RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Procedură : 2014/0268(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0276/2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: