Διαδικασία : 2014/0268(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0276/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0276/2015

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0296

30.9.2015
A8-0276/2015
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1489kWORD 964k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου