Postup : 2015/2096(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0342/2015

Předložené texty :

A8-0342/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0468

ZPRÁVA     
PDF 185kWORD 131k
24.11.2015
PE 560.909v02-00 A8-0342/2015

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, jménem Unie

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Barbara Lochbihler

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, jménem Unie

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05432/2015),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (18204/2010),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a článkem 209 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl.218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

–  s ohledem na to, že diplomatické vztahy mezi Vietnamem a EU (v té době Evropským společenstvím) byly zahájeny dne 22. října 1990,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci mezi EU a Vietnamem, která vstoupila v platnost dne 1. června 1986(1),

–  s ohledem na to, že Komise dne 4. srpna 2015 oznámila, že EU a Vietnam dosáhly dohody o komplexní dohodě o volném obchodu, o níž bylo jednáno od 26. června 2012,

–  s ohledem na návrh doporučení ze dne 26. března 2015, které vypracovala evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová a v němž vyzvala, aby bylo bezodkladně vypracováno hodnocení dopadu v oblasti lidských práv, který by měla plánovaná dohoda o volném obchodu s Vietnamem,

–  s ohledem na víceletý orientační program Evropské unie pro Vietnam na období 2014–2020,

–  s ohledem na dialog mezi EU a Vietnamem o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 2003, a na čtvrté kolo posíleného dialogu o lidských právech mezi EU a Vietnamem, které se konalo v Bruselu dne 19. ledna 2015,

–  s ohledem na jednání o dobrovolné dohodě o partnerství s Vietnamem v souvislosti s akčním plánem pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT), která byla zahájena v listopadu 2010,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1440/80 ze dne 30. května 1980 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie(2) a na Protokol o rozšíření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými zeměmi ASEAN na Vietnamskou socialistickou republiku, který byl podepsán dne 14. února 1997(3),

–  s ohledem na společné sdělení Parlamentu a Rady ze dne 18. května 2015 nazvané „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“,

–  s ohledem na 10. vrcholnou schůzku ASEM konanou v Miláně ve dnech 16.–17. října 2014 a nadcházející vrcholnou schůzku, která se má konat v mongolském Ulánbátaru v roce 2016,

–  s ohledem na návštěvu Delegace Parlamentu pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie ve Vietnamu v říjnu 2013,

–  s ohledem na meziparlamentní schůzi EP–Vietnam, která se konala v Hanoji dne 30. října 2013,

–  s ohledem na návštěvu Vietnamu, kterou v srpnu 2014 vykonal předseda Komise José Manuel Barroso;

–  s ohledem na návštěvu Evropské unie, kterou v říjnu 2014 vykonal předseda vietnamské vlády Nguyen Tan Dung,

–  s ohledem na 22. schůzi společného výboru pro spolupráci ASEAN–EU, která se konala v Jakartě dne 5. února 2015,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o Vietnamu, a zejména na své usnesení ze dne 12. července 2007 o lidských právech ve Vietnamu(4), usnesení ze dne 22. října 2008 o demokracii, lidských právech a nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem(5), usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o situaci v Laosu a Vietnamu(6), usnesení ze dne 18. dubna 2013 o Vietnamu, zejména o svobodě projevu(7), usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(8) a usnesení ze dne 17. dubna 2014 současném stavu jednání o dohodě o volném obchodě mezi EU a Vietnamem(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě(11),

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline přijaté Radou pro zahraniční věci dne 12. května 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích,(12)

–  s ohledem na to, že se dne 28. července 1995 Vietnam stal plnohodnotným členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na to, že je Vietnam zakládajícím členem Komise pro řeku Mekong, která byla vytvořena 5. dubna 1995 s cílem posílit spolupráci v zájmu udržitelného rozvoje povodí řeky Mekong,

–  s ohledem na 26. vrcholnou schůzku Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), která se konala v malajsijském Kuala Lumpuru a Langkawi ve dnech 26.–28. dubna 2015,

–  s ohledem na 14. asijský bezpečnostní summit (ISS dialog Shangri-La), který se konal v Singapuru ve dnech 29.–31. května 2015,

–  s ohledem na hlavní prohlášení z Hanoje (HCS), vietnamskou vnitrostátní strategii pro provádění Pařížské deklarace o účinnosti pomoci,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum týkající se Vietnamu ze dne 9. října 2009 a na doporučení obsažená ve zprávě všeobecného pravidelného přezkumu o Vietnamu z 26. zasedání Rady bezpečnosti OSN ze dne 20. června 2014 a na členství Vietnamu v Radě pro lidská práva OSN v období 2014–2016,

–  s ohledem na to, že Vietnam nedávno ratifikoval Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, a na dlouho očekávanou návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženství a vyznání, která proběhla v červenci 2014;

–  s ohledem na to, že si letos připomínáme výročí ukončení války ve Vietnamu (40 let),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0342/2015),

A.  vzhledem k tomu, že si v roce 2015 připomínáme 25 let od zahájení vztahů mezi EU a Vietnamem; vzhledem k tomu, že se tyto vztahy rychle rozvinuly nad rámec obchodu a pomoci v komplexnější vztah,

B.  vzhledem k tomu, že cílem dohody o partnerství a spolupráci je vytvořit moderní, široce založené a vzájemně výhodné partnerství vycházející ze společných zájmů a zásad, jako jsou rovnost, vzájemný respekt, právní stát a lidská práva,

C.  vzhledem k tomu, že EU je pro Vietnam největším exportním trhem; vzhledem k tomu, že je EU spolu se svými členskými státy největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci pro Vietnam a v období 2014–2020 dojde k výraznému navýšení v rozpočtu EU za tímto účelem, a sice o 30 % na 400 milionů EUR;

D.  vzhledem k tomu, že vietnamské orgány oznámily zrušení zákazu zahraničních investic ve 45 odvětvích a přijaly opatření, která uvolní regulaci obchodu v zemi, s cílem podpořit zahraniční investice;

E.  vzhledem k tomu, že Vietnam v posledních desítkách let důsledně zaujímal výrazně proevropský přístup a s EU aktivně spolupracoval jakožto člen sdružení ASEAN v roli koordinátora dialogu o vztazích mezi EU-ASEAN v letech 2012–2015 a jakožto hostitel 132. shromáždění Meziparlamentní unie (IPU) v Hanoji ve dnech 28. března až 1. dubna 2015; vzhledem k tomu, že koordinační úloha této země se projevila tím, že výrazně narostl počet setkání mezi EU a ASEAN a zvýšila se i úroveň těchto schůzek; vzhledem k tomu, že Vietnam se stal členem Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), v jejímž čele stojí Peking;

F.  vzhledem k tomu, že vztahy EU-ASEAN jsou komplexní a pokrývají širokou řadu odvětví, včetně obchodu a investic, rozvoje, hospodářství a politických otázek; vzhledem k tomu, že akční plán z Bandar Seri Begawanu pro období od roku 2012 byl přijat, aby se posílilo strategické zaměření na regionální spolupráci mezi EU a ASEAN v těchto odvětvích;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o transpacifickém partnerství mezi dvanácti tichomořskými státy, včetně Vietnamu, byla uzavřena dne 5. října 2015, čímž byl vytvořen nový obchodní blok zahrnující 36 % celosvětového HDP, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro světový obchod;

H.  vzhledem k tomu, že za posledních dvacet let Vietnam dosáhl velkého pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí, snižování chudoby, v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, vzdělávání a zdravotní péče;

I.  vzhledem k tomu, že v důsledku politiky doi moi (renovace) a opatření zaměřených na budování tržního hospodářství došlo rovněž k nárůstu rozdílů mezi chudými a bohatými; vzhledem k tomu, že protesty proti zabírání půdy a majetku vládou narůstají; avšak vzhledem k tomu, že celosvětová recese poškodila vietnamský vývoz a v roce 2014 byl růst HDP nejpomalejší od skončení asijské hospodářské krize; vzhledem k tomu, že Vietnam čelí problémům v oblasti pracovní síly, která každoročně roste o více než jeden milion osob;

J.  vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 1 dohody o komplexním partnerství a spolupráci potvrzuje závazek týkající se obecných zásad mezinárodního práva a stanoví, že dodržování demokratických zásad a lidských práv patří k základním prvkům dohody a obě strany jsou povinny usilovat o vysoké standardy právního státu a dodržování základních práv, které tvoří základ vnitřních i mezinárodních politik obou stran; vzhledem k tomu, že i nadále dochází k zatýkání aktivistů v oblasti lidských práv za velmi nejasných okolností, a vzhledem k tomu, že sjezd Komunistické strany Vietnamu, který je naplánován na leden 2016, bude opravdovou zkouškou, pokud jde o skutečné dodržování demokratických zásad ve Vietnamu;

K.  vzhledem k tomu, že omezování svobody projevu online i offline, svobody tisku a sdělovacích prostředků, přístupu k informacím a svobody shromažďování a sdružování i svobody náboženství ve Vietnamu, o němž podal zprávu zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženství a vyznání, vzbuzuje i nadále vážné obavy;

L.  vzhledem k tomu, že Vietnam je pro EU ceněným partnerem v rámci jednání o změně klimatu a zavázal se, že ve srovnání s rokem 2010 sníží emise o 8 až 10 % a sníží spotřebu energie na HDP o 1 a 1,5 % ročně v období do Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v listopadu 2015 v Paříži;

M.  vzhledem k tomu, že řada evropských občanů je vietnamského původu, což vyplývá z historických vazeb, a vzhledem k tomu, že Česká republika uznala své občany vietnamského původu jakožto etnickou menšinu;

N.  vzhledem k tomu, že mezi Čínou a sousedními zeměmi, včetně Vietnamu, se v poslední době vyhrotilo napětí v důsledku jednostranných akcí ve sporných oblastech v Jihočínském moři, které nejsou v souladu s mezinárodním právem; vzhledem k tomu vyostření sporů o území v tomto regionu má dopady na celosvětové otázky a představuje závažnou hrozbu pro mír, bezpečnost, stabilitu a mezinárodní obchod; vzhledem k tomu, že vyřešení této napjaté situace představuje pro EU zásadní strategický zájem, a to s ohledem na zajištění celosvětové bezpečnosti a zabezpečení stability na hlavních námořních trasách v Jihočínském moři, které mají zásadní význam pro obchod EU; vzhledem k tomu, že Vietnam oficiálně podporuje to, že se Filipíny právně podřídily Stálému rozhodčímu soudu v Haagu dne 16. března 2015 na základě Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

O.  vzhledem k tomu, že současně Vietnam posílil strategickou, bezpečnostní a energetickou spolupráci se svými asijskými sousedy a posiluje své dvoustranné vztahy s klíčovými mezinárodními hráči, jako je USA a Rusko, v souvislosti se znovu oživujícím napětím v Jihočínském moři;

P.  vzhledem k tomu, že Vietnam je doposud silně kontaminován výbušnými zbytky z války ve Vietnamu a lidé i životní prostředí stále trpí v důsledku asi 20 000 000 galonů látky Agent Orange (dioxinu), kterými bylo území zamořeno;

1.  vítá uzavření dohody o komplexním partnerství a spolupráci s Vietnamem, která zdůrazňuje zásadní strategický význam, který má Vietnam jakožto stěžejní partner EU v jihovýchodní Asii a v rámci organizace ASEAN; zdůrazňuje, že dohoda definuje budoucí vztahy v široké řadě otázek s cílem dále posilovat spolupráci v oblasti celosvětových i regionálních záležitostí, jako je řádná správa a boj proti korupci a hospodářský a sociální pokrok, přičemž zohledňuje zásadu udržitelného rozvoje, odzbrojování a otázky zbraní masového ničení a boje proti terorismu; vyzývá vlády a parlamenty členských států, aby urychlily ratifikační proces s cílem zajistit rychlý vstup dohody v platnost;

2.  doufá, že jak EU, tak Vietnam budou hospodářsky těžit z ratifikace dohody o komplexním partnerství a spolupráci; zdůrazňuje případný dopad budoucí dohody o obchodu a investicí na tvorbu pracovních míst a snižování chudoby; vítá hospodářské a finanční reformy, které přijaly vietnamské orgány s cílem podpořit další integraci Vietnamu do světového hospodářství, a vyzývá Vietnam, aby v těchto reformách pokračoval; vyzývá vietnamskou vládu a EU, aby pokračovaly ve spolupráci v oblasti hospodářství, obchodu a nových technologií v rámci mnohostranného fóra; vítá skutečnost, že od roku 2010 se vietnamské HDP na obyvatele téměř zdvojnásobilo;

3.  zdůrazňuje význam dohod o komplexním partnerství a spolupráci ve vztazích EU-ASEAN; je přesvědčen, že spolupráci EU-ASEAN by bylo možno posílit v různých oblastech, jako je rozvoj finančního sektoru, transparentnost a makro hospodářské politiky;

4.  vyzývá členské stát, aby v úsilí o dosažení politické soudržnosti v maximální možné míře sjednotily své individuální cíle týkající se jejich vlastní rozvojové spolupráce s cíli stanovenými v komplexní dohodě o partnerství a spolupráci;

5.  vítá okamžité provádění dohody o komplexním partnerství a spolupráci zatímco stále probíhá proces ratifikace, a to v oblasti obchodu, lidských práv, migrace, regionální bezpečnosti, energetiky, vědy a technologie;

6.  zdůrazňuje význam, který má stanovení jednoznačných ukazatelů a závazných lhůt pro provádění komplexní dohody o partnerství a spolupráci;

7.  vítá články obsažené v návrhu dohody o komplexním partnerství a spolupráci, které se týkají společného závazku a spolupráce v oblasti lidských práv; vyjadřuje naději, že vzájemně smluvené dodržování demokratických zásad a lidských práv dále posílí dlouhodobý dialog s vietnamskou vládou týkající se především podpory svobody vyjadřování, shromažďování, sdružování a náboženství, jak stanoví samotná vietnamská ústava v článku 69 a také Evropská úmluva o lidských právech v článcích 9, 10 a 11;

8.  poukazuje na potenciál otevřeného internetu a informačních a komunikačních technologií, který skýtá tvůrčí a stimulující možnosti, pokud jde o budování komunit, občanské společnosti a celosvětový hospodářský, sociální, vědecký, kulturní a politický rozvoj; zdůrazňuje proto význam neomezeného přístupu ke svobodnému a otevřenému internetu, a to z hlediska hospodářského a sociálního i z hlediska lidských práv;

9.  vítá rozhodnutí vietnamských orgánů o uvolnění vízového režimu pro občany pěti evropských zemí a je přesvědčen, že toto rozhodnutí podpoří větší spolupráci v oblasti cestovního ruchu;

10.  vítá, že předseda vlády představil tzv. hlavní plán, na jehož základě budou prováděna doporučení obsažená ve všeobecném pravidelném přezkumu Rady OSN pro lidská práva, a také strategii reforem soudnictví, která by měla být provedena do roku 2020;

11.  vítá navýšení rozpočtu EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci pro Vietnam v období 2014–2020 na 400 milionů EUR; naléhavě vyzývá Komisi, aby investovala do zvýšení viditelnosti činností v EU ve Vietnamu a její podpory této země s cílem maximalizovat strategický potenciál těchto zdrojů;

12.  vybízí EU, aby i nadále pokračovala v podpoře rozvoje kapacity Vietnamu v oblasti dodržování zásad řádné správy a právního státu, a vítá, že se spolupráce EU zaměřuje mimo jiné na reformy státní správy včetně zdanění, což má zásadní význam pro zajištění maximálního využití možností v oblasti vytváření interních příjmů, boje proti daňovým únikům a korupci a v oblasti vědy a technologií, dopravy a městského a územního plánování a rozvoje;

13.  vyzývá Parlament a Komisi, aby v rámci úzkých konzultací posuzovaly veškerá porušení lidských práv s cílem zajistit řádný demokratický dohled nad prováděním dohody o komplexním partnerství a spolupráci; žádá Komisi, aby zajistila, aby byly Evropskému parlamentu souběžně, včas a náležitým způsobem poskytovány příslušné dokumenty;

14.  vyzývá EU a Vietnam, aby společně pracovali na vytvoření nástroje ke sledování vývoje v oblasti lidských práv v souvislosti s jednáními o dohodě o volném obchodu, a to na základě předchozích obchodních dohod EU s třetími zeměmi, které takovýto nástroj zahrnovaly;

15.  všímá si toho, že do budoucí dohody o volném obchodu bude začleněna kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji, závazky k základním pracovním standardům a úmluvám MOP, dodržování základních práv pracujících oběma stranami, závazky, které podpoří zachování a udržitelné řízení přírodních zdrojů, přičemž bude zvláštní pozornost věnována sociální odpovědnosti podniků a spravedlivým a etickým obchodním systémům;

16.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby dostála očekáváním, která nová dohoda vyvolala, a zajistila, aby politiky EU a jejích členských států přispívaly v souvislosti s dohodou o partnerství a spolupráci a dohodou o volném pohybu s Vietnamem k prosazování pokroku v oblasti dodržování lidských práv, právního státu a řádné správy; vyzývá k úsilí v oblasti budování kapacit, aby se podpořilo řešení stížností dotčených jednotlivců a komunit v souvislosti s článkem 35 komplexní dohody o partnerství a spolupráci; vyzývá vietnamskou vládu, aby posílila zapojení občanské společnosti prostřednictvím účasti sdružení a nevládních organizací na politickém, hospodářské a sociálním rozvoji země;

17.  vyzývá vietnamskou vládu, aby dosáhla konkrétního pokroku v provádění doporučení všeobecného pravidelného přezkumu Rady OSN pro lidská práva, přičemž prvním krokem by mělo být vytvoření nezávislého celostátního úřadu pro lidská práva; naléhavě vyzývá Komisi, aby Vietnamu poskytla potřebnou podporu při budování kapacit; vítá financování EU prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a naléhavě vyzývá k pokračování těchto iniciativ, aby se tak podpořilo úsilí vlády:

18.  vyzývá 12. sjezd Komunistické strany Vietnamu, aby v souvislosti s volbami v roce 2016 umožnil větší zapojení občanů do demokratického fungování státu, především tím, že umožní vytvoření opozičních stran, hnutí občanské společnosti a nevládních organizací;

19.  vyjadřuje hluboký nesouhlas s tím, že se podle odhadů v cele smrti nachází více než 500 vězňů; vyzývá vietnamskou vládu, aby vyhlásila okamžité moratorium na popravy a přijala příslušné právní předpisy ke zrušení trestu smrti; oceňuje uvolnění systému, nicméně vyjadřuje politování nad vězněním bojovníků za lidská práva; v této souvislosti vítá to, že je vláda připravena omezit počet trestných činů trestaných smrtí, a vyzývá vládu, aby byla transparentní, pokud jde o to, zda stále probíhají popravy, a v případě, že ano, na základě jakých obvinění;

20.  připomíná význam, který má dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem jakožto klíčový nástroj, který by měl být využíván účinným a pragmatickým způsobem k tomu, aby se Vietnamu poskytla podpora a povzbuzení při provádění nezbytných reforem;

21.  naléhavě vyzývá k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

22.  konstatuje, že oděvní a textilní průmysl, který zaměstnává ve Vietnamu více než 2 miliony pracovníků, je největším vývozním odvětvím Vietnamu, a vyjadřuje obavy nad tím, že pracovníci nemají k dispozici mechanismus na ochranu svých práv; zdůrazňuje pozitivní signál, který by byl vyslán některým aktérům v případě, že by vietnamské orgány ratifikovaly úmluvu č. 87 Mezinárodní organizace práce (MOP) o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a úmluvu č. 98 MOP o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat;

23.  vyzývá orgány, aby se zdržely potlačování pokojného uplatňování práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; v této souvislosti naléhavě vyzývá, aby byla provedena revize trestního zákoníku, především jeho článků 79, 87, 88 a 258; všímá si amnestie, která byla nedávno udělena více než 18 000 vězňům, a vyjadřuje politování nad tím, že se nevztahovala na politické vězně; vyjadřuje i nadále obavy o přibližně 60 vězňů svědomí, včetně ochránců lidských práv, novinářů, blogerů a aktivistů zasazujících se o práva týkající se půdy, pracujících a aktivistů v oblasti životního prostředí, kteří jsou zadržováni ve vietnamských věznicích na základě zjednodušených soudních procesů, které proti nim byly vedeny z různých důvodů, především v souvislosti se svobodou projevu a kvůli zločinům proti státu, a vyzývá k jejich propuštění; vyzývá k reformám systému trestního soudnictví, především trestního řádu včetně ustanovení týkajících se kriminalizace pokojných činností v zájmu národní bezpečnosti; vyzývá orgány, aby zřídily nezávislý systém trestního soudnictví;

24.  vyzývá k dodržování náboženské svobody a k ukončení diskriminace a útlaku etnických a náboženských menšin, včetně obtěžování, sledování, zastrašování, zadržení, domácích vězení, fyzických útoků a zákazu cestování, jejichž obětí jsou křesťané, budhisté a stoupenci Hoa Hoa a Cao Dai, a zejména k ukončení pronásledování neregistrovaných náboženských komunit, jako je Sjednocená buddhistická církev Vietnamu, etnických křesťanských menšin a buddhistické menšiny Khmer Krom; naléhavě vyzývá k provedení reforem ke zlepšení socio-ekonomických podmínek etnických a náboženských menšin; vyzývá k přezkumu právních předpisů, které upravují registraci náboženských skupin; připomíná tragický osud ctihodného Thicha Quanga Doa, 87letého buddhistického disidenta, který je ve svém klášteře již přes 30 let zadržován v domácím vězení, aniž by proti němu bylo vznešeno konkrétní obvinění, a vyzývá k jeho propuštění;

25.  vyzývá k nutné reformě soudního systému, aby se zajistily mezinárodní standardy spravedlivých soudních řízení v souladu s článkem 10 Všeobecné deklarace lidských práv;

26.  vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že Vietnam je jednou ze zemí, odkud pochází nejvíce obětí obchodování s lidmi, a se zprávami o vysokém počtu dětí, které jsou obětí dětské prostituce, obchodu s lidmi nebo špatného zacházení, zejména chlapců, kteří nejsou chráněni zákony proti sexuálnímu zneužívání; naléhavě vyzývá Vietnam, aby vytvořil silné a účinné zákony na ochranu dětí, které ochrání všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví; vyzývá Komisi, aby podpořila Vietnam při posilování jeho kapacit v oblasti migračních politik a boje proti obchodování s lidmi a organizovanému zločinu, a to i v rámci jeho pracovních a migračních politik; vyjadřuje znepokojení v souvislosti se zprávami o zneužívání vietnamských obětí obchodování s lidmi, včetně nezletilých osob, v členských státech; naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby byla v plném rozsahu provedena klíčová ustanovení týkající se ochrany stanovená ve strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi; vybízí vládu Vietnamu a Komisi, aby zvážily vytvoření podvýboru nebo zvláštní pracovní skupiny pro otázku obchodu s lidmi v rámci dohody o komplexním partnerství a spolupráci;

27.  zdůrazňuje socio-ekonomické problémy, kterým Vietnam čelí a které souvisí s mladou populací země a stále silnější vnitřní migrací do měst;

28.  vítá, že byl v roce 2013 přijat novelizovaný zákon o půdě, avšak i nadále vyjadřuje vážné obavy v souvislosti s porušeními pozemkových práv, nucenými vystěhováními a konfiskacemi půdy státem pro účely developerských projektů, které vedou k vyvlastnění majetku stovek tisíců zemědělců; vyzývá vládu, aby přestala zabírat půdu a aby zřídila náležité mechanismy pro vyřizování stížností;

29.  vítá rozsáhle právní závazky, které učinily vietnamské orgány v oblasti podpory rovnosti mužů a žen a boje proti diskriminaci, avšak obává se, že domácí násilí, obchodování se ženami a dětmi, rostoucí problém HIV/AIDS v ženské populaci a porušování sexuálních a reprodukčních práv představují i nadále závažné problémy; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby pokračovala v reformě svého rodinného rejstříku a zrušila diskriminační postupy, které jsou v některých případech důsledkem zvláštností systému „Hộ khẩu“ (rodinný registr), který mnoha rodinám, a zejména dětem, znemožňuje registraci, a tedy i přístup ke vzdělání a sociálním službám;

30.  oceňuje Vietnam za jeho vedoucí úlohu v Asii, pokud jde rozvoj práv osob LGBTI, především nedávno přijatý zákon o sňatcích a rodině, který umožňuje sňatky osob stejného pohlaví;

31.  sdílí obavy vietnamské vlády, že korupce představuje jeden z hlavních problémů Vietnamu; vyzývá k podrobnějšímu prošetření případů, kdy se občané, kteří odsuzují korupci, stávají terčem orgánů; naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby důkladně prošetřily případy zneužití moci vůči novinářům, blogerům a občanům, kteří na korupci upozornili; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že vietnamská vláda využívá svévolně článku 258 trestního zákoníku, který trestá „zneužití demokratických svobod“ tresty až ve výši sedmi let odnětí svobody; poukazuje na to, že jen velmi málo případů korupce bylo navzdory protikorupčnímu zákonu úspěšně stíháno, a apeluje na vietnamskou vládu, aby tento zákon uplatňovala s větší intenzitou;

32.  vyzývá vietnamské orgány, aby provedly intenzivnější protikorupční opatření, která by vyslala pozitivní signál směrem k zahraničním investorům; poukazuje na to, že slabá právní infrastruktura a zkorumpovanost systému znamenají finanční nepředvídatelnost a vážnou překážku pro investice a obchodní operace;

33.  vyzývá Vietnam, aby zajistil, že tarify stanovené jeho ministerstvem financí pro vydávání úředních dokumentů (pasy, víza, rodné listy atd.) byly uplatňovány stejným způsobem pro všechny žadatele a aby tarify konzulárních služeb byly na jednotlivých vietnamských velvyslanectvích viditelně a zřetelně vyznačeny;

34.  vyjadřuje vážné obavy v souvislosti se škodami na životním prostředí ve Vietnamu, především pokud jde o znečištění a neudržitelné těžební činnosti, které ničí celé regiony, vodní cesty, narušují život místních komunit a způsobují odlesňování, a v souvislosti se zahraničními aktivitami vietnamských společností, které přispívají ke zhoršování stavu životního prostředí a podílejí se na zabírání půdy;

35.  naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby na základě jasných, časově vymezených a na výsledky orientovaných cílů zavedla opatření k zajištění účinného prosazování právních předpisů na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti, a to zejména před negativními vlivy odlesňování a těžby surovin; vyzývá Komisi, aby pro tyto účely zajistila nezbytnou podporu budování kapacit;

36.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise pro řeku Mekong nejdříve vedla podrobné konzultace a poté vypracovala komplexní posouzení plánů na budování vodních elektráren na toku řeky Mekong z hlediska jejich dopadu na životní prostředí, rybolov a obživu obyvatel, a to i v přeshraničním měřítku;

37.  bere na vědomí, že ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí přijalo strategii pro přizpůsobení se změně klimatu; vítá, že se země zapojila do rozvoje energie z biomasy a solární energie, a rovněž vítá, že se balíček pomoci EU (2014–2020) silně zaměřuje na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů;

38.  s ohledem na zdravotní a environmentální dědictví války ve Vietnamu vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost vytvoření fondu podpory pro oběti války a válečné veterány a aby zintenzívnily svá opatření a vyslaly v jejich rámci speciální mise zaměřené na odstraňování nebezpečných látek a min na příslušná území, jelikož jejich kontaminace a zaminování si stále, i po čtyřiceti letech od ukončení konfliktu, na svědomí další oběti;

39.  vyzývá vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí vybudovat a provozovat v provincii Ninh první vietnamskou jadernou elektrárnu;

40.  vítá, že Vietnam přijal konkrétní opatření zaměřená na rozvoj znalostí a výzkumu v oblasti vědy a technologií, na odstranění nedostatků ve vyšším vzdělávání a na přilákání Vietnamců žijících za mořem, jakož i opatření v zájmu spolupráce s evropskými a americkými akademickými institucemi, kterou se má tento proces podpořit;

41.  vyzývá Čínu a dotčené sousední země včetně Vietnamu, aby zintenzivnily úsilí o zmírnění napětí ve sporných oblastech v Jihočínském moři; domnívá se, že tato situace ohrožuje důležité zájmy EU v tomto regionu, a to i v souvislosti s celosvětovou bezpečností a volným pohybem na hlavních námořních trasách, které mají zásadní význam pro obchod EU; zdůrazňuje nutnost řešit spory mírovou cestou, budováním důvěry a v rámci dvoustranných a regionálních diskusí a v souladu s mezinárodním právem, včetně mořského práva, a s pomocí nezávislých mezinárodních zprostředkovatelů, např. v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu; připomíná význam společného hledání řešení, na němž se budou podílet všechny strany; naléhavě vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby situaci aktivně monitorovaly a podporovaly řešení sporu v souladu s mezinárodním právem; vítá společné prohlášení čínských a vietnamských představitelů z dubna 2015, v němž přislíbili, že budou usilovat o mírové řešení těchto sporů týkajících se ostrovů;

42.  oceňuje úlohu sdružení ASEAN, které usiluje o mírové zvládání sporů, a to zejména na základě vytvoření regionálního kodexu chování;

43.  vyzývá k posílení parlamentní spolupráce a úlohy Parlamentu a meziparlamentních jednání jakožto prostředku kontroly nad prováděním dohody o komplexním partnerství a spolupráci;

44.  domnívá se, že dohoda o komplexním partnerství a spolupráci s Vietnamem je pro EU příležitostí k posílení její pozice v Asii a k získání významnější úlohy v tomto regionu; zdůrazňuje, že tato dohoda představuje pro EU rovněž možnost, jak prosazovat své cíle v oblasti budování míru, právního státu, demokracie a lidských práv, námořní bezpečnosti a sdílení zdrojů;

45.  vyzývá ke zřízení mechanismu pro pravidelnou komunikaci či komunikačního fóra mezi ESVČ a Parlamentem s cílem zajistit transparentnost a umožnit Parlamentu monitorovat naplňování cílů dohody o partnerství a spolupráci; trvá na tom, že by v rámci tohoto mechanismu:

–  měl být Parlament informován o cílech, o jejichž splnění se usiluje prostřednictvím opatření a postojů EU, a o všech otázkách spojených s Vietnamem;

–  měl být Parlament informován o hodnocení výsledků opatření přijatých EU a Vietnamem, s důrazem na vývoj situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu ve Vietnamu, především prostřednictvím:

–  zpřístupnění příslušných interních dokumentů ESVČ za použití náležitých postupů v oblasti důvěrnosti;

–  statusu pozorovatele, který by byl Parlamentu udělen v případě informativních schůzek pořádaných před schůzemi společného výboru pro spolupráci, a přístupu k dokumentům poskytovaným Radě a Komisi;

–  zapojením občanské společnosti do přípravy těchto informací a hodnocení situace;

46.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Vietnamu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

Úř. věst. L 136, 7.6.1996, s. 28.

(2)

Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 31.

(4)

Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 413.

(5)

Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 58.

(6)

Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 76.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0189.

(8)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0022.

(9)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0458.

(10)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(11)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.

(12)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0288.

Právní upozornění - Ochrana soukromí