MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Menettely : 2014/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0276/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0276/2015
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: