Eljárás : 2015/2264(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0336/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0336/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0405

JELENTÉS     
PDF 162kWORD 86k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban a menekültválság kezelésére meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0514 – C8‑0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban a menekültválság kezelésére meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0514 – C8‑0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0514 – C8‑0308/2015),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623 tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének az 1/2016. számú módosító indítvánnyal (COM(2015)0317) és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal (COM(2015)0513) módosított, a Bizottság által 2015. június 24-én elfogadott tervezetére (COM(2015)0300),

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, a Tanács által 2015. szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2015. szeptember 17-én továbbított álláspontra (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  tekintettel a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezettel kapcsolatos, 2015. október 28-án elfogadott álláspontjára(4),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2015. november 14-én jóváhagyott közös szövegre (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0336/2015),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. és 4. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 1 504 millió euró kötelezettségvállalási előirányzattal egészítsék ki az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat az európai migrációs stratégia keretében hozott intézkedések finanszírozására;

C.  mivel a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban összehívott egyeztetőbizottság a 3. fejezet felső határértékén felüli 1 506 millió eurós összegen felül elfogadta a parlamenti küldöttség azon javaslatát is, hogy a Rugalmassági Eszköz keretében a 4. fejezet felső határértékén felül további 24 millió eurót vegyenek igénybe a menekültválság okozta kihívások külső dimenzióinak kezelésére;

D.  mivel ezzel a Rugalmassági Eszköz 2016-ra biztosított valamennyi forrása kimerül a 2014-es és a 2015-ös pénzügyi évről megmaradt felhasználatlan összegekkel együtt;

1.  megállapítja, hogy a 3. és a 4. fejezet felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval és a menekültekkel kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására;

2.  egyetért tehát a Rugalmassági Eszköz 1 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal, hogy 2016-ban 734,2 millió euró, 2017-ben 654,2 millió euró, 2018-ban 83 millió euró, 2019-ben pedig 58,6 millió euró összegű kifizetési előirányzatot állítsanak be e célból;

4.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie; megjegyzi, hogy e további előirányzatokat csak a Rugalmassági Eszköz 2014-es és 2015-ös pénzügyi évben fel nem használt összegeinek átvitele teszi lehetővé; kiemeli, hogy a 2017-es pénzügyi évre nem visznek át semmilyen összeget, ami korlátozza annak lehetőségét, hogy a Rugalmassági Eszközt éves felső határértékéig, 2011-es árakon számítva 471 millió euró erejéig vegyék igénybe;

5.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy − anélkül, hogy kizárnánk azt a lehetőséget, hogy a Rugalmassági Eszköz révén egyes költségvetési sorok finanszírozására úgy használjunk fel kifizetési előirányzatokat, hogy még maradnak felhasználatlan kötelezettségvállalási előirányzatok − a Rugalmassági Eszköz révén korábban felhasznált kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a felső határérték fölött lehet elszámolni;

6.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a menekültválság kezelése keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5), és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(6) 11. cikke (2011-es árakon) évi 471 millió eurós felső határösszegig lehetővé teszi a Rugalmassági Eszköz igénybevételét olyan egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozására, amelyek az egyéb fejezetekhez rendelt felső határértékek keretében nem lennének finanszírozhatók;

(2)  sürgős igények miatt jelentős további előirányzatokat kell igénybe venni a migrációs és menekültügyi válság enyhítésére irányuló intézkedések finanszírozására;

(3)  miután a Bizottság megvizsgálta a Biztonság és uniós polgárság című 3. fejezet és a Globális Európa című 4. fejezet kiadási felső határain belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi lehetőségét, 1 506 millió euró összeg igénybevétele tűnik szükségesnek a 3. fejezet felső határértékén felül és 24 millió euró igénybevétele a 4. fejezet felső határértékén felül, hogy a Rugalmassági Eszközön keresztül kiegészítsék az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében a migráció és a menekültkérdés terén szükséges intézkedések finanszírozását. Felhasználásra kerülnek a Rugalmassági Eszközre vonatkozóan rendelkezésre álló, a korábbi években (2014 és 2015) fel nem használt éves összegek;

(4)  a várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több költségvetési évre kell elosztani (2016-ban 734,2 millió euró, 2017-ben 654,2 millió euró, 2018-ban 83,0 millió euró, 2019-ben pedig 58,6 millió EUR),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.  Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a Rugalmassági Eszköz igénybevételre kerül 1 506 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság), valamint 24 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 4. fejezetben (Globális Európa).

Az említett összegeket a menekültügyi válság kezelésére irányuló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

2.  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a következőképpen alakulnak:

2016-ban 734,2 millió euró;

2017-ban 654,2 millió euró;

2018-ban 83,0 millió euró;

2019-ben 58,6 millió euró.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozóan a konkrét összegeket az éves költségvetési eljárásnak megfelelően engedélyezik.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt:

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

19.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 103., 2015.4.22., 1. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0376.

(5)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat