Postup : 2015/2096(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0342/2015

Predkladané texty :

A8-0342/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0468

SPRÁVA     
PDF 186kWORD 136k
24.11.2015
PE 560.909v02-00 A8-0342/2015

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05432/2015),

–  so zreteľom na návrh Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (18204/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 207 a 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

–  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Vietnamom a EÚ (v čase Európskych spoločenstiev), ktoré boli nadviazané 22. októbra 1990,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 1986(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. augusta 2015 o tom, že EÚ a Vietnam dosiahli dohodu o komplexnej dohode o voľnom obchode, o ktorej sa rokovalo od 26. júna 2012,

–  so zreteľom na návrh odporúčania ombudsmanky EÚ Emily O’Reillyovej z 26. marca 2015, v ktorom vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu uskutočnila hodnotenie vplyvu na ľudské práva v kontexte pripravovanej dohody o voľnom obchode s Vietnamom,

–  so zreteľom na viacročný orientačný program Európskej únie pre Vietnam na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý sa začal v roku 2003, a na 4. kolo posilneného dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom, ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve s Vietnamom v súvislosti s akčným plánom na vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), ktoré sa začali v novembri 2010,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1440/80 z 30. mája 1980 o uzatvorení dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom a Thajskom – členskými krajinami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie(2) – a Protokol o rozšírení Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a členskými štátmi ASEAN o Vietnamskú socialistickú republiku, podpísaný 14. februára 1997(3),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade z 18. mája 2015 s názvom EÚ a ASEAN: partnerstvo so strategickým zámerom,

–  so zreteľom na 10. samit ASEM, ktorý sa konal 16. – 17. októbra 2014 v Miláne, a ďalší samit, ktorý sa bude konať v Ulánbátare (Mongolsko) v roku 2016;

–  so zreteľom na návštevu delegácie Parlamentu pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou vo Vietname v októbri 2013,

–  so zreteľom na medziparlamentnú schôdzu EP – Vietnam, ktorá sa konala 30. októbra 2013 v Hanoji,

–  so zreteľom na návštevu predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa vo Vietname v auguste 2014,

–  so zreteľom na návštevu predsedu vlády Vietnamu Nguyena Tana Dunga v Európskej únii v októbri 2014,

–  so zreteľom na 22. schôdzu spoločného výboru pre spoluprácu ASEAN – EÚ, ktorá sa konala 5. februára 2015 v Jakarte,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o Vietname, najmä na uznesenie z 12. júla 2007 o ľudských právach vo Vietname(4), z 22. októbra 2008 o demokracii, ľudských právach a novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom(5), z 26. novembra 2009 o situácii v Laose a vo Vietname(6), z 18. apríla 2013 o Vietname, a najmä slobode prejavu(7), z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(8) a zo 17. apríla 2014 o súčasnom stave rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete(11),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúcich sa slobody prejavu online a offline, ktoré Rada EÚ pre zahraničné veci prijala 12. mája 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách(12),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Vietnam sa 28. júla 1995 stal riadnym členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Vietnam je zakladajúcim členom Komisie pre rieku Mekong (Mekong River Commission), ktorá bola založená 5. apríla 1995 na posilnenie spolupráce v záujme udržateľného rozvoja povodia rieky Mekong,

–  so zreteľom na 26. samit Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa konal 26. – 28. apríla 2015 v Kuala Lumpure a Langkawi v Malajzii,

–  so zreteľom na 14. samit o bezpečnosti v Ázii (dialóg IISS Shangri-La), ktorý sa konal 29. – 31. mája 2015 v Singapure,

–  so zreteľom na Hanojské základné vyhlásenie, národnú stratégiu Vietnamu na realizáciu Parížskej deklarácie o účinnosti pomoci,

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny pre všeobecné pravidelné preskúmanie z 9. októbra 2009 o Vietname, ako aj na odporúčania druhej správy zo všeobecného pravidelného preskúmania o Vietname na 26. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva z 20. júna 2014 a na členstvo Vietnamu v Rade OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2014 – 2016,

–  so zreteľom na nedávnu ratifikáciu Vietnamom, pokiaľ ide o Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj na dlho očakávanú návštevu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery v júli 2014,

–  so zreteľom na tohtoročné pripomenutie si konca vietnamskej vojny (pred 40 rokmi),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0342/2015),

A.  keďže rok 2015 je 25. výročím vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; keďže tieto vzťahy sa rýchlo rozšírili z oblasti obchodu a pomoci na komplexnejší vzťah;

B.  keďže cieľom komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci je vytvoriť moderné, široko koncipované a vzájomne výhodné partnerstvo založené na spoločných záujmoch a zásadách ako rovnosť, vzájomný rešpekt, právny štát a ľudské práva;

C.  keďže EÚ je najväčším vývozným trhom Vietnamu; keďže EÚ je spolu so svojimi členskými štátmi najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci pre Vietnam a rozpočet EÚ na tento účel sa v rokoch 2014 – 2020 zvýši o 30 % na 400 miliónov EUR;

D.  keďže vietnamské orgány ohlásili zrušenie zákazu priamych zahraničných investícií v 45 sektoroch a prijali opatrenia na zmiernenie právnych predpisov týkajúcich sa podnikania v krajine s cieľom podporiť zahraničné investície;

E.  keďže Vietnam v posledných desaťročiach systematicky zastával výrazne proeurópsky postoj a aktívne spolupracuje s EÚ ako koordinátor krajín ASEAN pre vzťahy v rámci dialógu ASEAN – EÚ v rokoch 2012 – 2015 a ako hostiteľ 132. zhromaždenia Medziparlamentnej únie (IPU), ktoré sa konalo od 28. marca do 1. apríla 2015 v Hanoji; keďže počas jeho úlohy koordinátora došlo k výraznému zvýšeniu počtu a úrovne stretnutí medzi EÚ a združením ASEAN; keďže Vietnam sa stal členom Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), ktorú vedie Peking;

F.  keďže vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN sú komplexné a pokrývajú široké spektrum sektorov vrátane obchodu a investícií, rozvoja a hospodárskych a politických vecí; keďže akčný plán z Bandar Seri Begawanu z roku 2012 bol prijatý, aby sa regionálna spolupráca medzi EÚ a združením ASEAN v týchto sektoroch zameriavala strategickejšie;

G.  keďže o dohoda o Transpacifickom partnerstve (Trans-Pacific Partnership – TPP) medzi dvanástimi krajinami Tichomoria vrátane Vietnamu bola dokončená 5. októbra 2015 a vytvorila nový obchodný blok, ktorý zahŕňa 36 % celosvetového HDP a ktorý by mohol mať ďalekosiahle účinky na svetový obchod;

H.  keďže Vietnam dosiahol v posledných dvoch desaťročiach veľký pokrok v oblasti plnenia miléniových rozvojových cieľov, znižovania chudoby, hospodárskeho rozvoja, sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti;

I.  keďže vplyv politiky „doi moi“ (obnova) a opatrenia na budovanie trhového hospodárstva viedli aj k zvýšeniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými; keďže sa množia protesty proti zaberaniu pôdy a habaniu majetku vládou; keďže však celosvetová recesia negatívne ovplyvnila vietnamské vývozy, pričom rast HDP v roku 2014 bol jedným z najpomalších od konca ázijskej hospodárskej krízy; keďže Vietnam čelí výzve v súvislosti s pracovnou silou, ktorá každoročne rastie o viac ako milión osôb;

J.  keďže článok 1 ods. 1 komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci potvrdzuje záväzok v súvislosti so všeobecnými zásadami medzinárodného práva a stanovuje „dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv“ ako základný prvok dohody, pričom posilňuje vnútorné a medzinárodné politiky oboch strán; keďže stále dochádza k prípadom aktivistov za ľudské práva zatknutých za okolností, ktoré nie sú ani zďaleka transparentné, a keďže budúci zjazd Komunistickej strany Vietnamu naplánovaný na január 2016 bude skutočnou skúškou toho, do akej miery sa vo Vietname naozaj rešpektujú zásady demokracie;

K.  keďže obmedzenia vo Vietname týkajúce sa slobody prejavu online aj offline, slobody tlače a médií, prístupu k informáciám, slobody zhromažďovania a združovania, ako aj slobody náboženského vyznania, ako vyplýva zo správ osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery, vzbudzujú aj naďalej vážne znepokojenie;

L.  keďže Vietnam je cenným partnerom EÚ v rámci rokovaní o zmene klímy a zaviazal sa znížiť emisie o 8 až 10 % v porovnaní s rokom 2010, ako aj znížiť spotrebu energie na HDP o 1 až 1,5 % za rok pri príležitosti príprav na konferenciu OSN o zmene klímy v Paríži, ktorá sa uskutoční v novembri 2015;

M.  keďže v dôsledku historických vzťahov majú mnohí európski občania vietnamský pôvod a keďže Česká republika uznala svojich občanov vietnamského pôvodu ako etnickú menšinu;

N.  keďže sa nedávno vystupňovalo napätie medzi Čínou a susednými krajinami v Juhočínskom mori vrátane Vietnamu v dôsledku jednostranných opatrení prijatých v sporných oblastiach v Juhočínskom mori, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom; keďže zvýšenie napätia v súvislosti s územnými spormi v regióne vplýva na globálne otázky a vážne ohrozuje mier, bezpečnosť, stabilitu a medzinárodný obchod; keďže vyriešenie tohto napätia je hlavným strategickým záujmom EÚ s cieľom zachovať celosvetovú bezpečnosť, ako aj zabezpečiť stabilitu na hlavných morských trasách v Juhočínskom mori, ktoré majú veľký význam pre obchod EÚ; keďže Vietnam oficiálne podporuje podnet na súdne konanie, ktorý Filipíny predložili stálemu rozhodcovskému súdu v Haagu 16. marca 2015 na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS);

O.  keďže Vietnam rozširuje spoluprácu so svojimi ázijskými susedmi v oblasti strategickej politiky, bezpečnosti a energetiky a zároveň posilňuje svoje dvojstranné vzťahy s kľúčovými medzinárodnými aktérmi, ako sú USA a Rusko, vzhľadom na znovu vznikajúce napätie v Juhočínskom mori;

P.  keďže Vietnam je aj naďalej silne kontaminovaný výbušnými pozostatkami vietnamskej vojny a obyvatelia a životné prostredie stále trpia účinkami približne 20 miliónov galónov látky Agent Orange (dioxínu), ktoré boli rozprášené;

1.  víta uzavretie komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci s Vietnamom, pričom vyzdvihuje značný strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej Ázii a v združení ASEAN; zdôrazňuje, že v dohode sa vymedzujú budúce vzťahy v širšom spektre otázok, aby sa ďalej posilňovala spolupráca v oblasti globálnych a regionálnych výziev, ako sú dobrá správa a boj proti korupcii, hospodársky a sociálny pokrok pri zohľadnení zásady udržateľného rozvoja, odzbrojovanie a zbrane hromadného ničenia, ako aj boj proti terorizmu; vyzýva vlády a parlamenty členských štátov, aby urýchlili proces ratifikácie s cieľom zabezpečiť, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť;

2.  vyjadruje nádej, že EÚ aj Vietnam budú mať hospodársky úžitok z ratifikácie komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci; zdôrazňuje možné dôsledky budúcej dohody o obchode a investíciách na tvorbu pracovných miest a znižovanie chudoby; víta hospodárske a finančné reformy, ktoré uskutočnili vietnamské orgány na podporu ďalšej integrácie Vietnamu do svetového hospodárstva, a vyzýva Vietnam, aby v takýchto reformách pokračoval; vyzýva vietnamskú vládu a EÚ, aby v rámci viacstranných fór pokračovali v spolupráci v oblasti hospodárstva, obchodu a nových technológií; víta skutočnosť, že vietnamský HDP na obyvateľa sa od roku 2010 takmer zdvojnásobil;

3.  zdôrazňuje význam komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci pre vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN; domnieva sa, že spolupráca medzi EÚ a združením ASEAN by sa mohla posilniť v rôznych oblastiach, ako je napríklad rozvoj finančného sektora, transparentnosť a koordinácia makroekonomických politík;

4.  vyzýva členské štáty, aby v úsilí dosiahnuť politickú súdržnosť čo najviac zosúladili jednotlivé ciele v oblasti svojej rozvojovej spolupráce s cieľmi stanovenými v komplexnej dohode o partnerstve a spolupráci;

5.  víta včasné vykonávanie komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci, zatiaľ čo ešte prebieha proces ratifikácie v oblastiach ako obchod, ľudské práva, migrácia, regionálna bezpečnosť, energetika, veda a technika;

6.  zdôrazňuje, že je dôležité určiť jasné kritériá a záväzné termíny v súvislosti s vykonávaním komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci;

7.  víta články v komplexnej dohode o partnerstve a spolupráci, ktoré sa týkajú spoločného záväzku a spolupráce v oblasti ľudských práv; vyjadruje nádej, že vzájomne dohodnuté dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv bude ďalej posilňovať dlhodobý dialóg s vietnamskou vládou, najmä o podpore slobody prejavu, zhromažďovania, združovania a náboženského vyznania, ako je zakotvené v článku 69 vietnamskej ústavy a v článkoch 9, 10 a 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

8.  zdôrazňuje aktivujúci, tvorivý a urýchľujúci potenciál otvoreného internetu a IKT pre budovanie komunít, občiansku spoločnosť a pre celosvetový hospodársky, sociálny, vedecký, kultúrny a politický rozvoj; zdôrazňuje preto význam neobmedzeného prístupu k bezplatnému a otvorenému internetu z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska ľudských práv;

9.  víta rozhodnutie vietnamských orgánov zrušiť vízovú povinnosť pre občanov piatich európskych krajín a domnieva sa, že toto rozhodnutie bude stimulovať užšiu spoluprácu v odvetví cestovného ruchu;

10.  víta skutočnosť, že predseda vlády Vietnamu oznámil „riadiaci plán“ na vykonávanie odporúčaní uvedených vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní Rady pre ľudské práva, ako aj stratégie reformy súdnictva, ktorá by sa mala dokončiť do roku 2020;

11.  víta zvýšenie rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc EÚ pre Vietnam na 400 miliónov EUR na roky 2014 – 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby investovala do zvýšenia viditeľnosti, pokiaľ ide o činnosti a podporu EÚ vo Vietname, s cieľom maximalizovať strategický potenciál týchto zdrojov;

12.  nabáda EÚ, aby pokračovala v podpore rozvoja schopností Vietnamu presadzovať rešpektovanie dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, a víta zameranie spolupráce EÚ okrem iného na reformy verejnej správy vrátane zdaňovania, čo je kľúčom k zaručeniu maximalizácie schopností vytvárať vnútorné príjmy a k boju proti daňovým únikom a korupcii, a na vedu a techniku, dopravu a plánovanie miest a regiónov, ako aj ich rozvoj;

13.  vyzýva Parlament a Komisiu, aby v rámci úzkej spolupráce vyhodnotili všetky prípady porušovania ľudských práv s cieľom zabezpečiť riadny demokratický dohľad nad vykonávaním komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Parlamentu budú relevantné dokumenty postúpené simultánne, včas a primeraným spôsobom;

14.  vyzýva EÚ a Vietnam, aby v rámci rokovaní o dohode o voľnom obchode pracovali na vytvorení nástroja na monitorovanie vývoja v oblasti ľudských práv a vychádzali pritom z predchádzajúcich obchodných dohôd EÚ s tretími krajinami, ktoré takýto nástroj obsahujú;

15.  pripomína, že budúca dohoda o voľnom obchode bude zahŕňať kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, záväzky v oblasti základných pracovných noriem a dohovorov MOP a dodržiavania základných práv pracovníkov oboma stranami, ako aj záväzky, ktoré podporia zachovanie a udržateľné riadenie prírodných zdrojov, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať sociálnej zodpovednosti podnikov a spravodlivým a etickým obchodným modelom;

16.  vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby naplnila očakávania vyplývajúce z novej dohody a zabezpečila, aby politiky EÚ a jej členských štátov v uskutočňované kontexte vykonávania dohody o partnerstve a spolupráci a budúcej dohody o voľnom obchode s Vietnamom pomáhali presadzovať dodržiavanie ľudských práv, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných; požaduje budovanie kapacít na zlepšenie riešenia sťažností dotknutých jednotlivcov a spoločenstiev v súvislosti s článkom 35 komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci; vyzýva vietnamskú vládu, aby posilnila zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom účasti združení a mimovládnych organizácií na politickom, hospodárskom a sociálnom rozvoji krajiny;

17.  vyzýva vietnamskú vládu, aby dosiahla konkrétny pokrok pri vykonávaní odporúčaní všeobecného pravidelného preskúmania Rady pre ľudské práva, počnúc vytvorením nezávislej národnej inštitúcie pre ľudské práva; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla Vietnamu potrebnú podporu pri budovaní kapacít; víta financovanie z prostriedkov EÚ prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a naliehavo požaduje, aby sa v týchto iniciatívach pokračovalo s cieľom podporiť úsilie vlády:

18.  vyzýva 12. zjazd Komunistickej strany Vietnamu so zreteľom na voľby v roku 2016, aby umožnil posilnenú účasť občanov na demokratickom fungovaní štátu, a to konkrétne povolením vytvárať opozičné strany, hnutia občianskej spoločnosti a MVO;

19.  odsudzuje skutočnosť, že podľa odhadov je viac ako 500 väzňov odsúdených na smrť; vyzýva vietnamskú vládu, aby zaviedla okamžité moratórium na popravy a prijala vhodné právne predpisy na zrušenie trestu smrti, a víta otvorenie systému, zároveň však stále vyjadruje poľutovanie nad zadržiavaním aktivistov v oblasti ľudských práv; v tejto súvislosti víta pripravenosť vlády znížiť počet trestných činov trestaných smrťou a vyzýva vládu, aby postupovala transparentne, pokiaľ ide o to, či a na základe akých obvinení sa ešte vykonávajú popravy;

20.  pripomína význam dialógu medzi EÚ a Vietnamom v oblasti ľudských práv ako kľúčového nástroja, ktorý by sa mal používať efektívnym a pragmatickým spôsobom, aby sa Vietnamu poskytla podpora a povzbudenie pri vykonávaní potrebných reforiem;

21.  naliehavo požaduje ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu;

22.  poznamenáva, že odevný a textilný priemysel, ktorý zamestnáva viac ako dva milióny pracovníkov, je najväčším vývozným sektorom Vietnamu, a vyjadruje obavy nad nedostatkom mechanizmov, ktoré majú zamestnanci k dispozícii na obranu svojich práv; zdôrazňuje pozitívny signál, ktorý by vietnamské orgány vyslali ratifikovaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať;

23.  vyzýva orgány, aby sa zdržali potláčania pokojného uplatňovania práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania; nalieha v tejto súvislosti na revízii trestného zákonníka, najmä jeho článkov 79, 87, 88 a 258; berie na vedomie amnestiu, ktorá bola nedávno udelená viac ako 18 000 väzňom, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi nimi neboli politickí väzni; je naďalej znepokojený tým, že približne 60 väzňov svedomia vrátane obrancov ľudských práv, novinárov, blogerov, ako aj aktivistov v oblasti pozemkových práv, pracovníkov a aktivistov v oblasti životného prostredia je zadržiavaných vo vietnamských väzniciach a odsúdených v hromadných súdnych konaniach rôzneho druhu za trestné činy týkajúce sa predovšetkým slobody prejavu a trestné činy proti štátu, a žiada ich prepustenie; nabáda na reformy systému trestného súdnictva, predovšetkým trestného poriadku vrátane doložiek, ktoré kriminalizujú mierové aktivity z dôvodov národnej bezpečnosti; vyzýva orgány, aby vytvorili nezávislý systém trestného súdnictva;

24.  žiada, aby sa dodržiavala sloboda náboženského vyznania a aby sa skoncovalo s diskrimináciou a utláčaním etnických a náboženských menšín vrátane obťažovania, sledovania, zastrašovania, zadržiavania, domáceho väzenia, fyzických útokov a zákazu cestovania, pokiaľ ide o kresťanov, budhistov a stúpencov náboženstiev hoa hao a cao dai, a najmä aby sa skoncovalo s prenasledovaním náboženských spoločenstiev, ako je vietnamská zjednotená budhistická cirkev, ako aj montagnardských kresťanov a budhistov khmer krom; naliehavo žiada, aby sa vykonali reformy s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky etnických a náboženských menšín; požaduje revíziu právnych predpisov, ktoré upravujú registráciu náboženských skupín; pripomína tragický osud ctihodného Thich Quang Doa, 87-ročného budhistického disidenta, ktorý je vyše 30 rokov držaný v domácom väzení vo svojom kláštore bez toho, aby bol obvinený, a opakuje výzvu na jeho prepustenie;

25.  žiada bezodkladne vykonať reformu systému súdnictva s cieľom zaistiť medzinárodné normy pre spravodlivý proces, ako sa ustanovuje v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv;

26.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Vietnam je jednou z hlavných krajín pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj nad správami o veľkom počte detí, najmä chlapcov, ktoré nie sú zákonom chránené proti sexuálnemu zneužívaniu a stávajú sa obeťami detskej prostitúcie, obchodovania alebo zlého zaobchádzania; naliehavo vyzýva Vietnam, aby vypracoval silné a účinné zákony na ochranu detí, ktoré ochránia všetky deti bez rozdielu pohlavia; vyzýva Komisiu, aby podporila Vietnam pri posilňovaní jeho kapacít v oblasti migračných politík a boja proti obchodovaniu s ľuďmi a organizovanému zločinu, a to aj v súvislosti s politikou v oblasti práce a migrácie; je rovnako znepokojený správami o vykorisťovaní vietnamských obetí obchodovania s ľuďmi vrátane maloletých v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila úplné vykonávanie kľúčových ustanovení na ochranu stanovených v stratégii EÚ zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi; nabáda vládu Vietnamu a Komisiu, aby v rámci komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci zvážili vytvorenie podvýboru alebo špecializovanej pracovnej skupiny so zameraním na obchodovanie s ľuďmi;

27.  zdôrazňuje sociálno-ekonomické výzvy, ktorým Vietnam čelí, pokiaľ ide o jeho mladú populáciu a rastúcu vnútornú migráciu do miest;

28.  víta prijatie zmeneného zákona o pôde z roku 2013, je však naďalej vážne znepokojený porušovaním práv vlastníctva, násilným vysťahovaním a konfiškáciou pôdy štátom na účely rozvojových projektov, čo vedie k vyvlastňovaniu státisícov poľnohospodárov; vyzýva vládu, aby skoncovala so zaberaním pôdy a aby zriadila primerané mechanizmy podávania sťažností;

29.  víta rozsiahle právne záväzky vietnamských orgánov, pokiaľ ide o presadzovanie rodovej rovnosti a boj proti diskriminácii, vyjadruje však obavy, že domáce násilie, obchodovanie so ženami a deťmi, rastúci problém HIV/AIDS u žien a porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv zostanú aj naďalej závažnými problémami; naliehavo vyzýva vietnamskú vládu, aby pokračovala v reforme svojho občianskeho registra a skoncovala s diskriminačnými postupmi, ku ktorým niekedy dochádza v dôsledku zvláštností systému „Hộ khẩu“ (matričnej knihy), čo mnohým rodinám, a najmä deťom, bráni v tom, aby boli zaregistrované, a teda mali prístup k vzdelaniu a sociálnym službám;

30.  chváli Vietnam za jeho vedúcu úlohu v Ázii, pokiaľ ide o rozvoj práv LGBTI, najmä za nedávno prijatý zákon o manželstve a rodine, ktorý umožňuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia;

31.  vyjadruje rovnaké obavy ako vietnamská vláda, že korupcia predstavuje jeden z hlavných problémov vo Vietname; požaduje podrobnejšie preskúmanie situácií, v ktorých sú občania, ktorí oznámia korupciu, terčom útokov orgánov; naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby dôsledne vyšetrili prípady útokov namierených proti novinárom, blogerom a oznamovateľom; vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že vietnamská vláda nenáležite používa článok 258 trestného zákonníka o „zneužívaní demokratických slobôd“, ktoré môže byť trestané až siedmimi rokmi odňatia slobody; poznamenáva, že napriek protikorupčnému zákonu bolo príslušné stíhanie úspešné iba vo veľmi malom počte prípadov, a vyzýva vládu, aby zlepšila vykonávanie tohto zákona;

32.  vyzýva vietnamské orgány, aby vynaložili väčšie úsilie, pokiaľ ide o boj proti korupcii, s cieľom vyslať pozitívny signál zahraničným investorom; poznamenáva, že slabá právna infraštruktúra a korupčný systém vedú k finančnej nepredvídateľnosti a sú vážnou prekážkou pre investičné a obchodné operácie;

33.  vyzýva Vietnam, aby zaistil, že poplatky stanovené vietnamským ministerstvom financií za vydávanie úradných dokumentov (pasy, víza, rodné listy atď.) budú rovnaké pre všetky osoby a že podrobné údaje o poplatkoch za konzulárne služby budú na vietnamských veľvyslanectvách viditeľne a zreteľne vyznačené;

34.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o environmentálne škody vo Vietname, najmä znečisťovanie životného prostredia, odlesňovanie a neudržateľné ťažobné činnosti, ktoré ničia celé regióny a vodné toky a narúšajú život miestnych spoločenstiev, ako aj o činnosti vietnamských spoločností v zahraničí, ktoré prispievajú k poškodzovaniu životného prostredia a zaberaniu pôdy;

35.  naliehavo vyzýva vietnamskú vládu, aby zaviedla opatrenia na zaručenie účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu životného prostredia a biodiverzity, najmä pokiaľ ide o negatívne vplyvy odlesňovania a ťažby nerastných surovín, spolu s jasnými, časovo vymedzenými cieľmi, ktoré sú založené na výsledkoch, v každej z týchto oblastí; vyzýva Komisiu, aby poskytla Vietnamu potrebnú podporu pri budovaní kapacít na tento účel;

36.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia pre rieku Mekong najprv vykonala podrobné konzultácie a vypracovala komplexné posúdenia plánov na budovanie vodných elektrární na hlavnom toku rieky Mekong z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, rybolov a živobytie, ako aj cezhraničného vplyvu;

37.  berie na vedomie, že ministerstvo prírodných zdrojov a životného prostredia prijalo stratégiu na prispôsobenie sa zmene klímy; upozorňuje, že krajina sa podieľa na rozvoji využívania energie z biomasy a slnečnej energie, a víta dôrazné zameranie balíka pomoci EÚ (na roky 2014 – 2020) na rozvoj energie z udržateľných zdrojov;

38.  vzhľadom na zdravotné a environmentálne dedičstvo vietnamskej vojny vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili vytvorenie fondu na podporu obetiam a vojnovým veteránom a zintenzívnili príslušné opatrenia vyslaním misií odborníkov v oblasti dekontaminácie škodlivých látok a odstraňovania mín na územiach, ktoré si vyžadujú obete dokonca aj v súčasnosti, 40 rokov po skončení konfliktu;

39.  vyzýva vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie vybudovať a prevádzkovať v lokalite Ninh prvú vietnamskú jadrovú elektráreň;

40.  víta skutočnosť, že Vietnam prijal konkrétne opatrenia zamerané na rozvoj poznatkov a výskumu v oblasti vedy a techniky, odstránenie nedostatkov vo vyššom vzdelávaní a prilákanie Vietnamcov žijúcich v zahraničí, ako aj na spoluprácu s európskymi a americkými akademickými inštitúciami s cieľom podporiť tento proces;

41.  vyzýva Čínu a dotknuté susedné krajiny vrátane Vietnamu, aby zintenzívnili úsilie o zmiernenie napätia v spornej oblasti v Juhočínskom mori; domnieva sa, že táto situácia by mohla ohroziť hlavné záujmy EÚ v regióne vrátane globálnej bezpečnosti a slobodnej plavby na hlavných námorných trasách, ktoré majú pre obchod EÚ rozhodujúci význam; zdôrazňuje potrebu riešiť spory mierovou cestou, pomocou budovania dôvery, dvojstranných a regionálnych diskusií a na základe medzinárodného práva vrátane morského práva a mediácie prostredníctvom nezávislých medzinárodných subjektov, ako je UNCLOS; pripomína, že je dôležité nájsť kooperatívne riešenia, do ktorých budú zapojené všetky strany; naliehavo vyzýva Komisiu a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby aktívne monitorovali situáciu a podporili riešenie sporu v súlade s medzinárodným právom; víta spoločné vyhlásenie čínskych a vietnamských lídrov z apríla 2015, v ktorom sa zaviazali nájsť mierové riešenie sporov týkajúcich sa ostrovov;

42.  víta úlohu združenia ASEAN, pokiaľ ide o mierové riadenie sporov, predovšetkým prostredníctvom snahy o vytvorenie regionálneho kódexu správania;

43.  požaduje posilnenie parlamentnej spolupráce a úlohy Parlamentu a medziparlamentných schôdzí ako prostriedkov na monitorovanie vykonávania komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci;

44.  domnieva sa, že komplexná dohoda o partnerstve a spolupráci s Vietnamom je pre EÚ príležitosťou na to, ako posilniť svoju pozíciu v Ázii a zohrávať významnejšiu úlohu v regióne; zdôrazňuje, že táto dohoda je pre EÚ takisto príležitosťou na to, ako presadzovať svoje ciele, pokiaľ ide o mier, právny štát, demokraciu a ľudské práva, námornú bezpečnosť a spoločné využívanie zdrojov;

45.  požaduje zavedenie pravidelného komunikačného mechanizmu alebo fóra medzi ESVČ a Parlamentom, aby sa zabezpečila transparentnosť a aby sa Parlamentu umožnilo monitorovať vykonávanie cieľov komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci; trvá na tom, že takýto mechanizmus by mal obsahovať tieto prvky:

–  informovanie Parlamentu o cieľoch, ktoré sa sledujú prostredníctvom opatrení a pozícií EÚ, a o všetkých otázkach týkajúcich sa Vietnamu;

–  poskytovanie informácií pre Parlament, v ktorých sa zhodnotia výsledky opatrení, ktoré prijali EÚ a Vietnam, a v ktorých sa zdôrazní vývoj situácie v oblasti ľudských práv, slobody prejavu a právneho štátu v krajine, a to najmä tým, že:

–  v rámci náležitých postupov zachovania tajomstva sa umožní prístup k príslušným interným dokumentom ESVČ;

–  pri brífingoch pred schôdzami výboru pre spoluprácu sa Parlamentu udelí štatút pozorovateľa a umožní sa mu prístup k dokumentom poskytovaným Rade a Komisii;

–  do prípravy týchto informácií a hodnotenia situácie sa zapojí občianska spoločnosť;

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Národnému zhromaždeniu Vietnamu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

16.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

1

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

Ú. v. ES L 136, 15.11.1996, s. 28.

(2)

Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 1.

(3)

Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 31.

(4)

Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 413.

(5)

Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 58.

(6)

Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 76.

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0189.

(8)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0022.

(9)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0458.

(10)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(11)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.

(12)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0288.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia