Eljárás : 2011/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0248/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0248/2015

Viták :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Szavazatok :

PV 14/04/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0127

JELENTÉS     ***I
PDF 1478kWORD 1221k
7.9.2015
PE 549.223v03-00 A8-0248/2015

a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Timothy Kirkhope

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS
 BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ VISSZAUTALÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0032),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, a 82. cikk (1) bekezdés második albekezdésének d) pontjára és a 87. cikk (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság a javaslatot a Parlament elé terjesztette (C7–0039/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a bolgár országgyűlés, a cseh szenátus, a német Bundesrat, az olasz képviselőház, a román szenátus, az osztrák nemzeti tanács, a portugál nemzetgyűlés és a holland szenátus által a jogalkotási aktus tervezetével kapcsolatban benyújtott hozzászólásokra,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 5-i véleményére(1),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2011. március 25-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bíróság 2014. április 8-i C-293/12. és C-594/12. számú Digital Rights Ireland és Seitlinger és társai egyesített ügyekben hozott ítéletére(3),

–  tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0150/2013),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0248/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat:

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében

az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Ezen irányelv célja a biztonság garantálása, a lakosság életének és biztonságának védelme, továbbá a tagállamok és a bűnüldöző szervek közötti PNR-adatcsere és -adatvédelem jogi keretének létrehozása.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatok a terrorista bűncselekmények és a súlyos nemzetközi bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, bizonyítékok összegyűjtése és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos nemzetközi bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, szükséges bizonyítékok feltárása és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik korábban számukra „ismeretlenek” voltak, azaz olyan személyeket, akikről korábban nem gyanították, hogy súlyos bűncselekményben vagy terrorista bűncselekményben érintettek, de akik tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy ilyen bűncselekményben érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni. A PNR-adatok felhasználása lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus fenyegetését a személyes adatok más kategóriáinak feldolgozásától eltérő, más szempontból közelítsék meg. Azonban annak érdekében, hogy az ártatlan és nem gyanúsított személyek adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggodalmak a lehető legkisebb mértékben merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a PNR-adatok felhasználásának az értékelési kritériumok létrehozását és alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre csak olyan súlyos bűncselekmények esetében kerülhet sor, amelyek egyszersmind nemzetközi jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok feldolgozásához.

(7) A PNR-adatok képessé tehetik a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik korábban számukra „ismeretlenek” voltak, azaz olyan személyeket, akikről korábban nem gyanították, hogy súlyos nemzetközi bűncselekményben vagy terrorista bűncselekményben érintettek, de akik tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy ilyen bűncselekményben érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A személyes adatok feldolgozásának arányosnak kell lennie az ezen irányelv által kitűzött egyedi biztonsági céllal.

(8) A személyes adatok feldolgozásának szükségesnek és arányosnak kell lennie az ezen irányelv által kitűzött egyedi céllal.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok és utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kötelességeit.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére illetve azok visszatartására vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légitársaságok részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására.

(11) A légitársaságok és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók vagy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére illetve azok visszatartására vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légitársaságok és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők, például utazási irodák és utazásszervezők charterjáratokat alkalmazó szervezett utazásokat értékesítenek, amelyek esetében ügyfeleiktől származó PNR-adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel, de ezeket az adatokat nem minden esetben továbbítják az utasszállító járatot üzemeltető légitársaságnak.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Minden tagállamnak magának kell viselnie a saját PNR-rendszere működtetésének és karbantartásának költségeit, beleértve az illetékes hatóság, valamint a nemzeti felügyeleti hatóság kijelölését és működtetését. Az utasszállító légitársaságok foglalási rendszerében meglévő PNR-adatok nemzeti bűnüldöző hatóságok és illetékes hatóságok részére történő továbbításának költségeit a légitársaságoknak kell viselniük.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat37 1–4. cikkéből kell átvenni. A súlyos bűncselekmény meghatározását az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat38 2. cikkéből kell átvenni. A tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült Nemzetek transznacionális szervezett bűnözésről szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat37 1–4. cikkéből kell átvenni. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat38 2. cikkéből kell átvenni.

__________________

__________________

37 HL L 164., 2002.6.22., 3. o., a 2008. november 28-i 2008/919/IB tanácsi kerethatározattal (HL L 330., 2008.12.9., 21. o.) módosított határozat.

37A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

38 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

38 A Tanács 2002. június 13-i kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18. 1. o.).

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő költségek csökkentése érdekében az adott tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz (utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani.

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság biztosítása és a légi fuvarozókat és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőket terhelő költségek csökkentése érdekében az adott tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz (utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani. A tagállamoknak a biztonságos hálózati információcsere-alkalmazáson (SIENA) keresztül kell az információkat kicserélniük a tagállamok közötti információmegosztás és átjárhatóság biztosítása érdekében.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő PNR-adatok bármely felsorolásának tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az állampolgárok alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen felsorolások nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a belső biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő PNR-adatok bármely felsorolásának tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így az Európai Unió Alapjogi Chartájával, az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezménnyel (108. egyezmény) és az emberi jogok európai egyezményével (EJEE) összhangban magas szintű normákat alkalmazva javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az állampolgárok alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen adatállományok nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok csak az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos, ezen irányelvben meghatározott információkat tartalmaznak.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók küldik el („push”) a szükséges PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. Az adatvédelem tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető magasabb szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők küldik el („push”) a szükséges PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. Az adatvédelem tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető magasabb szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó és utasszállítást nem végző gazdasági szereplő számára.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a PNR-adatokra vonatkozó iránymutatását. Tehát ezen iránymutatásokat kell alapul venni a légi fuvarozók által a tagállamok részére küldendő PNR-adatok támogatott adatátviteli formátumának meghatározása során. Mindez indokolttá teszi, hogy az ilyen támogatott adatátvételi formátumokat, valamint a légi fuvarozók általi adatátadásra vonatkozó megfelelő protokollokat az …-i, [….] európai parlamenti és tanácsi rendeletben előirányzott tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a PNR-adatokra vonatkozó iránymutatását. Tehát ezen iránymutatásokat kell alapul venni a légi fuvarozók és utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által a tagállamok részére küldendő PNR-adatok támogatott adatátviteli formátumának meghatározása során. A PNR-adatok ilyen továbbításának biztosítása érekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ilyen támogatott adatátvételi formátumok, valamint az adatátadásra vonatkozóan elfogadott közös protokollok jegyzékének elfogadása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen irányelvből következő kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek aláásására alkalmas, ismételt súlyos jogsértések esetén e szankciók kivételes esetekben olyan intézkedések formáját ölthetik, mint a légi szállítóeszköz elindulásának megakadályozása, lefoglalása vagy elkobzása, illetve a működési engedély ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők ezen irányelvből adódó kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási és -adatvédelmi kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal és utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben. Az ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek aláásására alkalmas, ismételt súlyos jogsértések esetén e szankciók kivételes esetekben olyan intézkedések formáját ölthetik, mint a légi szállítóeszköz elindulásának megakadályozása, lefoglalása vagy elkobzása, illetve a működési engedély ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, hogy értékelje a terrorista bűncselekményekkel és súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos lehetséges fenyegetéseket.

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, hogy értékelje a terrorista bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos lehetséges fenyegetéseket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A személyes adatok védelmére vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz való jog teljes tiszteletben tartásával nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés továbbá nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(19) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. és 21. cikkével összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz való jog teljes tiszteletben tartásával nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés továbbá nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A PNR-adatok feldolgozásának eredményét a tagállamok semmilyen körülmények között nem használhatják fel indokként arra, hogy megkerüljék a menekültek jogállásáról szóló, az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített 1951. július 28-i genfi egyezmény szerinti nemzetközi kötelezettségeiket, sem arra, hogy a menedékkérőktől megtagadják azokat az EU területére vezető biztonságos és eredményes jogi utakat, amelyek révén gyakorolhatják nemzetközi védelemhez való jogukat.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) Teljes mértékben figyelembe véve a Bíróság C-293/12. számú Digital Rights Ireland és a C-594/12. számú Seitlinger és társai egyesített ügyekben hozott ítéletét, ezen irányelv alkalmazásának biztosítania kell az alapvető jogok, a magánélethez fűződő jog és az arányosság elvének teljes tiszteletben tartását. Az Unió által elismert általános érdekek érvényesülése érdekében a terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelem során ténylegesen teljesítenie kell a szükségesség és arányosság céljait, és védenie kell mások jogait és szabadságjogait. Ezen irányelv alkalmazását kellően indokolni kell, és rendelkezésre kell állniuk a szükséges biztosítékoknak annak biztosítása érdekében, hogy jogszerű legyen a PNR-adatok bármely tárolása, vizsgálata, átadása és használata.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükséges. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot39 és az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot40. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal és az Europolon keresztül uniós szinten az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, illetve a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetések megelőzése érdekében szükséges. Az utasnyilvántartó hatóság további vizsgálat céljából minden esetben haladéktalanul továbbítja a PNR-adatok feldolgozásának eredményét a többi tagállam utasnyilvántartó hatóságainak. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve a 2009/371/IB tanácsi határozatot39 és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot40. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a 108. egyezménnyel és az EJEE-vel összhangban az ilyen adatcsere nem veszélyeztetheti a magánélet és a személyes adatok magas fokú védelmét.

__________________

__________________

39 HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

39 A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.).

40 HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

40A Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o.).

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Garantálni kell a PNR-adatok tagállamok közötti és tagállamok és Europol közötti biztonságos cseréjére létrehozott uniós rendszer használatával zajló információcserét. E rendszer fejlesztésének és operatív irányításának feladatát az Europol láthatná el. A rendszer keretében ki lehetne alakítani az egyablakos ügyintézési rendszert az információcserére irányuló kérelmek fogadása és továbbítása céljából. A személyes adatoknak a PNR-adatok Europollal való cseréjére létrehozott uniós rendszeren keresztül történő kezelését az európai adatvédelmi biztosnak kell felügyelnie.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése időtartamának arányosnak kell lennie a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az adatok és felhasználásuk jellege következtében szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések során és a nyomozásokban való felhasználás érdekében. Az aránytalan felhasználás elkerülése érdekében szükséges, hogy a kezdeti időszakot követően a névtelenített adatok csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése időtartamának szükségesnek és arányosnak kell lennie a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának céljai tekintetében. Az adatok és felhasználásuk jellege következtében szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések során és a nyomozásokban való felhasználás érdekében. Az aránytalan felhasználás elkerülése érdekében szükséges, hogy a kezdeti időszakot követően az adatokat elrejtsék, és csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A PNR-adatokat a legmagasabb szintű adatvédelem biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben rejtett módon kell feldolgozni, lehetetlenné téve, hogy az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek azonosítani tudjanak bármely érintettet, és következtetéseket tudjanak levonni arról, hogy mely személyre vonatkoznak az adatok. A rejtett adatok újraazonosítása csak magas szintű adatvédelem biztosítása mellett megengedett.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes tagállamok utasnyilvántartó hatósága és illetékes hatóságai általi belföldi feldolgozására ezen hatóságok nemzeti joga szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelyek összhangban állnak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározattal41 (a továbbiakban: a 2008/977/IB kerethatározat).

(23) A PNR-adatoknak az egyes tagállamok utasnyilvántartó hatósága és illetékes hatóságai általi belföldi feldolgozására ezen hatóságok nemzeti joga szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelyek összhangban állnak a 2008/977/IB tanácsi kerethatározattal41 és az uniós adatvédelmi joggal, beleértve az ezen irányelvben foglalt egyedi adatvédelmi követelményeket is.

__________________

__________________

41 HL L 350., 2008.12.30..

 

41 A Tanács 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározata a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről. (HL L 350., 2008.12.30.)

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogra, az adatalanyoknak a PNR-adataik feldolgozásához fűződő jogainak, így a hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz fűződő jogoknak összhangban kell állniuk a 2008/977/IB kerethatározattal.

(24) Figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogra, az adatalanyoknak a PNR-adataik feldolgozásához fűződő jogainak, így a hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz fűződő jogoknak összhangban kell lenniük a 2008/977/IB kerethatározattal, az uniós adatvédelmi joggal, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája és az EJEE által biztosított magas szintű védelemmel.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Figyelemmel az utasoknak a személyes adataik feldolgozásáról szóló tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és azok továbbításáról az utasnyilvántartó hatósághoz.

(25) Figyelemmel az utasoknak a személyes adataik feldolgozásáról szóló, könnyen hozzáférhető és érthető tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és azok továbbításáról az utasnyilvántartó hatósághoz, valamint az érintettekként őket megillető jogokról.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba csak eseti alapon engedélyezhető, összhangban a 2008/977/IB kerethatározattal. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adattovábbításnak további követelményeknek kell megfelelnie az adattovábbítás célja, a fogadó hatóság minősége és a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében.

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba nemzetközi megállapodás alapján vagy eseti alapon engedélyezhető, és teljes összhangban kell lennie a tagállamok által a 2008/977/IB kerethatározat végrehajtása során hozott intézkedésekkel. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adattovábbításnak további követelményeknek kell megfelelnie az adattovábbítás célja, a fogadó hatóság minősége és a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében, valamint ezen adattovábbítások szükségességének és arányosságának elvét és az Európai Unió Alapjogi Chartája, a 108. egyezmény és az EJEE biztosította magas szintű védelmet illetően. Amennyiben a nemzeti felügyeleti hatóság azt állapítja meg, hogy a harmadik országba történő PNR-adattovábbítás sérti az ebben az irányelvben említett elveket, akkor hatáskört kell kapnia arra, hogy felfüggessze az ebbe a harmadik országba irányuló adatáramlást.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső joguk alapján rendelkezzenek a PNR-adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan rendszeréről, amely az ezen irányelvben foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól eltérő fuvarozóktól származnak, a belső légi járatok tekintetében, feltéve, hogy ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek, amennyiben ezek a belső jogszabályok tiszteletben tartják az uniós jogi vívmányokat. A belső légi járatokra vonatkozó PNR-adatok gyűjtésének szabályozására egy későbbi időpontban vissza kell térni.

törölve

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására – beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében, a légi fuvarozóknak különböző követelményeknek kell megfelelniük már most és a jövőben is, a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

(29) A személyes adatok feldolgozására – beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében a légi fuvarozóknak és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőknek különböző követelményeknek kell megfelelniük már most és a jövőben is, a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok megőrzését 5 évet meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével névteleníteni kell, és tilos a különleges adatok gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy független nemzeti felügyeleti hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

(32) Ezen irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, és a PNR-adatok megőrzését öt évet meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell. Az adatokat 30 nap elteltével rejtetté kell tenni, és be kell tiltani a különleges adatok gyűjtését és felhasználását. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében gondoskodni kell arról, hogy független felügyeleti hatóság – és különösen annak adatvédelmi tisztviselője – feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I. FEJEZET

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

1. cikk

Tárgy és hatály

Tárgy és hatály

(1). Ez az irányelv a légi fuvarozók által a tagállamok területéről induló vagy oda érkező nemzetközi légi járatok utasai utas-nyilvántartási adatainak továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen adatok feldolgozására, beleértve azok tagállamok általi összegyűjtését, felhasználását és megőrzését, valamint az adatok tagállamok közötti cseréjére.

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók és utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által a tagállamok területéről induló vagy oda érkező nemzetközi légi járatok utasai utas-nyilvántartási adatainak továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen adatok feldolgozására, beleértve azok tagállamok általi összegyűjtését, felhasználását és megőrzését, valamint az adatok tagállamok közötti, továbbá tagállamok és az Europol közötti cseréjére.

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően gyűjtött PNR-adatok kizárólag az alábbi célok érdekében dolgozhatók fel:

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően gyűjtött PNR-adatok kizárólag a terrorista bűncselekmények és bizonyos típusú súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében dolgozhatók fel a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően, vagy a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetések megelőzése céljából.

a) A terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően; valamint

 

b) A terrorista bűncselekmények és a súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

 

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

a) „légi fuvarozó”: utasok légi fuvarozását engedélyező, érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

a) „légi fuvarozó”: utasok légi fuvarozását engedélyező, érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

 

(aa) „utasszállítást nem végző gazdasági szereplő” olyan gazdasági szereplő, például utazási iroda és utazásszervező, amely utazással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, ideértve a járatfoglalásokat, amelyekhez gyűjti és feldolgozza az utasok PNR-adatait;

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik, beleértve mindkét esetben az átszállással közlekedő, illetve a tranzitjáratokat is;

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik, beleértve mindkét esetben az átszállással közlekedő, illetve a tranzitjáratokat is;

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

d) „utas”: a légi fuvarozó hozzájárulásával a nemzetközi légi járat fedélzetén szállított vagy szállítandó személy, a személyzet kivételével;

d) „utas”: a légi fuvarozó hozzájárulásával a nemzetközi légi járat fedélzetén szállított vagy szállítandó személy, a személyzet kivételével;

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó belső nyilvántartási rendszere, amelyben a helyfoglalások kezelése érdekében a PNR-adatokat gyűjti;

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó vagy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplő belső nyilvántartási rendszere, amelyben a helyfoglalások kezelése érdekében a PNR-adatokat gyűjti;

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók a szükséges PNR-adatokat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók vagy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők a mellékletben felsorolt, szükséges PNR-adataikat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

g) „terrorista bűncselekmény”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények;

g) „terrorista bűncselekmény”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat 1–4. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények;

h) „súlyos bűncselekmény”: a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények, amennyiben a tagállam nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, a tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének.

 

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett bűncselekmények, amennyiben esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, valamint ha azokat:

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett bűncselekmények, amennyiben esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

i. Egynél több államban követték el;

 

ii. Egy államban követték el, azonban előkészítésük, megtervezésük, irányításuk és ellenőrzésük jelentős részére egy másik államban került sor;

 

iii. Egy államban, azonban olyan szervezett bűnözői csoport részvételével követték el, amely egynél több államban folytat bűnözői tevékenységet; vagy

 

iv. Egy államban követték el, azonban jelentős hatást gyakoroltak egy másik tagállamban.

 

 

– bűnszervezetben való részvétel,

 

– emberkereskedelem, a jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése, emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

 

– gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia, nemi erőszak, női nemi szervek megcsonkítása,

 

– kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

 

– fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

 

– súlyos csalás, az EU pénzügyi érdekeit sértő csalás, bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása, pénzmosás és pénzhamisítás,

 

– előre kitervelten elkövetett emberölés, súlyos testi sértés, emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés, fegyveres rablás,

 

– súlyos számítógépes bűncselekmények és kiberbűncselekmények,

 

– környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét;

 

– adminisztratív dokumentumok hamisítása és kereskedelme, kulturális javak, többek között régiségek és műtárgyak tiltott kereskedelme, termékek hamisítása és kalózkodás,

 

– légi jármű/hajó jogellenes hatalomba kerítése;

 

– kémkedés és hazaárulás,

 

– nukleáris vagy radioaktív anyagok és azok prekurzorainak tiltott kereskedelme, valamint e tekintetben a nonproliferációval kapcsolatos bűncselekmények,

 

– a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása, valamint a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetések megelőzése terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot. Az utasnyilvántartó hatóság felelős a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól és utasszállítást nem végző gazdasági szereplőktől történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért, feldolgozásáért és elemzéséért, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. Az utasnyilvántartó hatóság felel a PNR-adatoknak és azok feldolgozása eredményének más tagállamok utasnyilvántartó hatóságaival és az Europollal történő cseréjéért is a 7. és a 7a. cikkben foglaltaknak megfelelően, továbbá felel a 4. cikkben foglalt értékelések elvégzéséért. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki. A tagállamok megfelelő forrásokat biztosítanak az utasnyilvántartó hatóság számára, hogy feladatait teljesíthesse.

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a célból, hogy az az utasnyilvántartó hatóságukként járjon el. Az ilyen utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt vevő tagállamban kell létrehozni, és az valamennyi részt vevő tagállam nemzeti utasnyilvántartó hatóságának minősül. A részt vevő tagállamok megegyeznek az utasnyilvántartó hatóság működésének részletes szabályairól, és tiszteletben tartják az ebben az irányelvben meghatározott követelményeket.

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a célból, hogy az az utasnyilvántartó hatóságukként járjon el. Az ilyen utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt vevő tagállamban kell létrehozni, és az valamennyi részt vevő tagállam nemzeti utasnyilvántartó hatóságának minősül. A részt vevő tagállamok közösen megegyeznek az utasnyilvántartó hatóság működésének részletes szabályairól, és tiszteletben tartják az ebben az irányelvben meghatározott követelményeket.

(3) Az utasnyilvántartó hatóság létrehozatalától számított egy hónapon belül erről valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot; a tagállam jogosult nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A Bizottság e tájékoztatást – beleértve annak minden módosítását – közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) Az utasnyilvántartó hatóság létrehozatalától számított egy hónapon belül erről valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot; a tagállam nyilatkozatát bármikor aktualizálja. A Bizottság e tájékoztatást – beleértve annak minden módosítását – közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Az utasnyilvántartó hatóság adatvédelmi tisztviselője

 

(1) Az utasnyilvántartó hatóság személyzete minden olyan tagjának, aki hozzáfér a PNR-adatokhoz, külön célzott képzésben kell részesülnie ezen adatoknak az adatvédelmi elvekkel és az alapvető jogokkal teljes összhangban történő feldolgozásáról.

 

(2) Az utasnyilvántartó hatóság kinevez egy adatvédelmi tisztviselőt, aki nyomon követi a PNR-adatok feldolgozását és a kapcsolódó biztosítékok végrehajtását.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselőt szakmai képességek és elsősorban az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az ezen irányelvben említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján jelöljék ki. A tagállamok biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő minden egyéb szakmai kötelezettsége összeegyeztethető legyen az adott személy adatvédelmi tisztviselőként ellátandó feladataival és kötelezettségeivel, és ne járjon összeférhetetlenséggel. Az adatvédelmi tisztviselő:

 

a) növeli a tudatosságot és az utasnyilvántartó hatóság személyzete számára, tanácsot ad a személyes adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeikre vonatkozóan, ideértve a személyzet képzését és a feladatkörök kijelölését;

 

b) nyomon követi az ezen irányelvben foglalt adatvédelmi követelmények végrehajtását és alkalmazását, különösen az adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos véletlenszerű mintavételen keresztül;

 

c) gondoskodik arról, hogy ezen irányelvnek megfelelően őrizzenek meg minden dokumentumot és vezessenek minden nyilvántartást, nyomon követi a személyes adatok biztonságának sérülésére vonatkozó dokumentációt, értesítést és kommunikációt, valamint a megfelelő hatóságoknál bejelenti az ezen irányelvben foglalt adatvédelmi követelményekkel kapcsolatos jogellenes magatartást;

 

d) nyomon követi a nemzeti felügyeleti hatóság megkereséseire adott válaszokat, és különösen a más tagállamokba vagy harmadik országokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatos ügyekben együttműködik a nemzeti felügyeleti hatósággal, továbbá a nemzeti felügyeleti hatóság számára kapcsolattartóként jár el a PNR-adatok feldolgozásával kapcsolatos ügyekben, adott esetben pedig saját kezdeményezésére kapcsolatba lép a nemzeti felügyeleti hatósággal.

 

A tagállamok biztosítják az adatvédelmi tisztviselő számára az e cikkben foglaltaknak megfelelő feladatai eredményes és független elvégzéséhez szükséges eszközöket.

 

(4) A tagállamok az érintett számára biztosítják a jogot ahhoz, hogy a saját PNR-adatainak feldolgozásához kapcsolódó valamennyi ügyben kapcsolatba lépjen az adatvédelmi tisztviselővel mint egyetlen kapcsolattartóval. A tagállamok biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét közöljék a nemzeti felügyelő hatósággal és a nyilvánossággal.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

A PNR-adatok feldolgozása

A PNR-adatok feldolgozása

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

(1) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által a 6. cikkel összhangban továbbított, valamely tagállam területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul és véglegesen törli.

(2) Az utasinformációval foglalkozó hatóság a PNR-adatokat csak a következő célok érdekében dolgozhatja fel:

(2) Az utasinformációval foglalkozó hatóság a PNR-adatokat csak a következő célok érdekében dolgozhatja fel:

a) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR adatokat előre meghatározott kritériumok szerint feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

a) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok, illetve adott esetben a 7a. cikkel összhangban az Europol általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az ezen irányelvben foglaltaknak megfelelően előre meghatározott kritériumok szerint feldolgozhatja, és a (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jognak megfelelően létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

b) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jog alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

b) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása céljából a PNR-adatokat összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, összhangban az ilyen adatbázisokra vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal. Ezen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat összevetheti a Schengeni Információs Rendszerrel és a Vízuminformációs Rendszerrel. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

c) eseti alapon válaszol az illetékes hatóságok megfelelően indokolt kérésére, amely egyedi esetekben a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése céljából a PNR-adatok szolgáltatására és a PNR-adatok feldolgozására, valamint az ilyen feldolgozás eredményeinek az illetékes hatóságok részére történő szolgáltatására vonatkozik; valamint

c) eseti alapon és megfelelő bizonyítékok alapján válaszol az illetékes hatóságok megfelelően indokolt kérésére, amely egyedi esetekben a terrorista bűncselekmények és a 2. cikk i) pontjában felsorolt súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése vagy valamely, közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése céljából a PNR-adatok szolgáltatására és a PNR-adatok feldolgozására, valamint az ilyen feldolgozás eredményeinek az illetékes hatóságok vagy adott esetben az Europol részére történő szolgáltatására vonatkozik;valamint

d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok megalkotása vagy frissítése céljából az a terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetlegesen érintett személyek azonosítására irányuló a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.

d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok megalkotása vagy frissítése céljából az a terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetlegesen érintett személyek azonosítására irányuló a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) pontjában említett, a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való indulásukat megelőző értékelését megkülönböztetéstől mentes módon, a tagállam utasnyilvántartó hatósága által megállapított értékelési kritériumok alapján kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság az értékelési kritériumokat az 5. cikkben említett illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg. Az értékelési kritériumok semmilyen körülmények között nem alapulhatnak a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) pontjában említett, a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való indulásukat megelőző értékelését megkülönböztetéstől mentes módon, a tagállam utasnyilvántartó hatósága által megállapított értékelési kritériumok alapján kell elvégezni. Az értékelési kritériumoknak célzottaknak, konkrétaknak, indokoltaknak és arányosaknak kell lenniük, és tényeken kell alapulniuk. Az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni a rendszeres felülvizsgálatba; a tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság az értékelési kritériumokat az 5. cikkben említett illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg, és sor kerüljön ezek rendszeres felülvizsgálatára. Az értékelési kritériumok semmilyen körülmények között nem alapulhatnak a személy faji vagy etnikai származásán, politikai nézetein, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, szexuális irányultságán vagy nemi identitásán, szakszervezeti tagságán és tevékenységén, továbbá a az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozásán.

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a (2) bekezdés a) és b) pontjával összhangban azonosított személyek PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét további vizsgálat céljából ugyanazon tagállam illetékes hatóságai részére továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak eseti alapon kerülhet sor.

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a (2) bekezdés a) és b) pontjával összhangban azonosított személyek PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét további vizsgálat céljából ugyanazon tagállam illetékes hatóságai részére továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak eseti alapon, emberi beavatkozás útján kerülhet sor.

 

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő hozzáférjen az utasnyilvántartó hatóság részére, valamint az utasnyilvántartó hatóság által valamely 5. cikk szerinti illetékes hatóság részére továbbított valamennyi adathoz. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő úgy ítéli meg, hogy valamely adat továbbítása nem volt jogszerű, az ügyet a nemzeti felügyeleti hatósághoz utalja, amely elrendelheti, hogy a fogadó illetékes hatóság törölje az érintett adatot.

 

(4b) A PNR-adatok tárolására, feldolgozására és kiértékelésére kizárólag az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén található biztonságos helyen kerülhet sor.

 

(4c) A PNR-adatok felhasználásának, megőrzésének és egymás közti cseréjének költségeit a tagállamok viselik.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Illetékes hatóságok

Illetékes hatóságok

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon illetékes hatóságok listáját, amelyek jogosultak az információ további elemzése vagy a szükséges lépések megtétele céljából, a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól.

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon illetékes hatóságok listáját, amelyek jogosultak az információ további elemzése vagy a szükséges lépések megtétele érdekében kifejezetten a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása vagy a közbiztonságot veszélyeztető valamely közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése céljából rejtett PNR-adatokat vagy a PNR-adatok szisztematikus feldolgozásának eredményeit kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól. Hatáskörén belül és amennyiben az feladatainak elvégzéséhez szükséges, az Europol jogosult PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit kérni vagy megkapni a tagállami utasnyilvántartó hatóságoktól.

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása, illetve a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetések megelőzése terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

(3) Legkésőbb ezen irányelv hatályba lépését követő tizenkét hónapon belül valamennyi tagállam benyújtja illetékes hatóságait felsoroló listáját a Bizottságnak; a tagállam jogosult nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A Bizottság ezt a tájékoztatást és annak minden módosítását közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) …-ig* [ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal] valamennyi tagállam benyújtja illetékes hatóságait felsoroló listáját a Bizottságnak; a tagállam köteles nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A Bizottság ezt a tájékoztatást és annak minden módosítását közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4) Az utasoknak az utasnyilvántartó hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét, kizárólag a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése érdekében, a tagállamok illetékes hatóságai további feldolgozás alá vonhatják.

(4) Az utasoknak az utasnyilvántartó hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét, kizárólag kifejezetten a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése érdekében – kérésre, a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban –, illetve a közbiztonságot veszélyeztető valamely közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése céljából, a tagállamok illetékes hatóságai további feldolgozás alá vonhatják.

(5) A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti bűnüldözés és igazságszolgáltatás hatáskörét, amennyiben más bűncselekményeket vagy azokra utaló jeleket tárnak fel a fenti adatfeldolgozás eredményeként indult bűnüldözési cselekmények során.

(5) A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti bűnüldözés és igazságszolgáltatás hatáskörét, amennyiben a feldolgozás eredeti céljától eltérő más bűncselekményeket vagy azokra utaló jeleket tárnak fel az adatfeldolgozás eredményeként indult bűnüldözési cselekmények során.

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származására, politikai nézeteire, vallására vagy világnézeti meggyőződésére, szexuális irányultságára vagy nemi identitására, valamint szakszervezeti tagságára vagy tevékenységeire utaló adatokon, továbbá a az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozásán.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

A légi fuvarozók kötelezettségei

A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kötelezettségei

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők továbbítsák a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt valamennyi PUSH módszerrel továbbított PNR-adatot – amennyiben ezeket az adatokat szokásos üzleti tevékenységük keretében már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó és utasszállítást nem végző gazdasági szereplő köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

(2) A légi fuvarozók a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti eljárással összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

(2) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikkel összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

a) 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

a) egy alkalommal, 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

valamint

valamint

b) közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

b) egy alkalommal, közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást a (2) bekezdés a) pontjában említett adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

(3) A tagállamok engedélyezik a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást az említett bekezdés a) pontjában említett adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi, közvetlen és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

 

(4a) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők megfelelően tájékoztatják az utasokat a bűnüldözési céllal gyűjtött adatok típusáról és az utasként az adataikhoz fűződő jogaikról. Ezen utasoknak szóló tájékoztatás nyújtására proaktív módon, könnyen érthető formában kerül sor.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

Információcsere a tagállamok között

Információcsere a tagállamok között

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban azonosított személyek tekintetében a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét az utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más tagállamok utasnyilvántartó hatóságai részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét a saját illetékes hatóságaihoz továbbítja.

(1) Az utasnyilvántartó hatóságok automatikusan kicserélik a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit. A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét – mind a PNR-adatokból származó analitikus adatokat, mind az utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban azonosított személyekre vonatkozó, a további vizsgálat céljából a 4. cikk (4) bekezdése szerint a megfelelő illetékes hatóságokhoz továbbított eredményeket – az utasnyilvántartó hatóságok késedelem nélkül, proaktívan továbbítsák a többi tagállam utasnyilvántartó hatóságai részére Az adatokat fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága a PNR-adatok feldolgozásának ezen eredményeit a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban saját illetékes hatóságaihoz továbbítja. Adott esetben a 2007/533/IB1a tanácsi határozat 36. cikkével összhangban figyelmeztető jelzést kell bevinni.

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az adatelemek bármelyikére vagy ezek kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság az adott egyedi esetben a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának biztosítása érdekében szükségesnek ítéli. Az utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét is, ha az a 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban már elkészült.

(2) Az utasnyilvántartó hatóságok jogosultak szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén, amennyiben a 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja értelmében már elkészült, a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. A fenti, megfelelően megindokolt adatkérésnek szigorúan az adott ügyben szükséges adatokra kell korlátozódnia, és az adatelemek bármelyikére vagy ezek kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság az adott egyedi esetben a terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának biztosítása vagy a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése érdekében szükségesnek ítéli. Az utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a lehető leghamarabb, a közös protokollokat és a támogatott adatformátumokat használva adja át. Ezt a kérést írásban meg kell indokolni.

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó hatóság csak kivételes körülmények között – egyedi fenyegetés illetve terrorista bűncselekményekkel és súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán – kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést egyedi PNR-adatokhoz azok teljes formájában, rejtett adatok nélkül.

(3) Az utasnyilvántartó hatóságok jogosultak szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt és már elrejtett PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó hatóság csak a legkivételesebb körülmények között – valós idejű egyedi fenyegetés kapcsán, illetve terrorista bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi nyomozással vagy bűnüldözéssel, illetve a közbiztonságot veszélyeztető valamely közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzésével összefüggésben – kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést egyedi PNR-adatokhoz azok teljes formájában, rejtett adatok nélkül. A teljes körű PNR-adatokhoz való ilyen hozzáférés csak a megkeresett utasnyilvántartó hatóság vezetőjének jóváhagyásával engedélyezett.

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a tagállam illetékes hatóságai közvetlenül bármely más tagállam utasnyilvántartó hatóságától az annak adatbázisában tárolt PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek egy adott nyomozásra vagy terrorista bűncselekmény, illetve súlyos bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására kell vonatkoznia, és a kérést indokolással kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen megkeresések megválaszolására elsőbbséget kell biztosítania. Minden más esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket a saját tagállamuk utasnyilvántartó hatóságán keresztül továbbítják.

 

(5) Kivételesen, amennyiben egy terrorcselekménnyel vagy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszként szükséges az adatokhoz való korai hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó hatósága bármikor jogosult egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi területére érkező vagy onnan felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni.

(5) Kivételesen, amennyiben egy terrorcselekménnyel vagy súlyos nemzetközi bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszként vagy valamely, közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzéséhez szigorúan szükséges az adatokhoz való korai hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó hatósága bármikor jogosult egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi területére érkező vagy onnan felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni, amennyiben ezek az adatok megőrzésre kerültek. Ez az eljárás csak az adatok átadására kért utasnyilvántartó hatóság által már összegyűjtött és megőrzött PNR-adatokra irányuló kérésekre vonatkozik.

(6) Az e cikk alapján történő információcsere történhet a nemzetközi bűnüldözési együttműködés bármely fennálló csatornájának használatával. A megkeresés és az információcsere során a használt csatornára irányadó nyelvet kell használni. Amikor a tagállamok megteszik a 3. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a sürgős esetben küldhető megkeresés ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság értesíti a tagállamokat a beérkezett tájékoztatásokról.

(6) Az e cikk alapján történő információcsere az uniós és nemzetközi bűnüldözési együttműködés fennálló csatornáinak – különösen az Europol, annak biztonságos információcsere-hálózati alkalmazása (SIENA) és a 2009/371/IB határozat 8. cikkével összhangban létrehozott egységek – használatával történik. A megkeresés és az információcsere során a használt csatornára irányadó nyelvet kell használni. Amikor a tagállamok megteszik a 3. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a sürgős esetben küldhető megkeresés ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság értesíti a tagállamokat a beérkezett tájékoztatásokról.

 

(6a) A PNR-adatokból kinyert analitikus információk ezen irányelvnek megfelelő továbbítása során be kell tartani az (1) bekezdésében meghatározott biztosítékokat.

 

__________________

 

A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.)

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Az Europol PNR-adatokhoz való hozzáférésének feltételei

 

(1) Az Europol eseti alapon, elektronikus úton megfelelő indokolással ellátott kérelmet nyújthat be bármely tagállam utasnyilvántartó hatóságához egyes PNR-adatok és egyes PNR-adatok feldolgozásából származó eredmények továbbítása iránt, amennyiben ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy támogatni és erősíteni tudja a tagállamok fellépését valamely konkrét terrorista bűncselekmény vagy súlyos nemzetközi bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása tekintetében, amennyiben az Europol hatásköre a 2009/371/IB tanácsi határozat értelmében kiterjed az adott bűncselekményre. Az indokolással ellátott kérelem megjelöli azokat az ésszerű okokat, amelyek alapján az Europol megítélése szerint a PNR-adatok vagy a PNR-adatok feldolgozásából származó eredmények továbbítása jelentős mértékben hozzájárul az adott bűncselekmény megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához vagy büntetőeljárás alá vonásához.

 

(2) Az Europol kérelmének beérkezését követően a tagállam valamely bírósága vagy független közigazgatási szerve kellő időben ellenőrzi, hogy teljesül-e az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi feltétel. Amennyiben az említett feltételek teljesülnek, az utasnyilvántartó hatóság a lehető leggyorsabban átadja a kért adatokat az Europol részére.

 

(3) Az Europol értesíti a 2009/371/IB tanácsi határozat 28. cikkével összhangban kinevezett adatvédelmi tisztviselőt az e cikk szerint sorra kerülő minden egyes információcseréről.

 

(4) Az e cikk szerinti információcserére a SIENA-n keresztül és a 2009/371/IB határozatnak megfelelően kerül sor. A megkeresés és az információcsere során a SIENA-ra irányadó nyelvet kell használni.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Adattovábbítás harmadik országok részére

Adattovábbítás harmadik országok részére

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

(1) Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, elégséges bizonyítékokon alapuló, megfelelően megindokolt kérelemre, amennyiben az adattovábbításra bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása, a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából van szükség, és a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása, a közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása a harmadik ország feladata, feltéve, hogy:

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 13. cikkében foglalt feltételek,

a) az érintett harmadik ország biztosítja az általa elvégezni szándékozott adatfeldolgozás 95/46/EK irányelvben említett megfelelő védelmét, eleget téve az ezen irányelvben foglalt összes egyéb feltételnek;

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges, és

b) a tagállam, amelyből az adatok származnak, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzájárult az adattovábbításhoz,

c) a harmadik ország vállalja, hogy kizárólag akkor adja át az adatokat másik harmadik ország részére, ha erre a tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított célok biztosítása érdekében szükséges.

Kivételes körülmények között az (1) bekezdés szerinti előzetes hozzájárulás hiányában a PNR-adatok átadása kizárólag abban az esetben megengedhető, ha az adattovábbítás elengedhetetlen valamely tagállam vagy harmadik ország közbiztonságát közvetlenül és súlyosan fenyegető esemény megelőzése vagy valamely tagállam alapvető érdekeinek védelme érdekében, és az előzetes hozzájárulás nem szerezhető meg kellő időben. A hozzájárulás megadásáért felelős hatóságot késedelem nélkül tájékoztatni kell, az adattovábbítást pedig megfelelően rögzíteni kell, és utólagos ellenőrzésnek kell alávetni.

 

Az első albekezdéstől eltérve harmadik ország és az Unió közötti nemzetközi megállapodás megkötését követően az adattovábbítás rendszeres alapon is engedélyezett.

 

(2) A tagállamok PNR-adatokat harmadik országok illetékes hatóságai számára kizárólag ezen irányelv feltételeivel összhangban továbbíthatnak, és csak azt követően, hogy meggyőződtek arról, hogy a PNR-adatok címzett hatóságok szándéka szerinti felhasználása megfelel e feltételeknek és biztosítékoknak.

 

(3) A más harmadik országok részére történő továbbítás tilos.

 

(4) Amennyiben egy másik tagállam polgárára vagy lakosára vonatkozó PNR-adatok továbbítására kerül sor harmadik ország részére, az érintett tagállam illetékes hatóságait a lehető leghamarabb értesíteni kell az ügyről.

 

(5) Az adatvédelmi tisztviselőt minden alkalommal értesítik a PNR-adatok valamely tagállam általi, e cikkel összhangban történő továbbításáról. Az adatvédelmi tisztviselő rendszeresen tájékoztatja a nemzeti felügyeleti hatóságot az e cikk szerinti adattovábbításról.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31.o.).

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

Az adatmegőrzés időtartama

Az adatmegőrzés időtartama

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által a 4. cikk (2) bekezdésének értelmében az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására.

 

(2a) A nemzeti felügyeleti hatóság a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az adatvédelmi tisztviselővel folytatott konzultációt követően engedélyezi az elrejtett PNR-adatok újraazonosítását és a teljes PNR-adatokhoz való hozzáférést, amennyiben ésszerűen feltételezi, hogy terrorista bűncselekményekhez kapcsolódó konkrét és tényleges fenyegetéssel vagy kockázattal összefüggő nyomozás lefolytatása, súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi nyomozás lefolytatása vagy a közbiztonságot veszélyeztető valamely közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése érdekében szükség van az újraazonosításra. A PNR-adatokhoz történő fenti hozzáférés azt követően, hogy az adatokat rejtetté tették, súlyos nemzetközi bűncselekmények esetében négy éven át, terrorista bűncselekmények esetében pedig a (2) bekezdésben említett teljes öt éves időtartamon át lehetséges.

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő adatelemek tekintendők a PNR-adatok által érintett személy azonosítására alkalmasnak, ezért kiszűrendők és elrejtendők:

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő adatelemek tekintendők a PNR-adatok által érintett személy azonosítására alkalmasnak, ezért kiszűrendők és elrejtendők:

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok szerinti egyéb utasok neveit és az együtt utazó utazók számát a PNR-adatok szerint;

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok szerinti egyéb utasok neveit és az együtt utazó utazók számát a PNR-adatok szerint;

– cím és elérhetőség;

– cím és elérhetőség;

– általános megjegyzések, amennyiben olyan információt tartalmaznak, amely alkalmas lehet az utas azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak; valamint

– általános megjegyzések, amennyiben olyan információt tartalmaznak, amely alkalmas lehet az utas azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak; valamint

– minden összegyűjtött előzetes utasinformáció.

– minden összegyűjtött előzetes utasinformáció.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időszak lejártával töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időszak lejártával véglegesen töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett találat eredményét az utasnyilvántartó hatóság mindaddig megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak a pozitív találatról történő tájékoztatása érdekében szükséges. Amennyiben valamely automatizált találatkereső művelet eredménye a további nem automatikus felülvizsgálat következtében negatívnak bizonyul, az eredményt legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló adatokat az öt év lejártakor még nem törölték a (3) bekezdéssel összhangban; ebben az esetben a naplót mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul szolgáló adatokat nem törlik.

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett találat eredményét az utasnyilvántartó hatóság mindaddig megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak a pozitív találatról történő tájékoztatása érdekében szükséges. Amennyiben valamely automatizált találatkereső művelet eredménye – amelyet az utasnyilvántartó hatóság valamely tagja által végzett emberi beavatkozásnak vetettek alá – negatívnak bizonyul, az eredményt legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló adatokat az öt év lejártakor még nem törölték a (3) bekezdéssel összhangban; ebben az esetben a naplót mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul szolgáló adatokat nem törlik.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

10. cikk

A légi fuvarozókkal szemben kiszabható szankciók

A légi fuvarozókkal és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben kiszabható szankciók

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségük teljesítésének nem az előírt formátumban tesznek eleget, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többek között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal és utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségük teljesítésének nem az előírt formátumban tesznek eleget, vagy az adatokat nem az ebben az irányelvben adatvédelmi szabályoknak megfelelően dolgozzák fel, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

 

(1a) A légi fuvarozók vagy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők birtokában lévő valamennyi adatot biztonságos adatbázisban, biztonsági szempontból elismert olyan számítógépes rendszeren kell tárolni, amely megfelel a nemzetközi ágazati normáknak vagy szigorúbb azoknál.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

11. cikk

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ezen irányelv szerinti valamennyi feldolgozása tekintetében minden utas ugyanolyan hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabály alapján fogadtak el. Így a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeit alkalmazni kell.

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ezen irányelv szerinti valamennyi feldolgozása tekintetében minden utas ugyanolyan személyes adatok védelméhez fűződő jogokkal, hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen a nemzeti és uniós jogszabályokban, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeinek végrehajtása során meghatározottaknak megfelelően. Így e cikkek rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 21. és 22. cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas jellegével kapcsolatos rendelkezéseit alkalmazzák az ezen irányelv szerinti minden adatfeldolgozásra.

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy 2008/977/IB kerethatározat 21. és 22. cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas jellegével kapcsolatos rendelkezéseit alkalmazzák az ezen irányelv szerinti minden adatfeldolgozásra.

 

(2a) Amennyiben a 95/46/EK irányelv végrehajtása során a nemzeti jog alapján elfogadott rendelkezések ezen irányelvnél szélesebb körű jogokat biztosítanak az utasok számára adataik feldolgozása tekintetében, úgy az említett rendelkezések alkalmazandók.

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan feldolgozása, amely a személy faji vagy etnikai származására, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozik. Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

(3) A tagállamok megtiltják a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallásra vagy világnézeti meggyőződésre, a szexuális irányultságra vagy nemi identitásra, a szakszervezeti tagságra vagy tevékenységekre utaló PNR-adatok, valamint az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozását. Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

 

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság dokumentálja a feladatkörébe tartozó összes feldolgozási rendszert és eljárást. A dokumentációnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 

a) az utasnyilvántartó hatóságon belül a PNR-adatok feldolgozásával megbízott szervezet és személyzet neve és elérhetősége, a hozzáférési jogosultság különböző szintjei és az érintett személyzet;

 

b) más tagállamok illetékes hatóságainak és utasnyilvántartó hatóságainak kérelmei, valamint a feldolgozott PNR-adatok címzettjei;

 

c) valamennyi harmadik országnak történő adattovábbítás és erre irányuló kérelem, az adott harmadik ország megnevezése és az adattovábbítás jogalapja;

 

d) az adatok különböző kategóriáinak megőrzésére és törlésére vonatkozó határidők;

 

Az utasnyilvántartó hatóság kérésre az összes dokumentációt a nemzeti felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

(3b) A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság legalább a következő feldolgozási műveletekről nyilvántartást vezessen: gyűjtés, megváltoztatás, betekintés, közlés, összekapcsolás vagy törlés. A betekintésre és a közlésre vonatkozó nyilvántartásnak különösen tartalmaznia kell e műveletek célját, dátumát és időpontját, valamint – lehetőség szerint – a PNR-adatba betekintő vagy azt közlő személy személyazonosságát és az ilyen adatok címzettjeinek személyazonosságát. A nyilvántartás kizárólag igazolás, önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosítása, illetve ellenőrzés céljából használható fel. Az utasnyilvántartó hatóság kérésre a nyilvántartást a nemzeti felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

Azon személyeknek, akik biztonsági ellenőrzéseket végeznek, hozzáférnek a PNR-adatokhoz és elemzik azokat, valamint az adatnaplókat üzemeltetik, biztonsági átvilágításon kell átesniük, és biztonsági képzésben kell részesülniük. Rendelkezniük kell olyan profillal, amely meghatározza és korlátozza, hogy munkájukkal, szerepkörükkel és jogosultságukkal összhangban a nyilvántartás mely elemeihez rendelkeznek hozzáférési engedéllyel.

 

A nyilvántartást legalább négy évig kell megőrizni. Amennyiben azonban a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban nem kerül sor az alapul szolgáló adatok törlésére e négyéves időszak végén, a nyilvántartást az alapul szolgáló adatok törléséig meg kell őrizni.

 

(3c) A tagállamok biztosítják, hogy utasnyilvántartó hatóságuk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket és eljárásokat valósítson meg a védendő PNR-adatok feldolgozása és jellege által képviselt kockázatoknak megfelelő magas szintű biztonság biztosítása érdekében.

 

(3d) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az érintett személyes adatainak vagy magánéletének védelmét, az utasnyilvántartó hatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa az érintettet és a nemzeti adatvédelmi felügyeletet az adatok megsértéséről.

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplózzák vagy dokumentálják a légi fuvarozók által végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb légi személyfuvarozási jegyértékesítők a nemzetközi légi járatok utasait a légi járatra történő helyfoglaláskor és a jegy megvásárlásakor egyértelműen és pontosan tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják feldolgozás céljából, továbbá az adatmegőrzés időtartamáról, valamint arról, hogy az adatok lehetséges felhasználásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése, illetve arról, hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és megosztása, továbbá az adatvédelmi jogaikról, különösen arról, hogy panasszal fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő hatósághoz. Ugyanezeket az információkat a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők a nemzetközi légi járatok utasait a légi járatra történő helyfoglaláskor és a jegy megvásárlásakor egyértelműen és pontosan tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat az utasnyilvántartó hatóságokhoz továbbítják feldolgozás céljából, továbbá az adatmegőrzés időtartamáról, valamint arról, hogy az adatok lehetséges felhasználásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése, illetve arról, hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és megosztása, továbbá az adatvédelmi jogaikról, például hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási jogaikról, és arról, hogy panaszt nyújthatnak be a választásuk szerinti nemzeti felügyelő hatósághoz.

 

(5a) A tagállamok biztosítják azt is, hogy utasnyilvántartó hatóságuk tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az (5) bekezdésben említett jogokról, és e jogok gyakorlásának mikéntjéről.

(6) Az utasnyilvántartó hatóságnak és az illetékes hatóságoknak tilos bármely PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik országok magánfelei részére továbbítani.

 

(7) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok kötelesek az ezen irányelv rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását szolgáló megfelelő intézkedéseket elfogadni, és különösen kötelesek hatékony, arányos és visszatartó hatású szankciókat meghatározni az ezen irányelv szerint elfogadott rendelkezések megsértésének esetére.

(7) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok kötelesek az ezen irányelv valamennyi rendelkezésének teljes körű végrehajtását szolgáló megfelelő intézkedéseket elfogadni, és különösen kötelesek hatékony, arányos és visszatartó hatású szankciókat meghatározni az ezen irányelv szerint elfogadott rendelkezések megsértésének esetére. A nemzeti felügyeleti hatóságok fegyelmi intézkedéseket foganatosítanak a szándékos adatsértésért felelős személyekkel szemben, ezen intézkedések adott esetben magukba foglalhatják a rendszerhez való hozzáférés letiltását, a hivatalos megrovást, a felfüggesztést, az alacsonyabb beosztásba sorolást vagy az elbocsátást.

 

(7a) Az illetékes hatóságoknak és az utasnyilvántartó hatóságnak tilos bármely PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik országok magánfelei részére továbbítani. Minden jogellenes magatartást szankcionálni kell.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

Nemzeti felügyeleti hatóság

Nemzeti felügyeleti hatóság

Valamennyi tagállam köteles arról gondoskodni, hogy a 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkének végrehajtásával létrehozott nemzeti felügyeleti hatóság is rendelkezzen feladattal az ezen irányelv szerint a tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek a területén történő alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és figyelemmel kísérés terén. A 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkének további rendelkezéseit alkalmazni kell.

Valamennyi tagállam köteles arról gondoskodni, hogy a 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkének végrehajtásával létrehozott nemzeti felügyeleti hatóság feladattal rendelkezzen az ezen irányelv szerint a tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek a területén történő alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és figyelemmel kísérés terén. A 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkének további rendelkezéseit alkalmazni kell.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A nemzeti felügyeleti hatóság feladatai és hatáskörei

 

(1) Az egyes tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságai felelnek az ezen irányelv keretében elfogadott rendelkezések alkalmazásának nyomon követéséért, valamint az Unió egész területén történő következetes alkalmazásának elősegítéséért a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos alapvető jogok védelme érdekében. A nemzeti felügyeleti hatóság:

 

a) foglalkozik bármely érintett panaszával – a panasz benyújtójának állampolgárságától, származási országától vagy tartózkodási helyétől függetlenül –, kivizsgálja az ügyet, és ésszerű időn belül tájékoztatja az érintettet a panaszával kapcsolatban elért eredményekről és fejleményekről, különösen abban az esetben, amikor további vizsgálat szükséges vagy egy másik nemzeti felügyeleti hatósággal kell együttműködni;

 

b) érvényes hatáskörökkel rendelkezik a felügyelet, a kivizsgálás, a beavatkozás és a felülvizsgálat tekintetében, továbbá jogkörökkel rendelkezik az ezen irányelvvel kapcsolatos törvénysértési ügyeknek szükség esetén a bíróság elé történő utalásához vagy fegyelmi eljárások kezdeményezéséhez.

 

c) ellenőrzi az adatfeldolgozás jogszerűségét, nyomozásokat, kivizsgálásokat és ellenőrzéseket folytat a nemzeti jogban foglaltakkal összhangban vagy saját kezdeményezésére, illetve valamely panasz nyomán, továbbá ha az érintett panaszt nyújtott be, ésszerű időn belül tájékoztatja az érintettet a vizsgálat eredményéről;

 

d) figyelemmel kíséri a vonatkozó fejleményeket – különösen az információs és kommunikációs technológiák fejlődését –, amennyiben azok hatással vannak a személyes adatok védelmére.

 

A tagállamok jogorvoslati eljárást biztosítanak azon egyének számára, akik úgy vélik, azért tartóztatták fel őket vagy akadályozták meg utasszállító repülőgépre való felszállásukat, mert tévesen azt állapították meg róluk, hogy fenyegetést jelentenek.

 

(2) Az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok kérelemre valamennyi érintettnek tanácsokat adnak az ezen irányelv szerint elfogadott rendelkezésekben meghatározott jogaik gyakorlásával kapcsolatban, és e célból adott esetben együttműködnek más tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságaival.

 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti panaszok vonatkozásában a nemzeti felügyeleti hatóság – a kommunikáció más módjainak kizárása nélkül – a panasz benyújtásához szükséges, elektronikus úton kitölthető formanyomtatványt bocsát rendelkezésre.

 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti felügyeleti hatóságuk az érintett vonatkozásában térítésmentesen lássa el feladatait. Amennyiben azonban a kérelmek nyilvánvalóan túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a nemzeti felügyeleti hatóság ésszerű díjat számíthat fel.

 

(5) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti felügyeleti hatósága rendelkezzen a feladatainak és hatásköreinek eredményes ellátásához szükséges, megfelelő humán, műszaki és pénzügyi erőforrásokkal, helyiségekkel és infrastruktúrával.

 

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy nemzeti felügyeleti hatósága saját személyzettel rendelkezzen, amelyet a nemzeti felügyeleti hatóság vezetése nevez ki és irányít.

 

(7) A nemzeti felügyeleti hatóság tagjai feladatkörük ellátása során senkitől sem kérnek vagy kapnak utasításokat , és teljesen függetlenül és pártatlanul járnak el.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

Közös protokollok és a támogatott adatformátumok

Közös protokollok és a támogatott adatformátumok

(1) A közös protokollok és a támogatott adatformátumok 14. cikk szerinti elfogadásától számított egy éves időszakban a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén pedig bármilyen más megfelelő eszköz útján.

(1) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, olyan elektronikus úton kell teljesíteni, amely elegendő garanciát nyújt az elvégzendő adatfeldolgozást irányító technikai biztonsági intézkedések és szervezési intézkedések tekintetében. Technikai hiba esetén a PNR-adatokat bármilyen más megfelelő eszköz útján a biztonság azonos szintjének fenntartása és az uniós adatvédelmi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett továbbítják.

(2) Miután a közös protokollok és a támogatott adatformátumok elfogadásától számított egy éves időtartam letelt, a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, olyan elfogadott közös protokollok formájában megvalósuló biztonságos módszerek használatával, amelyek az adatbiztonság garantálása érdekében minden adattovábbítás esetén azonosak az adattovábbítás során, a használt támogatott adatformátumoknak pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az adatokat valamennyi érintett fél képes legyen olvasni. A légi fuvarozók kiválasztják és az utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt a közös protokollt és adatformátumot, amelyet az adatátviteleik során használni kívánnak.

(2) Miután a közös protokollok és a támogatott adatformátumok elfogadásától számított egyéves időtartam letelt, a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, olyan elfogadott közös protokollok formájában megvalósuló biztonságos módszerek használatával, amelyek az adatbiztonság garantálása érdekében minden adattovábbítás esetén azonosak az adattovábbítás során, a használt támogatott adatformátumoknak pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az adatokat valamennyi érintett fél képes legyen olvasni. A légi fuvarozók kiválasztják és az utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt a közös protokollt és adatformátumot, amelyet az adatátviteleik során használni kívánnak.

(3) A Bizottság összeállítja és szükség esetén kiigazítja az elfogadott közös protokollok és a támogatott adatformátumok felsorolását, a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az elfogadott közös protokollok és a támogatott adatformátumok jegyzékének elfogadása és szükség esetén kiigazítása tekintetében.

(4) Amíg a (2) és (3) bekezdésben említett, elfogadott közös protokollok és támogatott adatformátumok nem állnak rendelkezésre, akkor továbbra is az (1) bekezdést kell alkalmazni.

(4) Amíg a (2) és (3) bekezdésben említett, elfogadott közös protokollok és támogatott adatformátumok nem állnak rendelkezésre, akkor továbbra is az (1) bekezdést kell alkalmazni.

(5) Valamennyi tagállam biztosítja a szükséges technikai intézkedések elfogadását annak érdekében, hogy a közös protokollok és adatformátumok elfogadását követő egy éven belül képes legyen ezek használatára.

(5) Valamennyi tagállam biztosítja a szükséges technikai intézkedések elfogadását annak érdekében, hogy a közös protokollok és adatformátumok elfogadását követő egy éven belül képes legyen ezek használatára.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

14. cikk

A bizottság eljárása

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

(1) A Bizottságot egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, melynek elnöke a Bizottság képviselője (a továbbiakban: bizottság). Ez a bizottság a 2011. február 16-i […./2011/EU] rendelet értelmében vett bizottság.

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 2011. február 16-i […./2011/EU] rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(2) A Bizottság ...*-tól/-től [az ezen irányelv hatálybalépésének napjától] számított [X] időtartamra szóló felhatalmazást kap a 13. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a [X] időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(2a) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(2b) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2c) A 13. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időszak két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

törölve

Átmeneti rendelkezések

 

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt időpontban, azaz ennek az irányelvnek a hatályba lépését követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 30%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben megjelölt határidőt követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 60%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A tagállamok biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt határidőt követő négy éven belül a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járatra vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik.

 

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

17. cikk

Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

A tagállamok által szolgáltatott tájékoztatás alapján a Bizottság:

A tagállamok által szolgáltatott tájékoztatás alapján a Bizottság felülvizsgálja ennek az irányelvnek a működését, és ...*-ig [az átültetés 15. cikk (1) bekezdésében említett határidejét követő négy éven belül] jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. E felülvizsgálat kiterjed ezen irányelv valamennyi elemére.

a) felülvizsgálja annak megvalósíthatóságát és szükségességét, hogy a belső légi járatokat ennek az irányelvnek a hatálya alá vonják, azon tagállamok tapasztalatainak tükrében, amelyek a PNR-adatokat a belső légi járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő két éven belül;

 

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a működését és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az irányelv valamennyi elemére, különös figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak való megfelelésre, az adatmegőrzési időszak hosszára és az értékelések minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat.

A Bizottság a felülvizsgálat során különös figyelmet szentel a személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások betartásának, a PNR-adatok gyűjtése és feldolgozása szükségességének és arányosságának minden egyes megállapított cél esetében, az adatmegőrzési időszak hosszának és az értékelések minőségének, továbbá a tagállamok közötti adatcsere hatékonyságának, az értékelés minőségének tekintettel többek között a 18. cikkben foglaltaknak megfelelően gyűjtött statisztikai adatokra. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat;

 

A vonatkozó uniós ügynökségekkel való konzultációt követően a Bizottság ...*-ig [az ezen irányelv átültetésének 15. cikk (1) bekezdésében említett határidejét követő két éven belül] előzetes értékelési jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. cikk

18. cikk

Statisztikai adatok

Statisztikai adatok

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát és az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban.

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban, legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát, az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, és az egyes tagállamokban a PNR-adatgyűjtés segítségével végzett nyomozások és meghozott ítéletek számát.

(2) Ezek a statisztikák személyes adatokat nem tartalmazhatnak. A statisztikákat évente kell eljuttatni a Bizottsághoz.

(2) Ezek a statisztikák személyes adatokat nem tartalmazhatnak. A statisztikákat kétévente kell eljuttatni az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

19. cikk

Kapcsolódás más eszközökhöz

Kapcsolódás más eszközökhöz

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek az elfogadását követően továbbra is alkalmazhatják a közöttük hatályban lévő, az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket, amennyiben ezek összeegyeztethetők ezzel az irányelvvel.

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek az elfogadását követően továbbra is alkalmazhatják a közöttük hatályban lévő, az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket, amennyiben ezek összeegyeztethetők ezzel az irányelvvel.

 

(1a) Ezen irányelv alkalmazása nem érinti a 2008/977/IB kerethatározatot.

(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai Unió által vállalt azon kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket harmadik országokkal kötött kétoldalú és/vagy többoldalú megállapodások tartalmaznak.

(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai Unió által vállalt azon kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket harmadik országokkal kötött kétoldalú és/vagy többoldalú megállapodások tartalmaznak.

(1)

HL C 218., 2011.7.23., 107. o.

(2)

HL C 181., 2011.6.22., 24. o.

(3)

  A Bíróság 2014. április 8-i ítélete, C-293/12. és C-594/12. számú Digital Rights Ireland és Seitlinger és mások egyesített ügyek

(4)

  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


INDOKOLÁS

I. Előzmények

A bűnözői és terrorista tevékenység az elmúlt években folyamatosan átalakulóban van. Jellegét tekintve egyre vakmerőbbé, bonyolultabbá és fokozottan nemzetközivé válik. Tekintettel arra, hogy milyen óriási költséggel jár a bűnözés, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a polgárok egyre szívesebben látnának erőteljesebb uniós szintű fellépést a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal szemben(1).

Erre válaszul a Stockholmi Program felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a PNR-adatok felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében. 2007. november 6-án a Bizottság elfogadta az utas-nyilvántartási adatok (PNR) bűnüldözési célú felhasználásáról szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozó javaslatot. A javaslatot a Tanács munkacsoportjaiban megvitatták, és a szöveg legnagyobb részével kapcsolatban konszenzus jött létre. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-i hatálybalépésével azonban a Tanács által még el nem fogadott javaslat elavulttá vált.

A PNR-adatok a légi utasok által a jegyfoglaláskor megadott, a légi fuvarozók által tárolt információk. A légi fuvarozók elsődlegesen operatív célokra használják az utas-nyilvántartási adatállományt (az állomány 19 területről tartalmaz adatokat, ezek közé tartozik az indulási időpont, az utazás útvonala, a jeggyel kapcsolatos adatok, kapcsolattartási adatok, az utazási iroda adatai, a fizetés módja, ülésszám és a csomagra vonatkozó adatok), de a PNR-adatok kereskedelmi és statisztikai szempontból is értékesek a légitársaság számára.

A PNR-adatokat a bűnüldöző szervek is felhasználhatják, és az irányelvtervezet összehangolt szabályokat állapít meg az ilyen intézkedésekre vonatkozóan. A PNR-adatok gondos elemzése hasznos eszköz lehet a bűnözői és terrorista tevékenység azonosításában és nyomon követésében. Ezenkívül visszaható, valós idejű, illetve előreható módon is felhasználhatók a bűnözők elfogása, megfigyelése, nyomozása és büntetőeljárás alá vonása érdekében. Jelenleg a Európai Unió 27 tagállama közül csupán az Egyesült Királyság rendelkezik teljes körű PNR-rendszerrel(2), míg öt másik ország (Franciaország, Dánia, Svédország, Belgium és Hollandia) korlátozottan használja a rendszert vagy teszteli annak használatát.

A PNR-adatok nem összetévesztendők az előzetesen továbbított utasadatokkal (API), amelyek az útlevél géppel beolvasható részén feltüntetett életrajzi adatok. Az utóbbiak szűkebb területre kiterjedő adatok, használatukat az API-ról szóló irányelv(3) szabályozza.

II. A BIZOTTSÁG JAVASLATA

A Bizottság javaslata (a továbbiakban: „a szöveg”) figyelembe veszi az Európai Parlament 2008. novemberi állásfoglalásában(4) megfogalmazott ajánlásait, és tükrözi a tanácsi munkacsoportok 2009. évi vitáinak állását. Figyelembe veszi továbbá az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport, és az Alapjogi Ügynökség véleményeit. Elvégezték a teljes körű hatásvizsgálatot, és a konzultációs folyamat is lezajlott.

A szöveg elsősorban két dolgot tesz: i. összehangolja azokat a tagállami rendelkezéseket, amelyek egy harmadik ország és legalább egy tagállam között légi járatot üzemeltető légi fuvarozókat arra kötelezik, hogy a PNR-adatokat továbbítsák a bűnüldöző hatóságokhoz, és ii. meghatározza azokat a kritériumokat, amelyekre a bűnüldöző szervek felhasználhatják az ilyen információkat, nevezetesen a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében. A szöveg megfelel a 2008/977/IB kerethatározatban (illetve az ezen a területen hozott jövőbeli kerethatározatokban) lefektetett, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak. A tervezett rendszer kötelező, minden tagállamnak két év áll rendelkezésére arra, hogy operatív rendszert hozzon létre. A tagállamok azonban – költségmegosztás céljából – közös rendszereket is működtethetnek.

A cél fent említett korlátozásán kívül a parlamenti képviselők számos további területre is ráirányították figyelmüket:

I. Adatmegőrzés

A szöveg a PNR-adatoknak a tagállami illetékes hatóság általi megőrzésére vonatkozóan kétlépcsős megközelítést alkalmaz: először 30 napos adatmegőrzési időt ír elő, amit egy 5 éves időszak követ, amelynek során az adatokat rejtetten tárolják.

II. Centralizált vagy decentralizált rendszer

A szöveg decentralizált rendszert hoz létre. Ennek okai elsődlegesen a költségekhez kötődnek, de az egyetlen helyen található centralizált rendszer szenzitív jellege is szerepet játszik a döntésben.

III. A javaslat kiterjesztése az EU-n belüli légi járatokra

Az EU-n belüli légi járatok nem tartoznak a szöveg hatálya alá.

IV. Célzott vagy 100 százalékos adatgyűjtés

A Bizottság a nemzetközi légi járatok 100 százalékának több lépésben való elérését javasolja.

V. A terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények fogalmának meghatározása

A szövegben szereplő „terrorista bűncselekmények” a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkében meghatározott bűncselekményeket jelentik; a szöveg a „súlyos bűncselekmények” fogalmát is hivatkozással határozza meg: „a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények, amennyiben a tagállam nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés”, bár a szöveg itt némi rugalmasságot engedélyez.

III. Az előadó álláspontja

Az előadó a PNR-adatok továbbításával és felhasználásával kapcsolatos bizottsági megközelítés legnagyobb részével egyetért. A Bizottság és különféle tagállami bűnüldöző szervek bizonyították a képviselők felé egy ilyen eszköz hatékonyságát, és az előadó fenntartja, hogy egy ilyen eszköz szükségességét, arányosságát és hozzáadott értékét a következők is mutatják: az intézkedések nem akadályozzák a személyek szabad mozgását és nem veszélyeztethetik a polgárok belépési jogát, ugyanakkor segítik biztonságuk védelmét. Ezenkívül, tekintettel arra, hogy a bizottsági javaslat figyelembe vette az Európai Parlament által 2008 novemberében tett ajánlásokat, továbbá olyan minimumszabályokat rögzít, amelyeket az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság más PNR-megállapodások tekintetében már jóváhagyott, a szöveg parlamenti vitára megfelelő alapot biztosít.

I. Adatmegőrzés

Az előadó nem gondolja, hogy változásokat kellene végrehajtani a szövegben, de a jelentéstervezet hozzáteszi a szöveghez az „adatok elrejtése” fogalmának meghatározását, ami pontosítja a szóban forgó rendelkezés jelentését. Emellett az adatok hozzáférése tekintetében két különböző időtartamot vezet be – öt évet a terrorista bűncselekmények és négy évet a súlyos nemzetközi bűncselekmények esetében, maradéktalanul figyelembe véve az arányosság elvét és tekintetbe véve az EB C-293/12. és C-594/12. számú egyesített ügyeit.

II. Centralizált vagy decentralizált rendszer

A jelentéstervezet decentralizált rendszert hoz létre.

III. A javaslat kiterjesztése az EU-n belüli légi járatokra

Az előadó meg van győződve arról, hogy a javaslatnak az EU-n belüli járatokra való kiterjesztése minden uniós PNR-rendszer számára egyértelmű hozzáadott értéket jelentene. Bár mindez növelné a kezdeti költségeket, a kiterjesztésnek egyértelmű haszna van: egységes struktúra jön létre, és jelentős biztonsági előnyökkel jár. A rendszer megnövekedett terjedelme miatt az előadó két évről három évre növelte a bevezetés határidejét.

IV. Célzott vagy 100 százalékos adatgyűjtés

A hatékonysággal és biztonsággal kapcsolatos nyilvánvaló előnyök miatt az előadó támogatja a légi járatok 100 százalékos lefedését. Vannak arra utaló bizonyítékok, hogy célzott rendszer esetén a bűnözők egyes konkrét járatokat el tudnának kerülni.

V. Terrorista bűncselekmények és a súlyos nemzetközi bűncselekmények fogalmának meghatározása

Azonban a szöveget az érintett törvénysértések 2002/584/IB keretirányelvből átvett jegyzéke szerinti „súlyos nemzetközi bűncselekményekre” korlátozza.

Az előadó beillesztett viszont olyan rendelkezéseket, amelyek pontosítják a költség kérdését, a jogorvoslatot, és azzal erősítette a szöveg jogbiztonságát, hogy kifejezettebben utal az ezen a területen már hatályban lévő más jogszabályokra.

(1)

Standard Eurobarométer felmérés 71. o., a melléklet 149. oldala.

(2)

Az Egyesült Királyság 2006. évi Bevándorlási, menedékjogi és állampolgársági törvényének 32–38. szakasza.

(3)

2004/82/EK irányelv (2004. augusztus 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).

(4)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0561.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (6.5.2015)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanács irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

A vélemény előadója: Arnaud Danjean

RÖVID INDOKOLÁS

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) az utasok által szolgáltatott olyan információkat jelenti, amelyeket a légi fuvarozók kereskedelmi célból gyűjtenek. Különböző jellegű információkat tartalmaz az utazással és útvonallal kapcsolatos adatoktól egészen a fizetés módjára és a kapcsolattartáshoz szükséges tudnivalókra vonatkozó információkig.

A PNR-adatok rendkívül hasznosak a bűnüldöző szervek számára. Az adatokat fel lehet használni reagáló jelleggel, azaz nyomozások vagy vádemelések során, valós időben (érkezés vagy indulás előtt), bűnügyek megelőzésére vagy személyek letartóztatására még mielőtt sor kerül a bűnelkövetésre, illetve proaktívan is értékelési kritériumok kidolgozásához az utasok vizsgálatának megkönnyítése érdekében érkezésüket vagy indulásukat megelőzően.

Miközben számos tagállam már saját PNR-adatai kifejlesztésének fázisában tart, az irányelv uniós szinten kívánja szabályozni az ilyen PNR-adatok használatát, és a tagállami politikák összehangolására törekszik. A harmonizálás rendkívül fontos ahhoz, hogy az egyes tagállamok ne írjanak elő különböző kötelezettségeket a légi fuvarozókra vonatkozóan, és ne fokozzák ezzel a PNR-adatok továbbításával kapcsolatos bürokratikus és pénzügyi terheket. Azt is biztosítaná, hogy az EU egészében átfogóan egy PNR-rendszer legyen érvényben.

Az uniós PNR-rendszer bevezetése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az EU kezelni tudja az előtte álló kihívásokat. A szervezett bűnözés és a belföldi terrorizmus elleni küzdelmen túl a PNR-irányelv nagyban hozzájárul a nemzetközi biztonság fenntartásához. A terrorizmus globális fenyegetéssé vált, és ennek megfelelően kell kezelni. A légi szállítás fontos szerepet játszik a terrorista hálózatok fenntartásában és az úgynevezett „külföldi harcosok” távozásában és visszatérésében. A belföldi biztonság és az EU külpolitikai céljaiból született eredmények megőrzéséhez biztosítani kell, hogy a bűnüldöző ügynökségek megfelelően hozzáférjenek a PNR-adatokhoz.

A kihasználható kiskapuk elkerülése érdekében azt is garantálni kell, hogy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők – például a charter járatokat alkalmazó utazási irodák és utazásszervezők – által gyűjtött PNR-adatok is bekerüljenek az uniós PNR-rendszerbe. Mivel a működő légitársaságok gyakran nem férnek hozzá az említett charter járatokra vonatkozó foglalási adatokhoz, rendkívül fontos kötelezni az utazási irodákat és utazásszervezőket az ilyen információk megadására.

A hozzáférésnek szükségszerűen egyensúlyban kell lennie az uniós polgárok magánélethez fűződő jogaival, és biztosítani kell, hogy a PNR-irányelv megfeleljen az Európai Bíróság adatmegőrzési irányelvre vonatkozó ítéletének. Az előadó véleménye szerint ha ezek a kérdések megoldódnak, az irányelv jelentős mértékben hozzá fog járulni a nemzeti és nemzetközi biztonsághoz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2178 (2014). számú határozatában súlyos aggodalmának ad hangot a külföldi harcosok – azaz olyan egyének, akik azzal a céllal utaznak egy lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti államtól eltérő államba, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el, tervezzenek, készítsenek elő vagy ilyen cselekményekben vegyenek részt, illetve terrorista kiképzést nyújtsanak vagy kapjanak – okozta akut és egyre nagyobb fenyegetettség miatt, és úgy határoz, hogy szembeszáll ezzel a fenyegetéssel. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elismeri a külföldi terrorista harcosok okozta fenyegetettség elleni küzdelem jelentőségét, és bátorítja a tagállamokat, hogy az utasokkal kapcsolatban alkalmazzanak bizonyítékokon alapuló kockázatértékelési és átvilágítási eljárásokat, például utazási adatok gyűjtését és elemzését, anélkül, hogy diszkriminatív alapú sztereotípiák szerinti profilalkotást folytatnának.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatokra a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső és nemzetközi biztonság növelése érdekében van szükség.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatok hasznos eszközök lehetnek a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása, és így a belső biztonság növelése céljából.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, bizonyítékok összegyűjtése és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, bizonyítékok összegyűjtése és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik korábban számukra „ismeretlenek” voltak, azaz olyan személyeket, akikről korábban nem gyanították, hogy súlyos bűncselekményben vagy terrorista bűncselekményben érintettek, de akik tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy ilyen bűncselekményben érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni. A PNR-adatok felhasználása lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus fenyegetését a személyes adatok más kategóriáinak feldolgozásától eltérő, más szempontból közelítsék meg. Azonban annak érdekében, hogy az ártatlan és nem gyanúsított személyek adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggodalmak a lehető legkisebb mértékben merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a PNR-adatok felhasználásának az értékelési kritériumok létrehozását és alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre csak olyan súlyos bűncselekmények esetében kerülhet sor, amelyek egyszersmind nemzetközi jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok feldolgozásához.

(7) A PNR-adatok képessé teszik a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik korábban számukra „ismeretlenek” voltak, azaz olyan személyeket, akikről korábban nem gyanították, hogy súlyos bűncselekményben vagy terrorista bűncselekményben érintettek, de akik tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy ilyen bűncselekményben érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni, ideértve azokat a személyeket, akik esetlegesen azzal a céllal utaznak, hogy terrorcselekményeket kövessenek el, tervezzenek, készítsenek elő vagy ilyen cselekményekben vegyenek részt, illetve terrorista kiképzést nyújtsanak vagy kapjanak. A PNR-adatok felhasználása lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus fenyegetését a személyes adatok más kategóriáinak feldolgozásától eltérő, más szempontból közelítsék meg. Azonban annak érdekében, hogy az ártatlan és nem gyanúsított személyek adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggodalmak a lehető legkisebb mértékben merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a PNR-adatok felhasználásának az értékelési kritériumok létrehozását és alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre csak olyan súlyos bűncselekmények esetében kerülhet sor, amelyek egyszersmind nemzetközi jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok feldolgozásához.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A személyes adatok feldolgozásának arányosnak kell lennie az ezen irányelv által kitűzött egyedi biztonsági céllal.

(8) A személyes adatok feldolgozásának arányosnak kell lennie az ezen irányelv által kitűzött egyedi biztonsági céllal és ahhoz szükségesnek kell lennie, a szükségesség és az arányosság Bíróság 2014. április 4-i ítéletében, és az európai adatvédelmi biztos 2011. március 25-i véleményében említett elvével összhangban.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok kötelességeit. E kötelességeket az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőknek is teljesíteniük kell akkor, amikor részt vesznek az ilyen repülőutak lefoglalásában.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok meghatározzák az Európai Unió tagállamainak területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokat üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

 

(Horizontális módosítás: a „súlyos bűncselekmény” kifejezés helyébe az egész szövegben a „súlyos nemzetközi bűncselekmény” kifejezés lép)

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Ezen irányelv célja a biztonság garantálása, valamint a lakosság életének és biztonságának védelme, továbbá a tagállamok és a bűnüldöző szervek közötti PNR-adatcsere és -adatvédelem jogi keretének létrehozása.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A terrorcselekmények közelmúltbeli uniós elterjedése, a radikalizálódás fokozódása és az EU-ba visszatérő külföldi harcosok növekvő száma mind megerősíti, hogy legfőbb ideje annak, hogy ez az irányelv hatályba lépjen.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére illetve azok visszatartására vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légitársaságok részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására.

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére vagy megőrzésére vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) Az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők, például utazási irodák és utazásszervezők charter járatokat alkalmazó szervezett utazásokat értékesítenek, amelyek esetében ügyfeleiktől származó PNR-adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel, de ezeket az adatokat nem minden esetben továbbítják az utasszállító járatot üzemeltető légitársaságnak.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni37. A súlyos bűncselekmény meghatározását az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell átvenni38. A tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült Nemzetek transznacionális szervezett bűnözésről szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkéből kell átvenni37. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását az európai elfogatóparancsról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből és az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményből kell átvenni. A tagállamoknak azonban ki kellene zárniuk azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének.

__________________

__________________

37 HL L 164., 2002.6.22., 3. o., a 2008. november 28-i 2008/919/IB tanácsi kerethatározattal (HL L 330., 2008.12.9., 21. o.) módosított határozat.

37HL L 164., 2002.6.22., 3. o., a 2008. november 28-i 2008/919/IB tanácsi kerethatározattal (HL L 330., 2008.12.9., 21. o.) módosított határozat..

38 HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

 

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő PNR-adatok bármely felsorolásának tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az állampolgárok alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen felsorolások nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a belső biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő PNR-adatok bármely felsorolásának tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az állampolgárok alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen felsorolások nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatoknak az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a belső és nemzetközi biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók küldik el („push”) a szükséges PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. Az adatvédelem tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető magasabb szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők küldik el („push”) a szükséges PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. Az adatvédelem tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető magasabb szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó és utasszállítást nem végző gazdasági szereplő számára.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen irányelvből következő kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek aláásására alkalmas, ismételt súlyos jogsértések esetén e szankciók kivételes esetekben olyan intézkedések formáját ölthetik, mint a légi szállítóeszköz elindulásának megakadályozása, lefoglalása vagy elkobzása, illetve a működési engedély ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők ezen irányelvből adódó kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal és utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben. Az ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek aláásására alkalmas, ismételt súlyos jogsértések esetén e szankciók kivételes esetekben olyan intézkedések formáját ölthetik, mint a légi szállítóeszköz elindulásának megakadályozása, lefoglalása vagy elkobzása, illetve a működési engedély ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, hogy értékelje a terrorista bűncselekményekkel és súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos lehetséges fenyegetéseket.

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, hogy értékelje a terrorista bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos lehetséges fenyegetéseket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A személyes adatok védelmére vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz való jog teljes tiszteletben tartásával nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés továbbá nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(19) A személyes adatok védelmére vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz való jog teljes tiszteletben tartásával nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés továbbá nem alapulhat a személy nemén, bőrszínén, etnikai vagy társadalmi származásán, genetikai sajátosságain, nyelvén, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, nemzeti kisebbséghez való tartozásán, vagyonán, születésén, fogyatékosságán, életkorán, egészségi állapotán vagy szexuális irányultságán.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükséges. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot39 és az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot40. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükséges. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot39 és az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot40. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

__________________

__________________

39 HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

39 HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

40 HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

40 HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

 

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba csak eseti alapon engedélyezhető, összhangban a 2008/977/IB kerethatározattal. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adattovábbításnak további követelményeknek kell megfelelnie az adattovábbítás célja, a fogadó hatóság minősége és a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében.

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba csak eseti alapon engedélyezhető, összhangban az átdolgozott 2008/977/IB kerethatározattal. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adatok csak a PNR-adatok harmadik országban történő tervezett feldolgozásának, a harmadik országbeli illetékes hatóságok PNR-adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó korlátoknak, a PNR-adatok későbbi feldolgozásának, valamint a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedéseknek a pontos ismeretében továbbíthatók.

Indokolás

A 2008/977/IB kerethatározat átdolgozása jelenleg folyik, miután a Bizottság javaslatot tett a keretirányelv új irányelvvel való felváltására (COM(2012)0010).

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba csak eseti alapon engedélyezhető, összhangban a 2008/977/IB kerethatározattal. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adattovábbításnak további követelményeknek kell megfelelnie az adattovábbítás célja, a fogadó hatóság minősége és a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében.

(26) A PNR-adatok tagállamok általi továbbítása harmadik országokba csak eseti alapon engedélyezhető, összhangban a 2008/977/IB kerethatározattal. A személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az ilyen adattovábbításnak további követelményeknek kell megfelelnie az adattovábbítás célja, a fogadó hatóság minősége és a harmadik országba továbbítandó személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében. Az említett adatok bármely másik országnak történő továbbítása csak eseti alapon és akkor engedhető meg, ha erre az eredeti tagállam engedélyt ad.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására – beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében, a légi fuvarozóknak különböző követelményeknek kell megfelelniük már most és a jövőben is, a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

(29) A személyes adatok – beleértve a PNR-adatokat is – feldolgozására vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében a légi fuvarozóknak és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőknek különböző követelményeknek kell megfelelniük a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban, és ez a jövőben is így marad. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására – beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében, a légi fuvarozóknak különböző követelményeknek kell megfelelniük már most és a jövőben is, a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

(29) A személyes adatok feldolgozására – beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó nemzeti rendelkezések tekintetében fennálló jogi és technikai különbségek következtében, a légi fuvarozóknak különböző követelményeknek kell megfelelniük már most és a jövőben is, a továbbítandó információtípusok tekintetében, valamint az illetékes nemzeti hatóságok számára szolgáltatandó információkra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Ezek a különbségek hátráltathatják az illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok megőrzését 5 évet meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével névteleníteni kell, és tilos a különleges adatok gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy független nemzeti felügyeleti hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

(32) Az irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok megőrzését 5 évet meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével rejtetté kell tenni, és tilos a különleges adatok gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy független nemzeti felügyeleti hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Ez az irányelv azokra az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkre is alkalmazandó, amelyek harmadik országokba irányuló vagy harmadik országokból érkező olyan légi járatokra vonatkozó adatokat gyűjtenek vagy tárolnak, amelyek kiinduló vagy célállomása az Unión belül található.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően gyűjtött PNR-adatok kizárólag az alábbi célok érdekében dolgozhatók fel:

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően gyűjtött PNR-adatokat kizárólag a tagállam illetékes hatósága dolgozhatja fel, mégpedig kizárólag az alábbi célok érdekében:

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ez az irányelv az Unió és harmadik országok között, illetve az Unió területén belüli utasszállító légi járatokra és utasszállítással nem foglalkozó gazdasági szereplőkre vonatkozik.

Indokolás

Fontos a javaslat EU-n belüli légi járatokra való kiterjesztése, mivel a bűnözők az Unión belül igénybe vesznek nem csak külső, hanem az Unió területén belül közlekedő légi járatokat is. A bűnözők a felderítés és a büntetőeljárás elkerülése érdekében számos uniós tagállamot érintő, bonyolult útvonalakat is használnak.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Ez az irányelv az Unióban bejegyzett vagy az Unióban adatokat tároló, és harmadik országokba irányuló vagy harmadik országokból érkező olyan utasszállító légi járatokat üzemeltető légi fuvarozókra és utasszállítással nem foglalkozó gazdasági szereplőkre is alkalmazandó, amelyek kiinduló vagy célállomása az Unión belül található.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „légi fuvarozó”: utasok légi fuvarozását engedélyező, érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

a) „légi fuvarozó”: érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

Indokolás

A légi fuvarozó fogalommeghatározásának összhangban kell lennie a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendeletben szereplő azonos fogalommeghatározással.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

aa) „utasszállítást nem végző gazdasági szereplő” olyan engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő, például utazási iroda és utazásszervező, amely utazással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, ideértve a járatfoglalásokat, amelyekhez gyűjti és feldolgozza az utasok PNR-adatait;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik, beleértve mindkét esetben az átszállással közlekedő, illetve a tranzitjáratokat is;

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik, beleértve a bérelt járatokat, magánrepülőgépeket, magán teherszállító légi járatokat, illetve a tranzitjáratokat is, amennyiben az utasok kiszállnak;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

c) „utas-nyilvántartási adatállomány”, illetve „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légi fuvarozók és – amennyiben nem maguk a légi fuvarozók végezték a foglalást – az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják-e ;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó belső nyilvántartási rendszere, amelyben a helyfoglalások kezelése érdekében a PNR-adatokat gyűjti;

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó vagy az utasszállítást nem végző gazdasági szereplő belső nyilvántartási rendszere, amelyben a helyfoglalások kezelése érdekében a PNR-adatokat gyűjti;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók a szükséges PNR-adatokat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók a PNR-adatokat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

Indokolás

A légi fuvarozók nem a „szükséges” PNR-adatokat, hanem az általuk helyfoglalás céljából összegyűjtött PNR-adatokat továbbítják. A hatóságok feladata, hogy megszűrjék az adatokat, és kiválasszák azok közül azokat, amelyekre szükségük van.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „terrorista bűncselekmény”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények;

g) „terrorista bűncselekmény”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények, ideértve azon személyeket, akik azzal a céllal utaznak, hogy terrorcselekményeket kövessenek el, tervezzenek, készítsenek elő vagy ilyen cselekményekben vegyenek részt, illetve terrorista kiképzést nyújtsanak vagy kapjanak;

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) „súlyos bűncselekmény”: a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények, amennyiben a tagállam nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, a tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének.

törölve

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki és igazoltan feddhetetlen és kompetens személyekből kell állnia.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

(1) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők nem továbbítanak az utasnyilvántartó hatóságnak olyan különleges adatokat mint a nem, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai sajátosságok, nyelv, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vélemény, szakszervezeti tagság, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, életkor, egészségi állapot vagy szexuális élet. Amennyiben a továbbított PNR-adatok között ezek vagy a mellékletben tételesen felsoroltakon túl egyéb adatok is megtalálhatók, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel összhangban továbbított, az egyes tagállamok területére érkező vagy onnan induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat kizárólag az adott tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók által továbbított PNR-adatok a mellékletben felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az adatokat az átvétel után haladéktalanul törli.

Indokolás

A „kizárólag” szó beillesztése annak biztosításához szükséges, hogy a PNR-adatokat ne kapja meg a légi fuvarozóktól (az 5. cikk szerint) PNR-adatok kikérésére jogosult valamennyi illetékes hatóság.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR adatokat előre meghatározott kritériumok szerint feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

a) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, köztük azokat, akik azzal a céllal utaznak egy lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti államtól eltérő államba, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el, tervezzenek, készítsenek elő vagy ilyen cselekményekben vegyenek részt, illetve terrorista kiképzést nyújtsanak vagy kapjanak, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR adatokat előre meghatározott kritériumok szerint feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jog alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

b) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos bűncselekményben, köztük azokat, akik azzal a céllal utaznak egy lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti államtól eltérő államba, hogy terrorista cselekményeket kövessenek el, tervezzenek, készítsenek elő vagy ilyen cselekményekben vegyenek részt, illetve terrorista kiképzést nyújtsanak vagy kapjanak, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jog alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) pontjában említett, a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való indulásukat megelőző értékelését megkülönböztetéstől mentes módon, a tagállam utasnyilvántartó hatósága által megállapított értékelési kritériumok alapján kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság az értékelési kritériumokat az 5. cikkben említett illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg. Az értékelési kritériumok semmilyen körülmények között nem alapulhatnak a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) pontjában említett, a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való indulásukat megelőző értékelését megkülönböztetéstől mentes módon, a tagállam utasnyilvántartó hatósága által megállapított értékelési kritériumok alapján kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság az értékelési kritériumokat az 5. cikkben említett illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg. Az értékelési kritériumok semmilyen körülmények között nem alapulhatnak a személy nemén, bőrszínén, etnikai vagy társadalmi származásán, genetikai sajátosságain, nyelvén, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, nemzeti kisebbséghez való tartozásán, vagyonán, születésén, fogyatékosságán, életkorán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés nem alapulhat a személy faji vagy etnikai származásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak egy személyre nézve hátrányos joghatással járó vagy őt érintő döntést pusztán a PNR-adatok automatikus feldolgozása eredményeként. Az ilyen döntés nem alapulhat a személy nemén, bőrszínén, etnikai vagy társadalmi származásán, genetikai sajátosságain, nyelvén, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén, szakszervezeti tagságán, nemzeti kisebbséghez való tartozásán, vagyonán, születésén, fogyatékosságán, életkorán, egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A légi fuvarozók kötelezettségei

A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kötelezettségei

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat szokásos üzletmenetük keretében összegyűjtik – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Azokban az esetekben, amikor a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők az ezen irányelv I. mellékletének 18. pontjában felsorolt előzetes utasinformációs (API) adatokat gyűjtöttek, azonban ezeket nem őrizték meg a PNR-adatok részeként, a tagállamok elfogadják az annak biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők ezeket az adatokat továbbítsák („PUSH”) az (1) bekezdésben említett tagállamban működő utasnyilvántartónak. Az ilyen adattovábbítás esetében az API-adatok vonatkozásában az ezen irányelvben foglalt valamennyi rendelkezést úgy kell alkalmazni, mintha az adatok a PNR-adatok részét képeznék.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A légi fuvarozók a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti eljárással összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

(2) A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti eljárással összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

a) egy alkalommal, 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

b) egy alkalommal pedig közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást a (2) bekezdés a) pontjában említett adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást a (2) bekezdés a) pontjában említett adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok biztosítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a tagállam illetékes hatóságai közvetlenül bármely más tagállam utasnyilvántartó hatóságától az annak adatbázisában tárolt PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek egy adott nyomozásra vagy terrorista bűncselekmény, illetve súlyos bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására kell vonatkoznia, és a kérést indokolással kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen megkeresések megválaszolására elsőbbséget kell biztosítania. Minden más esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket a saját tagállamuk utasnyilvántartó hatóságán keresztül továbbítják.

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a tagállam illetékes hatóságai közvetlenül bármely más tagállam utasnyilvántartó hatóságától az annak adatbázisában tárolt PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek egy adott nyomozásra vagy terrorista bűncselekmény, illetve súlyos nemzetközi bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására kell vonatkoznia, és a kérést indokolással kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen megkeresések megválaszolására elsőbbséget kell biztosítania. Minden más esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket a saját tagállamuk utasnyilvántartó hatóságán keresztül továbbítják.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Tekintettel a biztonság belső és külső aspektusai koherenciájának fontosságára, továbbá a nemzetközi együttműködés javítása érdekében egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 13. cikkében foglalt feltételek,

törölve

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges, és

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges,

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges, és

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges és azokkal arányos, és

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) a harmadik ország fogadó hatósága vagy a fogadó nemzetközi szerv feladata nemzetközi terrorista cselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy büntetőeljárás alá vonása;

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb) a harmadik országbeli fogadó hatóság vagy a fogadó nemzetközi szerv kérése egy bíróságra vagy független közigazgatási szervre támaszkodott, amely határozatával az elérni kívánt célok eléréséhez szigorúan szükséges mértékűre kívánja korlátozni a harmadik országban az adatokhoz való hozzáférést és azok felhasználását, és amely a szóban forgó hatóságok által nemzetközi terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása keretében benyújtott, indokolással ellátott kérelmet követően avatkozik be,

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bc) a tagállam, amelyből az adatok származnak, nemzeti jogának megfelelően hozzájárult az adatátadáshoz,

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bd) a harmadik országban vagy nemzetközi szervnél történő megőrzés időtartama objektív kritériumokon alapul annak biztosítása érdekében, hogy az a szigorúan szükséges mértékűre korlátozódjon,

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a harmadik ország vállalja, hogy kizárólag akkor adja át az adatokat másik harmadik ország részére, ha erre a tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított célok biztosítása érdekében szükséges.

c) az adatokat átvevő harmadik ország vállalja, hogy kizárólag akkor adja át az adatokat másik harmadik ország részére, ha teljesülnek a 8. cikk a) pontjában meghatározott feltételek, és az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított célok biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére szolgáltatott PNR-adatokat 60 napig megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság adatbázisában azt követően, hogy az utasnyilvántartó hatóságához beküldték azokat abban az első tagállamban, amelynek területén a nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 60 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen kitakart PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok szerinti egyéb utasok neveit és az együtt utazó utazók számát a PNR-adatok szerint;

Név(nevek), beleértve a PNR-adatok szerinti egyéb utasok és a vészhelyzetben értesítendő személyek neveit, valamint az együtt utazó utazók számát a PNR-adatok szerint;

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– telefonszámok és e-mail címek, beleértve a vészhelyzetben értesítendő személyekét;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a törzsutas-program, amelyben az utas részt vesz, és az ehhez tartozó kód;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 c francia bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– IP-cím, amelyről a foglalás érkezett;

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időszak lejártával töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időszak lejártával véglegesen töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A légi fuvarozókkal szemben kiszabható szankciók

A légi fuvarozókkal és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben kiszabható szankciók

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségük teljesítésének nem az előírt formátumban tesznek eleget, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal és utasszállítást nem végző gazdasági szereplőkkel szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségük teljesítésének nem az előírt formátumban tesznek eleget, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan feldolgozása, amely a személy faji vagy etnikai származására, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozik. Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan feldolgozása, amely a személy nemére, bőrszínére, etnikai vagy társadalmi származására, genetikai sajátosságaira, nyelvére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, nemzeti kisebbséghez való tartozására, vagyonára, születésére, fogyatékosságára, életkorára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozik. A légitársaságoknak tilos továbbítaniuk ezeket az adatokat, de amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplózzák vagy dokumentálják a légi fuvarozók által végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplózzák vagy dokumentálják a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplózzák vagy dokumentálják a légi fuvarozók által végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplóznak vagy dokumentálnak minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az adatvédelem terén különösen magas szintű biztonsági normákat kell alkalmazni, melyek igazodnak az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai vita mindenkori alakulásához, és amelyekbe folyamatosan beépítik az új ismereteket. Az alkalmazandó biztonsági normákkal kapcsolatos döntésekben az üzleti szempontokat legfeljebb másodsorban veszik figyelembe.

 

Különösen fontos előírni a technika mindenkori szintjének megfelelő titkosítási eljárást, amely:

 

– megakadályozza, hogy az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen kezekbe kerülhessenek,

 

– biztosítja, hogy az adatfeldolgozó rendszer használatára felhatalmazott személyek kizárólag a hozzáférési engedélyükben megjelölt adatokhoz férhessenek hozzá, és hogy a személyes adatokat a feldolgozás és felhasználás során, valamint a mentést követően ne lehessen engedély nélkül olvasni, másolni, módosítani vagy törölni,

 

– biztosítja, hogy a személyes adatokat elektronikus továbbítás során vagy szállítás vagy adathordozóra történő mentés közben jogosultság nélkül ne lehessen elolvasni, másolni, módosítani vagy eltávolítani, és biztosítja, hogy ellenőrizni lehessen és meg lehessen állapítani, hogy az adattovábbító berendezésekkel a személyes adatokat hová kell továbbítani.

 

Biztosítani kell, hogy utólagosan ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy sor került-e személyes adatok adatfeldolgozó rendszerekbe történő betáplálására, ilyen adatok módosítására vagy rendszerből való törlésére, illetve hogy e műveleteket ki hajtotta végre.

 

Biztosítani kell, hogy a személyes adatok megbízás alapján történő feldolgozása kizárólag a megbízó utasításai szerint történhessen.

 

Biztosítani kell a személyes adatok véletlenszerű megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szembeni védelmét.

 

Biztosítani kell az eltérő céllal gyűjtött adatok különálló feldolgozásának lehetőségét.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Megszüntetésre vonatkozó rendelkezés

 

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazása ...*-val/-vel megszűnik.

 

(2) Ezen túlmenően ezen irányelv alkalmazása, hatása és eredményessége tekintetében az alábbi szervezetek közül egynek vagy többnek független felülvizsgálatot és értékelést kell végeznie, és felügyeletet kell gyakorolnia:

 

a) az Európai Parlament;

 

b) a Bizottság;

 

c) az ezen irányelv 14. cikkében említett bizottság.

 

E folyamatnak ...**-ra/re le kell zárulnia.

 

______________

 

* HL: kérem, illessze be a dátumot: ezen irányelv hatálybalépése után 4 évvel.

 

** HL: kérem, illessze be a dátumot: ezen irányelv hatálybalépése után 3 évvel

Indokolás

Ezen irányelv megszüntetésére vagy megújítására csak az irányelv hatásának és eredményességének a felülvizsgálata és értékelése után kerülhet sor.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közös protokollok és a támogatott adatformátumok 14. cikk szerinti elfogadásától számított egy éves időszakban a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén pedig bármilyen más megfelelő eszköz útján.

(1) A közös protokollok és a támogatott adatformátumok 14. cikk szerinti elfogadásától számított egyéves időszakban a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által az utasnyilvántartó részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén pedig bármilyen más megfelelő eszközzel.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Miután a közös protokollok és a támogatott adatformátumok elfogadásától számított egy éves időtartam letelt, a légi fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, olyan elfogadott közös protokollok formájában megvalósuló biztonságos módszerek használatával, amelyek az adatbiztonság garantálása érdekében minden adattovábbítás esetén azonosak az adattovábbítás során, a használt támogatott adatformátumoknak pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az adatokat valamennyi érintett fél képes legyen olvasni. A légi fuvarozók kiválasztják és az utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt a közös protokollt és adatformátumot, amelyet az adatátviteleik során használni kívánnak.

(2) Miután a közös protokollok és a támogatott adatformátumok elfogadásától számított egy éves időtartam letelt, a légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által az utasnyilvántartó hatóság részére küldött minden olyan PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, olyan elfogadott közös protokollok formájában megvalósuló biztonságos módszerek használatával, amelyek az adatbiztonság garantálása érdekében minden adattovábbítás esetén azonosak az adattovábbítás során, a használt támogatott adatformátumoknak pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az adatokat valamennyi érintett fél képes legyen olvasni. A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők kiválasztják és az utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt a közös protokollt és adatformátumot, amelyet az adatátviteleik során használni kívánnak.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt időpontban, azaz ennek az irányelvnek a hatályba lépését követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 30%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben megjelölt határidőt követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 60%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A tagállamok biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt határidőt követő négy éven belül a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járatra vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik.

törölve

Indokolás

Tekintettel azon fontos célkitűzésre, amely miatt szükség van a PNR-adatok gyűjtésére és feldolgozására, valamint a fenyegetettség sokféleségére, összetett és nemzetközi jellegére, szükség van egy olyan rendszerre, amely – maradéktalan hatékonysága érdekében – az EU-n belüli és a harmadik országokból származó adatok 100%-os összegyűjtése alapján működik. A 100%-os adatgyűjtés a profilkészítés kockázatát is csökkenti.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) felülvizsgálja annak megvalósíthatóságát és szükségességét, hogy a belső légi járatokat ennek az irányelvnek a hatálya alá vonják, azon tagállamok tapasztalatainak tükrében, amelyek a PNR-adatokat a belső légi járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő két éven belül;

törölve

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a működését és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az irányelv valamennyi elemére, különös figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak való megfelelésre, az adatmegőrzési időszak hosszára és az értékelések minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat.

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a működését és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az irányelv valamennyi elemére, különös figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak való megfelelésre, a harmadik országok részére történő adattovábbítás eseteiben is, az adatmegőrzési időszak hosszára és az értékelések minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a működését és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az irányelv valamennyi elemére, különös figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak való megfelelésre, az adatmegőrzési időszak hosszára és az értékelések minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat.

b) felülvizsgálja ezt az irányelvet és jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő négy éven belül. A felülvizsgálatnak elsősorban azt kell meghatároznia, hogy a PNR-módszer ténylegesen szükséges intézkedés-e, és másodsorban ki kell terjednie az irányelv valamennyi elemére, különös figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak való megfelelésre, az adatmegőrzési időszak hosszára és az értékelések minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatokat.

Indokolás

A felülvizsgálatnak nem csak az irányelv alkalmazására kellene kiterjednie, hanem meg kellene állapítania, hogy a PNR-adatok felhasználása a kitűzött célokat megvalósítja-e, azaz hogy az irányelvnek van-e létjogosultsága.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát és az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban.

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát és az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai Unió által vállalt azon kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket harmadik országokkal kötött kétoldalú és/vagy többoldalú megállapodások tartalmaznak.

(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai Unió által vállalt azon kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket harmadik országokkal kötött kétoldalú és/vagy többoldalú megállapodások tartalmaznak, azonban harmadik országokkal kötött új megállapodások nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek az ezen irányelvben meghatározott védelmi szint alá csökkentik a védelmi szintet.

Indokolás

A PNR-t érintő, esetlegesen harmadik országokkal kötött megállapodásoknak legalább az irányelv által meghatározott védelmi szintet kell biztosítaniuk.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A légi fuvarozók által összegyűjtött utas-nyilvántartási adatállomány

A légi fuvarozók és az utasszállítást nem végző gazdasági szereplők által összegyűjtött utas-nyilvántartási adatállomány

ELJÁRÁS

Cím

Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR)

Hivatkozások

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.2.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Arnaud Danjean

13.1.2015

Vizsgálat a bizottságban

30.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

5

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Victor Boștinaru, Jonás Fernández


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (29.4.2015)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében

(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

A vélemény előadója: Michael Cramer

RÖVID INDOKOLÁS

Az utasok adatainak vizsgálatáról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslat kidolgozására azért került sor, mert a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően semmissé vált az erről szóló kerethatározatra vonatkozó jogalkotási eljárás.

A javaslattal kapcsolatban 2008-ban tett néhány észrevételt tekintetbe vették. Azonban továbbra is súlyos aggályok merülnek fel az intézkedés szükségességét és arányosságát illetően, és ezt az európai adatvédelmi biztos(1), az EU Alapjogi Ügynöksége(2) és a Tanács Jogi Szolgálata is megfogalmazta. A javaslatot úgy kell módosítani, hogy érvényesüljön a szükségesség és az arányosság. Ahogy a román alkotmánybíróság adatmegőrzésről szóló ítélete(3) rámutatott, nem biztos, hogy az alapjogokba ilyen vitatható módon beleavatkozó uniós jogszabályok egyáltalán átültethetők a tagállamok jogába. A német alkotmánybíróság adatmegőrzésről szóló ítéletében(4) egyértelműen felhívta a figyelmet arra, hogy az adattárolással kapcsolatos – az EU szintjén is meghozott – további intézkedések következtében könnyen előfordulhat, hogy átlépik azt a határt, amelyen túl a felgyülemlett adatok mennyisége miatt a lakosság teljes mértékben gyanú fölött álló részére is kiterjed az alapjogokat sértő megfigyelés.

Az utasok adatainak vizsgálata jelentős költségekkel jár. A Bizottság 2007-es becslése szerint az összes tagállamra eső egyszeri kezdeti költség (az utólagos költségek nélkül) 614 833 187 EUR-t tenne ki. Az uniós légitársaságokra (a harmadik országbeli légitársaságok nélkül) háruló kezdeti költség összesen 11 647 116 EUR lenne, az éves működési költségek pedig 2 250 080 EUR-t jelentenének utasonként kétszeri adattovábbítás (PUSH) esetén.

Az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság kapjon felkérést a költségekkel kapcsolatos tanulmány elkészítésére, és adott esetben tegyen javaslatot intézkedésekre.

Az irányelv arányosságának biztosítása érdekében az előadó az alkalmazási kör szűkítését javasolja.

·A PNR-adatok ellenőrzésére csak a terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében kerülhet sor. A terrorista bűncselekmények meghatározását pontosítani kell, és a 2002/475/IB kerethatározat 1. cikkében foglalt tényállásokra kell korlátozni. A fenti kerethatározat 2–4. cikkében felsorolt bűncselekményekre a meghatározás nem terjedhet ki. A terrorista bűncselekmények „megelőzése” kifejezés különben is magában foglalja a bűncselekmény előkészítését és megszervezését.

·A tervezetben említett „súlyos bűncselekménnyel” kapcsolatban nem indokolt az utasok adatainak vizsgálata, mivel a „súlyos bűncselekmény” meghatározása túl tág. Beletartoznak az olyan „megszokott” bűncselekmények, mint a csalás, valamint a „kisebb szabálysértések”, így ha a meghatározás ezekre is kiterjedne, akkor a Bizottság véleménye szerint is aránytalanság lépne fel (lásd a 2. cikk h) pontját).

·Emellett az adatfeldolgozás módját is pontosabban kell meghatározni (4. cikk).

·Az adattovábbítást (7. és 8. cikk) azokra az esetekre kell korlátozni, amikor terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükségessé válik az adatok továbbítása, és harmadik országok esetében csak akkor kerülhet sor rá, ha garantálják a megfelelő adatvédelmet.

·Az adattárolás idejét egyértelműen le kell rövidíteni. A javasolt 30 napos tárolási időszak tekintetbe veszi az alapjogokkal kapcsolatban fent említett megfontolásokat. Elegendőnek kell lennie azokban az esetekben, amikor a bűnelkövetés megalapozott gyanúja áll fenn, vagy fenyegető veszély elhárításáról van szó. A nemzeti hatóságok megalapozott gyanú esetén és a jogállamiságnak megfelelő eljárások keretében bármikor hozzáférhetnek a légi társaságok vagy foglalási rendszerek által több hónapon át tárolt információkból származó régebbi adatokhoz. Ehhez nem szükséges új jogalap.

·Erősíteni kell az utasok jogát az adatok titkossága és biztonsága, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatok kiigazítása, törlése és zárolása, továbbá a kártérítés és a jogorvoslat tekintetében. Különösen javításra szorul a kerethatározatban erősen korlátozott, az adathozzáféréssel kapcsolatos jog. Az előadó a 95/46/EK irányelven alapuló nemzeti szabályok alkalmazását javasolja a PNR-adatok feldolgozása tekintetében azzal együtt, hogy az említett irányelv elvben nem vonatkozik a tagállamok közötti, büntetőügyekben megvalósuló rendőri és igazságügyi együttműködésre (lásd az irányelv 3. cikkét). Végső soron a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a bel- és igazságügy területén megfelelő módon gondoskodni kell az adatvédelem megoldásáról.

·Csak az irányelv céljainak megvalósítása érdekében kért adatokat indokolt továbbítani.

MÓDOSÍTÁSOK

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv szabályozza az előzetes utasinformációk légi fuvarozók általi továbbítását az illetékes nemzeti hatóságok részére a határellenőrzés fejlesztése és az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében.

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatok hasznos eszközt jelenthetnek a terrorista bűncselekmények és egyes súlyos nemzetközi bűncselekménytípusok hatékony megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében, és így a belső biztonság növelése érdekében szükségesek.

Indokolás

A „súlyos nemzetközi bűncselekmények“, különösen az emberkereskedelem, az illegális kábítószer-kereskedelem és az illegális fegyverkereskedelem is a súlyos bűncselekmények jelentős típusai, amelyek megelőzését elősegítheti a PNR-adatok felhasználása. Az irányelv alkalmazási körének a „súlyos bűncselekmény” törlése révén való szűkítésével a PNR-adatok felhasználása a határokon átnyúló bűncselekményekre összpontosul, amelyek esetében ezek az adatok a leglényegesebbek és a leghatékonyabbak.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, bizonyítékok összegyűjtése és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a bűnüldöző hatóságok megelőzzék, felderítsék, nyomozzák és üldözzék a súlyos nemzetközi bűncselekményeket, ide értve a terrorista bűncselekményeket is, a körözött személyeket és tárgyakat tartalmazó különböző adatbázisok ellenőrzésével, szükséges bizonyítékok feltárása és adott esetben a bűntársak leleplezése és a bűnözői hálózatok felgöngyölítése érdekében.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik korábban számukra „ismeretlenek” voltak, azaz olyan személyeket, akikről korábban nem gyanították, hogy súlyos bűncselekményben vagy terrorista bűncselekményben érintettek, de akik tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy ilyen bűncselekményben érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni. A PNR-adatok felhasználása lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus fenyegetését a személyes adatok más kategóriáinak feldolgozásától eltérő, más szempontból közelítsék meg. Azonban annak érdekében, hogy az ártatlan és nem gyanúsított személyek adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggodalmak a lehető legkisebb mértékben merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a PNR-adatok felhasználásának az értékelési kritériumok létrehozását és alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre csak olyan súlyos bűncselekmények esetében kerülhet sor, amelyek egyszersmind nemzetközi jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok feldolgozásához.

törölve

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az utasok PNR-adatainak felhasználását a terrorista bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására korlátozzák, összevetve a PNR-adatokat különösen a körözött személyek adatbázisaival (4. cikk b) pont), illetve egyedi esetekben az illetékes hatóságok kérésére (4. cikk c) pont).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére illetve azok visszatartására vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légitársaságok részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására.

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók számára semmiféle olyan kötelezettséget, amely az utasoktól további információk gyűjtésére illetve azok visszatartására vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti a légitársaságok részére már szolgáltatott adatokon túl további adatok szolgáltatására. Amennyiben a légi fuvarozók a szokásos üzletmenet során üzleti célból nem gyűjtenek rendszeresen adatokat, akkor nem lehet megkövetelni tőlük, hogy eljárásokat fejlesszenek ki ilyen adatok gyűjtésére.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. A súlyos bűncselekmény meghatározását az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell átvenni. A tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült Nemzetek transznacionális szervezett bűnözésről szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények meghatározását a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. A súlyos nemzetközi bűncselekmény meghatározását a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözésről szóló egyezményéből kell átvenni. A tagállamok kötelesek kizárni azokat a jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő PNR-adatok bármely felsorolásának tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az állampolgárok alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen felsorolások nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a belső biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által beszerzendő és ezen irányelv mellékletében felsorolt PNR-adatok tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése terén, és így javítsa az Európai Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa a személyek alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Az ilyen adatok nem tartalmazhatnak olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az érintett egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a belső biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat.

Indokolás

Az angol változatban szereplő „required” (megkövetelt) kifejezés (a magyarban nem szerepel) megtévesztő lehet, mivel a légitársaságok gyűjtik a szokásos üzletmenetük során összegyűjtött PNR-adatokat. Nem kötelezhetők az utasokkal kapcsolatban további adatok gyűjtésére, és az utasok sem kötelezhetők a légitársaságok által szokásos üzletmenetük során kért adatokon túlmenően további adatok megadására.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók küldik el („push”) a szükséges PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. Az adatvédelem tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető magasabb szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A „PULL” módszer, amelyben a tagállamnak az adatokat igénylő illetékes hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok egy példányát lekérik („pull”) a rendszerből, és a "PUSH" módszer, amelyben a légi fuvarozók küldik el („push”) a PNR-adatokat az azokat kérő hatóság részére, és így a légi fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre felett. A „PUSH” módszer magasabb szintű adatvédelmet biztosít, ezért két évvel az irányelv hatálybalépését követően kötelezővé kell válnia valamennyi légi fuvarozó számára, amelyek kereskedelmi céljaikra már PNR-adatokat gyűjtenek és kezelnek, valamint a tagállamok területéről induló vagy oda érkező nemzetközi járatokat üzemeltetnek. Amennyiben az adatokat számítógépes helyfoglalási rendszer (CRS) működtetője kezeli, a CRS-ek ügyviteli szabályzata (a 80/229/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) alkalmazandó.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen irányelvből következő kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek aláásására alkalmas, ismételt súlyos jogsértések esetén e szankciók kivételes esetekben olyan intézkedések formáját ölthetik, mint a légi szállítóeszköz elindulásának megakadályozása, lefoglalása vagy elkobzása, illetve a működési engedély ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen irányelvből következő kötelezettségeinek betartását. A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a PNR-adatszolgáltatási kötelezettségük betartását elmulasztó légi fuvarozókkal szemben.

Indokolás

Egyes esetekben nem a légitársaságok felelősök, hanem harmadik országok, amelyek nem adják tovább a rendelkezésükre álló PNR-adatokat. A szankcióknak a preambulumbekezdés első részével összhangban visszatartó erejűeknek, hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük. Így a második rész aránytalannak tűnhet az elsőhöz képest, vagy akár ellent is mondhat annak, amely minden típusú szankciót magában foglal.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükséges. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot és az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi tagállammal az általuk kapott PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista bűncselekmények és az ezen irányelvben meghatározott súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükséges. Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a rendőrségi és igazságügyi hatóságok közötti információcserére vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot és az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése időtartamának arányosnak kell lennie a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az adatok és felhasználásuk jellege következtében szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések során és a nyomozásokban való felhasználás érdekében. Az aránytalan felhasználás elkerülése érdekében szükséges, hogy a kezdeti időszakot követően a névtelenített adatok csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése időtartamának arányosnak kell lennie a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az adatok és felhasználásuk jellege következtében szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések során és a nyomozásokban való felhasználás érdekében. Az aránytalan felhasználás elkerülése érdekében szükséges, hogy a kezdeti időszakot követően a személytelenített adatok csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes tagállamok utasnyilvántartó hatósága és illetékes hatóságai általi belföldi feldolgozására ezen hatóságok nemzeti joga szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelyek összhangban állnak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározattal (a továbbiakban: a 2008/977/IB kerethatározat).

(23) A PNR-adatoknak az egyes tagállamok utasnyilvántartó hatósága és illetékes hatóságai általi belföldi feldolgozására ezen hatóságok nemzeti joga szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelyek összhangban állnak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB, kerethatározattal (a továbbiakban: a 2008/977/IB kerethatározat),valamint a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1.

 

____________

 

1HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Indokolás

Mivel valamennyi légi utas adatait gyűjtik, a legmagasabb szintű adatvédelmi normákat kell alkalmazni.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogra, az adatalanyoknak a PNR-adataik feldolgozásához fűződő jogainak, így a hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz fűződő jogoknak összhangban kell állniuk a 2008/977/IB kerethatározattal.

(24) Figyelemmel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogra, az adatalanyoknak a PNR-adataik feldolgozásához fűződő jogainak, így a hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz fűződő jogoknak összhangban kell állniuk a 2008/977/IB kerethatározattal és a 95/46/EK irányelvvel.

Indokolás

Mivel valamennyi légi utas adatait gyűjtik, a legmagasabb szintű adatvédelmi normákat kell alkalmazni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a PNR-adatok felhasználásával kapcsolatos intézkedésekből eredő költségeket ne hárítsák át az utasokra.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső joguk alapján rendelkezzenek a PNR-adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan rendszeréről, amely az ezen irányelvben foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól eltérő fuvarozóktól származnak, a belső légi járatok tekintetében, feltéve, hogy ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek, amennyiben ezek a belső jogszabályok tiszteletben tartják az uniós jogi vívmányokat. A belső légi járatokra vonatkozó PNR-adatok gyűjtésének szabályozására egy későbbi időpontban vissza kell térni.

törölve

Indokolás

Annak érdekében, hogy mind az utasok adatainak védelmét, mind a szereplők gazdasági érdekét szolgáló jogbiztonság fennálljon, a tagállamok csak az e rendeletben meghatározott PNR-adatokat gyűjthetik.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b) A PNR-adatok továbbítását azokra az esetekre kell korlátozni, amikor terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükségessé válik az adatok továbbítása, és harmadik országok esetében csak akkor kerülhet sor rá, ha garantálják a megfelelő adatvédelmet.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok megőrzését 5 évet meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével névteleníteni kell, és tilos a különleges adatok gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy független nemzeti felügyeleti hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

(32) Az irányelv hatálya a lehető legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok megőrzését három hónapot meg nem haladó időre teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni kell; az adatokat igen rövid idő elteltével névteleníteni kell, a felhatalmazással rendelkező rendkívül korlátozott számú személyzeten kívül mindenki számára elérhetetlenné kell tenni, és tilos a különleges adatok gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem érdekében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy független nemzeti felügyeleti hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási módjának nyomon követéséért, és az arra vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatfeldolgozás biztonságának ellenőrzése céljából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok világos és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően; valamint

a) A terrorista bűncselekmények és a 2. cikk i) pontjában meghatározott egyes súlyos nemzetközi bűncselekménytípusok megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A terrorista bűncselekmények és a súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

törölve

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésének módosított a) pontja már szabályozza.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az ezen irányelvvel kapcsolatban gyűjtött PNR-adatokat nem lehet feldolgozni olyan kisebb bűncselekmények esetén, amelyeknél a tagállam nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső határa legfeljebb háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az irányelv nem alkalmazandó az Unión belüli repülőjáratokra, valamint repülőgépektől eltérő egyéb közlekedési eszközökre.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik, beleértve mindkét esetben az átszállással közlekedő, illetve a tranzitjáratokat is;

b) „nemzetközi légi járat”: olyan menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy harmadik országból egy tagállam területére közlekedik, vagy egy tagállam területéről harmadik ország mint végleges úti cél területére közlekedik;

Indokolás

Az átszállással közlekedő, illetve a tranzitjáratok bevonása az irányelv hatályának az EU-n belüli repülőjáratokra való kiterjesztését jelenti.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely az egyes utasoknak az utazáshoz kötelezően megadandó, a légi fuvarozók által szokásos üzletmenetük során összegyűjtött és elektronikusan tárolt adatait tartalmazza, és amely minden olyan információt magában foglal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) elvégezhessék és ellenőrizhessék a foglalásokat minden egyes személyes vagy közvetve történt útvonalfoglalás esetében, függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

Indokolás

A légi fuvarozók megkímélése további költséges terhektől, amelyeket később úgyis áthárítanának az utasokra/fogyasztókra.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók a szükséges PNR-adatokat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, amellyel a légi fuvarozók az ezen irányelv mellékletében felsorolt, általuk gyűjtött PNR-adatokat a kérelmező hatóság adatbázisába továbbítják;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) A „PULL” módszerrel az adatkérő hatóság közvetlenül hozzáfér a légitársaságok helyfoglalási rendszeréhez, és abból lekéri az utasok adatait.

Indokolás

A „PULL” módszer meghatározása szükségesnek tűnik, mert az Európai Bizottság javaslatában többször is említi.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) „súlyos bűncselekmény”: a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett, a nemzeti jog szerint is bűncselekménynek számító bűncselekmények, amennyiben a tagállam nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, a tagállamok azonban kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – szem előtt tartva büntető igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének.

törölve

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett bűncselekmények, amennyiben esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, valamint ha azokat:

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett alábbi bűncselekmények: emberkereskedelem, illegális kábítószer-kereskedelem és fegyverekkel, lőszerrel és robbanóanyagokkal való illegális kereskedelem, amennyiben esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, valamint ha azokat:

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy kijelöl egy olyan hatóságot, amely a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint az utasnyilvántartó hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, továbbá feladata az elemzés eredményének az 5. cikkben említett illetékes hatóságok részére történő továbbítása. A hatóság személyi állománya az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A nemzetközi járatok utasainak PNR-adatait csak az EU felségterületén lehet tárolni, feldolgozni és kiértékelni. Ezekre az eljárásokra a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályok vonatkoznak.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A PNR-adatok összegyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának költségeit a tagállamok viselik.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR adatokat előre meghatározott kritériumok szerint feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

törölve

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az utasok értékelése a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően annak érdekében, hogy azonosítsa azon személyeket, akik érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, és akik tekintetében az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jog alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

b) azon utasokat, akiknél tények támasztják alá azt a gyanút, hogy érintettek lehetnek terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben, a tagállamba történő tervezett érkezésüket vagy onnan való elutazásukat megelőzően értékelni lehet, és tekintetükben az 5. cikkben említett illetékes hatóságok általi további vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy tárgyakra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós jog alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban az ilyen adatállományokra vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen automatizált feldolgozásból származó bármely pozitív találatot nem automatizált eszközökkel egyedileg felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, hogy az 5. cikkben említett illetékes hatóságnak intézkednie kell-e;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) eseti alapon válaszol az illetékes hatóságok megfelelően indokolt kérésére, amely egyedi esetekben a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése céljából a PNR-adatok szolgáltatására és a PNR-adatok feldolgozására, valamint az ilyen feldolgozás eredményeinek az illetékes hatóságok részére történő szolgáltatására vonatkozik; valamint

c) eseti alapon válaszol az illetékes hatóságok megfelelően indokolt kérésére, amely egyedi esetekben a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése céljából a PNR-adatok szolgáltatására és a PNR-adatok feldolgozására, valamint az ilyen feldolgozás eredményeinek az illetékes hatóságok részére történő szolgáltatására vonatkozik; valamint

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok megalkotása vagy frissítése céljából az a terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetlegesen érintett személyek azonosítására irányuló a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.

törölve

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A PNR-adatok feldolgozását csak az utasnyilvántartó hatóság kérelmére eljáró illetékes, tagállami bírósági szerv rendelheti el. Az utasnyilvántartó hatóság maga csak akkor engedélyezheti a feldolgozást, ha úgy ítéli meg, hogy késedelem által okozott veszély („periculum in mora”) fenyeget.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a (2) bekezdés a) és b) pontjával összhangban azonosított személyek PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét további vizsgálat céljából ugyanazon tagállam illetékes hatóságai részére továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak eseti alapon kerülhet sor.

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a (2) bekezdés b) pontjával összhangban azonosított személyek PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét további vizsgálat céljából ugyanazon tagállam illetékes hatóságai részére továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak eseti alapon kerülhet sor.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon illetékes hatóságok listáját, amelyek jogosultak az információ további elemzése vagy a szükséges lépések megtétele céljából, a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól.

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon illetékes hatóságok listáját, amelyek jogosultak az információ további elemzése vagy a szükséges lépések megtétele céljából, a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az utasoknak az utasnyilvántartó hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét, kizárólag a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése érdekében, a tagállamok illetékes hatóságai további feldolgozás alá vonhatják.

(4) Az utasoknak az utasnyilvántartó hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét, kizárólag a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése érdekében, a tagállamok illetékes hatóságai további feldolgozás alá vonhatják.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat valamennyi érintett tagállam utasnyilvántartó hatóságainak.

(1) A tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy azok a légi fuvarozók, amelyek már gyűjtik utasaik PNR-adatait, továbbítsák („PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) pontjában meghatározott és a mellékletben megjelölt PNR-adatokat – amennyiben ezeket az adatokat szokásos üzletmenetük során gyűjtötték össze – a nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési helye szerinti tagállam utasnyilvántartó nemzeti hatóságának adatbázisába. Amennyiben a légi járat utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi járatnak egy vagy több közbeeső leszállóhelye van a tagállamok repülőterein, akkor a légi fuvarozók továbbítják a PNR-adatokat kizárólag az utolsó érkezés szerinti tagállam utasnyilvántartó hatóságának. .

 

(1a) A tagállamok nem írhatják elő a légi fuvarozók számára, hogy az általuk gyűjtött PNR-adatok mellett újakat gyűjtsenek. A légi fuvarozók a 2. cikk c) pontjában és a mellékletben meghatározott adatokon kívül más PNR-adatokat nem továbbíthatnak. A légi fuvarozókat nem terheli felelősség az utasok által rendelkezésre bocsátott adatok pontosságáért és teljességéért, kivéve, ha nem gondoskodtak ésszerű módon annak biztosításáról, hogy az utasokról gyűjtött adatok pontosak és helytállóak legyenek;

(2) A légi fuvarozók a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti eljárással összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

(2) A légi fuvarozók a PNR-adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti eljárással összhangban elfogadandó közös protokollok és támogatott adatformátumok használatával, a légi fuvarozóknál felmerülő technikai hiba esetén bármely más megfelelő módon, az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

a) 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

a) egyszer 24–48 órával a légi járat tervezett indulási időpontját megelőzően;

valamint

valamint

b) közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

b) egyszer közvetlenül a beszállás lezárását követően, vagyis amikor az utasok beszálltak a felszállásra készülő repülőgépre, és további utasok beszállása már nem lehetséges.

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást a (2) bekezdés a) pontjában említett adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

(3) A tagállamok engedélyezik a légi fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adattovábbítást azokra az adatokra korlátozzák, amelyek eltérnek a (2) bekezdés a) pontjában említett adatoktól.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

(4) Eseti alapon, és amennyiben az utasnyilvántartó hatóság a nemzeti jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a (2) bekezdés a) pontjában említett időpontnál korábban történő hozzáférés a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban azonosított személyek tekintetében a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét az utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más tagállamok utasnyilvántartó hatóságai részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét a saját illetékes hatóságaihoz továbbítja.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban azonosított személyek tekintetében a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét az utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más tagállamok utasnyilvántartó hatóságai részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt a terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében szükségesnek ítéli. Az ilyen jellegű adattovábbítást szigorúan olyan adatokra kell korlátozni, amelyek egyedi esetekben terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükségesek. Az adatokat fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok feldolgozásának eredményét a saját illetékes hatóságaihoz továbbítja.

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az adatelemek bármelyikére vagy ezek kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság az adott egyedi esetben a terrorista bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának biztosítása érdekében szükségesnek ítéli. Az utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi a PNR-adatok feldolgozásának az eredményét is, ha az a 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban már elkészült.

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. A fenti adatkérésnek szigorúan az adott esetben szükséges adatokra kell korlátozódnia. Az adatkérés az adatelemek bármelyikére vagy ezek kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság az adott egyedi esetben a terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, és a kérést írásban kell indokolni. Az utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi a PNR adatok feldolgozásának az eredményét is, ha az a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban már elkészült.

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó hatóság csak kivételes körülmények között – egyedi fenyegetés illetve terrorista bűncselekményekkel és súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán – kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést egyedi PNR-adatokhoz azok teljes formájában, rejtett adatok nélkül.

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága jogosult szükség esetén a másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban az utóbbi adatbázisában tárolt PNR-adatok – és szükség esetén a PNR-adatok feldolgozásának eredménye – szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó hatóság csak kivételes körülmények között – egyedi fenyegetés illetve terrorista bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán – kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést egyedi PNR-adatokhoz azok teljes formájában, rejtett adatok nélkül. A kérést írásban kell indokolni.

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a tagállam illetékes hatóságai közvetlenül bármely más tagállam utasnyilvántartó hatóságától az annak adatbázisában tárolt PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek egy adott nyomozásra vagy terrorista bűncselekmény, illetve súlyos bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására kell vonatkoznia, és a kérést indokolással kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen megkeresések megválaszolására elsőbbséget kell biztosítania. Minden más esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket a saját tagállamuk utasnyilvántartó hatóságán keresztül továbbítják.

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a tagállam illetékes hatóságai közvetlenül bármely más tagállam utasnyilvántartó hatóságától az annak adatbázisában tárolt PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése érdekében szükséges. Ilyen adatkérésre csak terrorista bűncselekmény, illetve súlyos nemzetközi bűncselekmény ügyében indított nyomozás vagy büntetőeljárás keretében kerülhet sor, és a kérést indokolással kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen megkeresések megválaszolására elsőbbséget kell biztosítania. Minden más esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket a saját tagállamuk utasnyilvántartó hatóságán keresztül továbbítják.

(5) Kivételesen, amennyiben egy terrorcselekménnyel vagy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszként szükséges az adatokhoz való korai hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó hatósága bármikor jogosult egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi területére érkező vagy onnan felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni.

(5) Kivételesen, amennyiben egy terrorcselekménnyel vagy súlyos nemzetközi bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és tényleges fenyegetésre adandó válaszként szükséges az adatokhoz való korai hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó hatósága bármikor jogosult egy másik tagállam utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi területére érkező vagy onnan felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni. Az ilyen jellegű kérelmeket szigorúan olyan adatokra kell korlátozni, amelyek egyedi esetekben terrorista bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében szükségesek.

(6) Az e cikk alapján történő információcsere történhet a nemzetközi bűnüldözési együttműködés bármely fennálló csatornájának használatával. A megkeresés és az információcsere során a használt csatornára irányadó nyelvet kell használni. Amikor a tagállamok megteszik a 3. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a sürgős esetben küldhető megkeresés ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság értesíti a tagállamokat a beérkezett tájékoztatásokról.

(6) Az e cikk alapján történő információcsere történhet az európai és nemzetközi bűnüldözési együttműködés – különösen az Europol vagy a 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozat szerinti nemzeti szervek – bármely fennálló csatornájának használatával. A megkeresés és az információcsere során a használt csatornára irányadó nyelvet kell használni. Amikor a tagállamok megteszik a 3. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a sürgős esetben küldhető megkeresés ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság értesíti a tagállamokat a beérkezett tájékoztatásokról.

Indokolás

Nem indokolt valamennyi légi utas személyes adatának rutinszerű cseréje. Az adatcserét szigorúan korlátozni kell a terrorista bűncselekmények megelőzésével, felderítésével, kivizsgálásával és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos esetekre, és a kérelmeket írásbeli indokolással kell ellátni, hogy lehetséges legyen ellenőrzésük.

Az információcserét már meglévő csatornákon kellene lebonyolítani. Ezért az Europolt kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Egy tagállam csak eseti alapon és az Unió és az adott harmadik ország közötti nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat harmadik országba PNR-adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

 

-a) mutatis mutandis teljesül a 7. cikkben rögzített valamennyi feltétel,

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 13. cikkében foglalt feltételek,

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 13. cikkében foglalt feltételek,

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges, és

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott céljaira való tekintettel szükséges, és

c) a harmadik ország vállalja, hogy kizárólag akkor adja át az adatokat másik harmadik ország részére, ha erre a tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított célok biztosítása érdekében szükséges.

c) a harmadik ország garantálja, hogy az adatokat kizárólag az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított célokra használja fel. E harmadik országnak tilos az adatok másik harmadik ország részére történő továbbítása.

 

d) a harmadik ország – túlzott késedelem vagy költség nélkül – az Európai Unióban alkalmazottakkal azonos hozzáférési jogot, valamint helyesbítésre, törlésre és kártérítésre irányuló jogokat biztosít az uniós polgároknak a PNR-adatok megőrzése tekintetében,

 

e) a harmadik ország biztosítja a PNR-adatok megfelelő és összehasonlítható szintű védelmét.

Indokolás

A PNR-adatokat csak akkor helyénvaló harmadik országoknak továbbítani, ha biztosított a megfelelő adatvédelem.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben említett utasnyilvántartó hatóságához történő elküldését követő 30 nap lejártával az utasnyilvántartó hatóság egy további öt éves időtartamban megőrzi az adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni minden olyan adatelemet, amely alkalmas annak az utasnak az azonosítására, akire a PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített PNR-adatok csak az utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott személyi állománya részére hozzáférhetők, akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti értékelési kritériumok kialakítására. A teljes PNR-adatokhoz történő hozzáférést csak az utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott célból, ha indokoltan feltételezhető, hogy erre szükség van egy nyomozás lefolytatása érdekében, illetve egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy kockázatra adandó válaszként, továbbá egy adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

törölve

Indokolás

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben meghatározott időszak lejártával töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatokat az (1) bekezdésben meghatározott időszak lejártával töröljék. Ez a kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat továbbították az illetékes hatóság számára, és azokat egy meghatározott személlyel vagy csoporttal szemben indított konkrét bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás összefüggésében használják, amely esetben az ilyen adatoknak az illetékes hatóság általi megőrzését a tagállam nemzeti joga szabályozza.

Indokolás

Az adatok öt év elteltével kötelező törlésének véglegesnek kell lennie. Jóllehet az itt megjelölt kivétel ésszerű, világossá kell tenni, hogy az adatok öt éven túli visszatartására csak meghatározott személy vagy személyek csoportja ellen indult nyomozás esetén megengedhető. A Bizottság megfogalmazása – „adott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás alá vonás“ – meghatározatlan számú személyre is vonatkozhat.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett találat eredményét az utasnyilvántartó hatóság mindaddig megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak a pozitív találatról történő tájékoztatása érdekében szükséges. Amennyiben valamely automatizált találatkereső művelet eredménye a további nem automatikus felülvizsgálat következtében negatívnak bizonyul, az eredményt legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló adatokat az öt év lejártakor még nem törölték a (3) bekezdéssel összhangban; ebben az esetben a naplót mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul szolgáló adatokat nem törlik.

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyezési eredményt az utasnyilvántartó hatóság kizárólag az illetékes hatóságok egyezésről történő tájékoztatásához szükséges ideig őrzi meg. Amennyiben valamely automatizált találatkereső művelet eredménye a további nem automatikus felülvizsgálat következtében negatívnak bizonyul, az alapul szolgáló adatokat a megfelelő adatbázisban ki kell javítani vagy törölni kell.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségük teljesítésének nem az előírt formátumban tesznek eleget, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti jogukkal összhangban visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat – többet között pénzbírságot – írjanak elő azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem továbbítják az ezen irányelv szerint előírt adatokat – amennyiben már összegyűjtötték azokat –, illetve ezen kötelezettségüknek nem az ICAO PNR-adatokra vonatkozó iránymutatásai szerint előírt formátumban tesznek eleget, vagy más módon megszegik az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket. A légi fuvarozókra nem róható ki szankció, ha egy harmadik állam hatóságai nem engedélyezik számukra a PNR-adatok továbbítását.

Indokolás

Az előírt formátumnak az ICAO (Dok. 9944) és a Vámügyi Világszervezet által elismert, világszerte elfogadott formátumot kell tekinteni.

Erre a kiegészítésre azért van szükség, mert a harmadik országokban az adattovábbítás terén eltérő jogszabályok vannak érvényben.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 21. és 22. cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas jellegével kapcsolatos rendelkezéseit alkalmazzák az ezen irányelv szerinti minden adatfeldolgozásra.

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 21. és 22. cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas jellegével kapcsolatos rendelkezéseit alkalmazzák az ezen irányelv szerinti minden adatfeldolgozásra. Azok a légi fuvarozók, melyek az utasok kapcsolatfelvételi adatait utazási irodáktól kapják meg, nem használhatják ezen adatokat üzleti célokra

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelékezéseknél a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jog értelmében elfogadott rendelkezések tágabb jogokat biztosítanak az utasoknak az adatokhoz való hozzáférésre, azok kiigazítására, törlésére és letiltására, a kártérítésre, a jogorvoslatra, az adatfeldolgozás bizalmas jellegére és az adatbiztonságra, úgy ez utóbbi rendelkezések alkalmazandók.

Indokolás

Bizonyos adatalanyok jogait, különösen az adatalanynak nyújtandó tájékoztatással kapcsolatos követelményeket megfelelőbben kezeli a 95/46/EK irányelv.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan feldolgozása, amely a személy faji vagy etnikai származására, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozik. Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan, utasnyilvántartó hatóság általi feldolgozása, amely a személy faji vagy etnikai származására, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozik. Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság ilyen információt felfedő PNR-adatokat kap, azokat haladéktalanul törli.

Indokolás

A terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése és feltárása esetében nem a légitársaságok, hanem az utasnyilvántartó hatóságok felelnek a PNR-adatok szűréséért és feldolgozásáért.

A légi fuvarozók azért rendelkeznek ezekkel az információkkal, mert azokat az utasok a rendelkezésükre bocsátották.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplózzák vagy dokumentálják a légi fuvarozók által végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az illetékes hatóságok naplóznak vagy dokumentálnak minden PNR-adatfeldolgozást, az utasnyilvántartó hatóság által végzett minden PNR-adattovábbítást és az illetékes hatóságok továbbá a más tagállamok vagy harmadik országok utasnyilvántartó hatósága általi adatkérést – még akkor is, ha azt visszautasítják – annak érdekében, hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az adatok épségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig kell megőrizni, kivéve ha az öt év lejártakor az alapul szolgáló adatokat még nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, amely esetben a naplókat az alapul szolgáló adatok törléséig kell megőrizni.

Indokolás

Ez a bekezdés nem a légitársaságok birtokában lévő PNR-adatokra, hanem az utasnyilvántartó hatóságoknak továbbított PNR-adatokra vonatkozik.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az adatvédelem terén különösen magas szintű biztonsági normákat kell alkalmazni, melyek igazodnak az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai vita mindenkori alakulásához, és amelyekbe folyamatosan beépítik az új ismereteket. Az alkalmazandó biztonsági normákkal kapcsolatos döntésekben az üzleti szempontokat legfeljebb másodsorban veszik figyelembe.

 

Különösen fontos előírni a technika mindenkori szintjének megfelelő titkosítási eljárást, amely

 

– megakadályozza, hogy az adatfeldolgozó rendszerek illetéktelen kezekbe kerülhessenek,

 

– biztosítja, hogy az adatfeldolgozó rendszer használatára felhatalmazott személyek kizárólag a hozzáférési engedélyükben megjelölt adatokhoz férhessenek hozzá, és hogy a személyes adatokat a feldolgozás és felhasználás során, valamint a mentést követően ne lehessen engedély nélkül olvasni, másolni, módosítani vagy törölni,

 

– biztosítja, hogy a személyes adatokat az elektronikus továbbításuk, szállításuk vagy adathordozóra való mentésük során ne lehessen engedély nélkül olvasni, másolni, módosítani vagy törölni, és hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy az adattovábbítást végző szervek várhatóan hová továbbítják a személyes adatokat.

 

Biztosítani kell, hogy utólagosan ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy sor került-e személyes adatok adatfeldolgozó rendszerekbe történő betáplálására, ilyen adatok módosítására vagy rendszerből való törlésére, illetve hogy e műveleteket ki hajtotta végre.

 

Biztosítani kell, hogy a személyes adatok megbízás alapján történő feldolgozása kizárólag a megbízó utasításai szerint történhessen.

 

Biztosítani kell a személyes adatok véletlenszerű megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szembeni védelmét.

 

Biztosítani kell az eltérő céllal gyűjtött adatok különálló feldolgozásának lehetőségét.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb légi személyfuvarozási jegyértékesítők a nemzetközi légi járatok utasait a légi járatra történő helyfoglaláskor és a jegy megvásárlásakor egyértelműen és pontosan tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják feldolgozás céljából, továbbá az adatmegőrzés időtartamáról, valamint arról, hogy az adatok lehetséges felhasználásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése, illetve arról, hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és megosztása, továbbá az adatvédelmi jogaikról, különösen arról, hogy panasszal fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő hatósághoz. Ugyanezeket az információkat a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb légi személyfuvarozási jegyértékesítők a nemzetközi légi járatok utasait a légi járatra történő helyfoglaláskor és a jegy megvásárlásakor egyértelműen és pontosan tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat az utasnyilvántartó hatóságokhoz továbbítják feldolgozás céljából, továbbá az adatmegőrzés időtartamáról, valamint arról, hogy az adatok lehetséges felhasználásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és megbüntetése, illetve arról, hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és megosztása, továbbá az adatvédelmi jogaikról, többek között az adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését és letiltását biztosító jogaikról, valamint arról, hogy panasszal fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő hatósághoz. Ugyanezeket az információkat a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

Indokolás

Pontosítás a személyes adatok védelme tekintetében.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Költségek

 

A Bizottság ...*-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv pénzügyi következményeiről. A jelentés különösen az utasoknál, a légi fuvarozóknál és a jegyértékesítőknél keletkező költségekre összpontosít. Adott esetben a jelentést jogalkotási javaslat kíséri, amelynek célja a pénzügyi terhek hatóságok és légi fuvarozók közötti megoszlásának harmonizálása az Unió egészében.

 

_____________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított 2 évet követően.

Indokolás

Az irányelvnek ki kell térnie a költségek kérdésére.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a hatályba lépését követő két éven belül megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a hatályba lépését követő két éven belül megfeleljenek. E rendelkezések elfogadásakor a tagállamok az uniós jog általános elveivel, valamint a szükségesség és arányosság követelményével összhangban járnak el. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt időpontban, azaz ennek az irányelvnek a hatályba lépését követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 30%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben megjelölt határidőt követő két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járat legalább 60%-ára vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A tagállamok biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt határidőt követő négy éven belül a 6. cikk (1) bekezdésében említett összes légi járatra vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik.

törölve

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) felülvizsgálja annak megvalósíthatóságát és szükségességét, hogy a belső légi járatokat ennek az irányelvnek a hatálya alá vonják, azon tagállamok tapasztalatainak tükrében, amelyek a PNR-adatokat a belső légi járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő két éven belül;

törölve

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát és az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban.

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról statisztikai információkat állítanak össze. E statisztikának tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi bűncselekményben esetleg érintett, azonosított személyek számát és az ezt követő olyan bűnüldözési cselekmények számát, amelyben PNR-adatokat használtak fel, légi fuvarozók és célállomások szerinti bontásban.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. Általános megjegyzések (beleértve a felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti kiskorúakra vonatozó minden rendelkezésre álló információt, így a kiskorú neve és neme, kora, az általa beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon megjelent gondnok neve és elérhetősége, valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút váró gondnok neve és elérhetősége, valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az indulási és az érkezési oldalon megbízott személy)

12. a felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti kiskorúakra vonatozó rendelkezésre álló információ

ELJÁRÁS

Cím

Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR)

Hivatkozások

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

15

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pablo Zalba Bidegain

ELJÁRÁS

Cím

Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR)

Hivatkozások

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Vélemény

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.2.2011

Előadó

       A kijelölés dátuma

Michael Cramer

17.3.2015

Az elfogadás dátuma

17.3.2015

 

 

 

Eredmény

Jóváhagyva a jegyzőkönyvben

 

Jelen lévő tagok

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Jelen lévő póttagok

Ivo Belet, Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

(1)

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Lásd: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

A 2008. október 8-i határozat, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(4)

a 2010. március 2-i határozat, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.


ELJÁRÁS

Cím

Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR)

Hivatkozások

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.2.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

26

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Benyújtás dátuma

24.8.2015


BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ VISSZAUTALÁS

A 60. cikk (3) bekezdése értelmében a bizottsághoz történő visszautalás dátuma

 

6.6.2014

 

Jelentéstétel határideje

0.0.0000

Előadó(k)

  A megerősítés/kijelölés dátuma

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Vizsgálat a bizottságban

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Az elfogadás dátuma

15.7.2015

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

26

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Benyújtás dátuma

24.8.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat