Διαδικασία : 2015/2096(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0342/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0342/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0468

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 211kWORD 147k
24.11.2015
PE 560.909v02-00 A8-0342/2015

που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05432/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (18204/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Βιετνάμ και της ΕΕ (τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), που συνάφθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 1990,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ (ΣΠΣ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1986(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2015, ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν καταλήξει σε μια σφαιρική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση από τις 26 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο σύστασης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Emily O’Reilly, της 26ης Μαρτίου 2015, που καλεί την Επιτροπή να προβεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε αξιολόγηση του αντικτύπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ΣΕΣ με το Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 της ΕΕ για το Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ξεκίνησε το 2003, και τον τέταρτο γύρο του ενισχυμένου διαλόγου ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το Βιετνάμ όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1980, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϋλάνδης – χωρών μελών της Ένωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας(2), και το πρωτόκολλο για την επέκταση και προς τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των χωρών μελών του ASEAN που υπεγράφη την 14η Φεβρουαρίου 1997(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 18ης Μαΐου 2015 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό»,

–  έχοντας υπόψη τη 10η ευρασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM), που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 16-17 Οκτωβρίου 2014, και την προσεχή σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στην Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας το 2016,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Βιετνάμ η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Νοτιοανατολική Ασία τον Οκτώβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΚ-Βιετνάμ στο Ανόι, στις 30 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso στο Βιετνάμ, τον Αύγουστο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Βιετνάμ, Nguyen Tan Dung, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την 22η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας ASEAN-ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Τζακάρτα στις 5 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ(4), της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ(5), της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Λάος και το Βιετνάμ(6), της 18ης Απριλίου 2013 για το Βιετνάμ, ειδικότερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης(7), της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN(8), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες»(12),

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση του Βιετνάμ ως πλήρους μέλους στον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στις 28 Ιουλίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την ιδιότητα του Βιετνάμ ως ιδρυτικού μέλους της Επιτροπής Ποταμού Μεκόνγκ, που δημιουργήθηκε στις 5 Απριλίου 1995 με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης απορροής του ποταμού Μεκόνγκ,

–  έχοντας υπόψη την 26η σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 14η σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία (Διάλογος του Σάνγκρι-Λα, του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών), που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη βασική δήλωση του Ανόι (HCS), την εθνική στρατηγική του Βιετνάμ για την εφαρμογή της δήλωσης του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας σχετικά με την καθολική περιοδική εξέταση (ΚΠΕ) για το Βιετνάμ της 9ης Οκτωβρίου 2009 καθώς και τις συστάσεις της δεύτερης έκθεσης ΚΠΕ για το Βιετνάμ στο πλαίσιο της 26ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Ιουνίου 2014, καθώς και την ιδιότητα του Βιετνάμ ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2014-2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επικύρωση από το Βιετνάμ της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως επίσης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή της πίστης, τον Ιούλιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη φετινή, 40ή επέτειο από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0342/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη σύναψη των σχέσεων ΕΕ-Βιετνάμ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις αυτές έχουν επεκταθεί ταχέως πέρα από τις εμπορικές συναλλαγές και την παροχή βοήθειας, αποκτώντας πληρέστερη μορφή,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύγχρονης, ευρείας και αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης, βασισμένης σε κοινά συμφέροντα και αρχές όπως η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Βιετνάμ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ΕΑΒ στο Βιετνάμ, και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αυξηθεί για τον σκοπό αυτό κατά 30% φθάνοντας τα 400 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ ανακοίνωσαν την άρση των απαγορεύσεων στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε 45 τομείς και θέσπισαν μέτρα με σκοπό τη χαλάρωση των ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις στη χώρα, προκειμένου να διατηρηθούν οι ξένες επενδύσεις,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες το Βιετνάμ υιοθετεί σταθερά μια σαφώς φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση και ότι συνεργάστηκε ενεργά με την ΕΕ ως η χώρα ASEAN που είχε την ευθύνη του συντονισμού των σχέσεων διαλόγου ASEAN-ΕΕ την περίοδο 2012-2015 και ως η φιλοξενούσα χώρα της 132ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Ανόι από την 28η Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα στο οποίο το Βιετνάμ είχε αναλάβει τον συντονισμό χαρακτηρίστηκε από σημαντική άνοδο στον αριθμό και το επίπεδο των συνεδριάσεων μεταξύ ΕΕ και ASEAN, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει υπαχθεί στο σχέδιο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών (AIIB), που προωθεί το Πεκίνο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ASEAN είναι εκτεταμένες και καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της οικονομίας και των πολιτικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, του 2012, υιοθετήθηκε με στόχο τη στρατηγικότερη εστίαση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ASEAN στους συγκεκριμένους τομείς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τη Σύμπραξη Χωρών του Ειρηνικού (TPP), μεταξύ δώδεκα κρατών του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, οριστικοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015, δημιουργώντας έναν νέο εμπορικό συνασπισμό που καλύπτει το 36% του παγκόσμιου ΑΕΠ και θα έχει ευρείες συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες το Βιετνάμ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των ΑΣΧ, στη μείωση της φτώχειας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική ασφάλεια, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της μεταρρυθμιστικής πολιτικής «doi moi» και τα βήματα που έχουν γίνει προς την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς έχουν επίσης συμβάλει στη διεύρυνση του χάσματος της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες για τις εκτάσεις γης και τα ακίνητα που κατάσχονται από την κυβέρνηση έχουν ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η παγκόσμια ύφεση έπληξε τις βιετναμέζικες εξαγωγές και ότι το 2014 καταγράφηκε ένας από τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ από το τέλος της ασιατικής οικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός εργατικού δυναμικού που αυξάνεται κατά πάνω από ένα εκατομμύριο ετησίως,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και προβλέπει ότι «ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων» αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας, που χαρακτηρίζει τη εσωτερική και διεθνή πολιτική και των δύο μερών, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι συνεχίζονται οι συλλήψεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτω από αδιαφανείς συνθήκες, και ότι το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2016, θα αποτελέσει ουσιαστική δοκιμή του σεβασμού που τρέφει το Βιετνάμ για τις δημοκρατικές αρχές,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί που υφίστανται στο Βιετνάμ όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός κυβερνοχώρου, την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και την ελευθερία θρησκεύματος ή πίστης παραμένουν, σύμφωνα με τις εκθέσεις αναφορές του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πίστης, παραμένει σημαντικό στοιχείο προβληματισμού,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί πολύτιμο εταίρο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 8-10% σε σύγκριση με το 2010 και την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 1-1,5% ετησίως, ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες είναι βιετναμέζικης καταγωγής λόγω ιστορικών δεσμών, και ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας έχει αναγνωρίσει τους βιετναμέζικης καταγωγής πολίτες της ως εθνοτική μειονότητα,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών χωρών της στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, ως αποτέλεσμα μονομερών ενεργειών σε διαμφισβητούμενες περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα, που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των εδαφικών διαφορών στην περιοχή έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες υποθέσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το διεθνές εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση των εντάσεων αυτών αποτελεί μείζον στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ, τόσο για τη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας όσο και την εξασφάλιση της σταθερότητας στις μείζονες θαλάσσιες αρτηρίες στη Νότιας Σινική Θάλασσα, που είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ υποστηρίζει επίσημα τις νομικές προτάσεις που κατέθεσαν οι Φιλιππίνες στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA) στη Χάγη, στις 16 Μαρτίου 2015, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ ενίσχυσε παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία του σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας με τις γειτονικές του χώρες στην Ασία, καθώς και τους διμερείς δεσμούς του με βασικούς διεθνείς παράγοντες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, λόγω των αναζωπυρούμενων εντάσεων στη Νότια Σινική Θάλασσα,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να είναι μολυσμένο από τα κατάλοιπα των βομβαρδισμών του πολέμου του Βιετνάμ, και ότι άνθρωποι και φύση συνεχίζουν να υποφέρουν από τα αποτελέσματα των ψεκασμών με περίπου 20 εκατομμύρια γαλόνια Agent Orange (διοξίνης),

1.  επικροτεί τη σύναψη της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας τη μείζονα στρατηγική σημασία που έχει το Βιετνάμ ως καθοριστικός εταίρος της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και στον ASEAN, τονίζει ότι η συμφωνία καθορίζει τις μελλοντικές σχέσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, όπως η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος με τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, ο αφοπλισμός και τα όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ·

2.  πιστεύει ότι τόσο η ΕΕ όσο και το Βιετνάμ θα επωφεληθούν οικονομικά από την επικύρωση της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· τονίζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο μιας μελλοντικής συμφωνίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, στη δημιουργία απασχόλησης και στη μείωση της φτώχειας· επικροτεί τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν οι βιετναμέζικες αρχές προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση του Βιετνάμ στην παγκόσμια οικονομία, και καλεί το Βιετνάμ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές· ζητεί από την Κυβέρνηση του Βιετνάμ και από την ΕΕ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στα πολυμερή φόρουμ σε θέματα οικονομίας, εμπορίου και νέων τεχνολογιών· χαιρετίζει τον διπλασιασμό σχεδόν του ΑΕΠ του Βιετνάμ σε σχέση με το 2010·

3.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών συνολικών εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας στις σχέσεις ΕΕ-ASEAN· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-ASEAN μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, η διαφάνεια και ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια επίτευξης πολιτικής συνοχής, να εναρμονίσουν τους επιμέρους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας τους όσο το δυνατόν περισσότερο με τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

5.  επικροτεί την έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ενώ η διαδικασία επικύρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, στους τομείς του εμπορίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της περιφερειακής ασφάλειας, της ενέργειας, της επιστήμης και της τεχνολογίας·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφή σημεία αναφοράς και δεσμευτικές προθεσμίες για την εφαρμογή της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

7.  επικροτεί τα άρθρα της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που αναφέρονται στην κοινή δέσμευση και συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ευελπιστεί ότι ο αμοιβαίος σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προαγάγουν περαιτέρω τον μακροχρόνιο διάλογο με την κυβέρνηση του Βιετνάμ για την προώθηση, μεταξύ άλλων, των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, και της θρησκείας, όπως παγιώνονται στο άρθρο 69 του Συντάγματος του Βιετνάμ και στα άρθρα 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

8.  τονίζει τις υποβοηθητικές, δημιουργικές και καταλυτικές δυνατότητες του ανοιχτού διαδικτύου και των ΤΠΕ για την ενίσχυση των κοινοτήτων, την κοινωνία των πολιτών και την παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη· δίνει συνεπώς έμφαση στη σημασία της απεριόριστης πρόσβασης στο δωρεάν και ανοιχτό διαδίκτυο, τόσο από οικονομική και κοινωνική σκοπιά όσο και από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επικροτεί την απόφαση των αρχών του Βιετνάμ να καταργήσουν το καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες πέντε ευρωπαϊκών χωρών, και πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού·

10.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την ανακοίνωση ενός «γενικού σχεδίου» από τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, για την υλοποίηση των συστάσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2020·

11.  επικροτεί την αύξηση του προϋπολογισμού ΕΑΒ της ΕΕ για το Βιετνάμ στα 400 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στην αύξηση της προβολής των δραστηριοτήτων και της στήριξης της ΕΕ στο Βιετνάμ, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι στρατηγικές δυνατότητες αυτών των πόρων·

12.  ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη ικανότητας στο Βιετνάμ για την προώθηση του σεβασμού της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και επικροτεί την εστίαση της συνεργασίας της ΕΕ στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων στον φορολογικό τομέα, που έχουν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων παραγωγής εσωτερικών εσόδων και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς·

13.  καλεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογούν σε στενή διαβούλευση μεταξύ τους κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δέουσα δημοκρατική εποπτεία στην εφαρμογή της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Κοινοβούλιο·

14.  καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να εργαστούν για τη δημιουργία ενός μέσου παρακολούθησης των εξελίξεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ, με βάση προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, που περιλάμβαναν τέτοιο μέσο·

15.  επικροτεί τη συμπερίληψη στη μελλοντική ΣΕΣ ενός κεφαλαίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και δεσμεύσεων ως τα βασικά εργασιακά πρότυπα και τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και από τις δύο πλευρές, που θα υποστηρίξουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στα θεμιτά και δεοντολογικά συστήματα συναλλαγών·

16.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που θέτει η νέα συμφωνία και να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΣΕΣΣ και της μελλοντικής ΣΕΣ με το Βιετνάμ συμβάλλουν στην προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση του χειρισμού των καταγγελιών που υποβάλλουν θιγόμενα φυσικά πρόσωπα και κοινότητες στο πλαίσιο του άρθρου 35 της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να ενισχύσει τη δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συμμετοχής συλλογικών φορέων και ΜΚΟ στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας·

17.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων της ΚΠΕ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στο Βιετνάμ την απαιτούμενη στήριξη για την ανάπτυξη ικανότητας στον συγκεκριμένο τομέα· επικροτεί τη χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ζητεί να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης·

18.  καλεί το 12ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, εν όψει των εκλογών του 2016, να προαγάγει την ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους, επιτρέποντας ιδίως τη δημιουργία αντιπολιτευόμενων κομμάτων, κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ·

19.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 500 κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή θανάτου και πρόκειται να εκτελεστούν· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να προχωρήσει στην άμεση αναστολή των εκτελέσεων και να λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, και επικροτεί μεν τα ανοίγματα που έχουν γίνει στο σύστημα, αλλά εκφράζει παράλληλα την αποδοκιμασία του για την κράτηση ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί εν προκειμένω την προθυμία της κυβέρνησης να μειώσει τον αριθμό των εγκλημάτων που επισύρουν ποινή θανάτου, και την καλεί να δηλώσει ξεκάθαρα εάν και βάσει ποιων κατηγοριών εξακολουθούν ενδεχομένως να πραγματοποιούνται εκτελέσεις·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία του διαλόγου ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασικού μέσου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποδοτικό και ρεαλιστικό τρόπο για την υποστήριξη και ενθάρρυνση του Βιετνάμ όσον αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

21.  ζητεί την άμεση επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

22.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, που απασχολεί πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός τομέας του Βιετνάμ, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν μηχανισμούς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι θα αποτελούσε θετικό μήνυμα η επικύρωση από τις βιετναμέζικες αρχές, της Σύμβασης αριθ. 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, και της Σύμβασης αριθ. 98, περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως·

23.  καλεί τις αρχές να μην καταστέλλουν την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, και ιδίως των άρθρων 79, 87, 88 και 258· επισημαίνει την αμνηστία που χορηγήθηκε πρόσφατα σε πάνω από 18.000 κρατουμένους, και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι· παραμένει ανήσυχο για το γεγονός ότι περίπου 60 κρατούμενοι για λόγους συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, καθώς και ακτιβιστών για τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας κρατούνται στις φυλακές του Βιετνάμ μετά από καταδίκες με συνοπτικές διαδικασίες για διάφορα αδικήματα, ιδίως σε σχέση με την ελευθερία του λόγου και με εγκλήματα κατά του κράτους, και ζητεί την απελευθέρωσή τους· ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, και ειδικότερα του κώδικα ποινικής δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που ποινικοποιούν τις ειρηνικές δραστηριότητες για λόγους εθνικής ασφάλειας· καλεί τις αρχές να θεσπίσουν ένα ανεξάρτητο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης·

24.  ζητεί τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και την κατάργηση των διακρίσεων και της καταπίεσης κατά των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως οι παρενοχλήσεις, οι παρακολουθήσεις, οι ενέργειες εκφοβισμού, οι κρατήσεις, οι κατ’ οίκον περιορισμοί, η σωματική βία και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Βουδιστές, τους Χόα Χάο και τους Κάο Ντάι, και ιδιαίτερα στη δίωξη θρησκευτικών κοινοτήτων όπως η Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ, οι χριστιανικοί Μοντανιάρ και οι βουδιστές Χμερ Κρομ· ζητεί την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την καταχώρηση των θρησκευτικών ομάδων· υπενθυμίζει την τραγική μοίρα του σεβασμιότατου Thich Quang Do, ενός 87χρονου βουδιστή αντιφρονούντα, ο οποίος βρίσκεται υπό περιορισμό στο μοναστήρι του, χωρίς κατηγορία, για πάνω από 30 χρόνια, και απευθύνει εκ νέου έκκληση για την απελευθέρωσή του·

25.  ζητεί την άμεση μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα περί δίκαιης δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι ένα από τα κράτη από τα οποία προέρχονται τα περισσότερα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τις καταγγελίες ότι πάρα πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια που δεν προστατεύονται από τον νόμο κατά της ασέλγειας, πέφτουν θύματα παιδικής πορνείας, εμπορίας ή κακομεταχείρισης· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να αναπτύξει ισχυρούς και αποτελεσματικούς νόμους για την προστασία των παιδιών, που να προστατεύουν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του φύλου τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το Βιετνάμ στην ενίσχυση των ικανοτήτων του στον τομέα των μεταναστευτικών πολιτικών και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εργασιακής και μεταναστευτικής πολιτικής του· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με τους βιετναμέζους και τις βιετναμέζες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επειγόντως την πλήρη εφαρμογή των βασικών μέτρων προστασίας που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης υποεπιτροπής ή ειδικής ομάδας εργασίας για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

27.  τονίζει τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Βιετνάμ με τον νεανικό του πληθυσμό και την αυξανόμενη εσωτερική μετανάστευση στις πόλεις·

28.  επικροτεί την έγκριση της τροποποιημένης νομοθεσίας περί εγγείου ιδιοκτησίας του 2013, εξακολουθεί όμως να προβληματίζεται σοβαρά για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων γης, τους εκτοπισμούς και τις κατασχέσεις γης από το κράτος για αναπτυξιακά σχέδια, που έχουν ως αποτέλεσμα την αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες· απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να σταματήσει την αρπαγή γης και να συστήσει κατάλληλους μηχανισμούς καταγγελιών·

29.  επικροτεί τις εκτενείς νομικές δεσμεύσεις των βιετναμέζικων αρχών όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, εκφράζει όμως την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία, η εμπορία γυναικών και παιδιών, η ολοένα και συχνότερη προσβολή των γυναικών από HIV/AIDS και οι παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων παραμένουν σημαντικά προβλήματα· καλεί τη βιετναμέζικη κυβέρνηση να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος ληξιαρχικής καταγραφής και να θέσει τέρμα στις πρακτικές διακρίσεων που προκύπτουν ενίοτε από τις ιδιομορφίες του «Hộ khẩu» (οικογενειακό μητρώο), που εμποδίζουν την εγγραφή πολλών οικογενειών, και ιδίως παιδιών, ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

30.  συγχαίρει το Βιετνάμ για τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει στην Ασία υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, και ιδίως για τον πρόσφατο νόμο περί γάμου και οικογένειας, που επιτρέπει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου·

31.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της βιετναμέζικης κυβέρνησης, ότι η αύξηση της διαφθοράς αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της χώρας· ζητεί να εξετάζονται προσεκτικότερα οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στοχοποιούνται από τις αρχές πολίτες που καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διερευνήσουν διεξοδικά τις αυθαίρετες διώξεις κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων και καταγγελτών· αποδοκιμάζει επίσης την καταχρηστική εφαρμογή από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση, του άρθρου 258 του ποινικού κώδικα σχετικά με την «κατάχρηση δημοκρατικών ελευθεριών» –που επισύρει ποινή φυλάκισης έως επτά ετών· σημειώνει ότι μόνο πολύ λίγες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με επιτυχία, παρά τον νόμο κατά της διαφθοράς, και καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει την εφαρμογή του·

32.  καλεί τις βιετναμέζικες αρχές να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές· επισημαίνει ότι οι ελλιπείς νομικές υποδομές και το σύστημα της διαφθοράς οδηγούν σε χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα και θέτουν σοβαρό εμπόδιο για τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες·

33.  καλεί το Βιετνάμ να εξασφαλίσει ότι τα τέλη που έχουν καθοριστεί από το βιετναμέζικο Υπουργείο Οικονομικών για τη χορήγηση επισήμων εγγράφων (διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά γέννησης, κ.λπ.) είναι ίδια για όλους, και ότι τα ακριβή προξενικά τέλη κοινοποιούνται εμφανώς και ευδιάκριτα στις πρεσβείες του Βιετνάμ·

34.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την περιβαλλοντική βλάβη στο Βιετνάμ, και ιδίως τη ρύπανση, τις μη βιώσιμες εξορυκτικές δραστηριότητες που καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές, τις πλωτές μεταφορές και τη διατάραξη του τρόπου ζωής τοπικών κοινοτήτων, καθώς και για τις δραστηριότητες βιετναμέζικων εταιρειών στο εξωτερικό, που συντελούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αρπαγή γης·

35.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να θεσπίσει μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ιδίως από τις αρνητικές συνέπειες της αποδάσωσης και της εξαγωγής πρώτων υλών, με σαφείς, χρονικά δεσμευτικούς και βασισμένους σε αποτελέσματα στόχους σε καθέναν από τους ανωτέρω τομείς· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στο Βιετνάμ την απαιτούμενη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα·

36.  τονίζει ότι η επιτροπή του ποταμού Μεκόνγκ απαιτείται να προβεί σε διεξοδικές διαβουλεύσεις και να διεξαγάγει πλήρεις εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την αλιεία και τις περιουσίες, και του διασυνοριακού αντικτύπου, πριν προχωρήσει στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων στο κύριο ρεύμα του ποταμού Μεκόνγκ·

37.  επισημαίνει ότι το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει υιοθετήσει μια στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· επισημαίνει ότι η χώρα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη βιομάζας και ηλιακής ενέργειας, και επικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση της δέσμης ενισχύσεων της ΕΕ (2014-2020) στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένων των επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ στην υγεία και το περιβάλλον, να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ταμείου στήριξης των θυμάτων και των βετεράνων του πολέμου, και να εντείνουν τη δράση τους με την οργάνωση αποστολών ειδικευμένου προσωπικού για την απορρύπανση από επιβλαβείς ουσίες και την άρση των ναρκοπεδίων που εξακολουθούν ακόμα και τώρα να προκαλούν θύματα, 40 έτη από το τέλος των συγκρούσεων·

39.  καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία την πρώτη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ninh·

40.  επικροτεί το γεγονός ότι το Βιετνάμ έχει λάβει ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στην επιστήμη και την τεχνολογία, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στην ανώτατη εκπαίδευση, για την προσέλκυση Βιετναμέζων που ζουν στο εξωτερικό και για τη συνεργασία με ευρωπαϊκά και αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με σκοπό την προώθηση αυτής της διαδικασίας·

41.  καλεί την Κίνα και τις ενδιαφερόμενες γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, να εντείνουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο υπονόμευσης σημαντικών συμφερόντων της ΕΕ στην περιοχή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παγκόσμια ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στις κύριες εμπορικές οδούς, που έχει ζωτική σημασία για τις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για ειρηνική επίλυση των διαφορών, με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με διάλογο σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο, και στη βάση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας και της διαιτησίας από αμερόληπτους διεθνείς οργανισμούς όπως η UNCLOS· υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης συνεργατικών λύσεων με τη συμμετοχή όλων των μερών· καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση και να υποστηρίξουν την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επικροτεί την κοινή δήλωση των ηγετών της Κίνας και του Βιετνάμ τον Απρίλιο του 2015, με την οποία οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν την ειρηνική επίλυση των νησιωτικών διαφορών τους·

42.  επικροτεί τον ρόλο που παίζει ο ASEAN στην ειρηνική διαχείριση των διαφορών, ιδίως με την προώθηση της κατάρτισης ενός περιφερειακού κώδικα δεοντολογίας·

43.  ζητεί την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και του ρόλου του Κοινοβουλίου και των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ως μέσων παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

44.  θεωρεί τη συμφωνία συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ ως μια ευκαιρία για να ενισχύσει η ΕΕ τη θέση της στην Ασία και να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία για να προαγάγει η ΕΕ τους στόχους της για την ειρήνη, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινοχρησία των πόρων·

45.  ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού τακτικής επικοινωνίας ή φόρουμ μεταξύ της ΕΥΕΔ και του Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια και να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επιμένει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

–  πληροφόρηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τους στόχους που επιδιώκονται με τις ενέργειες και τις θέσεις της ΕΕ, και σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Βιετνάμ·

–  πληροφόρηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών που αναλαμβάνονται από την ΕΕ και το Βιετνάμ, ιδίως σε σχέση με την εξέλιξη της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και το κράτος δικαίου στη χώρα, ιδίως μέσω:

–  της παροχής πρόσβασης, τηρουμένων των κατάλληλων διαδικασιών εμπιστευτικότητας, στα σχετικά εσωτερικά έγγραφα της ΕΥΕΔ·

–  της χορήγησης καθεστώτος παρατηρητή στο Κοινοβούλιο στις ενημερωτικές συναντήσεις πριν από τις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας, καθώς και πρόσβασης στα έγγραφα που διατίθενται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή·

–  της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην ετοιμασία της σχετικής ενημέρωσης και στην εκτίμηση της κατάστασης·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του Βιετνάμ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Мария Габриел, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Светослав Христов Малинов, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

ΕΕ L 136, 7.6.1996, σ. 28

(2)

ΕΕ L 144 , 10.6.2009, σ. 1

(3)

ΕΕ L 117, 5.5.1999, σ. 31

(4)

ΕΕ C 175 E, 10.7.2008, σ. 413

(5)

ΕΕ C 15 E, 21.1.2010, σ. 58

(6)

ΕΕ C 285 E, 21.10.2010, σ. 76

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0189

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0022

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0458

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2015)0288

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου