JELENTÉS az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

  21.9.2015 - (COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD)) - ***I

  Jogi Bizottság
  Előadó: Heidi Hautala
  (Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)
  PR_COD_Codification


  Eljárás : 2014/0309(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0256/2015
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0256/2015
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

  (COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0667),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0232/2014),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0256/2015),

  A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

  1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

   

   

   

   

  A JOGI SZOLGÁLATOK

  TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

  Brüsszel, 2014. december 16.

  VÉLEMÉNY

    A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

      TANÁCS

      BIZOTTSÁG

  Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről

  COM(2014)0667, 2014. október 28. – 2014/0309(COD)

  Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2014. november 13-én összeült, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent említett javaslatot.

  Ezen az ülésen[2] az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletet egységes szerkezetbe foglaló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza, azok érdemi változtatása nélkül.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem (kodifikált szöveg)

  Hivatkozások

  COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  28.10.2014

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Heidi Hautala

  1.7.2015

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  15.9.2015

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  22.9.2015

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
  • [2]   A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.