Postopek : 2014/0309(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0256/2015

Predložena besedila :

A8-0256/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2016 - 6.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0207

POROČILO     ***I
PDF 493kWORD 76k
21.9.2015
PE 560.915v02-00 A8-0256/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Heidi Hautala

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0667),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0232/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0256/2015),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije obravnavani predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 16. december 2014

MNENJE,

                                   NAMENJENO EVROPSKEMU PARLAMENTU,

                                                              SVETU IN

                                                              KOMISIJI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije

COM(2014)0667 – 28.10.2014 – 2014/0309(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti s točko 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala dne 13. novembra 2014, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na sestanku(2) preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki kodificira Uredbo Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in soglasno ugotovila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                                   H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                               pravni svetovalec                    generalni direktor

POSTOPEK

Naslov

Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)

Datum predložitve EP

28.10.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Datum sprejetja

15.9.2015

 

 

 

Datum predložitve

22.9.2015

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

(2)

Posvetovalna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna jezikovna različica obravnavanega besedila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov