MÁSODIK JELENTÉS az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Ryszard Czarnecki

Eljárás : 2014/2135(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0285/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0285/2015
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  tekintettel 2015. április 29-i, a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[3], valamint az az ECSEL Közös Vállalkozás (korábban ENIAC Közös Vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[4],

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre[6],

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre[7] és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[8] ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[9],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0285/2015),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[10],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[11],

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  tekintettel 2015. április 29-i, a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[12], valamint az az ECSEL Közös Vállalkozás (korábban ENIAC Közös Vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[13],

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a 2007. december 20-i, az ENIAC közös vállalkozás megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 72/2007/EK tanácsi rendeletre[15],

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre[16] és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[17] ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0285/2015),

1.  jóváhagyja az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0285/2015),

A.  mivel az ENIAC közös vállalkozást („a közös vállalkozást”) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztése érdekében kutatási ütemtervet szabjon meg és hajtson végre;

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júniusában pénzügyi autonómiát kapott,

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság, továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (AENEAS);

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá;

E.  mivel az AENEAS legfeljebb 30 000 000 euróval járul hozzá a közös vállalkozás működési költségeihez, továbbá a tagállamok természetbeni hozzájárulásokat nyújtanak a működési költségekhez és az uniós hozzájárulás legalább 1,8-szeresét kitevő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak;

F.  mivel az ENIAC és az ARTEMIS Közös Vállalkozás összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék korlátozó véleményt adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel az éves beszámolók alapján nem tudta megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia – amely nagymértékben támaszkodik a projektekkel kapcsolatos költségigénylések nemzeti finanszírozó hatóságok általi ellenőrzésére– megfelelő biztosítékot nyújt az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

3.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a Számvevőszék lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy megfelelő biztosítékokat szerezzen a nemzeti finanszírozó hatóságok által végzett ellenőrzésekről; megjegyzi továbbá, hogy az ECSEL közös vállalkozás további értékeléseket végez a nemzeti minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan, a közös vállalkozás és az ARTEMIS közös vállalkozás egyesülését követően;

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás gyakorlati intézkedéseket alakított ki a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan; tudomásul veszi, hogy a gyakorlati intézkedések magukban foglalják egy külön jelentéstételi formanyomtatvány bevezetését, amelyet a nemzeti minőségbiztosítási rendszerek közös vállalkozás általi értékelése és a Számvevőszék által a nemzeti finanszírozó hatóságoknál tett látogatások egészítenek ki;

5.  tudomásul veszi, hogy 2012-ben a költségigényléseknek a közös vállalkozás által végzett korlátozott felülvizsgálata volt az egyik eleme a minőségbiztosítás javításának, amely lehetővé tette a közös vállalkozás számára, hogy a külön formanyomtatvány bevezetését megelőzően figyelemmel kísérje, mely ügyleteket nyújtottak be ellenőrzésre; megjegyzi, hogy ez a mintavétel azt mutatta, hogy 2012-ben kevés nemzeti ellenőrzés kezdődött el, 2014-ben viszont már lehetővé téve a tényleges statisztikai értékeléseket;

6.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 23 nemzeti finanszírozó hatóság tett közzé tájékoztatást ellenőrzési stratégiájáról, ami az összes odaítélt támogatás 95%-át teszi ki; üdvözli, hogy a közös vállalkozás által kapott információk kiegészítése érdekében a Számvevőszék további információkat szerez be közvetlenül a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, hogy véleményt alkothasson az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

7.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy előrelépéseket tett azon cselekvési terv végrehajtása terén, melynek célja a Számvevőszék korlátozó véleményében feltárt hiányosságok orvoslása; megjegyzi, hogy a nemzeti rendszerek által nyújtott biztosítékokat a teljes támogatás 54%-át kitevő országok tekintetében pozitívan értékelték, míg a többi ország vonatkozásában az értékelés a végrehajtás előrehaladott szakaszánál tart, és ezáltal az értékelés a támogatások 84%-át fogja lefedni; kéri a közös vállalkozást, hogy folytassa az értékelést, hogy elérje az összes támogatás 100%-os lefedését;

8.  tudomásul veszi, hogy a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatosan munkaértekezletet szerveztek, amelyen jelen voltak a Számvevőszék, a Bizottság és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának képviselői, valamint a közös vállalkozásban szerepet vállaló nemzeti finanszírozó hatóságok képviselői is; megjegyzi, hogy ez a műhelytalálkozó rámutatott az európai programok követelményeire, és lehetővé tette az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti finanszírozó hatóságokkal;

9.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás új módszertant dolgozott ki a fennmaradó hibaarány becslésére, amely hasonló a közösen kezelt finanszírozásért felelős bizottsági szolgálatok által használt módszerhez; tudomásul veszi, hogy a fennmaradó hibaarány 157 ellenőrzött tranzakció alapján végzett első értékelése 0,73% volt, míg egy 331 tranzakció alapján nemrégiben végzett újbóli értékelés szerint a hibaarány 0,66% volt, a 2%-os lényegességi küszöb alatt;

10.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a tagállami hozzájárulások az 1,8-as szint alatt maradtak, amint azt az állami támogatási szabályok által megszabott korlátozások betartása érdekében a közös vállalkozás alapszabálya is előírja; megjegyzi, hogy az ágazati szereplők tekintetében a nagy kísérleti projektekben a közfinanszírozás összege nem haladhatja meg a 25%-ot, míg a közös vállalkozás alapszabálya az egyes résztvevők számára ugyanazon visszatérítési rátát írja elő;

11.  elismeri, hogy az alacsonyabb tagállami befizetéseket a magánszektor megnövekedett hozzájárulásai bőven ellensúlyozták, azaz az összköltségek 65%-át tették ki, és ezáltal az az uniós finanszírozás tekintetében komoly tőkeáttételt értek el;

12.  megjegyzi, hogy a Bizottság értékelést fog végrehajtani az ENIAC tevékenységének felmérése érdekében az ECSEL közös technológiai kezdeményezés létrehozásának dátumáig, az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló 72/2008/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően, amelyet a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésnél figyelembe kell venni;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy összegyűjtötték és a közös vállalkozás honlapján közzétették az ügyvezető igazgató és a vezetők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, amint azt a személyzeti szabályzat és a végrehajtási szabályok is előírják; megjegyzi, hogy létrehozták és rendszeresen karbantartják az összeférhetetlenségre, valamint a meghozott intézkedésekre vonatkozó valamennyi azonosított információt tartalmazó átfogó adatbázist;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

14.  emlékeztet arra, hogy a hetedik keretprogramról (FP7) szóló határozat[19] egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a 10 000 000 EUR uniós támogatásra jutó 211,5 publikáció és 16,6 szabadalom a kutatási eredmények magas termelékenységét mutatja, és ez a 7. keretprogram koordinátorai által eddig megfogalmazott valamennyi kívánalomnak megfelel.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

22.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch

 • [1]  HL C 452., 2014.12.16., 26. o.
 • [2]  HL C 452., 2014.12.16, 27. o.
 • [3]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0165.
 • [4]  HL L 248., 2002.09.16., 1. o.
 • [5]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [6]  HL L 30., 2008.02.04., 21. o.
 • [7]  HL L 169., 2004.06.07., 152. o.
 • [8]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [9]  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
 • [10]  HL C 452., 2014.12.16., 26. o.
 • [11]  HL C 452., 2014.12.16., 27. o.
 • [12]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0165.
 • [13]  HL L 248., 2002.09.16., 1. o.
 • [14]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [15]  HL L 30., 2008.02.04., 21. o.
 • [16]  HL L 169., 2014.06.07., 152. o.
 • [17]  HL L 357., 2002.12.31, 72. o.
 • [18]  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
 • [19]  Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2006–2007) szóló, 2013. december 7-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 7. cikke (HL L 412., 2006.6.30., 6. o.).