of the Lisbon Treaty coming into force.

  Only data required for the purposes of the Directive should be provided.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Direktivom Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi zračnih prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima propisuje se da zračni prijevoznici nadležnim nacionalnim tijelima unaprijed prenose podatke o putnicima radi poboljšanja kontrola na granici i sprečavanja ilegalne imigracije.

(4) (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Podaci iz PNR-a nužni su za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost.

(5) Podaci iz PNR-a mogu biti korisno sredstvo za učinkovito sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i određenih vrsta teških transnacionalnih kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost.

Obrazloženje

"Serious transnational crime", especially trafficking in human beings, illicit drugs trafficking and illicit arms trafficking, are also relevant and serious crime types, the prevention of which may be helped by the use of PNR data. By narrowing the scope of the Directive by deleting "serious crime", the use of PNR data is focused on the cross-border offences where this data is most relevant and effective.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Podaci iz PNR-a pomažu tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških kaznenih djela, uključujući kaznena djela terorizma, tako što se ti podaci uspoređuju s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta, kako bi se prikupili dokazi i prema potrebi, pronašli pomagači i razotkrile zločinačke mreže.

(6) Podaci iz PNR-a mogu pomoći tijelima kaznenog progona u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu teških transnacionalnih kaznenih djela, uključujući kaznena djela terorizma, tako što se ti podaci uspoređuju s raznim bazama podataka traženih osoba i predmeta kako bi se pronašli potrebni dokazi i, prema potrebi, pronašli pomagači i razotkrile zločinačke mreže.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Podaci iz PNR-a omogućavaju tijelima kaznenog progona identifikaciju osoba koje su prethodno bile „nepoznate”, tj. osoba koje prethodno nisu bile osumnjičene za sudjelovanje u teškim kaznenim djelima i kaznenim djelima terorizma, ali za koje se na temelju analize podataka pretpostavlja da bi mogle biti uključene u takvo kazneno djelo i koje bi stoga nadležne vlasti trebale dodatno ispitati. Služeći se podacima iz PNR-a tijela kaznenog progona mogu se posvetiti prijetnji koju predstavljaju teška kaznena djela i terorizam iz drugačije perspektive u usporedbi s obradom drugih kategorija osobnih podataka. No kako bi se zajamčilo da obrada podataka nedužnih i neosumnjičenih osoba bude u najvećoj mogućoj mjeri ograničena, način uporabe podataka iz PNR-a koji se odnosi na definiranje i primjenu kriterija za procjenu trebao bi biti dodatno ograničen na teška kaznena djela koja su istovremeno transnacionalna, odnosno neraskidivo povezana s putovanjima te stoga i s vrstom podataka koji se obrađuju.

Briše se.

Obrazloženje

The Rapporteur proposes to limit the use of PNR data of all passengers to the objective of prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences by comparing with databases in particular on persons sought (Article 4 point b) or at the request of competent authorities in specific cases (Article 4 point c).

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ovom Direktivom ne bi im se trebala nametati obveza prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima.

(11) Za svoje komercijalne potrebe zračni prijevoznici od svojih putnika već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a. Ovom Direktivom ne bi im se trebala nametati obveza prikupljanja ili čuvanja dodatnih podataka o putnicima ili obvezivati putnike na davanje dodatnih podataka povrh onih koje već dostavljaju zračnim prijevoznicima. Ako u okviru uobičajenog poslovanja zračni prijevoznici rutinski ne prikupljaju podatke u komercijalne svrhe, od njih se ne bi trebalo zahtijevati da izrade postupke za prikupljanje takvih podataka.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma. Definiciju teških kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica. No države članice, uzimajući u obzir vlastiti kaznenopravni sustav, mogu isključiti ona lakša kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti. Definiciju teških transnacionalnih kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP i Konvencije Ujedinjenih naroda o transnacionalnom organiziranom kriminalu.

(12) Definiciju kaznenog djela terorizma trebalo bi preuzeti iz članaka 1. do 4. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma. Definiciju teških transnacionalnih kaznenih djela trebalo bi preuzeti iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP i Konvencije Ujedinjenih naroda o transnacionalnom organiziranom kriminalu. Države članice, uzimajući u obzir vlastiti kaznenopravni sustav, moraju isključiti ona kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti, uzme li se u obzir njihov sustav kaznenog pravosuđa.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih prava građana, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Takvi popisi ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili seksualni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako bi nadležna tijela mogla identificirati putnike u zračnom prometu koji predstavljaju opasnost za unutarnju sigurnost.

(14) Sastavljanje popisa svih traženih podataka iz PNR-a koji se dostavljaju Odjelu informacija o putnicima navedene u Prilogu ovoj Direktivi za cilj bi trebalo imati odražavanje legitimnih zahtjeva javnih vlasti za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, čime se povećava unutarnja sigurnost u Uniji uz zaštitu temeljnih prava osoba, osobito prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Takvi podaci ne bi smjeli sadržavati osobne podatke koji bi otkrivali rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima kao ni podatke koji se odnose na zdravlje ili seksualni život dotične osobe. Podaci iz PNR-a trebali bi sadržavati informacije o rezervaciji i planu puta putnika kako bi nadležna tijela mogla identificirati putnike u zračnom prometu koji predstavljaju opasnost za unutarnju sigurnost.

Obrazloženje

The word ‘required’ in the English version could be confusing, since air carriers collect PNR data from among the data collected in the normal course of their business. They should not be forced to obtain or retain any additional passenger data, nor should any obligation be placed on passengers to provide any more data than air carriers would normally request in the normal course of their business.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici tražene podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. Smatra se da „push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi biti obavezan za sve zračne prijevoznike.

(15) Trenutno se podaci mogu prenositi na dva načina: „pull” način, preko kojeg nadležna tijela države članice koja traže podatke mogu ući u sustav rezervacija (pristupiti sustavu rezervacija) zračnog prijevoznika i izvući („pull”) kopiju traženih podataka; i „push” način, preko kojeg zračni prijevoznici podatke iz PNR-a prenose („push”) nadležnim tijelima koja ih zahtijevaju, što zračnim prijevoznicima omogućuje zadržavanje kontrole nad vrstom prenesenih podataka. „Push” način pruža višu razinu zaštite podataka i trebao bi postati obavezan dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive za sve zračne prijevoznike koji već prikupljaju i obrađuju podatke iz PNR-a u komercijalne svrhe i obavljaju međunarodne letove na teritorije država članica ili s njih. Ako podacima iz PNR-a upravljaju operatori računalnoga sustava rezervacija (CRS), primjenjuje se Kodeks poslovanja računalnih sustava rezervacija (Uredba (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Države članice bi trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi zračnim prijevoznicima omogućile da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice bi trebale propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a. U slučaju opetovanih ozbiljnih kršenja kojima bi se mogli ugroziti osnovni ciljevi ove Direktive, te bi kazne u iznimnim slučajevima mogle uključivati mjere poput zaustavljanja, oduzimanja i zapljene prijevoznog sredstva ili privremenog ili stalnog ukidanja dozvole za rad.

(17) Države članice bi trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi zračnim prijevoznicima omogućile da ispune svoje obveze koje proizlaze iz ove Direktive. Države članice bi trebale propisati odvraćajuće, učinkovite i proporcionalne kazne, uključujući novčane kazne, za one zračne prijevoznike koji ne ispunjavaju svoje obveze u pogledu prijenosa podataka iz PNR-a.

Obrazloženje

It may sometimes be the case that the responsibility does not lie with the air carriers, but with the third countries that do not provide the PNR data that they have. Penalties ought to be dissuasive, effective and proportionate, as the first part of the recital stipulates. The second part of the recital might be deemed to be disproportionate or to contradict the first part, which covers all types of penalties.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Države članice bi međusobno trebale dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je takav prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije. Pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji trebala bi se regulirati razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona (tijela za izvršavanje zakona) i pravosudnim tijelima.

(20) Države članice bi međusobno trebale dijeliti zaprimljene podatke iz PNR-a ako je takav prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela, kako je definirano u ovoj Direktivi. Odredbama ove Direktive ne bi se trebali dovesti u pitanje drugi pravni instrumenti Unije o razmjeni informacija između policijskih i pravosudnih tijela, uključujući Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) i Okvirnu odluku Vijeća 2006/960/PUP od 18. rujna 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije. Pravilima o policijskoj i pravosudnoj suradnji trebala bi se regulirati razmjena podataka iz PNR-a među tijelima kaznenog progona (tijela za izvršavanje zakona) i pravosudnim tijelima.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Razdoblje tijekom kojeg je potrebno čuvati podatke iz PNR-a trebalo bi biti proporcionalno ciljevima sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Zbog prirode tih podataka i njihove uporabe, nužno je da se podaci iz PNR-a čuvaju dovoljno dugo kako bi se provele analize i kako bi se upotrijebili u istragama. Kako bi se izbjegla neprimjerena uporaba, potrebno je nakon početnog razdoblja anonimizirati podatke i pristup dopustiti samo pod vrlo strogim i ograničenim uvjetima.

(21) Razdoblje tijekom kojeg je potrebno čuvati podatke iz PNR-a trebalo bi biti proporcionalno ciljevima sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Zbog prirode tih podataka i njihove uporabe, nužno je da se podaci iz PNR-a čuvaju dovoljno dugo kako bi se provele analize i kako bi se upotrijebili u istragama. Kako bi se izbjegla neprimjerena uporaba, potrebno je nakon početnog razdoblja depersonalizirati podatke i pristup dopustiti samo pod vrlo strogim i ograničenim uvjetima.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Za obradu podataka iz PNR-a koju na nacionalnoj razini vrše Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela, u svakoj državi članici trebala bi vrijediti mjerila za zaštitu osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonom koji je sukladan Okvirnoj odluci 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima („Okvirna odluka 2008/977/PUP”).

(23) Za obradu podataka iz PNR-a koju na nacionalnoj razini vrše Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela, u svakoj državi članici trebala bi vrijediti mjerila za zaštitu osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonom koji je sukladan Okvirnoj odluci 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima („Okvirna odluka 2008/977/PUP”) i Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka1.

 

____________

 

1 SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

Obrazloženje

Given that data of all air passengers are collected, the highest level of data protection standards should apply.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Poštujući pravo na zaštitu osobnih podataka, prava osoba čiji se podaci iz PNR-a obrađuju, poput prava pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja kao i prava na naknadu i na pravni lijek trebala bi biti s u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP.

(24) Poštujući pravo na zaštitu osobnih podataka, prava osoba čiji se podaci iz PNR-a obrađuju, poput prava pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja kao i prava na naknadu i na pravni lijek trebala bi biti s u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP i Direktivom 95/46/EZ.

Obrazloženje

Given that data of all air passengers are collected, the highest level of data protection standards should apply.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a) Države članice bi trebale zajamčiti da se troškovi nastali zbog mjera poduzetih za uporabu podataka iz PNR-a ne prebacuju na putnike.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Ova Direktiva ne utječe na mogućnost država članica da u sklopu svog nacionalnog zakonodavstva predvide sustav prikupljanja i upravljanja podacima iz PNR-a za ciljeve koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom ili od prijevoznika koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, u vezi s domaćim letovima, a u skladu s relevantnim odredbama o zaštiti podataka ako je takvo domaće zakonodavstvo u skladu s pravnom stečevinom Unije. U budućnosti bi trebalo posebno razmotriti pitanje prikupljanja podataka iz PNR-a na domaćim letovima.

Briše se.

Obrazloženje

In order to provide legal certainty both for passenger's data protection and operators' economic interests, Member States should not collect other PNR data than those defined in this Regulation.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28 b) Prijenos podataka iz PNR-a trebao bi biti ograničen na slučajeve u kojima je to nužno za sprečavanje i otkrivanje konkretnih kaznenih djela terorizma te provedbu istraga i sudskih postupaka, a u slučaju trećih zemalja, samo ako postoje jednakovrijedni mehanizmi zaštite podataka;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Posebice, područje primjene Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri: čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše 5 godina, nakon čega se ti podaci moraju izbrisati; podaci moraju biti anonimizirani nakon vrlo kratkog razdoblja; zabranjeno je prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, države članice moraju osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo bude nadležno za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a treba evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice također moraju osigurati putnicima jasne i precizne informacije o prikupljanju podatka iz PNR-a i o njihovim pravima.

(32) Posebice, područje primjene Direktive ograničeno je u najvećoj mogućoj mjeri: čuvanje podataka iz PNR-a dopušteno je u razdoblju od najviše tri mjeseca, nakon čega se ti podaci moraju izbrisati nakon vrlo kratkog razdoblja podaci moraju biti skriveni te se pristup tim podacima mora onemogućiti, osim ograničenom broju ovlaštenih osoba, te je zabranjeno prikupljanje i uporaba osjetljivih podataka. Kako bi se osigurala učinkovitost i visoka razina zaštite podataka, države članice moraju osigurati da neovisno nacionalno nadzorno tijelo bude nadležno za savjetovanje i praćenje obrade podataka iz PNR-a. Svaku obradu podataka iz PNR-a treba evidentirati ili dokumentirati u svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti podataka i sigurnosti obrade podataka. Države članice također moraju osigurati putnicima jasne i precizne informacije o prikupljanju podatka iz PNR-a i o njihovim pravima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) sprečavanje, otkrivanje, istraga i kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (b) i (c); i

(a) sprečavanje, otkrivanje, istraga i kazneni progon kaznenih djela terorizma ili određenih vrsta teških transnacionalnih kaznenih djela kako su utvrđena u članku 2. točki (i) i u skladu s člankom 4. stavkom 2.;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) sprečavanje, otkrivanje, istraga i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (d).

Briše se.

Obrazloženje

Covered under amended Article 1.2(a)

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Podaci iz PNR-a prikupljeni u skladu s ovom Direktivom ne smiju se obrađivati za lakša kaznena djela koja se kažnjavaju kaznom zatvora ili oduzimanjem slobode u trajanju od najviše tri godine u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ova se Direktiva ne primjenjuje na letove unutar Unije ni na druga prijevozna sredstva osim zrakoplova.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji, uključujući, u oba slučaja, presjedanje ili tranzitne letove;

(b) „međunarodni let” znači svaki redovni ili izvanredni let zračnog prijevoznika koji polazi iz treće zemlje i slijeće na državno područje države članice ili koji polijeće s državnog područja države članice na krajnje odredište u trećoj zemlji;

Obrazloženje

Including transit and transfer flights means adding EU internal flights under the scope of the Directive.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „Popis imena putnika” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za ili u ime neke osobe, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems – DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

 

(c) „Popis imena putnika” ili „podaci iz PNR-a” znači popis zahtijevanih podataka o putovanju svakog putnika koje zračni prijevoznici u okviru svog uobičajenog poslovanja elektronički zaprime i zadrže, a koji sadrži informacije nužne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika i onih koji vrše rezervacije, za svako putovanje rezervirano za ili u ime neke osobe, neovisno o tome je li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka (Departure Control Systems – DCS) ili jednakovrijednog sustava koji ima istu funkciju;

 

Obrazloženje

To avoid adding costly burdens on air carriers, which in turn would translate into costs for passengers/consumers.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici prenose tražene podatke iz PNR-a u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

(f) „push način” znači način na koji zračni prijevoznici prenose prikupljene podatke iz PNR-a navedene u Prilogu ovoj Direktivi u bazu podataka tijela koje ih zahtijeva;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a) „pull načinˮ znači način pri kojem tijelo koje zahtijeva podatke ima izravan pristup bazi podataka i sustavu rezervacija zrakoplovne kompanije te iz te baze uzima podatke o putnicima;

Obrazloženje

The ‘pull’ system should be defined, since the Commission proposal refers to it more than once.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) „teško kazneno djelo” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice; no države članice, uzimajući u obzir vlastiti kaznenopravni sustav mogu isključiti ona lakša kaznena djela za koja obrada podataka iz PNR-a sukladno ovoj Direktivi ne bi bila u skladu s načelom proporcionalnosti;

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) „teško transnacionalno kazneno djelo” znači kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice i ako:

(i) „teško transnacionalno kazneno djelo” znači sljedeća kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP: trgovina ljudima, nedopuštena trgovina opojnim drogama i nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima ako su kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od najmanje tri godine u skladu s nacionalnim pravom države članice i ako:

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela ili podružnicu takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima” odgovoran za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika, njihovo pohranjivanje, analiziranje i prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Njegovo osoblje može biti upućeno iz nadležnih tijela javne uprave.

1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela ili podružnicu takvog tijela da djeluje kao „Odjel informacija o putnicima” odgovoran za prikupljanje podataka iz PNR-a od zračnih prijevoznika, njihovo pohranjivanje, analiziranje i prenošenje rezultata analize nadležnim tijelima iz članka 5. Njegovo osoblje može biti upućeno iz nadležnih tijela javne uprave.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a. Pohranjivanje, obrada i analiza podataka iz PNR-a o putnicima na međunarodnim letovima provodi se samo na teritoriju Unije. Zakon koji se primjenjuje na te postupke stoga je zakon Unije o zaštiti osobnih podataka.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Države članice snose troškove prikupljanja, obrade i prosljeđivanja podataka iz PNR-a.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) provođenje procjene putnika prije njihovog planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz države članice kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo i za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. Pri provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može obraditi podatke iz PNR-a sukladno prethodno utvrđenim kriterijima. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

Briše se.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) provođenje procjene putnika prije njihova planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo i koje zahtijevaju dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 5. U provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve predmete. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

(b) dodatna provjera putnika, koju prije njihova planiranog dolaska u državu članicu ili odlaska iz nje mogu provesti nadležna tijela iz članka 5., za koje postoje činjenične osnove za sumnju u uključenost u kazneno djelo terorizma ili teško transnacionalno kazneno djelo. U provođenju takve procjene, Odjel informacija o putnicima može usporediti podatke iz PNR-a s relevantnim bazama podataka, uključujući međunarodne ili nacionalne baze podataka ili nacionalne preslike baza podataka Unije kad su osnovane na temelju prava Unije, za osobe ili predmete koji se traže ili na koje je upozoreno, u skladu s pravilima Unije, međunarodnim i nacionalnim pravilima koji se primjenjuju na takve predmete. Države članice osiguravaju da se svaki pozitivni rezultat nastao takvom automatiziranom obradom podataka pojedinačno provjeri na neautomatizirani način kako bi se provjerilo treba li nadležno tijelo iz članka 5. poduzeti mjere;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odgovaranje, za svaki slučaj pojedinačno, na propisno obrazložene zahtjeve nadležnih tijela da se podaci iz PNR-a dostave i obrade u određenim slučajevima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela, te da se rezultati obrade dostave nadležnim tijelima; i

(c) odgovaranje, za svaki slučaj pojedinačno, na propisno obrazložene zahtjeve nadležnih tijela da se podaci iz PNR-a dostave i obrade u određenim slučajevima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela, te da se rezultati obrade dostave nadležnim tijelima; i

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) analiziranje podataka iz PNR-a radi ažuriranja ili određivanja novih kriterija za provođenje procjena kako bi se identificirale osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo terorizma ili ozbiljno transnacionalno kazneno djelo u skladu s točkom (a).

Briše se.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Obradu podataka iz PNR-a nalogom može odobriti samo nadležno sudsko tijelo države članice nakon zahtjeva Odjela informacija o putnicima. Odjel informacija o putnicima može odobriti takvu obradu samo ako utvrdi opasnost u odlaganju („periculum in mora”).

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Odjel informacija o putnicima određene države članice prenosi podatke iz PNR-a ili rezultate obrade podataka iz PNR-a o osobama koje su identificirane u skladu sa stavkom 2. točkama (a) i (b) odgovarajućim nadležnim tijelima te države članice radi daljnjeg ispitivanja. Takvi se prijenosi obavljaju samo za svaki slučaj pojedinačno.

4. Odjel informacija o putnicima određene države članice prenosi podatke iz PNR-a ili rezultate obrade podataka iz PNR-a o osobama koje su identificirane u skladu sa stavkom 2. točkom (b) odgovarajućim nadležnim tijelima te države članice radi daljnjeg ispitivanja. Takvi se prijenosi obavljaju samo za svaki slučaj pojedinačno.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica donosi popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za traženje ili primanje podataka iz PNR-a ili rezultata obrade podataka iz PNR-a od strane Odjela informacija o putnicima s ciljem daljnjeg ispitivanja tih informacija ili poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

1. Svaka država članica donosi popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za traženje ili primanje podataka iz PNR-a ili rezultata obrade podataka iz PNR-a od Odjela informacija o putnicima s ciljem daljnjeg ispitivanja tih informacija ili poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela.

 

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna tijela sastoje se od tijela nadležnih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

2. Nadležna tijela sastoje se od tijela nadležnih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Podatke o putnicima iz PNR-a i rezultate obrade podataka iz PNR-a koje je zaprimio Odjel informacija o putnicima nadležna tijela država članica mogu dodatno obraditi samo u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.

4. Podatke o putnicima iz PNR-a i rezultate obrade podataka iz PNR-a koje je zaprimio Odjel informacija o putnicima nadležna tijela država članica mogu dodatno obraditi samo u cilju sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i posebno navedenog u Prilogu, u mjeri u kojoj već imaju prikupljene podatke, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji obavlja let odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kad let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima svih uključenih država članica.

1. Države članice donose nužne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici koji od svojih putnika već prikupljaju podatke iz PNR-a prenose podatke iz PNR-a načinom „push” iz članka 2. točke (c) i navedenom u Prilogu, u mjeri u kojoj imaju prikupljene podatke tijekom svojeg uobičajenog poslovanja, u bazu podataka nacionalnog Odjela informacija o putnicima države članice na čije državno područje slijeće ili s njega polijeće međunarodni let. Kad se radi o zajedničkim letovima (code-shared) jednog ili više zračnih prijevoznika, zračni prijevoznik koji obavlja let odgovoran je za prijenos podataka iz PNR-a svih putnika na letu. Kad let ima jedno ili više međuslijetanja u zračne luke država članica, zračni prijevoznici prenose podatke iz PNR-a isključivo Odjelu informacija o putnicima države članice u kojoj je konačno odredište. .

 

1a. Od zračnih prijevoznika države članice ne zahtijevaju prikupljanje podataka iz PNR-a koje oni već ne prikupljaju. Zračni prijevoznici ne prenose podatke iz PNR-a osim onih definiranih u članku 2. točki (c) i utvrđenih u Prilogu. Zračni prijevoznici nisu odgovorni za točnost i potpunost podataka koje daju putnici, osim ako nisu poduzeli razumne mjere kako bi se pobrinuli da su podaci prikupljeni od putnika točni i ispravni.

2. Zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

2. Zračni prijevoznici elektronički prenose podatke iz PNR-a upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka koji se donose u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. ili, u slučaju tehničke neispravnosti zračnih prijevoznika, na neki drugi odgovarajući način kojim se jamči primjerena razina sigurnosti podataka.

a) 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

a) jednom, 24 do 48 sati prije zakazanog vremena polaska zrakoplova;

i

i

(b) odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

(b) jednom, odmah po zatvaranju leta, kad su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kad se drugi putnici više ne mogu ukrcati.

3. Države članice mogu dopustiti zračnim prijevoznicima ograničavanje prijenosa iz stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz stavka 2. točke (a).

3. Države članice dopuštaju zračnim prijevoznicima ograničavanje prijenosa iz stavka 2. točke (b) na ažuriranje prijenosa iz stavka 2. točke (a).

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici dostavljaju podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom.

4. Za svaki pojedini slučaj, na zahtjev Odjela informacija o putnicima i u skladu s nacionalnim pravom, zračni prijevoznici dostavljaju podatke iz PNR-a kad su podaci potrebni u roku ranijem od roka iz stavka 2. točke (a) kao pomoć u odgovoru na konkretnu i trenutnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim transnacionalnim kaznenim djelom.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice jamče da Odjel informacija o putnicima u vezi s podacima o osobama identificiranima u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (b), rezultat obrade podataka iz PNR-a prenese Odjelima informacija o putnicima drugih država članica u slučaju kad spomenuti Odjel smatra da je prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Odjeli informacija o putnicima država članica primateljica prenose takve podatke iz PNR-a ili rezultat obrade podataka iz PNR-a svojim nadležnim tijelima.

1. Države članice jamče da Odjel informacija o putnicima u vezi s podacima o osobama identificiranima u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b), rezultat obrade podataka iz PNR-a prenese Odjelima informacija o putnicima drugih država članica u slučaju kad spomenuti Odjel smatra da je prijenos potreban u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela. Takvi se prijenosi strogo ograničavaju na podatke potrebne u konkretnim slučajevima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela te se opravdavaju u pisanom obliku. Odjeli informacija o putnicima država članica primateljica prenose takve podatke iz PNR-a ili rezultat obrade podataka iz PNR-a svojim nadležnim tijelima.

2. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 1., te, ako je potrebno, rezultate obrade podataka iz PNR-a. Zahtijevanje takvih podataka može se temeljiti na bilo kojem elementu podataka ili kombinaciji više elemenata podataka koje Odjel informacija o putnicima smatra nužnim za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela. Odjel informacija o putnicima dostavlja tražene podatke čim je to moguće te također dostavlja rezultat obrade podataka iz PNR-a ako je ona već obavljena u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkama (a) i (b).

2. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 1., te, ako je potrebno, rezultate obrade podataka iz PNR-a. Zahtijevanje takvih podataka strogo se ograničava na podatke potrebne u konkretnim slučajevima. Ono se može temeljiti na bilo kojem elementu podataka ili kombinaciji više elemenata podataka koje Odjel informacija o putnicima smatra nužnim za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela te se opravdava u pisanom obliku. Odjel informacija o putnicima dostavlja tražene podatke čim je to moguće te također dostavlja rezultat obrade podataka iz PNR-a ako je ona već obavljena u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b).

3. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 2., te, ako je potrebno, rezultate obrade podataka iz PNR-a. Odjel informacija o putnicima može zatražiti pristup konkretnim podacima iz PNR-a od Odjela informacija o putnicima druge države članice u cjelovitom obliku i bez sakrivanja pojedinih elemenata samo u iznimnim okolnostima kao odgovor na konkretnu prijetnju ili konkretnu istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela.

3. Odjel informacija o putnicima pojedine države članice može zahtijevati, ako je potrebno, od Odjela informacija o putnicima neke druge države članice dostavu podataka iz PNR-a koji se nalaze u njihovoj bazi podataka u skladu s člankom 9. stavkom 2., te, ako je potrebno, rezultate obrade podataka iz PNR-a. Odjel informacija o putnicima može zatražiti pristup konkretnim podacima iz PNR-a od Odjela informacija o putnicima druge države članice u cjelovitom obliku i bez sakrivanja pojedinih elemenata samo u iznimnim okolnostima kao odgovor na konkretnu prijetnju ili konkretnu istragu ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela. Takav se zahtjev opravdava u pisanom obliku.

4. Samo u slučajevima kad je to nužno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, nadležna tijela države članice mogu izravno zatražiti od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a iz njegove baze podataka sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Takvi zahtjevi odnose se na konkretne istrage ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela i obrazloženi su. Odjeli informacija o putnicima takve zahtjeve obrađuju po hitnom postupku. U svim drugim slučajevima, nadležna tijela svoje zahtjeve upućuju preko Odjela informacija o putnicima vlastite države članice.

4. Samo u slučajevima kad je to nužno za sprečavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, nadležna tijela države članice mogu izravno zatražiti od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a iz njegove baze podataka sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Takvi zahtjevi odnose se na konkretne istrage ili kazneni progon kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela i obrazloženi su. Odjeli informacija o putnicima takve zahtjeve obrađuju po hitnom postupku. U svim drugim slučajevima, nadležna tijela svoje zahtjeve upućuju preko Odjela informacija o putnicima vlastite države članice.

5. U iznimnim slučajevima, kad je za odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim kaznenim djelom nužan prijevremeni pristup informacijama, Odjel informacija o putnicima države članice može u svakom trenutku zahtijevati od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a o letovima koji slijeću na teritorij te države članice ili s njega polijeću.

5. U iznimnim slučajevima, kad je za odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelom terorizma ili teškim transnacionalnim kaznenim djelom nužan prijevremeni pristup podacima, Odjel informacija o putnicima države članice može u svakom trenutku zahtijevati od Odjela informacija o putnicima druge države članice dostavu podataka iz PNR-a o letovima koji slijeću na teritorij te države članice ili s njega polijeću. Takvi se zahtjevi strogo ograničavaju na podatke potrebne u konkretnim slučajevima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela terorizma ili teških transnacionalnih kaznenih djela te se opravdavaju u pisanom obliku.

6. Razmjena informacija u skladu s ovim člankom može se obavljati postojećim kanalima za međunarodnu suradnju u području kaznenog progona. Jezik koji se koristi za podnošenje molbe i razmjenu informacija je jezik koji se koristi u predmetnom načinu komunikacije. Države članice, kod davanja obavijesti u skladu s člankom 3. stavkom 3., Komisiji također dostavljaju podatke o kontaktima kojima se u hitnim slučajevima mogu uputiti zahtjevi. Komisija obavještava države članice o primljenim obavijestima.

6. Razmjena informacija u skladu s ovim člankom može se obavljati postojećim kanalima za europsku i međunarodnu suradnju u području kaznenog progona, posebno preko Europola i nacionalnih jedinica iz članka 8. Odluke Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. Jezik koji se koristi za podnošenje molbe i razmjenu informacija je jezik koji se koristi u predmetnom načinu komunikacije. Države članice, kod davanja obavijesti u skladu s člankom 3. stavkom 3., Komisiji također dostavljaju podatke o kontaktima kojima se u hitnim slučajevima mogu uputiti zahtjevi. Komisija obavještava države članice o primljenim obavijestima.

Obrazloženje

The personal data of all air passengers should not be exchanged routinely. Data exchange should be strictly limited, related to a specific case of prevention, detection, investigation or prosecution of terrorist offences and requests should be justified in writing to allow for verification.

Existing channels should be used for exchanging information. Europol should therefore be explicitly mentioned.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade samo u pojedinim slučajevima te:

Država članica može trećim zemljama prenositi podatke iz PNR-a i rezultate njihove obrade isključivo na temelju međunarodnog sporazuma između Unije i te treće zemlje, samo u pojedinim slučajevima te:

 

(-a) ako su, mutatis mutandis, ispunjeni svi uvjeti iz članka 7.

(a) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Okvirne Odluke Vijeća 2008/977/PUP,

(a) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Okvirne Odluke Vijeća 2008/977/PUP,

(b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

(b) ako je takav prijenos nužan za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive, i

(c) ako je treća zemlja suglasna s tim da će podatke prenijeti drugoj trećoj zemlji samo ako je to nužno za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive i samo uz izričito odobrenje države članice.

(c) ako treća zemlja jamči da će podatke upotrebljavati samo ako je to nužno za ispunjenje ciljeva iz članka 1. stavka 2. ove Direktive. Zabranjuje se da ta treća zemlja prenese podatke drugoj trećoj zemlji.

 

(d) ako treća zemlja daje građanima Unije, bez pretjerane odgode ili troška, ista prava pristupa, ispravka, brisanja i naknade u pogledu podataka iz PNR-a kako se primjenjuju u Uniji,

 

(e) ako treća zemlja osigurava primjerenu i usporedivu razinu zaštite podataka iz PNR-a.

Obrazloženje

PNR data should be transmitted to third countries only if sufficient data protection is guaranteed.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana nakon dostavljanja podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima iz stavka 1., podaci se čuvaju u Odjelu informacija o putnicima u daljnjem razdoblju od pet godina. Tijekom tog razdoblja, svi elementi podataka koji bi mogli služiti za identifikaciju putnika na koje se odnose podaci iz PNR-a sakriveni su. Tako anonimiziranim podacima iz PNR-a može pristupiti samo ograničeni broj djelatnika Odjela informacija o putnicima koji su izričito ovlašteni za provođenje analize podataka iz PNR-a i određivanje kriterija procjene u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (d). Pristup kompletnim podacima iz PNR-a dopušta se samo voditelju Odjela informacija o putnicima u smislu članka 4. stavka 2. točke (c) i kad se razumno može pretpostaviti da je nužno provesti istragu i kao odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju ili rizik ili konkretnu istragu ili kazneni progon.

Briše se.

Obrazloženje

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osiguravaju brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 2. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznene istrage ili kaznenog progona, kad čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

3. Države članice osiguravaju brisanje podataka iz PNR-a po isteku razdoblja iz stavka 1. Ova obveza ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima su određeni podaci iz PNR-a preneseni nadležnom tijelu i koriste se u okviru određene kaznene istrage ili kaznenog progona usmjerenog na određenu osobu ili određenu skupinu ljudi, kad čuvanje takvih podataka od strane nadležnog tijela uređuje nacionalno pravo države članice.

Obrazloženje

The obligation to delete data after five years should be final. The exception provided here makes sense, but it should be made clear that retaining the data after the five years have elapsed may be permitted only in the case of criminal investigations into a particular person or a particular group of people. 'Specific criminal investigations or prosecutions', which is the wording used in the Commission proposal, could affect any number of people.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ishod usporedbe iz članka 4. stavka 2. točki (a) i (b) čuva se u Odjelu informacija o putnicima samo toliko dugo koliko je potrebno za obavješćivanje nadležnih tijela o pozitivnom rezultatu. U slučaju kad se ishod automatiziranog traženja nakon pojedinačne neautomatizirane provjere pokaže negativan, svejedno se čuva u razdoblju od najviše 3 godine kako bi se izbjegli budući „lažni” pozitivni rezultati, osim ako podaci već nisu izbrisani u skladu sa stavkom 3. nakon isteka petogodišnjeg razdoblja, a u tom slučaju zapis se čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

Ishod usporedbe iz članka 4. stavka 2. točke (b) čuva se u Odjelu informacija o putnicima samo toliko dugo koliko je potrebno za obavješćivanje nadležnih tijela o pozitivnom rezultatu. U slučaju kad se ishod automatiziranog traženja nakon pojedinačne neautomatizirane provjere pokaže negativan, u relevantnim bazama podataka podaci se ispravljaju ili brišu.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike koji ne prenose podatke koji se zahtijevaju ovom Direktivom u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive.

Države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom osiguravaju donošenje odvraćajućih, učinkovitih i proporcionalnih kazni, uključujući novčane kazne za zračne prijevoznike koji ne prenose podatke koji se zahtijevaju ovom Direktivom u mjeri u kojoj su ih već prikupili ili ih ne prenose u primjerenom formatu koji je propisan u smjernicama ICAO-a o PNR-u ili ako na drugi način krše nacionalne odredbe donesene na temelju ove Direktive. Zračnim se prijevoznicima ne propisuju nikakve kazne ako im tijela treće zemlje ne dopuštaju prijenos podataka iz PNR-a.

Obrazloženje

The required format must be the format agreed world-wide and recognised by the ICAO (Doc 9944) and the World Customs Organisation.

This clarification is necessary because legislation on data transfer differs in third countries.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u nacionalnom zakonodavstvu za provedbu članaka 21. i 22. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP o povjerljivosti obrade i sigurnosti podataka primjenjuju također na obradu svih osobnih podataka na temelju ove Direktive.

2. Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u nacionalnom zakonodavstvu za provedbu članaka 21. i 22. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP o povjerljivosti obrade i sigurnosti podataka također primjenjuju na svaku obradu osobnih podataka na temelju ove Direktive. Zračnim prijevoznicima koji od putničkih agencija dobivaju podatke za kontakt s putnicima nije dopušteno koristiti se njima u komercijalne svrhe.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako se odredbama donesenima u okviru nacionalnog zakonodavstva u provedbi Direktive 95/46/EZ putnicima daje veće pravo pristupa, ispravka, brisanja i blokiranja podataka, naknade, pravnog lijeka, povjerljivosti u obradi podataka i sigurnosti podatka nego odredbama iz stavaka 1. i 2., primjenjuju se te odredbe nacionalnog zakonodavstva.

Obrazloženje

Certain data subjects' rights are more appropriately addressed in Directive 95/46/EC, in particular, requirements for information to the data subject.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zabranjena je svaka obrada podataka iz PNR-a koji bi otkrivali rasu ili etničko podrijetlo osobe, vjerska ili filozofska uvjerenja, politička uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravstveno stanje ili seksualni život. Ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

3. Zabranjena je svaka obrada podataka iz PNR-a od strane Odjela informacija o putnicima koji bi otkrivali rasu ili etničko podrijetlo osobe, vjerska ili filozofska uvjerenja, politička uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravstveno stanje ili seksualni život. Ako Odjel informacija o putnicima zaprimi podatke iz PNR-a koji otkrivaju takve informacije, odmah ih briše.

Obrazloženje

Screening or processing PNR in connection with the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences is the responsibility of the Passenger Information Units, not the airlines.

Air carriers have this information as it is provided to them by the passengers.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a od strane zračnih prijevoznika, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

4. U svrhu provjeravanja zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguravanja ispravne nepovredivosti i sigurnosti obrade podataka, osobito od strane nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Odjel informacija o putnicima i nadležna tijela trebaju evidentirati ili dokumentirati svaku obradu podataka iz PNR-a, svako prenošenje podataka Odjela informacija o putnicima i sve zahtjeve nadležnih tijela ili Odjela informacija o putnicima druge države članice i trećih zemalja, čak i ako su odbijeni. Ta se evidencija čuva u razdoblju od pet godina osim ako se osnovni podaci izbrišu u skladu s člankom 9. stavkom 3. po isteku tih pet godina, a u tom se slučaju evidencija čuva do trenutka brisanja osnovnih podataka.

Obrazloženje

This paragraph refers to PNR data that have been transferred to Passenger Information Units, not to PNR data held by air carriers.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Kod zaštite svih podataka primjenjuje se posebno visok standard sigurnosti koji je prilagođen posljednjim dostignućima u raspravama stručnjaka o zaštiti podataka i koji se neprestano ažurira kako bi uključivao nova znanja i informacije. Gospodarski se aspekti uzimaju u obzir najviše kao sekundarni problem kad se donose relevantne odluke o sigurnosnim standardima koje je potrebno primjenjivati.

 

Posebno se primjenjuje najmoderniji postupak šifriranja kojim se:

 

– jamči da neovlaštene osobe ne mogu upotrebljavati sustave za obradu podataka

 

jamči da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka mogu pristupiti samo onim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa te da se osobni podaci prilikom obrade ili korištenja te nakon zadržavanja ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili uklanjati bez ovlaštenja

 

– jamči da se osobni podaci pri slanju elektroničkim putem, prijenosu ili spremanju na medij za pohranjivanje ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili uklanjati bez ovlaštenja te jamči mogućnost provjere i utvrđivanja na koje će se lokacije osobni podaci prenijeti s pomoću opreme za prijenos podataka.

 

Zajamčena je mogućnost retrospektivne provjere i utvrđivanja jesu li osobni podaci uneseni u sustave za obradu podataka, izmijenjeni ili uklonjeni te tko je to učinio.

 

Zajamčeno je i da se osobni podaci koji su obrađeni prema ugovoru mogu obraditi samo u skladu s uputama naručitelja.

 

Zajamčena je zaštita osobnih podataka od slučajnog uništavanja ili gubitka.

 

Zajamčena je mogućnost obrade podataka zasebno prikupljenih za različite svrhe.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice jamče da zračni prijevoznici, njihovi agenti ili drugi prodavači karata za zračni prijevoz putnika obavijeste putnike na međunarodnim letovima u trenutku rezervacije leta i u trenutku kupnje karte na jasan i precizan način o dostavi podataka iz PNR-a Odjelu informacija o putnicima, svrsi njihove obrade, razdoblju čuvanja podataka, njihovoj mogućoj upotrebi za sprečavanje, otkrivanje, istragu, i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, o mogućnosti razmjene i dijeljenja tih podataka i njihovih prava na zaštitu podataka, osobito o pravu na podnošenje pritužbe nacionalnom tijelu za zaštitu podataka po vlastitom izboru. Države članice iste te informacije stavljaju na raspolaganje javnosti.

5. Države članice jamče da ti zračni prijevoznici, njihovi agenti ili drugi prodavači karata za zračni prijevoz putnika jasno i precizno obavijeste putnike na međunarodnim letovima u trenutku rezervacije leta i u trenutku kupnje karte o dostavi podataka iz PNR-a Odjelima informacija o putnicima, svrsi njihove obrade, razdoblju čuvanja podataka, njihovoj mogućoj upotrebi za sprečavanje, otkrivanje, istragu, i kazneni progon kaznenih djela terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela, o mogućnosti razmjene i dijeljenja tih podataka i njihovih prava na zaštitu podataka, kao što su pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i blokiranja podataka, te pravo na podnošenje pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka po vlastitom izboru. Države članice iste te informacije stavljaju na raspolaganje javnosti.

Obrazloženje

The aim is to clarify personal data protection measures.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Troškovi

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o financijskom učinku ove Direktive najkasnije do...*. U izvješću je naglasak posebno na troškovima koje snose putnici, zračni prijevoznici i prodavači karata. Izvješće je po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom koji je usmjeren na usklađivanje podjele financijskog tereta između javnih tijela i zračnih prijevoznika diljem Unije.

 

_____________

 

* SL: molimo umetnuti datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Obrazloženje

The issue of costs should be addressed in the Regulation.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije dvije godine od njezina stupanja na snagu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi i korelacijsku tablicu između tih odredbi i ove Direktive.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije dvije godine od njezina stupanja na snagu. Države članice donose te odredbe u skladu s općim načelima prava Unije i sa zahtjevima nužnosti i proporcionalnosti. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi i korelacijsku tablicu između tih odredbi i ove Direktive.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do datuma iz članka 15. stavka 1., odnosno dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 30 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od dvije godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za najmanje 60 % svih letova iz članka 6. stavka 1. U roku od četiri godine nakon datuma iz članka 15. države članice osiguravaju da su prikupljeni podaci iz PNR-a za sve letove iz članka 6. stavka 1.

Briše se.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) preispituje izvedivost i nužnost uključivanja domaćih letova u područje primjene ove Direktive, na temelju iskustva država članica koje prikupljaju podatke iz PNR-a za domaće letove. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u roku od dvije godine od datuma iz članka 15. stavka 1.;

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takve statistike obuhvaćaju najmanje broj identificiranih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj kasnijih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a po zračnom prijevozniku i odredištu.

1. Države članice pripremaju skup statističkih informacija o podacima iz PNR-a koji se pružaju Odjelima informacija o putnicima. Takvi statistički podaci obuhvaćaju najmanje broj identifikacija svih osoba koje su možda uključene u kazneno djelo terorizma ili teško transnacionalno kazneno djelo u skladu s člankom 4. stavkom 2. i broj kasnijih mjera kaznenog progona poduzetih uz uporabu podataka iz PNR-a po zračnom prijevozniku i odredištu.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Prilog 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Opće primjedbe (uključujući sve dostupne informacije o putnicima bez pratnje mlađim od 18 godina, kao što su ime i spol maloljetnika, dob, jezik (jezici) koje govori, ime i kontaktni podaci pratitelja na polasku i kako je povezan s maloljetnikom, ime i kontaktni podaci pratitelja na dolasku i kako je povezan s maloljetnikom, agent na polasku i dolasku)

(12) dostupne informacije o putnicima bez pratnje mlađim od 18 godina

POSTUPAK

Naslov

Uporaba podataka iz popisa imena putnika (EU PNR)

Referentni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Datum usvajanja

22.11.2011

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

15

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Pablo Zalba Bidegain

POSTUPAK

Naslov

Uporaba podataka iz popisa imena putnika (EU PNR)

Referentni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.2.2011

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michael Cramer

17.3.2015

Datum usvajanja

17.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

Odobren u zapisniku

 

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

POSTUPAK

Naslov

Uporaba podataka iz popisa imena putnika (PNR)

Referentni dokumenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.2.2011

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Datum usvajanja

15.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

26

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Datum podnošenja

7.9.2015

VRAĆANJE PREDMETA ODBORU

Datum vraćanja predmeta odboru prema čl. 60. st. 3.

6.6.2014

 

Rok za povratno izvješće

0.0.0000

Izvjestitelji

  Datum potvrđivanja/imenovanja

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Razmatranje u odboru

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Datum usvajanja

15.7.2015

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

26

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Datum podnošenja

7.9.2015

(1)

  SL C 218, 23.7.2011., str. 107.

(2)

  SL C 181, 22.6.11., str. 24.

(3)

  Presuda Suda od 8. travnja 2014., Digital Rights Ireland i Seitliner i ostali, spojeni predmeti C-293/12 i C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(4)

  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)

Standard Eurobarometer 71, p. 149 of the Annex.

(6)

UK e-borders sections 32 to 38 of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

(7)

Directive 2004/82/EC of 29 August 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data (OJ L 261, 6.8.2004, p. 24).

(8)

Texts Adopted, P6_TA(2008)0561.

(9)

See http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(10)

See http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(11)

The report has not been published but is available here: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(12)

Decision No 1258 of 8 October 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(13)

Decision of 2 March 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti