SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących warunków granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Procedura : 2014/0268(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0276/2015
Teksty złożone :
A8-0276/2015
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: