ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Procedūra : 2014/0268(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0276/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0276/2015
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: