Postupak : 2015/0160(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2015

Rasprave :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0332

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 555kWORD 118k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0365),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0192/2015),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune o financijskoj usklađenosti prijedloga,

–       uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 16. rujna 2015. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za ribarstvo,

–       uzimajući u obzir članak 59., članak 50. stavak 1. i članak 41. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0260/2015),

A.     budući da je prijedlog o izmjeni uredbe iznimna mjera čiji je cilj pružanje neposredne pomoći Grčkoj na način da joj se prije kraja 2015. omogući pristup sredstvima Unije za kohezijsku politiku koja su još dostupna iz programskog razdoblja od 2007. do 2013., kao i korištenje njima, te je stoga njegovo usvajanje hitno;

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

EXPLANATORY STATEMENT

Greece has been affected by the consequences of the financial crisis in a unique manner. The country has to face liquidity shortages and a lack of public funds available for the public investment needed to foster a sustainable recovery. This has created an exceptional situation which needs to be addressed with specific measures.

It is vital that the lack of liquidity and of public funds in Greece do not hinder investment under programmes supported by the European Regional Development Fund, the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund and by the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

The Commission has thus proposed to amend the Common Provisions Regulation in order to:

-          provide additional pre-financing for 2014-2020 cohesion policy operational programmes under the Investment for Growth and Jobs Goal and for programmes financed from the European Maritime and Fisheries Fund in Greece;

-          allow for the ceiling for the cumulative total of pre-financing and interim payments to be 100% and to increase the co-financing rate for 2007-2013 operational programmes for the Convergence and Regional competitiveness and employment objectives in Greece to 100%.

To ensure that the additional initial pre-financing amount is effectively used and reaches beneficiaries of the ESF, the Cohesion Fund and the EMFF as soon as possible so that they can make planned investments and be promptly reimbursed following the submission of their payment applications, the additional pre-financing amount should be repaid to the Commission if it is not followed by an adequate level of payment applications submitted to the Commission within a certain deadline.

The European Parliament takes note of the urgency of the support needed. Accordingly, a simplified procedure without amendments was decided for this Regulation. This procedure should contribute to the overall efforts to help Greece and allow the Regulation to enter into force as soon as possible.

mišljenje Odbora za proračune o financijskoj usklađenosti

gđa Iskra Mihaylova

Predsjednica

Odbor za regionalni razvoj

BRUXELLES

Predmet:         Mišljenje o pitanjima financijske usklađenosti Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku (COM(2015)0365 – C8 0192/2015 – 2015/0160(COD))

Poštovana gđo predsjednice,

ovaj prijedlog upućen je 7. rujna 2015. Odboru za proračune radi davanja mišljenja. Nakon ocjene prijedloga, u svojstvu njegova predsjednika pozvao sam Odbor za proračune da razmotri pitanja u vezi s financijskom usklađenošću prijedloga s VFO-om u skladu s člankom 41. stavkom 4. Poslovnika.

Odbor je razmatrao gore navedeno pitanje na sjednici od 14. rujna 2015. i ocijenio da je navedeni zakonodavni prijedlog kojim se nastoji, s jedne strane, povećati razinu početnog pretfinanciranja za programe kohezijske politike Grčke u okviru cilja ulaganja u rast i radna mjesta i za programe u sklopu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014. – 2020. te, s druge strane, u okviru ciljeva konvergencije te regionalne konkurentnosti i zapošljavanja povećati najveće stope sufinanciranja za operativne programe iz razdoblja 2007. – 2013. za svaku prioritetnu os grčkih programa na 100 % i ukinuti gornju granicu plaćanja za te programe. Povrh pojačanog financiranja na početku razdoblja u iznosu od 2 025 600 EUR, zahvaljujući ukidanju obveze nacionalnog sufinanciranja, zajedno s primjenom najviše stope sufinanciranja od 100 % za prihvatljive rashode, očekivane uštede za grčki proračun trebale bi iznositi gotovo 2 milijarde EUR. Tim izmjenama pravila Uredbe o zajedničkim odredbama predloženim se mjerama nastoji riješiti kritičan nedostatak likvidnosti u grčkoj ekonomiji i dati neposredan i toliko potreban poticaj ulaganjima te tako što prije pokrenuti veći broj projekata.

Zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da je Odbor pozdravio ovaj prijedlog koji je Komisija podnijela te odlučio da je financijski usklađen s VFO-om. Pozitivna ocjena temelji se na mišljenju Odbora da će pojačano financiranje na početku proračunskog razdoblja odobrenim sredstvima za plaćanja u iznosu od više od 2 milijarde EUR biti u cijelosti neutralizirano u okviru trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira te ono stoga neće utjecati na proračun u razdoblju 2014. – 2020.

Odbor bi ovom prilikom Komisiji htio uputiti niz pitanja koja se u prvom redu odnose na situaciju u vezi s plaćanjima 2015. i 2016., a na koju utječe i predmetni prijedlog.

 Prvo, zastupnici su izrazili zabrinutost u pogledu dodatnih odobrenih sredstava za plaćanja tijekom 2015. koja proizlazi iz predmetnog prijedloga prema kojemu se ne izmjenjuje proračun za 2015. u obliku u kojem ga je donijelo proračunsko tijelo. Hitno se traže dodatne informacije o tom pitanju; u prvom redu razlozi zašto Komisija ne predviđa potrebu za izradom nacrta izmjene proračuna.

• Drugo, u svojem prijedlogu od 17. srpnja Komisija obrazlaže da se više od 1 milijarde EUR u plaćanjima može osloboditi tijekom 2015. zbog niže razine zahtjeva za privremena plaćanja. Odbor traži dodatne informacije u vezi s programima na koje se ta kašnjenja odnose i razloge za to.

• Treće, Odbor je zabrinut zbog učinka koji će očekivana zakašnjenja u tim programima vjerojatno imati na buduća plaćanja, posebno u 2016., te kako će se iznaći rješenje za to, posebno kada je riječ o nadolazećim pregovorima o nacrtu proračuna za 2016.

• Četvrto, Odbor očekuje od Komisije da što prije razjasni kako namjerava pojačano financirati odobrena sredstva 2016., s obzirom na to da više ne namjerava predložiti pismo izmjene. Odbor želi da se u kontekstu pregovora o razini plaćanja u proračunu za 2016. to pitanje u potpunosti razjasni.

 Naposljetku, Odbor smatra da će Grčka, ako prije kraja 2016. osjetno ne ubrza podnošenje zahtjeva za plaćanja za predmetne programe, biti suočena s rizikom od povrata dodatnih početnih iznosa pretfinanciranja. Odbor želi da ga se redovito obavještava o napretku postignutom u tom pogledu kako bi ocijenio je li Grčka u stanju ubrzano provesti programe u tako kratkom roku.

U svrhu odgovornog i pravovremenog proračunskog planiranja Odbor sa zanimanjem iščekuje dodatne pojedinosti o svakom od tih pitanja u što kraćem roku, a najkasnije do početka mirenja za nacrt proračuna za 2016.

Na sjednici od 21. rujna 2015. Odbor za proračune odlučio je s 22 glasa za, 3 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom(3) preporučiti Vam  da ovo pismo priložite konačnom izvješću Odbora za regionalni razvoj kako bi Komisija ta pitanja mogla razmotriti i na temelju njih poduzeti daljnje radnje.

S poštovanjem,

Jean Arthuis

16.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/1060(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Thomas Händel

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor predloži da Europski parlament usvoji stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije.

POSTUPAK

Naslov

Zajedničke odredbe o europskim fondovima s obzirom na posebne mjere za Grčku

Referentni dokumenti

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

7.9.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

7.9.2015

Izvjestitelj za mišljenje

Datum imenovanja

Thomas Händel

3.9.2015

Promjena iznosa financijskih sredstava

Datum mišljenja odbora BUDG

BUDG

 

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.9.2015

 

 

 

Datum usvajanja

15.9.2015

 

 

 

PRILOG: Pismo Odbora za ribarstvo

Iskra MIHAYLOVA

Predsjednica Odbora za regionalni razvoj

WIC M0 2029

Predmet:          Hitan zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe o zajedničkim odredbama, COM(2015)0365 završna verzija, s obzirom na posebne mjere za Grčku

Poštovana predsjednice,

od Odbora za ribarstvo je, kao što znate, zatraženo mišljenje o prijedlogu Komisije COM(2015)0365 o izmjeni Uredbe o zajedničkim odredbama s obzirom na posebne mjere za Grčku.

Na izvanrednoj sjednici koordinatora, održanoj 7. rujna 2015., koordinatori su odlučili podržati zahtjev za pojednostavljenim postupkom iz članka 50. Poslovnika kako bi Odbor REGI prijedlog mogao brzo usvojiti te kako bi se o njemu moglo glasati na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu.

Kada je riječ o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i povezanoj proračunskoj liniji (linija 11 06 60 – Promicanje održivog i konkurentnog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarskih područja te poticanje provedbe zajedničke ribarstvene politike), Odbor za ribarstvo želi naglasiti Odbori REGI da je važno zajamčiti da se iznos dodatnog početnog pretfinanciranja učinkovito iskoristi te da, što je prije moguće, stigne do korisnika Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kako bi im se omogućilo ostvarivanje predviđenih ulaganja i, nakon što podnesu zahtjeve za plaćanje, brz povrat troškova.

Trebalo bi također povećati maksimalnu stopu sufinanciranja i podići gornju granicu koja se primjenjuje za isplate programima na kraju programskog razdoblja.

S poštovanjem,

Alain CADEC

POSTUPAK

Naslov

Zajedničke odredbe o europskim fondovima s obzirom na posebne mjere za Grčku

Referentni dokumenti

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.7.2015

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

7.9.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

17.9.2015

Promjena iznosa financijskih sredstava

       Datum mišljenja odbora BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Datum usvajanja

17.9.2015

 

 

 

Datum podnošenja

23.9.2015

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(3)

Na konačnom glasanju nazočni su bili: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand i Daniele Viotti

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti