Процедура : 2015/2096(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0342/2015

Внесени текстове :

A8-0342/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0468

ДОКЛАД     
PDF 209kWORD 143k
24.11.2015
PE 560.909v02-00 A8-0342/2015

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекторешението на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

(05432/2015 – C8–0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Барбара Лохбилер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

(05432/2015 – C8–0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (05432/2015),

–  като взе предвид проекта на Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (18204/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 207 и 209 от Договора за функционирането на ЕС и във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

–  като взе предвид дипломатическите отношения между Виетнам и Европейския съюз (тогава Европейските общности), които бяха установени на 22 октомври 1990 г.,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за сътрудничество (РСС) между ЕС и Социалистическа република Виетнам, което влезе в сила на 1 юни 1986 г.(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 август 2015 г., че ЕС и Виетнам са постигнали съгласие по всеобхватното споразумение за свободна търговия (ССТ), за което се водят преговори от 26 юни 2012 г.,

–  като взе предвид проектопрепоръката на Европейския омбудсман Емили О'Райли от 26 март 2015 г., в която Комисията се призовава да осъществи незабавно оценка на въздействието върху правата на човека в контекста на предвиденото ССТ с Виетнам,

–  като взе предвид многогодишната индикативна програма на ЕС за Виетнам за периода 2014 – 2020 г.,

–  като взе предвид диалога относно правата на човека между ЕС и Виетнам, който беше започнат през 2003 г., и четвъртия кръг от засиления диалог относно правата на човека между ЕС и Виетнам, който се състоя в Брюксел на 19 януари 2015 г.,

–  като взе предвид преговорите за сключване на споразумение за доброволно партньорство с Виетнам във връзка с Плана за действие за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), които започнаха през 2010 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1440/80 на Съвета от 30 май 1980 г. относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, държави – членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия(2), и Протокола за разширяване на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и страните членки на АСЕАН по отношение на Социалистическа република Виетнам, подписан на 14 февруари 1997 г.(3),

–  като взе предвид Съвместното съобщение до Европейския парламент и Съвета от 18 май 2015 г., озаглавено „Европейският съюз и АСЕАН: партньорство със стратегическа цел“,

–  като взе предвид 10-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Милано на 16 и 17 октомври 2014 г., и следващата среща на високо равнище, която ще бъде проведена в Улан Батор, Монголия, през 2016 г.,

–  като взе предвид посещението на делегацията на Парламента за връзки с Югоизточна Азия във Виетнам през октомври 2013 г.,

–  като взе предвид междупарламентарното заседание на ЕП и Виетнам в Ханой на 30 октомври 2013 г.,

–  като взе предвид посещението на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу във Виетнам през август 2014 г.,

–  като взе предвид посещението на министър-председателя на Виетнам Нгуен Тан Зунг в Европейския парламент през октомври 2014 г.,

–  като взе предвид 22-рото заседание на Съвместния комитет за сътрудничество на АСЕАН И ЕС, което се състоя в Джакарта на 5 февруари 2015 г.,

–  като взе предвид своите резолюции относно Виетнам, приети неотдавна, и по-конкретно резолюциите от 12 юли 2007 г. относно правата на човека във Виетнам(4), от 22 октомври 2008 г. относно демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам(5), от 26 ноември 2009 г. относно положението в Лаос и Виетнам(6), от 18 април 2013 г. относно Виетнам, по-конкретно свободата на изразяване(7), от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(8), от 17 април 2014 г. относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света(11),

–  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно „Правата на човека и технологиите: отражението на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави“(12),

–  като взе предвид, че на 28 юли 1995 г. Виетнам стана пълноправен член на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН),

–  като взе предвид, че Виетнам е член и основател на Комисията за река Меконг, която беше създадена на 5 април 1995 г. с цел засилване на сътрудничеството за устойчивото развитие на басейна на река Меконг,

–  като взе предвид 26-ата среща на високо равнище на АСЕАН, която се състоя в Куала Лумпур и Лангкави в Малайзия на 26, 27 и 28 април 2015 г.,

–  като взе предвид 14-ата среща на високо равнище по въпросите на сигурността в Азия (диалог Шангри-ла на Международния институт за стратегически изследвания (IISS)), която се състоя в Сингапур на 29, 30 и 31 май 2015 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Ханой, националната стратегия на Виетнам за изпълнение на Декларацията от Париж за ефективност на помощта,

–  като взе предвид доклада на работната група относно универсалния периодичен преглед относно Виетнам от 9 октомври 2009 г., както и препоръките на втория доклад от универсалния периодичен преглед относно Виетнам от 26-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека от 20 юни 2014 г., както и членството на Виетнам в Съвета на ООН по правата на човека за периода 2014 – 2016 г.,

–  като взе предвид, че неотдавна Виетнам ратифицира Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и дългоочакваното посещение на специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията през юли 2014 г.,

–  като взе предвид, че през 2015 г. се отбелязва 40-ата годишнина от края на войната във Виетнам,

–  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8–0342/2015),

А.  като има предвид, че през 2015 г. се отбелязва 25-ата годишнина от установяването на отношенията между ЕС и Виетнам; като има предвид, че те бързо се развиха от търговия и помощ в по-всеобхватни взаимоотношения;

Б.  като има предвид, че споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество има за цел да се създаде модерно, широкообхватно и взаимноизгодно партньорство на основата на споделени интереси и принципи като равнопоставеност, взаимно уважение, върховенство на закона и права на човека;

В.  като има предвид, че за Виетнам ЕС е най-големият пазар на износни стоки; като има предвид, че заедно със своите държави членки ЕС е най-големият доставчик на официална помощ за развитие (ОПР) за Виетнам и че ще има увеличение в бюджета на ЕС за тази цел с 30% до 400 милиона евро през 2014 – 2020 г.;

Г.  като има предвид, че виетнамските органи обявиха вдигане на забраните за преките чуждестранни инвестиции в 45 сектора и приеха мерки за облекчаване на разпоредбите за стопанската дейност в страната, така че да се подкрепят чуждестранните инвестиции;

Д.  като има предвид, че през последните десетилетия Виетнам последователно прилага подчертано проевропейски подход и поддържа активни връзки с ЕС в качеството си на държава – координатор на АСЕАН на отношенията в рамките на диалога между АСЕАН и ЕС за периода 2012 – 2015 г. и на домакин на 132-рата асамблея на Интерпарламентарния съюз, състояла се в Ханой от 28 март до 1 април 2015 г.; като има предвид, че неговата роля на координатор беше белязана от значително увеличаване на броя и повишаване на равнището на срещите между ЕС и АСЕАН; като има предвид, че Виетнам се присъедини към ръководения от Пекин проект за Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB);

Е.  като има предвид, че отношенията между ЕС и АСЕАН са всестранни и обхващат широк кръг от сектори, включително търговията и инвестициите, развитието, икономиката и политическите въпроси; като има предвид, че планът за действие от Бандар Сери Бегаван от 2012 г. беше приет, за да даде по-голяма стратегическа насоченост на регионалното сътрудничество между ЕС и АСЕАН в тези сектори;

Ж.  като има предвид, че Транстихоокеанското споразумение за партньорство между дванадесет държави от Тихоокеанското крайбрежие, в т.ч. Виетнам, беше финализирано на 5 октомври 2015 г., като създаде нов търговски блок, който включва 36% от общия БВП и който би могъл да има широкообхватни последици за световната търговия;

З.  като има предвид, че през последните две десетилетия Виетнам постигна много по отношение на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), намаляването на бедността, икономическото развитие, социалната сигурност, заетостта, образованието и здравеопазването;

И.  като има предвид, че въздействието на политиката на обновление („doi moi“) и действията за изграждане на пазарна икономика също доведоха до увеличаване на бедността; като има предвид, че протестите във връзка с изземаните от правителството земя и имоти се увеличиха; като има предвид обаче, че глобалната рецесия повлия отрицателно на износа на Виетнам, като през 2014 г. БВП нарастваше с темп, който беше сред най-бавните от края на азиатската икономическа криза насам; като има предвид, че Виетнам е изправен пред предизвикателството, свързано с ежегодното увеличаване на работната сила с повече от един милион;

Й.  като има предвид, че в член 1, параграф 1 от споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество се потвърждава ангажиментът към общите принципи на международното право и се посочва, че зачитането на демократичните принципи и правата на човека е основен елемент на споразумението, залегнал в основата на националните и международните политики на двете страни; като има предвид, че все още се случва активисти в областта на правата на човека да бъдат арестувани при не съвсем прозрачни обстоятелства, както и че следващият конгрес на Виетнамската комунистическа партия, насрочен за януари 2016 г., ще бъде истинският показател за измерване на действителното зачитане на демократичните принципи във Виетнам;

К.  като има предвид, че ограниченията във Виетнам относно свободата на изразяване както онлайн, така и офлайн, свободата на печата и медиите, достъпа до информация, свободата на събиране и сдружаване, както и свободата на религията, за които докладва специалният докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията, продължават да пораждат сериозна загриженост;

Л.  като има предвид, че за ЕС Виетнам е ценен партньор в преговорите относно изменението на климата и че държавата пое ангажимент да намали емисиите с 8 до 10% в сравнение с 2010 г., както и да намали потреблението на енергия на БВП с 1 до 1,5% годишно в хода на подготовката на Конференцията на ООН по изменението на климата в Париж през ноември 2015 г.;

М.  като има предвид, че редица европейски граждани са от виетнамски произход вследствие на историческите връзки и че Чешката република призна своите граждани от виетнамски произход като етническо малцинство;

Н.  като има предвид, че неотдавна се увеличи напрежението между Китай и съседните му държави в Южнокитайско море, сред които Виетнам, вследствие на едностранни действия, предприети в спорни зони в Южнокитайско море, които не са в съответствие с международното право; като има предвид, че ескалацията на териториалните спорове в региона има последствия за световните дела и представлява сериозна заплаха за мира, сигурността, стабилността и международната търговия; като има предвид, че справянето с това напрежение е от важен стратегически интерес за ЕС с оглед на поддържането на сигурността в световен мащаб, както и на осигуряването на стабилност по основните морски пътища в Южнокитайско море, които са от жизненоважно значение за търговията на ЕС; като има предвид, че Виетнам официално подкрепя правното изложение на Филипините, внесено в Постоянния арбитражен съд (ПАС) в Хага на 16 март 2015 г., въз основа на Конвенцията на ООН по морско право;

О.  като има предвид, че Виетнам едновременно укрепи стратегическото партньорство и партньорството в областта на сигурността и енергетиката със своите азиатски съседни държави и подсилва своите двустранни връзки с основни международни участници като САЩ и Русия с оглед на отново нарастващото напрежение в Южнокитайско море;

П.  като има предвид, че Виетнам продължава да бъде силно замърсен с взривни остатъци от войната във Виетнам и че неговият народ и природа все още страдат от последиците от разпръснатите 20 милиона галона „оранжев агент“ (диоксин);

1.  приветства сключването на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество с Виетнам, като подчертава голямото стратегическо значение, което Виетнам има като ключов партньор на ЕС в Югоизточна Азия и АСЕАН; подчертава, че споразумението определя бъдещите отношения по широк кръг от въпроси с цел по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството по глобални и регионални предизвикателства, като например доброто управление и борбата срещу корупцията, икономическия и социалния напредък, при отчитане на принципа на устойчивото развитие, разоръжаването и оръжията за масово унищожение и борбата срещу тероризма; призовава правителствата и парламентите на държавите членки да ускорят процеса на ратификация, с цел да обезпечат влизането в сила на споразумението;

2.  изразява надежда, че както ЕС, така и Виетнам ще се възползват икономически от ратифицирането на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество; изтъква потенциалното въздействие на едно бъдещо споразумение в областта на търговията и инвестициите върху създаването на работни места и намаляването на бедността; приветства икономическите и финансовите реформи, предприети от виетнамските органи за насърчаване на по-нататъшната интеграция на Виетнам в световната икономика, и призовава Виетнам да продължи изпълнението на такива реформи; призовава правителството на Виетнам и ЕС да продължат сътрудничеството в областта на икономиката, търговията и новите технологии в рамките на многостранните форуми; приветства почти двойното увеличение от 2010 г. насам на виетнамския БВП на глава от населението;

3.  подчертава значението на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество в отношенията между ЕС и АСЕАН; счита, че сътрудничеството между ЕС и АСЕАН би могло да бъде задълбочено в различни области, като например развитието на финансовия сектор, прозрачността и координацията на макроикономическите политики;

4.  призовава държавите членки, в опит да се постигне съгласуваност на политиките, да приведат своите индивидуални цели на съответното си сътрудничество за развитие във възможно най-голяма степен в съответствие с целите, определени в споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество;

5.  приветства ранното привеждане в изпълнение на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество – паралелно с процеса на ратификация – в областта на търговията, правата на човека, миграцията, регионалната сигурност, енергетиката, науката и технологиите;

6.  подчертава, че е важно да се определят ясни целеви показатели и обвързващи срокове за изпълнението на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество;

7.  приветства членовете в споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество, които се отнасят за съвместен ангажимент и сътрудничество в областта на правата на човека; изразява надежда, че взаимно договореното зачитане на демократичните принципи и на правата на човека ще укрепи още повече дългогодишния диалог с правителството на Виетнам относно насърчаването, по-конкретно, на свободата на изразяването на мнение, на събранията, на сдружаването и на религията, заложени в член 69 от конституцията на Виетнам, както и в членове 9, 10 и 11 от Европейската конвенция за правата на човека;

8.  подчертава благоприятстващия, съзидателен и катализиращ потенциал на отворения интернет и ИКТ за изграждането на общности, за гражданското общество и за глобалното икономическо, социално, научно, културно и политическо развитие; подчертава следователно значението на неограничения достъп до свободния и отворен интернет, както от икономическа и социална гледна точка, така и от гледна точка на правата на човека;

9.  приветства решението на виетнамските органи да премахнат визовия режим за гражданите на пет европейски държави и счита, че това решение ще стимулира по-тясното сътрудничество в сектора на туризма;

10.  приветства обявения от министър-председателя на Виетнам генерален план за изпълнение на препоръките от универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, както и стратегията за съдебна реформа, която следва да бъде завършена до 2020 г.;

11.  приветства увеличаването на бюджета на официалната помощ за развитие (ОПР) на ЕС за Виетнам на 400 милиона евро за периода 2014 – 2020 г.; призовава настоятелно Комисията да инвестира в повишаване на видимостта на дейностите на ЕС във Виетнам и на подкрепата на Съюза за страната с цел максимално увеличаване на стратегическия потенциал на тези ресурси;

12.  насърчава ЕС да продължи да осигурява подкрепа за развитието на способността на Виетнам за насърчаване на спазването на принципите на добро управление и на правовата държава и приветства съсредоточаването на сътрудничеството на ЕС, наред с другото, върху реформите на публичната администрация, включително върху данъчното облагане, което е от първостепенно значение за гарантиране на максималното увеличаване на националния капацитет за генериране на приходи и борба с отклонението от данъчно облагане и корупцията, както и върху науката и технологиите, транспорта и градското и регионалното планиране и развитие;

13.  призовава Парламента и Комисията в тясно сътрудничество да направят оценка на евентуалните нарушения на правата на човека с цел осигуряването на подходящ демократичен контрол върху изпълнението на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество; призовава Комисията да осигури едновременното и своевременно предаване по подходящ начин на съответните документи на Парламента;

14.  призовава ЕС и Виетнам да работят за създаването на инструмент за наблюдение на развитието на положението с правата на човека в контекста на преговорите по ССТ, като ползват опита от предишни търговски споразумения на ЕС с трети държави, които съдържат такъв инструмент;

15.  приветства включването в бъдещото ССТ на глава относно търговията и устойчивото развитие, ангажименти за спазване на основните трудови стандарти и конвенции на Международната организация на труда (МОТ), зачитане и от двете страни на основните права на работниците и служителите, ангажименти, които ще подкрепят опазването и устойчивото управление на природните ресурси, като се обръща специално внимание на корпоративната социална отговорност и на справедливите и етични схеми за търговия;

16.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията да отговори на очакванията, породени от новото споразумение, и да гарантира, че политиките, следвани от ЕС и от неговите държави членки в контекста на изпълнението на споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) и на бъдещото ССТ с Виетнам, допринасят за зачитането във все по-голяма степен на правата на човека, принципите на правовата държава и доброто управление; призовава за изграждането на капацитет за подобряване на разглеждането на жалби от засегнати лица и общности в контекста на член 35 от споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество; призовава правителството на Виетнам да засили участието на гражданското общество чрез включване на сдруженията и неправителствените организации (НПО) в политическото, икономическото и социалното развитие на държавата;

17.  призовава правителството на Виетнам да отбележи конкретен напредък по отношение на изпълнението на препоръките от универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, като за начало създаде независима национална институция по правата на човека; призовава настоятелно Комисията да предостави на Виетнам необходимата подкрепа за изграждането на капацитет; приветства финансирането от ЕС чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека и призовава настоятелно за продължаването на тези инициативи, за да се подкрепят усилията на правителството;

18.  призовава на 12-ия конгрес на Виетнамската комунистическа партия, с оглед на изборите през 2016 г., да се даде възможност за засилено участие на гражданите в демократичното функциониране на държавата, по-специално като се осигурят условия за създаването на опозиционни партии, движения на гражданското общество и НПО;

19.  изразява съжаление поради факта, че по приблизителни оценки над 500 затворници са осъдени на смърт; призовава правителството на Виетнам да установи незабавен мораториум върху екзекуциите и да приеме подходящо законодателство за премахване на смъртното наказание, като приветства отварянето на системата, но същевременно изразява съжаление за задържанията на активисти в областта на правата на човека; приветства в това отношение готовността на правителството да намали броя на наказуемите със смърт престъпления и призовава правителството да осигури прозрачност относно това дали все още се извършват екзекуции, и ако това е така, въз основа на какви обвинения;

20.  припомня значението на диалога между ЕС и Виетнам относно правата на човека като основен инструмент, който да бъде използван по ефикасен и прагматичен начин за съпътстване и насърчаване на Виетнам в осъществяването на необходимите реформи;

21.  призовава настоятелно за ратификацията на Римския статут на Международния наказателен съд;

22.  отбелязва, че производството на облекло и текстилни изделия, което осигурява заетост за над два милиона работници и служители, е секторът на Виетнам с най-голям износ, и изразява загриженост относно липсата на механизми, чрез които работниците и служителите да могат да защитават своите права; подчертава положителния сигнал, който ще бъде изпратен, ако виетнамските органи ратифицират Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне;

23.  призовава органите да се въздържат от потискане на мирното упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение, на събрания и сдружения; призовава настоятелно в този контекст за преразглеждането на Наказателния кодекс, и по-специално на членове 79, 87, 88 и 258 от него; отбелязва амнистията, предоставена наскоро на повече от 18 000 затворници, и изразява съжаление, че не са били включени политически затворници; продължава да изразява загриженост относно 60 лица, лишени от свобода поради своите убеждения, включително защитници на правата на човека, журналисти, автори на блогове, както и активисти в областта на правата върху земята, работници и активисти в областта на околната среда, задържани във виетнамски затвори и осъдени след процеси по бързата процедура за различни закононарушения, свързани най-вече със свободата на словото и с престъпления срещу държавата, и призовава за тяхното освобождаване; насърчава реформите на системата за наказателно правосъдие, по-специално на наказателно-процесуалния кодекс, включително клаузите, чрез които се инкриминират мирни дейности на основания, свързани с националната сигурност; призовава органите на властта да създадат независима система за наказателно правосъдие;

24.  призовава за зачитане на свободата на религията и за прекратяване на дискриминацията и репресиите срещу етническите и религиозните малцинства, включително тормоза, наблюдението, сплашването, задържането, домашния арест, физическите нападения и забраните за пътуване срещу християни, будисти, последователи на хоа-хао и као дай, и по-специално преследването на религиозни общности като Обединената будистка църква на Виетнам, както и християните от планинските райони и будистите сред кхмерите кром; призовава настоятелно за прилагането на реформи за подобряване на социално-икономическите условия на етническите и религиозните малцинства; призовава за преразглеждане на законодателството, уреждащо регистрацията на религиозните групи; припомня трагичната съдба на преподобния Тик Куанг Доу, 87-годишен будистки дисидент, който се намира от повече от тридесет години под домашен арест в манастира си, без да е повдигнато обвинение, и призовава отново за неговото освобождаване;

25.  призовава за спешна реформа на съдебната система, за да се осигури прилагането на международни стандарти за справедлив съдебен процес, както е заложено в член 10 от Всеобща декларация за правата на човека;

26.  изразява загриженост във връзка с факта, че Виетнам е една от основните държави – източници на жертви на трафика на хора, и със сведенията за голям брой деца, особено момчета, които не са защитени от закона срещу сексуално насилие и които стават жертва на детска проституция, трафик или малтретиране; призовава настоятелно Виетнам да разработи силни и ефективни закони за закрила на детето, които защитават всички деца, независимо от техния пол; призовава Комисията да подкрепи Виетнам за укрепването на неговия капацитет в областта на миграционните политики и борбата срещу трафика на хора и организираната престъпност, включително в контекста на нейните политики в областта на труда и миграцията; изразява също така загриженост във връзка със сведенията за експлоатация на виетнамски жертви на трафика на хора, включително деца, в държавите членки; призовава Комисията незабавно да предприеме мерки за пълното прилагане на основните разпоредби за защита, включени в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора; насърчава правителството на Виетнам и Комисията да обмислят създаването на подкомисия или специализирана работна група по въпросите на трафика на хора в рамките на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество;

27.  подчертава социално-икономическите предизвикателства, пред които е изправен Виетнам поради младото си население и увеличаващата се вътрешна миграция към градовете;

28.  приветства приемането на изменения Закон за земята от 2013 г., но продължава да изразява сериозна загриженост във връзка с нарушенията на правото на собственост, принудителното изселване и конфискацията на земя от държавата за проекти за развитие, които водят до лишаването от собственост на стотици хиляди земеделски стопани; отправя призив към правителството да спре изземването на земи и да създаде подходящи механизми за подаване на жалби;

29.  приветства значителните правни ангажименти, поети от виетнамските органи, за насърчаване на равенството между половете и за борба срещу дискриминацията, но изразява загриженост, че домашното насилие, трафикът на жени и деца, увеличаващият се брой заразени с ХИВ/СПИН жени, нарушенията на сексуалните и репродуктивните права продължават да бъдат сериозен проблем; призовава настоятелно правителството на Виетнам да продължи реформата на гражданския си регистър и да премахне дискриминационните практики, които в някои случаи се дължат на особеностите на семейния регистър („Hộ khẩu“), който не позволява на много семейства, и особено деца, да бъдат регистрирани и по този начин да получат достъп до образование и социални услуги;

30.  приветства Виетнам за водещата му роля в Азия по отношение на развитието на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, и по-конкретно приетия неотдавна закон за брака и семейството, който допуска еднополовите бракове;

31.  споделя загрижеността на правителството на Виетнам, че корупцията е едно от основните предизвикателства за страната; призовава за по-внимателно проучване на случаи, при които гражданите, които разобличават корупцията, са обект на прицел от страна на органите на властта; призовава настоятелно виетнамските органи щателно да разследват злоупотребите, извършвани спрямо журналисти, автори на блогове и лица, подаващи сигнали за нарушения; изразява съжаление също така във връзка с неправомерното използване от страна на правителството на Виетнам на член 258 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за „злоупотреба с демократичните свободи“ и може да доведе до седем години лишаване от свобода; отбелязва, че само малък брой случаи са били разследвани успешно, въпреки Закона за борба с корупцията, и отправя призив към правителството за подобряване на неговото прилагане;

32.  призовава виетнамските органи да положат по-големи усилия за борба с корупцията с цел да изпратят положителен сигнал към чуждестранните инвеститори; отбелязва, че слабата правна инфраструктура и системата на корупция водят до финансова непредвидимост и са сериозна пречка за инвестициите и стопанската дейност;

33.  призовава Виетнам да гарантира, че определените от виетнамското министерство на финансите тарифи за издаването на официални документи (паспорти, визи, актове за раждане и др.) се прилагат по един и същи начин за всички заявители и че тарифите за консулски услуги са обявени в отделните посолства на Виетнам по достъпен и ясен начин;

34.  изразява сериозна загриженост по повод увреждането на околната среда във Виетнам, и по-специално замърсяването, обезлесяването и неустойчивата миннодобивна дейност, която унищожава цели региони, водните пътища и нарушава живота на местните общности, както и по повод на дейностите на виетнамски дружества в чужбина, които допринасят за влошаването на състоянието на околната среда и за заграбването на земя;

35.  призовава настоятелно правителството на Виетнам да въведе мерки за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството за защита на околната среда и на биологичното разнообразие, и по-специално за защита от отрицателните последици на обезлесяването и добива на суровини, с ясни, обвързани със срокове и резултати цели във всяка от горепосочените области; призовава Комисията да предостави необходимата подкрепа за изграждането на капацитет за тази цел;

36.  подчертава необходимостта Комисията за река Меконг да провежда задълбочени предварителни консултации и да извършва всеобхватни оценки на въздействието върху околната среда, риболова, поминъка и трансграничното измерение на плановете за изграждане на водноелектрически централи по течението на река Меконг;

37.  отбелязва, че Министерството на природните ресурси и околната среда е приело стратегия за адаптиране към изменението на климата; посочва, че страната участва в развитието на енергията от биомаса и слънчевата енергия и приветства факта, че пакетът помощ от ЕС (2014 – 2020 г.) поставя силен акцент върху развитието на устойчивата енергетика;

38.  призовава Комисията и държавите членки, с оглед на последиците от войната във Виетнам за здравето и за околната среда, да разгледат въпроса за създаването на фонд за подпомагане на жертвите и ветераните от войната, както и да засилят действията за обеззаразяване от вредни вещества и разминиране на териториите, които до днес, 40 години след края на конфликта, продължават да причиняват жертви, чрез изпращането на специализирани мисии;

39.  призовава правителството да преразгледа решението си за изграждане и експлоатация на първата атомна електроцентрала на Виетнам в Нин;

40.  приветства факта, че Виетнам е предприел конкретни мерки за развитието на знанията и изследванията в областта на науката и технологиите, за отстраняване на слабостите във висшето образование, за привличане на виетнамците, които са в чужбина, и за сътрудничество с европейските и американските академични институции, за да се подпомогне този процес;

41.  призовава Китай и засегнатите съседни държави, включително Виетнам, да увеличат усилията си за намаляване на напрежението в спорните територии в Южнокитайско море; счита, че положението рискува да застраши основни интереси на ЕС в региона, включително от гледна точка на всеобщата сигурност и свободата на корабоплаването по основните морски пътища, които са от жизненоважно значение за търговията на ЕС; подчертава необходимостта споровете да се решават по мирен път, чрез изграждане на доверие, двустранни и регионални дискусии и въз основа на международното право, включително морското право, и посредничество от независими международни организации като Конвенцията на ООН по морско право; припомня значението на намирането на съвместни решения, които включват всички страни; призовава настоятелно Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията активно да наблюдават положението и да подкрепят намирането на решение на спора в съответствие с международното право; приветства съвместното изявление на китайските и виетнамските лидери през април 2015 г., в което те поемат ангажимент да търсят мирно решение на споровете относно островите;

42.  приветства ролята на АСЕАН за мирното решаване на споровете, по-специално като полага усилия за създаването на регионален кодекс за поведение;

43.  призовава за засилване на парламентарното сътрудничество и на ролята на Парламента и на междупарламентарните срещи като средство за наблюдение на изпълнението на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество;

44.  счита споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество с Виетнам като възможност за ЕС да укрепи своята позиция в Азия и да играе по-голяма роля в региона; подчертава, че това споразумение е също така шанс за ЕС да насърчи своите цели за мир, правова държава, демокрация и права на човека, морска безопасност и споделяне на ресурсите;

45.  призовава за установяването на механизъм или форум за редовна комуникация между ЕСВД и Парламента, така че да се осигури прозрачност и да се даде възможност на последния да проследява изпълнението на целите на споразумението за всестранно партньорство и сътрудничество; настоява, че този механизъм следва да съдържа следните елементи:

–  предоставяне на информация на Парламента относно целите, преследвани с действията и позициите на ЕС, и относно всички въпроси, свързани с Виетнам;

–  предоставяне на информация на Парламента със сравнителни данни за резултатите от действията, предприети от ЕС и от Виетнам, като се подчертава развитието на положението с правата на човека, свободата на изразяване на мнение и принципите на правовата държава във Виетнам, по-специално чрез:

–  разрешаване на достъп, при спазване на подходящите процедури за поверителност, до съответните вътрешни документи на ЕСВД;

–  предоставяне на Парламента на статут на наблюдател на информационните срещи, предшестващи срещите на Съвместния комитет за сътрудничество, и на достъп до документи, предоставяни на Съвета и Комисията;

–  привличане на гражданското общество при подготовката на тази информация и оценката на положението;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националното събрание на Виетнам.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

1

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

ОВ L 136, 7.6.1996 г., стр. 28.

(2)

ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 117, 5.5.1999 г., стр. 31.

(4)

ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 413.

(5)

ОВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 58.

(6)

ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 76.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2013)0189.

(8)

Приети текстове, P7_TA(2014)0022.

(9)

Приети текстове, P7_TA(2014)0458.

(10)

Приети текстове, P7_TA(2012)0470.

(11)

Приети текстове, P7_TA(2013)0274.

(12)

Приети текстове, P8_TA(2015)0288.

Правна информация - Политика за поверителност