Proċedura : 2015/2107(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0312/2015

Testi mressqa :

A8-0312/2015

Dibattiti :

PV 24/11/2015 - 14
CRE 24/11/2015 - 14

Votazzjonijiet :

PV 25/11/2015 - 9.8
CRE 25/11/2015 - 9.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0411

ABBOZZ TA’ RAPPORT     
PDF 246kWORD 214k
26.10.2015
PE 557.257v02-00 A8-0312/2015

dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

(2015/2107(INI))

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Ole Christensen

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

(2015/2107(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-preambolu u l-Artikoli 3 u 6 tiegħu,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari l-Artikoli 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 u 168 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikoli 1, 3, 27, 31, 32 u 33 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea tat-3 ta’ Mejju 1996, b’mod partikolari l-Parti I u l-Parti II, l-Artikolu 3 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Philadelphia tal-10 ta’ Mejju 1944 dwar il-miri u l-għanijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO),

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-ILO fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol,

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2015 dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali 2014-2020 (6535/15) u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Ottubru 2015 dwar aġenda ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex tippromwovi kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (direttiva qafas) u d-direttivi individwali tagħha(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol(3),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb li jiġu simplifikati u razzjonalizzati r-rapporti dwar l-implimentazzjoni prattika(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014-2020 (COM(2014)0332),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Intejbu l-kwalità u l-produttività fuq ix-xogħol: Strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol" (COM(2007)0062),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Aġenda soċjali mġedda: Opportunitajiet, aċċess u solidarjetà fl-Ewropa tas-seklu 21" (COM(2008)0412),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Qafas dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol adottat mis-sħab soċjali (SEC(2011)0241),

–   wara li kkunsidra "EWROPA 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020), u l-objettiv ewlieni tagħha li żżid il-livelli ta’ impjieg sa 75 % sal-aħħar tad-deċennju fl-Unjoni Ewropea, inkluż permezz ta’ aktar involviment tan-nisa, tal-ħaddiema akbar fl-età u integrazzjoni aħjar tal-migranti fil-forza tax-xogħol,

–   wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni intitolata "Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli" (COM(2012)0055),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2014)0130),

–   wara li kkunsidra l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2015 (COM(2014) 0902 finali) u r-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi (COM(2014)0906),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Settembru 2001 dwar il-fastidju fuq il-post tax-xogħol(5),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament li tittrażmetti l-ftehim dwar il-qafas Ewropew fuq il-fastidju u vjolenza fuq ix-xogħol (COM(2007)0686),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Frar 2005 dwar il-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2006 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ħarsien tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa Ewropej minn infezzjonijiet ġejjin mid-demm minħabba korrimenti li jirriżultaw minn labar tas-siringi(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni tax-xogħol deċenti għal kulħadd(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar l-istrateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Marzu 2009 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-rieżami ta’ nofs il-perjodu tal-istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2013 dwar theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu(12),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Jannar 2014 dwar spezzjonijiet tax-xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa(13),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta’ Diċembru 2014 u l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta’ Frar 2015 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (2014-2020),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol,

–   wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta dwar is-Saħħa u l-Benessri Mentali mnedija fl-2013,

–   wara li kkunsidra l-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" u l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-kampanja attwali tal-Aġenzija UE-OSHA intitolata "Healthy Workplaces Manage Stress" (Inqas Stress għal iktar Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0312/2015),

A.   billi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tajba li jipproteġu s-saħħa fiżika u mentali huma dritt fundamentali(14) tal-ħaddiema individwali li għandu valur pożittiv fih innifsu;

B.  billi l-kriżi ekonomika wasslet għal żieda fl-insigurtà tax-xogħol u impjiegi atipiċi kif ukoll għal inqas qligħ tal-kumpaniji, speċjalment għall-SMEs; billi dan ma jfissirx li ma nibqgħux inżommu quddiem għajnejna l-importanza tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol kif ukoll l-ispejjeż soċjali u individwali għolja ta’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol li jirriżultaw minn nuqqas ta’ konformità;

C.   billi s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma ta’ importanza fundamentali għas-soċjetà kif ukoll bħala investiment li għandu effett pożittiv fuq il-produttività u l-kompetittività tal-kumpaniji u jtejjeb ukoll is-sostenibbiltà tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u jippermetti lin-nies biex jaħdmu f’saħħa tajba sal-età tal-irtirar statutorja; billi inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard ikkaġunat mix-xogħol huma ta’ piż ferm kbir għas-soċjetà, u t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol madwar l-Ewropa jista’ jikkontribwixxi għall-irkupru ekonomiku u għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020, fejn s'issa ftit li xejn sar progress biex tintlaħaq il-mira ta’ rata ta’ impjieg ta’ 75 % għal persuni li għandhom bejn 20 u 64 sena;

D.  billi l-prevenzjoni tar-riskji fuq il-post tax-xogħol, il-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà u l-protezzjoni tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol huma kruċjali biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u b'hekk tiġi protetta s-saħħa tal-ħaddiema, li min-naħa tagħha tagħti benefiċċji ekonomiċi u soċjali sostanzjali lill-ħaddiem ikkonċernat u lis-soċjetà kollha kemm hi; billi 9 minn 10 stabbilimenti fl-UE-28 li jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju regolari jqisuhom bħala mezz utli biex jiġġestixxu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol(15);

E.  billi l-Artikolu 153 tat-TFUE jgħid li l-Unjoni se tappoġġa u tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri fit-titjib b'mod partikolari tal-ambjent tax-xogħol biex tipproteġi s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema;

F.  billi t-tixjiħ tal-popolazzjoni tal-UE hija waħda mill-isfidi ewlenin tal-Istati Membri; billi hemm inugwaljanzi fl-istennija tal-għomor bejn il-kategoriji soċjoprofessjonali u d-diffikultà fix-xogħol; billi, minbarra l-problemi muskoloskeletali (MSDs), il-ħaddiema ta' 'l fuq minn 55 sena huma partikolarment sensittivi għall-kanċer, il-mard tal-qalb, il-problemi respiratorji u l-problemi tal-irqad(16); billi l-indikatur dwar is-snin ta’ ħajja f’saħħitha mar lura b'1.1 sena għan-nisa u b'0.4 sena għall-irġiel bejn l-2010 u l-2013, u dan jissottolinja l-ħtieġa li tiżdied l-aspettattiva ta’ ħajja f’saħħitha, li din tkun tippermetti wkoll li aktar nies jibqgħu fis-suq tax-xogħol sakemm effettivament jilħqu l-età tal-irtirar statutorja;

G.   billi l-kanċers huma l-kawża primarja tal-imwiet relatati max-xogħol(17), segwiti minn mard kardjovaskulari u respiratorju, filwaqt li l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol huma biss minoranza żgħira ħafna tal-imwiet; billi problemi kroniċi ta’ saħħa, bħal pereżempju mard muskoloskeletali (MSD), huma mifruxa sew fl-UE u jistgħu jillimitaw l-abilità tal-persuni biex jidħlu jew jibqgħu f’impjieg bi ħlas(18), u billi huwa vitali li jiġu identifikati minn kmieni l-ħaddiema li jinsabu f'riskju;

H.  billi l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż diretti mġarrba mill-kumpaniji bħala riżultat tal-politiki tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) li jippromwovu l-benessri tas-saħħa, ambjent ta' xogħol ta' kwalità tajba u produttività huma aktar baxxi b’mod sinifikanti minn dawk assoċjati ma’ mard ikkaġunat mix-xogħol u aċċidenti li l-qafas regolatorju tal-UE jimmira li jipprevjeni(19); billi xi studji jissuġġerixxu li għall-kumpaniji "ritorn fuq il-prevenzjoni" jista' jkun sinifikanti(20);

I.   billi r-rata tal-korriment fatali fuq il-post tax-xogħol u l-proporzjon ta’ ħaddiema, li jirrapportaw li s-saħħa fiżika u mentali u s-sigurtà tagħhom jinsabu f’riskju minħabba x-xogħol tagħhom, tvarja b’mod sinifikanti madwar l-Istati Membri(21) u setturi ta’ attività ekonomika, u dan jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm fokus aktar qawwi fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar l-OSH bħala element importanti tal-ħarsien tas-saħħa u l-produttività tal-ħaddiema;

J.  billi l-istress fuq il-post tax-xogħol b’mod partikolari, u r-riskji psikosoċjali b’mod ġenerali, huma problema li dejjem qed tikber għall-impjegati u l-impjegaturi madwar l-UE u kważi nofs il-ħaddiema kollha jqisu din il-problema preżenti fuq il-post tax-xogħol tagħhom; billi l-istress fuq il-post tax-xogħol jikkontribwixxi għall-assenteiżmu, iħalli impatt negattiv fuq il-produttività u jammonta għal kważi nofs in-numru ta’ jiem ta’ xogħol mitlufa kull sena; billi l-azzjonijiet meħuda biex jimmaniġġjaw ir-riskji psikosoċjali jvarjaw madwar l-Istati Membri(22);

K.  billi leġiżlazzjoni dwar l-OSH qawwija, implimentata tajjeb u infurzata hija prekondizzjoni importanti għal konformità ma’ rekwiżiti tal-OSH, li tissalvagwardja s-saħħa u l-produttività tal-ħaddiema matul il-ħajja tax-xogħol; billi l-ispezzjonijiet tax-xogħol għandhom rwol importanti fl-implimentazzjoni ta’ politiki tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-livell reġjonali u lokali, u billi l-issodisfar tal-obbligi legali hija r-raġuni ewlenija għal ħafna kumpaniji biex jimmaniġġjaw l-OSH u jistabbilixxu miżuri preventivi ġenerali(23);

L.  billi l-involviment, il-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza komprensivi tal-ħaddiema fil-livell tal-kumpaniji u impenn min-naħa tal-maniġment huma importanti ħafna għall-prevenzjoni b'suċċess tar-riskju fuq il-post tax-xogħol(24) u billi postijiet tax-xogħol organizzati mit-trade unions għandhom rati aktar baxxi ta’ aċċidenti u mard;

M.  billi l-ġlieda kontra l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol tista' tirnexxi biss bil-promozzjoni ta' approċċ iffokat fuq il-persuna, f'kull aspett tal-proċess ta' produzzjoni;

N.  billi huma meħtieġa riżorsi suffiċjenti biex jittrattaw b’mod xieraq ir-riskji tal-OSH kemm ġodda u emerġenti kif ukoll dawk tradizzjonali, fosthom ir-riskji tal-asbestos, in-nanomaterjali u dawk psikosoċjali; billi ħafna ħaddiema, inklużi ħaddiema tal-kostruzzjoni, huma potenzjalment esposti għall-asbestos;

O.  billi l-impjieg prekarju għandu effetti negattivi fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u qed idgħajjef l-istrutturi eżistenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; billi l-impjieg prekarju jista' jeskludi l-ħaddiema minn taħriġ u aċċess għal servizzi tal-OSH u huwa assoċjat ma’ stress mentali minħabba fl-insigurtà tax-xogħol(25); billi d-Direttiva Qafas 89/391/KEE tpoġġi r-responsabbiltà fuq l-impjegaturi biex tiġi stabbilita politika ta' prevenzjoni sistematika li tikkonċerna r-riskji kollha; billi l-esternalizzazzjoni tax-xogħol permezz ta’ sottokuntrattar u aġenzija tax-xogħol temporanju jistgħu jagħmluha aktar diffiċli li tiġi identifikata r-responsabbiltà fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-OSH; billi x-xogħol mhux iddikjarat u x-xogħol indipendenti fittizju jikkostitwixxu sfida serja għall-implimentazzjoni ta’ miżuri OSH u s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema;

P.   billi s-sħab soċjali għandhom rwol importanti fil-proċess tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-OSH f’livell nazzjonali, internazzjonali u tal-UE; billi l-Artikoli 153 sa 155 tat-TFUE jistabbilixxu l-kamp ta' applikazzjoni u l-awtorità tas-sħab soċjali biex jinnegozjaw u jsaħħu ftehimiet relatati mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

Q.   billi l-qafas regolatorju tal-UE għandu l-għan li jipprevjeni aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema kollha; billi aktar ma tkun żgħira l-kumpanija anqas ma l-ħaddiema jiġu infurmati dwar ir-riskji tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; billi ġie ppruvat li ma teżisti l-ebda rabta bejn in-numru ta' aċċidenti u d-daqs tal-kumpanija; billi r-rati ta’aċċidenti tassew jiddependu fuq it-tip ta’ produzzjoni u s-settur ta’ operat(26);

R.   billi d-disponibbiltà u l-komparabbiltà tad-data dwar il-mard ikkaġunat mix-xogħol fil-livell tal-UE mhumiex biżżejjed(27);

S.  billi l-fastidju sesswali fuq ix-xogħol, u s-sens ta' insigurtà li dan joħloq, għandhom jiġu miġġielda;

T.  billi s-segregazzjoni fuq il-post tax-xogħol, id-differenza bejn il-pagi, il-ħin tax-xogħol, il-postijiet tax-xogħol, il-kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol, is-sessiżmu u d-diskriminazzjoni sesswali, kif ukoll id-differenzi assoċjati mal-aspetti fiżiċi partikolari tal-maternità, huma fatturi li jistgħu jaffettwaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa;

U.   billi jeżisti l-isterjotip li n-nisa għandhom impjiegi b'anqas riskju, billi l-opinjoni ġenerali fl-Ewropa hi li t-tqassim tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa qatt ma jkun newtrali, u billi, ġeneralment, il-fatt li t-tqassim joskura l-problemi tas-saħħa, u bħala riżultat ta' dan tittieħed azzjoni anqas preventiva b'rabta mal-impjiegi tan-nisa;

V.  billi fl-UE, l-impjieg tan-nisa huwa konsiderevolment ogħla fis-settur tas-servizzi milli fl-industrija, u n-nisa spiss huma impjegati fis-setturi soċjali u tas-saħħa, kif ukoll bl-imnut, il-manifattura, l-edukazzjoni u l-attivitajiet tan-negozju b’konċentrazzjoni dejjem akbar ta’ nisa li jaħdmu part-time u f’impjiegi prekarji, u dan għandu implikazzjonijiet sinifikanti għall-OSH;

W.  billi n-nisa jistgħu jiffaċċjaw riskji speċifiċi, fosthom disturbi muskoloskeletali jew ċerti tipi ta’ kanċer, bħall-kanċer tas-sider jew il-kanċer tal-endometriju minħabba n-natura ta’ ċerti impjiegi fejn huma rrappreżentati żżejjed(28);

X.  billi n-nisa jirrappurtaw livell ogħla ta’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol mill-irġiel irrispettivament mit-tip ta’ impjieg(29) u huma partikolarment vulnerabbli għal mard marbut mal-età; billi, għalhekk, il-miżuri ta' saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol jeħtieġu approċċ ibbażżat fuq is-sess u ċ-ċiklu tal-ħajja;

Y.  billi l-kapaċità riproduttiva tista' tkun f'periklu minħabba problemi ta' saħħa li jistgħu jinħolqu meta ġenituri futuri jew trabi li għadhom fil-ġuf ikunu esposti għall-effetti tat-tniġġis ambjentali u fatturi ta' riskju preżenti fl-ambjent tax-xogħol;

Z.  billi riċerka empirika tissuġġerixxi li n-nisa huma inqas rappreżentati fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jirrigwardaw is-saħħa u s-sigurtà;

AA.  billi n-nisa f'żoni rurali għandhom aktar diffikultajiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tax-xogħol u tas-saħħa tagħhom u huma mċaħħda aktar minn aċċess għal servizzi tas-saħħa pubblika bażika, trattament mediku speċjali u eżamijiet biex ikun hemm għarfien bikri tal-kanċer;

Il-qafas strateġiku EU-OSH

1.  Jisħaq li l-impjegati kollha, inklużi dawk fis-settur pubbliku, għandhom dritt għall-ogħla livell ta’ protezzjoni rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, li jrid ikun garantit irrispettivament mid-daqs tal-impjegatur, it-tip ta' xogħol, il-kuntratt sottostanti jew l-Istat Membru fejn qiegħed l-impjieg; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġiji speċifiċi tax-xogħol li jkopru l-forom kollha ta’ impjieg taħt il-qafas regolatorju EU-OSH; jenfasizza l-ħtieġa għal regoli ċari u effiċjenti fil-qasam tal-OSH;

2.   Jilqa’ l-fatt li bosta oqsma importanti ta’ azzjoni huma identifikati fil-qafas strateġiku tal-EU-OSH; jiddispjaċih, madankollu, li l-Kummissjoni ma stabbilietx miri speċifiċi fil-qafas; jenfasizza, f’dan il-kuntest, li, fejn appoġġat b’evidenza xjentifika u r-riżultati minn evalwazzjoni ex post tal-leġiżlazzjoni EU-OSH, miżuri leġiżlattivi u/jew mhux leġiżlattivi aktar konkreti kif ukoll l-implimentazzjoni u l-għodod ta’ infurzar għandhom ikunu inklużi fil-qafas, wara r-rieżami tal-2016;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ifasslu miri kwantitattivi ta’ tnaqqis fil-livell tal-UE għal mard u aċċidenti fuq il-post tax-xogħol wara r-rieżami tal-2016 tal-qafas strateġiku tal-OSH u biex jiddependu fuq is-sejbiet tar-riċerka l-aktar riċenti u rieżaminati mill-pari meta jirrieżaminaw il-qafas; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti prijorità speċjali lil dawk is-setturi fejn il-ħaddiema huma esposti għall-akbar riskji u tiżviluppa gwida u tħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki għall-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-OSH;

4.  Jiddispjaċih għad-dewmien fl-istabbiliment tal-qafas strateġiku attwali tal-EU-OSH; jemmen li l-bosta sfidi li jiffaċċjaw il-ħaddiema, in-negozji u s-swieq tax-xogħol Ewropej, inklużi dawk identifikati mill-Kummissjoni, jeħtieġu li l-miżuri jiġu applikati f’waqthom u b’mod effikaċi;

5.  Jenfasizza li huwa fundamentali li jiġi żgurat ambjent tax-xogħol sikur u b’saħħtu, fiżikament u mentalment, tul il-ħajja tax-xogħol tal-persuna sabiex jintlaħaq l-għan ta’ tixjiħ attiv u b’saħħtu għall-ħaddiema kollha; iqis li l-prevenzjoni ta’ inċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol u li tingħata aktar attenzjoni lill-effetti kumulattivi ta’ riskji fuq ix-xogħol joħolqu valur miżjud għall-ħaddiema u għas-soċjetà kollha kemm hi;

6.   Jenfasizza l-ħtieġa għal miżuri speċifiċi biex jiġu miġġielda l-effetti tal-kriżi billi jassistu kumpaniji li qed ifittxu li jtejbu s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol;

Strateġiji nazzjonali

7.  Jenfasizza li l-istrateġiji nazzjonali tal-OSH huma essenzjali u jikkontribwixxu għat-titjib tal-OSH fl-Istati Membri; jenfasizza li rappurtar regolari dwar il-progress li jkun sar għandu jiġi inkoraġġit; iqis li huwa essenzjali li l-politiki jkomplu jingħataw bidu u jiġu kkoordinati fil-livell tal-UE filwaqt li ssir enfasi aktar b’saħħitha fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-OSH bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema kollha; huwa tal-fehma li l-politiki dwar l-OSH, fil-livell Ewropew u dak nazzjonali, għandhom isiru konsistenti ma’ politiki pubbliċi oħrajn u li r-rekwiżiti ta’ konformità għandhom ikunu ċari, sabiex ikun aktar faċli għall-kumpaniji, b’mod partikolari l-SMEs, biex jikkonformaw; jemmen li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi implimentata sabiex tirrifletti aħjar ir-riskji speċifiċi li jiffaċċjaw il-ħaddiema rġiel u nisa;

8.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-istrateġiji nazzjonali tal-OSH jirriflettu Qafas Strateġiku EU-OSH u jkunu kompletament trasparenti u miftuħa għall-input mingħand is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, inklużi l-partijiet interessati mill-qasam tas-saħħa, skont id-drawwiet u l-prattiki tal-Istati Membri; iqis il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki kif ukoll id-djalogu soċjali bħala mezz importanti għat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

9.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinkorporaw miri li jkunu xierqa għall-kuntest u li jistgħu jitkejlu u jitqabblu fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom; jemmen li mekkaniżmi ta’ rappurtar regolari u trasparenti dwar il-progress miksub għandu jiġi inkoraġġit; jenfasizza l-importanza ta’ data affidabbli;

Implimentazzjoni u konformità

10.   Jirrikonoxxi l-importanza li jitqiesu s-sitwazzjoni, il-ħtiġiet speċifiċi u n-nuqqas ta’ konformità mill-intrapriżi mikro u żgħar kif ukoll minn ċerti setturi tas-servizzi pubbliċi, bħall-pulizija, fl-implimentazzjoni tal-miżuri tal-OSH fil-livell tal-kumpanija; jenfasizza li s-sensibilizzazzjoni, l-iskambju ta’ prattiki tajbin, konsultazzjoni, gwidi għall-utent li jinftiehmu faċilment u pjattaformi onlajn huma ta’ importanza kbira biex jgħinu lill-SMEs u l-mikrointrapriżi jikkonformaw b’mod aktar effettiv ma’ rekwiżiti regolatorji tal-OSH; jistieden lill-Kummissjoni, l-EU-OSHA u lill-Istati Membri biex ikomplu jiżviluppaw għodod u linji gwida prattiċi, li se jiffaċilitaw il-konformità tal-SMEs u tal-mikrointrapriżi mar-rekwiżiti tal-OSH;

11.   Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tqis in-natura speċifika u s-sitwazzjoni tal-SMEs u l-mikrointrapriżi meta tirrevedi l-qafas strateġiku sabiex tgħinu lil dawn il-kumpaniji jilħqu l-objettivi stabbiliti fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza li l-kunċett tal-SMEs ikopri madwar 99 % tal-kumpaniji kollha fil-forma attwali tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi biex jiġbru data affidabbli dwar l-implimentazzjoni tal-OSH attwali f’intrapriżi mikro u żgħar;

12.  Jilqa’ l-introduzzjoni tal-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (OiRA) tal-EU-OSHA kif ukoll għodod elettroniċi oħra fl-Istati Membri li jiffaċilitaw il-valutazzjoni tar-riskju u għandhom l-għan li jippromwovu l-konformità u kultura ta’ prevenzjoni, b’mod partikolari f’intrapriżi mikro u żgħar; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi Ewropej għal azzjonijiet tal-OSH b’mod ġenerali u l-iżvilupp ta’ għodod elettroniċi b’mod partikolari bil-għan li jappoġġjaw lill-SMEs; jenfasizza l-importanza ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, bħalma huma l-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu, fil-qasam tal-OSH u jenfasizza l-importanza tas-sensibilizzazzjoni fost min iħaddem u l-impjegati dwar id-drittijiet u l-obbligi bażiċi dwar l-OSH;

13.  Jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jieħdu inizjattivi biex itejbu l-ħiliet tar-rappreżentanti tas-saħħa u tas-sigurtà u tal-maniġers skont id-drawwiet u t-tradizzjonijiet nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-involviment attiv tal-impjegati fl-implimentazzjoni tal-miżuri preventivi tal-OSH u jiżguraw li r-rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà jistgħu jirċievu taħriġ lil hinn mill-moduli bażiċi;

14.  Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta’ kultura ta’ fiduċja reċiproka, kunfidenza u tagħlim, fejn l-impjegati jkunu mħeġġa biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ ambjent tax-xogħol tajjeb għas-saħħa u sikur, li jippromwovi wkoll l-inklużjoni soċjali tal-ħaddiema u l-kompetittività tal-kumpaniji; jenfasizza, f’dan il-kuntest, li l-ħaddiema m’għandhom isofru l-ebda detriment biex iqajmu tħassib dwar is-saħħa u s-sigurtà;

15.  Jirrimarka li elementi ewlenin ta’ ġestjoni u prestazzjoni tajba tal-OSH huma implimentati sew u leġiżlazzjoni infurzabbli kif ukoll valutazzjoni tar-riskju dokumentata bis-sħiħ bil-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, li tippermetti li jiġu stabbiliti miżuri preventivi xierqa fuq il-post tax-xogħol;

16.   Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-passi kollha meħtieġa biex timmonitorja l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-OSH fl-Istati Membri; jemmen li l-evalwazzjoni ex post tal-implimentazzjoni prattika tad-direttivi tal-EU-OSH fl-Istati Membri tal-UE tipprovdi opportunità tajba biex jitwettaq dan l-eżerċizzju u jistenna li riżultati relatati mal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti jiġu kkunsidrati bħala parti mir-rieżami tal-qafas strateġiku;

Infurzar

17.  Jemmen li l-iżgurar ta' kundizzjonijiet ekwi madwar l-UE u l-eliminazzjoni tal-kompetizzjoni inġusta u d-dumping soċjali huma kruċjali; jenfasizza li l-ispettorati tax-xogħol għandhom rwol ewlieni fl-infurzar tad-drittijiet tal-ħaddiema għal ambjent tax-xogħol fiżikament u mentalment sikur u b'saħħtu fl-għoti ta’ konsultazzjoni u gwida lil min iħaddem, b’mod partikolari l-SMEs u l-mikrointrapriżi; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isegwu l-istandards tal-ILO u l-linji gwida dwar l-ispezzjoni tax-xogħol, jiżguraw li jkunu disponibbli riżorsi adegwati ta’ persunal u l-ispettorati tax-xogħol u biex itejbu t-taħriġ tal-ispetturi tax-xogħol, kif rakkomandat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(30); jilqa’ l-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-ispettorati tax-xogħol fil-Kumitat tal-Ispetturi Għolja tax-Xogħol (SLIC);

18.  Jenfasizza l-problema li tiġi implimentata l-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fir-rigward tal-ħaddiema li jwettqu attivitajiet mhux iddikjarati; ifakkar li l-ispettorati tax-xogħol għandhom rwol importanti biex jiskoraġġixxu x-xogħol mhux iddikjarat; jistieden lill-Istati Membri biex iwettqu spezzjonijiet stretti u jimponu pieni xierqa fuq l-impjegaturi li jħaddmu ħaddiema mhux iddikjarati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiġġieldu kontra x-xogħol mhux iddikjarat; jenfasizza li maġġoranza ta’ aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol isseħħ f’setturi ta’ xogħol intensiv, li fihom xogħol mhux iddikjarat huwa aktar prevalenti milli f’setturi oħra;

19.  Iqis li l-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni dwar l-OSH tiddependi wkoll, fil-biċċa l-kbira, fuq l-ispezzjonijiet tax-xogħol; jemmen li r-riżorsi għandhom jiġu mmirati lejn dawk is-setturi li ġew identifikati li jippreżentaw l-ogħla riskju għall-ħaddiema; iħeġġeġ lill-awtoritajiet rilevanti, filwaqt li xorta jwettqu spezzjonijiet każwali, biex iwettqu superviżjoni bbażata fuq ir-riskju u jimmiraw awturi ta’ reati ripetuti sabiex l-impjegaturi li ma jikkonformawx ma’ rekwiżiti tal-OSH jinzammu responsabbli; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw l-iskambju ta’ informazzjoni u jtejbu l-koordinazzjoni bejn l-ispettorati tax-xogħol sabiex titjieb il-kooperazzjoni transfruntiera;

Qafas regolatorju

20.  Jilqa’ l-isforzi li saru sabiex titjieb il-kwalità tal-qafas regolatorju u jistenna aktar progress f’dan il-qasam; ifakkar lill-Kummissjoni, madankollu, li l-preżentazzjoni tad-direttivi tal-OSH lir-REFIT u l-modifiki tal-leġiżlazzjoni għandhom ikunu demokratiċi u trasparenti, jinvolvu s-sħab soċjali u m’għandhom taħt l-ebda ċirkostanza jirriżultaw fi tnaqqis fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza, f’dan il-kuntest, li l-bidliet fuq il-post tax-xogħol li jirriżultaw mill-iżvilupp teknoloġiku għandhom jiġu kkunsidrati; jinnota li l-Istati Membri huma ħielsa li jadottaw standards ogħla mir-rekwiżiti minimi tal-OSH; jemmen, madankollu, li r-regoli eżistenti għandhom ikunu mtejba, fost l-oħrajn, billi tiġi evitata d-duplikazzjoni u tiġi promossa integrazzjoni aħjar tal-OSH ma’ oqsma oħra ta’ politika, filwaqt li tiġi ppreservata u mmirata ż-żieda tal-livell ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema;

21.  Jenfasizza li l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u s-sħab soċjali fil-livelli kollha, skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali, huwa prerekwiżit għall-implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni dwar l-OSH u li l-involviment tas-sħab soċjali fil-livell tal-UE jista' jiżgura li l-qafas strateġiku tal-OSH ikun rilevanti għall-impjegaturi u l-impjegati; jistieden lis-sħab soċjali u lill-Kummissjoni biex jimpenjaw ruħhom fi djalogu kostruttiv dwar kif jista’ jittejjeb il-qafas regolatorju eżistenti u jemmen li huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tas-sħab soċjali;

Il-prevenzjoni ta’ mard relatat max-xogħol u riskji ġodda u emerġenti

22.  Jinnota l-importanza tal-protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-esponiment għal karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi li huma tossiċi għar-riproduzzjoni; jenfasizza, f’dan il-kuntest, li n-nisa jiġu ta’ spiss esposti għal taħlita ta’ sustanzi, li jistgħu jżidu r-riskji tas-saħħa, inkluż għall-vijabbiltà ta’ wliedhom; itenni bil-qawwa t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal reviżjoni tad- Direttiva 2004/37/KE fuq il-bażi ta’ evidenza xjentifika u żżid valuri tal-limiti tal-espożizzjoni għal sustanzi kimiċi fuq ix-xogħol aktar stretti fejn meħtieġ u biex tiżviluppa sistema ta’ valutazzjoni f’kooperazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol li hija bbażata fuq kriterji ċari u espliċiti; jemmen li duplikazzjonijiet possibbli li jirriżultaw f’nuqqas ta’ konformità mhux intenzjonata għandhom jiġu indirizzati f’dan il-kuntest;

23.   Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu introdotti regoli aktar stretti għall-protezzjoni tal-ħaddiema, filwaqt li jitqiesu mhux biss il-perjodi ta’ esponiment iżda wkoll it-taħlita ta’ sustanzi kimiċi u/jew sustanzi tossiċi li huma esposti għalihom; jirrimarka li ħafna ħaddiema tal-kura tas-saħħa huma esposti għal sustanzi kimiċi perikolużi fuq il-post tax-xogħol tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni fuq il-fatturi ta' riskju tas-sustanzi kimiċi fis-settur tal-kura tas-saħħa, u biex fil-qafas strateġiku tal-OSH tinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-esponiment tal-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa għal drogi perikolużi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-ħaddiema kollha direttament jew indirettament involuti fl-użu jew ir-rimi ta’ tagħmir mediku li jaqta' jkunu protetti b’mod adegwat; jirrimarka li, jekk ikun meħtieġ, tista' tiġi inkluża reviżjoni tad-Direttiva 2010/32/UE dwar il-prevenzjoni ta’ korrimenti kkawżati minn oġġetti li jaqtgħu fis-settur tal-isptarijiet u l-kura tas-saħħa;

24.  Jirrimarka li bosta ħaddiema għadhom esposti għall-asbestos fuq il-post tax-xogħol tagħhom; jistieden lill-UE biex taħdem mill-qrib mas-sħab soċjali u mal-Istati Membri biex jippromwovu u jikkoordinaw l-isforzi tal-Istati Membri biex jiżviluppaw pjanijiet tal-azzjoni nazzjonali, jipprovdu finanzjament adegwat u jieħdu azzjoni xierqa għall-ġestjoni u t-tneħħija sigura tal-asbestos;

25.  Itenni t-talba tiegħu(31) lill-Kummissjoni biex tfassal u timplimenta mudell għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni tal-asbestos, skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2009/148/KE; jitlob li ssir kampanja Ewropea dwar l-asbestos, u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkumpensaw lill-ħaddiema esposti għall-asbestos;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni dwar waħda mill-aktar problemi tas-saħħa relatati max-xogħol prevalenti fl-Ewropa u tippreżenta mingħajr dewmien proposta għal strument legali komprensiv dwar diżordnijiet muskoloskeletali (MSDs) biex ittejjeb il-prevenzjoni effettiva u tindirizza l-kawżi ta’ MSDs, b’kunsiderazzjoni tal-problema tal-multikażwalità u r-riskji speċifiċi li jiffaċċjaw in-nisa; jenfasizza li l-konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tistipula r-rekwiżiti minimi għall-ħarsien tal-ħaddiema minn esponiment għal fatturi ta’ riskju ergonomiku jistgħu jgawdu minnha kemm il-ħaddiema kif ukoll l-impjegaturi billi tagħmel il-qafas regolatorju aktar faċli biex jiġi implimentat u biex jikkonformaw miegħu; jenfasizza wkoll l-importanza tal-iskambju ta’ prattiki tajba u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-ħaddiema jkunu aktar konxji u infurmati aħjar dwar il-fatturi ta’ riskju ergonomiku;

27.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw kemm jista’ jkun malajr id-Direttiva 2002/44/KE tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà li jirrigwardaw l-esponiment tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi;

28.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-importanza li titjieb il-prevenzjoni fuq il-post tax-xogħol għal interferenti endokrinali, li għandhom bosta effetti ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-ħaddiema rġiel u nisa u t-trabi tagħhom(32); jistieden lill-Kummissjoni tfassal mingħajr dewmien strateġija komprensiva dwar l-interferenti endokrinali li tista', fejn meħtieġ, tinkludi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-pestiċidi u l-bijoċidi u tagħmel aktar stretti r-regoli dwar il-prevenzjoni tar-riskji fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza li l-appoġġ tal-UE għal riċerka f’alternattivi aktar sikuri huwa essenzjali fir-rigward tal-applikazzjoni taprinċipju ta' prekawzjoni u ta’ sostituzzjoni;

29.  Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni fil-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 sabiex titjieb il-prevenzjoni ta’ mard relatat max-xogħol, speċjalment fl-oqsma tan-nanoteknoloġija u l-bijoteknoloġija; jenfasizza l-inċertezza potenzjali dwar id-distribuzzjoni u l-użu tan-nanomaterjali u jemmen li tinħtieġ aktar riċerka dwar ir-riskji potenzjali tal-OSH assoċjati man-nanoteknoloġija; jemmen, f’dan ir-rigward, li għandu jiġi applikat il-prinċipju ta’ prekawzjoni sabiex jitnaqqsu r-riskji potenzjali għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jimmaniġġjaw in-nanoteknoloġija;

30.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn l-għadd dejjem qed jikber ta’ ħaddiema affettwati minn mard kroniku fil-forza tax-xogħol; huwa tal-fehma li għandhom ikunu disponibbli impjiegi aċċessibbli u siguri għal persuni affettwati b’mard terminali, kundizzjonijiet kroniċi u għal żmien twil u diżabilità; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiffukaw fuq iż-żamma u l-integrazzjoni ta’ nies affettwati minn mard kroniku kif ukoll biex jappoġġaw l-adattament raġonevoli tal-postijiet tax-xogħol, li se tiżgura ritorn f’waqtu lejn ix-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-integrazzjoni u l-miżuri ta’ riabilitazzjoni għall-persuni b’diżabilità u biex tappoġġja l-isforzi tal-Istati Membri billi tqajjem kuxjenza u tidentifika u taqsam l-aħjar prattiki dwar l-akkomodazzjonijiet u l-aġġustamenti fuq il-post tax-xogħol; iħeġġeġ lill-Eurofound biex tkompli teżamina u tanalizza l-opportunitajiet ta’ impjieg u l-livell tal-impjegabbiltà ta’ persuni b’mard kroniku;

31.   Jinnota li l-innovazzjoni teknoloġika tista' tkun ta’ benefiċċju għas-soċjetà inġenerali; jinsab imħasseb, madankollu, dwar ir-riskji ġodda li jirriżultaw b’konsegwenza ta’ dawn il-bidliet; jilqa’, f'dan il-kuntest, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi netwerk ta’ professjonisti u xjentisti tal-OSH biex l-isfidi futuri jiġu ttrattati aħjar; jenfasizza ż-żieda fl-użu tar-robots kollaborattivi intelliġenti, pereżempju, fil-produzzjoni industrijali, il-manifattura, l-isptarijiet u d-djar tal-anzjani; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jidentifikaw ir-riskji potenzjali tal-OSH li jirriżultaw mill-innovazzjoni teknoloġika u jieħdu miżuri xierqa biex jegħlbuhom;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jimplimentaw programm għal monitoraġġ sistematiku, ġestjoni u appoġġ għall-ħaddiema affettwati minn riskji psikosoċjali, inklużi stress, dipressjoni u "burnout" sabiex, fost l-oħrajn, ifasslu rakkomandazzjonijiet u linji gwida effettivi għall-ġlieda kontra dawn ir-riskji; jenfasizza li l-istress fuq il-post tax-xogħol huwa rikonoxxut bħala ostaklu ewlieni għall-produttività u għall-kwalità tal-ħajja; jinnota, f’dan ir-rigward, li s-saħħa mentali u r-riskji psikosoċjali jistgħu jiġu influwenzati minn bosta fatturi, li mhux kollha huma marbuta max-xogħol; jirrimarka, madankollu, li r-riskji psikosoċjali u l-istress relatat max-xogħol huma problema strutturali marbuta mal-organizzazzjoni tax-xogħol u li l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali u l-istress fuq il-post tax-xogħol huma possibbli; jenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu studji, titjieb il-prevenzjoni u jitqiesu miżuri ġodda bbażati fuq il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-għodod għall-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol, meta ssir ir-reviżjoni tal-qafas strateġiku tal-OSH fl-2016;

33.  Jilqa’ l-kampanja Inqas Stress għal Iktar Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol; jenfasizza li inizjattivi biex jiġi indirizzat l-istress marbut max-xogħol għandhom jinkludu d-dimensjoni tal-ġeneru, b'kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet speċifiċi tax-xogħol tan-nisa;

34.  Jiġbed l-attenzjoni għall-kwistjoni tal-fastidju morali u l-konsegwenzi possibbli tiegħu fuq is-saħħa psikosoċjali; jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-fastidju u l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex, b’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, tikkunsidra li tippreżenta proposta għal att legali bbażat fuq il-ftehim qafas dwar fastidju u vjolenza fuq il-post tax-xogħol; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji nazzjonali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol;

35.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw approċċ immirat biex jeliminaw ix-xogħol prekarju u jqisu l-effetti negattivi li x-xogħol prekarju għandu fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; jissottolinja li l-ħaddiema b’kuntratti atipiċi jista' jkollhom aktar diffikultajiet biex ikollhom aċċess għal servizzi ta’ taħriġ u tal-OSH; jenfasizza li huwa essenzjali li jittejbu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha f’kull forma ta’ impjieg, inklużi dawk li jistgħu jkunu vulnerabbli bħaż-żgħażagħ u persuni li qabel kienu ġew affettwati minn qgħad fit-tul; jistieden lill-Istati Membri biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 96/71/KE biex jiġi miġġieled id-dumping soċjali u biex f’dan il-kuntest jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jinfurzaw u jipproteġu d-drittijiet tal-ħaddiema ppostjati għal trattament ugwali fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

36.  Jenfasizza li għandu jitqies ix-xogħol fis-settur domestiku meta jiġu kkunsidrati l-modi ta' kif jistgħu jitjiebu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; iħeġġeġ lill-impjegaturi u dawk li jfasslu l-politika biex jiżguraw u jiffaċilitaw bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja, u biex iqisu l-għadd li dejjem qed jikber ta’ impjegati li għandhom bżonn jikkumbinaw ix-xogħol u l-kura; jenfasizza l-importanza tal-indirizzar tas-sigħat tax-xogħol eċċessivi biex jiġi żgurat bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 2003/88/KE u jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza tal-monitoraġġ tal-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar in-numru massimu ta’ sigħat ta’ xogħol;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ifasslu politiki xierqa biex jindirizzaw it-tixjiħ tal-forza tax-xogħol; jemmen li qafas regolatorju tal-OSH għandu jippromwovi ħajja tax-xogħol sostenibbli u tixjiħ b’saħħtu; jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-miżuri għal ħaddiema aktar avvanzati fl-età billi jimplimentaw ir-riżultati tal-proġett pilota tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà ta’ ħaddiema aktar avvanzati fl-età;

38.  Jenfasizza l-importanza ta’ miżuri tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sabiex jiġu indirizzati l-isfidi speċifiċi tan-nisa fuq il-post tax-xogħol, inkluż il-fastidju sesswali; jistieden lill-Kummissjoni u lis-sħab soċjali biex jiżguraw li n-nisa u l-irġiel ikunu rappreżentati b’mod ugwali fil-proċessi kollha tad-djalogu soċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala parti mir-rieżami tal-qafas strateġiku tal-OSH tal-2016; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija Ewropea biex tiġġieled il-vjolenza kontra n-nisa fuq il-post tax-xogħol u bħala parti minn dan il-proċess biex tevalwa jekk id-Direttiva 2006/54/KE għandhiex tiġi riveduta biex twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva sabiex tkopri forom ġodda ta’ vjolenza u fastidju; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 92/131/KEE sabiex tippromwovi l-għarfien dwar il-fastidju sesswali u forom oħra ta’ reati sesswali;

39.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għar-rwol li l-kumitati tad-djalogu soċjali settorjali jista’ jkollhom fl-indirizzar tar-riskji tal-OSH speċifiċi għas-settur u toħloq valur miżjud potenzjali permezz ta' ftehmiet bejn is-sħab soċjali bl-użu tal-aħjar għarfien tas-sitwazzjonijiet speċifiċi tas-settur tagħhom;

40.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tiġbor data, tipprovdi riċerka u tiżviluppa metodi statistiċi speċifiċi skont is-sess u l-età li jevalwaw il-prevenzjoni bil-għan li jintlaħqu l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw gruppi vulnerabbli, inklużi n-nisa, fuq il-post tax-xogħol;

41.  Jenfasizza l-importanza ta’ aktar investiment fil-politiki ta’ prevenzjoni tar-riskji kif ukoll il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-appoġġ ta’ kultura ta’ prevenzjoni fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu s-sensibilizzazzjoni u jagħtu prominenza akbar lill-prevenzjoni u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fil-kurrikuli tal-iskola fil-livelli kollha, inkluż matul l-apprendistati; iqis li huwa importanti li wieħed jiffoka fuq il-prevenzjoni kmieni kemm jista’ jkun fil-proċess tal-produzzjoni u li tiġi promossa l-implimentazzjoni ta’ programmi sistematiċi ta’ prevenzjoni bbażati fuq il-valutazzjonijiet tar-riskju li jinkoraġġixxu l-impjegaturi u l-impjegati biex jikkontribwixxu għal ambjent tax-xogħol sikur u san; jindika li, f’ħafna Stati Membri, il-kwalità tas-servizzi preventivi hija ċentrali għall-appoġġ ta’ kumpaniji, b’mod partikolari l-SMEs, biex titwettaq valutazzjoni tar-riskju u jittieħdu miżuri preventivi adegwati; jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-kompiti u r-rekwiżiti ta’ taħriġ ta’ servizzi preventivi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati Membri;

42.  Jenfasizza li n-nisa jridu jkunu inklużi fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet relatati mal-iżvilupp ta' prattiki aħjar dwar is-saħħa u s-sigurtà fl-ambjenti tax-xogħol tagħhom;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tħallix barra l-kwistjoni tal-iżvilupp ta' kanċers relatati max-xogħol, bħal tumuri fil-kanal nasali, li l-inċidenza tiegħu hi ogħla f'każijiet fejn is-sistemi respiratorji tal-ħaddiema mhumiex protetti biżżejjed kontra tipi ta' trab li huma relattivament komuni, bħal dawk li jkun hemm meta jiġi proċessat l-injam, il-ġilda, id-dqiq, it-tessili, in-nikil u materjali oħra;

44.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżguraw opportunitajiet indaqs fl-eżerċizzju tad-drittijiet tax-xogħol u ta' aċċess ugwali għas-servizzi tal-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha, speċjalment għan-nisa f'żoni rurali u gruppi oħra ta' ċittadini vulnerabbli;

Data statistika

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-ġbir ta’ data affidabbli u komparabbli dwar mard ikkaġunat mix-xogħol, esponimenti u perikli fis-setturi kollha, inkluż is-settur pubbliku, bil-għan li jidentifikaw l-aħjar prattiki, jippromwovu t-tagħlim komparattiv u joħolqu bażi tad-data komuni dwar l-esponimenti fuq il-post tax-xogħol, mingħajr ma jwasslu għal spejjeż sproporzjonati; jenfasizza l-importanza li jiġu involuti esperti nazzjonali u li l-bażi tad-data tinżamm aġġornata; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiġbru aktar data dwar ir-riskji assoċjati mad-diġitalizzazzjoni, ix-xogħol relatat mas-sigurtà fit-toroq u l-effetti li l-kriżi setgħet kellha fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġbru data statistika ta’ kwalità għolja speċifika għas-sess u l-età b’rabta ma’ mard relatat max-xogħol sabiex itejbu u jadattaw kontinwament, fejn meħtieġ, il-qafas leġiżlattiv, skont ir-riskji ġodda u emerġenti;

47.  Jistieden lill-Istati Membri biex iwettqu studji, maqsumin skont il-ġeneru, l-età u l-qasam tal-attività ekonomika, dwar l-inċidenza ta’ mard muskoloskeletali fost il-popolazzjoni attiva fil-livell nazzjonali, bil-ħsieb li jiġi evitat li jitfaċċa dan il-mard u li jingħeleb;

48.  Jenfasizza l-importanza tal-aġġornament u l-provvediment ta' indikaturi tas-saħħa komuni u definizzjonijiet ta’ mard relatat max-xogħol, inkluż l-istress fuq il-post tax-xogħol, u d-data statistika għall-UE kollha bil-ħsieb li jiġu stabbiliti miri biex titnaqqas l-inċidenza ta’ mard relatat max-xogħol;

49.  Jissottolinja l-problemi li jeżistu f'diversi Stati Membri biex tinġabar id-data; jitlob sabiex il-ħidma ta’ EU-OSHA u Eurofound tissaħħaħ; Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol jiġu rrappurtati mill-impjegaturi;

Sforzi internazzjonali

50.   Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-ftehimiet tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi jtejbu l-ambjent tax-xogħol sabiex iħarsu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema;

51.  Jenfasizza li l-UE għandha interess u obbligu li tgħolli l-istandards tax-xogħol, inklużi livelli ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol madwar id-dinja;

52.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar l-OSH ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, inklużi l-ILO, l-OECD, il-G20 u d-WHO;

53.  Jiddeplora l-fatt li mhux l-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO Nru 187 dwar il-Qafas Promozzjonali għas-Sikurezza u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol; jistieden lill-Istati Membri kollha biex jirratifikaw il-konvenzjoni;

54.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)

  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.

(3)

  ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.

(4)

  ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21.

(5)

  ĠU C 77 E, 28.3.2002, p. 138.

(6)

  ĠU C 304 E, 1.12.2005, p. 400.

(7)

  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 754.

(8)

  ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 321.

(9)

  ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 14.

(10)

  ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.

(11)

  Testi adottati, P7_TA(2011)0589.

(12)

  Testi adottati, P7_TA(2013)0093.

(13)

  Testi adottati, P7_TA(2014)0012.

(14)

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 31(1): Kull ħaddiem għandu d-dritt għal kondizzjonijiet tax-xogħol li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità tiegħu.

(15)

Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), EU-OSHA (2015)

(16)

Eurofound: "Working conditions of an ageing workforce" Eurofound (2008).

(17)

Dikjarazzjoni mid-Direttur tal-EU-OSHA, 18.11.2014.

(18)

Report on Employment opportunities for people with chronic diseases, Eurofound (2014).

(19)

Evalwazzjoni tal-istrateġija Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-Xogħol 2007-2012, KE (2013) u Spejjeż soċjoekonomiċi ta’ aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard relatat max-xogħol, KE (2012).

(20)

Berechnung des internationalen „Return on Prevention“ für Unternehmen: Kosten und. Nutzen von Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, DGUV (2013).

(21)

5th Working Conditions Survey, Overview Report, Eurofound (2012).

(22)

Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), EU-OSHA (2015)

(23)

Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), EU-OSHA (2015)

(24)

Worker representation and consultation on health and safety, EU-OSHA (2012)

(25)

Flexible forms of work: "very atypical" contractual arrangements, Eurofound (2010) and Health and well-being at work: A report based on the fifth European Working Conditions Survey, Eurofound (2012).

(26)

5th Working Conditions Survey, Overview Report, Eurofound (2012) and Third European Company Survey, Eurofound (2015).

(27)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali rigward sistemi ta’ mard okkupazzjonali fl-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, KE (2013).

(28)

EU-OSHA, 2013, New risks and trends in the safety and health of women at work.

(29)

Ir-riskji tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema l-aktar vulnerabbli, Dipartiment Tematiku A tal-PE, Politika Ekonomika u Xjentifika, 2011, p. 40

(30)

ĠU C 230, 14.7.2015, p. 82.

(31)

Testi adottati, P7_TA(2013)0093.

(32)

The Cost of Inaction, Nordon (2014) and Rapport sur les perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution, Gilbert Barbier (2011).


NOTA SPJEGATTIVA

Kull sena aktar minn 4 000 ħaddiem jmutu minħabba aċċidenti fuq ix-xogħol u n-numru ta’ mard relatat max-xogħol fatali jammonta għal aktar minn 150 000 kull sena. Is-saħħa tajba hija dritt fundamentali fl-Ewropa u għalkemm sar progress konsiderevoli fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali tul is-snin, għad hemm riskji kbar għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema.

Il-forza tax-xogħol f’bosta Stati Membri qed tixjieħ u l-bidliet demografiċi fl-Ewropa jindikaw il-ħtieġa tal-promozzjoni ta’ ambjent tax-xogħol sikur u b’saħħtu għall-ħaddiema kollha tul iċ-ċiklu tal-ħajja tax-xogħol. Il-benefiċċji ekonomiċi ta’ politiki ambizzjużi fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali huma dokumentati sew u jinkludu l-produttività u l-parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol kif ukoll żieda fis-sostenibbiltà tas-sistemi tas-sigurtà soċjali. L-ispejjeż ekonomiċi ta’ korrimenti u mard relatati max-xogħol huma sinifikanti u n-natura ta’ sfida kbira ta’ bosta riskji ġodda u emerġenti titlob li jittieħdu miżuri immedjati fil-livell tal-UE.

Fil-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020, il-Kummissjoni tidentifika bosta sfidi importanti li jiffaċċjaw dawk l-impjegaturi u l-impjegati Ewropej fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali. L-indirizzar ta’ dawn l-isfidi huwa ta’ importanza kbira u jeħtieġ l-applikazzjoni ta’ inizjattivi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi. Għalhekk, għadhom jiġu inklużi miżuri konkreti addizzjonali fil-qafas jekk irid jintlaħaq l-għan li jiġi żgurat ambjent tax-xogħol sikur u b’saħħtu għall-ħaddiema Ewropej kollha.

Implimentazzjoni, konformità u infurzar

Il-ħaddiema kollha, irrispettivament mid-daqs tal-impjegatur tagħhom, l-Istat Membru tal-impjieg jew it-tip ta’ kuntratt tax-xogħol li jkunu impjegati bih, għandhom id-dritt għall-ogħla livell ta’ protezzjoni rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Is-sodisfazzjon tal-obbligi legali hija r-raġuni ewlenija għal bosta kumpaniji biex jamministraw l-OSH u jimplimentaw miżuri preventivi u l-proporzjon ta’ ħaddiema, li jirrappurtaw li s-saħħa u s-sigurtà tagħhom hija fil-periklu minħabba x-xogħol tagħhom, ivarja b’mod sinifikanti madwar l-Ewropa. Huwa neċessarju li jittejjeb ir-rekord ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri biex tittejjeb is-sitwazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għan-negozji. L-evalwazzjoni ex post tal-implimentazzjoni prattika tad-direttivi tal-UE OSH fl-UE għandha tintuża biex tiġi kkunsidrata l-implimentazzjoni inadegwata possibbli tal-leġiżlazzjoni OSH fl-Istati Membri meta jwettqu r-reviżjoni tal-qafas strateġiku tal-OSH fl-2016.

Kif ġie indikat fil-qafas strateġiku tal-UE OSH, l-effettività tal-ġestjoni tal-OSH tibqa’ sfida għall-intrapriżi mikro u żgħar. Għal din ir-raġuni, l-azzjoni biex jiġu promossi l-konformità u l-ġestjoni effettiva tal-OSH minn dawn l-intrapriżi hija essenzjali.

Fil-livell nazzjonali, l-ispettorati tax-xogħol għandhom rwol ewlieni fl-infurzar effettiv tal-leġiżlazzjoni OSH. Il-kumpaniji jistgħu jibbenefikaw mill-assistenza u l-informazzjoni pprovduta mill-ispettorati tax-xogħol fir-rigward ta’ miżuri preventivi u rekwiżiti legali u żieda fil-persunal u r-riżorsi huma essenzjali biex l-ispettorati tax-xogħol iwettqu dmirijiethom.

Id-djalogu soċjali, ir-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema u l-impenn tal-maniġment huma importanti għal prevenzjoni tar-riskju b’suċċess fuq il-post tax-xogħol u għandu jsir aktar biex, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll f’tal-UE, jipprovdu taħriġ għal u jippromwovu l-użu tar-rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà.

Riskji ġodda u emerġenti u mard relatat max-xogħol

Is-suq tax-xogħol fl-Ewropa qed jinbidel. Ix-xogħol prekarju qed jiżdied u forom ġodda ta’ impjieg kif ukoll teknoloġiji ġodda wasslu għal sfidi ġodda tal-OSH li għad iridu jiġu indirizzati. L-impatt negattiv li x-xogħol prekarju għandu fuq is-saħħa mentali tal-ħaddiema fl-Ewropa jindika l-ħtieġa għal approċċ immirat biex tittejjeb is-sitwazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà ta’ dawn il-ħaddiema u hemm bżonn urġenti li jitjieb il-ġbir tad-data komparabbli dwar il-mard u l-esponimenti okkupazzjonali u li jiġu identifikati prattiki ta’ prevenzjoni tajba.

Bosta ħaddiema għadhom esposti għall-asbestos fil-post tax-xogħol tagħhom u l-protezzjoni aħjar tal-ħaddiema kontra l-esponiment għall-karċinoġeni u mutaġeni kif ukoll fatturi ta’ riskju ergonomiċi huma importanti u jeħtieġu inizjattivi ġodda fil-livell tal-UE u integrazzjoni aħjar tal-OSH ma’ oqsma tal-politika oħra.

Fl-aħħar nett, għandhom jiġu indirizzati l-fatturi ta’ riskju psikosoċjali, li huma problema li qed tikber għall-impjegaturi u għall-ħaddiema madwar l-Ewropa u li huma perċepiti bħala sfida kbira. Il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali tvarja b’mod sinifikanti bejn l-Istati Membri u l-inizjattivi, inkluż monitoraġġ aħjar, huma meħtieġa biex jittejjeb l-ambjent tax-xogħol psikosoċjali għall-ħaddiema u jitnaqqas l-assenteiżmu.


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (15.7.2015)

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

(2015/2107(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Biljana Borzan

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-kundizzjonijiet tax-xogħol qegħdin jiddeterjoraw u qegħdin jiżdiedu l-inugwaljanzi bejn l-Istati Membri f'termini ta' kundizzjonijiet tax-xogħol; billi l-kriżi ekonomika kkontribwixxiet biex jiggravaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol;

B.  billi, fl-UE, l-impjiegi tan-nisa huma konsiderevolment ogħla fis-settur tas-servizzi aktar milli fl-industrija; billi n-nisa, spiss huma impjegati l-iktar fis-settur tas-saħħa u dak soċjali, fin-negozju, fil-manifattura, fl-edukattivi u f'attivitajiet kummerċjali, u dejjem aktar f'impjiegi part-time u każwali, u dan għandu implikazzjonijiet sinifikanti ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH);

C.  billi l-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020 għandu jinkludi referenza speċifika għad-differenzi bejn is-sessi, u billi min jimpjega għandu jagħti attenzjoni partikolari għal din il-kwistjoni waqt attivitajiet ta' taħriġ u ta' prevenzjoni tar-riskju u ta' ġestjoni;

D.  billi l-prevenzjoni tar-riskji okkupazzjonali u l-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma mezzi fundamentali biex jinħolqu u jinżammu ambjenti aktar b'saħħithom u sikuri, jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jiġu miġġielda b'mod effikaċi l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard ikkaġunat mix-xogħol;

E.  billi l-irġiel ikollhom aktar inċidenti fuq il-post tax-xogħol min-nisa, iżda n-nisa, isofru aktar minn mard ikkaġunat mix-xogħol minħabba l-espożizzjoni tagħhom għal riskji partikolari;

F.  billi jeżisti l-isterjotip li n-nisa għandhom impjiegi b'anqas riskju, billi l-opinjoni ġenerali fl-Ewropa hi li t-tqassim tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa qatt ma jkun newtrali, u billi, ġeneralment, il-fatt li t-tqassim joskura l-problemi tas-saħħa, u bħala riżultat ta' dan tittieħed azzjoni anqas preventiva b'rabta mal-impjiegi tan-nisa;

G.  billi l-istress relatat max-xogħol hu t-tieni l-iktar problema frekwenti relatata mas-saħħa fl-Ewropa - wara l-mard muskoloskeletali - u billi madwar nofs il-ħaddiema jikkunsidrawh bħala komuni fil-post tax-xogħol tagħhom; billi dan hu responsabbli għal kważi nofs in-numru ta' jiem ta' xogħol mitlufa kull sena u jirrappreżenta nefqa annwali għas-soċjetà ta' madwar EUR 240 biljun;

H.  billi l-identifikazzjoni ta' ħaddiema f'riskju u l-għarfien bikri tas-sintomi huma strateġiji vitali għall-prevenzjoni ta' mard muskoloskeletali, bħal ma hi l-introduzzjoni ta' sistema ta' segwitu u ta' monitoraġġ li tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet kliniċi, dan sabiex jiġi prodott mudell ta' referenza aktar aġġornat;

I.  billi l-ġlieda kontra l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol tista' tirnexxi biss bil-promozzjoni ta' approċċ iffokat fuq il-persuna, f'kull aspett tal-proċess ta' produzzjoni;

J.  billi s-segregazzjoni fuq il-post tax-xogħol, id-differenza bejn il-pagi, il-ħin tax-xogħol, il-postijiet tax-xogħol, il-kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol, is-sessiżmu u d-diskriminazzjoni sesswali, kif ukoll id-differenzi assoċjati ma' aspetti fiżiċi partikolari tal-maternità, huma fatturi li jistgħu jaffettwaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa;

K.  billi, skont l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, 15 % tal-ħaddiema tal-UE jitrattaw sustanzi perikolużi bħala parti minn xogħolhom; billi dawn is-sustanzi huma ta' riskju għall-ħaddiema nisa u irġiel; billi, madankollu, in-nisa tqal li huma esposti għal ċerti tossini jinsabu f'riskju ta' kumplikazzjonijiet tul it-tqala tagħhom u/jew difett tat-twelid;

L.  billi r-riċerka wriet li l-problemi ta' saħħa mentali jwasslu għal telf ta' produttività fuq skala kbira, assentejiżmu u ġranet ta' waqfien mix-xogħol; billi hu għalhekk vitali għall-partijiet interessati kollha li jindirizzaw kemm il-kawżi kif ukoll is-sintomi ta' saħħa mentali ħażina sabiex ikun hemm forza tax-xogħol resiljenti u produttiva li tista' tiġġestixxi l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol; billi hi meħtieġa perspettiva tal-ġeneru dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, partikolarment minħabba l-inugwaljanzi bejn is-sessi li jeżistu, u minħabba prattiki organizzattivi li jippromovuhom, kif ukoll ir-rwoli tal-ħajja li n-nisa li jaħdmu jeħtieġ li jibbilanċjaw;

M.  billi l-kriżi soċjo-ekonomika attwali wasslet biex ikunu adottati numru dejjem akbar ta' liġijiet li jippermettu żieda fil-ħin tax-xogħol sa tard fl-għaxija, xogħol matul il-lejl, u xogħol fil-festi pubbliċi u l-ħdud u ta' modi li jiksru r-regoli tal-ħin tal-brejk u ta' perjodi ta' mistrieħ; billi xi setturi, bħas-servizzi bl-imnut, fejn in-nisa huma l-akbar settur ta' impjegati, kienu affettwati ferm ħażin u billi dan kellu konsegwenzi negattivi diretti fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa tal-impjegati, u fuq sforzi biex jiġu assigurati l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-koeżjoni soċjali;

N.  billi n-nisa jistgħu jiffaċċjaw riskji speċifiċi inklużi disturbi muskuloskeletali jew ċerta tipi ta’ kanċer, bħall-kanċer tas-sider jew il-kanċer tal-endometriju minħabba n-natura ta’ ċerti impjiegi fejn huma rrappreżentati żżejjed(1);

O.  billi riċerka empirika tissuġġerixxi li n-nisa huma inqas rappreżentati fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jirrigwardaw is-saħħa u s-sikurezza;

P.  billi d-dispożizzjonijiet OHS jirrikonoxxu għadd ta' gruppi 'vulnerabbli' li jiffaċċjaw riskju akbar meta jaħdmu f'kuntatt ma' sustanzi perikolużi; billi dawn il-gruppi jinkludu l-ħaddiema kollha (rġiel u nisa) li m'għandhomx esperjenza, għandhom ftit li xejn taħriġ, għandhom diffikultajiet ta' komunikazzjoni jew għandhom kundizzjonijiet mediċi preeżistenti, żgħażagħ, ħaddiema migranti u nisa tqal u li jreddgħu;

Q.  billi s-saħħa u s-sigurtà huma qasam dinaniku li jrid jiġi adattat kostantement u jirrispondi għal ambjenti tax-xogħol li jinbidlu; billi għandu jkun rikonoxxut li dejjem hemm ħtieġa għal taħriġ u li dan għandu jindirizza firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, inkluża s-saħħa mentali;

R.  billi n-nisa f'żoni rurali għandhom aktar diffikultajiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tax-xogħol u tas-saħħa tagħhom u huma mċaħħda aktar minn aċċess għal servizzi tas-saħħa pubblika bażika, trattament mediku speċjali u eżamijiet biex ikun hemm għarfien bikri tal-kanċer;

S.  billi l-fastidju sesswali fuq ix-xogħol, u s-sens ta' insigurtà li dan joħloq, iridu jkunu miġġielda;

1.  Jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-proposta li tkun riveduta d-Direttiva tal-Liv tal-Maternità joħloq riskju li din tkun irtirata u, jekk dan iseħħ, jinsisti li l-Kummissjoni tipproponi fil-pront inizjattiva leġiżlattiva sabiex tadatta u taġġorna d-dispożizzjonijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà tad-direttiva li tmur lura għall-1992; jiddeplora, b'mod aktar ġenerali, l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni taħt il-programm REFITT fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

2.  Jistieden lill-kumpaniji pubbliċi u privati jippromovu l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-politika, minħabba li din il-parteċipazzjoni għandha importanza ewlenija biex tippromovi drittijiet ugwali u trattament ugwali għan-nisa fuq il-post tax-xogħol;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jikkonċentraw, permezz ta' programm ta' koordinazzjoni Ewropew, dwar il-ħtiġijiet ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju sabiex jippermettulhom itejbu l-implimentazzjoni ta' kundizzjoni aħjar tax-xogħol għas-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tagħhom, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa f'dan ir-rigward;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-investiment pubbliku f'riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji xierqa u essenzjali sabiex jivverifikaw il-konformità mal-istandards tax-xogħol u jippenalizzaw kull każ ta' ksur tagħhom, billi jippromovu taħriġ professjonali speċjalizzat fis-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u f'kampanji biex jikber l-għarfien u jipprovdu informazzjoni u konsulenza fir-rigward tar-relazzjonijiet industrijali;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi limiti vinkolanti Ewropej dwar l-espożizzjoni għal numru estiż ta' sustanzi tossiċi, inklużi sustanzi li huma karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjoni, peress li n-nisa spiss huma partikolarment esposti għal taħlita ta' sustanzi kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fid-dar li jistgħu jżidu r-riskji għas-saħħa, inkluż għall-vijabbiltà ta' uliedhom;

6.  Jenfasizza ż-żieda drammatika f'mard mentali bħal burnout jew dipressjoni fuq ix-xogħol, u jitlob biex ikun hemm xi tip ta' 'dritt għal ħin li fih ma tkunx ikkuntattjat' pan Ewropew għall-impjegati kollha u dritt għal xogħol part-time jew mid-dar;

7.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-importanza li tkun żviluppata prevenzjoni minn esponiment okkupazzjonali għal interferenti endokrinali, li għandhom diversi effetti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-irġiel u tan-nisa ħaddiema u tat-tfal tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tfassal mingħajr dewmien strateġija komprensiva dwar l-interferenti endokrinali li tinkludi l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suq tal-pestiċidi u tal-bijoċidi u ssaħħaħ ir-regoli dwar il-prevenzjoni tar-riskji okkupazzjonali;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, permezz tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol u ta' leġiżlazzjoni oħra relevanti, sigħat ta' xogħol li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u dinjità umana tal-ħaddiema u biex tirregola b'mod aktar effiċjenti l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ħaddiema u dwar ġurnata komuni ta' mistrieħ fil-ġimgħa;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza n-numru dejjem akbar ta' mard muskoloskeletali u ta' ċerti tipi ta' kanċer fost in-nisa kaġun tal-kundizzjonijiet tax-xogħol marbuta max-xogħol tad-dar; itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi direttiva dwar mard muskoloskeletali relatat max-xogħol, b'mod partikolari biex tingħata attenzjoni għall-ħaddiema nisa;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tħallix barra l-kwistjoni tal-iżvilupp ta' kanċers relatati max-xogħol, bħal tumuri fil-kanal nasali, li l-inċidenza tiegħu hi ogħla f'każijiet fejn is-sistemi respiratorji tal-ħaddiema mhumex protetti biżżejjed kontra tipi ta' għabra li hi relattivament komuni, bħal dawk li jkun hemm meta jiġi proċessat l-injam, il-ġilda, it-tqiq, it-tessili, in-nikil u materjali oħra;

11.  Jitlob l-iżvilupp u l-implimentazzjoni aħjar ta' strutturi OSH għal nisa li jaħdmu f'binjiet tal-klijenti, u jipproponi li jsir studju dwar ir-relevanza ta' regolament leġiżlattiv tal-kura fid-dar;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq studju, imqassam skont il-ġeneru u l-età, dwar il-benessri tal-post tax-xogħol u l-esponiment għall-istress fuq ix-xogħol;

13.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 92/1631/KEE li tippromovi kuxjenza kontra l-fastidju sesswali, u kull kondotta oħra abbażi tas-sess u li taffettwa d-dinjità umana; jistieden lill-Istati Membri biex ukoll jieħdu azzjoni fis-settur pubbliku sabiex jimplimentaw il-kodiċi ta' kondotta tal-Kummissjoni, bħala eżempju għas-settur privat;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jwettqu studji, imqassma skont il-ġeneru, l-età u l-qasam ta' attività ekonomika, fl-inċidenza ta' mard muskoloskeletali fost il-ħaddiema f'livell nazzjonali, bil għan li jiddeterminaw kif l-aħjar jimmonitorjaw dan il-mard;

15.  Jenfasizza l-ħtieġa għall-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u t-trade unions biex ikomplu jippromovu l-għarfien dwar il-fastidju sesswali u jinkoraġġixxu lin-nisa jirrapurtaw inċidenti, filwaqt li jikkunsidraw il-ħidma li diġà saret permezz tad-Djalogu Soċjali Ewropew u l-Linji Gwida Multi-Settorjali biex tkun indirizzata Vjolenza minn Terzi u Fastidju relatat max-Xogħol;

16.  Jilqa' l-kampanja Inqas Stress għal iktar Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea; jenfasizza li inizjattivi biex jiġi indirizzat l-istress marbut ma-xogħol għandhom jinkludu d-dimensjoni tal-ġeneru, minħabba l-kundizzjonijiet speċifiċi tax-xogħol tan-nisa;

17.  Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw id-dimensjoni tal-ġeneru fi proċeduri li jivvalutaw is-saħħa u s-sigurtà tar-riskji fuq ix-xogħol; jitlob, f'dan ir-rigward, l-appoġġ għal taħriġ dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru, għal għarfien u attivitajiet għar-rappreżentanti tas-sigurtà , għall-ispetturi tax-xogħol u t-tobba tax-xogħol, speċjalment fir-rigward tal-vjolenza relatata mal-ġeneru sabiex ikunu identifikati u jingħataw għajnuna l-vittmi ta' vjolenza domestika, ta' ibbuljar u ta' fastidju sesswali, kif ukoll għall-iskambju tal-aħjar prattika, sabiex jiġu promossi kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. jenfasizza l-importanza li jkunu involuti ħaddiema nisa u rġiel fit-teħid tad-deċiżjonijiet, fil-proċessi ta' sorveljanza u ta' reviżjoni;

18.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżguraw opportunitajiet indaqs fl-eżerċizzju tad-drittijiet tax-xogħol u ta' aċċess ugwali għas-servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil nisa f'żoni rurali u lil gruppi oħra ta' ċittadini vulnerabbli;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromovu u jinkoraġġixxu l-benessri mentali fuq ix-xogħol, b'perspettiva qawwija dwar il-ġeneru, u biex jenfasizzaw il-ħtieġa ta' żvilupp u ta' kondiviżjoni tal-aħjar prattika; jitlob rwol aġġornat għas-sħab soċjali, partikolarment it-trade unions, minħabba r-rwol importanti tagħhom biex jimpedixxu u jiġġieldu prattiki tax-xogħol li jmorru kontra d-dinjità tal-bniedem u l-kunċett ta' xogħol deċenti;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jappoġġaw taħriġ ta' kwalità għolja fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza, waqt li jaħdmu mal-partijiet interessati kollha biex jiżviluppaw u jikkondividu l-aħjar prattika, bħal tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, tagħlim dwar l-unjoni, is-saħħa mentali, l-ewwel għajnuna, il-waqfien mit-tipjip u inizjattivi speċifiċi għall-ġeneru bħall-kliniċi għall-benessri tal-mara, u kontrolli tas-saħħa għan-nisa;

21.  Jenfasizza l-fatt li kull strateġija għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol trid tinkludi perspettiva biex jiġi miġġieled il-fastidju sesswali fuq ix-xogħol u biex jinħolqu ambjenti sikuri fuq ix-xogħol għan-nisa;

22. Jenfasizza li n-nisa jridu jkunu inklużi fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet relatati mal-iżvilupp ta' prattiki aħjar dwar is-saħħa u s-sigurtà fl-ambjenti tax-xogħol tagħhom.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

14.7.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

4

8

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Catherine Bearder, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Biljana Borzan, Louise Bours, Stefan Eck, Linnéa Engström, Julie Girling, António Marinho e Pinto, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Therese Comodini Cachia

(1)

EU-OSHA, 2013, New risks and trends in the safety and health of women at work. (Riskji u tendenzi ġodda fis-saħħa u s-sigurtà tan-nisa fuq il-post tax-xogħol) https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work/view.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

13.10.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

2

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Arne Gericke, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Georges Bach, Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Gesine Meissner


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

45

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Gesine Meissner, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Renate Weber,

Laura Agea, Tiziana Beghin,

Mara Bizzotto,

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber,

Georges Bach, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere,

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog,

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka,

2

-

EFDD

ENF

Jane Collins,

Dominique Martin,

6

0

ECR

NI

Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Lampros Fountoulis,

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjonijiet

Avviż legali - Politika tal-privatezza