Eljárás : 2015/2066(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0317/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0317/2015

Viták :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0408

JELENTÉS     
PDF 608kWORD 692k
5.11.2015
PE 564.938v02-00 A8-0317/2015

a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről

(2015/2066(INI))

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Társelőadók: Elisa Ferreira és Michael Theurer

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről

(2015/2066(INI))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)107., 108., 113., 115., 116., 175. és 208. cikkére,

–  tekintettel az egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló, 2015. február 12-i határozatára,

–  tekintettel az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) által a luxemburgi feltételes adómegállapításokról és más káros gyakorlatokról nyilvánosságra hozott tényekre, amelyek „LuxLeaks” néven váltak ismertté,

–  tekintettel a G7-, G8- és G20-csoport nemzetközi adóügyi kérdésekkel foglalkozó csúcstalálkozóinak, különösen a 2015. június 7–8-i elmaui csúcstalálkozó, a 2014. november 15–16-i brisbane-i csúcstalálkozó, a 2013. szeptember 5–6-i szentpétervári csúcstalálkozó, a 2013. június 17–18-i Lough Erne-i csúcstalálkozó és a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi csúcstalálkozó eredményeire,

–  tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) „A káros adóverseny: Egyre sürgetőbb globális probléma” című 1998-as jelentésére,

–  tekintettel az OECD „Az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kezelése” (Addressing Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) című 2013-as jelentésére, valamint az OECD BEPS cselekvési tervére és későbbi kiadványaira,

–  tekintettel az Európai Tanács következő következtetéseire: a közös konszolidált társasági adóalapról szóló, 2013. március 14-i következtetésekre, az adóztatásról szóló, 2013. május 22-i következtetésekre, az automatikus információcseréről szóló, 2014. december 18-i következtetésekre, az adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról (BEPS), a globális szintű automatikus információcseréről és a káros adózási gyakorlatokról szóló, 2014. december 18-i következtetésekre, valamint az adókijátszásról szóló, 2014. június 27-i következtetésekre,

–  tekintettel a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN Tanács) következtetéseire és az egyes adóügyi kérdésekről az Európai Tanácsnak készített, 2015. június 22-i ECOFIN-jelentésre,

–  tekintettel a magatartási kódexszel foglalkozó csoportnak a magatartási kódexről (vállalkozások adóztatása) szóló, a Tanács részére hathavonta készített jelentéseire,

–  tekintettel a közigazgatási együttműködésről szóló irányelvre(1), a kamat- és jogdíjbevételekről szóló irányelvre(2), valamint a Bizottság ezek módosítására irányuló legújabb jogalkotási javaslataira,

–  tekintettel a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvre(3) (az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv), amelyet legutóbb 2015-ben módosítottak,

–  tekintettel az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel az EUMSZ 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelvre(6),

–  tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel az EU közös transzferár-képzési fórumának a viták elkerülése és rendezése területén végzett munkájáról és az EU-n belüli előzetes árképzési megállapodásokkal kapcsolatos iránymutatásokról szóló, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak címzett, 2007. február 26-i bizottsági közleményre (COM(2007)0071),

–  tekintettel az állami támogatási szabályoknak a vállalkozások közvetlen adóztatásával kapcsolatos intézkedésekre történő alkalmazásáról szóló, 1998. december 10-i bizottsági közleményre (98/C 384/03),

–  tekintettel a „Méltányos és hatékony társaságiadó-rendszer az Európai Unióban: 5 fő cselekvési terület” című, 2015. június 17-i bizottsági közleményre (COM(2015)0302),

–  tekintettel a Bizottságnak az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adózási átláthatóságról szóló 2015. március 18-i közleményére (COM(2015)0136),

–  tekintettel a „Cselekvési terv az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére” című, 2012. december 6-i bizottsági közleményre (COM(2012)0722),

–  tekintettel az agresszív adótervezésről szóló 2012. december 6-i bizottsági ajánlásra (C(2012)8806),

–  tekintettel a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelmények harmadik országok általi teljesítésének ösztönzésére irányuló intézkedésekről szóló 2012. december 6-i bizottsági ajánlásra (C(2012)8805),

–  tekintettel az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítését célzó, többek között harmadik országok viszonylatában hozandó konkrét intézkedésekről szóló 2012. június 27-i bizottsági közleményre (COM(2012)0351),

–  tekintettel a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló 2011-es bizottsági javaslatra (COM(2011)0121), és a Parlament arra vonatkozó, 2012. április 19-i állásfoglalására,

–  tekintettel „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i bizottsági közleményre,

–  tekintettel a vállalkozások adózásával kapcsolatos magatartási kódexről szóló, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 1997. december 1-jén elfogadott állásfoglalásra(7), valamint a magatartási kódexszel (vállalkozások adózása) foglalkozó csoport Tanácsnak készített rendszeres jelentéseire,

–  tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott, a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló, 2014. április 30-i ajánlásra,

–  tekintettel az 1999-es magatartási kódexszel foglalkozó csoport jelentésének, a Primarolo-jelentésnek (SN 4901/99) a 26. bekezdésében említett igazgatási gyakorlatokról szóló, a Simmons & Simmons által készített 1999-es jelentésre, és e jelentés 2009-es frissített változatára,

–  tekintettel a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz a Parlament által 2015. július 8-án elfogadott módosításokra,

–  tekintettel az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról szóló, 2015. július 8-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel az adózásról szóló éves jelentésről elfogadott, 2015. március 25-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről szóló, 2015. március 11-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémájáról szóló, 2013. október 23-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló 2013. május 21-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló felhívásról szóló, 2012. április 19-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel az „Adók és a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén” című, 2011. március 8-i állásfoglalására(14),

–  tekintettel a jó kormányzás adóügyek terén történő előmozdításáról szóló, 2010. február 10-i állásfoglalására(15),

–  tekintettel a nemzeti parlamentekben, különösen az Egyesült Királyság parlamentjének alsóházában (House of Commons), az Egyesült Államok szenátusában (Senate) és a francia nemzetgyűlésben (Assemblée nationale) ugyanebben a témában tartott különféle parlamenti meghallgatásokra és azt követő jelentésekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság jelentésére (A8-0317/2015),

LuxLeaks: tények és számok

A.  mivel a 2014. november 5-én, az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának köszönhetően kitört Luxleaks-botrány – amelynek során mintegy 28 000 oldalnyi, a luxemburgi adóigazgatás és több mint 300 multinacionális vállalat között a 2002 és 2010 közötti időszakban létrejött, 500-nál több magánjellegű adómegállapodást rögzítő bizalmas dokumentum került nyilvánosságra – fényt derített a drasztikus mértékű adókedvezmények megszerzése céljából kialakított, bonyolult pénzügyi struktúrákkal jellemzett titkos egyezségek alkalmazásának elterjedtségére; mivel az üzletvitelük során sok százmillió eurót kezelő luxemburgi leányvállalatok sok esetben alig vannak jelen Luxemburgban, és ott elenyésző gazdasági tevékenységet folytatnak;

B.  mivel már legalább évtizedek óta ismertek a társaságiadóalap-erózióval és az agresszív adótervezési gyakorlatokkal kapcsolatos problémák, és azóta tart e problémák nemzetközi szintű vizsgálata; mivel a LuxLeaks ráirányította a közvélemény és a média figyelmét e problémákra azáltal, hogy egy konkrét tagállamban számviteli cégek által elősegített, megkérdőjelezhető adózási gyakorlatokat tárt fel; mivel a Bizottság vizsgálataiból és a Parlament által a különbizottsága útján elvégzett munkából az derül ki, hogy nem elszigetelt esetről van szó, hanem egy Európában és azon túl is elterjedt gyakorlat, hogy egyes vállalatok teljes adókötelezettségének csökkentését eredményező adózási intézkedéseket hoznak, hogy mesterségesen kiszélesítsék a nemzeti adóalapot más országok kárára, amelyek közül néhányban megszorításokat vezettek be;

C.  mivel ezek a magatartások, amelyeknek eredményeképpen gyakran elválik az értékteremtés helye és a nyereség megadóztatásának helye, nem korlátozódnak a feltételes adómegállapításokra, hanem az EU-n belüli és kívüli nemzeti adóigazgatások által végrehajtott káros adózási gyakorlatok széles körét ölelik fel;

D.  mivel e gyakorlatok nyilvános ellenőrzés alá vonása a demokratikus ellenőrzés része; mivel tekintettel e gyakorlatoknak a társadalom egészére gyakorolt negatív hatására, azok csak addig tarthatók fenn, amíg titokban maradnak, vagy amíg eltűrik őket; mivel az oknyomozó újságírásnak, a nem kormányzati szektornak és a tudományos közösségnek jelentős szerepe van az adókikerülés leleplezésében és a nyilvánosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásában; mivel amíg ezeket nem lehet megakadályozni, azok feltárása nem függhet egyes visszaélést bejelentő személyek bátorságától és etikai érzékétől, hanem módszeresebb jelentéstételi és információcsere-mechanizmusok részét kell alkotnia;

A társasági adózás tagállamok általi felfogása

E.  mivel a társaságiadó-bevételek az Unió 28 tagállamában átlagosan a GDP 2,6%-át tették ki 2012-ben(16);

F.  mivel a Szerződésben foglaltak szerint a közvetlen adóztatás főként a tagállamok hatásköre; mivel amennyiben az EU hatáskörrel rendelkezik az adóztatás területén, e hatáskör gyakorlására a Tanácson belül többnyire az egyhangúság követelménye vonatkozik; mivel ennek következtében a társasági adózás területén nem született uniós szinten semmilyen jelentős határozat a belső piaccal és az uniós szerződések hatálya alá tartozó egyéb területekkel – így a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal, a közös valutával, a gazdasági és költségvetési irányítással, valamint a pénzmosás elleni elvekkel és jogszabályokkal – kapcsolatos uniós integráció közelmúltbeli fejleményei ellenére; mivel a tagállamoknak meg kell felelniük az európai versenyjognak, és biztosítaniuk kell, hogy adójogszabályaik összeegyeztethetők legyenek a belső piac elveivel, és ne torzítsák a versenyt; mivel a Tanácson belüli egyhangúság szabálya azzal, hogy valamennyi tagállamnak vétójogot ad, a fennálló helyzettől az együttműködőbb megoldások felé való elmozdulás ösztönzői ellen hat; mivel abban az esetben, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 116. cikkében megállapított eljárás nem kerül alkalmazásra, a közvetlen adóztatás területét érintő egyhangú döntésre vonatkozó követelmény megváltoztatása céljából a Szerződés módosítására lenne szükség;

G.  mivel abból a jelenlegi helyzetből következően, hogy minden tagállam vétójoggal rendelkezik, valamennyi tagállamnak határozottan és az együttműködés szellemében kell fellépnie az adókijátszás és az adókikerülés páneurópai problémája elleni küzdelem során;

H.  mivel néhány dicséretes kivételtől eltekintve a nemzeti politikai képviselők eddig nem voltak kellően készek arra, hogy foglalkozzanak az adókikerülés, ezen belül a feltételes adómegállapítások problémájával;

I.  mivel az európai belső piacon a tőke szabadon áramlik, és a nagyvállalatok a vállalatcsoport szintjén számolnak be tevékenységeikről, de az adót nemzeti szinten szedik be az adóhatóságok, akik nagyon kevés információt cserélnek ki egymás között;

J.  mivel a kiteljesített belső piacon semmilyen mesterséges torzulás nem befolyásolhatja a befektetési döntéseket és a vállalkozások helyének megválasztását; mivel azonban a globalizáció, a digitalizáció és a tőke szabad mozgása megteremti a tagállamok közötti, illetve harmadik országokkal való, a befektetések és a vállalkozások elcsábítása érdekében folytatott, intenzívebb adóverseny feltételeit; mivel fontos, hogy a vállalkozások Európában maradjanak és Európába vonzzák őket, ugyanakkor mindez nem valósulhat meg olyan potenciálisan káros adózási rendszerek révén, amelyek célja elsősorban a beruházások ösztönzése és a további gazdasági tevékenységek odavonzása, a szomszédos országokban elindított hasonló intézkedésekre reagálva, vagy a tagállamok által már előzetesen fennállóként értékelt – a viszonylagos jólét, a méret vagy a peremhelyzet tekintetében mutatkozó – egyensúlyhiányok korrigálása; mivel egyes jogrendszerekben történetesen korreláció mutatkozik a vonzó társaságiadó-rendszerek és a nemzeti jólét magas szintje között; mivel az adórendszerek optimális kialakítása számos tényezőtől függ, és ezért országonként eltérő; mivel a tagállamok közötti káros adóverseny korlátozza az egységes piacban rejlő lehetőségeket;

K.  mivel ahelyett, hogy a vonzó üzleti környezet előmozdítására összpontosítanának például a jó infrastruktúra és a kiváló minőségű munkaerő révén, többek között a termelékenységgel kapcsolatos kiadások fokozásával, és ahelyett, hogy biztosítanák az adórendszer stabilitását és kiszámíthatóságát, az országok az adóversenyben részt vevő szereplőkként az adózási egyezmények hálózata mellett nemzeti jogszabályaikat felhasználva olyan országként népszerűsítik magukat, ahol érdemes befektetni, olyan központként, amelyen keresztül becsatornázhatók a pénzmozgások, vagy amelyben érdemes a nyereségeket elkönyvelni, és ezáltal a partnerországok kárára csábítanak el vállalkozásokat vagy postafiókcégeket, valamint hoznak létre tisztességtelen gyakorlatokat közöttük; mivel elszigetelten tekintve az egyes országoknak egyértelműen az az érdekük, hogy „potyautasként” viselkedjenek, vagyis elsőként alakítsanak ki és hajtsanak végre meghatározott adórendszereket és rendelkezéseket az adóalap odavonzása érdekében, és utolsóként vegyenek részt az adókikerülés kezelésére irányuló, együttműködésen és összehangoláson alapuló bármilyen intézkedésben;

L.  mivel a tagállamok között adóverseny zajlik; mivel a tagállamok közötti lojális együttműködés elvét az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke rögzíti; mivel a tagállamoknak az adóversennyel kapcsolatos ügyekben maradéktalanul alkalmazniuk kell a lojális együttműködés elvét;

M.  mivel egyes tagállamok ambivalens álláspontot képviselnek az adókikerülés tekintetében, és egyfelől nemzeti adóalapjuk eróziójára panaszkodnak, másrészt ugyanakkor felelősek a nemzeti és nemzetközi adórendszerek jelenlegi formájáért, amely az eróziót lehetővé tette, és mégis gátolják adórendszereiknek az összehangoltabb megoldás irányába történő bármilyen továbbfejlesztését; mivel a tőke mozgásának az EU-n belüli teljes szabadsága értelmében, és minthogy a Bizottság kinyilvánított célja a tőkepiaci unió bevezetése, teljes mértékben figyelembe kell venni a nemzeti adórendszerek és adóbevételek egymástól való kölcsönös függését és kölcsönös egymásra hatását, szem előtt tartva az egyes tagállamok adóügyi döntéseinek a határokon átnyúló, széles körű pozitív és negatív tovagyűrűző hatásait, mivel ami az egyik országban adókedvezmény, az a másik országban erodálja az adóalapot;

N.  mivel paradoxonnal állunk szemben, minthogy az adóztatás területén a tagállamok között folyó szabad verseny versenyellenes magatartásokhoz és versenytorzulásokhoz vezetett;

O.  mivel az egységes európai piac megvalósítása nagymértékben előnyösnek bizonyult a nemzetgazdaságok számára, mivel versenyképesebbé és vonzóbbá tette őket a globalizált gazdaságban, és mivel a tagállamok közötti adóügyi konvergencia idővel ugyanilyen hatással járna;

P.  mivel a jogalkotó és a gyakran elégtelenül finanszírozott adóigazgatások nem tudják előre megjósolni az egyes –különösen a nagyon nagy könyvvizsgáló cégeknél dolgozó – adótanácsadók, jogászok és közvetítő társaságok által kialakított és népszerűsített, innovatív adókikerülési rendszereket, hanem azokra csak reagálni tudnak, időnként nagy késedelemmel; mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy azok az uniós szervek (így a tagállamok által 1998-ban létrehozott, magatartási kódexszel foglalkozó csoport vagy a Szerződések őreként a Bizottság), amelyeknek az lenne a feladatuk, hogy megakadályozzák az újabb káros adóintézkedések bevezetését, néha nem reagálva hatékonyan vagy nem rendelkezve elég felhatalmazással, alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy fellépjenek e nemkívánatos fejleményekkel szemben, továbbá hogy az EU-ban sok új és gyakran agresszív adókikerülési intézkedés vagy megállapodás, például szabadalmi adókedvezmények bevezetésére került sor; mivel a multinacionális vállalatok az EU-ban és világszerte egy jól szervezett és képzett adótanácsadói, valamint banki és egyéb pénzügyi szolgáltatói szektor szakértelmére támaszkodva alakítják ki adókikerülési rendszereiket; mivel ez a szektor egyúttal a kormányok és a közintézmények számára adóügyekben tanácsadást nyújtó szervekben, így például a jó adóügyi kormányzás uniós platformjában is képviselteti magát; mivel aggályok merültek fel azokkal az összeférhetetlenségekkel kapcsolatban, amelyek abból eredhetnek, hogy ugyanazok a cégek a hatóságoknak és a magán multinacionális vállalatoknak is tanácsot adnak;

Q.  mivel mindenfajta adótervezésnek a jog és az alkalmazandó szerződések határain belül kell megvalósulnia; mivel az agresszív adótervezésre adható legcélravezetőbb válasz a jó jogalkotás és a kívánt eredményekkel kapcsolatos nemzetközi koordináció;

R.  mivel a jogszabályok végrehajtása döntő a kívánt célkitűzések elérése szempontjából; mivel ez a végrehajtás a nemzeti igazgatások ügye, amelyeket gyakran kevés ösztönző sarkall arra, hogy egymással európai szinten együttműködjenek; mivel ez a helyzet súlyosbítja a jogszabályok különbségeiből adódóan már Unió-szerte fennálló eltéréseket;

S.  mivel a tagállamokban, például Portugáliában és Görögországban a pénzügyi és költségvetési kiigazítási programokat felügyelő intézmények trojkája (az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap) nem tett kísérletet azoknak az adóamnesztiáknak, feltételes adómegállapításoknak, adókedvezményeknek és adómentességi programoknak a megakadályozására, amelyek tisztességtelenül diszkriminatív módon kedveztek és kedveznek az adók alól kibújó vállalatoknak és személyeknek, ami miatt nagy összegű állami bevételek esnek ki, és nő a már egyébként is túladóztatott kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a polgárok adóterhe;

T.  mivel a gyakran több joghatóságban lebonyolított pénzügyi műveletekkel járó és több joghatóságban működő jogi személyek részvételével zajló adóbűncselekmények és pénzmosás kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása rendkívül nagy kihívást jelent; mivel a tagállamok adóbűncselekmények és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásáért és az azok elkövetőivel szembeni büntetőeljárások lebonyolításáért felelős munkatársai gyakran alulképzettek, és nincsenek ellátva a megfelelő eszközökkel;

U.  mivel az elmúlt néhány évben a megszorítási politikák és a költségvetési korlátozások jelentősen csökkentették az adóigazgatások képességét arra, hogy kivizsgálják az adóbűncselekményeket és a káros adózási gyakorlatokat; mivel ezek a megszorítások különösen károsak voltak a trojka által vezetett pénzügyi segítségnyújtási programokban részt vevő országokban, amelyekben az állami bevételek növelését a túladóztatott kkv-k és polgárok rovására érték el, miközben a nagyvállalatok és az adók alól kibújó tehetős személyek gyakran adóamnesztiához, feltételes adómegállapításokhoz és más adómentességekhez és kedvezményekhez jutottak, mint ahogyan Portugáliában és Görögországban történt;

Feltételes adómegállapítások és káros adózási gyakorlatok

V.  mivel a feltételes adómegállapítások a lehetséges hatókört és a lefedett témákat, a kötelező jelleget, az alkalmazás gyakoriságát, a nyilvánosságot, az időtartamot és a díjak fizetését tekintve a tagállamokban a gyakorlatok széles körét ölelik fel, amelyek az eseti jellegű politikától a jog világos keretek között történő alkalmazásáig terjednek; mivel a feltételes adómegállapításnak nincs általánosan elfogadott nemzetközi fogalommeghatározása, azzal a kivétellel, hogy a Bizottság úgy említi, mint „a tagállam részéről vagy nevében az adójogszabályok értelmezése vagy alkalmazása tekintetében kiadott bármilyen közlemény vagy más hasonló hatású eszköz vagy intézkedés”;

W.  mivel a feltételes adómegállapítások önmagukban nem problémásak, mivel – eredeti céljuknak megfelelően – jogbiztonságot nyújthatnak az adófizetőnek és csökkenthetik a becsületes cégek pénzügyi kockázatát azokban az esetekben, amikor az adójogszabályok vagy bizonyos körülmények közötti konkrét alkalmazásuk nem világos vagy eltérő módokon értelmezhető, különösen összetett tranzakciók kapcsán, és ezáltal elkerülhetővé teszik az adófizető és az adóhatóság közötti későbbi vitákat;

X.  mivel a feltételes adómegállapítások gyakorlata az adóigazgatások és az adófizetők közötti szorosabb és együttműködőbb kapcsolat keretében fejlődött ki arra szolgáló eszközként, hogy megbirkózzanak az egyre bonyolultabb, globális és digitalizált gazdaságban bizonyos ügyletek adójogi megítélésének fokozódó összetettségével; mivel – annak ellenére, hogy a tagállamok bár titokban tartják a feltételes adómegállapításokat, azt állítják, hogy nem mérlegelésen alapulnak, hanem csupán egyértelművé teszik a hatályos adójogi szabályozást – a különbizottsága által végzett munka megerősítette, hogy a feltételes adómegállapítások kiadhatók bármiféle jogi keret nélkül olyan informális vagy mérlegelésen alapuló megállapodások útján, amelyek a jellemzően a multinacionális vállalatok által adó-hozzájárulásuk csökkentése érdekében használt adótervezési eszközökre támaszkodó, adózási megfontolásokból kialakított struktúrákat támogatják; mivel úgy tűnik, hogy ez a probléma különösen – noha nem kizárólag – a vállalaton belüli transzferárazással kapcsolatos feltételes adómegállapítások (az úgynevezett előzetes ármegállapodások) esetében áll fenn; mivel azáltal, hogy csak néhány kiválasztott szereplő számára biztosítanak jogbiztonságot, egyenlőtlenséget teremthetnek azon vállalatok között, amelyeknek ilyen feltételes adómegállapítást adtak ki, illetve az azonos ágazatba tartozó olyan vállalatok között, amelyeknek nem adtak ki feltételes adómegállapítást;

Y.  mivel sem az OECD, sem az Európai Bizottság nem szorgalmazta a feltételes adómegállapítás gyakorlatának beszüntetését;

Z.  mivel az előzetes feltételes adómegállapításoknak nem lehet céljuk, hogy bármilyen módon befolyásolják az ügyletek adójogi megítélését, ahogy az sem, hogy valamely adófizetőt előnyben részesítsenek egy másikkal szemben, hanem – minden más feltétel azonossága esetén – ugyanolyan hatással kell járniuk, mint a mögöttes adórendelkezések utólagos alkalmazásának; mivel ennek megfelelően e jelentés nem korlátozódik szigorúan a feltételes adómegállapításokra, hanem – a TAXE különbizottságnak adott megbízással összhangban – a „káros adózási gyakorlatok” általános fogalmán belül kiterjed a jellegükben vagy hatásukban hasonló bármilyen adóintézkedésekre, vagyis a külföldi illetőségű cégek vagy ügyletek azon más adójogi rendszerek kárára történő elcsábítását célzó intézkedésekre, amelyekben ezen ügyleteket rendes esetben adóztatnák és/vagy a versenyt torzító, csak egyes vállalatok előnyben részesítését célzó intézkedésekre;

AA.  mivel a káros adózási gyakorlatokhoz a következő nemkívánatos hatások közül bizonyos mértékig egy vagy több is kapcsolódhat: az átláthatóság hiánya, önkényes megkülönböztetés, versenytorzulások és egyenlőtlen versenyfeltételek a belső piacon belül és kívül, az egységes piac integritásának és az adórendszer tisztességességének, stabilitásának és legitimitásának sérülése, a kevésbé mobil gazdasági tényezők nagyobb mértékű adóztatása, fokozott gazdasági egyenlőtlenségek, az államok közötti tisztességtelen verseny, adóalap-erózió, társadalmi elégedetlenség, bizalmatlanság és demokratikus deficit;

AB.  mivel el kell ismerni, hogy miközben Európában továbbra is a kkv-k a gazdaság és a foglalkoztatás motorjai, a multinacionális vállalatok is kulcsfontosságú szerepet játszanak a beruházások, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdításában; mivel e vállalatok az adóterhek méltányosan rájuk eső részének befizetésével azokban az országokban, ahol megvalósul a tényleges gazdasági tevékenység és értékteremtés, továbbra is jelentős mértékben hozzájárulnak az európai társadalmak jólétéhez és fenntarthatóságához;

A különbizottság munkája

AC.  mivel a 2015. február 26-án létrehozott illetékes különbizottsága 13 ülést tartott, amelyek során meghallgatta Jean-Claude Junckert, a Bizottság elnökét, Margrethe Vestager és Pierre Moscovici biztost, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Spanyolország pénzügyminiszterét, az OECD képviselőit, valamint visszaélést bejelentő személyeket, oknyomozó újságírókat, szakértőket, a tudomány képviselőit, multinacionális vállalatok, szakmai szervezetek, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek képviselőit és uniós nemzeti parlamenti képviselőket (lásd az 1. mellékletet); mivel a TAXE bizottság küldöttségei látogatást tettek Svájcban, hogy megvizsgálják a különbizottság mandátumának harmadik országokkal kapcsolatos bizonyos aspektusait, valamint tényfeltáró misszió céljából felkeresték a következő tagállamokat: Belgium, Luxemburg, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság; mivel Gibraltár és Bermuda kormányzati képviselőivel is találkozót szerveztek;

AD.  mivel a bizottság munkáját részben hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 2. mellékletet), és végül nem is továbbította az összes kért dokumentumot, vagy csak udvarias választ adott, amely alig érintette a hozzájuk intézett kérés lényegét; mivel a felkért 18 multinacionális vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül csak négy vállalta, hogy megjelenjen a bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet); mivel a Bizottság sem működött együtt teljes mértékben, és nem küldte el a magatartási kódexről tartott üléseken készült összes dokumentumot és az informális ülések feljegyzéseit, továbbá néhány tagállam hajthatatlansága miatt csak korlátozott konzultációs eljárást biztosított; mivel emiatt meg kellett hosszabbítani a bizottság hivatali idejét;

AE.  mivel e jelentés elfogadásának időpontjában még mindig folyamatban volt több, a Bizottság által indított állami támogatásra vonatkozó vizsgálat az egyes multinacionális vállalatok leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles nyereséget érintő, feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel jóváhagyott transzferárképzési megállapodásokkal kapcsolatban;

A tagállami társasági adóztatási gyakorlatok áttekintése

1.  emlékeztet arra, hogy a társasági adóztatás iparosodott országokban létező modelljeit a 20. század első felében alakították ki, egy olyan időszakban, amikor a határokon átnyúló tevékenység korlátozott volt; megállapítja, hogy a globalizáció és a gazdaság digitalizálódása gyökeresen megváltoztatta a globális értékláncot és a piacok működésének módját, valamint hogy a nagyvállalatok többsége ma olyan transznacionális szerkezettel rendelkezik, amely szükségessé teszi a nemzeti adószabályokon való túllépést; hangsúlyozza, hogy az adóztatás területén a nemzeti és a nemzetközi szabályok nem tartottak lépést az üzleti környezet változásával;

2.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok strukturális reformjainak szerves részeként kiegyensúlyozott és méltányos adópolitikát kell kidolgozni;

3.  megállapítja, hogy jóllehet a határokon átnyúló tevékenységet folytató cégek számára egyre bonyolultabbá válik a különféle adórendszereknek való megfelelés, a globalizáció és a digitalizáció megkönnyíti számukra, hogy tevékenységeiket off-shore pénzügyi központokon keresztül szervezzék, és globális adó-hozzájárulásaik csökkentése érdekében kifinomult struktúrákat hozzanak létre; aggodalmának ad hangot, hogy a gazdasági és adósságválság, valamint a költségvetési konszolidáció következtében, a legtöbb tagállam jelentősen csökkentette az adóigazgatási személyzetet; hangsúlyozza, hogy a nemzeti adóhatóságoknak rendelkezniük kell a szükséges erőforrásokkal, többek között emberi erőforrásokkal annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék és felderítsék az adóalapjukat jelentős mértékben csökkentő agresszív adótervezést, adókijátszást és adókikerülést, és hogy eredményesen küzdjenek mindez ellen, valamint hogy biztosítsák a jobb és igazságosabb adóbeszedést és az adórendszer hitelességét; megállapítja, hogy a kutatások szerint a képzett adóigazgatási személyzet a vele kapcsolatos költségeknél lényegesen nagyobb bevételt termel az államnak, mivel az adóigazgatás hatékonysága közvetlenül kedvezően befolyásolja a nemzeti költségvetést;

4.  hangsúlyozza, hogy különbség van egyrészt bizonyos adó- és nemzeti hatóságok multinacionális vállalatok nyereségének – a nyereség megszerzésének helye szerinti országokban történő adózás elkerülését célzó – áthelyezését lehetővé tevő káros gyakorlatai, másrészről pedig aközött, hogy a kormányok az uniós jogszabályokkal teljes összhangban versengenek a közvetlen külföldi befektetések országukba vonzásában, illetve a gazdasági tevékenységek országukban tartásában;

5.  hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban a Szerződés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy maguk határozzák meg saját társaságiadó-kulcsaikat és adóalapjukat, amíg a Szerződéssel összhangban nem fogadnak el az adóügyi konvergenciára vonatkozó szigorúbb intézkedéseket; hangsúlyozza azonban azt is, hogy a nemzeti adórendszerek túlságosan összetett szabályai az e rendszerek közötti különbségekkel társulva kiskapukat hoznak létre, amelyeket a multinacionális vállalatok agresszív adótervezési célokra kihasználnak, és amelyek így adóalap-erózióhoz, nyereségátcsoportosításhoz, az adókulcsok csökkenésének irányába ható versenyhez és végezetül az optimálistól elmaradó gazdasági eredményhez vezetnek; hangsúlyozza, hogy az ilyenfajta adókikerülés valamennyi nemzeti költségvetést összesítve vizsgálva is kedvezőtlen hatású, mivel a káros adózási gyakorlatokból eredően (az eltéréseknek, külön kedvezményeknek vagy kiskapuknak köszönhetően) az egyik tagállamban keletkező bevételek nem ellensúlyozzák az adóbevételek más tagállamokban jelentkező csökkenését; rámutat arra, hogy a további adóalap-eróziót, a káros adóversenyt és az adókulcsok csökkentésére irányuló versenyt csak a tagállamok összehangoltabb, közös megközelítése akadályozhatja meg, amelynek egy olyan közös kerethez kell elvezetnie, amelyen belül szabhatják meg a tagállamok adókulcsaikat;

6.  emlékeztet arra, hogy néhány tagállamban másoknál formálisan magasabb a társasági adó, a valóságban azonban a belföldi üzlet érdekét szolgáló csökkentések és kiskapuk miatt lényegesen alacsonyabb az adómérték, és így a tényleges adókulcs alacsonyabb, mint a formálisan alacsony kulcsot alkalmazó tagállamokban;

7.  rámutat arra, hogy a néhány tagállamban alkalmazott alacsonyabb társasági adó viszonylagosan magasabb adóbevételt biztosíthat, mint a magasabb adókulcsok;

8.  megállapítja, hogy a Bizottság szerint(17) 1995 és 2014 között a törvényben előírt társaságiadó-kulcsok 12 százalékponttal, azaz 35%-ról 23%-ra estek vissza az EU-ban; hangsúlyozza, hogy az adókulcsok e csökkenésével párhuzamosan a bevételkiesés csökkentésére az adóalap bővül, és a társaságok adóztatásából származó bevételek ugyanezen időszakbeli viszonylagos stabilitása a jelentős társaságalapítási tendenciával is magyarázható, vagyis azzal, hogy bizonyos vállalkozási jogi formákról, például az (egyéni) magánvállalkozásról áthelyeződik a hangsúly a társasági jogállásra, ami a személyi jövedelemadó alapjából a társaságiadó-alapra történő hasonló áthelyeződést eredményez;

9.  megjegyzi, hogy a tagállamok többsége nagy összegeket költ olyan adózási ösztönzőkre, amelyek a kkv-kat hivatottak versenyelőnyhöz juttatni, azonban a Bizottság szerint(18) ezeket a próbálkozásokat a legutóbbi tanulmányban vizsgált négy tagállamból háromban aláássák a nemzetközi adótervezés hatásai; megjegyzi, hogy ezek a hatások a kkv-k támogatására szolgáló adókiadásokhoz kapcsolódó nagy költségek ellenére versenyhátrányba hozzák a kkv-kat, és ez aláássa a nemzeti politikai döntéshozók szándékát;

10.  felhívja a figyelmet a törvényben előírt és a tényleges adókulcsok közötti növekvő résre különösen a globális szinten működő cégek esetében, amely legalább részben az általános adórendszertől való különböző eltéréseket és mentességeket tükrözi, amelyek szolgálhatják a jogalkotó szándéka szerint konkrét célkitűzések elérését, vagy eredhetnek agresszív adótervezésből, vagyis abból, hogy kizárólag adózási célból tisztán mesterséges megállapodásokat hoznak létre;

11.  hangsúlyozza, hogy globális szinten az adórendszerek közötti eltérések jelentős mértékben hozzájárulnak az adóalap-erózióhoz és az adókijátszáshoz, azonban önmagában az uniós fellépés nem fogja kezelni ezeket a kérdéseket;

12.  tudomásul veszi, hogy az EU-ban 28 – mind az adóalap, mind pedig az adókulcs meghatározása szempontjából nagyon eltérő – adórendszer működik, és hogy ez a sokféleség még nagyobb, ha figyelembe vesszük az uniós tagállamokhoz kapcsolódó, önálló adórendszerrel rendelkező különleges jogrendszereket (tengerentúli területek és koronafüggőségek); sajnálja, hogy az EU-ban jelenleg nem tartoznak közös fogalommeghatározás vagy iránymutatások hatálya alá olyan alapvető fogalmak és elemek, mint a forrásadóztatás és a lakóhely szerinti adóztatás közötti egyensúly, az állandó telephely és az adóköteles jogalanyok, a gazdasági tartalomra vonatkozó és a visszaélések elleni szabályok, a kamatok és jogdíjak fogalommeghatározása, az immateriális javak kezelése, az adósság és a saját tőke kezelése, nem beszélve arról, hogy mi vonható le vagy nem vonható le az adóalapból, és emiatt a tagállamok adórendszerei összehangolatlanok; hangsúlyozza, hogy össze kell hangolni ezeket a fogalommeghatározásokat;

13.  hangsúlyozza, hogy az egységes piacon belül a nemzeti kedvezményes rendszerek és a különböző adórendszerek közötti eltérések lehetőségeket teremtenek az adókikerülésre; megállapítja, hogy ezeket a nemkívánatos hatásokat tovább súlyosbítja a tagállamok és harmadik országok közötti, nagyszámú kétoldalú adóegyezménnyel való interakció, és az ezekben található, elégtelen visszaélés elleni rendelkezések;

14.  megállapítja, hogy ezt az EU-n belüli összehangolatlan adókeretet a tagállamok közötti együttműködés kirívó hiánya is sújtja; hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamok nem veszik szükségszerűen figyelembe adóintézkedéseik más tagállamokra gyakorolt hatását, nemcsak adóintézkedéseik megtervezésekor, hanem akkor sem, amikor információkat osztanak meg ezen intézkedések végrehajtásáról, ami az adóügyekben olyan politikák kialakításához vezet, amelyek révén az adott tagállam mások kárán jutna előnyhöz, ami ellentétes az európai projekt alapjaival; rámutat arra, hogy a tagállamok közötti automatikus, módszeres és hatékony információcsere lehetővé tenné, hogy figyelembe vegyék meghatározott jövedelemáramlások vagy ügyletek más tagállambeli adójogi megítélését; hangsúlyozza, hogy ez részben oka egy elfogadhatatlan helyzet kialakulásának is, amelyben a multinacionális vállalatok által valamely tagállamban megtermelt nyereséget az EU-ban gyakran nagyon alacsony kulcs mellett vagy egyáltalán nem adózzák le;

15.  meggyőződése, hogy az adópolitikát és a versenypolitikát egyazon érme két oldalának kell tekinteni a belső piacon, valamint felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és erősítse meg a versenypolitika és az állami támogatás eszközeit és forrásait;

16.  hangsúlyozza, hogy az EU-ban a nemzeti adórendszerek igen korlátozott mértékben közelednek egymáshoz, az uniós integrációs folyamatnak az elmúlt 30 évben – különösen az egységes piaccal és a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatban – tapasztalt példátlan elmélyülése ellenére; sajnálja, hogy ezen adórendszerek összehangolása messze le van maradva, különösen az európai szemeszter keretében más területeken tett uniós szintű koordinációs erőfeszítésekkel összehasonlítva, jóllehet eltekintve a kiadási oldalon bevezetett intézkedések relevanciájától a költségvetési konszolidáció biztosítását célzó politikai intézkedéscsomag jelentős része a bevételi oldalt érinti; az az álláspontja, hogy ezt a szempontot meg kellett volna említeni az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása” című, 2015. júniusi jelentésében;

17.  hangsúlyozza, hogy a nemzeti költségvetési politikák közelítésére irányuló politikai akarat hiánya miatt a tagállamok a kétoldalú megközelítésmódot választják, miközben a közös megközelítés hatékonyabb lenne; emlékeztet arra, hogy a költségvetési konvergencián a megerősített együttműködés alkalmazásával is lehet munkálkodni; ezzel összefüggésben üdvözli, hogy egyes tagállamok pénzügyi tranzakciós adót kívánnak bevezetni;

Agresszív adótervezési eszközök és hatásaik

18.  hangsúlyozza, hogy az egyes multinacionális vállalatok általi adókikerülés nullához közeli tényleges adókulcsot eredményezhet az európai országokban megtermelt nyereség után, kiemelve, hogy ezek a multinacionális vállalatok – miközben a működésük helyén élvezik a különféle közjavak és közszolgáltatások előnyeit –nem fizetik meg tisztességesen az abból rájuk eső részt, és ezáltal hozzájárulnak a nemzeti adóalap eróziójához és az egyenlőtlenségek növekedéséhez; hangsúlyozza azt is, hogy a nyereségátcsoportosítás lehetősége csak a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalatok számára érhető el, ami bünteti a csak egy országban működő versenytársakat;

19.  nagy aggodalommal állapítja meg, hogy a társasági adó kikerülése közvetlen hatást gyakorolt a nemzeti költségvetésekre és az adófizetési erőfeszítés különféle adófizetői kategóriák, illetve gazdasági tényezők közötti megoszlására (a legmobilisabb tényezők, például a közvetlen külföldi befektetés (kkb) formáját öltő tőke előnyére); sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez, a verseny torzulásain és az egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulásán túl, rendkívül aggasztó helyzetet eredményez, amelyben a nagyfokú költségvetési konszolidációra és a szerkezeti reformra irányuló erőfeszítések összefüggésében a legmagasabb fizetési képességgel rendelkező egyes adózók jelentősen kisebb mértékű hozzájárulást tesznek, mint a gazdasági, pénzügyi és adósságválságtól leginkább sújtott adófizetők, mint például az agresszív adótervezést nem használó hétköznapi polgárok és vállalkozások, amelyek gyakran a kis- és középvállalkozás kategóriájába tartoznak és e viszonylagos adóhátrány miatt gyakran képtelenek versenyre kelni a multinacionális vállalatokkal; hangsúlyozza, hogy fennáll annak a veszélye, hogy ez a helyzet a demokrácia iránti bizalmatlanságot táplálja és az adókötelezettségek általános betartását is befolyásolja, különösen a kiigazítási programokat végrehajtó országokban; sajnálattal állapítja meg, hogy a visszaéléseket bejelentő személyek – akik közérdekből kritikus jelentőségű információkkal látják el a nemzeti hatóságokat a kötelességszegésekről, törvénysértésekről, csalásról vagy jogellenes tevékenységekről vagy gyakorlatokról – büntetőeljárás alá vonhatók, valamint személyes és gazdasági következményekkel kell szembenézniük; nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy néha még az ilyen illegális vagy jogellenes gyakorlatokat feltáró újságírók is ilyen következményekkel szembesülnek;

20.  megjegyzi, hogy az IMF által végzett, 51 országra kiterjedő kutatás(19) megállapítja, hogy az adóügyi joghatóságok közötti nyereségátcsoportosítás az aktuális társaságiadó-bevételek átlagosan mintegy 5%-ának kieséséhez vezet – a nem-OECD-országokban azonban ez a bevételkiesés csaknem 13%; azt is megjegyzi, hogy a Bizottság szerint az ökonometriai adatokból az derül ki, hogy a közvetlen külföldi befektetés idővel egyre érzékenyebbé válik a társasági adóztatásra; hangsúlyozza, hogy egy vizsgálat szerint mintegy 1 billió euró potenciális adóbevétel vész el minden évben az adócsalás, az adókijátszás – így az árnyékgazdaság –, valamint az adókikerülés együttes hatása révén az EU-ban(20), és hogy a becslések azt mutatják, hogy a nemzeti költségvetések adókikerülés miatt kieső éves vesztesége mintegy 50 – 70 billió EUR, de valójában az egész EU-ban e bevételkiesések összege elérheti a 160 – 190 billió eurót, ha figyelembe vennénk a különleges adózási szabályokat, a behajtás hiányosságait és más hasonló tevékenységeket(21); mivel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságának számítása szerint a fejlődő országokban mintegy évi 100 milliárd USD bevétel esik ki a multinacionális vállalatok általi adókikerülés miatt; hangsúlyozza, hogy ezeket a számadatokat óvatosan kell kezelni, és hogy alulbecsülhetik a nemzeti költségvetések tényleges veszteségeit, tekintve a korlátozott átláthatóságot és a világszerte eltérő számviteli és koncepcionális kereteket, amelyek kihatnak az összehasonlítható és érdemi adatok elérhetőségére és bármiféle becslés megbízhatóságára;

21.  megállapítja, hogy az adótervezési stratégiák alapulhatnak a társaságok felépítésén, fióktelepeik finanszírozási megállapodásain vagy a valós gazdasági tevékenységgel kapcsolatban nem álló transzferárképzésen, amely lehetővé teszi a nyereségek joghatóságok közötti mesterséges átcsoportosítását, a társaság globális adóhozzájárulásának csökkentése céljából; aggodalommal jegyzi meg, hogy egyre több a postafiókcégek alkalmaznak az EU-n belül, de ezek csak névleg vállalatok és kizárólag az adóelkerülés célját szolgálják; megemlíti a McDonalds konkrét példáját, amelynek adózási gyakorlatai a szakszervezetek egyik szövetsége által készített jelentés szerint a kieső adóbevétel formájában több mint 1 milliárd euró adóveszteséget okoztak az európai országoknak 2009 és 2013 között(22);

22.  az az álláspontja, hogy a nemzeti preferenciális rendszerek és a tagállami adórendszerek közötti összehangolás vagy közelítés alacsony szintje – a belső piacon belüli tényleges gazdasági kapcsolatok és egymásra hatás ellenére – számos eltérést eredményez, amely lehetővé teszi az agresszív adótervezést, a kettős levonást és az adóztatás kettős elmaradását, például a következő gyakorlatok egyike vagy azok valamilyen kombinációja révén: visszaélésszerű transzferárképzés, a levonások nagy adót kivető joghatóságokban való elhelyezése, kölcsönökből szerzett pénzek közvetítő cégeken keresztül továbbadása, a kockázatok átruházása, hibrid pénzügyi termékek, az eltérések kihasználása, adóarbitrázs, jogdíj megállapodások, a kedvezőbb feltételeket biztosító adózási egyezmény kihasználása és az eszközértékesítések alacsony adót kivető országokban való elhelyezése;

23.  hangsúlyozza, hogy különbizottsága az öt tagállamban és Svájcban lebonyolított tényfeltáró missziói alatt megállapította, hogy számos nemzeti adóintézkedésben benne rejlik annak a lehetősége, hogy káros adózási gyakorlatnak minősüljön, amelyeket kombinálva gyakran használnak ki a multinacionális vállalatok, ideértve különösen a következőket (e felsorolás nem tekinthető tételesnek):

–  visszaélésszerű feltételes adómegállapítások vagy vitarendezési megállapodások, amelyek túlmutatnak az érvényes jogszabályok egyszerű tisztázásán és kedvezményes adóügyi elbánást érnek el;

–  az állandó telephely és az adóügyi illetőség fogalmának eltérő meghatározásai,

–  a gazdasági tartalom csekély körű mérlegelése vagy figyelmen kívül hagyása, amely lehetővé teszi a céltársaságok (pl. postafiókcégek, fedőcégek stb.) létrehozását, amelyek kedvezőbb adójogi elbánásban részesülnek,

–  fiktív kamatok levonása (lehetővé téve a vállalatok számára, hogy adóköteles jövedelmükből a részvénytőke alapján számított fiktív kamatot vonjanak le),

–  többletnyereségadó-megállapítási gyakorlatok (amelyek révén a társaság írásbeli megerősítést kaphat az adóigazgatástól arról, hogy adóköteles jövedelmének nem képezi részét az a nyereség, amelyet csoporton kívüli, önálló működés esetén nem realizált volna),

–  nem egyértelmű vagy összehangolatlan transzferárképzési rendelkezések,

–  számos kedvezményrendszer, különösen az immateriális javakkal kapcsolatban (szabadalmi, tudásbázissal vagy szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos adókedvezmények),

–  a kamatok, osztalékok és jogdíjak forrásadó alóli mentessége vagy a forrásadó visszatérítése kétoldalú adóegyezmények és/vagy nemzeti jogszabályban rögzítettek alapján,

–  a jogi megnevezések közötti különbségek a tagállamokban (hibrid jogalanyok vagy hibrid kölcsönök, ahol a kamatköltségeket mentesített osztalékra változtatják),

–  Svájc esetében különleges adórendszerek a kantonok szintjén a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatok számára, amelyeket a nemzeti ellenőrzés alatt álló vállalatoknak nem biztosítanak (az úgynevezett elkülönített rendszerek);

–  a visszaélések elleni hatékony általános vagy különleges szabályok hiánya vagy e szabályok gyenge végrehajtása vagy értelmezése,

–  valamint olyan struktúrák, amelyek elfedhetik a vagyon tényleges haszonhúzóját, és fennáll annak a lehetősége, hogy nem tartoznak információcsere-rendszerek hatálya alá, mint például a vagyonkezelői alapok és az úgynevezett szabad övezetek;

24.  megállapítja, hogy a Bizottság szerint(23), az EU-ban a nyereségátcsoportosítás 72%-ára a transzferárképzés és szellemi tulajdon elhelyezése révén kerül sor;

25.  hangsúlyozza, hogy az elmúlt években számos tagállam külön társaságiadó-csökkentési rendszereket alakított ki, hogy vonzóvá váljon a vállalatok mobil immateriális eszközei, így a szellemi tulajdonból származó jövedelem számára; felhívja a figyelmet az adócsökkentések és adóengedmények, valamint a javasolt rendszerek hatókörének változatosságára (innovációs adókedvezmények, szellemi tulajdonra vonatkozó adókedvezmények, ismeretekre vonatkozó adókedvezmények, szabadalmi adókedvezmények stb.); hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban ahhoz, hogy az adófizetők az adókedvezményekhez hozzáférhessenek, nem szükséges magának a szellemi tulajdonnak az előállítása, és/vagy hogy szellemi tulajdont az országon belül állítsanak elő, elegendő pusztán az, hogy azt az országban letelepedett társaságon keresztül szerezzék be; hangsúlyozza ezért, hogy a K+F-re nyújtott minden fiskális kedvezménynek az adott joghatóságban felmerülő valós kiadásokhoz kell kapcsolódnia;

26.  hangsúlyozza továbbá, hogy a nemzeti adórendszerekben a kutatás és fejlesztés költségei adózásilag szabadalmi adókedvezmények nélkül is elszámolhatók, és a szabadalmi adókedvezmények ezért a rendszernek ellentmondó módon hozzájárulnak az adókikerüléshez;

27.  az ilyen rendszereket az államok közötti káros adóverseny példáinak tartja, mert miközben a reálgazdasághoz fűződő kapcsolatuk és az arra gyakorolt hatásuk a legtöbb esetben nem létező, azzal a hatással járnak, hogy csökkentik más országok, köztük tagállamok adóbevételeit; megjegyzi, hogy a K+F-re vonatkozó adókedvezmények felülvizsgálatában a Bizottság(24) megállapítja, hogy „A szabadalmi adókedvezmények inkább a társasági jövedelem átcsoportosítására szolgálnak, mint az innováció ösztönzésére”;

28.  hangsúlyozza, hogy az immateriális javak hangsúlyosabbá válása által jellemzett gazdasági környezetben a transzferárképzést gyakran hátrányosan érinti az összehasonlítható ügyletek és teljesítménymutatók hiánya, ami nagy próbatétellé teszi a szokásos piaci ár elvének megalapozott alkalmazását, amely elv szerint az azonos vállalatcsoporthoz tartozó jogalanyok közötti ügyletek árképzésének ugyanolyan értékeken kell alapulnia, mintha az ügyletek független jogalanyok között jöttek volna létre;

29.  megállapítja, hogy az érvényes transzferárképzési iránymutatások jelentős mérlegelési lehetőséget hagynak a multinacionális vállalatok számára az értékelési módszerek kiválasztása és végrehajtása során; hangsúlyozza, hogy a transzferárképzésre vonatkozó tényleges közös standardok hiányát és a különféle eltéréseket, kivételeket és alternatív lehetőségeket a multinacionális vállalatok a szóban forgó iránymutatások szellemiségével ellentétesen arra használják ki, hogy adóköteles nyereségüket országonként beállítsák, és teljes adókötelezettségüket például a „költség plusz” módszerrel való visszaélés, a haszonkulcsok önkényes meghatározása vagy bizonyos kiadásoknak a számításból való megkérdőjelezhető kizárása révén csökkentsék; hangsúlyozza, hogy a transzferárképzés kérdésének uniós szintű kezelésére a legjobb módszer a közös adóalap konszolidálása, ami szükségtelenné teszi az ilyen árképzést;

30.  hangsúlyozza, hogy az adóigazgatások a multinacionális vállalatok és képviselőik által benyújtott transzferárképzési aktákat nem tudják megfelelően nyomon követni, mivel gyakran nem rendelkeznek elegendő felszereléssel és személyzettel ahhoz, hogy kritikusan és alaposan meg tudják vizsgálni ezeket az elemzéseket és eredményüket vagy hatásukat;

31.  sajnálatosnak tartja, hogy egy olyan gazdasági környezetben, ahol a világkereskedelem 60%-a csoporton belül megy végbe(25), az e tisztán gazdasági fogalom alkalmazására vonatkozó iránymutatások nemzeti szinten felaprózottak, és ezért a tagállamok közötti következetlenségekhez és jogvitákhoz vezetnek;

32.  hangsúlyozza továbbá, hogy az EU-ban az ugyanazon transzferárképzési elvek eltérő értelmezéseiből adódóan felmerülő jogviták jelentős száma ellenére európai szinten nem áll rendelkezésre hatékony vitarendezési mechanizmus; megállapítja, hogy a transzferárképzésről szóló uniós választottbírósági egyezmény keretében előterjesztett ügyek rendezése akár nyolc évet is igénybe vehet, ami hozzájárul a vállalatok és az adóigazgatóságok számára a jogbiztonság hiányához;

33.  hangsúlyozza a nagy könyvvizsgáló cégek – köztük „a négy nagy” – a nemzeti jogszabályok közötti eltéréseket kihasználó feltételes adómegállapítások és adókikerülési rendszerek kialakításában és forgalmazásában betöltött kritikus szerepét; hangsúlyozza, hogy ezek a cégek, amelyek láthatóan bevételük jelentős részét adóügyi szolgáltatásokból szerzik meg, a legtöbb tagállam könyvvizsgálati piacát uralják és a globális adótanácsadási szolgáltatások terén is erőfölényben vannak, szűk oligopóliumot alkotva; úgy véli, hogy egy ilyen helyzet nem maradhat fenn anélkül, hogy ártalmas ne lenne az egységes piac működésére nézve „a négy nagy” működési területén; felhívja a figyelmet az azonos cégen belül egyrészt az adóigazgatásoknak, másrészt a multinacionális vállalatok nemzeti adójogszabályok hiányosságait kihasználó adótervezési szolgáltatásaihoz nyújtott adótanácsadási és tanácsadási tevékenységek párhuzamos végzéséből eredő összeférhetetlenségre; úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatok alkalmazását elő kell segíteni, és a meglévő magatartási kódexeket szükség esetén erősíteni kell; mindazonáltal megkérdőjelezi a vállalati magatartási kódexek és a vállalatok társadalmi felelősségvállalására vonatkozó politikák hatékonyságát e kérdés kezelése vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a feltételes adómegállapítások az EU-ban és világszerte általános üzleti gyakorlattá váltak, nemcsak a jogbiztonság vagy előnyös adómegállapodások megszerzése érdekében, hanem olyan esetekben is, amikor a jogszabályi rendelkezések semmilyen teret nem engednek az értelmezésnek; aggasztják azok az adótanácsadási ágazattól érkező becslések, hogy a jogszerűségnek mindössze 50%-os esélye is elegendő ahhoz, hogy egy adótervezési rendszer bevezetését javasolják az ügyfeleknek(26);

34.  felhívja az adóhatóságokat, hogy javítsák és diverzifikálják a know-how forrásaikat, és az új adóintézkedések nem várt következményeivel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében jelentősen javítsák a hatásvizsgálatok folyamatát; emlékezteti a tagállamokat, hogy nem csak az adórendszerek közötti eltérések, hanem a nemzeti adórendszerek túlságosan bonyolult volta és a gyakori változtatások miatti gyenge stabilitása is jelentős mértékben hozzájárul az adózási joghézagok kialakulásához, az adórendszerek igazságtalanságához és az adópolitika gyenge hitelességéhez; e tekintetben rámutat, hogy az adózás széttagoltsága akadályozza az európai tőkepiaci unió létrehozását;

Az uniós, nemzetközi és nemzeti intézkedések aktuális állása és annak értékelése

35.  elismeri, hogy a gazdasági válságot és ezen túlmenően a LuxLeaks botrányt követően a multinacionális vállalatok általi agresszív adótervezés kezelése kiemelt helyen szerepel a tagállamok, az EU, az OECD és a G20 politikai napirendjén, de sajnálja, hogy – az OECD G20 által támogatott BEPS-projekt kivételével, amelyet épp most fejeztek be, és amelyet az országok nem vezettek be – gyakorlati szempontból egyelőre semmilyen jelentős előrelépés nem történt;

36.  ennek tükrében megállapítja, hogy sok tagállam intézkedéseket vezetett be vagy kíván bevezetni az adókikerülés kezelésére, különösen a kamatok levonhatóságának korlátozásával, a visszaélés elleni szabályokkal, az állandó telephely jobb fogalommeghatározásával (ideértve a cégek adóköteles jelenlétének eredményesebb megállapítását célzó gazdasági tartalomra vonatkozó tesztek kidolgozását), a helytelen magatartást folytató cégek közbeszerzésekből való lehetséges kizárásával vagy az adótervezési rendszerek közzétételével kapcsolatban, amely eszközként szolgálhat az adórendszerek hitelességének visszanyerésére, valamint meghatározott rendszerek létrehozása és a – többek között jogalkotási szintű – korrekciós intézkedések elfogadása közötti időbeli eltérés csökkentésére;

37.  aggódik mindazonáltal amiatt, hogy az együttműködést középpontba állító megközelítés hiányában a tagállamok által az adóalap-erózió ellen hozott egyoldalú intézkedések hozzájárulhatnak a komplexitás fokozódásához, új eltérések létrehozásához és ennek következtében több lehetőséget teremthetnek a belső piaci adókikerülésre; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi vagy uniós iránymutatások tagállamok általi eltérő végrehajtása ugyanilyen hatással járhat;

38.  üdvözli a Bizottság elmúlt 20 év során előterjesztett különféle kezdeményezéseit és jogalkotási javaslatait, köztük a legújabbakat, amelyek célja a tagállamok társaságiadó-rendszerei közötti szorosabb koordináció felé való elmozdulás a belső piac megerősítése, a kettős adóztatással és az adóztatás kettős elmaradásával kapcsolatos problémák kezelése, illetve a tagállamok tényleges adóztatáshoz való jogának megőrzése érdekében; sajnálja mindazonáltal, hogy a Tanács e kezdeményezések és javaslatok közül eddig csak keveset fogadott el az egyhangúsági követelmény, valamint amiatt, hogy bizonyos tagállamok továbra is meg vannak győződve arról, hogy egyénileg több hasznuk származhat egy koordinálatlan adórendszer kiskapuiból, mint amit együtt egy koordinált adórendszerben elérnének;

39.  üdvözli az új adópolitikai csomag közzétételét, és kéri a Bizottságot, hogy törekedjen egy méltányos adórendszer biztosítására, amely azon az elven alapul, hogy az adókat abban a tagállamban kell befizetni, ahol a nyereség termelődik, elkerülve ezáltal a belső piac torzulását és a tisztességtelen versenyt;

40.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok által 1998-ban létrehozott magatartási kódexszel foglalkozó csoport (a „csoport”) az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején a káros adóversenyt képező akkor fennálló adózási intézkedések visszavonását és a jövőben az ilyen intézkedések bevezetésétől való tartózkodást (fennálló helyzet fenntartása) magában foglaló kétpályás, „puha” jogi megközelítés révén lehetővé tette a legkárosabb egyedi adózási gyakorlatok megszüntetését;

41.  sajnálja, hogy a csoport munkájának lendülete láthatóan alábbhagyott; megállapítja, hogy a csoport tevékenységének eredményeként visszavont több mint 100 intézkedés egy részét a tagállamokban olyan adóintézkedésekkel pótolták, amelyek hasonló káros hatásokkal járnak; megállapítja, hogy az adóhatóságok úgy léptek fel a csoport ajánlásaival szemben, hogy a csoport által visszavont intézkedések káros hatásaival azonos hatásookkal járó, új struktúrákat hoztak létre; sajnálja, hogy a káros adózási gyakorlatoknak a jelenlegi gazdasági környezetben megjelenő új formái elleni küzdelem céljából a csoport irányításának és megbízásának megerősítésére, valamint a munkamódszerek és a kódexben meghatározott kritériumok kiigazítására és bővítésére tett múltbeli kísérletek nem jártak sikerrel; támogatja a Bizottság által a méltányos és hatékony társasági adózásra vonatkozó, 2015. június 17-i cselekvési tervben e témában előterjesztett legújabb javaslatokat;

42.  sajnálja, hogy az 1997-ben kitűzött ambiciózus célok ellenére az adóverseny továbbra is fennáll a tagállamok között, ami nem annyira az adókulcsok különbözőségére vezethető vissza, mint inkább az adóköteles nyereség kiszámítására vonatkozó nemzeti szabályok különbözőségére, amit évtizedek óta jól mutat a névleges adók és a tagállamok által alkalmazott tényleges társaságiadó-kulcsok közötti szakadék;

43.  azt is sajnálja, hogy a csoport eredeti jogállása és irányítási szabályai túlságosan tág teret engedtek a politikai tárgyalásoknak és kompromisszumoknak a káros gyakorlatok értékelését illetően a „széles körű egyetértés” elérésére való törekvés során (vagyis ténylegesen csaknem egyhangúságra volt szükség, azzal a lehetőséggel, hogy az egyet nem értést lábjegyzetben nyilvánítsák ki), ami kihatott a csoport munkájának megbízhatóságára és teljességére, néha pedig ahhoz vezetett, hogy szándékosan nem tették közzé, illetve nem követték nyomon a jelentéseket, mint például a Simmons & Simmons adminisztratív gyakorlatokról szóló 1999-es jelentése; sajnálatosnak tartja, hogy a meglévő intézkedések visszavonása politikai késedelmet szenvedett, és egyes esetekben új kedvezményezettek bevonását tette lehetővé a határidő után, ami a csoport igen gyenge elszámoltathatósági és nyomon követési mechanizmusaival is összefügg;

44.  alapvetőbben hangsúlyozza, hogy a kódex eseti alapú megközelítése –jóllehet azt eredményezte, hogy a tagállamok immár általánosabb intézkedésekkel versenyeznek – nem nyújt megoldást az EU felaprózott, alaposabb megújítást igénylő társasági adózási keretének rendszerszintű gyengeségeire;

45.  tudomásul veszi a jó adóügyi kormányzás platformjának létrehozása révén tett erőfeszítéseket is, amely különféle érdekelt feleket ültet egy asztalhoz azzal a céllal, hogy konszenzus jöjjön létre az adókikerülés kérdésével kapcsolatban, különösen nemzetközi összefüggésben, továbbá a közös transzferárképzési fórum létrehozása révén tett erőfeszítéseket, amely számos iránymutatást ad ki a transzferárképzéssel kapcsolatos technikai kérdésekről; hangsúlyozza, hogy ezek a szervek mindezidáig a társaságiadó-keret korlátozott korrekcióinak elvégzésében vettek részt; sajnálja, hogy a közös transzferárképzési fórum által kiadott iránymutatások eddig nem kezelték kellően az adókikerülés kérdését; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közös transzferárképzési fórum öszzzetétele tagságának közelmúltbeli frissítése ellenére még mindig kiegyensúlyozatlan; kifogásolja továbbá, hogy adózási szakértők segítik a transzferárképzésre vonatkozó iránymutatásokkal kapcsolatos munkát, ugyanakkor előfordulhat, hogy ezzel egyidőben ügyfeleiket tanácsokkal látják a transzferárképzésen alapuló agresszív adótervezési stratégiákról, és így összeférhetetlenségi helyzet állhat elő;

46.  hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályok (az anya- és leányvállalatokról, a kamatokról és jogdíjakról, a fúziókról és a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv) a társasági adózáshoz kapcsolódó korlátozott szempontok lefedésével képesek voltak kezelni bizonyos kérdéseket, amelyekkel a tagállamok és a több országban működő cégek szembesültek; kiemeli, hogy ezek az intézkedések, amelyek eredeti célja a kettős adózás elkerülése volt, bizonyos nem kívánt kontraproduktív hatásokkal járnak az adókikerülésre nézve, és néha az adóztatás kettős elmaradásához vezetnek; üdvözli, hogy a Tanács nemrégiben módosításokat fogadott el a leány- és anyavállalatokról szóló irányelvhez, amelyek célja egy általános visszaélés elleni záradék bevezetése és a hibridkölcsönökkel kapcsolatos eltérések kezelése volt, és amelyek 2015 végén lépnek majd hatályba, és amitől azt várják, hogy segíteni fog az EU-ban egyes adókikerülési lehetőségek felszámolásában;

47.  emlékeztet a közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16 /EU tanácsi irányelv rendelkezéseire, amelyek célja valamennyi lényeges adóinformáció cseréjének végrehajtása; az az álláspontja, hogy az adóinformációk automatikus, azonnali és teljes körű cseréje és hatékony feldolgozása erőteljes visszatartó hatást fejtene ki az adókijátszás és a káros adózási gyakorlatok bevezetésével szemben, és lehetővé tenné a tagállamok és a Bizottság számára, hogy valamennyi lényeges információ a rendelkezésükre álljon annak érdekében, hogy azokra reagálni tudjanak;

48.  sajnálja, hogy az adóintézkedésekre vonatkozó információcsere jelenlegi jogalkotási és felügyeleti kerete nem hatásos, tekintve, hogy a bizonyítékok azt igazolják, hogy a spontán vagy kérésre történő információcserére vonatkozó fennálló követelményeket sem tartják be; sajnálja, hogy gyakorlatilag egyetlen tagállam sem cserél ki olyan információkat, amelyek kihatással lehetnek az EU partnerországaira; sajnálja a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai közötti koordináció hiányát;

49.  sajnálja, hogy a tagállamok spontán módon szinte soha nem cserélik ki egymás között az adóügyi információkat; üdvözli az automatikus információcserét, amely már nem a viszonosságon alapul; felhívja a figyelmet az annak mérlegelésén alapuló rendszer strukturális kialakítási problémáira, hogy mit közöljenek és mit ne, valamint az ehhez társuló gyenge felügyeleti rendszerekre, amelyek erősen megnehezítik az információcserére vonatkozó követelmény megsértésének azonosítását;

50.  üdvözli a Bizottság adóinformációk automatikus cseréjének az átláthatóság jövőbeni európai és nemzetközi normájaként történő előmozdítása melletti elkötelezettségét; sürgeti a Bizottságot, hogy első lépésként tegyen eleget kötelességének a Szerződések őreként, és tegye meg az összes szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy betartsák a hatályos uniós jogot és a tagállamok közötti lojális együttműködés Szerződésekben megállapított elvét; üdvözli a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjével foglalkozó szakértői csoport javaslatát, hogy áttekinti annak lehetőségeit, hogy nem viszonos adatcsere-megállapodások megadása révén automatikus információcserével támogassa a fejlődő országokat;

51.  megállapítja, hogy a leginkább visszaélésszerű és torzító hatású káros adózási gyakorlatok kezelésének eszközeként hasznosak az állami támogatási szabályok és szankciók, amelyek jelentős visszatartó erővel bírhatnak;

52.  üdvözli a Bizottság adózási átláthatóságról szóló, 2015. márciusi csomagját, amely a feltételes adómegállapításokra vonatkozó, tagállamok közötti automatikus információcserével foglalkozik, és a méltányos és hatékony uniós társaságiadó-rendszerre vonatkozó 2015. júniusi cselekvési tervet; hangsúlyozza azonban, hogy ezek a szövegek csak a helyes irányba tett első lépésnek tekinthetők, és hogy sürgős szükség van a jogszabályi rendelkezések következetes keretére és a közigazgatási koordinációra, a kkv-k és azon multinacionális vállalatok érdekében is, amelyek a belső piacon belül hozzájárulnak a tényleges gazdasági növekedés megteremtéséhez, és megfizetik az adók rájuk eső méltányos részét;

53.  üdvözli az OECD BEPS cselekvési tervről szóló, közelmúltbeli megállapodást, amely a G7- és a G20-csoport csúcstalálkozóin elhangzott többszöri felhívásokat követően megpróbálja kezelni a nemzetközi társaságiadó-rendszer működését érintő egyedi problémákat azáltal, hogy globális és módszeres fellépést terjeszt be azok kezelésére; sajnálja, hogy a fejlődő országokat késve és még mindig nem egyenlően vonták be az OECD BEPS-folyamatába, amelyben méltányos módon részt kellett volna venniük; sajnálatát fejezi ki amiatt is, hogy a BEPS cselekvési tervének néhány eredménye nem megy messzebb az olyan területeken, mint a káros adórendszerek, a digitális gazdaság és az átláthatóság;

54.  megállapítja, hogy a nemzetközi adórendszer problémás pontjainak módszeres elemzését követően a BEPS cselekvési tervet 15 cselekvési pontra bontották fel, amelyek közül a G20-csoport 2014. novemberben hetet megerősített, a többi pontot pedig 2015 októberében teljesítették; hangsúlyozza, hogy a változó üzleti környezetre tekintettel ezek az intézkedések pl. az országonkénti adatszolgáltatásra vonatkozó iránymutatások kiadásával igyekeznek kezelni az átláthatósági problémákat, bizonyos adókikerülési mechanizmusok tartalmának hiányát, valamint elérni a nemzetközi szabályok következetességének javítását;

55.  óva int mindazonáltal az olyan kompromisszumoktól, amelyek elmaradhatnak az eredeti ambícióktól vagy nemzeti szinten eltérő értelmezésekhez vezethetnek; hangsúlyozza ezenfelül, hogy eleddig alig monitorozták ténylegesen az OECD-iránymutatások végrehajtását azokban az országokban, amelyek elfogadták azokat, és még a legjobban kialakított megoldások sem lehetnek eredményesek, ha hiányzik azok megfelelő nyomon követése és végrehajtása;

56.  hangsúlyozza az EU és az OECD által e területen folytatott tevékenységek egymást kiegészítő jellegét; az az álláspontja, hogy az EU-nak – tekintettel integrációjának fokára – a belső piacon a káros adózási gyakorlatok mindenfajta formájának elkerülését célzó koordináció és a konvergencia szempontjából túl kell lépnie a BEPS-javaslatokon; meggyőződése, hogy annak biztosítása mellett, hogy versenyképessége ne sérüljön, az EU eredményesebb eszközöket is bevezethetne a tisztességes adóverseny és a tagállamok a területükön kitermelt nyereség eredményes adóztatásához fűződő jogának biztosítása érdekében;

A Bizottság állami támogatással kapcsolatos vizsgálatai: áttekintés és eredmények

57.  hangsúlyozza, hogy a belső piacon belül az agresszív adózási gyakorlatot nem folytató új belépőket és vállalkozásokat, köztük a kkv-kat, büntetik a multinacionális vállalatokhoz képest, amelyek viszont átcsoportosíthatják a nyereséget vagy különféle, csupán méretüknél és a határokon átnyúló üzleti műveletek végrehajtására való képességüknél fogva számukra elérhető döntések és eszközök révén az agresszív adótervezés más formáit valósíthatják meg; aggodalommal állapítja meg, hogy minden más feltétel egyenlősége esetén az eredményül kapott alacsonyabb adókötelezettségek miatt a multinacionális vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget könyvelhetnek el, és ezért az egységes piacon nem egyenlő feltételek mellett versengenek versenytársaikkal, akik nem folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, és megőrzik a kapcsolatot a nyereség kigazdálkodásának helye és az adózás helye között; rámutat arra, hogy az egyenlő versenyfeltételek a multinacionális vállalatok javára történő, említett torzítása ellentmond a közös piac alapelvének;

58.  hangsúlyozza, hogy az OECD(27) rámutat arra, hogy egyes multinacionális vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, miközben a kisebb vállalkozások akár 30%-ot is fizetnek, továbbá mélységes agodalommal tölti el, hogy egyes tanulmányok(28) szerint a határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások társaságiadó-terhe átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a csak egyetlen országban működő belföldi vállalatokénál; elfogadhatatlannak tartja, hogy e stratégiák eredményeként néhány multinacionális vállalat ténylegesen nagyon alacsony társasági adómértéket fizethet, míg néhány kkv-nak az összes adóját meg kell fizetnie;

59.  hangsúlyozza, hogy a gazdasági szereplők által az adózás utáni várható megtérülés alapján meghozott döntések e torzulása az erőforrások optimálisnál rosszabb elosztásához vezet, és rendszerint csökkenti a verseny mértékét, ezáltal hátrányosan érintve a növekedést és a foglalkoztatást;

60.  hangsúlyozza, hogy bizonyos káros adózási gyakorlatok az adóval összefüggő állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozhatnak, különösen amennyiben ugyanolyan módon „szelektív” előnyt biztosíthatnak, és a belső piacon belül versenytorzulással járhatnak; megállapítja, hogy a múltban, kiváltképp 1999-ben és a 2000-es évek első felében az állami támogatással és a magatartási kódexszel foglalkozó csoport folyamatai kölcsönösen támogatták egymást; hangsúlyozza, hogy az uniós versenyjogi szabályok végrehajtása jogi nyomással egészítette ki a csoport „puha” jogi döntéshozatali folyamatát, részben kompenzálva az uniós szintű adókikerülés problémájának orvoslására szolgáló egyéb eredményes eszközök hiányát;

61.  elismeri a Bizottság adózással összefüggő állami támogatásra vonatkozó elemzési keretével kapcsolatban az utóbbi 20 évben végbement fontos fejleményeket, amelyek lehetővé tették az adózási intézkedések révén megvalósuló állami támogatás fogalommeghatározása és elemzése terén az egyértelműség nagyobb foka felé való elmozdulást, valamint az ilyen intézkedésekkel szembeni módszeresebb fellépést; tudomásul veszi különösen az állami támogatási szabályoknak a vállalkozások közvetlen adóztatásával kapcsolatos intézkedésekre történő alkalmazásáról szóló 1998-as bizottsági iránymutatásokat, az ezekre vonatkozó 2004-es jelentést és a 2000-es években hozott különféle fontos eseti bírósági határozatokat; üdvözli az állami támogatások korszerűsítésének a Bizottság által előmozdított folyamatán belül azt, hogy 2014-ben nyilvános konzultációt indítottak az EUMSZ 107. cikke szerinti állami támogatás fogalmának pontosítását célzó iránymutatás-tervezetről, amely az adóval összefüggő állami támogatásokra vonatkozó elemekre, és különösen a feltételes adómegállapításokra is kiterjed;

62.  megállapítja, hogy az utóbbi évtizedekben a Bíróság egyre megalapozottabb ítélkezési gyakorlatot alakított ki az állami támogatásokra vonatkozó jognak a tagállamok adójogi intézkedéseire való alkalmazásáról, legutóbb 2011-ben a Gibraltár-ügyben(29);

63.  felhívja arra a figyelmet, hogy a Bíróság az „a tartalom elsődlegessége a formával szemben” elvet hangsúlyozta, amelynek értelmében valamely intézkedés gazdasági hatása képezi az intézkedés értékelésének referenciakritériumát;

64.  ezért megállapítja, hogy a Bíróság az állami támogatás tilalmából messzemenő követelményeket vezetett le a tagállamok adójogi jogalkotási felelőssége tekintetében;

65.  megállapítja, hogy „a nemzeti rendszer természetének és általános szerkezetének” fogalma központi referenciapont annak értékelése során, hogy a közvetlen vagy közvetett adózási intézkedések szelektívek-e vagy sem, és így összeegyeztethetők-e a belső piaccal vagy sem, és hogy minden állami támogatást a korábban fennálló egyensúlyi helyzethez képest kell értékelni; hangsúlyozza, hogy mivel a potenciális torzulások értékelésének uniós mércéje a nemzeti referenciarendszer(30), a jelenlegi versenyjogi szabályok nem tudják lefedni a belső piacon belüli összes versenytorzulást és káros adózási gyakorlatot; megállapítja ezért, hogy önmagában e szabályok teljes körű végrehajtása nem tenné lehetővé az EU-ban a társaságiadó-kikerülés problémájának a megoldását;

66.  megállapítja, hogy a Bizottság által illetékes különbizottságának szolgáltatott adatok szerint(31) a Bizottság 1991 óta mindössze 65 adóval összefüggő állami támogatási ügyet vizsgált meg hivatalosan, amelyből 7 feltételes adómegállapítás volt, és csupán 10 indult a tagállamok által tett hivatalos bejelentés nyomán;

67.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság a 2000-es évek második felében csak kevés ügyet intézett az adóval összefüggő állami támogatások területén, a közelmúltbeli állami támogatási eljárások közé pedig a következők tartoznak:

–  vizsgálat megindítása 2013 júniusában hét tagállam feltételes adómegállapítási gyakorlataival kapcsolatban, amelyet 2014 decemberében minden tagállamra kiterjesztettek,

–  vizsgálat indítása 2013 októberében azzal kapcsolatban, hogy Gibraltár társaságiadó-rendszere kedvez-e bizonyos vállalkozásoknak, amely vizsgálatot 2014 októberében az említett területen a feltételes adómegállapítások vizsgálatára is kiterjesztettek,

–  ezzel párhuzamosan külön vizsgálat indítása a szellemi tulajdon adóztatására szolgáló rendszerekkel kapcsolatban (szabadalmi adókedvezmények),

–  hivatalos vizsgálat indítása 2014 júniusában három ügyben: Írországban az Apple, Luxemburgban a Fiat Finance and Trade, Hollandiában a Starbucks ügye, amelyeket 2015-ben lezártak, ezeket 2014 októberében Luxemburgban az Amazon ügye követte,

–  hivatalos vizsgálat indítása 2015 februárjában Belgiumban egy adórendszerrel kapcsolatban (többletnyereségadó-megállapítási rendszer);

68.  hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő és lezárt bizottsági vizsgálatok és a LuxLeaks által feltárt ügyek azt jelzik, hogy egyes tagállamok nem tettek eleget az összes lehetséges állami támogatási ügy Bizottsággal való közlésére vonatkozó jogi kötelezettségüknek(32);

69.  hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok csak néhány tipikus gyakorlat nagyon korlátozott mintáját derítették fel, amely a transzferárképzésen keresztül egyes multinacionális vállalatok leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére való képességét, valamint azon képességét, hogy rendszeres ellenőrzéseket végezzen annak megállapítása céljából, hogy a társasági adózás területén a transzferárképzésen alapulókon kívüli további gyakorlatok sérthetik-e az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket;

70.  határozottan támogatja a Bizottság megközelítését, amely abból áll, hogy rászánja a szükséges időt a folyamatban lévő ügyek alapos és kellő gondossággal történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb iránymutatásokat állapítsanak meg az adóval összefüggő állami támogatások és a transzferárképzés tekintetében, és hogy arra kényszerítsék a tagállamokat, hogy ennek megfelelően kiigazítsák gyakorlataikat; felhívja mindazonáltal a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül zárja le az adóval összefüggő állami támogatásokkal kapcsolatos, folyamatban lévő vizsgálatokat anélkül, hogy ez kihatással lenne a vizsgálatok minőségére és hitelességére, és nagy érdeklődéssel várja azok eredményét; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen számoljon be az Európai Parlamentnek ezekről a vizsgálatokról; felhívja a Bizottságot, hogy követelje minden hiányzó euró visszatérítését, amennyiben a folyamatban lévő vizsgálatok során a jogellenes állami támogatás nyújtása beigazolódik;

71.  hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő vizsgálatok az uniós szabályok megsértése esetén a kedvezményezett vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami támogatásnak megfelelő összeg azon tagállam általi visszafizettetéséhez vezethetnek, amely a vizsgált adózási intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással járhat az adott tagállam hírnevére nézve, ténylegesen a szabályok be nem tartásának jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, hogy kétség esetén vissza fogja tartani a tagállamokat attól, hogy jogellenes állami támogatási gyakorlatokat folytassanak és a visszaélést jelentő adókedvezményeket nyújtsanak, sőt ehelyett mentesíti őket az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok tiszteletben tartása alól, és nem enyhíti az érintett tagállamok költségvetését ért pénzügyi veszteséget sem; általánosságban úgy véli, hogy az állami támogatási szabályoknak olyan szankciókat kell előírniuk, amelyek tényleges visszatartó erővel rendelkeznek a jogellenes állami támogatás tekintetében;

72.  rámutat arra a lehetőségre is, hogy a más országban lévő leányvállalatok közötti visszaélésszerű transzferárképzés esetén nemcsak a kedvezményes adóügyi megítélés származási helye szerinti tagállam adóbevétele kerülne kiigazításra (támogatás visszafizetése), hanem ugyanez történne más országokkal is, amelyek az ügyletben részt vettek (a transzferárképzés és így az adóköteles jövedelem utólagos kiigazítása); hangsúlyozza, hogy ez egyes esetekben kettős adóztatáshoz vezethet;

73.  emlékeztet arra, hogy a feltételes adómegállapítások céljaként a jogbiztonság biztosítását és kedvezményezetteik számára jogszerű elvárások megteremtését kell megjelölni; hangsúlyozza, hogy tekintettel arra, hogy az állami támogatásra vonatkozó uniós szintű szabályok révén megtámadhatók a nemzeti feltételes adómegállapítások, fennáll annak a kockázata, hogy a tagállamok tömegesen jelentenek be egyedi feltételes adómegállapításokat, kérve azok Bizottság általi előzetes jóváhagyását, abból a célból, hogy az adóigazgatások és a vállalkozások számára megelőzzék a jogbiztonság hiányát; hangsúlyozza, hogy az egyre több bejelentés kezelésének és a tagállamoktól adóügyekben elvárt fokozott átláthatóság biztosításának megfelelő módja az, ha megnövelt kapacitás áll rendelkezésre a Bizottságon belül és hatékonyabbak az információ továbbítására szolgáló eljárások;

Harmadik országok

74.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy néhány multinacionális vállalat káros adózási gyakorlatainak negatív tovagyűrűző hatásai láthatóan sokkal jelentősebben érintik a fejlődő országokat, mint a fejlett országokat(33), mivel az előbbiek bevételeinek nagyobb hányada származik társasági adóból, és gyengébb államháztartási rendszerekkel, szabályozási környezettel és igazgatási kapacitással rendelkeznek az adókötelezettségek betartásának biztosításához és e káros adózási gyakorlatok kezeléséhez; megjegyzi, hogy az IMF(34) feltételezése szerint a fejlődő országok relatív értékben háromszor annyi bevételt veszítenek el az agresszív adótervezés miatt, mint a fejlődő országok; megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés 208. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy a fejlődő országok fejlődésének támogatása érdekében igazítsák ki politikáikat; rámutat arra, hogy a tagállami adópolitikai gyakorlatok tovagyűrűző hatására vonatkozó átfogó utólagos elemzések – amelyek eredményeit nyilvánosságra kell hozni –segítenének irányt mutatni a politikai döntéshozatal számára annak biztosítása érdekében, hogy e gyakorlatok ne szűkítsék más tagállamok vagy harmadik országok adóalapját;

75.  hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a globális adózási verseny kevés „nyertese”, amelyek azok az EU-n belüli és kívüli országok, amelyek nagyon vonzó társaságiadó-politikákkal rendelkeznek, aránytalan gazdasági alapadatokkal rendelkeznek méretükhöz és tényleges gazdasági tevékenységükhöz képest, különösen ha megnézzük például a belföldi illetőségű társaságok egy lakosra jutó számát, az elkönyvelt külföldi nyereségek összegét, a kkb-t vagy a folyó pénzáramlások GDP-hez viszonyított arányát és így tovább; megállapítja, hogy mindez adóalapjuk és a bejövő pénzáramok mesterséges jellegét, valamint az adózás működési helyének az értékteremtés helyétől való, a jelenlegi adórendszerek által megengedett elszakadást demonstrálja;

76.  hangsúlyozza, hogy az adóverseny messze nem korlátozódik a tagállamokra, ideértve azok függő vagy társult területeit is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat nemzetközi vetülettel rendelkezik, a nyereségek alacsony adót kivető, adómentes vagy titoktartást biztosító joghatóságokba való átcsoportosítása révén, amelyekben gyakran nem folyik érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, hogy hiányzik a tagállamok részéről az e joghatóságokkal szembeni összehangolt megközelítés, nemcsak a káros gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az azokra való közös reagálást, hanem – a Bizottság erőfeszítései ellenére – az e gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó kritériumokat illetően is; határozottan támogatja ezért a Bizottság 2012-es javaslatát, amely az átláthatóságon és az információcserén túlmenően a tisztességes verseny biztosítására is szolgáló érdemi kritériumokat vonultat fel, valamint a nem együttműködő adójoghatóságok listájának a Bizottság 2015. június 17-i adócsomagján belül nemrégiben történt közzétételét, amely listát a nemzeti szinten meglévő listák alapján, a „közös nevező” elvét követve állítottak össze; hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni megfelelő fellépésnek; úgy véli, hogy e listának olyan folyamatot kell beindítania, amelynek eredményeként megszületik az „adóparadicsom” fogalmának szigorú, objektív meghatározása, amelyet azután a jövőbeli listák is átvehetnek, és amelyet előzetesen ismert, világos kritériumok alapján állapítanak meg; ösztönzi a Bizottságot, hogy mérje fel, hogy az európai országok teljesítik-e ezeket a kritériumokat;

77.  hangsúlyozza, hogy az OECD e tekintetben végzett munkája elért bizonyos jelentős eredményeket az átláthatóságot és az információcserét illetően; üdvözli különösen, hogy 2015 júniusában közel 100 ország aláírta az OECD adóügyekben folytatott közigazgatási segítségnyújtásról szóló multilaterális egyezményét (a „közös egyezmény”), amely közigazgatási együttműködést határoz meg az államok között az adók kivetése és beszedése során, különösen az adókikerülés és adókijátszás elleni küzdelem érdekében;

78.  hangsúlyozza azonban, hogy az OECD nem együttműködő adóparadicsomokra vonatkozó korábbi listájára irányuló munkája egy politikai folyamaton alapult, amely már a lista kritériumainak a meghatározásakor is önkényes kompromisszumokhoz vezetett, mint amilyen az adóegyezmények 12 másik országgal való megkötésére vonatkozó követelmény, és azt eredményezte, hogy egyetlen országot sem soroltak fel nem együttműködő adóparadicsomként; hangsúlyozza, hogy jelenlegi megközelítése még mindig olyan kritériumokon alapul, amelyek az adózási átláthatóságra és az információcserére hivatkoznak, és nem kellően átfogóak bizonyos adózási gyakorlatok káros voltának kezeléséhez; megállapítja, hogy ez korlátozza az OECD adókikerülési gyakorlatok pilléreit képező adójoghatóságok és káros adóverseny világszerte történő azonosítását célzó megközelítésének relevanciáját, annak érdemei ellenére; hangsúlyozza különösen, hogy ez a megközelítés nem hagyatkozik semmiféle minőségi mutatókra a jó kormányzási gyakorlatoknak való megfelelés objektív értékelése céljából, és nem vesz figyelembe számszerű adatokat, így könyv szerinti nyereségeket, bejövő és kimenő pénzáramokat, valamint azoknak az adott országban a gazdasági realitáshoz való kötődését (attól való elszakadását);

79.  hangsúlyozza ezenfelül, hogy ezeket a listákat nemzeti szinten fel lehet használni nemzeti védelmi és kikerülés elleni szabályok harmadik országokkal szembeni végrehajtására (úgymint a kedvezmények korlátozása, a fő célra vonatkozó teszt alkalmazása, az ellenőrzött külföldi vállalatokra vonatkozó szabályok stb.), és hogy az ilyen listák korlátai emiatt behatárolhatják a káros adógyakorlatok kezelését célzó nemzeti intézkedések hatókörét és eredményességét is;

80.  meggyőződése, hogy a tisztességes verseny biztosítása a belső piacon és a tagállamok adóalapjának védelme nagymértékben függ az alacsony adót kivető, adómentes vagy titoktartást biztosító joghatóságokkal való kapcsolatokat illetően a leggyengébb láncszem kezelésétől – szem előtt tartva, hogy az adókulcsok megállapítása tagállami hatáskörbe tartozik –, mivel a harmadik országokba vezető adózási kapu létezése (pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit;

81.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok által mind a fejlődő, mind a fejlett országokkal szemben alkalmazott összehangolt megközelítés sokkal eredményesebbnek bizonyulhat a káros adózási gyakorlatok kezelése és az adóügyekben a nagyobb fokú viszonosság előmozdítása során;

82.  hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-csoport által az adózási átláthatósággal kapcsolatban és a pénzügyi, gazdasági és adósságválsággal összefüggésben gyakorolt nyomás hatására egyes harmadik országok végül adóügyi információcsere-egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, amelyek minden bizonnyal javítani fogják az együttműködést ezekkel az országokkal; rámutat arra, hogy 2015 májusában megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú „átmeneti” időszak után, amely alatt az EU e fontos kereskedelmi partnere az egységes piachoz való kiváltságos hozzáférést élvezett, ugyanakkor nem működött együtt más területeken, különösen az adózás területén;

83.  megjegyzi, hogy a folyamatban lévő tárgyalások ellenére továbbra is lassan halad a hasonló együttműködési megállapodások aláírása San Marinóval, Monacóval, Liechtensteinnel és Andorrával; sajnálja, hogy az Európai Bizottságnak nincs hasonló felhatalmazása arra, hogy az automatikus információcserére vonatkozó megállapodásokról tárgyaljon a jelenleg a megtakarítások adóztatásáról szóló uniós irányelv hatálya alá tartozó tengerentúli területekkel;

84.  aggodalommal állapítja meg, hogy sok fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a multinacionális vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, és a fejlődő országok nemzeti költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a multinacionális vállalatok transzferárképzési gyakorlata(35); hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az országok nagyon gyenge alkupozícióval rendelkeznek bizonyos multinacionális vállalatokkal vagy a világszerte adókedvezményeket és adómentességeket kereső közvetlen külföldi befektetőkkel szemben; elítéli, hogy az ezek a nemzeti költségvetések által elszenvedett veszteségek becslések szerint kieső adóbevételek körülbelül évi 91 milliárd EUR(36) és 125 milliárd EUR közötti összeget jelentenek(37);

85.  emlékezteti a tagállamokat, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia kötelező rájuk nézve, és biztosítaniuk kell, hogy adópolitikájuk nem veszélyezteti az uniós fejlesztési célkitűzéseket; ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy az IMF javaslatának megfelelően elemezzék adópolitikájuk tovagyűrűző hatásait és a fejlődő országokra gyakorolt hatásukat;

Következtetések és ajánlások

86.  megállapítja, visszatekintve az általa különbizottságára ruházott megbízásra és tényfeltáró misszióinak végrehajtása során más uniós intézmények, egyes tagállamok és multinacionális vállalatok részéről tapasztalt különféle korlátok és akadályok ellenére, hogy:

–  az összegyűjtött információk – az állami támogatásokra irányuló folyamatban lévő bizottsági vizsgálatok eredményének megelőlegezése nélkül – arra utalnak, hogy a tagállamok több esetben nem feleltek meg az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének, mivel olyan feltételes adómegállapításokat és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedéseket vezettek be, amelyek bizonyos vállalkozások előnyben részesítése révén torzították a belső piacon belüli versenyt;

–  néhány tagállam nem hajtotta végre teljes körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel nem jelentette be a Bizottságnak hivatalosan az adóval összefüggő támogatás nyújtására irányuló valamennyi tervét, ily módon megsértve a 659/1999/EK tanácsi rendelet megfelelő rendelkezéseit is; hangsúlyozza, hogy ennek következtében a Bizottság nem tudott valamennyi támogatási programot az EUMSZ 108. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért hozzá minden releváns információhoz, legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak;

–  a tagállamok nem feleltek meg a 77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi irányelvben meghatározott kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki és továbbra sem cserélnek ki spontán módon adóinformációkat, még azokban az esetekben sem, amikor – az irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör ellenére – egyértelmű okok alapján feltételezni lehetett, hogy a másik tagállamban adóbevétel-kiesés következhet be, vagy hogy a vállalkozáscsoportokon belüli mesterséges nyereségátvitel adómegtakarítást eredményezhet;

–  egyes tagállamok nem feleltek meg az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének, mivel nem tettek meg minden megfelelő általános vagy különös intézkedést kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében;

–  nem volt lehetőség a fenti bekezdésekkel kapcsolatos közösségi jog megsértésével kapcsolatos egyedi esetek elemzésére, mivel a tagállamok, a Tanács és a Bizottság nem nyújtottak részletes tájékoztatást ezekről;

–  végezetül, az Európai Bizottság nem töltötte be az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a Szerződések őreként rá háruló szerepet, mivel nem járt el ebben az ügyben és nem tette meg a szükséges lépéseket a tagállamok értesítése és kötelezettségeik, különösen a 77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeik betartatása érdekében, annak ellenére, hogy bizonyítékokkal rendelkezett arról, hogy nem teljesítik a kötelezettségeket; a Bizottság megszegte a Lisszaboni Szerződés 108. cikke szerinti, a belső piac működésével összefüggő kötelezettségeit azzal, hogy korábban nem indított vizsgálatot az állami támogatásokkal kapcsolatban;

87.  figyelemmel arra, hogy jelenleg a Parlamentnek nincs parlamenti vizsgálati hatásköre, felhívja a Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy sürgősen adják hozzájárulásukat az Európai Parlament vizsgálati jogkörének gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló, folyamatban lévő rendeletjavaslathoz(38) annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet a vizsgálati jogának gyakorlásához elengedhetetlen, valódi vizsgálati jogkörrel ruházzák fel;

88.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a fent említett jogsértések még a Bíróság elé vihetők-e;

89.  felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben azt az elvet, amely szerint a nyereséget a keletkezésének helyén kell megadóztatni;

90.  felhívja a tagállamokat és az uniós intézményeket, amelyek közösen viselnek politikai felelősséget a jelenlegi helyzetért, hogy vessenek véget a káros adóversenynek és működjenek teljes körűen együtt az adórendszerek közötti eltérések és a káros adózási gyakorlatok felszámolása érdekében, illetve tartózkodjanak a további eltérések létrehozásától, amelyek megteremtik a belső piacon a multinacionális vállalatok általi tömeges adókikerülés és az adóalap-szűkülés feltételeit; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot és a többi tagállamot a társaságiadó-jogszabályaikban bekövetkező olyan lényeges változásokról, amelyek hatással lehetnek a tényleges adókulcsaikra vagy bármely más tagállam adóbevételeire; hangsúlyozza, az adókikerülés megkönnyítésében kulcsszerepet játszó tagállamoknak felelősséget és vezető szerepet kell vállalnia az EU-n belüli adóügyi együttműködés javításában;

91.  felhívja az uniós állam- és kormányfőket, hogy vállaljanak új, egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem utolsósorban a már egyébként is költségvetési konszolidációs intézkedések hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, hogy maradéktalanul be kívánja tölteni szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben eredményesebb politikai ellenőrzést bevezetni;

92.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen eleget a Szerződések őreként rá háruló feladatának, biztosítva az uniós jog és a tagállamok közötti lojális együttműködés elvének maradéktalan betartását; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen további jogi lépéseket, összhangban a Szerződésben ráruházott hatáskörökkel; felhívja ezért a Bizottságot, hogy – lehetőség szerint egy kifejezett adóosztálynak a szolgálatainál történő létrehozásával – erősítse meg arra irányuló belső kapacitását, hogy a versenypolitika területén az állami támogatásokkal kapcsolatos, növekvő mennyiségű bejelentéssel, valamint az új adóztatás átláthatóságával kapcsolatos új intézkedések összehangolásából fakadó megnövekedett feladataival egyaránt foglalkozni tudjon;

93.  felhívja a tagállamokat, hogy bocsássanak a Bizottság rendelkezésére minden szükséges információt annak érdekében, hogy akadálytalanul be tudja tölteni a Szerződések őreként fennálló szerepét;

94.  felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a transzferárképzésre, valamint a csoporton belüli ügyletek esetében a hitelek és finanszírozási díjak árképzésére vonatkozó bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy azok feleljenek meg az aktuálisan érvényes piaci áraknak;

95.  hangsúlyozza, hogy társaságiadó-kulcsaik meghatározása továbbra is teljes mértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik; kitart mindazonáltal amellett, hogy az EU-n belüli és a harmadik országokkal való adóversenynek a belső piacon a cégek közötti tisztességes verseny garantálása érdekében egyértelmű szabályok keretében kell folynia; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak vállalkozásbarát környezetet, amelyet többek között gazdasági, pénzügyi és politikai stabilitás, valamint jogbiztonság és az adószabályok egyszerűsége jellemez; felhívja a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében foglalkozzon alaposabban a társasági adóval, ezen belül a káros adózási gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési fenntarthatóság biztosításában játszott kritikus szerepére, valamint hogy a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás eredménytáblájába vegyen fel idevágó mutatókat, többek között az adókikerülésből és adócsalásból fakadó adórés becsült összegét;

96.  e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy teremtse meg a megfelelő egyensúlyt a költségvetési és a gazdasági konvergencia között, felhívja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy a fellépések támogatják a növekedést, a beruházásokat és a munkahelyeket;

97.  az az álláspontja, hogy – többek között – az adóinformációk átfogó, átlátható és eredményes automatikus cseréje és a kötelező közös konszolidált társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy olyan uniós szintű adórendszer megvalósításának, amely megfelel a belső piac alapelveinek és megőrzi azokat;

98.  felkéri a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy – tekintettel a probléma összetettségére – hajtsanak végre különféle, egymást kiegészítő intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy valamennyi érdekelt fél számára csökkenteni kell a komplexitást, és a vállalkozások és az adóigazgatások számára a megfeleléssel járó költségeket minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, hogy az adórendszerek egyszerűsítésének kell lennie az első lépésnek az arra irányuló igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet teremtsenek nemcsak a tagállamok, hanem a polgárok számára is, akik jelenleg ki vannak zárva az információcseréből;

99.  felhívja a Bizottságot, hogy tapasztalati úton folytassa annak vizsgálatát, hogy a vállalatcsoporton belüli nyereség-átcsoportosítás elleni küzdelem eszközeként korlátozható-e a kapcsolt vállalkozásoknak kifizetett jogdíjak társaságiadó-alapból való levonása;

100.  határozottan sajnálja, hogy többszöri meghívás ellenére a 22-ből csupán nyolc multinacionális vállalat(39) egyezett bele, hogy megjelenjen a bizottság előtt, hogy a nemzetközi adótervezési ügyeket megvitassa; úgy ítéli meg, hogy 14 – köztük néhány jól ismert – vállalat(40) részéről egy parlamenti bizottsággal való együttműködés elutasítása elfogadhatatlan, és komoly kárt okoz az Európai Parlament és az általa képviselt polgárok méltóságának; ajánlja ezért, hogy az illetékes hatóságok vegyék fontolóra e vállalatok parlamenti belépőjének megvonását, és komolyan mérlegeljék egyértelmű szabályrendszer létrehozását és az átláthatósági nyilvántartásban szereplő szervezetek számára a magatartási kódexben megállapított kötelezettségeknek(41) – a Parlament bizottságaival és más politikai testületekkel való együttműködés függvényében történő – frissítését;

101.  szorgalmazza a pénzügyi intézményeknek a káros adózási gyakorlatok támogatásában játszott szerepe vizsgálatát;

Az előzetes feltételes adómegállapítással kapcsolatos együttműködés és koordináció

102.  sajnálatát fejezi ki a Tanáccsal 2015. október 6-án kötött politikai megállapodás tartalmával kapcsolatosan, amely elmarad a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. márciusi bizottsági jogalkotási javaslat mögött; hangsúlyozza, hogy ez utóbbi amellett, hogy közös keretet határoz meg a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk nyilvántartása és automatikus cseréje tekintetében, olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a Bizottság ténylegesen nyomon kövesse annak tagállamok általi végrehajtását, és biztosítsa, hogy az adómegállapítások ne gyakoroljanak negatív hatást a belső piacra; hangsúlyozza, hogy a tanácsi álláspont elfogadása megakadályozná az adómegállapításokra vonatkozó automatikus információcsere összes előnyének kihasználását, különösen a hatékony végrehajtás szempontjából, és ezért felhívja a Tanácsot, hogy tartsa magát a bizottsági javaslathoz, és vegye kellően figyelembe a Parlament véleményét, különösen az irányelv hatálya (minden adómegállapítás, nemcsak a határokon átnyúló adómegállapítások), a visszamenőleges időszak (az összes még érvényes adómegállapításra vonatkozó információk cseréje) és a Bizottságnak (amelynek hozzá kell férnie az adómegállapításokhoz) nyújtott információk tekintetében;

103.  felkéri a tagállamokat, hogy új globális követelményként minden nemzetközi fórumon támogassák az adóigazgatások közötti automatikus információcserét; felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív globális folyamaton belül a legmegfelelőbb és legeredményesebb eszközökkel mozdítsák ezt elő; ragaszkodik ahhoz, hogy lépéseket tegyenek annak biztosítására, hogy az automatikus információcsere valóban globálissá és ezáltal hatékonnyá váljon –a titoktartási követelmények tiszteletben tartása mellett –, miközben támogatják a fejlődő országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az automatikus információcserében való teljes körű részvételükhöz szükséges kapacitást kiépítsék; hangsúlyozza, hogy az EU-n belüli információcsere uniós szintű központi nyilvántartáson keresztül is történhetne, amelyhez a Bizottság és az illetékes tagállami hatóságok férhetnének hozzá;

104.  felkéri a tagállamokat annak figyelembevételére, hogy minden feltételes adómegállapítást, különösen ha az transzferárképzést is magában foglal, valamennyi érintett országgal együttműködésben kell meghatározni, hogy a vonatkozó információkat ezek között automatikusan, teljes körűen és haladéktalanul ki kell cserélni, és hogy közösen kell végrehajtani az adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-erózió csökkentésére irányuló mindenfajta nemzeti intézkedést, kellően figyelembe véve a FISCALIS 2020 program révén szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az álláspontját, miszerint valamennyi olyan feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, amely más tagállamokra is hatással van, nemcsak meg kell osztani az adóigazgatások és a Bizottság között, hanem be is kell mutatni a multinacionális vállalatok országonkénti beszámolóiban;

105.  ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy nemcsak a határokon átnyúló, hanem a nemzeti feltételes adómegállapítások is hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri ezért az automatikus információcsere valamennyi, tagállami kormányzat vagy adóhatóság, illetve azok bármely területi vagy közigazgatási alegysége által vagy nevében kibocsátott azon feltételes adómegállapításokra való kiterjesztését, amelyek az irányelv hatálybalépésekor még érvényben vannak; határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy kulcsfontosságú a Bizottság bevonása a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos adatok gyűjtésének és elemzésének folyamatába;

106.  ezenfelül kéri egy olyan keret létrehozását, amely eredményesen ellenőrzi az automatikus információcsere végrehajtását, kéri a statisztikák gyűjtését és közzétételét azon információkból, amelyek kicserélésére sor kerül, valamint különösen azt, hogy 2016. december 31-ig hozzanak létre egy biztonságos központi nyilvántartást, amely megkönnyíti a részt vevő adóhatóságok közötti információcserét; emlékeztet arra, hogy a feltételes adómegállapításokra vonatkozó automatikus információcsere rendszerének létrehozása eredményeképpen igen nagy mennyiségű információ gyűlik össze, ami megnehezítheti az igazán problematikus esetek észlelését; hangsúlyozza, hogy ez a helyzet, amellett, hogy 28 különböző nyelvű és különféle közigazgatási eljárásokkal működő tagállam van, szükségessé teszi, hogy a Bizottság és a tagállamok – annak érdekében, hogy az automatikus információcserét valóban hatékonnyá és hasznossá tegyék –intelligens, többek között információtechnológiai eszközöket igénybe vevő módszereket dolgozzanak ki e mennyiség és sokféleség kezelésére;

107.  felkéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza egy olyan uniós szintű klíringrendszer hosszabb távon történő létrehozásának feltételeit, amelyen keresztül a Bizottság uniós szinten szisztematikusan átvilágítja a feltételes adómegállapításokat a bizonyosság, a következetesség, az egységesség és az átláthatóság mértékének növelése és annak ellenőrzése céljából, hogy ezen adómegállapítások más tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e;

108.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy növelje a polgárok számára az átláthatóságot, a Bizottságnak éves jelentést kell közzétennie, amely összefoglalja a biztonságos központi adattárban szereplő fő eseteket, és hogy ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a kölcsönös segítségnyújtási irányelv cikkeiben a titoktartásról rögzített rendelkezéseket;

109.  felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a feltételes adómegállapítások tekintetében egy közös uniós szintű keret létrehozását, amely közös kritériumokat tartalmaz, amelyek különösen a következők:

–  az arra vonatkozó követelmény, hogy azokat a tovagyűrűző hatásokra vonatkozó átfogó elemzés – többek között a feltételes adómegállapítások más országok adóalapjára gyakorolt hatásainak elemzése – alapján kell meghatározni, valamennyi érintett fél és ország bevonásával;

–  azok vagy teljes egészében, vagy egyszerűsített formában történő, nyilvános közzététele, a titoktartási követelmények maradéktalan tiszteletben tartása mellett;

–  a feltételes adómegállapítások megadására, elutasítására és visszavonására vonatkozó kritériumok közzétételének kötelezettsége;

–  egyenlő bánásmód és elérhetőség valamennyi adófizető számára;

–  a mérlegelési lehetőség hiánya és a mögöttes adórendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés;

110.  arra kéri a Bizottságot, hogy határozzon meg közös európai uniós iránymutatásokat a szokásos piaci ár OECD-elvének alkalmazására, amelynek célja az uniós tagállami gyakorlatok összehangolása a transzferárképzés olyan módon való rögzítése érdekében, hogy a transzferárképzésről szóló megállapodások megkötésekor a nemzeti hatóságoknak eszköz legyen a kezében arra, hogy ne csak a hasonló tranzakciókat, hanem a hasonló vállalkozásokat is össze tudják hasonlítani;

111.  úgy véli, hogy a méltányos és hatékony adórendszerhez megfelelő szintű átláthatóságra és bizalmas kezelésre van szükség; ennélfogva meggyőződése, hogy a tagállami adóhatóságoknak és adott esetben a Bizottságnak bármely jogi aktus és/vagy feltételes adómegállapítás végső kedvezményezettjeivel kapcsolatos információkhoz hozzáféréssel kell rendelkeznie;

112.  felszólítja a Bizottságot, hogy egyes konkrét jogi aktusok végső kedvezményezettjeinek megállapításához használja fel többek között a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2015/849/EU irányelvet, amely az „adóbűncselekményeket” is a tágabb értelemben vett „bűncselekmények” közé sorolja;

113.  kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre a Bizottságon belül nyilvános központi nyilvántartást valamennyi, a társasági adót érintő törvényi mentességről, kedvezményről és adójóváírásról, tagállamonként értékelve azok számszerű költségvetési hatását;

A közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA)

114.  tudomásul veszi a Bizottság által 2015. június 17-én javasolt cselekvési tervet, amelynek célja az EU-ban az adókikerülés kezelése és a méltányos és hatékony társasági adózás előmozdítása; felhívja a Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő kötelező közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások előterjesztését, amely alap nemcsak a kedvezményes rendszerek és a nemzeti adórendszerek közötti eltérések problémáját kezelné, hanem az európai szinten adóalap-szűküléshez vezető legtöbb problémát (különösen a transzferárképzési problémákat) is; kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul folytassa a KKTA létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal kapcsolatban 2011-ben lezárt munkát, figyelembe véve a Parlament álláspontját és az azóta felmerült új tényezőket, és foglalja bele az OECD munkája nyomán levont legújabb következtetéseket, különösen az adóalap-szűküléssel és a nyereségátcsoportosítással kapcsolatos cselekvési tervből eredő normákat, hogy 2016 folyamán elkészülhessen egy egységes szerkezetbe foglalt szöveg;

115.  felhívja a Bizottságot, hogy javaslataiba vegyen fel olyan rendelkezéseket, amelyek célja a K+F beruházások és az állandó telephely fogalmának a gazdasági tartalommal összhangban történő pontosítása, a digitális gazdaságra is kiterjedően; rámutat a K+F beruházások fontosságára és arra, hogy a digitális gazdaságban inkább megkönnyíteni, mintsem gátolni kell a beruházást és a növekedést, a kialakulóban lévő európai digitális ágazat számára az Egyesült Államokban és másutt működő más szereplőkkel szemben versenyelőnyt biztosítva; hangsúlyozza, hogy a meglévő bizonyítékok tanúsága szerint a szabadalmi adókedvezmények nem járulnak hozzá az innováció ösztönzéséhez, és a nyereségátcsoportosítás miatt nagymértékű adóalap-eróziót eredményezhetnek; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az ilyen rendszerekkel való visszaélést vagy azok kihasználását minimálisra kell szorítani a tagállamok általi összehangolt fellépés és arra vonatkozó közös szabványok és fogalommeghatározások révén, hogy mi minősül a K+F előmozdításának és mi nem; hangsúlyozza, hogy a szabadalmi adókedvezményekre vonatkozó, a BEPS-kezdeményezés által javasolt ún. módosított nexus módszer nem lesz elegendő ahhoz, hogy kellően korlátozza a szabadalmi adókedvezményekkel kapcsolatos problémákat;

116.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy az adózás és a gazdasági tartalom közötti kapcsolat helyreálljon, valamint hogy biztosítsák, hogy az adót azokban az országokban fizessék meg, ahol a tényleges gazdasági tevékenységet végzik és ahol az értékteremtés történik, továbbá a fennálló eltérések korrigálása érdekében a „képlet szerinti felosztás” differenciálhat a különböző ágazatok között, figyelembe véve sajátos jellemzőiket, különös tekintettel a digitális vállalkozásokra, mivel a digitális gazdaság még nehezebbé teszi a gazdasági tevékenység helyének meghatározását; felhívja a Bizottságot, hogy alaposan vegye fontolóra az Európai Parlament KKTA-val kapcsolatos állásfoglalását, valamint hogy olyan képlet szerinti felosztást fogadjon el, amely a vállalatok valós gazdasági teljesítményét tükrözi; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, szem előtt tartva különösen az egyes ágazatok vonatkozásában az egyes tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, az adott tagállam gazdasági szerkezetének megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy a KKTA az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és az európai hozzáadott érték teremtésének hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az adóbevételt esetleg részben az uniós költségvetés új saját forrásaként használják-e fel;

117.  erősen támogatja a teljes körű kötelező KKTA mielőbbi bevezetését; tudomásul veszi a Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében első lépésként egy egyszerű (nem konszolidált) közös társaságiadó-alapot terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva fog hagyni, különösen az egységes piacon működő vállalkozások esetében, tekintettel arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem biztosítja majd a konszolidálás miatti veszteségek kompenzálását, és nem oldja meg a multinacionális vállalatok által használt fő adókikerülési eszközök egyikével, a transzferárképzéssel járó bürokráciát és bizonytalanságot sem, és ugyanígy nem szünteti meg eredményesen az adóalap-átcsoportosítást az Unión belül; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy tűzzön ki konkrét és rövid határidőt arra, hogy beépítsék a „konszolidációs elemet” a KKTA-kezdeményezésbe; felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a további hatásvizsgálatokat ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, és amellyel kapcsolatban széles körű előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos benyújtása után a Tanácsban most blokkolnak;

118.  felhívja a Bizottságot, hogy a KKTA elfogadásáig és uniós szintű teljes körű végrehajtásáig hozzon azonnali intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a tényleges adózást, csökkentse a nyereségátcsoportosítást (főként a transzferárképzést), készítsen elő egy határokon átnyúló nyereségeket és veszteségeket ellentételező átmeneti rendszert, amelynek időleges jellegűnek kell lennie, és megfelelő garanciákat kell tartalmaznia arra nézve, hogy ne hozhasson létre újabb agresszív adótervezési lehetőségeket, valamint vezessen be megfelelő és hatékony visszaélésellenes szabályokat valamennyi érintett irányelvben; felhívja a Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy az adózás és a társasági jog területén meglévő irányelvek és irányelvtervezetek megfelelőek-e a tényleges adózás kikényszerítésére; felhívja a Tanácsot, hogy készüljön fel e rendelkezések gyors elfogadására; hangsúlyozza, hogy egyik, nevezetesen a bürokrácia csökkentésére irányuló célkitűzése maradéktalan teljesítéséhez a közös, konszolidált adóalap bevezetésének közös számviteli szabályok végrehajtásával és adóügyekben a közigazgatási gyakorlatok fokozottabb harmonizálásával kellene együtt járnia;

119.  felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki egyértelmű jogszabályokat a gazdasági tartalom, értékteremtés és az állandó telephely fogalommeghatározására vonatkozóan, abból a célból, hogy oldja meg különösen a postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki olyan uniós kritériumokat és jogszabályokat a K+F kezelése tekintetében, amelyek összeegyeztethetők az OECD azonos témájú munkájával, de nem korlátozódnak arra, mivel a tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel kapcsolatos stratégiák megreformálásán, gyakran a támogatásokkal összekapcsolva azt; hangsúlyozza, hogy e jogszabályoknak egyértelműen jelezniük kell, hogy közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia az adóhatóság által biztosított kedvezményes rendszerek és a mögöttes K+F tevékenységek között; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Bíróság Cadbury Schweppes ügyben hozott ítélete (C-196/04) szerint vizsgálja felül a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatokra vonatkozó európai jogszabályokat és azok alkalmazását, az adóztatás kettős elmaradásának megakadályozása céljából a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatok teljesen mesterséges megállapodásokon túlmutató, teljes körű alkalmazásának biztosítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatokra vonatkozó szabályok harmonizálására Európában;

120.  felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az általánosan elfogadott fogalommeghatározás hiányában folytasson további elemzéseket és vizsgálatokat az agresszív adótervezés és a káros adózási gyakorlatok – különösen a kettős adóztatásról szóló szerződésekkel való visszaélés és a hibrid meg nem felelési megállapodások – fogalmának meghatározása érdekében, figyelembe véve azok társadalomra gyakorolt különféle lehetséges negatív hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, és azonosítsa pontosabban az adókikerülés EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett hatását; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy – 2015. márciusi javaslata értelmében – határozzon meg az adókijátszásból és adókikerülésből fakadó adórés mérésére vonatkozó módszertant, és biztosítsa, hogy a folyamat nyomon követése és megfelelő szakpolitikai válaszok tervezése céljából a mérést rendszeresen elvégzik; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy pontosítsa valamennyi tagállam „függő joghatóságainak” pontos jogállását, valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat megváltoztassák;

121.  emlékeztet arra, hogy a társaságiadó-csaláson felül jókora a csalás mértéke a határokon átnyúló héával kapcsolatban is, amely adó minden államkincstár számára alapvető fontosságú; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki intézkedéseket – köztük a nemzeti adóhatóságok közötti jobb koordinációt – e probléma leküzdésére;

A társasági adózásra vonatkozó magatartási kódex

122.  kéri a káros adózási gyakorlatok eredményes kezelésének, illetve az adóügyekkel kapcsolatos uniós szintű koordináció és együttműködés elősegítésének ténylegesen útjában álló akadályok megszüntetése céljából a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex és az annak érvényesítésével megbízott csoport sürgős reformját, mivel ezek eddigi működése megkérdőjelezhetőnek bizonyult;

123.  kéri a tagállamokat, hogy az együttműködés szellemében hagyják jóvá az EU-ban a méltányos és hatékony társasági adózásra vonatkozó, 2015. június 17-i bizottsági cselekvési tervben foglalt javaslatokat; úgy véli, hogy nagyobb legitimitást biztosítana a csoportnak az átláthatóság és az elszámoltathatóság fokozása; kiáll a csoport irányításának és megbízásának átalakítása mellett, ideértve egy állandó, politikailag elszámoltatható elnök kinevezését, a csoport munkamódszereinek javítását, ezen belül egy lehetséges végrehajtási mechanizmust, ismertségének fokozása érdekében rendszeres részvételt a pénzügyminiszterek vagy vezető tisztségviselők csoportjában, valamint a csoporton belüli javított információcserét az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos kérdések eredményes megoldása érdekében; kéri emellett, hogy a – többek között harmadik országbeli – káros adózási gyakorlatok új formáinak megragadása érdekében frissítsék és bővítsék ki a kódexben meghatározott kritériumokat; felkéri a csoport elnökét és a Tanácsot, hogy a csoport tevékenységeiről rendszeresen tegyenek jelentést illetékes bizottságának, illetve konzultáljanak ezzel a bizottsággal, különös tekintettel az ECOFIN számára készített kétévenkénti jelentésre;

124.  általánosabban felkéri a Tanácsot, hogy támogassa uniós szinten a valódi demokratikus ellenőrzés előmozdítását a határokon átnyúló adózási ügyekben, a más területeken már érvényben lévő irányvonalak mentén, amelyeken a tagállamok vagy más független intézmények, például az Európai Központi Bank és az egységes felügyeleti mechanizmus igazgatótanácsa rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel; felkéri a Tanácsot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg egy adópolitikával foglalkozó magas szintű csoport létrehozásának a lehetőségét, ahogyan azt a Bizottság elnöke is javasolta; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek felelős „adóügyi bizottság” a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság mintájára a Tanács és a Bizottság képviselőiből és független szakértőkből állna, általánosabb felügyeletet gyakorolna a jogszabályi és nem jogszabályi adópolitika felett, és az ECOFIN Tanácsnak számolna be; kéri, hogy az Európai Parlamentnek legyen kezdeményezési joga arra, hogy az általa a káros adóverseny magatartási kódexben szereplő kritériumainak megfelelőnek ítélt bármilyen nemzeti intézkedést bejelentsen a magatartási kódexszel foglalkozó csoportnak;

125.  kéri a Bizottságot, hogy készítse el a magatartási kódexszel foglalkozó csoport 1999. évi jelentése, a Primarolo-jelentés (SN 4901/99) 26. bekezdésében említett, a közigazgatási gyakorlatokról szóló 1999. évi Simmons és Simmons jelentés második frissítését;

126.  sürgeti a Tanácsot és a tagállamokat, hogy – kellően tiszteletben tartva a Szerződéseket és a tagállamok közvetlen adóügyekben fennálló hatáskörét – javítsák a csoport munkájának átláthatóságát, elszámoltathatóságát és nyomon követését, és felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen egy, a közösségi módszer alapján elfogadott keretjogszabályt; elengedhetetlennek tartja, hogy a szélesebb körű nyilvánosság is bővebb tájékoztatást kapjon a csoport munkájáról;

127.  felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben hajtsa végre az európai ombudsman szakértői csoportok összetételére vonatkozó ajánlásait, és fogadjon el egy tervet annak biztosítására, hogy a szakértői csoportok kiegyensúlyozott összetételűek legyenek; ragaszkodik ahhoz, hogy miközben e cél elérése érdekében folytatódik a munka, azonnal kezdődjön el a jelenlegi struktúra és összetétel reformja; hangsúlyozza, hogy e reformok nem eredményeznék a jogalkotás terén rendelkezésre álló technikai szakértelem hiányát, mivel szakvélemények az összes érdekcsoport képviselői előtt nyitva álló nyilvános konzultációkon és nyilvános szakértői meghallgatásokon is előterjeszthetők; felhívja a Bizottságot, hogy fogadja el az összeférhetetlenség egyértelmű meghatározását, valamint fogadjon el határozott politikákat annak megakadályozására, hogy az ilyen összeférhetetlenség kockázatának kitett személyek, és az adókijátszás és más bűncselekmények miatt elítélt szervezetek képviselői bármilyen szakértői vagy tanácsadó testület aktív tagjai lehessenek;

Állami támogatás

128.  határozottan üdvözli és támogatja a Bizottság kulcsszerepét illetékes versenyhatóságként a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó, folyamatban lévő állami támogatási vizsgálatokban; helytelennek tartja a több tagállam által visszatérően folytatott titkosítási gyakorlatot olyan projektek esetében, amelyek állami támogatásban részesültek; bátorítja a Bizottságot, hogy a káros adózási gyakorlatok kezelése érdekében használja ki teljes mértékben az uniós versenyszabályok alapján fennálló hatásköreit, és szankcionálja az ilyen gyakorlatokban érintettnek talált tagállamokat és vállalatokat; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Bizottság azonnal több – pénzügyi és emberi – erőforrással erősítse meg az összes szükséges állami támogatási vizsgálat lefolytatására irányuló képességét; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok teljes mértékben együttműködjenek a Bizottsággal a vizsgálatok során, és teljesítsék tájékoztatásra vonatkozó kéréseit;

129.  felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2017 közepéig az állami támogatások korszerűsítésére irányuló kezdeményezésének keretében fogadjon el új iránymutatásokat, amelyek pontosítják, hogy mi képez adóval összefüggő állami támogatást és „megfelelő” transzferárképzést, azzal a céllal, hogy megszüntessék a jogbiztonság hiányát mind a szabályokat betartó adófizetők, mind az adóigazgatások számára, ennek megfelelően keretet biztosítva a tagállamok adógyakorlatai számára, anélkül, hogy visszatartanának a jogszerű feltételes adómegállapítások igénybevételétől; vitatja a választottbírósági egyezmény hasznosságát, amely nem elég hatékony ahhoz, hogy a vitákkal – különösen a transzferárképzési kérdésekre vonatkozó vitákkal – foglalkozzon; úgy véli, hogy ezt az eszközt át kell alakítani és hatékonyabbá kell tenni, vagy egy hatásosabb, kölcsönös megállapodási eljárásokat tartalmazó uniós vitarendezési mechanizmussal kell felváltani;

130.  felhívja a Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódásait a Luxleaks-botrányban említett más multinacionális vállalatokra és a transzferárképzéshez jellegében vagy hatásaiban hasonló intézkedésekre is;

131.  felhívja a Bizottságot, hogy az állami támogatások korszerűsítésének keretében a tagállamokra ruházott tágabb felelősségekkel összhangban mérlegelje a nemzeti adóigazgatások hálózatának létrehozását a legjobb gyakorlatok cseréje és az olyan adóintézkedések bevezetésének megelőzéséhez való következetesebb hozzájárulás céljából, amelyek jogellenes állami támogatást képezhetnek; felkéri a Bizottságot, hogy növelje a magatartási kódexszel foglalkozó (megreformált) csoport és a versenyszabályok adóval összefüggő támogatások terén való, Bizottság általi végrehajtása közötti stratégiai szinergiákat;

132.  megjegyzi, hogy az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó jelenlegi szabályok a versenyellenes gyakorlatokat a vállalatoknak jogellenesen nyújtott előnyök visszafizettetésével próbálják visszaszorítani; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a fennálló szabályok annak érdekében történő módosításának a lehetőségét, hogy lehetővé tegyék, hogy az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok megsértését követően visszafizettetett összegek vagy azokhoz a tagállamokhoz kerüljenek, amelyeknek az adóalapja erodálódott, vagy az EU költségvetésébe, ne pedig ahhoz a tagállamhoz, amely megadta az adóval összefüggő jogellenes támogatást, ahogy az jelenleg történik; a Bizottságot a meglévő jogszabályok módosítására kéri annak biztosítása érdekében, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértése esetén szankciókat lehessen elfogadni az érintett országokkal és vállalatokkal szemben;

Átláthatóság

133.  úgy véli, hogy az Unió az adózás átláthatósága tekintetében példává és globális vezetővé válhat;

134.  hangsúlyozza a multinacionális vállalatok nyilvános elszámoltathatóságának növelése céljából az átláthatóság és az adóigazgatások vizsgálatai támogatásának kritikus jelentőségét; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság erős visszatartó hatással rendelkezhet, és megváltoztathatja a magatartást, a szabályokat be nem tartó cégek hírnévkockázata és az illetékes hatóságoknak történő információszolgáltatás révén egyaránt, amely hatóságok ezt követően korrektív intézkedéseket és szankciókat fogadhatnak el; hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság igénye és az érzékeny kereskedelmi érdekek védelmének szükségessége, valamint az adatvédelmi szabályok betartása között;

135.  úgy véli, hogy a multinacionális vállatok tevékenységeinek nagyobb átláthatósága elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az adóigazgatások hatékonyan fel tudjanak lépni az adóalap-erózióval és a nyereségátcsoportosítással szemben; megismétli azt az álláspontját, hogy a multinacionális vállalatoknak pénzügyi kimutatásaikban valamennyi ágazatban világos és érthető módon, tagállamonkénti és a telephelyeik helye szerinti harmadik országonkénti bontásban fel kell fedniük egy sor összesített információt, ezen belül adózás előtti eredményüket, az eredmény utáni adókat, az alkalmazottak számát, az eszközállományt, a feltételes adómegállapításokra vonatkozó alapvető információkat (országonkénti beszámolás); hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezeket az információkat a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák, esetleg egy központi uniós nyilvántartás formájában; hangsúlyozza továbbá, hogy a kkv-kat, amelyek nem multinacionális vállalatok, mentesíteni kell e kötelezettség alól; felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig fogadja el a Parlament által a részvényesi jogokról szóló irányelvvel kapcsolatosan 2015 júliusában megszavazott álláspontot; hangsúlyozza, hogy az átláthatósági követelményeket úgy kell kialakítani és megvalósítani, hogy azok következtében az uniós vállalkozások ne kerüljenek versenyhátrányba;

136.  kéri a tagállamokat, hogy vezessenek be egy, az adóigazgatóságaik számára elérhető, kiterjedtebb országonkénti adatszolgáltatási rendszert, amely az OECD-szabványra épül, és részletesebb információkat foglal magában, így tartalmazza az adóbevallásokat és a csoporton belüli tranzakciókat; hangsúlyozza, hogy a vállalkozások által más adóhatóságoknak adott adóügyi információkat a jogviták rendezésére szolgáló keretek javításával kell kiegészíteni annak érdekében, hogy tisztázni lehessen mindkét fél jogait, és el lehessen kerülni a negatív mellékhatásokat; hangsúlyozza, hogy harmadik országok adóhatóságai esetében információt csak olyan országok hatóságainak lehet továbbítani, amelyek az EU választottbírósági egyezményében foglaltakkal egyenértékű előírásokkal rendelkeznek; kéri harmonizált számviteli standardok kidolgozását is, amelyek lehetővé teszik különösen a jogdíjak részletesebb közzétételét;

137.  kéri a Bizottságot, hogy támogassa ezt az álláspontot, a múltbeli értékeléseivel és álláspontjaival összhangban, és tegyen meg minden szükséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy azt a belső piacon működő valamennyi multinacionális vállalatra kiterjesszék, és felhívja az OECD-t, hogy támogassa annak világszerte történő elterjesztését annak biztosítása érdekében, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket folytató valamennyi cégre hasonló kötelezettségek vonatkozzanak; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság javítására irányuló fellépés, jóllehet szükséges, nem elegendő a probléma átfogó kezeléséhez, és a nemzeti, uniós és nemzetközi adórendszerek alapos megreformálására is szükség van;

138.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi adórendszer jelenlegi átláthatatlansága miatt a multinacionális vállalatoknak lehetőségük van kikerülni az adókat, kijátszani a nemzeti adótörvényeket, és adóparadicsomokba átcsoportosítani nyereségüket; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a negyedik pénzmosás elleni irányelvvel összhangban az illetékes hatóságok számára teljes körű hozzáférést biztosítsanak mind a vállalatok, mind a trösztök tényleges tulajdonosainak központi nyilvántartásaihoz; kéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul ültessék át a negyedik pénzmosás elleni irányelvet, biztosítva a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásában szereplő információkhoz való széles körű és egyszerűsített hozzáférést; megismétli azt az álláspontját, hogy e nyilvántartásoknak nyilvánosnak kell lenniük;

139.  elismeri az európai adóazonosító szám (TIN) létrehozása érdekében a Bizottság által végzett munkát; felhívja a Bizottságot, hogy a 2012. évi, az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelemről szóló cselekvési tervében (22. intézkedés)(42) felvázolt európai adóazonosító szám alapján terjesszen elő javaslatot az európai adóazonosító számra vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy az adóazonosító számokat tartják az adófizetők azonosítására szolgáló legjobb eszköznek, ezért sürgeti e projekt meggyorsítását; szorgalmazza, hogy a Bizottság ezenfelül egy hasonló, globális szintű azonosító szám – mint például a szabályozási felügyeleti bizottság globális jogalany-azonosítója (LEI) – létrehozásán is aktívan dolgozzon;

140.  hangsúlyozza továbbá az átláthatóság fontosságát a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó folyamatban lévő állami támogatási vizsgálatokban is;

141.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg ahhoz hasonló rendelkezések uniós bevezetését, mint az Amerikai Kormányzati Számviteli Standard Bizottság (GASB) szabálya(43), amely előírja az államok és a helyi önkormányzatok számára, hogy számoljanak be arról, hogy a gazdasági fejlesztés érdekében adott vállalati adókedvezmények miatt mennyi bevételtől estek el;

A visszaélést bejelentő személyek védelme

142.  felhívja a Bizottságot, hogy 2016 júniusáig tegyen javaslatot a visszaélést bejelentő személyek és hasonló informátorok tényleges védelmére szolgáló uniós jogszabályi keret létrehozására; hangsúlyozza, hogy nem elfogadható, hogy a polgárok és újságírók ahelyett, hogy jogi védelemben részesülnének, büntetőeljárás alá vonhatók, amikor – különösen az adókikerülési, adókijátszási és pénzmosási ügyekben – a közérdeknek megfelelően eljárva információkat nyújtanak vagy kötelességszegéseket, törvénysértéseket, csalást vagy jogellenes tevékenységet vagy bármilyen más, az EU alapelveibe, például a lojális együttműködés elvébe ütköző magatartást jelentenek be;

143.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azoknak az eszközöknek a körét, amelyekkel biztosítható az indokolatlan büntetőeljárás, gazdasági szankciók vagy diszkrimináció elleni ilyen védelem, a titoktartás és az üzleti titkok védelmének egyidejű biztosítása mellett; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet az USA Dodd-Frank törvényére – amely jutalmazza az informátorokat, amiért hiteles információkkal látják el a hatóságokat, és védi őket a büntetőeljárással és munkahelyük elvesztésével szemben –, szem előtt tartva, hogy az ilyen jutalmazás nem ösztönözheti az üzleti szempontból érzékeny információk közzétételét; független európai szervezet létrehozását javasolja, amely összegyűjtené ezeket az információkat, vizsgálatokat folytatna, továbbá egy olyan közös európai alap létrehozását, amely támogatást nyújtana a visszaélést bejelentő személyeknek annak érdekében, hogy az ilyen személyek megfelelő pénzügyi támogatásban részesüljenek, és mindkét szervezetet a behajtott források, illetve a kirótt bírságok egy részének elkülönítése révén finanszíroznák; úgy véli, hogy a védelmet abban az esetben is biztosítani kellene a visszaélést jelentő személyek számára, ha azok a nyilvánosságot is tájékoztatják, miután a nemzeti vagy uniós szintű illetékes hatóságoknak jelentették az ügyet, és azok nem reagáltak a bejelentésre egy hónapon belül;

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

144.  úgy véli, hogy a felelős adóstratégia végrehajtása a vállalati társadalmi felelősségvállalás alappillérének tekintendő, különösen a vállalati társadalmi felelősségvállalás legújabb meghatározása értelmében: „a vállatok felelősségvállalása a társadalomra gyakorolt hatásaikért”(44); sajnálatosnak tartja, hogy a legtöbb cég erről nem tesz említést a társadalmi felelősségvállalásról szóló beszámolójában; hangsúlyozza, hogy az agresszív adótervezés nem összeegyeztethető a vállalati társadalmi felelősségvállalással; felhívja a Bizottságot, hogy foglalja bele ezt az elemet a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégiába, és ennek megfelelően határozza meg a stratégia tartalmát;

Harmadik országbeli vonatkozások

OECD

145.  támogatja az OECD BEPS cselekvési tervét, miközben elismeri, hogy az kompromisszum eredménye, ami nem megy elég messzire ahhoz, hogy megbirkózhasson az adóelkerülési probléma méretével, valamint elismeri azt is, hogy ezeknek a javaslatoknak kellene képezniük a további uniós és globális szintű intézkedések alapját; felszólítja az OECD-t, annak tagállamait és az összes érintett államot, hogy hozzanak létre erőteljes monitoringeszközt az iránymutatások végrehajtása során elért előrehaladás értékelésére, az iránymutatások hatékonyságának bizonyítására, és esetlegesen korrekciós intézkedés meghozatalára;

146.  ajánlja, hogy a két folyamat következetességének folyamatos biztosítása és a kettős standardok elkerülése érdekében erősítsék meg a Bizottság és az OECD közötti intézményi kapcsolatokat és együttműködést; felkéri a tagállamokat, hogy mihamarabb ültessék át az OECD iránymutatásain alapuló uniós jogszabályokat nemzeti jogrendjükbe, ezáltal úttörővé téve az EU-t az OECD-ajánlások végrehajtásában; hangsúlyozza, hogy az OECD megközelítése még mindig a „puha” jogon alapul, és az ennek keretében tett lépéseket uniós szinten megfelelő, az egységes piac igényeivel összhangban álló jogalkotási kerettel kell kiegészíteni, pl. egy adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni irányelv formájában, amely azonban túlmutat az OECD BEPS kezdeményezésein azokon a területeken, amelyeket ezek nem megfelelően szabályoznak;

Adóparadicsomok

147.  közös uniós megközelítést szorgalmaz az adóparadicsomokkal kapcsolatban; felhívja különösen a Bizottságot, hogy folytassa az európai fogalommeghatározás kidolgozására és elfogadására, az adóparadicsomok földrajzi elhelyezkedésüktől független azonosítására szolgáló közös kritériumkészletre és a velük együttműködő országok és az agresszív adótervezés céljaira ezeket felhasználó vállalatok megfelelő szankcionálására irányuló munkáját, a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelmények harmadik országok általi teljesítésének ösztönzésére irányuló intézkedésekről szóló 2012. decemberi ajánlása alapján (vagyis túllépve az információcserén és az átláthatóságon, és bevonva a méltányos adóversenyt és a tényleges adózást), valamint az ezen országokra alkalmazandó megfelelő közös intézkedések meghatározására irányuló munkáját; az ilyen lehetséges intézkedések nem tételes felsorolását illetően utal az adócsalás, az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló, 2013. május 21-i állásfoglalására(45); megismétli, hogy az átfogó, átlátható, szilárd, objektíven igazolható és közösen elfogadott mutatókon alapuló, rendszeresen frissített, valóban európai listák eredményesebbek lennének a jó adóügyi kormányzás előmozdításának és az ilyen joghatóságokkal szembeni és azokon belüli adózási magatartások megváltoztatásának eszközeként;

148.  felhívja a Bizottságot, hogy az európai feketelistára vegye fel azokat a területeket, amelyek adóügyi előnyöket nyújtanak anélkül, hogy megkövetelnék a jelentős gazdasági tevékenységet az országban, jelentősen alacsony tényleges adózást biztosítanak, valamint nem garantálják az adóügyi információk automatikus cseréjét más joghatóságokkal;

149.  hangsúlyozza különösen, hogy biztosítani kell a kimenő pénzáramlások legalább egyszeri megadóztatását, például forrásadó kivetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések bevezetése révén, annak elkerülése érdekében, hogy a nyereség adózatlanul hagyja el az EU-t, továbbá felkéri a Bizottságot, hogy készítsen jogalkotási javaslatot e célból, például az anya- és leányvállalatokról, valamint a kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv felülvizsgálata révén; kitart amellett, hogy egy azt biztosító rendszert kell kialakítani, hogy igazoló dokumentumot kelljen bemutatni a nemzeti adóhatóságoknak e művelet tanúsítására, és erről a Bizottságot tájékoztatni kelljen, védve ezáltal az egységes piacot és fenntartva a kapcsolatot a nyereség és a gazdasági érték előállításának helye, illetőleg azok adóztatásának a helye között; hangsúlyozza, hogy a kettős adóztatás és a jogviták elkerülése érdekében alaposan végig kell gondolni egy ilyen rendszer tervezését; miközben támogatja az adóügyi kérdések multilaterális megközelítésének OECD általi előmozdítását, amelynek célja a nemzetközi adószabályok egyszerűsítése és annak biztosítása, hogy a nyereséget azon a helyen adóztassák meg, ahol az értéket előállították, felhívja a Bizottságot, hogy erősítse az EU nemzetközi színtéren betöltött szerepét azáltal, hogy egységes hangon szólal meg, és munkálkodjon a kétoldalú adóügyi megállapodások közös uniós keretén és a nagyszámú egyedi bilaterális adóegyezmény uniós/harmadik joghatóságokkal kötött egyezményekkel való fokozatos felváltásán; hangsúlyozza, hogy ez kínálná a legközvetlenebb lehetőséget a legkedvezőbb egyezmények kiválasztása gyakorlatának kezelésére; felszólítja a tagállamokat, hogy a BEPS-javaslatokkal összhangban adóegyezményeikbe haladéktalanul foglaljanak bele visszaélés elleni rendelkezéseket;

150.  úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások létrehozását fokozott adóügyi együttműködésnek kell kísérnie, amely megelőzi az azonos piacokon versengő cégek általi adókikerülést, és egyenlő feltételeket biztosít; kéri ezért a Bizottságot, hogy valamennyi uniós szabadkereskedelmi megállapodásba vezessen be adórendelkezéseket, amelyek köteleznék a partnerországokat a jó adóügyi kormányzás alkalmazására, és viszonosságot biztosítanának adóügyekben; hangsúlyozza, hogy a jó adóügyi kormányzás platformja által elvégzett munka jó alapot képez, amelyre építve megvalósítható ez az elképzelés; hangsúlyozza, hogy ugyanez vonatkozhatna az uniós együttműködési megállapodásokra;

151.  felhívja az uniós szerveket, hogy ne működjenek együtt az adóügyekben nem együttműködőnek tartott joghatóságokkal, sem pedig az adócsalás, adókijátszás vagy agresszív adótervezés miatt elítélt vállalatokkal; kéri, hogy az olyan intézmények, mint az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a továbbiakban ne működjenek együtt pénzügyi közvetítőikön keresztül az adóügyekben nem együttműködő joghatóságokkal; kéri továbbá az uniós szerveket, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy nem nyújtanak uniós finanszírozást az adócsalás, adókijátszás vagy agresszív adótervezés miatt elítélt vállalatoknak;

152.  felhívja a Bizottságot, hogy használja a rendelkezésére álló összes eszközt a fejlett országokkal szemben összehangoltabb megközelítés támogatására annak érdekében, hogy adóügyekben előmozdítsa a nagyobb fokú viszonosságot, különös tekintettel az Egyesült Államokkal az adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvény (The Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) hatálybalépését követően történő információcserére; arra is felhívja a Bizottságot, hogy – tekintettel a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről szóló, az EU és Svájc között létrejött 2015. május 27-i megállapodásra – az egységes piac megőrzése érdekében gondosan kövesse nyomon egyes káros adózási gyakorlatok Svájcban történő fokozatos kivezetését, összhangban a BEPS-iránymutatásokkal, valamint biztosítsa, hogy a jövőben ne vezessenek be új, káros adózási intézkedéseket; felhívja a Bizottságot, hogy Svájccal folytatott tárgyalásai során javasolja az ellenőrzött külföldi vállalatokra vonatkozó szabályok svájci jogba való bevezetését; kitart amellett, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy Svájc kövesse az adózással kapcsolatos uniós megközelítést, és erről be kell számolnia a Parlamentnek;

153.  emlékeztet rá, hogy valamennyi tagállam az automatikus információcsere multilaterális megközelítését választotta az adóügyekben folytatott közigazgatási segítségnyújtásról szóló egyezménnyel és az uniós irányelvek 2014. évi felülvizsgálatával(46); hangsúlyozza, hogy ez a két kezdeményezés az adókijátszás és a banktitok megoldásának kulcseleme, mivel magukban foglalják a pénzintézeteknek azt a kötelezettségét, hogy a külföldön tartott eszközökből származó jövedelemmel rendelkező lakosokról széles körű tájékoztatást nyújtanak az adóigazgatásoknak;

Fejlődő országok

154.  kiemeli, hogy az adókikerülés kezelésére szolgáló intézkedések és politikák megtervezésekor nemzeti, uniós és nemzetközi szinten külön figyelmet kell fordítani a fejlődő országok és különösen a legkevésbé fejlett országok helyzetére, amelyeket rendszerint a leginkább érint a vállalatok adókikerülése, és amelyek nagyon szűk adóalappal rendelkeznek, és amelyek esetében alacsony az adók GDP-hez viszonyított aránya; hangsúlyozza, hogy ezeknek az intézkedéseknek és politikáknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az adott állam területén létrehozott hozzáadott értékkel arányos állami bevételek keletkezzenek, hogy megfelelően finanszírozni tudja fejlesztési stratégiáit, a millenniumi fejlesztési célok elérését és a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési menetrendet; üdvözli ennek tükrében az ENSZ nemzetközi adóügyi együttműködéssel foglalkozó szakértői bizottságának a munkáját; kéri a Bizottságot, hogy támogassa a fejlődő országok érdekeit a meglévő nemzetközi kezdeményezésekben, és vonja be a fejlődő országok képviselőit a jó adóügyi kormányzás platformjába;

155.  kéri az EU és az OECD BEPS tagjait, biztosítsák, hogy az OECD által kifejlesztett „automatikus információcserére vonatkozó globális norma” magában foglaljon egy átmeneti időszakot azon fejlődő országok számára, amelyek igazgatási kapacitások hiánya miatt jelenleg nem tudnak megfelelni az automatikus információcserére vonatkozó követelményeknek;

156.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot további intézkedésekre, hogy segítsen növelni az igazgatási kapacitásokat a fejlődő országokban, különösen az adóügyek területén, annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon az adóinformációk fejlődő országok igazgatásaival való eredményes cseréjére; kéri az automatikus információcserére vonatkozó kísérleti projektek végrehajtása révén a fejlődő országok számára egy platform létrehozását; felhívja a fejlődő országokat, hogy mozdítsák elő a regionális megállapodásokat vagy az adóügyi együttműködés más formáit annak érdekében, hogy javítsák tárgyalási pozíciójukat a külföldi közvetlen befektetőkkel és a multinacionális vállalatokkal szemben, és megoldják a közös érdekű ügyeket;

157  annak biztosítására kéri a tagállamokat, hogy fejlesztési segélyszervezeteik fejlesztéspolitikájukban rendelkezzenek az adózási kérdések kezeléséhez szükséges megfelelő technikai szakértelemmel, különösen a pénzügyminisztériumok és az adóigazgatások részéről;

158.  utal az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról szóló, 2015. július 8-i állásfoglalásában ismertetett cselekvési tervre; bátorít minden országot és nemzetközi szervezetet, így az ENSZ-t is, hogy legyen része az inkluzív folyamatnak, és járuljon hozzá a G20/OECD adóügyi menetrendjéhez, amely foglalkozik az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással, valamint előmozdítja a nemzetközi adózási átláthatóságot és az adóinformációk globális megosztását, például az automatikus információcsere vagy a tényleges tulajdonos személyének nyilvános közzététele terén egy egységes, közös jelentéstételi standard kidolgozásán keresztül; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az ENSZ nagyobb szerepvállalását a jövőbeni nemzetközi adóügyi tárgyalásokon, például egy globális adóügyi testület ENSZ égisze alatti létrehozásának támogatásával;

Adótanácsadók

159.  problematikusnak és megkérdőjelezhetőnek tartja, hogy azonos cégen belül párhuzamosan végeznek egyrészt az adóigazgatások kiszolgálását célzó adó-tanácsadási, könyvvizsgálati és tanácsadási tevékenységeket például az adórendszer tervezése vagy az adóbeszedés javítása érdekében, másrészt a multinacionális vállalatok részére adótervezési szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek során kihasználhatják a nemzeti adójogszabályok hiányosságait;

160.  emlékeztet arra, hogy létezik európai jogi keret, amely magában foglalja a könyvvizsgálati piac reformjára irányuló legutóbbi csomagot, amelyet az Európai Parlament 2014. április 3-i állásfoglalásában jóváhagyott; annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az előírt időn belül és az elérni kívánt céloknak megfelelően ténylegesen alkalmazzák a tagállamokban;

161.  felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az adótanácsadó szolgáltató ágazatnak szóló iránymutatásokra és az adóügyek terén működő tanácsadók, valamint adott esetben a bankok uniós összeférhetetlenségi rendszerének létrehozására, olyan keretet hozva létre, amely valóban megakadályozza a köz- és a magánszektornak nyújtott szolgáltatások közötti összeférhetetlenségeket;

162.  felhívja továbbá a Bizottságot, hogy indítson vizsgálatot az ágazaton belüli koncentráció és ennek következményeként bekövetkező esetleges versenytorzulás értékelése érdekében; javasolja, hogy e vizsgálat arra is külön térjen ki, hogy az adóügyi tanácsadás és az auditálási feladatok egyazon cégen belüli kombinálása összeférhetetlenséget eredményez-e, és ennek megfelelően javasoljon intézkedéseket, többek között olyan mechanizmusokat vezetve be, amelyek révén egy cégen belül elkülöníthetők egymástól a különböző részlegek;

163.  kéri, hogy a Bizottság értékelje egy olyan jogszabályi keret bevezetésének lehetőségét, amelynek révén megfelelő szankciók szabhatók ki olyan cégekkel, bankokkal, számviteli cégekkel és pénzügyi tanácsadókkal szemben, amelyekről bebizonyosodott, hogy részt vettek jogellenes adókikerülés és agresszív adótervezés végrehajtásában vagy elősegítésében; hangsúlyozza, hogy e szankcióknak elrettentő hatással kell bírniuk, és magukban foglalhatnak többek között bírságokat, az uniós költségvetésből származó finanszírozáshoz való hozzáférés megtagadását, az uniós intézményeknek való tanácsadástól való eltiltást, illetve a szélsőséges és ismétlődő esetben, a működési engedély visszavonását;

További intézkedések nemzeti szinten

164.  nemzeti szinten további fellépésre bátorít az adókikerülés kezelése érdekében, az uniós és az OECD-keretben, mivel az összehangolatlan reakciók révén további eltérések és adómanőverezési lehetőségek jöhetnek létre; hangsúlyozza, hogy az adóalap-erózió elleni küzdelem legjobb eszköze az együttműködés, nem pedig a kedvezményes rendszerek befektetések elcsábítása érdekében történő egyoldalú bevezetése;

165  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatást a tagállamok által nyújtott adóamnesztiákhoz abból a célból, hogy meghatározza azokat a körülményeket, amelyekben az ilyen amnesztia megfelelne az uniós szerződéseknek a tőke szabad mozgására, a szolgáltatásnyújtás szabadságára, az állami támogatásra és a pénzmosásra vonatkozó rendelkezéseit, illetve a EU adóparadicsomok elleni közös megközelítését; Emlékeztet arra, hogy az ilyen gyakorlatot csak rendkívüli óvatossággal szabad kezelni, hogy ne ösztönözzék az adócsalókat arra, hogy újabb amnesztiára számítsanak;

166.  felhívja a tagállamokat, hogy vezessék be a jogdíjakra kivetett forrásadók rendszerét, amely biztosítja, hogy a kétoldalú adóegyezmények által nem érintett harmadik országoknak fizetett jogdíjakat is megadóztassák;

167.  sürget minden tagállamot, hogy mielőtt külföldön is hatást kifejtő adóintézkedést vezetne be, hajtson végre a más országokat érintő tovagyűrűző hatásokra kiterjedő hatásvizsgálatokat, szükség esetén a Bizottság technikai támogatásával; kéri az adókikerülés problémájával kapcsolatban a nemzeti parlamentek szoros bevonását, mivel egyetlen adórendszer vagy adóügyi megítélés sem bújhat ki a jogalkotó általi megfelelő értékelés és demokratikus ellenőrzés alól;

168.  nyomatékosan sürgeti a tagállamokat, hogy állítsák le és gondolják át az adóigazgatásaik forrásaiban eszközölt megszorításokat, növeljék az adóigazgatásaikba fektetett összegeket, és fokozzák azok hatékonyságát, valamint ténylegesen csoportosítsák át a személyzetet, a technológiát és a szakértelmet az egyre kifinomultabbá váló káros adózási gyakorlatok fejlődésének és hatásának kezelése céljából; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson technikai támogatást ezekhez az erőfeszítésekhez, különösen a FISCALIS 2020 programmal összefüggésben; felhívja a tagállamokat, hogy hatékony és átlátható adórendszerek biztosításán dolgozzanak a tagállamok, a polgárok és a vállalkozások érdekében;

169.  emlékeztet rá, hogy a közbeszerzések az EU GDP-jének 16%-át teszik ki; kéri, értékeljék annak lehetőségét, hogy az adózással, az átláthatósággal és az együttműködéssel kapcsolatos kritériumokat vezessenek be a közbeszerzési pályázati kiírásokba a közbeszerzésről szóló irányelv következő módosításakor; felhívja a tagállamokat, hogy fontolják meg az olyan vállalatok közbeszerzésekből való kizárását, amelyekről bebizonyosodott, hogy agresszív adótervezést vagy adókikerülést folytattak;

170.  hangsúlyozza, hogy a Tanácson belüli egyhangúság szabálya –azzal, hogy minden egyes tagállamnak vétójogot ad – végeredményben kevésbé ösztönöz a fennálló helyzet irányából az együttműködőbb megoldás felé való elmozdulásra; felhívja a Bizottságot, hogy ne riadjon vissza attól, hogy adott esetben alkalmazza az EUMSZ 116. cikkét, amely a következőket mondja ki: „Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közötti különbségek torzítják a belső piaci verseny feltételeit, és hogy ezt a torzulást ki kell küszöbölni, konzultál az érintett tagállamokkal. Ha ez a konzultáció nem eredményez a torzulást kiküszöbölő megállapodást, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadja a szükséges irányelveket.[...]”

171.  kötelezettséget vállal arra, hogy folytatja a különbizottság által megkezdett munkát, felszámolja azokat az akadályokat, amelyek gátolták, hogy a különbizottság teljes mértékben eleget tegyen megbízatásának, valamint biztosítja a különbizottság ajánlásainak megfelelő nyomon követését; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy azonosítsák az e cél elérésére legalkalmasabb intézményi felépítést;

172.  megismétli az összes főbb uniós dokumentumhoz való hozzáférésre irányuló követelését; felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt a kérést a Bizottságnak és a Tanácsnak, és egyértelművé teszi, hogy a Parlament elszánt minden rendelkezésére álló eszközt felhasználni e cél elérése érdekében;

173.  felhívja illetékes bizottságát, hogy a küszöbön álló, azonos témájú saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésében kövesse nyomon ezeket az ajánlásokat;

174.  felhívja az alkotmányos ügyekért felelős bizottságát, hogy kövesse nyomon ezeket az ajánlásokat, különösen a kötelező együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek az átláthatósági nyilvántartásban szereplő szervezetek magatartási kódexeibe való beillesztését, valamint az európai intézmények között a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok abból a célból történő módosítását, hogy összhangba hozzák őket az EUSZ-ben megállapított lojális együttműködés elvével;

o

o  o

175.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, a nemzeti parlamenteknek, a G20-csoportnak és az OECD-nek.

1. MELLÉKLET: A MEGBESZÉLÉSEKEN MEGJELENT SZEMÉLYEK JEGYZÉKE(BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK

)

Nap

Előadók

2015.03.30.

•  Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyi, adó- és vámügyi biztos

2015.04.16.

•  Serge Colin, az UFE (Union of Finance Personnel) (pénzügyi dolgozók szakszervezete) elnöke

•  Fernand Müller, az UFE költségvetési bizottságának elnöke

•  Paulo Ralha, az adóügyi dolgozók portugál szakszervezetének elnöke

•  François Goris (az UNSP-NUOD elnöke) a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (European Confederation of Independent Trade Unions – CESI) részéről

•  Nadja Salson, European Federation of Public Service Unions (közszolgálati szakszervezetek európai szövetsége)

•  Henk Koller, az adótanácsadók európai szövetségének (CFE) elnöke

•  Olivier Boutellis-Taft, az európai könyvvizsgálók szövetségének (FEE) ügyvezetője

•  Ravi Bhatiani, az Independent Retail Europe jogi igazgatója

2015.05.05.

•  Margrethe Vestager versenypolitikai biztos

•  Wolfgang Nolz, a magatartási kódexszel foglalkozó csoport elnöke

•  Jane McCormick, rangidős adópartner, az EMA-régió adózásért felelős vezetője, KPMG

•  Chris Sanger, partner, globális adópolitikai vezető, Ernst&Young

•  Stef van Weeghel, PwC partner, globális adópolitikai vezető

•  Bill Dodwell, a Deloitte UK adópolitikai vezetője

2015.05.11.

 

 

Nyilvános meghallgatás a feltételes adómegállapításokkal és a káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatban

 

•  Stephanie Gibaud, visszaélést bejelentő személy, az UBS korábbi alkalmazottja

•  Lutz Otte, visszaélést bejelentő személy, a Julius Baer korábbi információs technológiai alvállalkozója

•  Kristof Clerix, Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ)

•  Edouard Perrin, az ICIJ tagja

•  Richard Brooks, az ICIJ tagja

•  Lars Bové, az ICIJ tagja

•  Xavier Counasse, a „Le Soir” újságírója

•  Dominique Berlin, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Assas (Paris 2)

•  Gabriel Zucman docens (Assistant Professor), London School of Economics and Political Sciences

•  Achim Doerfer, az adózási területtel foglalkozó ügyvéd, szerző és jogfilozófus

2015.05.12.

Belgiumban tett küldöttségi látogatás

 

•  Jacques Malherbe, Louvaini Egyetem (UCL)

•  Axel Haelterman, Leuveni Egyetem (KUL)

•  Werner Heyvaert adószakértő, Jones Day

•  Wim Wuyts adóügyi vezető – a FEB-VBO adóbizottságának elnöke és Hilde Wampers adóügyekért felelős alelnök, a FEB-VBO csoportszintű pénzügyi részlege

•  Christophe Quintard (az FGTB szakértője, egykori adóellenőr)

•  Eric van Rompuy (elnök) és a szövetségi parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának más tagjai

•  Steven Van den Berghe, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó szolgálat vezetője

•  Johan Van Overtveld pénzügyminiszter (június 17-én tartott ülés)

2015.05.18.

Luxemburgban tett küldöttségi látogatás

 

•  Wim Piot adóügyi vezető, PWC Luxembourg

•  Nicolas Mackel, a Luxembourg for Finance ügyvezető igazgatója

•  Christine Dahm igazgató és Mike Mathias, a Cercle de Coopération des ONG du développement tagja

•  Eugène Berger (elnök) és a parlament pénzügyi bizottságának más tagjai

•  Pierre Gramegna pénzügyminiszter

•  Pascale Toussing adóügyi igazgató, pénzügyminisztérium, valamint az adóigazgatás tagjai

2015.05.22.

A svájci Bernben tett küldöttségi látogatás

 

•  Markus R. Neuhaus, a PwC Switzerland igazgatóságának elnöke, a PwC globális elnöke irodájának tagja

•  Frank Marty, az igazgatótanács tagja, a pénzügyi szolgáltatásokért és adóként felelős vezető, Economie Suisse

•  François Baur állandó brüsszeli kiküldött, az európai ügyekért felelős vezető, Economie Suisse

•  Martin Zogg, az igazgatóság tagja, a belföldi és nemzetközi adózásért felelős vezető, Swiss Holdings

•  Urs Kapalle, a pénzügyi politikáért és adózásért felelős igazgató, Swiss Bankers Association

•  Mark Herkenrath, Alliance Sud, a Global Alliance for Tax Justice tagja

•  Olivier Longchamp, Declaration of Berne (DoB)

•  Jacques de Watteville, nemzetközi pénzügyekért felelős államtitkár (SIF)

•  Christoph Schelling nagykövet, az adópolitikai részleg vezetője

•  Adrian Hug, a svájci szövetségi adóigazgatás igazgatója

•  Ruedi Noser, a nemzeti tanács tagja, a gazdasági ügyekért és adózásért felelős bizottság vezetője

•  Urs Schwaller, az államtanács tagja

•  Ulrich Trautmann, az Európai Unió svájci és liechtensteini küldöttsége kereskedelmi és gazdasági részlegének vezetője

•  Marco Salvi rangidős kutató, Avenir Suisse

2015.05.27.

Megbeszélés Gibraltár kormányával (a TAXE bizottság koordinátoraival)

•  Fabian Picardo miniszterelnök

•  Joseph Garcia miniszterelnök-helyettes

2015.05.28.

Dublinban tett küldöttségi látogatás (Írország)

•  Martin Lambe ügyvezető igazgató, ír adóhatóság

•  Michael Noonan pénzügyminiszter

•  Niall Cody, a bevételekért felelős bizottság elnöke

•  Liam Twomy (elnök) és a parlament (Oireachtas) pénzügyi bizottságának más tagjai + az alsóház és a szenátus európai ügyekért felelős közös bizottsága

•  Frank Barry, Trinity College Dublin (TCD)

•  Seamus Coffey, University College Cork (UCC)

•  Feargal O’Rourke, a PWC adóügyi vezetője

•  Conor O’Brien, a KPMG adóügyi vezetője

•  Jim Clarken, az Oxfam Ireland ügyvezető igazgatója

•  Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).

2015.05.29.

Hágában tett küldöttségi látogatás (Hollandia)

 

•  Sjoera Dikkers parlamenti képviselő és a holland parlament pénzügyi bizottságának más tagjai

•  Bartjan Zoetmulder, holland adótanácsadók szövetsége

•  Hans Van den Hurk, Maastrichti Egyetem

•  Indra Römgens, a SOMO független nonprofit kutató és hálózati szervezet képviseletében

•  Francis Weyzig, Oxfam

•  Pieterbas Plasman, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal vezetője

•  Eric Wiebes, az adóügyekért felelős holland államtitkár

2015.06.01.

 

 

Nyilvános meghallgatás a feltételes adómegállapítások és egyéb intézkedések nemzetközi dimenziójáról

 

•  Mario Monti szenátor, volt versenypolitikai és vámügyi, adóügyi és belső piaci biztos

•  Tove Maria Ryding, az adóssággal és fejlesztéssel foglalkozó európai hálózat (European Network on Debt and Development – EURODAD) szakpolitikai és érdekképviseleti vezetője

•  Antoine Deltour, visszaélést bejelentő személy, a Pwc Luxembourg korábbi könyvvizsgálója

2015.06.17.

Parlamentközi ülés „Agresszív adótervezés és demokratikus ellenőrzés – A parlamentek szerepe” címmel

 

Tizennyolc nemzeti parlament harminchét képviselője:

AT, BE, CY, CZ, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, ES, SV

 

•  Heinz Zourek, a DG TAXUD főigazgatója

•  Pascal Saint-Amans, az OECD adópolitikai és igazgatási központjának igazgatója

2015.06.18.

Londonban tett küldöttségi látogatás (Egyesült Királyság)

 

•  David Gauke parlamenti képviselő, pénzügyi államtitkár, pénzügyminisztérium,

•  Jim Harra, főigazgató, vállalkozások adóztatása, adó- és vámhivatal

•  Fergus Harradence, igazgatóhelyettes, társasági adóval foglalkozó csoport, vállalkozási és nemzetközi adócsoport, pénzügyminisztérium

•  Andrew Dawson, az adóegyezményekkel foglalkozó csoport vezetője, az adóegyezményekre irányuló tárgyalásokon az Egyesült Királyság főtárgyalója

•  Maura Parsons igazgatóhelyettes, az adó- és vámhivatal nemzetközi üzleti részlegének transzferárképzési vezetője és az adó- és vámhivatal transzerárképzési tanácsának elnöke

•  Meg Hillier (elnök), Margaret Hodge (korábbi elnök) és Guto Bebb, az alsóház államháztartási bizottságának tagja

•  Prem Sikka, a számvitel professzora, Essex Business School, University of Essex

•  Frank Haskew, az ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – hites könyvvizsgálók angliai és walesi intézete) adóügyi fakultásának vezetője; és Ian Young, nemzetközi adóügyi vezető

•  Will Morris, az adóbizottság és a BIAC adóbizottság elnöke, Confederation of British Industry (CBI – brit iparszövetség)

•  Richard Collier, a PwC rangidős adópartnere

•  Joseph Stead, Christian Aid

•  Meesha Nehru programigazgató, Fair Tax Mark

2015.06.23

Eszmecserék multinacionális vállalatokkal

 

•  Nathalie Mognetti adóügyi igazgató, Total S.A.

•  Martin McEwen adóügyi vezető, SSE plc

•  Christian Comolet-Tirman igazgató, pénzügyek, BNP Paribas Group

2015.06.25.

 

Megbeszélés Bermuda kormányzati képviselőivel (a TAXE bizottság koordinátoraival)

 

•  Everard Bob Richards miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter

•  Alastair Sutton, a bermudai kormány uniós jogi tanácsadója

2015.07.02.

•  Richard Murphy, Tax Research LLP és a Tax Justice Network alapító tagja

•  Guillaume de la Villeguérin, az Airbus adó- és vámügyi alelnöke

2015.09.17.

•  Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke

•  Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyi, adó- és vámügyi biztos

•  Margrethe Vestager versenypolitikai biztos

2015.09.22.

•  Pierre Gramegna, az ECOFIN Tanács elnöke, Luxemburg pénzügyminisztere

•  Dr. Wolfgang Schäuble, szövetségi pénzügyminiszter, Németország

•  Luis de Guindos, gazdasági és versenyképességi miniszter, Spanyolország

•  Michel Sapin, pénzügyekért és államháztartásért felelős miniszter, Franciaország

•  Pier Carlo Padoan, gazdasági és pénzügyminiszter, Olaszország

 

2. MELLÉKLET: A VÁLASZOK FELSOROLÁSA ORSZÁGONKÉNT/INTÉZMÉNYENKÉNT

(2015. október 26-i helyzet)

Ország

Válasz

1. felkérés 2015.04.23. – határidő: 2015.05.31.

Svédország

2015.05.29.

Jersey-szigetek

2015.05.29.

Guernsey

2015.05.31.

Luxemburg

2015.06.01.

Finnország

2015.06.02.

Szlovákia

2015.06.03.

Írország

2015.06.05.

Hollandia

2015.06.08.

Egyesült Királyság

2015.06.08.

Franciaország

2015.06.10.

Cseh Köztársaság

2015.06.11.

Lettország

2015.06.16.

Belgium

2015.06.16.

Málta

2015.06.18.

1. emlékeztető 2015.06.29. – határidő: 2015.07.09.

Portugália

2015.06.30.

Lengyelország

2015.07.02.

Litvánia

2015.07.03.

Magyarország

2015.07.07.

Horvátország

2015.07.08.

Észtország

2015.07.10.

Görögország

2015.07.10.

Spanyolország

2015.07.10.

Gibraltár

2015.08.13.

Dánia

2015.08.26.

Németország

2015.09.02.

Románia

2015.09.03.

Olaszország

2015.09.17.

Utolsó emlékeztető 2015.09.21.

Ausztria

2015.09.21.

Ciprus

2015.09.22.

Bulgária

2015.09.28.

Szlovénia

2015.09.28.

INTÉZMÉNYEK

Válasz

Bizottság

2015.06.03.

Tanács

2015.05.29.

2015.06.15.

2015.07.27.

3. MELLÉKLET: A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN VALÓ MEGJELENÉSRE FELKÉRT MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK

Név

Meghívottak/képviselők

2015. október 26-i helyzet

Airbus

Guillaume de La Villeguérin,

adó- és vámügyi alelnök

részt vett – 2015.07.02.

BNP Paribas

Christian Comolet-Tirman,

igazgató, pénzügyek

részt vett – 2015.06.13.

SSE plc

Martin McEwen adóügyi vezető

részt vett – 2015.06.23.

Total S.A.

Nathalie Mognetti,

adóügyi igazgató

részt vett – 2015.06.23.

Amazon.co.uk Ltd

Christopher Corson North,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította folyamatban lévő vizsgálat miatt.

Amazon EU S.à.r.l.

Xavier Garambois,

főigazgató

A részvételt elutasította folyamatban lévő vizsgálat miatt.

Anheuser-Busch InBev

Stuart MacFarlane,

az európai régióért felelős elnök

A részvételt elutasította folyamatban lévő vizsgálat miatt.

Barclays Bank Group

Antony Jenkins,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította, de továbbra is nyitott bármilyen konkrét írásbeli kérdés megválaszolására

Coca-Cola Company

James Quincey,

Coca Cola Europe Group elnöke,

A részvételt elutasította, de találkozott a társelőadókkal

Facebook

Marc Zuckerberg,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította.

Fiat Chrysler Automobiles

Sergio Marchionne,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította folyamatban lévő vizsgálat miatt.

Google

Eric E. Schmidt,

ügyvezető elnök

A részvételt elutasította, de kész elküldeni „az adózási kérdésekre vonatkozó álláspontját”

HSBC Bank plc

Alan M. Keir,

ügyvezető igazgató, EMEA

A részvételt elutasította folyamatban lévő vizsgálat miatt.

IKEA Services BV

Peter Agnefjäll,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította, de meghívta a képviselőket egy megbeszélésre, és elküldte „Az IKEA csoport éves összefoglaló jelentését (2014)”

McDonald’s Europe

Douglas Goare,

az európai régióért felelős elnök

A részvételt elutasította, egy jelentős vállalati kezdeményezéssel való időbeli egybeesés és a Bizottság esetleges vizsgálata miatt

Philip Morris

International

Kristof Doms,

európai ügyekért felelős alelnök

A részvételt elutasította.

Walmart

Shelley Broader,

elnök és ügyvezető igazgató, EMEA-régió

A részvételt elutasította.

The Walt Disney Company

Robert A. Iger,

ügyvezető igazgató

A részvételt elutasította, de felajánlotta, hogy találkozik a bizottság képviselőivel, hogy meghallgassa nézeteiket.

4. MELLÉKLET: Jelentés a Belgiumban tett küldöttségi látogatásról

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. A tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottság 2015. június 23-i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

eseti küldöttségi látogatás Belgiumba

2015. május 12./2015. június 17.

Napirend

09.00 – 11.00  Szakértői munkacsoport az alábbiak részvételével:

-   Jacques Malherbe (UCL)

-          Axel Haelterman (KULeuven) 

-          Werner Heyvaert, Jones Day

-          Wim Wuyts adóügyi vezető – a FEB-VBO adóbizottságának elnöke és Hilde Wampers adóügyekért felelős alelnök, a FEB-VBO csoportszintű pénzügyi részlege

-       Christophe Quintard (az FGTB pénzügyi szakértője, egykori adóellenőr)

11.30 – 13.00   Megbeszélés a belga parlament pénzügyi és költségvetési bizottságával

Helyszín: belga Képviselőház

13.00 – 13.50     Munkaebéd

Helyszín: belga Képviselőház

14.00 – 15.00  Megbeszélés Steven Van den Berghével, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó szolgálat vezetőjével

A résztvevők jegyzéke

Képviselők

Alain LAMASSOURE, elnök   PPE

Elisa FERREIRA  S-D

Michael THEURER  ALDE

Marisa MATIAS  GUE

Philippe LAMBERTS  Verts/ALE

Marco ZANNI  EFDD

Danuta HÜBNER  PPE

Kísérő képviselők

Peter SIMON  S-D

Anneliese DODDS   S-D

Sven GIEGOLD  Verts/ALE

Marco VALLI   EFDD

Philippe DE BACKER  ALDE

Tom VANDENKENDELAERE   PPE

1.   Találkozó az érdekeltekkel

A vitában részt vevő szakértők:

   Jacques Malherbe (UCL)

   Axel Haelterman (KU Leuven) 

   Werner Heyvaert, Jones Day

  Wim Wuyts adóügyi vezető – a FEB-VBO adóbizottságának elnöke és Hilde Wampers adóügyekért felelős alelnök, a FEB-VBO csoportszintű pénzügyi részlege

  Christophe Quintard (szakszervezet, FGTB, egykori adóellenőr)

Főbb megállapítások

A szakértők többsége úgy ítéli meg, hogy a Belgiumban 2002 óta létező feltételes adómegállapítási gyakorlat nagyon jól működik. A vállalkozásoknak szükségük van a jogbiztonságra. A feltételes adómegállapításokkal foglalkozó szolgálat nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel a jogszabályok értelmezése terén. Van azonban mérlegelési mozgástere a ténybeli elemek értelmezését illetően.

Az adók terén igen kemény és globális verseny zajlik. Belgiumnak vonzónak kell lennie; Ellenkező esetben a vállalkozások elhagyják az országot. Vannak olyan vállalatok, amelyek a magas adók miatt távoznak Belgiumból. A verseny nem korlátozódik Európára, Európán túl is zajlik. A szakszervezeti képviselő a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmények közötti különbségek kihasználásából eredő adóelőnyszerzésre panaszkodott, és elmondta, hogy a tagállamok néhány egyezményt bizonyos vállalkozások előnyben részesítése érdekében „méretre szabnak”.

A szakértőknek feltett kérdések az alábbi fogalmakra vonatkoztak: országonkénti jelentéstétel, a feltételes adómegállapítások közzététele, a kétoldalú, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hálózata, a tényleges és a törvényben meghatározott adómértékek kiszámításának módszertana, valamint a többletnyereségadó-megállapítási gyakorlatok (= a belga vállalat adóköteles jövedelméből kizárhatja azt a nyereséget, amely önálló működés esetén nem valósult volna meg). Egy szakértő azon a véleményen volt, hogy a fiktív kamatokra vonatkozó olasz rendszer jobb, mint a belga. Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság által készített tanulmányra utalt.

A vita során elhangzott néhány javaslat:

•  A kettős adóztatás elkerüléséről szóló európai egyezmény létrehozása (a számtalan nemzeti kétoldalú adóügyi egyezmény helyett)

  a transzferárképzésre vonatkozó közös európai szabályok

  megfelelő vitarendezési mechanizmus szükségessége arra az esetre, ha a tagállamok nem tudnak megállapodni a transzferárképzésről. Az uniós választottbírósági egyezmény nem működik (8 évig tart, amíg eredmény születik)

2.  Megbeszélés a belga Képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottságával

Az elmúlt hónapokban a belga parlament igen aktívan tevékenykedett az agresszív adótervezéssel kapcsolatban és számos meghallgatást tartott (újságírók, adóhatóságok, tudósok és a miniszter részvételével).

A pénzügyi bizottság támogatja a szabályok megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket, annak ellenére, hogy eltérnek a vélemények a további intézkedések mikéntjéről. Meg akarja tartani az egyenlő versenyfeltételeket. A többség véleménye szerint Belgiumnak meg kell őriznie vonzó adózási környezetét a külföldi befektetések országba vonzása érdekében. Adózási szabályainak reformja során Belgium nem lehet naiv. Az adóversenynek azonban tisztességesnek kell maradnia. Egyes ellenzéki parlamenti képviselők megerősítették, hogy az előzetes adómegállapításokkal kapcsolatos belga rendszer nem átlátható, és fokozott demokratikus ellenőrzést kell bevezetni.

A pénzügyi bizottság támogatja a közös konszolidált társaságiadó-alapot mint megoldást a szóban forgó problémák legtöbbjére, és idővel mérlegelni tudná az adókulcsok összehangolása felé történő elmozdulást annak ellenére, hogy az jelenleg még egyáltalán nem kivitelezhető. A belga Parlament készen áll arra, hogy együttműködjön a TAXE bizottsággal, és részt fog venni a június 17-i parlamentközi ülésen.

3.  Találkozó a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal vezetőjével: Steven Van den Berghe úrral

Résztvevők:

Steven Van den Berghe,

Véronique Tai a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal volt elnöke (2015. május 1-ig)

A feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal többi tagja

Hogyan működik feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal?

A feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal önálló szerv, amelynek határozatai kötelező erővel bírnak az adóhatóságokra nézve. A szervet jogszabály hozta létre 2002-ben. A határozat meghozatala előtt konzultál a központi adminisztrációval, de a végleges döntést a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal hozza meg. A hivatal az adóhatóság 6 tisztviselőjéből áll, akiknek megbízatása 5 évre szól. A feltételes adómegállapítás mindenki számára rendelkezésre áll, és valamennyi adótípusra kiterjed. Az adómegállapítások rendszerint 5 évig vannak hatályban. Nem kerülhet sor feltételes adómegállapításra, ha Belgiumban nincs elegendő gazdasági tartalom, vagy ha az adómegállapítás nem együttműködő országhoz kapcsolódik (jelenleg nem szerepel a listán nem együttműködő ország). A feltételes adómegállapításokat anonimizált formában, de közzéteszik. A pénzügyminiszter évente jelentést küld a belga parlamentnek a feltételes adómegállapításokról, és a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal munkatársait a parlament meghallgatja. A tisztviselők megerősítették, hogy a belga jogszabályokat alkalmazzák és az információcsere tekintetében OECD és az EU normáit követik.

Az adóigazgatásnak feltett kérdések elsősorban az alábbiakra vonatkoztak: többletnyereségadó-megállapítás, valamint hogy a belga adóhatóság tájékoztatja-e a többi adóhatóságot a Belgiumban nem adóköteles nyereségekről, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal lehetséges mozgástere, a gazdasági tartalom fogalma, a Belgium által adóparadicsomként felsorolt országok, továbbá a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal rendelkezésére álló kapacitás ahhoz, hogy a transzferárképzésről szóló igen részletes tanulmányokkal szembesülve megvédje álláspontját.

Főbb megállapítások

•  A feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatalnak nincs semmilyen mozgástere a jogszabályok értelmezése tekintetében. A tényállási elemek értelmezésére van lehetősége. A transzferárképzésre vonatkozó minden kérelemnek rendkívül részletesnek kell lennie és be kell tartania az OECD szabályait. A feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal elismeri, hogy ezek meglehetősen rugalmasak vagy homályosak.

•  Ha Belgium feltételes adómegállapításról szóló határozatot hoz, felkéri a vállalatot, hogy a rá vonatkozó valamennyi feltételes adómegállapítást nyújtsa be. Belgium azonban az uniós jog szerinti kötelezettségeinek megfelelően nem spontán küldte el a többi tagállamnak feltételes adómagállapításait és az azokkal kapcsolatos információkat.

•  A többletnyereségadó-megállapítás (= a belga vállalat adóköteles jövedelméből kizárhatja azt a nyereséget, amely önálló működés esetén nem valósult volna meg) nem általános gyakorlat (63 többletnyereségadó-megállapításra került sor 10 év alatt). Azt azonban nem lehet tudni, hogy mekkora adóköteles jövedelmet érint. A „belga” adóalap kiszámításához használt kritériumokat nem ismertették. Ezt a rendszert a Versenypolitikai Főigazgatóság jelenleg vizsgálja (állami támogatásra vonatkozó eljárások), és ezért a tisztviselők nem tudták a képviselők által feltett valamennyi kérdést megválaszolni. Belgium e téren felfüggesztette tevékenységét, várva a vizsgálat következtetéseit. Többletnyereségadó-megállapítás esetén a potenciálisan érintett többi ország nem kap tájékoztatást (ilyen kötelezettség nem áll fenn a belga jogban), így alakul ki az adóztatás kettős elmaradása.

•  A Belgiumban megvalósuló gazdasági tartalom becslésére vonatkozó szabályok nem túlzottan világosak annak ellenére, hogy a minimális feltételeket az adóhivatal meghatározta (postafiókcégek elutasítása).

Összefoglaló jelentés a belga pénzügyminiszterrel, Johan Van Overtvelddel tartott megbeszélésről

Jelen lévő képviselők: Bernd Lucke (elnök), Elisa Ferreira, Michael Theurer, Danuta Huebner, Peter Simon, Tom Vandenkendelaere, Philippe Lamberts

A képviselők kérdéseket tettek fel, különös tekintettel a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA), az országonkénti jelentéstételről, a többletnyereség adóztatásával kapcsolatos jogszabályokról, az országok között folyó adóversenyről és arról, hogy hogyan kezeli a szövetségi állam a társasági adórendszert.

A miniszter fő megállapításai:

-  Belgium határozottan támogatja a fokozott átláthatóságot az adózás területén: Belgium 2015. októbertől kezdődően alkalmazza a feltételes adómegállapítások automatikus cseréjét.

-  Belgium azonban nem támogatja a harmonizációt, főként azért, mert fennáll a veszélye, hogy elveszíti szuverenitását. Ezzel együtt Belgium kedvezően ítéli meg a közös konszolidált társaságiadó-alapot, de az adókulcsok harmonizálását kizárja.

-  Belgium a többletnyereségadó-megállapítási jogszabályok keretében már nem hoz feltételes adómegállapításokra vonatkozó határozatokat. Belgium várja a Bizottság vizsgálatainak eredményeit, és szükség esetén módosítja jogszabályait.

-  Belgium még nem határozta meg álláspontját az országonkénti jelentéstételre vonatkozóan. Mindenesetre a jelentéstétel nem lehet több az összefoglaló tájékoztatásnál.

-  Belgium a feltételes adómegállapításra vonatkozó döntés meghozatala előtt minden esetben megvizsgálja, hogy van-e Belgiumban elegendő gazdasági tartalom. Ezt azonban néha rendkívül nehéz számszerűsíteni, főként amikor a szellemi tulajdonjogok értékének megállapításáról van szó.

5. MELLÉKLET: Jelentés a Luxemburgban tett küldöttségi látogatásról

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. Ez a tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottság 2015. június 23-i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

eseti küldöttségi látogatás Luxemburgba

2015. május 18.

Napirend

08.30 – 09.30   Előkészítő ülés

Helyszín: Az Európai Parlament ülésterme, Schuman épület (Kirchberg)

09.30 – 11.30  Szakértői munkacsoport az alábbiak részvételével:

– Wim Piot adóügyi vezető, PWC

– Nicolas Mackel, a Luxembourg for Finance ügyvezető igazgatója

– Mike Mathias

– Christine Dahm, a Cercle de Coopération des ONG du développement igazgatója

Helyszín: Az Európai Parlament ülésterme, Schuman épület (Kirchberg)

12.00 – 13.30  Luxemburgi parlamenti képviselőkkel tartott ülés

  A Pénzügyi Bizottság tagjaiból álló küldöttség: Elnök: Eugène BERGER

Helyszín: Chambre des Députés du Grand -Duché de Luxembourg (a Luxemburgi Nagyhercegség Képviselőháza)

14.45 – 16.15  Találkozó a pémzügyminiszterrel (Pierre Gramegna) és a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal vezetőjével

Helyszín: Luxembourgi Európai Kongresszusi Központ

16.15 –- 16.45   Közös sajtótájékoztató a miniszterrel

A résztvevők jegyzéke

Képviselők  

Alain LAMASSOURE, elnök  PPE

Danuta HÜBNER  PPE

Elisa FERREIRA  S-D

Morten MESSERSCHMIDT  ECR

Michael THEURER  ALDE

Fabio DE MASI  GUE

Sven GIEGOLD  Verts/ALE

Marco VALLI   EFDD

Kísérő képviselők  

Burkhard BALZ  PPE

Frank ENGEL  PPE

Peter SIMON  S-D

Hugues BAYET  S-D

Anneliese DODDS  S-D

Paul TANG  S-D

1.   Találkozó az érdekeltekkel

A vitában részt vevő szakértők:

•   Wim Piot adóügyi vezető, PWC

•  Nicolas Mackel, a Luxembourg for Finance ügyvezető igazgatója

•  Mike Mathias, az Államtanács tagja, azonban luxermburgi állampolgárként szólal meg.

•  Christine Dahm, a Cercle de Coopération des ONG du développement igazgatója

A szakértők elsősorban az alábbiakról tettek fel kérdéseket: a luxemburgi feltételes adómegállapítási rendszer átláthatósága, országonkénti jelentéstétel, a feltételes adómegállapítás jelenlegi és korábbi gyakorlatai Luxemburgban, az adótanácsadás és az adóigazgatás szerepe, az adóverseny és a luxemburgi rendszer hatásai az adóztatás kettős elmaradására és más uniós tagállamok és fejlődő országok adóalap-eróziójára.

Főbb megállapítások:

Mackel úr (Luxembourg for Finance) kifejtette Luxemburg fő erősségeit, amelyek lehetővé teszik, hogy a világ fő pénzügyi szereplőjévé váljon. Úgy véli, hogy az adóztatás ennek nem a legfontosabb eleme annak ellenére, hogy a feltételes adómegállapítások szerepet játszanak a stabilitásban, amelyre a vállalatoknak szükségük van, amikor úgy döntenek, hogy egy adott országban befektetnek. Luxemburg Mackel úr szerint a feltételes adómegállapítások nélkül is gond nélkül folytatná fejlődését.

A PwC az átláthatóság híve általában és különösen valamennyi (nem pusztán a határokon átnyúló) feltételes adómegállapítás tekintetében azzal a feltétellel, hogy az üzleti terveket nem teszik közzé. A PwC támogatja, hogy az országonkénti jelentéstételt, de ezek térjenek ki a bérekre kivetett adókra is. Egyetért azzal, hogy a nemzetközi adózási rendszer nem működik jól, és hogy globális szintű felülvizsgálatot kell végezni (OECD BEPS). A feltételes adómegállapításokat illetően a PwC kiemelte, hogy kérelmeikben soha semmilyen politikai beavatkozás nem volt.

Christine Dahm és Mike Mathias elismerte, hogy jó irányban haladnak a dolgok Luxemburgban. Nincs azonban változás, ami a kormány velük folytatandó vitára való nyitottságát illeti. Rámutattak arra, hogy a nemzetközi adózási rendszer leggyengébb pontja a gazdasági tartalom – amely alapján egy adott országban valamely tevékenység adókötelessé válik – fogalmának meghatározása (illetve az egységes meghatározás hiánya).  

2.  Találkozó a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsággal és az Európai Ügyek Bizottságával

A luxemburgi parlament kérésére zárt ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke, Berger úr nyitotta meg.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottsághoz intézett kérdések az alábbiakra fókuszáltak: Luxemburg álláspontja a nagyobb átláthatósággal kapcsolatban, a Luxembourg Freeport, az adóverseny jelentősége a kis országok szempontjából, az egészséges verseny és a gazdasági tartalom meghatározása, a feltételes adómegállapítások közzététele, a KKTA, a Krecké-jelentés, a visszaélést bejelentő személyek és a sajtószabadság védelme, valamint az állami támogatásokra vonatkozó szabályok és a feltételes adómegállapítások összeegyeztethetősége.

A bizottság fő megállapításai:

- Luxemburg 2014 végén új jogszabályt vezetett be a feltételes adómegállapításokról, amely az anonim közzétételt is magában foglalja;

- Luxemburg a múltban spontán módon megosztott néhány feltételes adómegállapítást más tagállamokkal, de soha nem kapott ilyet más tagállamoktól; ezért felhagyott a feltételes adómegállapítások spontán cseréjével; Luxemburg szerint az Európai Bizottság tudatában volt annak, hogy nem került sor feltételes adómegállapítások cseréjére.

- Luxemburg a nagyobb átláthatóság felé tett lépéseket, és kész arra, hogy az agresszív adótervezés ellen is fellépjen, valamint egyetért azzal, hogy méltányosabb adóztatásra van szükség; ugyanakkor kiemeli, hogy az EU nem tud egyedül előrelépni, globálisabb szinten kell megállapodásokat kötni.

- megjegyezték, hogy az adóverseny realitás, azonban egészében az egyenlőség irányába kell elmozdulni, valamint hogy csak az egészséges versenynek szabad megmaradnia.

- a Pénzügyi bizottság támogat egy uniós, közös konszolidált társaságiadó-alapot (KKTA);

- Létezik nemzeti jogszabály a visszaélést bejelentő személyek védelmére, de a bizottság elismeri, hogy ez nem elegendő, mivel csak a korrupciós ügyekkel foglalkozik, és nem védi a LuxLeaks-újságírókat és nem biztosít védelmet egyéb hasonló esetekben.

- a vámszabad övezettel kapcsolatos rendeletről szóló, tervbe vett szavazás jelenleg a LuxLeaks miatt függőben van;

A pénzügyi bizottság elnöke megerősítette, hogy a luxemburgi parlament tagjai örömmel vesznek részt a TAXE parlamentközi ülésén (június 17.)

3.  Találkozó Gramegna úrral és az adóhatósággal

Résztvevők Luxemburg részéről:

Gramegna urat az adóhatóság kísérte.

•  Pascale Toussing, adóügyi igazgató, Pénzügyminisztérium

•  M. Etienne Reuter, főtitkár, Pénzügyminisztérium

•  Guy Heintz, igazgató, Adóhivatal

•  Mme Monique Adams, igazgatóhelyettes, Adóhivatal

•  Luc Schmit, igazgatóhelyettes, Adóhivatal

•  Frédéric Batardy, tanácsos, Adóügyi Főigazgatóság, Pénzügyminisztérium

•  Bob Kieffer, kommunikációs tanácsadó, Pénzügyminisztérium

•  Lucien Michels, közkapcsolatok, Pénzügyminisztérium

A miniszterhez intézett kérdések elsősorban az alábbiakra irányultak: az országonkénti jelentéstétel, a feltételes adómegállapítások közzététele, a kétoldalú, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hálózata, a megadóztatandó gazdasági tartalomra vonatkozó minimumkövetelmények Luxemburgban, a postafiókcégek, a Lux Freeport, az agresszív adókikerülés ellen hozott jelenlegi és korábbi feltételes adómegállapítási gyakorlatok és intézkedések, az adóztatás kettős elmaradása, valamint más tagállamok adóalapjának eróziója.

A miniszter fő üzenetei:

•  Luxemburg változik és a nagyobb átláthatóság felé mozdul el. A közelmúltban több jogszabályt vezettek be (és azokról már az előző kormány határozott). Luxemburg egyetért azzal, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia az agresszív adótervezés problémájának kezelését célzó intézkedések bevezetésében. Ugyanakkor fő gazdasági partnereinek középtávon el kell kötelezniük magukat amellett, hogy ugyanebbe az irányba haladnak.

•  Luxemburg támogatja az országonkénti jelentéstételt, azonban ez nem lehet nyilvános (csak az adóhatóságok férhetnek hozzá).

•  Valamennyi, kettős adóztatásról szóló szerződés az OECD formátumát követi. A miniszter elismeri, hogy ezt a formátumot naprakésszé lehetne tenni, és készen állna arra, hogy a kétoldalú megállapodásokat az OECD új formátumához igazítsa.

•  Luxemburg az ÖSSZES feltételes adómegállapítás automatikus cseréjét támogatja (nem csak a határokon átnyúló ügyekben). Emellett Luxemburg támogatja a nyilvános nyilvántartást, és elnöksége során kész előrelépni e kérdésekkel kapcsolatban. Ehhez hasonlóan vélekedik a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) (a Bizottság javaslatától függően) és a kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelvről.

•  A luxemburgi általános adótörvény 6. cikkében meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározható, hogy van-e elegendő, Luxembourgban létrehozott gazdasági tartalom ahhoz, hogy azt az országban megadóztassák. Ezeket a kritériumokat egy adminisztratív kézikönyvben fejtik ki, amelyet titoktartási okokból nem csatoltak a Gramegna úr által Lamassoure úrhoz küldött, a nyomon követést szolgáló levélhez, az erre irányuló kifejezett kérés, valamint azon tény ellenére, hogy a miniszter úr szóban azt ígérte, hogy az a küldöttség rendelkezésére fog állni. [Sem Gramegna úr, sem az adminisztráció vezetői nem voltak képesek alátámasztani a kritériumok szilárdságát vagy egy, az adóvisszaélés tilalmára vonatkozó szabály alkalmazását.] A legutóbbi reformok nem módosították a gazdasági tartalomra vonatkozó előírások fogalmát és azok alkalmazását.

•  Luxemburg rendkívül magas számú feltételes adómegállapítást eszközölt a múltban, de sok közülük egyszerűen az adóhatóság ismétlődő, egyértelmű és vitathatatlan álláspontjának írásbeli megerősítése volt.

•  Luxemburg megkereste/tájékoztatta az egyéb uniós tagállamok adóhatóságait (kifejezetten említette Németországot és Franciaországot) a szóban forgó tagállamokban letelepedett társaságok szokatlan luxemburgi nyereségére vonatkozó jelentésekről, ugyanakkor Gramegna úr kijelentette, hogy nem követték nyomon az ügyet.

•  Amikor a miniszter szembesült Kohl úrnak a WSJ-ben megjelent interjújával és azzal a megjegyzéssel, hogy Kohl úr rekord idő alatt megerősítette a transzferárakat, sem a miniszter, sem az adóhatóság nem érezte képesnek magát annak ellenőrzésére, hogy a feltételes adómegállapításokat és a megerősített transzfer árképzési szabályokat egységes és megkülönböztetéstől mentes normák szerint alkalmazták-e, pl. a szokásos piaci ár elve stb. A miniszter valójában az adóhatóságára utalt, de a feltételes adómegállapítások bizottságának elnöke kijelentette, hogy ő Kohl úr hivatali ideje alatt nem ő volt a terület felelőse.

•  A miniszter megerősítette, hogy a sajtókonferencián nem nyilatkozik a kért dokumentumokról (pl. valamennyi adómegállapítás 1991-től).

A miniszter ígéretet tett arra, hogy írásban további információkat küld a TAXE Bizottságnak.

6. MELLÉKLET: JELENTÉS A SVÁJCBAN TETT KÜLDÖTTSÉGI LÁTOGATÁSRÓL

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. A tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottsága 2015. június 23 -i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

eseti küldöttség Bernbe (Svájc) 2015. május 22.

Napirend

8.30-09.15   Ulrich TRAUTMANN üdvözli a látogatókat és ismertetőt tart

(Főtanácsos, a kereskedelmi és gazdasági ügyek részlegvezetője)

Az EU Svájcba és Liechtensteinbe delegált küldöttsége

Az uniós képviselet által végzett elemzés a svájci adópolitikáról és különösen a svájci kantoni társaságiadó-rendszerek használatáról, ideértve a különböző svájci kantonokban a feltételes adómegállapítással kapcsolatban alkalmazott gyakorlatot és politikákat;

09.15 - 10.00   Találkozás az üzleti élet képviselőivel

Markus R. Neuhaus, a PwC Switzerland igazgatóságának elnöke, a PwC globális elnöke irodájának tagja

Economie Suisse

Frank Marty, az igazgatótanács tagja, a pénzügyi szolgáltatásokért és adóként felelős vezető, François Baur, állandó brüsszeli kiküldött, az európai ügyekért felelős vezető

Swiss Holdings

Martin Zogg, a végrehajtó bizottság tagja, a belföldi és nemzetközi adózásért felelős vezető,

Swiss Bankers Association

Urs Kapalle, igazgató, pénzügyi politika és adózás

10.00 - 10.45  Találkozó nem kormányzati szervezetekkel: Alliance Sud és Berni nyilatkozat (DoB)

Mark Herkenrath, programigazgató, nemzetközi pénzügyi és adópolitika, valamint az Alliance Sud kijelölt igazgatója, a Global Alliance for Tax Justice tagja

Olivier Longchamp, adópolitika és nemzetközi pénzügy, Berni nyilatkozat (DoB)

11.00 - 12.00   Találkozó Jacques de Watteville államtitkárral,

Szövetségi Pénzügyminisztérium (DFF)

Az alábiak kíséretében:

Christoph Schelling nagykövet, az Adópolitikai Osztály vezetője

Dominique Paravicini nagykövet, az Európai Ügyek Igazgatósága (DEA) gazdasági ügyekért felelős osztályának vezetője

Adrian Hug, a Svájci Szövetségi Adóhivatal igazgatója

Fabian Baumer, a Svájci Szövetségi Adóhivatal alelnöke, az Adópolitika Osztály vezetője

Natassia Martinez, SIF, Multilaterális Adóügyek és Társasági Adózás Osztály

12.00 - 14.00   Munkaebéd az államtitkáral

Résztvevők lásd fent, valamint az alábbiak:

A munkaebéd során a fent említett küldöttség az alábbiakkal bővül:

Ruedi Noser, a Nemzeti Tanács tagja, a gazdasági ügyekért és adózásért felelős bizottság vezetője

Urs Schwaller, az Államtanács tagja, a szociális biztonságért és egészségügyért felelős bizottságok alelnöke

Martin Godel, Gazdasági Ügyekért Felelős Államtitkárság (Seco), a Promóciós Tevékenységek Igazgatóság helyettes vezetője

Richard JONES, az Európai Unió svájci nagykövete

14.00 - 14.15   Sajtótájékoztató, Államtitkár és a TAXE elnöke

14.30 - 15.30   Találkozó az „Avenir Suisse” agytröszttel

Dr. Marco Salvi, rangidős kutató, Avenir Suisse

A résztvevők végleges listája

Képviselők

Alain LAMASSOURE, elnök  PPE

Theodor STOLOJAN  PPE

Elisa FERREIRA  S-D

Michael THEURER  ALDE

Miguel VIEGAS  GUE

Eva JOLY  Verts/ALE

1.   Ulrich Trautmann tájékoztatója (az EU Svájcba delegált küldöttsége)

Főbb megállapítások

Három független adózási szint létezik (szövetségi, kantoni, önkormányzati) és az adóbeszedés kantoni hatáskörbe tartozik.

Az Európai Bizottság már 2007-ben megállapította, hogy Svájc egyes társasági adózási rendszerei összeegyeztethetetlenek az 1972-es EU-Svájc megállapodással (a C(2007)411 végleges határozat), nevezetesen a kantonokban alkalmazott adórendszerek, így a holdingok, az alapkezelő társaságok és a vegyesvállalatok esetében alkalmazott adórendszereket). Végezetül 2014-ben az EU és Svájc együttes nyilatkozatot írt alá a vállalkozások adózásáról, amelyben Svájc vállalta, hogy eltörli a kantonális és a szövetségi adórendszereket. Ugyanakkor még mindig sok a tennivaló: az első lépés a svájci társasági adó III. reformja volna (CTR3), amelyet a parlament mindkét kamarájának meg kellene szavaznia, második lépésként pedig létre kellene hozni a kantoni végrehajtási jogszabályokat.

A feltételes adómegállapítások fontos szerepet játszanak a Svájci adórendszerben, és felhasználhatók az újonnan létrehozott vagy áthelyezett társaságok adómentességének biztosítására, az adójogi helyzet a különleges kantoni rendszerek alkalmazásának tekintetében való tisztázására, minimális adókulcsokban való megállapodásra a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások rendelkezéseivel összhangban, vagy az adómegállapítás részleteiben való megegyezésre. Az adómegállapításokat kiadó hatóságok kivétel nélkül kantoni hatóságok; a kanton szuverén szervezeti egység, amely felett a szövetségi hatóságok nem gyakorolnak felügyeletet. Ugyanakkor az adómegállapításokkal kapcsolatban vannak bizonyos szövetségi megszorítások, melyeket azonban csak korlátozott módon érvényesítenek.

Ami a 3. országokkal való információcserét illeti, azt a svájci adófizetők több fokon is megtámadhatják, a teljes bírósági eljárás összesen akár 5 évig is eltarthat.

2.  Találkozás az üzleti élet képviselőivel

A vitában részt vevő szakértők:

•  Markus R. Neuhaus, a PwC Switzerland igazgatóságának elnöke, a PwC globális elnöke irodájának tagja

•  Frank Marty, az igazgatótanács tagja, a pénzügyi szolgáltatásokért és adókért felelős vezető, Economie Suisse

•  François Baur, állandó brüsszeli kiküldött, az európai ügyekért felelős vezető, Economie Suisse

•  Martin Zogg, a végrehajtó bizottság tagja, a belföldi és nemzetközi adózásért felelős vezető, Swiss Holdings

•  Urs Kapalle, a pénzügyi politikáért és adózásért felelős igazgató, Swiss Bankers Association

Az üzleti élet képviselőinek feltett kérdések arra összpontosultak, hogy miként működik majd a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcsere, hogyan adnak majd tanácsot ügyfeleiknek Svájcban (és Luxemburgban) az adótanácsadók, hogyan értékelik a nemzetközi fejleményeket az OECD/G20 szintjén, valamint milyen szerepet játszik ebben Svájc, továbbá hogy hogyan működik a kantonok közötti adóverseny.

Az üzleti élet képviselőinek fő megállapításai:

-  Svájc elkötelezett amellett, hogy felszámolja a bírálat tárgyát képező káros adórendszereket, és a svájci vállalkozások ezt teljes mértékben támogatják, ugyanakkor Svájcnak továbbra is versenyképesnek és a befektetések számára vonzónak kell maradnia;

-  amint a svájci szövetségi szinten úgy döntenek, hogy megszüntetik a káros adózási rendszereket, ezt a kantonok szintjén is követni kell;

-  a svájci „harmonizációs jogszabály” szövetségi szinten már meghatározza az adóköteles jövedelem fogalmát, de bizonyos teret enged az értelmezésnek a kantonok szintjén;

-  Svájc kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel a nemzetközi adózási normáknak, többek közt jó hírnevének megőrzése érdekében is;

-  a Svájcban eszközölt közvetlen külföldi befektetéseket nem csak az adók motiválják, bár az adózási ösztönzők szerepe elvitathatatlan.

3.  Találkozó nem kormányzati szervezetekkel: Alliance Sud és Berni nyilatkozat (DoB)

•  Mark Herkenrath, programigazgató, nemzetközi pénzügyi és adópolitika, valamint az Alliance Sud kijelölt igazgatója, a Global Alliance for Tax Justice tagja

•  Olivier Longchamp, adópolitika és nemzetközi pénzügy, Berni nyilatkozat (DoB)

A nem kormányzati szervezetek képviselőinek feltett kérdések az alábbiakra összpontosultak: megoldaná-e a tervezett, III. svájci társaságiadó-reform (CTR3) a káros adózási gyakorlatok problémáját, a reform esélyei és végrehajtásának ütemezése, a tervezett új svájci szabadalmi adókedvezmény rendszer kialakítása, valamint a kantonok szerepe az adóreform végrehajtásában.

A nem kormányzati szervezetek képviselőinek fő megállapításai:

-  a különleges adórendszerek hatálya alá eső vállalatok jelenleg hétszer kevesebb társasági adót fizetnek, mint a „rendes” társaságok;

-  a jelenlegi svájci feltételes adómegállapítási gyakorlatok káros adózási gyakorlatoknak tekinthetők;

-  az új tervezett svájci szabadalmi/licenc adókedvezmény rendszer (melyet a CTR3 előirányoz) még nincs egyértelműen meghatározva;

-  a régi adóintézkedések helyébe azonban új intézkedések léphetnek, és ezeket nehezebb lehet megtámadni, mivel ezek több uniós tagállamban is léteznek;

-  a svájci szövetségi kormány nyitottabb a nemzetközi adóügyi megállapodások aláírására, mivel így a Svájcnak okozott potenciális presztízsveszteséggel szemben „progresszívebbnek” vagy realistábbnak tűnhetne, azonban a svájci parlament meglehetősen kritikus ezekkel szemben;

-  tekintettel a közelgő svájci nemzeti választásokra, előfordulhat, hogy a svájci parlament nem tanúsít nagy érdeklődést az adóreform iránt, még kevésbé pedig a választások után, a választások eredményétől függően.

4.  Találkozó Jacques de Watteville-el, a Szövetségi Pénzügyminisztérium (DFF) államtitkárával és adóhatóságával

Résztvevők:

Watteville urat adóhatósága kísérte.

Christoph Schelling nagykövet, az Adópolitikai Osztály vezetője

Dominique Paravicini nagykövet, az Európai Ügyek Igazgatósága (DEA) gazdasági ügyekért felelős osztályának vezetője

Adrian Hug, a Svájci Szövetségi Adóhivatal igazgatója

Fabian Baumer, Svájci Szövetségi Adóhivatal, alelnök, az Adópolitika Osztály vezetője

Natassia Martinez, SIF, Multilaterális Adóügyek és Társasági Adózás Osztály

A munkaebéd keretében a fenti delegáció az alábbiakkal bővült:

Ruedi Noser, a Nemzeti Tanács tagja, a gazdasági ügyekért és adózásért felelős bizottság vezetője, svájci parlament

Urs Schwaller, az Államtanács tagja, a szociális biztonságért és egészségügyért felelős bizottságok alelnöke, svájci parlament

Martin Godel, Gazdasági Ügyekért Felelős Államtitkárság (Seco), a Promóciós Tevékenységek Igazgatóság helyettes vezetője

Richard JONES, az Európai Unió svájci nagykövete

A miniszternek feltett kérdések az alábbiakra összpontosultak: a visszaélést bejelentő személyek védelme, a kisebb országok adórendszerrel kapcsolatos versengésének szükségessége, a CTF3 végrehajtásának esélyei, valamint egy referendum megtartásának valószínűsége, és hogy a feltételes adómegállapításokra vonatkozó jövőbeli információcsere automatikus lesz vagy kérésre/spontán módon teljesítik.

A miniszter fő megállapításai:

•  A feltételes adómegállapítások Svájcban bevett gyakorlatnak minősülnek, és az adóigazgatás és az adófizetők közti párbeszéd részét képezik;

•  A feltételes adómegállapítások svájci gyakorlata hasonló a franciaországi gyakorlatokhoz;

•  AZ OECD várhatóan szeptemberben határozza meg a feltételes adómegállapítások keretét, és Svájc elkötelezett ennek betartása mellett;

•  A feltételes adómegállapítások csupán a tények és jogszabályok értelmezését jelentik, nem pedig jogalkotást;

•  Svájc kötelezettséget vállal arra, hogy az OECD-n belül építő jellegű munkát végez az adóalap-erózióval és a nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatban, valamint hogy megfelel a BEPS-re vonatkozó ajánlásnak és felszámolja a tervezett CTR3-ban előirányzott, bírálat tárgyát képező káros adórendszereket;

•  A „különleges adójogi státusz” felszámolása és az általános társaságiadó-kulcsok csökkentése finanszírozási hiányhoz fog vezetni, ami szükségszerűen új adók bevezetését vagy más adók emelését vonja maga után, ami viszont hatással lehet a CTR3 elfogadására és végrehajtására;

•  Svájc maga is a LuxLeaks-ben leleplezett gyakorlatok áldozata volt, melyek negatívan érintették, mivel erodálták Svájc adóalapját, és ezért Svájc is elkötelezett a káros adózási gyakorlatok megszüntetése mellett;

•  A nemzetközi erőfeszítések középpontjában jelenleg az adózási gyakorlatok állnak, de az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében globális szinten foglalkozni kellene az egyéb állami támogatási intézkedésekkel is;

•  A G20-nak kötelezettséget kell vállalnia a BEPS intézkedések globális szinten való bevezetésére az egyenlő versenyfeltételek kialakítása érdekében;

•  Az EU-nak és az OECD-nek arra kell törekedniük, hogy ugyanazokat az adózási normákat alkalmazzák;

•  A visszaélést bejelentő személyek védelméről: a Falciani-esetet a svájci kormány olyan, egyedi esetnek tekinti, amikor egy magánszemély lopott üzleti titkokat kísérelt meg eladni, és amikor nem talált vevőt, felajánlotta azokat a francia állam számára;

•  Svájc jogszabályt kíván előterjeszteni a visszaélést bejelentő személyek védelme céljából;

•  A genfi vámszabad övezet: A miniszter elismerte, hogy egyes gyakorlatok valóban átláthatatlanok lehetnek, de ezt inkább vámügyi kérdésnek (és/vagy pénzmosásnak), mintsem káros adózási gyakorlatoknak tekinti;

•  A gazdasági tartalomra vonatkozó előírások kérdése és a visszaélés elleni jogszabály ilyen tartalom hiányában való, ismert esetekben történő alkalmazásának (IKEA stb.) vonatkozásában: nincs válasz.

5.  Találkozó Dr. Marco Salvival (Avenir Suisse)

Fő megállapítások

•  A társasági adó (CIT) sokkal kisebb részt képvisel a svájci adóbevételekben, mint a személyi jövedelemadó (PIT), a többi OECD országhoz hasonlóan;

•  A társasági adóból származó jövedelmek növekednek Svájcban, az adókulcs csökkenése ellenére (a globális tendenciával összhangban);

•  A tőkejövedelem adóztatása a hasonló európai országokban alkalmazott gyakorlatoknak megfelelő;

•  az „egyedi adórendszerek” különböző súlyúak Svájcban, az egyes kantonoktól függően;

•  A CTR3 finanszírozási hiányát (ezt a társasági adó gyökeres átalakításának tekintik Svájcban) egyéb adókkal kell majd kompenzálni, például a magasabb osztalékok megadóztatásával;

•  A fiskális föderalizmus a svájci adórendszer, és ezért a társasági adót érintő bármely reform fontos vonása.

7. MELLÉKLET: JELENTÉS AZ ÍRORSZÁGBAN TETT KÜLDÖTTSÉGI LÁTOGATÁSRÓL

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. A tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottsága 2015. június 23 -i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

eseti küldöttségi látogatás Dublinba (Írország)

2015. május 28.

Napirend

8.30–9.45   Találkozó az érdekeltekkel

  Ír adóhatóság, Martin Lambe ügyvezető igazgató

Revenue Commissioners (ír adóellenőrzési hivatal): Niall Cody, a bevételekért felelős elnök

10.00–11.00   Találkozó Michael Noonan parlamenti képviselővel, pénzügyminiszterrel

11.15–12.30   Találkozó az ír parlament (Oireachtas) pénzügyi bizottságának tagjaival

  Az alsóház és a szenátus közös pénzügyi bizottsága:

  Dr. Liam Twomey parlamenti képviselő, elnök

  Brian WALSH parlamenti képviselő

  Pat RABBITTE parlamenti képviselő

  Richard Boyd Barrett parlamenti képviselő

  Az alsóház és a szenátus európai ügyekért felelős közös bizottsága

  Seán Kyne parlamenti képviselő

  Kathryn Reilly, szenátor

12.30–13.30    Munkaebéd

  Frank Barry professzor, Trinity College Dublin (TCD)

  Seamus Coffey, University College Cork (UCC)

13.30–15.00  Az érdekelt felekkel rendezett további találkozók

  Feargal O’Rourke, a PWC adóügyi vezetője

  Conor O’Brien, a KPMG adóügyi vezetõje

  Jim Clarken, az Oxfam Ireland ügyvezető igazgatója

  Dr. Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).

A résztvevők jegyzéke

Képviselők  

Alain LAMASSOURE, elnök  

Burkhard BALZ  PPE

Elisa FERREIRA   S&D

Michael THEURER   ALDE

Sven GIEGOLD   Verts/ALE

Marco VALLI   EFDD

Kísérő képviselők

Brian HAYES   PPE

Marian HARKIN  ALDE

Peter SIMON   S&D

Hugues BAYET   S&D

Matt CARTHY   GUE

1.   Találkozó az érdekeltekkel

Ír adóhatóság, Martin Lambe ügyvezető igazgató

Revenue Commissioners (ír adóellenőrzési hivatal): Niall Cody, a bevételekért felelős elnök

(bevezető megjegyzések csatolva)

Főbb megállapítások

A bevételekért felelős elnök rámutatott, hogy az ír adóhatóság egy teljesen független szerv, amely elszámoltatható a Parlament felé. A „feltételes adómegállapítás” kifejezés Írországban nem létezik, de alkalmaznak nem kötelező erejű tanácsadói véleményeket homályos vagy bizonytalan adózási törvények/jogszabályok esetében. Az adóhatóság semmilyen mérlegelési mozgástérrel nem rendelkezik a jogszabályok értelmezésében, csak az adófizetők által közölt tényeket értékelheti, amelyeket újra is lehet értékelni.

Elutasította azt a feltételezést, hogy a multinacionális vállalatok nem vagy csak kevés adót fizetnek Írországban; a nyereség teljes mértékben adóköteles, ha Írország hatókörén belül keletkezett.

Multilaterális/globális megközelítésre van szükség a globális nyereség megadóztatására. Írország elkötelezett az OECD adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos projektje (BEPS) mellett, és jelentős forrásokat fordít rá, továbbá úgy véli, hogy élen jár a offshore joghatóságok elleni küzdelemben.

A képviselők kérdéseket vetettek fel a nemzeti adóhatóságok globális nyereségek értékelésére vonatkozó követelményeiről, a közös ellenőrzések szükséges voltáról, hogy az információcsere tájékoztatást fog-e nyújtani arról, hogy a nyereséget másutt megadóztatták-e, a szokásos piaci ár OECD-elvének alkalmazásáról, valamint a tanácsadói vélemények számáról és mögöttes gazdasági értékéről.

A Bizottság azt válaszolta, hogy közös könyvvizsgálatokra rendszeresen főként a közvetett adók/HÉA terén kerül sor a Fiscalis programon belül, és hogy tanácsadó vélemények előfordulása viszonylag ritka (2010: 99, 2011: +/-100, 2012: 108) ahhoz képest, hogy a vállalatok összesen évente 120 000 adóbevallást nyújtanak be, ami jól mutatja, hogy nem ez az ír adórendszer fő jellemzője.

Kijelentette, hogy a mögöttes gazdasági tartalomra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre.

2.  Találkozó Michael Noonan parlamenti képviselővel, pénzügyminiszterrel

A miniszter fő megállapításai:

  Írország az USA-val kötött FATCA-megállapodás és az automatikus információcserére vonatkozó OECD-standard első aláíróinak egyike volt, az OECD szerint az adózás átláthatósága tekintetében legmagasabb szinten lévő 18 ország egyike, ezért elkötelezett az adózás átláthatósága mellett;

–  Írország támogatja a magatartási kódexszel foglalkozó uniós csoport, és reformot sürget annak érdekében, hogy a csoport működését és elnökének szerepét megerősítésék;

–  — Írországban alacsony(abb), 12,5%-os a kiemelt (névleges) társaságiadó-kulcs, de kevesebb mentességet biztosít, mint más tagállamok, ami viszonylag magas(abb), 11% körüli tényleges társaságiadó-kulcsot eredményez; Írország úgy ítéli meg, amely ez egy átláthatóbb és hatékonyabb rendszer, amelynek eredményeképpen az adócsalás és az adóelkerülés szintje alacsonyabb;

  Írország rendelkezik nemzetközi adóügyi stratégiával (lásd a mellékletet), amelynek középpontjában az ír adórendszer fejlődő országokra gyakorolt hatása áll; Írország jelenleg végzi az ír adórendszer fejlődő országokra gyakorolt tovagyűrűző hatásainak felülvizsgálatát;

  Írország támogatja az OECD adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos munkáját (BEPS), azonban ezt is a fejlődő országokra kellene összpontosítani; Írország támogatná a fejlődő országokat is magában foglaló nemzetközi fórum létrehozását;

  Írország kész megvitatni egy felülvizsgált KKTA-javaslatot, amennyiben a Bizottság figyelembe veszi a sok/legtöbb tagállam által emelt kifogásokat;

–  az Írország által megszabott határvonalak az alábbiak: ne legyen harmonizáció a társaságiadó-kulcs terén, és adóügyi kérdésekben továbbra is maradjon meg az egyhangú határozathozatal elve, valamint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása;

–  a Bizottságnak követnie kellene az Írország által a KKTA terén javasolt „menetrendet” (az ír elnökség ideje alatt terjesztették elő), a közös adóalapra kellene összpontosítania, valamint beépíteni az adóalap-erózióra és a nyereségátcsoportosításra vonatkozó releváns ajánlásokat – továbbá 12–18 hónapon belül el kellene jutni a megállapodásig;

–  az Apple esete – (az adott ügy sajátosságainak megvitatása nélkül): Írország teljes mértékben együttműködik a Bizottsággal az ügyben, és nem talált más országokra átterjedő kockázatokat az EU-hoz adózási kérdésekben fűződő kapcsolata terén. Írország úgy véli, hogy az ügynek inkább politikai, mintsem jogi vetületei vannak, és a Bizottság Apple-ügyre vonatkozó határozatának elhalasztása is azt mutatja, hogy a jogi érvelés gyenge lábakon áll. Az ügy valószínűleg nem az Apple Írországban keletkezett jövedelmét érinti, hanem az Apple másutt keletkezett és Írországon keresztülmenő jövedelmeit és nyereségeit;

–  A „Double Irish” gyakorlat: nem az ír adójogszabályok része/jellemzője, hanem az Egyesült Államok adójogszabályaihoz képest fennálló eltérés, amely nem Írország-specifikus. Noha Írország a maga oldaláról le kívánja zárni ezt a megállapodást, az adózási kiskapu más joghatóságok esetében továbbra is fennáll. Az eltéréseket nemzeti szinten/egyedül nem lehet megoldani, csak globális és nemzetközi szinten;

–  Írország mérlegeli a „Double Irish” 2021-ig történő fokozatos megszüntetését és a standard gyakorlat kialakítását;

–  a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk cseréjéről: Írország támogatja a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk cseréjét a Bizottság által javasoltak szerint, de csak kétoldalú adóügyi egyezmények keretében?

–  a transzferárképzési megállapodásokról: Írország a többi tagállammal a transzferárképzési megállapodásokról folytatott vitákban az esetek 80%-ában sikerrel járt;

  Írországnak aggályai vannak a szabadalmi adókedvezményekre vonatkozó – Németország és az Egyesült Királyság közötti megállapodás szerint, majd az OECD szintjén megállapított – „nexus módszerrel” kapcsolatban, mivel ez a megközelítés kedvezőbb a nagyobb, mint a kisebb országok számára;

  Írország „tudásalapú adókedvezményeket” kíván bevezetni 2015-ben, összhangban az OECD-standarddal.

3.  Találkozó az ír parlament (Oireachtas) pénzügyi bizottságának tagjaival – Az alsóház és a szenátus közös pénzügyi bizottsága és európai ügyekért felelős közös bizottsága

A közös pénzügyi bizottságból:

Elnök: Dr. Liam Twomey parlamenti képviselő

Brian WALSH parlamenti képviselő

Pat RABBITTE parlamenti képviselő

Richard Boyd Barrett parlamenti képviselő

Az alsóház és a szenátus európai ügyekért felelős közös bizottságából:

Seán Kyne parlamenti képviselő

Kathryn Reilly, szenátor

A képviselők rámutattak, hogy a megbeszélés nem a társaságiadó-kulcsok harmonizációjáról szól, hanem az társaságiadó-alap harmonizációjáról, valamint az adóköteles jövedelem és az adóztatás helye meghatározásáról.

Kérdéseket vetettek fel a digitális gazdaság adóztatásával kapcsolatban, valamint az egészséges és a káros adóversenyről, és annak a közvetlen külföldi befektetések vonzása terén játszott szerepéről, közös ellenőrzések lehetőségéről, a feltételes adómegállapításokra vonatkozó spontán információcsere működésképtelenségéről, valamint a jövőbeli tudásalapú adókedvezmények/szellemi tulajdonra vonatkozó adókedvezmények kialakításáról.

Az ír parlamenti képviselők fő üzenetei:

–  A 12,5%-os kiemelt/névleges kulcs törvényes; Írország nem nyit vitát erről;

–  bár különböző becslések léteznek az átlagos tényleges társaságiadó-kulcsról, azonban valószínűleg nem sokkal alacsonyabb, mivel csak kevés mentesség létezik;

–  — az adózás az EU-ban továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik; az adóversenyt egészségesnek kell tekinteni, feltéve, hogy a tisztességes és átlátható;

–  Írországnak kicsi, az Unió szélén elhelyezkedő tagállamként megfelelő adópolitikára van szüksége ahhoz, hogy közvetlen külföldi befektetéseket vonzzon az országba; az ír gazdaság második világháború utáni sikere (volt brit gyarmatként gyér infrastruktúrával és kevés lakossággal rendelkezett) főként az adópolitkának köszönhető;

–  az EU-ról szóló két írországi népszavazás határozott eredményt hozott abban a tekintetben, hogy az adópolitika továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozzon;

–  egy parlamenti (és feltehetően lakossági) kisebbség azonban nem ért egyet az adópolitikák és az adóügyi versenyterén kialakított általános ír konszenzussal, és úgy véli, hogy az ír (és az európai) adófizetők fizetik meg az adóelkerülés árát;

–  a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA): továbbra is vannak aggályok, de Írország ezentúl is aktívan és konstruktívan vesz részt a párbeszédben;

–  az adóalap-erózióról és a nyereségátcsoportosításról (BEPS): Írország támogatja az adóalap-erózióra és a nyereségátcsoportosításra vonatkozó projektat, de az OECD-országoknak közösen kell fellépniük és alkalmaziuk a projektet;

–  az adózás helyéről: általában egyetértenek abban, hogy a bevételt/nyereséget ott kell megadóztatni, ahol a hozzáadott érték létrejön; valószínűleg egyetértenek abban, hogy a soron következő ír tudásalapú adókedvezménynek/szellemi tulajdonra vonatkozó adókedvezménynek csak az írországi kutatási és fejlesztési tevékenységekre kellene vonatkoznia.

4.  Munkaebéd

Frank Barry professzor, Trinity College Dublin (TCD)

Seamus Coffey, University College Cork (UCC)

A képviselők megkérdőjelezték a „kis országok” érv jogosultságát, mivel ez igen sok tagállamra vonatkozna (Benelux-államok, balti államok, Ciprus, Málta, Portugália és a kelet-európai országok), és kérdéseket tettek fel a Bahama-szigetek–USA–Hollandia/Írország háromszög működésével kapcsolatban, az adóreformok gyors végrehajtásához szükséges megfelelő ösztönzőkről (mivel úgy tűnt, hogy a FATCA-t az amerikai nyomás hatására gyorsan végrehajtották).

A tudományos élet képviselőinek fő megállapításai:

–  Írországban magas a közvetlen külföldi befektetések aránya, az ír export 80%-a írországi székhelyű multinacionális vállalatoktól származik; a multinacionális vállalatok könnyedén módosítják exportjuk célállomását, ezáltal ellenállóbbak a válságokkal szemben. A multinacionális vállalatok kulcsfontosságúak az ír gazdasági fellendülés szempontjából;

–  nincs bizonyíték arra, hogy a társaságiadó-kulcsok csökkentésére irányuló nemzetközi verseny állna fenn. A társaságiadó-bevétel GDP-aránya és a teljes adóbevétel évtizedek óta viszonylag állandó maradt. Kisebb, szegényebb és periférián elhelyezkedő országokban általában alacsonyabb a társasági adó kulcsa, mint a gazdagabb és központibb elhelyezkedésű országokban;

–  Az írországi közvetlen külföldi befektetések legnagyobb része az USA-ból származik. A „Double Irish” és más adózási gyakorlatok az amerikai és az ír adórendszer eltéréseiből erednek. A társaságiadó-bevételek potenciális veszteségei az USA-t érintik, nem pedig más uniós tagállamokat;

–  a „Double Irish”, a „holland szendviccsel” együtt működik. Írország nem vethet ki forrásadót a Hollandián keresztül áramló kamatokra és jogdíjakra (a kamatokra és jogdíjakra vonatkozó irányelv értelmében), ezeket ezután egy harmadik országba juttatják (pl. a Bahama-szigetekre), mivel Hollandia nem adóztatja meg a kamatokat és a jogdíjakat;

–  — elméletileg az EU bevezethetne egy minimális adókulcsot a szellemi tulajdonjogokból/szabadalmakból/engedélyekből származó kamat- és jogdíjfizetésekre.

5.  Az érdekelt felekkel rendezett további találkozók

  Feargal O’Rourke, a PWC adóügyi vezetője

  Conor O’Brien, a KPMG adóügyi vezetõje

  Jim Clarken, az Oxfam Ireland ügyvezető igazgatója

  Dr. Micheál Collins, Nevin Economic Research Institute (NERI).

Az érdekelt felek fő megállapításai:

–  Az ír adórendszer az Egyesült Királyság adóügyi illetőségi elvére nyúlik vissza, amelyet megerősített egy 1905. évi bírósági ítélet is megerősít (Lordok Háza – House of Lords), vagyis több mint 100 éves hagyománya van;

–  a legfontosabb vitás kérdés az Írországban bejegyzett társaságok kérdése.

Nem kormányzati szervezetek:

–  A szegénység elleni küzdelemben alapvető fontosságú az adópolitika: A fejlődő országok nem jutnak elég adóbevételhez, az adórés 91 milliárd dollár/év;

–  Az OECD tagjai között nincsenek fejlődő országok. Felhív automatikus információcserére a fejlődő országokkal, még akkor is, ha nincs kölcsönösség, a tényleges tulajdonosokra vonatkozó átláthatóságra, a 4. pénzmosás elleni irányelvben foglaltak értelmében, az országonkénti jelentéstétel nyilvánosságra hozatalára (amint azt részben a számviteli irányelv és a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv meghatározza), valamint egy adóügyi együttműködéssel foglalkozó nemzetközi szervezet létrehozására;

–  Adam Smith adózási szabályát (egyszerűség, egyenlőség, eredményesség) már nem alkalmazza a nemzetközi adózási rendszer, ami túl bonyolulttá, igazságtalanná és nem hatékonnyá vált a verseny torzulásai miatt;

–  az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos projektnek (BEPS) nagyobb méltányossághoz, átláthatósághoz és az adórendszer hatékonyságához kell vezetnie.

8. MELLÉKLET: JELENTÉS A HOLLANDIÁBAN TETT KÜLDÖTTSÉGi LÁTOGATÁSRÓL

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. A tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottsága 2015. június 23 -i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

Eseti küldöttségi látogatás Hágába (Hollandia)

2015. május 29.

Napirend

09.00–10:30  Találkozó a holland parlament pénzügyi bizottságával

A pénzügyi bizottság tagjaiból álló küldöttség

10.45–12.45  Találkozó az érdekeltekkel (szakértők, tudósok, nem kormányzati szervezetek)

•  Bartjan Zoetmulder, holland adótanácsadók szövetsége

•  Hans Van den Hurk, Maastrichti Egyetem

•  Eikelenboom úr vagy Frans De Groot, Financieele Dagblad

•  Indra Römgens, a SOMO független nonprofit kutató és hálózati szervezet képviseletében

•  Francis Weyzig, Oxfam

Találkozó Pieterbas Plasman úrral, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal vezetőjével

Pénzügyminisztérium

15.00–16.00  Találkozó Eric Wiebes úrral, az adóügyekért felelős holland államtitkárral

Pénzügyminisztérium

A résztvevők jegyzéke

Képviselők

Alain LAMASSOURE, elnök  

Esther de LANGE  PPE

Elisa FERREIRA  S&D

Bernd LUCKE  ECR

Michael THEURER  ALDE

Fabio DE MASI  GUE

Philippe LAMBERTS  Verts/ALE

Marco VALLI  EFDD

Kísérők

Cora van NIEUWENHUIZEN   ALDE (NL)

Sven GIEGOLD  Verts/ALE

Peter SIMON  S&D

Paul TANG   S&D (NL)  

1.   Találkozó a holland parlament pénzügyi bizottságával

-  Sjoera Dikkers, parlamenti képviselő

-  Helma Neppérus, parlamenti képviselő

-  Ed Groot, parlamenti képviselő

-  Wouter Koolmees, parlamenti képviselő

-  Arnold Merkies, parlamenti képviselő

-  Jesse Klaver, parlamenti képviselő

A parlamenti képviselők fő megállapításai:

-  minden ország/tagállam között adóverseny folyik, többek között a közvetlen külföldi befektetések vonzása érdekében;

-  Hollandia támogatja a feltételes adómegállapodásokra vonatkozó információk cseréjét;

-  Hollandiában a legmagasabb a bejövő/kimenő közvetlen külföldi befektetések aránya (több mint Németországban, az Egyesült Királyságban és Japánban együtt);

-  a feltételes adómegállapítások esetében párbeszédre van szükség az adóhatóságokés az adófizetők között

-  Hollandia nem tekinthető azonban az adóparadicsomnak, csak az adóparadicsomokhoz vezető kapunak, mivel nem adóztatja a kamatokat és a jogdíjakat;

-  Hollandia intézkedéseket hozott az üres fantomcégek kérdésének kezelésére, a gazdasági tartalomra vonatkozó tesztet és visszaélés elleni általános szabályokat vezetett be;

-  Hollandia feltételes adómegállapításai csak értelmezik a jogszabályokat, nem azt jelentik, hogy tárgyalásokat folytat az adókulcsokról;

-  a holland parlament nyíltan megvitatja az adópolitikát, nincs egyhangú állásponton;

-  Hollandia vonzó adókedvezményeket nyújt a kis, fiatal vállalatoknak abban a reményben, hogy „a rút kiskacsákból hattyúk lesznek– sokan azonban sohasem válnak hattyúvá”;

-  a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA): Hollandia ellenezte az eredeti javaslatot, ám készen áll egy olyan felülvizsgált javaslat elfogadására, amely nem tartalmaz választási lehetőséget (nem hoz létre a meglévő nemzeti adórendszerekkel párhuzamos rendszert), előbb a közös adóalappal kezd, majd később a konszolidálással folytatja, adott esetben egy minimális adókulccsal együtt;

-  az adóalap-erózióról és a nyereségátcsoportosításról (BEPS): támogatja a nyilvános BEPS-t;

-  a jövőbeni holland „innovációs adókedvezmény” eltér az Egyesült Királyság szabadalmi adókedvezményétől, mivel csak a Hollandiában végzett kutatások és fejlesztések költségeit veszi figyelembe (nem a szabadalmakat).

A képviselők kérdéseket vetettek fel Hollandia „kis tagállam” voltáról, valamint a potenciális szerepét adóparadicsomként játszott szerepéről (a PWC országismertető kiadványára utalva), az egészséges és a káros adóverseny közötti határvonalról, az adópolitikák uniós szintű összehangolásának szükségességéről, arról, hogy az elmúlt években a 17 legnagyobb portugál társaság adózási célokkal Hollandiába tette át székhelyét, a soron következő holland elnökségnek az európai adópolitikák előmozdításában játszott konstruktív szerepével kapcsolatos várakozásaikról, a nyilvános országonkénti adatszolgáltatásra vonatkozó holland álláspontról, a magatartási kódexszel foglalkozó csoport jegyzőkönyveihez való hozzáférésről, valamint a Fiat és a Starbucks ügyek sajátosságairól.

A holland parlament képviselő örömmel működnek együtt a TAXE Bizottsággal és elfogadták a 2015. június 17-i parlamentközi ülésre történő meghívást.

2.  Találkozó az érdekeltekkel (szakértők, tudósok, nem kormányzati szervezetek)

-  Bartjan Zoetmulder, holland adótanácsadók szövetsége

-  Hans Van den Hurk, Maastrichti Egyetem

-  Eikelenboom úr vagy Frans De Groot, Financieele Dagblad

-  Indra Römgens, a SOMO független nonprofit kutató és hálózati szervezet képviseletében

-  Francis Weyzig, Oxfam

Álláspontjának főbb elemei:

  a holland feltételes adómegállapítási gyakorlat (előzetes árképzési megállapodások –Advanced Pricing Agreements, APA) az OECD transzferárképzési iránymutatásain alapul (amelyek lehetővé tesznek egy bizonyos mérlegelési jogkört);

–  a holland adóhatóság szakértői csoportjai ellenőrzik a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos koherens megközelítést;

–  a multinacionális vállalatok beruházási pontokat keresnek az EU-ban; az (adómentes) tőke Unión belüli szabad mozgása (az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelv, a kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv és az innovációról és kutatásról szóló irányelv szerint), és a kimenő kamatok és jogdíjak hollandiai adómentessége miatt Hollandia vonzó beruházási célpont;

–  a kamatok és a jogdíjak meg nem adóztatására vonatkozó határozat nemzeti döntés függvénye, más országok (pl. az Egyesült Királyság, Belgium) dönthetnek úgy, hogy nem vetnek ki adót az osztalékokra;

–  a KKTA a nagy, iparosodott tagállamoknak kedvezhet a kisebb, szolgáltatásgazdaságot működtető tagállamokkal szemben;

–  a holland innovációs adókedvezmény csak a Hollandiában felmerült kutatási és fejlesztési költségekre vonatkozik (a képviselők azon kérdése, hogy a harmadik országokba kihelyezett, de névlegesen Hollandiából irányított kutatás-fejlesztés költségeinek továbbra is adóból levonhatóknak kellene-e lenniük Hollandiában, megválaszolatlan maradt);

–  a holland innovációs adókedvezmény korlátozottabb, mint a mint az Egyesült Királyság szabadalmi adókedvezménye, mivel csak a kutatás-fejlesztés költségeihez kapcsolódik, nem a szabadalom puszta birtoklásából fakadó költségekhez.

A nem kormányzati szervezetek:

–  a kamatokra és jogdíjakra vonatkozó irányelv felülvizsgálatára sürgősen szükség van, hogy általános visszaélés elleni szabályokat építsenek bele;

–  az Európai Unión belüli adóverseny szerintük szűk látókörű, tovagyűrűző hatásai vannak az Unión belül és globális szinten, a fejlődő országokra nézve is;

–  a feltételes adómegállapításokat meg kell osztani és közzé kell tenni; a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk cseréjének előírása nem elegendő, nyilvánossá kell tenni és ki kell egészíteni az országonkénti jelentések nyilvánosságra hozatalával.

A képviselők kérdéseket vetettek fel a „Bermuda-háromszög” működéséről (USA–Íroszág/Hollandi–Bermuda), az adófizetők szabályoknak való megfelelése adóhatóság általi „horizontális nyomon követésének” működéséről, a holland „innovációs adókedvezmény” működéséről, vagy a jövőbeni felülvizsgált közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó javaslatra vonatkozó nézetekről.

A képviselők rámutattak, hogy amennyiben a kis tagállamok közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó javaslattal szembeni ellenállása csak azon a félelmen alapszik, hogy az számukra hátrányos lesz, ezt meg lehetne oldani KKTA-javaslatban szereplő arányos felosztási képlet módosításával.

3.  Találkozó Pieterbas Plasman úrral, a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal vezetőjeével

A képviselők kérdéseket tettek fel a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó hivatal függetlenségéről (az adóigazgatás részeként), a feltételes adómegállapítások jellegéről (kötelező), a gazdasági tartalomra vonatkozó tesztek természetéről, a jogdíjak és kamatfizetések holandiai adómentességének gyakorlatáról, a horizontális nyomon követés működéséről, az innovációs adókedvezményekről, a feltételes adómegállapítások összhangjáról az állami támogatásokról szóló uniós szabályokkal, a feltételes adómegállapítások átláthatóságáról, arról, hogy elemzik-e, milyen költségekkel járnak a feltételes adómegállapítások más tagállamok számára, valamint hogy milyen alapelvek alapján dolgoznak a holland adóügyi tisztviselők (az üzleti vállalkozások támogatása, a gazdaságpolitika támogatása, az állami bevételek maximalizálása, a jogszabályok érvényesítése?).

Álláspontjának főbb elemei:

-  az adóigazgatáson belül egy-egy 12 főből álló csoport foglalkozik az előzetes árképzési megállapodásokkal és az előzetes feltételes adómegállapításokkal; ezek nem különálló szervezetek, hanem az adóigazgatás részét képezik;

-  az irányadó elv a jogszabályok érvényesítése;

-  a gazdasági tartalomra vonatkozó előírás: az adófizető csak abban az esetben kérelmezhet előzetes árképzési megállapodást vagy előzetes feltételes adómegállapítást, ha eleget tesz a gazdasági tartalomra vonatkozó előírásnak;

-  az adófizetők szabálykövető magatartásának horizontális nyomon követése elterjedt alapelv az adóigazgatásban, amely a kölcsönös bizalmon és megértésen alapszik, ám nem lehet szó vak bizalomról;

-  az adófizető nevében az adótanácsadók is kérhetnek előzetes árképzési megállapodást vagy előzetes feltételes adómegállapítást, de ez semmilyen hatással nincs a meghozandó határozatra;

-  állami támogatás: mivel valamennyi adófizető azonos bánásmódban részesül az előzetes árképzési megállapodások vagy előzetes feltételes adómegállapítások tekintetében, ezért az állami támogatás problémája nem merül fel;

-  FIAT, Starbucks: nem kommentálta ez egyes adófizetőket;

4.  Találkozó Eric Wiebes úrral, az adóügyekért felelős holland államtitkárral

A képviselők kérdéseket tettek fel arról, hogy milyen okok/motivációk miatt helyezik át tevékenységüket Hollandiába a multinacionális vállalatok, a jövőbeni holland elnökség szerepéről a KKTA, az országonkénti adatszolgáltatás, illetve a jogdíjakról és kamatfizetésekről szóló irányelv felé való elmozdulásban, a (nem szándékos?) joghézagokat teremtő adómegállapodások szerepéről, az adózás helyének értékeléséről az innovációs adókedvezmények kapcsán, konkrét elemekről a Fiat, a Starbucks és a Crosswinds esetében, a feltételes adómegállapítások más tagállamoknál jelentkező költségeinek értékeléséről (illetve ennek hiányáról), valamint a magatartási kódexszel foglalkozó csoport jegyzőkönyveihez való hozzáférésről.

Az államtitkár álláspontjának főbb elemei:

-  Hollandia támogatja, hogy nemzetközi szinten egyenlő feltételek érvényesüljenek az adóügyek terén;

-  a holland adórendszernek 3 irányadó elve van: azonosan kezeli a határon átnyúló (EU-n belüli) és a belső transzfereket (vagyis az EU-n belüli és EU-n kívüli kimenő jogdíjak és kamatfizetések ugyanúgy adóznak), a nyereséget ott adóztatja, ahol a hozzáadott érték keletkezik, valamint jogbiztonságot nyújt (-> előzetes árképzési megállapodások és előzetes feltételes adómegállapítások);

-  a gazdasági tartalomra vonatkozó tesztek és a visszaélésekkel szembeni általános szabályok bevezetésével, a postafiókcégek / fedőcégek el fognak eltűnni Hollandiában;

-  Hollandia vezető szerepet játszik majd a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk cseréjében, erre vonatkozóan már bejelentettek egy kísérleti projektet Németországgal;

-  KKTA: probléma a konszolidációval: Hollandia (és sok tagállam/a legtöbb tagállam) számára hátrányt jelentene; az adóalappal kell kezdeni;

-  támogatja a BEPS-kezdeményezést, bírálja, hogy a fejlődő országok nem szerepelnek az OECD-BEPS-ben;

-  Hollandia általános visszaélés elleni szabály okat integrált a 23 legnagyobb fejlődő országgal kötött, a kettős adózásról szóló megállapodásba;

-  a technikai jellegű kérdésekre írásban adnak választ;

-  elutasítják az EP hozzáférését a magatartási kódexszel foglalkozó csoport jegyzőkönyveihez.

9. MELLÉKLET: JELENTÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN TETT KÜLDÖTTSÉGi LÁTOGATÁSRÓL

Az alábbi jelentés nem tekinthető hivatalos jegyzőkönyvnek. Ez egy, a tényfeltáró látogatásról készített belső összefoglaló, amely a TAXE bizottság 2015. június 23-i ülésén lezajlott eszmecseréhez készült. A részt vevő harmadik felekkel nem konzultáltak a jelentés tartalmáról.

Taxe Bizottság

eseti küldöttség Londonba (Egyesült Királyság), 2015. június 18.

Napirend

09.00 - 10.00  találkozó David Gauke parlamenti képviselővel, a pénzügyminisztérium pénzügyi államtitkárával

10.00 - 11.00   találkozó az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumának, valamint adó- és vámhivatalának szakértőivel

•  Jim Harra, főigazgató, vállalkozások adóztatása, adó- és vámhivatal

•  Fergus Harradence, igazgatóhelyettes, társasági adóval foglalkozó csoport, vállalkozási és nemzetközi adócsoport, pénzügyminisztérium

•  Andrew Dawson, az adóegyezményekkel foglalkozó csoport vezetője, az adóegyezményekre irányuló tárgyalásokon az Egyesült Királyság főtárgyalója, az ENSZ nemzetközi adóügyi együttműködési szakértői bizottságának tagja, adó- és vámhivatal

•  Maura Parsons, igazgatóhelyettes, az adó- és vámhivatal nemzetközi üzleti részlegének transzferárképzési vezetője és az adó- és vámhivatal transzerárképzési tanácsának elnöke

•  Aiden Reilly, az adó- és vámhivatal társasági adókért, nemzetközi ügyekért és illetékekért felelő igazgatóságának nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetője

11.30 - 12.30  Nem hivatalos találkozó Meg Hillier asszonnyal, Margaret Hodge asszonnyal és Guto Bebb úrral, az Alsóház államháztartási bizottságának tagjaival

13.00 - 13.45   Munkaebéd

Prem Sikka, a számvitel professzora, Essex Business School, University of Essex

Frank Haskew, az ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – hites könyvvizsgálók angliai és walesi intézete) adóügyi fakultásának vezetője; és Ian Young, nemzetközi adóügyi vezető

14.00 - 16.00  Találkozó üzleti vállalkozások képviselőivel, adótanácsadókkal és nem kormányzati szervezetekkel

Will Morris (GE), a CBI adóbizottság és a BIAC adóbizottság elnöke, valamint a Confederation of British Industry (CBI – brit iparszövetség) további vállalati tagjai

Richard Collier, a PwC rangidős adópartnere

  Joseph Stead, Christian Aid

  Meesha Nehru programigazgató, Fair Tax Mark

A résztvevők listája

Képviselők  

Alain LAMASSOURE, Chair

Danuta HÜBNER  PPE

Elisa FERREIRA  S-D

Bernd LUCKE  ECR

Michael THEURER  ALDE

Molly SCOTT CATO  Verts/ALE

Marco ZANNI  EFDD

Kísérők

Frank ENGEL  PPE

Peter SIMON  S-D

Anneliese DODDS   S-D

Sven GIEGOLD  Verts/ALE

Matt CARTHY  GUE

1.  Találkozó David Gauke parlamenti képviselővel, a pénzügyminisztérium pénzügyi államtitkárával, valamint munkatársával, Mike Williams úrral, a pénzügyminisztérium társasági és nemzetközi adózási ügyekkel foglalkozó csoportjának igazgatójával

A képviselők kérdéseket tettek fel az Egyesült Királyság közös konszolidált társaságiadó-alappal kapcsolatos álláspontjáról, az EK tengerentúli területekkel kapcsolatos szerepéről, az országonkénti adatszolgáltatásről, az EK szabadalmi adókedvezmény rendszeréről, a londoni City adórendszeréről, a bankok átláthatóságáról, az EK véleményéről egy esetleges Google-adóról, az Egyesült Királyság álláspontjáról a tisztességes adóverseny minimális feltételei tekintetében, valamint arról, hogy az Egyesült Királyság mint a nemzetközi élboly tagja kész lenne-e az uniós szintű koordinációra is.

Az államtitkár álláspontjának főbb elemei:

-   az EK ellenzi az uniós KKTA-t, mivel az nem fogja globálisan megoldani a transzferárazási problémákat;

-   az EK élen jár a BEPS terén és úgy véli, hogy csak nemzetközi szinten lehet megoldást találni;

-   az EU szeretne szorosabb kapcsolatot az adózás helye és a gazdasági tevékenység helszíne között;

-   az EK a BEPS terén azzal tesz lépéseket, hogy bevezeti a hibrid adóelkerüléssel szembeni szabályokat és az országonkénti adatszolgáltatást;

-   az adózási szabályokat naprakésszé kell tenni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok növekvő jelentőségét;

-   az EK támogatja az adóhatóságok közötti együttműködés fokozását, de ellenzi a további harmonizációt;

-   a tengerentúli területek jelentős előrelépést tettek az átláthatóság irányába, és immár megfelelnek a nemzetközi normáknak;

-   a feltételes adómegállapítások igen fontosak a vállalatok számára;

-   a City nem rendelkezik külön adózási szabályokkal.

2.   Találkozó az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumának, valamint adó- és vámhivatalának szakértőivel

·James Harra, az adó- és vámhivatal végrehajtó bizottságának tagja.

·Fergus Harradence, igazgatóhelyettes, társasági adóval foglalkozó csoport, pénzügyminisztérium

·Andrew Dawson, az adóegyezményekkel foglalkozó csoport vezetője, adó- és vámhivatal

·Maura Parsons igazgatóhelyettes, az adó- és vámhivatal nemzetközi üzleti részlegének transzferárképzési vezetője és az adó- és vámhivatal transzerárképzési tanácsának elnöke

·Aiden Reilly, az adó- és vámhivatal társasági adókért, nemzetközi ügyekért és illetékekért felelő igazgatóságának nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetője

A képviselők kérdéseket tettek fel a vagyonkezelői alapokról és az alapítványokról, arról, hogy mely minimális követelmények teljesítése esetén adóztatnak meg az EK-ban egy gazdasági tevékenységet, a KKTA-ról, az EK tengerentúli területekkel kapcsolatos szerepéről, az országonkénti adatszolgáltatásről, az EK szabadalmi adókedvezmény rendszeréről, a feltételes adómegállapítások EK-n belüli megszületéséről, a 4 nagy könyvvizsgáló cég szerepéről, az adóhatóságoknak a feltételes adómegállapítások érvényesítése terén meglévő jogairól és szerepéről, valamint a pénzügyminisztérium a magatartási kódexszel foglalkozó csoporttal kapcsolatos álláspontjáról.

Az adó- és vámhivatal álláspontjának főbb elemei:

-  az EK az adóhatóságok közötti fokozottabb együttműködésről állapodott meg a tengerentúli területekkel;

-  a vagyonkezelői alapokra és az alapítványokra külön adózási szabályok vonatkoznak; ezeket vagy a vagyonkezelői alap/alapítvány szintjén, vagy a kedvezményezettek szintjén adóztatják;

-  az EK szabadalmi adókedvezmény rendszere összhangban áll az EU szabályozásával, és a transzferárképzési szabályok összhangban vannak az OECD szabályaival; egy társaság kihasználhatja a szabadalmi adókedvezmény rendszert akkor is, ha a szellemi tulajdont nem az Egyesült Királyságban fejlesztették ki, de ott szerezték meg; Megvásárlás esetén előfordulhat, hogy kétszer részesülnek kedvezményes adózási elbánásban: egyszer abban az országban, ahol a szabadalmat kifejlesztették, és egyszer az Egyesült Királyságban. Ezt a kétszeres adókedvezményt meg kell oldani, miután az OECD az év vége felé véglegesíti a nexus-iránymutatásait. Ennek ellenére minimális gazdasági tartalomra van szükség: nem lehetséges, hogy a cégnek ne legyen munkavállalója az Egyesült Királyságban;

-  az EK ellenzi a KKTA-t, de támogatja a BEPS-szabályok uniós szintű végrehajtását;

-  az adó- és vámhivatalban szinte egyáltalán nem dolgoznak a 4 nagy cégtől kihelyezett tisztviselők.

3.  Informális találkozó az Alsóház államháztartási bizottságának egyes tagjaival

•  Margaret Hodge (munkáspárt, Banking (London)), a bizottság leköszönő elnöke;

•  Meg Hiller (munkáspárt, Hackney South and Shoreditch), a bizottság újonnan megválasztott elnöke;

•  Guto Bebb (konzervatív párt, Aberconwy (Wales))

Mivel a bizottság a májusi választások óta hivatalosan még nem állt fel, a találkozó nem hivatalos jellegű volt. Az államháztartási bizottság tagjai kifejtették személyes véleményüket, de ez nem tekinthető a bizottság hivatalos álláspontjának.

A bizottság nagyon fontos szerepet játszott az agresszív adótervezés elleni küzdelemben a legutóbbi jogalkotási ciklus során, nevezetesen több jelentés és multinacionális vállalatok meghallgatása révén.

A képviselők kérdéseket tettek fel az EK KKTA-val kapcsolatos álláspontjáról, a bizottság abban játszott szerepéről, hogy az EK elmozdult az agresszív adótervezés elleni küzdelem felé, a bizottság adóügyi hatásköreiről, jövőbeni tennivalóiról, az EK tengerentúli területekkel kapcsolatos szerepéről, az országonkénti adatszolgáltatásról, a bankok átláthatóságáról, és az e kérdéskör további harmonizálásával kapcsolatos brit álláspontról.

Margaret Hodge és Meg Hillier (munkáspárt) álláspontjának főbb elemei:

-  a bizottság erőteljes támogatást kapott az állampolgároktól: jóllehet a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az adózás terén, munkája mégis nagyban befolyásolta a kormányt;

-  a parlamenti képviselőknek nyomást kell gyakorolniuk saját kormányukra a fejlődés elősegítése érdekében;

-  többet kell tenni az adótanácsadók kapcsán;

-  a nemzeti adórendszerek túlságosan összetettek;

-  az Egyesült Királyság nem fogadja el a nagyobb fokú harmonizációt, azonban támogatja a nagyobb átláthatóságot;

-  az országonkénti adatszolgáltatást egy két lépésből álló folyamatnak kell tekinteni: a nyilvános országonkénti adatszolgáltatás hosszú távon természetes lépés lesz;

-  nagyon nehéz biztosítani a bejelentők hatékonyabb védelmét, különösen a munkahelyen;

-  arra vonatkozóan, hogy miként kerülhető el, hogy a kormányok által fizetett tanárok adótanácsadóként is dolgozzanak, hangsúlyozták, hogy az uniós szabályok szerint nem lehet kizárni a közbeszerzési eljárásokból az agresszív adótervezési tanácsadókat.

Guto Bebb (konzervatív párt) álláspontjának főbb elemei:

-  az Egyesült Királyság változik a bizottság munkájának köszönhetően;

-  az adóknak alacsonynak kell lenniük, de azokat mindképpen be kell hajtani;

-  nincs lehetőség a harmonizációra, viszont az átláthatóság lehetséges;

-  új adókedvezmények bevezetése új joghézagot eredményezhet, ahogyan az az Egyesült Királyságban a jótékonysági szervezetek számára nyújtott adókedvezmény esetében is történt.

A bizottság újonnan megválasztott elnöke nem zárkózott el azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy elképzelhető-e multinacionális vállalatok közös meghallgatása.

4.  Munkaebéd a könyvvizsgálói szakma képviselőivel és egy számviteli professzorral

  Prem Sikka, a számvitel professzora, Essex Business School, University of Essex

  Frank Haskew, az ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – hites könyvvizsgálók angliai és walesi intézete) adóügyi fakultásának vezetője;

  és Ian Young, nemzetközi adóügyi igazgató, ICAEW (életrajzok az aktában)

Sikka professzor álláspontjának főbb elemei:

-  az adóipar igen erős az Egyesült Királyságban: az EK-ban van a lakosság számához képest a legtöbb adószakértő; ez egy igen jól jövedelmező tevékenység;

-  az adótanácsadókat semmi sem ösztönzi arra, hogy ne foglalkozzanak adótervezéssel;

-  ha az adótanácsadó cégek úgy vélik, hogy 50% esély van arra, hogy egy meghatározott adózási módszert nem fognak kifogásolni, akkor azt el fogják adni;

-  nincs politikai akarat az agresszív adótervezés elleni küzdelemre; az Egyesült Királyság kiváló abban, hogy bevezessen törvényeket, de nem eredényes azok érvényesítésében: az Egyesült Királyság kormánya megvizsgálhatta volna a PwC-t a LuxLeaks után, de nem tette;

-  a könyvvizsgálók etikai kódexe nem működik.

Ian Young és Frank Haskew álláspontjának főbb elemei:

-  az adótanácsadók és a könyvvizsgálók döntő fontosságúak a vállalatok számára: az OECD 1000 oldalnyi dokumentumot készít az év végére. A vállalatoknak segítségre lesz szükségük, hogy végrehajtsák a szabályokat;

-  jelentős előrelépés történt a nagyobb szakma etikai felé;

-  a könyvvizsgálók ellenzik az országonkénti adatszolgáltatást; az OECD-iránymutatásokat kellene követni;

-  nincs egyértelmű álláspontjuk azzal kapcsolatosan, hogy el kell-e elkülöníteni a cégeken belül számviteli és a könyvvizsgálati szolgáltatásokat.

5.   Találkozó üzleti vállalkozások képviselőivel, adótanácsadókkal és nem kormányzati szervezetekkel

·Will Morris (GE), a CBI adóbizottság és a BIAC adóbizottság elnöke, valamint a Confederation of British Industry (CBI – brit iparszövetség) további vállalati tagjai

·Richard Collier, a PwC rangidős adópartnere

·Joseph Stead, Christian Aid

·Meesha Nehru programigazgató, Fair Tax Mark

A CBI álláspontjának főbb elemei:

A CBI vezető szerepet vállalt a magatartások megváltozása terén, és jelentős előrelépést sikerült tenni.

Az EK nagy vállalatai elismerik, hogy vannak reputációs problémáik, és komolyan veszik ezt a kérdést. A CBI a vállalati felelősségvállalás növelése felé mozdul el, de időre van szükség a magatartás megváltoztatásához.

A CBI támogatja az országonkénti adatszolgáltatást, amennyiben az a kormányok között történik. A CBI nincs meggyőződve arról, hogy milyen előnyökkel jár a nyilvános országonkénti adatszolgáltatás.

A CBI támogatja az opcionális KKTA-t.

A CBI egyetért azzal, hogy az adókikerülés egy üzlet, ám az adó a vállalatok számára egy költség. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt.

A PwC álláspontjának főbb elemei:

-  a PwC 18 000 embert foglalkoztat az EK-ban, ebből 3000 foglalkozik adóügyekkel;

-  a PwC nem lát semmilyen összeférhetetlenséget abban, hogy adóügyi tanácsokat ad kormányzatoknak és vállalatoknak is;

-  az Egyesült Királyság kormánya élen jár a BEPS terén, ugyanakkor agresszív versenystratégiája van;

-  az adótanácsadókra vonatkozó bármilyen magatartási kódexeknek továbbra is önkéntesnek kell lenniük;

-  az OECD transzferárképzési szabályaiból nem lehet csak a nekünk tetszőket kiválogatni;

-  a feltételes adómegállapítások alapvető fontosságúak az üzleti vállalkozások számára, és megfelelnek az OECD-szabályoknak.

Christian Aid álláspontjának főbb elemei:

-  a BEPS-nek ki kellene terjednie a fejlődő országokra;

-  a BEPS-ben javasolt országonkénti adatszolgáltatás jó kiindulópont;

-  a nagyobb átláthatóság alapvető fontosságú;

-  fel kell számolni az EU-n belüli tisztességtelen adóversenyt.

A Fair Tax Mark álláspontjának főbb elemei:

-  az országonkénti adatszolgáltatásnak nyilvánosnak kell lennie, de az átláthatóság nem elégséges;

-  az adó- és vámhivatalt túlságosan befolyásolja a 4 nagy vállalat; az Egyesült Királyság kiváló abban, hogy bevezessen törvényeket, de nem eredényes azok érvényesítésében.

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdése alapján

Fabio De Masi, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A GUE/NGL üdvözli a TAXE jelentésének tartalmát. Az több hasznos javaslatot tartalmaz az igazságosabb rendszerhez, és tükrözi a megszorítások méltányos adózásra gyakorolt negatív hatását. Annak ellenére, hogy jelentős mértékben hozzájárultunk a jelentés végleges formájának kialakításához, a mai szavazás során tartózkodni fog a következő okok miatt:

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a jelentés nem szorgalmazza teljes vizsgálóbizottság felállítását, vagy legalábbis a TAXE megbízatásának meghosszabbítását. A dokumentumokhoz való hozzáférés elégtelen maradt, például 13 uniós tagállam megtagadta a magatartási kódexszel foglalkozó csoporttal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést. A multinacionális vállalatok nem reagáltak a TAXE meghívásaira, de eddig nem sikerült jogalapot találni szankciók kiszabásához, és nem sikerült utánajárni minden olyan ellentmondásnak, amely az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker bizottság előtti tanúvallomásában található.

Alapvető kérdések kapcsán hiányzik az ambíció az Európai Bizottság által tett javaslatokon túlmenően. A feltételes adómegállapításokat nyilvánosságra kell hozni, és módosításani kell az adótitokkal kapcsolatos jogszabályokat. Üdvözöljük a konszolidált adóalappal kapcsolatos elképzelést. Azonban hiányoljuk az egyértelmű kötelezettségvállalást az adóalap szélesítésére vonatkozóan, és bíráljuk a konszolidációt megelőző átmeneti időszakot, amely lehetővé teszi a veszteség/nyereség határokon átnyúló ellentételezését, és azt, hogy semmi sem akadályozza meg az uniós országok közötti adóversenyt.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

26.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

3

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Eva Joly, Eva Kaili, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Bernd Lucke, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Rolandas Paksas, Evelyn Regner, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Paunova, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Bernd Lucke

ENF

Bernard Monot

PPE

Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Peter Simon

VERTS/ALE

Sven Giegold, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Morten Messerschmidt

7

0

EFDD

Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

Jelmagyarázat:

+  :  Mellette

-  :  Ellene

0  :  Tartózkodás

(1)

A Tanács 2011. február 15- i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 63., 2011.3.11., 1. o.).

(2)

A Tanács 2003. június 3-i 2003/49/EK irányelve a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről (HL L 157., 2003.6.26., 49. o.).

(3)

HL L 225., 1990.8.20., 6. o.

(4)

HL L 158., 2014.5.27., 196. o.

(5)

HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(6)

HL L 336., 1977.12.27., 15. o.

(7)

HL C 2., 1998.1.6., 2. o.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0265.

(9)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0089.

(10)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0062.

(11)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0444.

(12)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0205.

(13)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0137.

(14)

HL C 199. E, 2012.7.7.,. 37. o.

(15)

HL C 341. E, 2010.12.16.,. 29. o.

(16)

Adózási trendek az Európai Unióban, 2014. évi kiadás, Eurostat.

(17)

„Adóztatási trendek az Európai Unióban”, Eurostat statisztikai könyvek, 2014. évi kiadás.

(18)

Európai Bizottság (2015), „A kkv-k adóztatása Európában – Empirikus vizsgálat a kkv-kra alkalmazott társasági adóról a nagyvállalatokkal való összehasonlításban”.

(19)

3 Az IMF szakpolitikai tanulmányai, „Spillovers in international corporate taxation” (Tovagyűrűző hatások a nemzetközi társasági adóztatásban), 2014. május 9. és „Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries” (Adóalap-erózió, nyereségátcsoportosítás és a fejlődő országok), 2015. május 29.

(20)

Richard Murphy FCA 2012. február 10-i jelentése „Closing the European Tax Gap” (Az európai adórés megszüntetése) címmel.

(21)

„European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union” (Az Európai Unióban a társasági adóztatási politikák átláthatóságának, összehangolásának és közelítésének megvalósításáról szóló jogalkotási jelentés európai hozzáadott értéke), Dr Benjamin Ferrett, Daniel Gravino és Silvia Merler, Európai Parlament.

(22)

„Unhappy meal – €1 Billion in Tax Avoidance on the Menu at McDonald” (Nem happy meal – 1 milliárd eurónyi adókikerülés a McDonald’s menüjén) EPSU et al., 2015. február.

(23)

Az Európai unióban a társasági adóztatásról szóló, 2015. június 17-i bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0121).

(24)

„A study on R&D Tax incentives” (Tanulmány a K+F esetében nyújtott adókedvezményekről), 52-2014. számú tanulmány az adózásról, Európai Bizottság.

(25)

„Transfer pricing: Keeping it at arm’s length” (Transzferárképzés: a szokásos piaci ár elvének betartása), OECD Observer 230, 2002. január (javítva: 2008).

(26)

Az Egyesült Királyság Alsóháza, az államháztartási bizottság előtt tett szóbeli beszámoló – 2013. január 31.

(27)

Az OECD sajtóközleménye, „OECD urges stronger international co-operation on corporate tax” (Az OECD szorosabb nemzetközi együttműködést sürget a társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12.

(28)

Európai Bizottság és P.Egger, W (2015. május), „SME taxation in Europe – An empirical study of applied corporate income taxation for SMEs compared to large enterprises” (A kkv-k adóztatása Európában – Empirikus vizsgálat a kkv-kra alkalmazott társasági adóról a nagyvállalatokkal való összehasonlításban). Eggert and H. Winner (2010), „Saving taxes through foreign plant ownership” (Adók megtakarítása az üzemek külföldi tulajdona révén), Journal of International Economics 81, 99–108. o.

(29)

A C-106/P. és C-107/P. sz., Bizottság kontra Government of Gibraltar és Egyesült Királyság ügyben 2011. november 15-én hozott ítélet.

(30)

Ha a tagállamok által elfogadott intézkedések a teljes adórendszert érintik, azok az általános költségvetési politika kiigazítását képezik, nem pedig állami támogatást.

(31)

A Margrethe Vestager biztos által 2015. április 29-én a TAXE bizottságnak küldött feljegyzés.

(32)

Az együttműködésre és valamennyi szükséges dokumentum biztosítására vonatkozó kötelezettséget az EUMSZ 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanács rendelet állapítja meg.

(33)

Az IMF szakpolitikai tanulmánya, Spillovers in international corporate taxation (Tovagyűrűző hatások a nemzetközi társasági adóztatásban), 2014. május 9.

(34)

az IMF „Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries” (Adóalap-erózió, nyereségátcsoportosítás és a fejlődő országok) című munkadokumentuma, 2015. május

(35)

Tax revenue mobilisation in developing countries: issues and challenges (Az adóbevételek mozgósítása a fejlődő országokban: problémák és kihívások) című tanulmány, Európai Parlament, 2014. április.

(36)

World Investment Report 2015 (2015-ös beruházási világjelentés), az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája.

(37)

A Christian Aid jelentése, 2008.

(38)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0219.

(39)

Az Airbus, a BNP Paribas, az SSE plc, a Total S.A., a KPMG, az Ernst &Young, a Deloitte és a PwC.

(40)

Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola Company, Facebook, Fiat Chrystler Automobiles, Google, HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's Corporation, Philip Morris, Walmart, Walt Disney Company.

(41)

Az átláthatósági nyilvántartásról szóló 2014-es intézményközi megállapodás 3. mellékletében szereplő magatartási kódex

(42)

COM(2012) 722 végleges.

(43)

Tracking corporate tax breaks: a welcome new form of transparency emerges in the US, Tax Justice Network.

(44)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014), COM/2011/0681, 6. o.

(45)

Ide a következők tartoznak, hogy csak néhányat említsünk: a kettős adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezmények felfüggesztése vagy felmondása a feketelistán szereplő joghatóságokkal; a feketelistán szereplő országokban székhellyel rendelkező vállalkozások számára az áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzéséhez való hozzáférés megtiltása és az állami támogatások nyújtásának elutasítása; annak megtiltása az uniós pénzügyi intézmények és pénzügyi tanácsadók számára, hogy feketelistás országokban leányvállalatot vagy fióktelepet hozzanak létre vagy tartsanak fenn, és az engedély visszavonásának mérlegelése az olyan európai pénzügyi intézmények és pénzügyi tanácsadók esetében, amelyek fióktelepeket tartanak fenn a feketelistás országokban, és folytatják ott működésüket; különleges illeték bevezetése valamennyi feketelistás országgal lebonyolított ügylet után; az arra szolgáló lehetőségek megvizsgálása, hogy ne ismerjék el a feketelistás országokban létrehozott társaságok jogállását az EU-n belül; tarifális akadályok alkalmazása a feketelistás harmadik országokkal folytatott kereskedelem esetében.

(46)

Az adómegtakarításról szóló uniós irányelv és a közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat