BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Procedure : 2014/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0276/2015
Indgivne tekster :
A8-0276/2015
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: