Eljárás : 2014/0305(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0257/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0257/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/05/2016 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0206

JELENTÉS     ***I
PDF 594kWORD 75k
21.9.2015
PE 560.912v02-00 A8-0257/2015

az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Heidi Hautala

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

PR_COD_Codification

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0660),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0229/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. december 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0257/2015),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2015. január 13.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (kodifikált szöveg)

COM(2014)0660, 2014. január 27. – 2014/0305(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2014. november 13-én összeült, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent említett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával(3) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletet kodifikáló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy az 597/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdése tekintetében helyesbítést kell közzétenni. Az albekezdés jelenlegi szövegezéséből törölni kell a „termelő” szót. E szükséges helyesbítés következtében az említett albekezdés szövege a következő: „E bekezdés alkalmazásában az egyik fél akkor irányítja a másikat, ha jogi vagy működési szempontból abban a helyzetben van, hogy az utóbbit korlátozhatja vagy utasíthatja”.

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelem (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.10.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

12.11.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.9.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

22.9.2015

(1)

HL C 230., 2015.7.14., 129. o.

(2)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

(3)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat