POROČILO
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Postopek : 2014/0268(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0276/2015
Predložena besedila :
A8-0276/2015
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: