Proċedura : 2015/2229(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0344/2015

Testi mressqa :

A8-0344/2015

Dibattiti :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Votazzjonijiet :

PV 17/12/2015 - 9.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0470

RAPPORT     
PDF 474kWORD 646k
26.11.2015
PE 567.654v02-00 A8-0344/2015

dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2015/2229(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Cristian Dan Preda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2015/2229(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati u strumenti oħrajn tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali adottati fi New York fis-16 ta' Diċembru 1966,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 Anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal(1),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 8, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, kif adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012(2),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE dwar il-Libertà ta' Espressjoni Online u Offline, adottat mill-Kunsill Affarijiet Barranin fit-12 ta' Mejju 2014(3),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin(4),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida għad-delegazzjonijiet interparlamentari tal-PE dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija waqt iż-żjarat tagħhom barra mill-UE(5),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2014, adottat mill-Kunsill fit-22 ta' Ġunju 2014(6),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019, adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015(7),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: Nittrasformaw Ħajjet il-Bniet u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020 (GAPII), adottat mill-Kunsill fis-26 ta' Ottubru 2015(8),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2012 dwar iż-żieda fl-impatt tal-politika tal-UE għall-iżvilupp: aġenda għall-bidla(9),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Diċembru 2014 dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal(10),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2015/260 tas-17 ta' Frar 2015 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem(11),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2015 dwar is-Sessi fl-Iżvilupp(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tal-31 ta' Ottubru 2000 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tiegħu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar Strateġija dwar il-Libertà Diġitali fil-Politika Barranija tal-UE(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u tal-mezzi tal-komunikazzjoni fid-dinja(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar il-korruzzjoni fis-settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2015(21),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(22),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2014 dwar il-qerda tat-tortura fid-dinja(23),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(24),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(25),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar "Id-drittijiet tal-bniedem u t-teknoloġija: l-impatt ta' sistemi ta' intrużjoni u sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi"(26),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa(27),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar it-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp(28),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar il-piena tal-mewt(29),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tat-8 ta' Ottubru 2014 tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-istrateġija tat-tkabbir u l-isfidi ewlenin 2014-2015(30),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tat-8 ta' Marzu 2011 tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran(31),

–  wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni Konġunta tal-25 ta' Mejju 2011 tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar risposti ġodda għal viċinat fi trasformazzjoni(32),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-30 ta' April 2014 dwar approċċ ibbażat fuq id-drittijiet, li jħaddan id-drittijiet tal-bniedem kollha għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE(33),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-26 ta' Ġunju 2014 li titlob li jitwaqqaf grupp ta' ħidma intergovernattiv indefinit bil-għan li jitfassal strument ġuridikament vinkolanti f'livell internazzjonali għall-kumpaniji transnazzjonali u impriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem(34),

–  wara li kkunsidra r-rapport tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-approċċ il-ġdid tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija – evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) mindu ġie stabbilit(35),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-2014 tal-UNFPA-UNICEF dwar il-Programm Konġunt dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili(36),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0344/2015),

A.  billi l-Artikolu 21 tat-TUE jimpenja lill-UE li tiżviluppa Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) iggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà u l-konformità mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mad-dritt internazzjonali;

B.  billi, skont l-Artikolu 6 tat-TUE, l-Unjoni għandha taderixxi mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

C.  billi r-rispett u l-promozzjoni, l-indiviżibilità u s-salvagwardja tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu s-sisien tal-azzjoni esterna tal-UE;

D.  billi ż-żieda fil-koerenza bejn il-politika interna u dik esterna tal-UE, kif ukoll fost il-politiki esterni tal-UE tikkostitwixxi rekwiżit indispensabbli għal politika effikaċi u ta' suċċess tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-konsistenza mtejba għandha tippermetti lill-UE tirrispondi aktar malajr fil-fażijiet bikrin tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

E.  billi l-impenn tal-UE favur il-multilateraliżmu effikaċi, bin-NU fil-qalba tiegħu, huwa parti integrali mill-politika esterna tal-Unjoni u għandu l-għeruq tiegħu fil-konvinzjoni li sistema multilaterali bbażata fuq regoli u valuri universali hija l-aktar adatta biex tindirizza l-kriżijiet, l-isfidi u t-theddid globali;

F.  billi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem jinsab mhedded u f'periklu fid-dinja kollha; billi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem hija mhedda b'mod serju minn għadd ta' reġimi awtoritarji, b'mod partikolari fil-fora multilaterali;

G.  billi aktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija għadha tgħix taħt reġimi mhux demokratiċi u repressivi u l-libertà globali kompliet tonqos matul dawn l-aħħar ftit snin; billi n-nuqqas ta' rispett tad-drittijiet tal-bniedem jissarraf fi prezz għas-soċjetà u għall-individwu;

H.  billi fid-dinja kollha jeżistu bosta tentattivi biex jiċkien l-ispazju tas-soċjetà ċivili, anki fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

I.  billi, barra mill-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet liberi, fost il-karatteristiċi tar-reġimi demokratiċi nsibu l-governanza trasparenti, ir-rispett tal-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-eżistenza ta' sistema ġudizzjarja indipendenti u r-rispett tad-dritt internazzjonali u tal-ftehimiet u tal-linji gwida internazzjonali dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

J.  billi l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) iddikjarat, meta l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt Ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija ġie propost, li d-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu waħda mill-prijoritajiet globali tal-mandat tagħha, boxxla fir-relazzjonijiet kollha mal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-pajjiżi terzi, mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u mas-soċjetà ċivili; billi fl-2017 se jitwettaq rieżami intermedju tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija li se jaħbat mar-rieżami intermedju tal-istrumenti finanzjarji esterni, li għandu jikkontribwixxi għaż-żieda fil-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE;

K.  billi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid; billi l-missjonijiet tal-UE u r-rappreżentanzi tal-UE fil-pajjiżi terzi jistgħu jiżvolġu rwol supplimentari notevoli fis-suċċess tal-Pjan ta' Azzjoni;

L.  billi jeħtieġ li jiġu żgurati riżorsi xierqa, u tali riżorsi jeħtieġu jintużaw bl-aktar mod effiċjenti, biex titjieb il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fil-pajjiżi terzi;

M.  billi l-UE jmissha tagħmel aktar biex tkejjel l-impatt tad-drittijiet tal-bniedem fuq il-politiki tagħha, timmassimizza l-impatti pożittivi u tipprevjeni u ttaffi l-impatti negattivi, kif ukoll issaħħaħ l-aċċess għal rimedji għall-popolazzjonijiet milquta;

N.  billi l-involviment mal-mexxejja u mal-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi, fil-fora bilaterali u multilaterali kollha, jikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar effikaċi biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi; billi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi terzi huma interlokuturi fundamentali fit-tiswir u fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

O.  billi l-UE tqis li l-kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili u mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħha biex jiġu indirizzati l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

P.  billi l-kooperazzjoni internazzjonali għandhom tiżvolġi rwol dejjem akbar fit-tisħiħ tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-viġilanza parlamentari effikaċi tas-servizzi ta' intelligence li jużaw it-teknoloġija ta' sorveljanza diġitali;

Q.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha ilhom alleati stretti tal-Qorti Kriminali Internazzjonali sa mill-bidu tagħha, jipprovduha b'appoġġ finanzjarju, politiku, diplomatiku u loġistiku filwaqt li jippromwovu l-universalità tal-Istatut ta' Ruma u jiddefendu l-integrità tagħha bil-għan li jsaħħu l-indipendenza tal-Qorti;

R.  billi l-politika ta' sostenn favur id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għandha tkun integrata fil-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna, bħall-iżvilupp, il-migrazzjoni, is-sigurtà, l-antiterroriżmu, it-tkabbir u l-kummerċ, bil-għan li titkompla l-promozzjoni tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

S.  billi l-Artikolu 207 tat-TFUE jiddisponi li l-politika kummerċjali tal-UE għandha tissejjes fuq il-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea;

T.  billi d-diversi forom ta' migrazzjoni jirrappreżentaw sfida importanti għall-politika esterna tal-UE li teħtieġ soluzzjonijiet immedjati, effikaċi u sostenibbli bil-għan li d-drittijiet tal-bniedem tal-persuni fil-bżonn, bħal dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-vjolenza, jiġu rispettati konformement mal-valuri Ewropej u mal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

U.  billi l-ekonomija dinjija għaddejja minn kriżi gravi, u r-riperkussjonijiet tagħha, flimkien ma' ċerti miżuri, partikolarment it-tqaċċit drastiku fil-baġits, qegħdin iħallu effett negattiv fuq id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment id-drittijiet ekonomiċi u soċjali, fuq il-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-persuni (żidiet fil-qgħad u fil-faqar, inugwaljanza u impjiegi prekarji u servizzi ta' kwalità aktar baxxa u aċċess limitat għalihom), u għaldaqstant anki fuq il-benesseri tal-persuni;

V.  billi fuq il-bażi tal-valuri universali u indiviżibbli, il-libertajiet tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin għandhom isiru parti mill-prijoritajiet tal-UE u s-sostenn favurihom għandu jkun inkundizzjonat; billi dawn id-drittijiet għadhom, fil-biċċa l-kbira tagħhom, mheddin, inkwantu żdied konsiderevolment l-għadd ta' ksur relatat;

W.  billi l-abolizzjoni universali tal-piena tal-mewt għadha waħda mill-prijoritajiet tal-UE fil-politika esterna tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; billi f'Ġunju 2016, is-sitt Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt se jsir f'Oslo, in-Norveġja;

X.  billi t-tfal, in-nisa u l-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi jħabbtu wiċċhom ma' theddid, atti ta' vjolenza u vjolenza sesswali dejjem akbar u speċifiċi, l-aktar fiż-żoni tal-gwerra;

Y.  billi l-Premju Sakharov tal-2014 ingħata lid-Dott. Denis Mukwege għall-isforzi bla heda tiegħu, bħala tabib u difensur tad-drittijiet tal-bniedem, f'isem il-vittmi tal-vjolenza sesswali u tal-mutilazzjoni ġenitali; billi l-mutilazzjoni ġenitali femminili tikkostitwixxi ksur fundamentali tad-drittijiet tan-nisa u tat-tfal u billi huwa assolutament neċessarju li l-isforzi għall-ġlieda kontra l-mutilazzjoni ġenitali u l-vjolenza sesswali jingħataw rwol ċentrali fil-politika esterna u dik fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE;

Z.  billi skont stimi, fl-2014, 230 miljun tifel u tifla li attwalment qegħdin jgħixu f'pajjiżi u nħawi milquta mill-kunflitt armati huma esposti għal vjolenza estrema u trawmi, jiġu reklutati bil-forza jew ikunu deliberatament fil-bersall tal-gruppi vjolenti;

AA.  billi l-Artikolu 25 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tirrikonoxxi d-dritt ta' kulħadd għal "livell ta' ħajja suffiċjenti biex jiżguralu saħħtu, għajxien tajjeb għalih u għall-familja tiegħu", li fiha l-maternità u t-tfulija jkollhom dritt għal attenzjoni u assistenza speċjali, u li tinkludi kura medika; billi r-riżoluzzjoni 26/28 tal-UNHRC(37) titlob li l-laqgħa li jmiss tal-Forum Soċjali tal-UNHRC jiffoka fuq l-aċċess għall-mediċini fil-kuntest tad-dritt li kulħadd igawdi l-ogħla livell possibbli ta' saħħa fiżika u mentali; billi l-Kostituzzjoni tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO) tgħid li t-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa possibbli huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull bniedem mingħajr ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali;

AB.  billi t-tibdil fil-klima qiegħed jipperikola l-aktar drittijiet tal-bniedem bażiċi bħall-aċċess għall-ilma, għar-riżorsi naturali u għall-ikel;

AC.  billi l-qerda intenzjonata u sistematika min-naħa tal-organizzazzjonijiet terroristiċi u tal-gruppi belliġeranti ta' siti arkeoloġiċi ta' valur li jifformaw parti mill-patrimonju dinji hija maħsuba biex tiddestabbilizza l-popolazzjonijiet u ċċaħħadhom mill-identità kulturali tagħhom, u ma għandhiex titqies biss delitt tal-gwerra iżda anki delitt kontra l-umanità;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Jesprimi tħassib kbir għall-fatt li d-drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi, bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon kif ukoll il-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, huma dejjem aktar mhedda f'ħafna partijiet tad-dinja, anki taħt reġimi awtoritarji; jesprimi wkoll it-tħassib kbir tiegħu għall-fatt li l-ispazju pubbliku għas-soċjetà ċivili qiegħed jiċkien u għadd dejjem ikbar ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jinsab taħt attakk f'livell dinji;

2.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex iqiegħdu b'mod effikaċi lid-drittijiet tal-bniedem u lill-valuri demokratiċi fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħhom mal-bqija tad-dinja, kif impenjaw ruħhom li jagħmlu fit-TUE; josserva li l-UE għandha tirrikorri għal miżuri xierqa hija u tittratta l-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi, partikolarment fil-każ ta' reġimi awtoritarji, anki permezz tar-relazzjonijiet fil-qasm tal-kummerċ, tal-enerġija jew tas-sigurtà;

3.  Itenni l-importanza kruċjali li tiġi żgurata żieda fil-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-UE fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-valuri demokratiċi; jenfasizza f'dan il-kuntest li, waqt li dan ir-rapport jittratta l-politika esterna tal-UE biex isir progress fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-Parlament jadotta wkoll rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, li jiġi abbozzat mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern; jisħaq ukoll fuq l-importanza ta' aktar konsistenza, ta' koerenza u li jiġi evitat ir-rikors għal kriterji differenti fil-politiki esterni u fl-istrumenti kollha tal-UE;

4.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jindirizzaw b'mod effikaċi l-isfidi interni tad-drittijiet tal-bniedem, bħas-sitwazzjoni tar-Rom, it-trattament tar-rifuġjati u tal-migranti, id-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI, ir-razziżmu, il-vjolenza kontra n-nisa, il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni u l-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni fl-Istati Membri, sabiex tinżamm il-kredibilità u l-konsistenza fil-politika esterna tad-drittijiet tal-bniedem;

5.  Jinsisti fuq l-importanza tal-garanzija tal-koerenza tal-politika tal-UE fil-konfront tas-sitwazzjonijiet ta' okkupazzjoni jew annessjoni tat-territorju; ifakkar li d-dritt internazzjonali umanitarju għandu jiddirieġi lill-politika tal-UE lejn dawn is-sitwazzjonijiet kollha msemmija;

6.  Jesprimi l-oppożizzjoni soda għall-annessjoni, għall-okkupazzjoni u għall-kolonizzazzjoni ta' territorji u jinsisti fuq id-dritt inaljenabbli tal-popli għall-awtodeterminazzjoni;

7.  Iqis li, sabiex josservaw l-impenn tagħhom li jsir progress fir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fid-dinja kollha, jeħtieġ li l-UE u l-Istati Membri jitkellmu b'vuċi konsistenti u waħda u jiżguraw li l-messaġġ tagħhom jinstema';

8.  Jenfasizza, barra dan, l-importanza tal-kooperazzjoni msaħħa bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill, is-SEAE, il-Parlament u d-Delegazzjonijiet tal-UE biex tittejjeb il-koerenza ġenerali tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija u ċ-ċentralità tagħha fost il-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna, partikolarment fl-oqsma marbuta mal-iżvilupp, is-sigurtà, l-impjiegi, il-migrazzjoni, il-kummerċ u t-teknoloġija;

9.  Jitlob lill-UE ttejjeb u trendi sistematika l-portata sħiħa tal-impatt tal-politiki tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem u tiggarantixxi li dawn l-analiżijiet jikkontribwixxu biex jirriformulaw il-politiki tagħhom; jitlob lill-UE tiżviluppa mekkaniżmi aktar effiċjenti biex timmassimizza l-impatti pożittivi tal-politiki tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem u tipprevjeni u ttaffi l-impatti negattivi, kif ukoll issaħħaħ l-aċċess għal rimedji għall-popolazzjonijiet milquta;

10.  Jiġbed l-attenzjoni għall-impenn fit-tul tiegħu li jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u jsir progress fil-valuri demokratiċi, kif rifless, fost oħrajn, fl-għoti annwali tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, fix-xogħol tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem u fid-dibattiti plenarji u r-riżoluzzjonijiet ta' kull xahar dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt;

11.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu għall-qerda u għas-sakkeġġ intenzjonati u sistematiċi ta' siti arkeoloġiċi ta' valur li jifformaw parti mill-patrimonju dinji maħsuba biex jiddestabbilizzaw il-popolazzjonijiet u jimminaw l-identità kulturali tagħhom min-naħa tal-organizzazzjonijiet terroristiċi u tal-gruppi belliġeranti li jiffinanzjaw l-attivitajiet vjolenti tagħhom permezz tal-kummerċ illegali tal-patrimonju artistiku misruq; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni man-NU u mal-UNESCO, tiġġieled lill-kummerċ illegali ta' teżori artistiċi li ġejjin miż-żoni ta' kunflitt u tieħu inizjattivi għall-protezzjoni tal-patrimonju kulturali fiż-żoni ta' kunflitt; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-qerda intenzjonali tal-patrimonju tal-umanità bħala delitt kontra l-umanità u bħala tali tadotta l-provvedimenti ġuridiċi neċessarji;

Strumenti politiċi tal-UE biex jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja kollha

Rapport annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja

12.  Jilqa' pożittivament l-adozzjoni tar-Rapport annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014; iqis li r-Rapport annwali jikkostitwixxi għodda indispensabbli għall-iskrutinju, il-komunikazzjoni u d-dibattitu rigward il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fid-dinja; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiżguraw li jingħata segwitu komprensiv lill-kwistjonijiet imqajma fir-Rapport annwali, fosthom il-proposti speċifiċi fformulati biex jirriżolvu dawn il-problemi, kif ukoll aktar koerenza tad-diversi rapporti dwar il-politika esterna tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija;

13.  Itenni l-istedina tiegħu lill-VP/RGħ biex tiddiskuti mal-Membri tal-Parlament Ewropew f'żewġ seduti plenarji kull sena, waħda meta jiġi ppreżentat ir-Rapport annwali tal-UE, u l-oħra bħala reazzjoni għar-rapport tal-Parlament; jissottolinja li t-tweġibiet bil-miktub tal-Kummissjoni u tas-SEAE għar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jiżvolġu rwol importanti fir-relazzjonijiet interistituzzjonali, billi jippermettu segwitu sistematiku u approfondit tal-punti kollha mqajma mill-Parlament;

14.  Ifaħħar lis-SEAE u lill-Kummissjoni għar-rapportar eżawrjenti tagħhom dwar l-attivitajiet imwettqa mill-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fl-2014; iqis, madankollu, li l-format attwali tar-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jista' jittejjeb billi tiġi offruta deskrizzjoni ġenerali aħjar tal-impatt konkret tal-azzjonijiet tal-UE fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi, tal-progess li jkun sar kif ukoll b'format li jinqara b'aktar faċilità; jappella, barra minn hekk, għal rapporti dwar l-azzjonijiet meħuda bħala reazzjoni għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt;

15.  Jirrakkomanda f'dan ir-rigward li s-SEAE jadotta approċċ aktar analitiku fl-abbozzar tar-Rapport annwali, waqt li jkompli jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u tal-Pjan ta' Azzjoni; iqis li r-Rapport annwali m'għandux biss jenfasizza r-riżultati miksuba mill-UE u l-aħjar prattiki fil-qasam, iżda wkoll jindika liema sfidi u limitazzjonijiet tiltaqa' magħhom l-UE fl-isforzi tagħha biex tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi, u liema lezzjonijiet jistgħu jittieħdu għal azzjoni konkreta fis-snin li ġejjin;

16.  Isostni l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiżi ppreżentati fir-Rapport annwali għandhom ikunu inqas deskrittivi u inqas statiċi, u minflok għandhom jirriflettu aħjar l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u jagħtu deskrizzjoni ġenerali tal-impatt tal-azzjoni tal-UE fil-prattika;

Qafas Strateġiku tal-UE u Pjan ta' Azzjoni (ġdid) dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija

17.  Itenni l-opinjoni tiegħu li l-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u tal-Ewwel Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012 ikkostitwiet kisba ewlenija għall-UE fl-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija mingħajr eċċezzjoni, fir-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja;

18.  Jilqa' pożittivament l-adozzjoni mill-Kunsill f'Lulju 2015 ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija għall-2015-2019; ifaħħar lis-SEAE talli kkonsulta lill-Kummissjoni, lill-Parlament, lill-Istati Membri, lis-soċjetà ċivili u lill-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali waqt l-evalwazzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni u l-abbozzar tal-pjan il-ġdid;

19.  Jilqa' favorevolment it-tiġdid tal-impenn tal-UE li tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u li tappoġġa d-demokrazija fid-dinja kollha; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li jippermetti lill-UE tadotta approċċ aktar iffukat, sistematiku u kkoordinat fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, kif ukoll li ssaħħaħ l-impatt tal-politika u l-għodod tagħha fil-prattika; jappoġġa, f'dan ir-rigward, il-prijoritizzazzjoni ta' ħames oqsma ta' azzjoni strateġiċi;

20.  Jistieden lill-VP/RGħ, lis-SEAE, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni effiċjenti u koerenti tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid; jiġbed l-attenzjoni, b'mod partikolari, għall-importanza li tiżdied l-effikaċja u jiġi massimizzat l-impatt lokali tal-għodod użati mill-UE biex jiġi promoss ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fid-dinja; jevidenzja l-bżonn li tiġi żgurata reazzjoni rapida u xierqa għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; itenni l-importanza li jiġu intensifikati l-isforzi biex id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jiġu integrati fl-azzjoni esterna kollha tal-UE, inkluż f'livell politiku għoli;

21.  Jenfasizza li sabiex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid, l-UE għandha talloka r-riżorsi u l-kompetenzi suffiċjenti, kemm f'termini ta' riżorsi umani speċifiċi fi ħdan id-delegazzjonijiet u s-sede ċentrali, kif ukoll f'termini ta' fondi disponibbli għall-proġetti;

22.  Itenni l-opinjoni tiegħu li huma meħtieġa kunsens solidu u titjib fil-koordinament bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE sabiex isir progress b'mod konsistenti u koerenti fl-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; itenni li l-Pjan ta' Azzjoni jirrigwarda kemm lill-UE kif ukoll lill-Istati Membri; jenfasizza bil-qawwa, għalhekk, li l-Istati Membri għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jassumu sjieda akbar tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni u tal-Qafas Strateġiku tal-UE u jużawhom bħala mudell li fuqu jibbażaw il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija b'mod bilaterali u multilaterali; jieħu nota b'sodisfazzjon tal-evalwazzjoni intermedja prevista tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid u jevidenzja l-importanza tal-konsultazzjonijiet inklużivi biex jirriflettu b'mod konsistenti r-riżultati miksuba fl-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

23.  Iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kunsill Affarijiet Barranin jiddiskuti b'mod regolari suġġetti fil-qasam tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill Affarijiet Barranin biex jorganizza dibattitu pubbliku annwali dwar l-azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija;

24.  Ifaħħar lis-SEAE u lill-Kummissjoni għar-rapportar tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni u jistenna li dan ir-rapportar jitkompla fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid; ifakkar, barra dan, fid-determinazzjoni tiegħu li jkun assoċjat mill-qrib mal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid u li jiġi kkonsultat dwarha;

25.  Jitlob lill-VP/RGħ, f'koordinament mal-Kummissarji l-oħra kollha, tabbozza programm li jintegra d-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet varji tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-iżvilupp, il-migrazzjoni, l-ambjent, l-impjiegi, il-protezzjoni tad-data fuq l-internet, il-kummerċ, l-investiment, it-teknoloġija u n-negozju;

Deskrizzjoni ġenerali tal-istrumenti politiċi l-oħra tal-UE

Mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

26.  Ifakkar fl-importanza tal-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem biex itejjeb il-viżibilità u l-effikaċja tal-UE biex tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi fid-dinja kollha; ifaħħar lid-detentur attwali tal-mandat għall-kisbiet sinifikanti tiegħu u talli involva ruħu fi skambji regolari mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili;

27.  Jilqa' pożittivament il-proroga tal-mandat tar-RSUE sa Frar 2017 u jtenni t-talba tiegħu sabiex dan il-mandat isir wieħed permanenti; jappella, għaldaqstant, għar-reviżjoni tal-mandat biex ir-RSUE jingħata l-poteri ta' inizjattiva proprja, riżorsi umani u finanzjarji adegwati u l-kapaċità li jesprimi ruħu pubblikament, jirrapporta fuq ir-riżultati taż-żjarat fil-pajjiżi terzi u jikkomunika l-pożizzjoni tal-UE dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li jissaħħaħ ir-rwol tar-RSUE billi titjieb il-viżibilità u l-effikaċja tiegħu;

28.  Itenni l-appell tiegħu sabiex il-Kunsill jistabbilixxi fil-mandat tar-RSUE ġeografiċi r-rekwiżit li jikkollaboraw mill-qrib mar-RSUE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

Strateġiji nazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tad-delegazzjonijiet tal-UE

29.  Jinnota li 132 strateġija nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem ġew approvati mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, wara sforzi f'kollaborazzjoni bejn id-delegazzjonijiet tal-UE, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri; itenni l-appoġġ tiegħu għall-objettiv tal-istrateġiji nazzjonali tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem, li huwa li l-azzjoni tal-UE f'kull pajjiż titfassal speċifikament skont is-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi tiegħu; jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta' valutazzjoni kontinwa tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-adegwament tagħha jekk ikun il-każ, u jappella għal aktar titjib fil-kooperazzjoni, fil-komunikazzjoni u fl-iskambju ta' informazzjoni bejn id-delegazzjonijiet tal-UE, l-ambaxxati tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem.

30.  Itenni l-appell tiegħu sabiex il-Membri tal-Parlament Ewropew ikollhom aċċess għall-kontenut tal-istrateġiji, f'format adegwat, sabiex jaqdu dmirijiethom b'mod xieraq u trasparenti; jirrakkomanda li s-SEAE u l-Kummissjoni jikkomunikaw esternament l-objettiv ta' kull strateġija ħalli jżidu t-trasparenza tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinsisti li s-SEAE jinkludi indikaturi tal-progress ċari u li jistgħu jitkejlu għal kull strateġija individwali;

31.  Jenfasizza bil-qawwi l-importanza li jitqiesu l-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-livelli kollha tat-tfassil tal-politiki fir-rigward tal-pajjiżi terzi individwali, inkluż waqt it-tħejjija ta' djalogi politiċi ta' livell għoli, djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, dokumenti ta' strateġija tal-pajjiżi u programmi ta' azzjoni annwali;

32.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deżinjazzjoni ta' punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem u/jew tal-ġeneru mid-delegazzjonijiet kollha u mill-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK); jinnota, madankollu, li f'bosta każi, l-informazzjoni disponibbli pubblikament online mhijiex aġġornata, u jitlob, għaldaqstant, biex tiġi riveduta malajr;

33.  Ifakkar ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jiżviluppaw linji gwida operattivi ċari dwar ir-rwol tal-punti fokali fid-delegazzjonijiet, sabiex jingħataw is-setgħa jaġixxu bħala konsulenti veri u proprji dwar id-drittijiet tal-bniedem u jkunu jistgħu jwettqu xogħolhom b'koerenza u inklużjoni, bil-għan li ħidmet id-delegazzjonijiet tkun ottimizzata; jemmen li x-xogħol tal-punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi appoġġat bl-istess mod mill-persunal diplomatiku tal-Istati Membri; huwa tal-fehma li x-xogħol tal-punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem għandu jkun totalment indipendenti u ħieles minn indħil politiku u minn vessazzjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi terzi, speċjalment fil-kuntatti tagħhom mal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u mas-soċjetà ċivili;

Djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem

34.  Jirrikonoxxi li d-djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi jistgħu jkunu għodda effiċjenti għall-involviment bilaterali u għall-kooperazzjoni fil-promozzjoni u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, dment li ma jikkostitwixxux fini fih innifsu, iżda mezz biex jiggarantixxi impenji u riżultati speċifiċi tal-kontroparti; jilqa' pożittivament u jinkoraġġixxi, għaldaqstant, l-istabbiliment ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' għadd dejjem jiżdied ta' pajjiżi, bħall-Myanmar/Burma; jieħu nota favorevoli f'dan il-kuntest, pereżempju, tas-sitt ċiklu ta' djalogu UE-Moldova dwar id-drittijiet tal-bniedem;

35.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lis-SEAE jwettqu d-djalogi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem u s-seminars korrispondenti tas-soċjetà ċivili b'enfasi ċara u orjentata lejn il-kisba ta' riżultati li tirrifletti l-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lis-SEAE jinkludi b'mod konsistenti djalogu preparatorju mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li b'mod awtomatiku għandu jalimenta lid-djalogu veru u proprju; jinsisti wkoll li l-VP/RGħ, ir-RSUE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u s-SEAE jqajmu sistematikament il-każi individwali tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'riskju jew fil-ħabs, tal-priġunieri politiċi u tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b'mod responsabbli u trasparenti matul id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; iqis li huwa essenzjali li s-SEAE b'mod sistematiku jiżgura li l-impenji kollha meħuda waqt kull djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu onorati;

36.  Itenni l-appell tiegħu lis-SEAE biex jiżviluppa mekkaniżmu komprensiv għall-monitoraġġ u għar-rieżami tal-funzjonament tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili u mal-organizzazzjonijiet li jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li jittejjeb l-impatt tagħhom; jemmen li jekk dawn id-djalogi jfallu b'mod persistenti, għandhom jiġu elaborati konklużjonijiet politiċi u jintużaw għodod alternattivi għall-appoġġ tal-progress tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ikkonċernat; josserva, f'dan ir-rigward, li d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mar-Russja ġie sospiż fl-2014, u josserva wkoll in-nuqqas ta' riżultati tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem maċ-Ċina u mal-Belarussja; iħeġġeġ, għaldaqstant, li s-SEAE jikkunsidra mill-ġdid b'mod profond l-istrateġija tiegħu fir-rigward tar-Russja u taċ-Ċina;

37.  Jappella lill-UE u lid-delegazzjonijiet tagħha jżidu d-djalogu politiku tagħhom mal-gvernijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, flimkien mas-soċjetà ċivili, u jinsisti li d-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-pajjiżi terzi jeħtieġ li jinkludi definizzjoni aktar inklużiva u komprensiva tan-nondiskriminazzjoni, fost oħrajn għal dak li jikkonċerna l-persuni LGBTI u r-reliġjon jew it-twemmin, is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, l-età, id-diżabilità u l-orjentament sesswali; jissottolinja li, partikolarment f'pajjiżi b'riżultati batuti kemm fl-iżvilupp kif ukoll fir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-għajnuna għall-iżvilupp għandha tinżamm u anki tissaħħaħ, iżda preferibbilment tingħata permezz tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tas-sħab lokali mhux governattivi, u għandha tkun immonitorjata sistematikament u akkumpanjata minn impenji governattivi għal titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fuq il-post;

38.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-miżuri addizzjonali kontra l-individwi (sanzjonijiet immirati bħall-iffriżar tal-assi jew il-projbizzjoni tal-ivvjaġġar) fir-relazzjonijiet mar-reġimi awtoritarji f'każ li d-djalogi jfallu b'mod persistenti;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem

39.  Jilqa' favorevolment l-adozzjoni tal-Kunsill f'Mejju 2014 tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem b'rabta mal-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline; ifakkar, madankollu, fit-talba tiegħu lis-SEAE biex jiċċara l-proċess tas-selezzjoni tas-suġġetti koperti mil-Linji Gwida tal-UE u jikkonsulta wkoll lill-Parlament u lis-soċjetà ċivili dwar din il-kwistjoni qabel ma jintgħażlu s-suġġetti;

40.  Itenni l-appell tiegħu lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jimplimentaw, b'mod effikaċi u konsistenti, il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Dritt Umanitarju Internazzjonali(38), anki fir-rigward tal-kunflitt u tal-kriżijiet umanitarji fil-pajjiżi bħas-Sirja, l-Iraq, il-Libja u l-Ukrajna; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, li s-SEAE jappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu r-rispett tad-dritt umanitarju internazzjonali min-naħa tal-atturi Statali u mhux Statali; iħeġġeġ, barra dan, li l-UE tuża b'mod attiv l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex ittejjeb il-konformità tal-atturi Statali u mhux Statali mad-dritt umanitarju internazzjonali; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkontribwixxu fl-inizjattiva ta' bħalissa tal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar u tal-Iżvizzera dwar it-tisħiħ tal-konformità mad-dritti umanitarju internazzjonali;

41.  Jissottolinja enerġikament l-importanza ta' valutazzjoni sistematika tal-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, inkluża l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal, bl-użu ta' parametri ta' riferiment definiti sewwa; iqis li, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tal-Linji Gwida, għandhom jittieħdu aktar miżuri mmirati biex iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-kontenut tagħhom fost il-persunal tas-SEAE u tad-delegazzjonijiet tal-UE kif ukoll ir-rappreżentanzi tal-Istati Membri barra l-pajjiż; itenni l-appell tiegħu biex l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tad-drittijiet tal-bniedem ikunu aktar involuti fis-selezzjoni, fl-iżvilupp, fl-evalwazzjoni u fir-rieżami tal-Linji Gwida;

Drittijiet tal-bniedem u demokrazija permezz tal-istrumenti u l-politiki esterni tal-UE

42.  Ifakkar li l-UE impenjat ruħha li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi; jenfasizza, għaldaqstant, li l-progress fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi jeħtieġ li jiġi appoġġat permezz tal-politiki kollha tal-UE u ta' strumenti finanzjarji xierqa b'dimensjoni esterna, bħall-politika tat-tkabbir u tal-viċinat, il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni u l-politiki fil-qasam tal-iżvilupp, tal-migrazzjoni, tal-kummerċ, tal-ġustizzja u l-intern; jevidenzja, f'dan il-kuntest, l-isforzi reċenti tal-UE biex tinkludi lill-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-matriċi ta' twissija bikrija tagħha marbuta mal-prevenzjoni tal-kriżijiet;

43.  Jissottolinja l-obbligu tal-UE fuq il-bażi tat-trattat biex tiggarantixxi li l-politiki u l-attivitajiet esterni kollha tagħha jkunu maħsuba u implimentati b'tali mod li jikkonsolida u jsostni d-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt;

44.  Iqis l-istrumenti finanzjarji esterni tal-UE bħala għodda importanti għall-promozzjoni u għad-difiża tal-valuri tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi; itenni l-appell tiegħu favur titjib fil-koerenza tad-diversi strumenti tematiċi u ġeografiċi;

45.  Jinnota l-isforzi tal-Kummissjoni biex tonora l-impenn tagħha li tinkludi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha għal proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, miżuri ta' implimentazzjoni u ftehimiet kummerċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità, il-komprensività u s-segwitu tal-valutazzjonijiet tal-impatt u biex tiżgura l-inkorporazzjoni sistematika tal-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; jevidenzja r-rwol li s-soċjetà ċivili tista' tiżvolġi f'dan il-proċess;

It-tkabbir u l-politika tal-viċinat

46.  Ifakkar li l-politika ta' tkabbir tal-UE tikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar b'saħħithom għat-tisħiħ tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi; jiddeplora l-imblokk espliċitu tat-tkabbir min-naħa tal-Kummissjoni Juncker, iżda jilqa' b'sodisfazzjon l-implimentazzjoni tal-approċċ il-ġdid fin-negozjati ta' adeżjoni tal-kapitoli li jirrigwardaw il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, u l-ġustizzja, il-libertà, u s-sigurtà, li jikkunsidra kif xieraq iż-żmien meħtieġ biex ir-riformi kkonċernati jiġu implimentati korrettament;

47.  Jesprimi t-tħassib tiegħu minħabba d-deterjorament tal-libertà tal-espressjoni u tal-mezzi tal-komunikazzjoni f'ċerti pajjiżi tat-tkabbir u f'għadd ta' pajjiżi tal-viċinat Ewropew; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tittejjeb l-indipendenza u t-trasparenza tas-sjieda tal-mezzi tal-komunikazzjoni f'dawn il-pajjiżi u jiġu indirizzati l-pressjonijiet politiċi u ekonomiċi fuq il-ġurnalisti, li ta' spiss iwasslu għal ċensura u awtoċensura; jistieden lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja u tipprijoritizza r-rispett tal-libertà tal-espressjoni u tal-mezzi tal-komunikazzjoni fil-proċess tan-negozjati ta' adeżjoni;

48.  Jiddeplora l-fatt li l-implimentazzjoni korretta tal-oqfsa ġuridiċi għall-protezzjoni tal-minoranzi għadha tikkostitwixxi sfida, kif iddikjarat fl-Istrateġija ta' Tkabbir tal-Kummissjoni għall-2014-2015(39); jistieden lill-pajjiżi tat-tkabbir jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex joħolqu kultura ta' aċċettazzjoni tal-minoranzi permezz tat-titjib tal-involviment tagħhom fil-proċessi deċiżjonali u tal-inklużjoni tagħhom fis-sistema edukattiva, b'attenzjoni speċjali fuq it-tfal Rom; iħeġġeġ lill-UE ssegwi mill-viċin l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, inklużi r-reati ta' mibegħda fuq il-bażi tal-orjentament sesswali, matul il-proċess ta' tkabbir kollu kemm hu;

49.  Jinnota bi tħassib id-deterjorament tal-kulturi politiċi demokratiċi f'xi pajjiżi kandidati u dawk kandidati potenzjali kif ukoll f'għadd ta' pajjiżi tal-viċinat Ewropew; ifakkar li l-governanza tajba, ir-rispett tal-istat tad-dritt, il-libertà tal-opinjoni u d-drittijiet tal-bniedem, id-djalogu politiku, l-ilħuq tal-kompromess u l-inklużjoni tal-partijiet interessati kollha fil-proċess deċiżjonali huma fil-qalba tar-reġimi demokratiċi; jinnota bl-istess livell ta' tħassib il-progress skars magħmul mill-pajjiżi tat-tkabbir fit-titjib tal-indipendenza tal-ġudikatura u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jingħaqad mal-Kummissjoni biex iħeġġeġ lill-pajjiżi tat-tkabbir jibnu esperjenzi kredibbli ta' investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u kundanni definittivi;

50.  Ifakkar, fil-kuntest tar-rieżami li għaddej tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, li t-TUE jipprevedi li l-UE għandha tiżviluppa relazzjoni speċjali mal-pajjiżi tal-viċinat abbażi tal-valuri tal-UE, li jinkludu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija(40); ifakkar ukoll li, b'segwitu għar-Rebbiegħa Għarbija tal-2011, li l-UE reġgħet iddefiniet il-politika tagħha fil-konfront tal-viċinat fuq il-bażi tal-prinċipju "aktar għal aktar", intiż li jsaħħaħ l-istituzzjonijiet demokratiċi u l-progess tad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja l-fatt li minħabba l-isfidi notevoli li l-viċinat tal-UE ħabbat wiċċu magħhom f'dawn l-aħħar ftit snin, bħat-tifrix tal-instabilità u tal-kunflitt fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq, bl-estremisti u l-gruppi ġiħadisti jisfruttaw dawn is-sitwazzjonijiet, kif ukoll it-tbatija umana kkawżata mill-azzjonijiet tar-Russja, intlaqat b'mod sinifikanti r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi;

51.  Jesprimi, għaldaqstant, il-konvinzjoni tiegħu li l-Politika Ewropea tal-Viċinat riveduta għandu jkompli jkollha l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi fil-qalba tagħha; itenni li kemm il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll tad-demokrazija huma fl-interess tal-pajjiżi sħab kif ukoll tal-UE;

52.  Jenfasizza li l-UE għandha tkompli ssostni b'mod attiv l-istituzzjonijiet demokratiċi u effikaċi li jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-bniedem, is-soċjetà ċivili u l-mezzi tal-komunikazzjoni liberi fil-pajjiżi ġirien; josserva pożittivament f'dan il-kuntest is-sostenn sostanzjali kontinwu fl-ambitu tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Faċilità għas-Soċjetà Ċivili; jilqa' pożittivament ukoll l-impenn kontinwu u effiċjenti tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar favur il-promozzjoni tad-demokrazija u r-rispett tad-drittijiet u tal-libertajiet fundamentali, kif iddikjara l-Parlament fl-ewwel rapport ta' evalwazzjoni tiegħu dwar il-Fond Ewropew għad-Demokrazija(41); jinkoraġġixxi bis-saħħa lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu joffru inċentivi b'saħħithom u kompetenzi mill-proċess ta' tranżizzjoni tagħhom bħala sostenn għall-proċess ta' riforma demokratika fil-viċinat tal-UE;

53.  Isostni li huwa assolutament essenzjali li tintemm l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna u jiġu żgurati l-istabilità u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

Drittijiet tal-bniedem permezz tal-kummerċ

54.  Itenni s-sostenn tiegħu favur l-introduzzjoni sistematika tal-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali kollha bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, filwaqt li jittieħed kont, fost ħwejjeġ oħra, tad-djalogu soċjali Ewropew u l-istandards tax-xogħol tal-ILO; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u tivvaluta b'mod effikaċi u sistematiku l-implimentazzjoni tal-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem u tirrapporta regolarment lill-Parlament dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-pajjiżi sħab; jilqa' pożittivament l-użu aktar sistematiku min-naħa tal-Kunsill tal-miżuri ristrettivi fil-konfront tal-pajjiżi terzi li qegħdin jiksru intenzjonalment id-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda, f'dan ir-rigward li, kull meta jkun kommess ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiż terz li miegħu jkun ġie konkluż ftehim, l-UE tieħu provvedimenti aktar konkreti biex twettaq miżuri xierqa kif stabbilit fil-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem;

55.  Jilqa' favorevolment id-dħul fis-seħħ tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) l-ġdida (Regolament (UE) 978/2012) fl-1 ta' Jannar 2014; josserva pożittivament li, sa tmiem l-2014, 14-il pajjiż ġew konċessi preferenzi SĠP+ u jfakkar li l-pajjiżi huma meħtieġa jikkonservaw ir-ratifika tas-27 konvenzjoni internazzjonali ewlenija, kif ukoll jimmonitorjaw l-implimentazzjoni effikaċi tagħhom, konformement mal-kriterji stabbiliti minn dawn il-konvenzjonijiet kif ukoll mill-UE; huwa ħerqan li l-Kummissjoni tivvaluta l-affarijiet b'mod reali u trasparenti u tirrapporta lura lill-Parlament u l-Kunsill dwar l-istatus ta' ratifika u implimentazzjoni effikaċi tal-konvenzjonijiet mill-benefiċjarji tal-preferenzi SĠP+ sal-aħħar tal-2015; itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta' Ruma jiżdied ma' lista futura ta' konvenzjonijiet;

Negozju u drittijiet tal-bniedem

56.  Iqis li l-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem jistgħu jimxu id f'id u li l-komunità kummerċjali għandha rwol importanti x'tiżvolġi fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija; jemmen li l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għandha tinbena fuq il-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet u s-settur privat; jerġa' jafferma, f'dan il-kuntest, li l-kumpaniji Ewropej għandhom jieħu miżuri adegwati biex jiżguraw li l-operazzjonijiet tagħhom fil-pajjiżi terzi jirrispettaw l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem; jerġa' jafferma, barra dan, l-importanza li l-UE tippromwovi r-responsabilità soċjali korporattiva u li l-impriżi Ewropej jiżvolġu rwol ta' tmexxija fil-promozzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; jistieden, barra minn dan, lill-UE tieħu rwol attiv fil-21 sessjoni tal-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar il-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-kumpaniji transnazzjonali u impriżi oħrajn, u tappoġġa l-isforzi intiżi biex jallinjaw il-politiki tagħhom mal-linji gwida tal-OECD għall-impriżi multinazzjonali; jirrakkomanda lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom fid-dibattitu dwar strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fi ħdan is-sistema tan-NU;

57.  Jemmen, fid-dawl ta' dak li ssemma hawn fuq, li s-SEAE għandu jesiġi li d-delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu ruħhom mal-kumpaniji tal-UE li joperaw fil-pajjiżi terzi sabiex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tagħhom relatati man-negozju; ifakkar, barra minn hekk, it-talba tiegħu li d-delegazzjonijiet tal-UE jinkludu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-operazzjonijiet bħala prijorità fis-sejħiet lokali għal offerti fl-ambitu tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), u li d-delegazzjonijiet tal-UE jieħdu l-azzjonijiet kollha neċessarji għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, konformement mal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem;

58.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tirrapporta, sa tmiem l-2015, dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet(42) tal-Bniedem mill-Istati Membri tal-UE;

59.  Jappella għal azzjoni Ewropea maqbula biex tindirizza l-problema tal-akkapparrament tal-art permezz tal-promozzjoni ta' salvagwardji adegwati għall-prevenzjoni ta' dan il-fenomenu fil-pajjiżi kkonċernati u fost il-kumpaniji tal-UE u l-kumpaniji Ewropej oħrajn preżenti f'dawk il-pajjiżi;

60.  Jistieden lill-UE tiżviluppa proġett pilota dwar l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, il-kwistjonijiet marbuta mal-art (akkapparrament tal-art u żgumbramenti furzati) u l-koerenza tal-politiki tal-UE f'dan ir-rigward; jistieden lill-UE tirrapporta dwar il-kunsiderazzjoni tagħha dwar l-adeżjoni għall-Protokoll Fakultattiv tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, konformement mal-impenn meħud fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp

61.  Iqis li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi għandhom jimxu id f'id; ifakkar f'dan il-kuntest li n-NU ddikjaraw li, fin-nuqqas ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-għanijiet tal-iżvilupp ma jistgħux jintlaħqu bis-sħiħ; ifakkar ukoll li l-UE impenjat ruħha li tappoġġa lill-pajjiżi sħab, filwaqt li tqis is-sitwazzjoni tal-iżvilupp u l-progress tagħhom fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; iħeġġeġ l-inklużjoni ta' oqfsa tar-riżultati definiti b'mod ċar fl-istrumenti kollha sabiex tkun żgurata l-inklużjoni tal-gruppi emarġinati u vulnerabbli u biex jiġi integrat ukoll approċċ bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem;

62.  Jilqa' d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni dwar approċċ ibbażat fuq id-drittijiet, li jħaddan id-drittijiet tal-bniedem kollha inklużi d-drittijiet tan-nisa u tal-bniet, għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, li ġie ppubblikat f'April 2014 u ntlaqa' mill-Kunsill; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp fil-prattika jkunu jsaħħu lil xulxin; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi valutazzjoni trasparenti u pubblika tal-ġabra ta' għodda tal-UE b'rabta mal-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet; iħeġġeġ lill-UE ssaħħaħ ir-rwol tagħha bħala promotur b'saħħtu tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja permezz tal-użu effikaċi, konsistenti u meqjus tal-istrumenti disponibbli kollha għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-difensuri tagħhom u l-effikaċja tal-politika tagħna dwar l-għajnuna għall-iżvilupp, f'konformità mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 16 il-ġdid;

63.  Jilqa' l-adozzjoni tal-Aġenda ambizzjuża għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-2030 matul is-summit speċjali tan-NU fi New York, kif ukoll ir-rwol ewlieni li kellha l-UE f'dan il-proċess, b'mod partikolari fir-rigward tal-inklużjoni tal-valuri fundamentali tal-UE bħad-drittijiet tal-bniedem u l-governanza tajba; jilqa' b'mod pożittiv il-fatt li l-aġenda l-ġdida hija stabbilita biċ-ċar fl-impenji fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u li s-17-il għan u l-169 għan tagħha jfittxu li jiksbu drittijiet tal-bniedem għal kulħadd; jikkondividi l-viżjoni li jirfed dan id-dokument, jiġifieri dinja ta' rispett universali tad-drittijiet u d-dinjità tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-ġustizzja, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, kif ukoll ir-rispett tar-razza, l-etniċità u d-diversità kulturali u l-opportunitajiet indaqs, li tippermetti li jintlaħaq bis-sħiħ il-potenzjal tal-bniedem u tikkontribwixxi għal prosperità komuni; jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-2030, il-miżuri ta' monitoraġġ tagħha u l-implimentazzjoni futura tagħha mill-partijiet interessati kollha, inklużi s-soċjetà ċivili u s-settur privat ikunu mirfuda minn approċċi bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll mill-għanijiet għall-qerda tal-faqar, it-tnaqqis fl-inugwaljanzi u l-esklużjoni soċjali u d-demokratizzazzjoni tal-ekonomija;

64.  Jenfasizza l-importanza tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp biex tinkiseb l-aġenda l-ġdida għall-iżvilupp sostenibbli; jindika li l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għandu jwassal għal fehim aktar profond tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, billi jekk ma jiġux indirizzati l-ostakli għall-kisba tad-drittijiet ma jista jkun hemm l-ebda progress lejn l-iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar;

65.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti li jiġi indirizzat il-piż fil-livell dinji ta' mard relatat mal-faqar u li ġie traskurat; jappella għal strateġija politika fit-tul u ambizzjuża u pjan ta' azzjoni dwar is-saħħa fil-livell dinji, l-innovazzjoni u l-aċċess għall-mediċini, li jinkludi fost oħrajn l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, biex b'hekk jiġi salvagwardjat id-dritt għal standard ta' għajxien adegwat għas-saħħa u l-benesseri ta' kull bniedem, mingħajr l-ebda distinzjoni abbażi ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, kundizzjoni ekonomika jew soċjali, l-identità tal-ġeneru jew l-orjentament sesswali;

66.  Jenfasizza li l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa tfisser impenn sabiex tinħoloq bażi ta' protezzjoni soċjali universali, kopertura tas-saħħa universali u servizzi pubbliċi essenzjali għal kulħadd, inklużi s-saħħa u l-edukazzjoni;

67.  Jinnota b'mod pożittiv id-dokument ta' gwida dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu abbozzat mis-SEAE u mill-Kummissjoni u approvat mill-Kunsill li għandu l-għan jiżgura r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' għajnuna fil-ġlieda kontra t-terroriżmu ma' pajjiżi terzi; jitlob lis-SEAE u l-Kummissjoni jiżguraw implimentazzjoni effikaċi tad-dokument, l-ewwel nett billi dan jinxtered fuq bażi wiesgħa; ifakkar f'dan il-kuntest li r-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali jikkostitwixxi l-bażi għal politiki ta' suċċess kontra t-terroriżmu, inkluż l-użu ta' teknoloġiji ta' sorveljanza diġitali; jappoġġa l-isforzi internazzjonali biex jitwaqqaf il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li qed isir mill-ISIS/Da'esh;

Id-drittijiet tal-popli indiġeni

68.  Jistieden lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw ir-rieżami tal-mandat tal-Mekkaniżmu Espert dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni, skont id-Dokument ta' Eżitu tal-Konferenza Dinjija dwar il-Popli Indiġeni (Riżoluzzjoni 69/2 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU(43)), bil-għan li jkun hemm monitoraġġ, valutazzjoni u titjib fl-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni; iħeġġeġ lill-Istati Membri jitolbu lid-detenturi kollha tal-mandati ta' Proċedura Speċjali jagħtu attenzjoni speċjali lill-kwistjonijiet li jaffettwaw lin-nisa u l-bniet indiġeni, u jirrappurtaw kwistjonijiet bħal dawn b'mod sistematiku lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri jappoġġaw b'mod attiv l-iżvilupp tal-pjan ta' azzjoni għas-sistema kollha dwar il-popli indiġeni, kif mitlub mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fir-riżoluzzjoni tagħha ta' Settembru 2014, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-organizzazzjoni tal-konsultazzjoni regolari tal-popli indiġeni bħala parti minn dak il-proċess; jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li f'xi żoni tal-Afrika tal-Punent lill-persuni li jbatu minn mard mentali jorbtuhom bil-ktajjen mas-siġar fil-foresti jew jabbandunawhom fit-toroq, u li dawn huma prattiki mifruxa approvati minn komunitajiet lokali;

L-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati

69.  Jesprimi tħassib kbir u solidarjetà fir-rigward tal-għadd kbir ta' rifuġjati u migranti li jsofru ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem bħala vittmi ta' kunflitti, persekuzzjoni, nuqqasijiet min-naħa tal-gvernijiet u netwerks ta' immigrazzjoni illegali, traffikar, dħul klandestin, gruppi estremisti u gruppi kriminali; jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu għat-telf traġiku ta' ħajjiet fost persuni li jkunu qed jippruvaw jilħqu l-fruntieri tal-UE;

70.  Jesprimi l-ħtieġa urġenti li jiġu ttrattati l-kawżi primarji tal-flussi migratorji u, għaldaqstant, li tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi tar-rifuġjati, inkluż billi jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti fil-viċinat tagħna, jissawru kooperazzjoni u sħubijiet mal-pajjiżi terzi kkonċernati u permezz tal-politiki esterni tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ komprensiv ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-migrazzjoni, u jistieden lill-UE ssaħħaħ il-kollaborazzjoni tagħha man-NU, inklużi l-aġenziji tagħha, kif ukoll mal-organizzazzjonijiet reġjonali, il-gvernijiet u l-NGOs, biex jiġu indirizzati l-kawżi primarji tal-flussi migratorji u titjieb is-sitwazzjoni fil-kampijiet tar-rifuġjati li jinsabu ħdejn iż-żoni ta' kunflitt; itenni l-appell tiegħu lill-UE biex tiżgura li l-ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni u ta' riammissjoni ma' stati mhux tal-UE jkunu konformi mad-dritt internazzjonali; ifakkar li strateġija dinjija dwar il-migrazzjoni jkollha rabtiet mill-qrib mal-politiki tal-iżvilupp u dawk umanitarji, inkluż billi jinfetħu kurituri umanitarji u jingħataw viżi umanitarji, kif ukoll ma' politiki esterni oħra; jinnota f'dan il-kuntest l-operazzjoni tal-Forza Navali tal-Unjoni Ewropea - Mediterran (EUNAVFOR Med) kontra minn jiffaċilita d-dħul klandestin ta' persuni u t-traffikanti fil-Mediterran; jenfasizza wkoll il-ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati politiki aktar b'saħħithom fil-livell tal-Unjoni, sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet urġenti relatati mal-migranti u r-rifuġjati u jinstab mekkaniżmu effikaċi, ġust u sostenibbli għall-kondiviżjoni tal-piżijiet fost l-Istati Membri; jenfasizza l-miżuri proposti mill-Kummissjoni fid-9 ta' Settembru 2015 biex tiġi indirizzata l-kriżi tar-rifuġjati, bħal pereżempju r-reviżjoni prevista tar-regolament ta' Dublin;

71.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ tagħhom għall-ġlieda kontra t-traffikar ta' bnedmin permezz tal-politiki esterni, b'enfasi partikolari fuq il-protezzjoni tal-vittmi, speċjalment persuni taħt l-età; jemmen bil-qawwa li l-UE għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u atturi rilevanti oħra sabiex ikun hemm skambju ta' prattiki tajba u jingħata kontribut sabiex jinkisru netwerks ta' traffikar internazzjonali; itenni l-ħtieġa li l-Istati Membri kollha tal-UE jimplimentaw id-direttiva tal-UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu(44) u l-Istrateġija tal-UE għall-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016(45);

72.  Jindika li fl-2014 ġew spustati 17,5 miljun persuna minħabba diżastri relatati mal-klima; jindika li dawn l-ispostamenti primarjament jolqtu r-reġjuni tan-Nofsinhar, li huma dawk l-aktar esposti għal impatti tat-tibdil fil-klima; jindika li 85 % ta' dawn l-ispostamenti jseħħu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, primarjament f'pajjiż wieħed jew f'partijiet minn pajjiżi; jindika li skont l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju l-Istati Membri tal-UE impenjaw ruħhom li jallokaw 0,7 % tal-PDG għall-finanzjament tal-għajnuna għall-iżvilupp;

73.  Jistieden lill-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-dibattitu dwar it-terminu 'rifuġjat minħabba l-klima', inkluża d-definizzjoni ġuridika possibbli tiegħu fid-dritt internazzjonali jew fi kwalunkwe ftehim internazzjonali ġuridikament vinkolanti ieħor;

74.  Itenni t-talba tiegħu għal pożizzjoni komuni tal-UE dwar l-użu ta' drones armati li tappoġġa d-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali u li għandha tindirizza kwistjonijiet bħall-qafas ġuridiku, il-proporzjonalità, ir-responsabilità, il-protezzjoni taċ-ċivili u t-trasparenza; iħeġġeġ għal darb'oħra lill-UE tipprojbixxi l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-użu ta' armi kompletament awtonomi li jippermettu li jsiru attakki mingħajr intervent uman; jappella lill-UE topponi u tipprojbixxi l-prattika ta' qtil extraġudizzjarju u mmirat u timpenja ruħha li tiżgura miżuri adegwati, skont l-obbligi ġuridiċi nazzjonali u internazzjonali, meta jkun hemm provi biżżejjed li wieħed jemmen li individwu jew entità fi ħdan il-ġurisdizzjoni tagħha huma marbuta ma' qtil immirat kontra l-liġi lil hinn minn xtutha;

L-avvenimenti kulturali u sportivi internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem

75.  Jinsab imħasseb serjament dwar il-fatt li stati awtoritarji fejn iseħħ ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali qegħdin jilqgħu għandhom avvenimenti sportivi ewlenin; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm kampanji ta' sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali dwar il-ħtieġa li jkunu żgurati dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward ta' avvenimenti sportivi, inkluża l-problema tal-prostituzzjoni furzata u tat-traffikar ta' bnedmin; jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jinvolvu ruħhom mal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u fora multilaterali oħrajn, kif ukoll mal-federazzjonijiet sportivi nazzjonali, l-atturi korporattivi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex jiżguraw konformità sħiħa mad-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet bħal dawn, inkluż billi dan isir wieħed mill-kriterji ta' aġġudikazzjoni determinanti għal avvenimenti internazzjonali sportivi ewlenin; jagħti attenzjoni partikolari f'dan ir-rigward lil-logħob tat-Tazza tad-Dinja tal-FIFA fir-Russja, li se ssir fl-2018, u dik fil-Qatar fl-2022, kif ukoll lil-Logħob Olimpiku f'Beijing fl-2022;

L-azzjoni tal-UE fl-organizzazzjonijiet multilaterali

76.  Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-involviment qawwi tal-UE fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi permezz tal-kooperazzjoni mal-istrutturi tan-NU u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, il-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE u l-OECD, f'konformità mal-Artikoli 21 u 220 tat-TUE; jilqa' għalhekk l-adozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

77.  Itenni, barra dan, l-importanza li l-UE tinvolvi ruħha b'mod attiv u konsistenti fil-mekkaniżmi kollha tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali u l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti; jirrikonoxxi l-isforzi tas-SEAE, tad-delegazzjonijiet tal-UE fi New York u f'Ġinevra u tal-Istati Membri biex tiżdied il-koerenza tal-UE fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tan-NU; iħeġġeġ lill-UE żżid l-isforzi tagħha biex issemma' leħinha, inkluż billi tintensifika l-prattika li qed tiżdied ta' inizjattivi transreġjonali u billi tressaq riżoluzzjonijiet kosponsorizzati jew toħodhom f'idejha hi;

78.  Ifakkar fl-importanza li tinżamm il-prattika istituzzjonalizzata li tintbagħat delegazzjoni parlamentari għall-Assemblea Ġenerali tan-NU; jilqa' t-tiġdid tal-prattika fl-2015, fit-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

79.  Jenfasizza li sabiex tissaħħaħ il-kredibilità u l-leġittimità tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-membri kollha tiegħu għandhom iżommu l-ogħla standards tad-drittijiet tal-bniedem u jwettqu l-impenji tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem; iqis li d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu promossi, żviluppati u konsolidati fil-fora internazzjonali kollha; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta pubbblikament dwar l-attivitajiet u l-azzjonijiet li qed twettaq biex tmexxi 'l quddiem l-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem u tkompli ssaħħaħ l-obbligu ta' rendikont u r-responsabilità għad-drittijiet tal-bniedem ta' organizzazzjonijiet internazzjonali bħad-WTO u l-Bank Dinji (IBRD, IFC, MIGA);

80.  Jafferma mill-ġdid l-impenn qawwi tiegħu biex tintemm l-impunità għall-aktar delitti serji li jkunu ta' tħassib għall-komunità internazzjonali, li ssir ġustizzja mal-vittmi tad-delitti tal-gwerra, tad-delitti kontra l-umanità u tal-ġenoċidju, u jtenni għalhekk l-appoġġ qawwi tiegħu għall-Qorti Kriminali Internazzjonali; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-ebda stat ma rratifika l-Istatut ta' Ruma fl-2014; jenfasizza r-responsabilità li tintemm l-impunità u li jittellgħu l-qorti dawk responsabbli għal ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra, inklużi dawk relatati mal-vjolenza sesswali; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li diversi mandati ta' arrest għadhom ma ġewx eżegwiti; iħeġġeġ lill-UE tkompli bl-appoġġ diplomatiku u politiku tagħha għat-tisħiħ u l-espansjoni tar-relazzjoni bejn il-Qorti Kriminali Internazzjonali u n-NU, b'mod partikolari l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, kif ukoll fir-relazzjonijiet bilaterali tagħha u fora oħra; jappella lill-UE, inklużi d-delegazzjonijiet tagħha, kif ukoll lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jippromwovu l-universalità tal-Istatut ta' Ruma u r-ratifika u l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu lill-Qorti Kriminali Internazzjonali bir-riżorsi meħtieġa, u biex isaħħu l-appoġġ tagħhom għas-sistema tal-ġustizzja kriminali internazzjonali permezz fost oħrajn ta' appoġġ finanzjarju lill-atturi tas-soċjetà ċivili, pereżempju bis-saħħa tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem; jappella għall-implimentazzjoni tal-ġabra ta' għodda tal-UE tal-2013 dwar il-komplementarjetà bejn il-ġustizzja internazzjonali u nazzjonali;

81.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri jippromwovu b'mod attiv il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-ħtieġa għall-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha f'kull tip ta' djalogu ma' pajjiżi terzi;

It-tisħiħ tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja

Il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon jew tat-twemmin

82.  Ifakkar li l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin hija dritt fundamentali tal-bniedem, kif rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, u hija garantita mill-Artikolu 18 tal-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi; ifakkar, bl-istess mod, fir-rabta ta' din il-libertà ma' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħra, li jħaddnu d-dritt li wieħed jemmen jew ma jemminx, il-libertà li wieħed ikollu twemmin teistiku, mhux teistiku jew ateistiku, u d-dritt li wieħed jadotta, ibiddel u jabbanduna jew jirritorna għat-twemmin tal-għażla tiegħu; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li xi pajjiżi għadhom mhumiex konformi mal-istandards tan-NU u jużaw ir-repressjoni tal-istat, li tista' tinkludi pieni fiżiċi, żmien fil-ħabs, multi ħorox u saħansitra anke l-piena tal-mewt, u dan bi ksur tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin; jinsab imħasseb dwar iż-żieda fil-persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi jew ta' twemmin, inklużi l-komunitajiet Kristjani, kif ukoll il-ħsara illeġittima li qed issir fil-postijiet fejn dawn jinġabru;

83.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jikkontribwixxu għall-qerda tal-forom kollha ta' diskriminazzjoni reliġjuża u jippromwovu d-djalogu bejn ir-reliġjonijiet fir-relazzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi; jitlob azzjonijiet konkreti għall-protezzjoni tal-minoranzi reliġjużi, dawk li ma jemmnux, l-apostati u l-atei li huma vittmi ta' liġijiet dwar id-dagħa, u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom biex jirrevokaw tali liġijiet; jilqa' l-impenn tal-UE li tippromwovi l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin f'fora internazzjonali, inkluż billi tappoġġa l-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin; jappoġġa bis-sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu f'idejha riżoluzzjonijiet tematiċi dwar dan is-suġġett fi ħdan il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-AĠNU; jitlob azzjoni u miżuri konkreti għall-implimentazzjoni effikaċi u t-titjib tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tar-reliġjon jew it-twemmin; iqis li l-azzjoni għandha tittieħed kemm f'fora internazzjonali kif ukoll f'fora reġjonali, u dan billi jinżamm djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet u mal-komunitajiet reliġjużi, skont l-Artikolu 17 TFUE, inkluż permezz tad-delegazzjonijiet tal-UE; jiġbed l-attenzjoni bl-istess mod għall-ħtieġa li jkun żgurat taħriġ sistematiku u konsistenti tal-persunal tal-UE fis-sede ċentrali u fid-delegazzjonijiet;

L-azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

84.  Jilqa' d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-VP/RGħ u tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa(46) ta' Ottubru 2014, li affermaw mill-ġdid l-oppożizzjoni qawwija u assoluta tagħhom għall-piena tal-mewt fil-każijiet kollha u f'kull ċirkostanza; isostni l-opinjoni tiegħu li t-tneħħija tal-piena tal-mewt fid-dinja kollha għandha tikkostitwixxi waħda mill-objettivi ċentrali tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota li l-appoġġ għall-pajjiżi terzi għal politika ta' infurzar b'rabta mad-droga għandu jkollu l-għan li jneħħi l-piena tal-mewt għal delitti relatati mad-droga; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri, fil-kuntest tas-Sitt Kungress Dinji kontra l-Piena Kapitali li se jsir f'Oslo, in-Norveġja, f'Ġunju 2016, jesprimu ruħhom mingħajr ambigwità kontra l-piena tal-mewt, jintensifikaw l-impenji tagħhom ħalli titneħħa l-piena tal-mewt u jappoġġaw kampanji għas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar dan is-suġġett;

85.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd dejjem jikber ta' sentenzi għal mewt u eżekuzzjonijiet fid-dinja kollha; jiddispjaċih ħafna li xi pajjiżi terzi għad għandhom il-piena tal-mewt fil-leġiżlazzjonijiet tagħhom; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-Belarussja reġgħet bdiet l-eżekuzzjonijiet wara waqfa ta' sentejn; itenni għaldaqstant it-talba tiegħu lill-Belarussja sabiex timplimenta moratorju fuq il-piena tal-mewt, li fl-aħħar mill-aħħar għandu jwassal għat-tneħħija tagħha; jinnota li tmien stati jikkontemplaw il-piena tal-mewt għall-omosesswalità fil-leġiżlazzjoni tagħhom;

86.  Iħeġġeġ lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu gwida għal politika Ewropea komprensiva u effikaċi dwar il-piena tal-mewt fir-rigward ta' għexieren ta' ċittadini Ewropej li qed jiffaċċjaw l-eżekuzzjoni f'pajjiżi terzi, li għandha tinkludi mekkaniżmi sodi u msaħħa f'dak li jirrigwarda l-identifikazzjoni, l-għoti ta' assistenza legali u r-rappreżentanza diplomatika;

87.  Jappella lill-UE tkompli tinvolvi ruħha mal-pajjiżi li għad għandhom il-piena tal-mewt, billi tuża l-għodod diplomatiċi u ta' kooperazzjoni kollha sabiex tassigura t-tneħħija tal-piena tal-mewt; itenni barra minn hekk l-appell tiegħu lill-UE biex tkompli timmonitorja l-kundizzjonijiet li skonthom qed jitwettqu l-eżekuzzjonijiet fil-pajjiżi li għadhom jeżerċitaw il-piena tal-mewt;

Il-ġlieda kontra t-tortura u t-trattament krudili

88.  Iqis li, wara t-30 anniversarju mill-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura, u billi t-tortura u t-trattament krudili għadhom qed jitwettqu mad-dinja kollha, l-UE għandha tintensifika l-isforzi tagħha biex telimina dan il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-fatt li membri ta' gruppi vulnerabbli bħal nisa u tfal jew minoranzi etniċi, lingwistiċi jew reliġjużi li huma esposti għal tortura jew trattament ħażin fid-detenzjoni, jeħtieġu attenzjoni speċjali; iħeġġeġ għaldaqstant lis-SEAE u lill-VP/RGħ jinvolvu ruħhom b'aktar qawwa fil-ġlieda kontra t-tortura u trattament jew kastig ieħor krudili, diżuman u degradanti, u dan permezz ta' żieda fl-inizjattivi diplomatiċi u t-teħid ta' pożizzjonijiet pubbliċi aktar sistematiċi li jirriflettu l-valuri u l-prinċipji li l-UE impenjat ruħha għalihom; jirrakkomanda li s-SEAE, id-delegazzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jisfruttaw kompletament il-potenzjal tal-istrumenti eżistenti kollha, bħal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tortura(47); jirrakkomanda f'dan il-kuntest li l-mekkaniżmi ta' kontroll fuq l-esportazzjonijiet ta' drogi li jistgħu jintużaw għall-eżekuzzjonijiet jew għat-tortura jitjiebu fuq bażi kostanti, inkluż permezz ta' klawsola mmirata għat-tmiem tal-użu li tissospendi jew twaqqaf it-trasferiment ta' oġġetti relatati mas-sigurtà li biċ-ċar m'għandhomx użu prattiku ieħor għajr li jintużaw għall-piena tal-mewt jew għat-tortura;

89.  Jenfasizza li hemm pajjiżi illi naqsu milli jieħdu passi biex jindirizzaw il-ħtieġa urġenti għal pjanijiet bir-riżorsi kollha sabiex jittrattaw il-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet; jinnota li l-progress li sar kien ftit wisq biex jiġi żgurat li l-faċilitajiet tal-ħabs jikkonformaw mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jitħarsu d-dritt tal-ħabsin għall-ħajja, l-inkolumità fiżika u d-dinjità; jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' detenzjoni sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem u li l-priġunieri m'għandhomx ikunu suġġetti għal trattament jew pieni diżumani jew degradanti;

Diskriminazzjoni

90.  Jenfasizza li d-diskriminazzjoni taħt kwalunkwe tip, il-vjolenza, il-pieni fil-forma ta' tpattija, it-tortura, l-abbuż sesswali fuq in-nisa u l-bniet, il-mutilazzjoni ġenitali, iż-żwieġ tal-minuri, iż-żwieġ furzat, it-traffikar tan-nisa, id-diskriminazzjoni jew l-esklużjoni soċjali fuq il-bażi tal-klassi soċjali jew l-oriġini jew il-vjolenza abbażi ta' twemmin jew tradizzjonijiet soċjali, reliġjużi jew kulturali m'għandhom jiġu ġġustifikati fl-ebda ċirkostanza;

91.  Jikkundanna bil-qawwa kull forma ta' diskriminazzjoni, inkluża dik ibbażata fuq ir-razza, il-kulur, is-sess, l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru, il-lingwa, il-kultura, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-oriġini soċjali, il-kasta, it-twelid, l-età, id-diżabilità jew kwalunkwe status ieħor; iħeġġeġ lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex telimina kull tip ta' diskriminazzjoni, razziżmu u ksenofobija permezz tad-djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi, ix-xogħol tad-delegazzjonijiet tal-UE u d-diplomazija pubblika; iħeġġeġ ukoll lill-UE tkompli tippromwovi r-ratifika u l-implimentazzjoni sħiħa tal-konvenzjonijiet kollha tan-NU li jappoġġaw din il-kawża, bħall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni Razzjali jew il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbilità;

Id-drittijiet tal-persuni LGBTI

92.  Iqis li l-UE għandha tkompli bl-isforzi tagħha biex issaħħaħ ir-rispett għad-drittijiet tal-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru, transesswali u intersesswali (LGBTI), f'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar dan is-suġġett(48); jirrakkomanda l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida, inkluż permezz tat-taħriġ tal-persunal tal-UE fil-pajjiżi terzi; jiddispjaċih li 75 pajjiż għadhom jikkriminalizzaw l-omosesswalità, inkluż tmienja li jipprevedu l-piena tal-mewt, u jemmen li l-prattiki u l-atti ta' vjolenza fuq individwi minħabba l-orjentament sesswali tagħhom għandhom jiġu kkastigati; jappoġġa l-ħidma kontinwa tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jiġu miġġielda dawn il-liġijiet diskriminatorji u l-ħidma ta' korpi oħra tan-NU; jinsab imħasseb dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-libertajiet fundamentali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTI, u jappella lill-UE żżid l-appoġġ tagħha lejn dawn id-difensuri; iqis li d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI aktarx li jiġu rrispettati aktar jekk dawn ikollhom aċċess għal istituzzjonijiet ġuridiċi, possibbilment permezz ta' sunjoni ċivili jew żwieġ;

93.  Jenfasizza li l-komunitajiet minoritarji fil-pajjiżi terzi għandhom ħtiġijiet speċifiċi u li l-ugwaljanza sħiħa tagħhom għandha tiġi promossa fl-oqsma kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali;

Diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta

94.  Jinnota bi tħassib kbir l-iskala u l-konsegwenzi tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta u l-kontinwazzjoni ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem ibbażat fuq il-kasta, inkluż it-tiċħid tal-aċċess għas-sistema ġudizzjarja jew għall-impjieg, is-segregazzjoni kontinwa, il-faqar u l-istigmatizzazzjoni; jappella għall-adozzjoni ta' strument tal-UE għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta; jirrakkomanda li dan is-suġġett jiġi integrat fil-linji gwida u l-pjanijiet ta' azzjoni tas-SEAE u tal-Kummissjoni, b'mod partikolari fil-ġlieda tal-UE kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, u fl-isforzi kollha biex tiġi miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom;

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità

95.  Jilqa' r-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; itenni l-importanza ta' implimentazzjoni effiċjenti min-naħa tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li jiġi integrat b'mod kredibbli l-prinċipju ta' aċċessibilità universali u d-drittijiet kollha ta' persuni b'diżabilità fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, inkluż fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u jenfasizza n-natura preskrittiva u orizzontali ta' din il-kwistjoni;

96.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ tkompli tappoġġa l-proċess ta' ratifika u implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità min-naħa ta' dawk il-pajjiżi li għadhom ma rratifikawhiex jew ma implimentawhiex sa issa;

97.  Jenfasizza li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità bħala prijorità; ifakkar fil-konklużjonijiet tal-uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jiddikjaraw li għandhom jiġu żviluppati politiki u programmi biex tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b'diżabilità, bi sħubija mill-qrib mal-persuni b'diżabilità, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-awtonomija tagħhom, u ma' organizzazzjonijiet fil-qasam taddiżabilità; jenfasizza l-ħtieġa ta' sorveljanza regolari tal-istituzzjonijiet u ta' taħriġ adegwat lil dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor; jistieden lill-UE tinkorpora l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni minħabba diżabilità fil-politiki tagħha dwar l-azzjoni esterna, il-kooperazzjoni u dawk dwar l-għajnuna għall-iżvilupp, inkluż l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR);

Id-drittijiet tan-nisa u tal-bniet

98.  Ifakkar li l-Premju Sakharov 2014 ingħata lid-Dott Denis Mukwege għall-involviment qawwi tiegħu mal-vittmi ta' vjolenza sesswali u l-promozzjoni kontinwa tad-drittijiet tan-nisa, li qajmu kuxjenza dwar l-użu tal-vjolenza u l-mutilazzjoni sesswali tan-nisa, il-bniet u t-tfal bħala mezz ta' gwerra; jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta' abbuż u ta' vjolenza kontra n-nisa, il-bniet u t-tfal, speċjalment l-użu tal-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra, kif ukoll il-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tal-minuri, bikri u furzat, l-iskjavitù sesswali, l-istupru fiż-żwieġ u forom oħra ta' prattiki tradizzjonali li jagħmlu l-ħsara; jenfasizza l-ħtieġa li n-nisa, il-bniet u t-tfal li jisfaw vittmi ta' abbuż f'kunflitti jkollhom aċċess għall-kura tas-saħħa u psikoloġika, f'konformità mad-dritt internazzjonali; jieħu nota f'dan il-kuntest tal-ittra tal-VP/RGħ dwar il-politika tal-għajnuna umanitarja, b'mod partikolari dwar il-prevenzjoni tal-vjolenza sesswali u li n-nisa jiġu offruti b'appoġġ adegwat u aċċess għall-kura tas-saħħa u psikoloġika f'każ ta' stupru f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt; jistieden lill-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika;

99.  Jenfasizza l-ħtieġa għal skambju ta' prattiki tajba min-naħa tas-SEAE kontra n-nuqqas ta' aċċess għall-ġustizzja għal vittmi ta' delitti relatati mal-vjolenza sesswali; jikkundanna bil-qawwa n-nuqqas ta' aċċess għall-ġustizzja għan-nisa fil-pajjiżi terzi, u speċifikament meta dawn ikunu vittmi ta' vjolenza sessista; jitlob lill-Kummissjoni tieħu rwol attiv fil-prosekuzzjoni ta' dawn id-delitti fil-pajjiżi terzi u, f'xi każijiet, fl-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mas-SEAE biex ittejjeb l-appoġġ disponibbli għall-vittmi, tinkorpora interventi f'każ ta' vjolenza sessista f'azzjonijiet umanitarji tal-UE u tagħti prijorità lill-azzjonijiet umanitarji tal-UE li jkollhom fil-mira l-vjolenza sessista u l-vjolenza sesswali fil-kunflitti; jilqa' l-impenn tal-UE biex tagħti segwitu għas-Summit Dinji biex Tintemm il-Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti li sar f'Londra f'Ġunju 2014, u jħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti;

100.  Jiddeplora n-nuqqas ta' politiki ta' prevenzjoni dwar il-vjolenza sessista, in-nuqqas ta' appoġġ għall-vittmi u r-rata għolja ta' impunità għat-trasgressuri f'għadd kbir ta' pajjiżi; jitlob lis-SEAE jiskambja l-prattiki tajba ma' pajjiżi terzi dwar il-proċeduri tar-regolamentazzjoni u l-programmi ta' taħriġ għall-pulizija, il-persunal ġudizzjarju u l-ħaddiema tas-settur pubbliku; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-pajjiżi terzi, u tikkoopera mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, bħalma huma l-ILO, l-OECD, in-NU u l-Unjoni Afrikana, bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u jiġi promoss l-emanċipazzjoni tan-nisa;

101.  Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-vjolenza sessista f'bosta partijiet tad-dinja u r-rata li qed tiżdied tal-femminiċidju fl-Amerika Latina, li jseħħ f'kuntest ta' vjolenza ġeneralizzata u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull forma ta' vjolenza sessista u d-delitt ripunjanti tal-femminiċidju, kif ukoll l-impunità li tiddomina għal dawn id-delitti, li tista' tinkoraġġixxi saħansitra aktar vjolenza u qtil;

102.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-ksur possibli tad-drittijiet tal-bniedem li jolqot lin-nisa u l-bniet fil-kampijiet tar-rifuġjati fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika, inklużi każijiet rappurtati ta' vjolenza sesswali u inugwaljanza fit-trattament tan-nisa u l-bniet; jitlob lis-SEAE jinsisti fuq regoli aktar stretti u fuq prattiki tajba f'pajjiżi terzi sabiex tintemm l-inugwaljanza fost ir-rifuġjati, indipendentement mis-sess tagħhom;

103.  Jiddeplora l-fatt li nofs il-popolazzjoni tad-dinja tħabbat wiċċha ma' diskriminazzjoni fil-pagi, u li fuq livell dinji n-nisa jaqilgħu bejn 60 u 90 % tal-introjtu medju tal-irġiel;

104.  Jistieden lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-VP/RGħ jkomplu jippromwovu l-emanċipazzjoni fil-livell politiku u ekonomiku lin-nisa u lill-bniet bl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki esterni u l-programmi kollha tagħhom, inkluż permezz ta' djalogi strutturati ma' pajjiżi terzi, billi jqajmu pubblikament kwistjonijiet relatati mal-ġeneru u billi jiżguraw biżżejjed riżorsi għal dan il-għan; jilqa' b'mod pożittiv il-qafas il-ġdid għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa għall-2016-2020(49); jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm enfasi fuq il-pilastru orizzontali, li għandu l-għan li l-Kummissjoni u s-SEAE jissodisfaw b'mod aktar effikaċi l-impenji tal-UE għat-tisħiħ tad-drittijiet tan-nisa u l-bniet permezz ta' relazzjonijiet esterni;

105.  Jiddeplora n-nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-isfera politika; ifakkar li n-nisa u l-irġiel huma ndaqs u għandhom igawdu l-istess drittijiet politiċi u libertajiet ċivili, u jiddeplora bl-istess mod il-fatt li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi, soċjali u politiċi; jenfasizza l-ħtieġa ta' mekkaniżmi effikaċi ta' protezzjoni għad-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda li tiġi introdotta sistema ta' kwoti sabiex jiġi offrut mezz ta' promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-korpi politiċi u fil-proċess demokratiku, primarjament bħala kandidati;

106.  Jappella lill-UE tkompli tappoġġa l-emanċipazzjoni tan-nisa fil-livell ekonomiku, soċjali u politiku bħala għodda għall-promozzjoni tat-tgawdija xierqa tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom, u biex tagħti l-akbar importanza lill-aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità għall-bniet, inklużi dawk li ġejjin mill-ifqar komunitajiet u dawk l-aktar emarġinati; jitlob li jingħata appoġġ lill-edukazzjoni vokazzjonali għan-nisa, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni akbar fit-taħriġ vokazzjonali fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija, jitfasslu programmi ta' taħriġ fl-ugwaljanza bejn is-sessi għall-professjonisti fl-edukazzjoni fil-pajjiżi terzi, u jittieħdu passi biex jiġi evitat li l-materjal edukattiv jittrażmetti sterjotipi; iħeġġeġ lill-UE tinkludi din il-prijorità f'kull attività diplomatika, kummerċjali u tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha;

107.  Jenfasizza l-ħtieġa li titkompla l-edukazzjoni għall-bniet fil-kampijiet tar-rifuġjati, fiż-żoni ta' kunflitt u f'żoni milquta minn faqar estrem u minn estremitajiet ambjentali bħal nixfiet u għargħar;

108.  Iħeġġeġ lill-UE tkompli tintegra l-appoġġ għan-nisa u l-bniet fi ħdan l-operazzjonijiet tal-PSDK u l-arkitettura tal-bini tal-paċi tan-NU, u tkompli bl-isforzi tagħha għall-implimentazzjoni u t-tisħiħ tar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1325(2000)(50) u 1820(2008)(51) dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; jistieden lill-UE f'dan ir-rigward tappoġġa fil-livell internazzjonali r-rikonoxximent tal-valur miżjud tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, kif ukoll fl-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi, l-għajnuna umanitarja u r-rikostruzzjoni wara l-kunflitti, kif ukoll il-proċessi ta' tranżizzjoni demokratika li jwasslu għal soluzzjonijiet politiċi dejjiema u stabbli; jenfasizza bl-istess mod l-importanza li jiġi żgurat li n-nisa jgawdu mid-drittijiet kollha tal-bniedem u li jingħata kontribut biex jemanċipaw ruħhom, inkluż fil-qafas tal-aġenda għal wara l-2015 u permezz tal-appoġġ għall-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u l-Konvenzjoni ta' Istanbul; jilqa' l-appoġġ tal-UE għar-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar kwistjonijiet ta' ġeneru, speċjalment fir-rigward tal-libertà tal-espressjoni u tal-opinjoni għall-emanċipazzjoni tan-nisa; jilqa' b'mod pożittiv il-konklużjonijiet tad-59 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa(52);

109.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi b'mod sistematiku azzjonijiet konkreti biex titjieb il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi elettorali fil-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali kollha tal-UE, f'konformità mal-linji gwida tal-UE f'dan il-qasam, b'kont meħud tal-konklużjonijiet tas-seminar ta' esperti elettorali għolja li sar fi Brussell f'April 2014 u t-tagħlimiet li nsiltu mill-esperjenza ta' missjonijiet imgħoddija;

110.  Jilqa' l-isforzi li saru mis-SEAE fil-pajjiżi terzi biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-obbligi u l-impenji fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa li joħorġu mis-CEDAW, il-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u d-Dikjarazzjoni tal-Kajr dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp fl-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015;

111.  Jisħaq fuq l-importanza li ma jiġix imminat l-acquis tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing fir-rigward tal-aċċess għall-edukazzjoni u s-saħħa bħala dritt bażiku tal-bniedem, u l-protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi; jenfasizza l-fatt li r-rispett universali għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, kif ukoll l-aċċess għas-servizzi rilevanti jikkontribwixxu biex titnaqqas il-mortalità materna u tat-trabi; jindika li l-ippjanar tal-familja, is-saħħa materna, l-aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u aborti sikuri huma elementi importanti biex jiġu salvati l-ħajjiet tan-nisa u jgħinuhom jibnu ħajjithom mill-ġdid jekk ikunu sfaw vittmi ta' stupru; jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki jitpoġġew fil-qalba tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi;

112.  Iqis iż-żwiġijiet ta' persuni taħt l-età bħala ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem li jolqot l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniet involuti, jipperikola l-edukazzjoni tagħhom, u b'hekk jillimita l-prospetti tagħhom, jipperikolalhom saħħithom u jżid ir-riskju ta' vjolenza u abbuż;

113.  Jinnota bi tħassib serju li mis-snin tmenin 'l hawn, l-industrija tal-għarajjes mixtrija b'korrispondenza żdiedet b'rata allarmanti; jinnota bi tħassib li jeżistu għadd ta' każijiet dokumentati ta' nisa li ġew attakkati u/jew maqtula wara li żżewġu raġel li jkun xtrahom b'korrispondenza; jiddeplora l-fatt li għadd sinifikanti ta' tfajliet taħt l-età jidhru fis-siti tal-internet tax-xiri ta' għarajjes b'korrispondenza, u jenfasizza li fejn it-tfal jintużaw għal skopijiet sesswali dan jeħtieġ jitqies bħala abbuż tat-tfal;

114.  Jikkundanna l-prattika ta' maternità surrogata, li timmina d-dinjità tal-bniedem tal-mara hekk kif ġisimha u l-funzjonijiet riproduttivi tagħha jintużaw bħala prodott bażiku; iqis li l-prattika ta' sostituzzjoni għal matul it-tqala, li tinvolvi l-isfruttament riproduttiv u l-użu tal-ġisem tal-bniedem għal gwadann finanzjarju jew ta' tip ieħor, b'mod partikolari fil-każ ta' nisa vulnerabbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, għandha tiġi pprojbita u ttrattata bħala kwistjoni ta' urġenza fl-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem;

Id-drittijiet tat-tfal

115.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti għar-ratifika universali u l-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU u l-Protokolli Fakultattivi tagħha; jistieden lill-Istati kollha jimpenjaw ruħhom biex jeliminaw l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal, kif definit fl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-ILO Nru 182, li jinkludu l-iskjavitù tat-tfal, it-traffikar, il-prostituzzjoni u xogħol perikoluż li jaffettwaw is-saħħa fiżika u mentali tat-tfal;

116.  Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal(53), adottati f'Diċembru 2014, u jitlob lill-UE tkompli tappoġġa lill-pajjiżi sħab fil-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza fuq it-tfal, inkluż l-isfruttament sesswali, u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom biex jipproteġu d-drittijiet tat-tfal; jilqa' t-tnedija fuq livell dinji fl-2014 tal-ġabra ta' għodda tad-Drittijiet tat-Tfal UE-UNICEF(54); jieħu nota tad-dikjarazzjoni ta' Mejju 2014 mill-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tat-tfal intersesswali;

117.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi Strateġija u Pjan ta' Azzjoni komprensivi għad-Drittijiet tat-Tfal għall-ħames snin li ġejjin, biex tagħti prijorità lid-drittijiet tat-tfal fi ħdan il-politiki esterni tal-UE, tappoġġa l-isforzi tal-UE biex tippromwovi drittijiethom, prinċipalment billi tikkontribwixxi biex tiżgura l-aċċess tat-tfal għall-ilma, is-sanità, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, billi tiżgura r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tat-tfal li jinsabu fi gruppi armati, jiġu eliminati t-tħaddim tat-tfal, it-tortura, il-kwistjoni tat-tfal li għandhom is-seħer, it-traffikar, iż-żwieġ furzat u l-isfruttament sesswali, u billi t-tfal li jinsabu f'kunflitti armati jingħataw l-għajnuna u jiġi żgurat l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni f'żoni ta' kunflitt u fil-kampijiet tar-rifuġjati; jistieden lill-VP/RGħ biex kull sena tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati li nkisbu f'dak li għandu x'jaqsam mal-azzjoni esterna tal-UE ffokata fuq it-tfal; ifaħħar il-kampanja "Children No Soldiers" (Le għat-tfal suldati), u jappella lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ tagħhom sabiex tintlaħaq il-mira li sal-2016 jintemm ir-reklutaġġ u l-użu tat-tfal f'kunflitti mill-forzi armati tal-gvern;

118.  Jilqa' l-kooperazzjoni tal-UE mal-UNRWA, kif ukoll mal-UNICEF li wasslet għal ġabra ta' għodda għall-integrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u appoġġ għall-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju, kif ukoll programmi għall-protezzjoni tat-tfal bil-għan li jinkisbu d-drittijiet għat-tfal, speċjalment f'kuntesti fraġli;

119.  Jilqa' l-kooperazzjoni attiva tal-UE ma' bosta Rapporteurs Speċjali tan-NU, li jaħdmu fuq drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, inklużi r-Rappreżentant Speċjali dwar id-dritt tal-bniedem għall-ilma tax-xorb sikur u s-sanità, ir-Rappreżentant Speċjali dwar id-dritt għall-edukazzjoni, ir-Rappreżentant Speċjali dwar id-dritt għall-ikel, ir-Rappreżentant Speċjali dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem, u r-Rappreżentant Speċjali dwar akkomodazzjoni adegwata; jinnota b'mod pożittiv li l-promozzjoni tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali ssaħħet fil-Programm Indikattiv Pluriennali tal-EIDHR 2014-2017, li għandu l-għan fost oħrajn li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tat-trejdjunjins, iż-żieda fl-għarfien ta' kwistjonijiet marbuta mal-pagi, il-protezzjoni tal-wirt tal-art, il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali permezz tat-tisħiħ tal-pożizzjoni fil-qasam ekonomiku u t-tnaqqis fid-diskriminazzjoni ekonomika u l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol;

It-tisħiħ tad-demokrazija madwar id-dinja

120.  Jenfasizza l-involviment tal-UE fiż-żamma u l-promozzjoni tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi fir-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja; ifakkar li r-reġimi demokratiċi huma kkaratterizzati mhux biss minn proċessi elettorali ħielsa u ġusti, iżda wkoll mil-libertà tal-kelma, tal-istampa u ta' assoċjazzjoni, l-istat tad-dritt u r-responsabilità, l-indipendenza tal-ġudikatura, u l-amministrazzjoni imparzjali, fost aspetti oħrajn; jenfasizza li d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem huma inseparabbli u jsaħħu lil xulxin, kif imsemmi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 2009 dwar l-appoġġ għad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jilqa' l-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jagħti aktar attenzjoni lill-attivitajiet ta' appoġġ lid-demokrazija;

Id-difiża tal-libertà tal-espressjoni u t-tisħiħ tas-soċjetà ċivili

121.  Itenni l-fatt li l-libertà tal-espressjoni hija komponent vitali ta' kwalunkwe soċjetà demokratika, billi trawwem kultura ta' pluraliżmu li tagħti s-setgħa lis-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini biex iżommu responsabbli lill-gvernijiet tagħhom u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, u tappoġġa r-rispett għall-istat tad-dritt; iħeġġeġ għaldaqstant lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki u l-istrumenti esterni tagħha;

122.  Itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex isaħħu l-monitoraġġ tagħhom ta' kull tip ta' restrizzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni u l-midja fil-pajjiżi terzi u biex jikkundannaw malajr u b'mod sistematiku tali limitazzjonijiet, anke meta dawn jiġu imposti b'għanijiet leġittimi bħal pereżempju l-ġlieda kontra t-terroriżmu, is-sigurtà tal-istat jew l-eżekuzzjoni tal-liġi; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline u li jsir monitoraġġ regolari tal-impatt tagħhom; ifakkar fl-għan tal-UE li tiżgura u tipproteġi l-aċċess mingħajr diskriminazzjoni għall-informazzjoni u l-libertà tal-espressjoni għall-individwi kollha, kemm online u kemm offline;

123.  Iqis li billi l-informazzjoni ssir kemm jista' jkun aċċessibbli, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni joffru opportunitajiet għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, il-prattiki demokratiċi u l-iżvilupp soċjali u ekonomiku; jenfasizza barra minn hekk, il-kontribut ta' dawn it-teknoloġiji għall-isforzi tal-movimenti tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari f'reġimi mhux demokratiċi; jesprimi tħassib dwar l-użi tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni minn uħud mir-reġimi awtoritarji, li qed ikunu dejjem aktar ta' theddida għall-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jenfasizza l-ħtieġa għal iżjed appoġġ fl-oqsma tal-promozzjoni tal-libertà medjatika, il-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-bloggers indipendenti, it-tnaqqis fid-distakk diġitali u l-iffaċilitar ta' aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem ta' prodotti b'użu doppju fil-qafas tar-reviżjoni tas-sistema ta' kontroll tal-esportazzjoni tal-UE;

L-appoġġ tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

124.  Jiddeplora l-fatt li s-soċjetà ċivili, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, qed tkun dejjem taħt attakk madwar id-dinja kollha; jinsab imħasseb ħafna dwar għadd dejjem jiżdied ta' pajjiżi, bħar-Russja u xi pajjiżi tal-Asja Ċentrali, li qed jgħaddu liġijiet ħorox biex irażżnu l-attivitajiet tal-NGOs billi jirrestrinġu l-aċċess tagħhom għall-finanzjament barrani u jintroduċu rekwiżiti ta' rappurtar onerużi u pieni ibsin f'każ ta' nuqqas ta' konformità; ifakkar li d-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' assemblea huwa karatteristika essenzjali ta' soċjetà demokratika, miftuħa u tolleranti; jappella għal sforzi mġedda bi sfida għar-restrizzjonijiet u l-intimidazzjoni li qed iħabbtu wiċċhom magħhom persuni li jaħdmu f'organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja, u biex l-UE tagħti eżempju permezz tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet ikkonċernati;

125.  Jinnota b'mod pożittiv li fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid il-VP/RGħ tenniet l-impenn tal-UE li tagħti s-setgħa lill-atturi lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u jenfasizza li, minħabba t-tnaqqis sinifikanti fl-ispazju tagħha, is-soċjetà ċivili, u b'mod partikolari d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, jeħtieġu aktar attenzjoni u sforzi mill-UE; iħeġġeġ għaldaqstant lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jelaboraw tweġiba koerenti u komprensiva għall-isfidi ewlenin li s-soċjetà ċivili, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, qed iħabbtu wiċċhom magħhom fid-dinja kollha;

126.  Jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimmonitorjaw fuq bażi kostanti u jqajmu f'kull livell tad-djalogu politiku, każijiet ta' ksur tal-libertà tal-għaqda u ta' assoċjazzjoni, inkluż permezz ta' forom differenti ta' projbizzjonijiet u limitazzjonijiet fuq l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-attivitajiet tagħhom;

127.  Jappella barra minn hekk lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jużaw il-mezzi disponibbli kollha biex iqajmu b'mod sistematiku każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u ta' attivisti tas-soċjetà ċivili li jinsabu f'riskju, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw lill-ħabsin; iħeġġeġ lill-persunal diplomatiku tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri jkomplu jappoġġaw b'mod attiv lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, billi jimmonitorjaw b'mod sistematiku l-proċessi, iżuru lill-attivisti miżmuma l-ħabs u joħorġu dikjarazzjonijiet dwar każijiet individwali, kif ukoll jindirizzaw ksur tad-drittijiet tal-bniedem mal-kontropartijiet rilevanti tagħhom; jinsisti li rappreżentanti għolja tal-UE, partikolarment il-VP/RGħ, il-Kummissarji, ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE u uffiċjali tal-gvern mill-Istati Membri għandhom jiltaqgħu b'mod sistematiku mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem meta jivvjaġġaw f'pajjiżi fejn is-soċjetà ċivili tinsab taħt pressjoni;

128.  Jinnota b'mod pożittiv l-assistenza tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u s-soċjetà ċivili madwar id-dinja permezz ta' finanzjament mill-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-importanza partikolari li jintuża dan l-Istrument għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jkunu jinsabu l-aktar f'riskju; jenfasizza wkoll li l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu f'riskju għandu jikkunsidra primarjament il-kriterji ta' effikaċja u jevita kundizzjonijiet preskrittivi żżejjed; jistieden lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lid-delegazzjonijiet tal-UE jiżguraw li l-finanzjament disponibbli għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jintuża tajjeb;

L-appoġġ favur proċessi elettorali u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura u tal-amministrazzjoni imparzjali fil-pajjiżi terzi

129.  Jilqa' t-tmien Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali u t-tmien Missjonijiet ta' Esperti Elettorali min-naħa tal-UE madwar id-dinja fl-2014; itenni l-opinjoni pożittiva tiegħu tal-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali u l-għoti min-naħa tagħha ta' għajnuna elettorali u appoġġ għall-osservaturi nazzjonali;

130.  Ifakkar fl-importanza li jingħata segwitu adegwat lir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali, u dan bħala mod kif jissaħħaħ l-impatt tagħhom u l-appoġġ tal-UE għal standards demokratiċi fil-pajjiżi kkonċernati;

131.  Jirrakkomanda li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tiżviluppa approċċ aktar komprensiv lejn il-proċessi ta' demokratizzazzjoni, fejn elezzjonijiet ħielsa u ġusti jikkostitwixxu biss dimensjoni waħda minnhom, biex b'hekk jingħata kontribut pożittiv għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-fiduċja pubblika fil-proċessi elettorali fid-dinja kollha;

132.  Jinnota b'mod pożittiv f'dan il-kuntest, il-bidu tat-tieni ġenerazzjoni tal-proġetti pilota dwar l-appoġġ lid-demokrazija fi 12-il delegazzjoni magħżula tal-UE fl-2014, b'segwitu għall-impenn meħud fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Novembru 2009 u fil-Pjan ta' Azzjoni tal-2012 għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jenfasizza bil-qawwa l-importanza ta' dawn il-proġetti pilota biex tintlaħaq aktar koerenza fl-appoġġ għad-demokrazija permezz tal-politiki esterni u l-istrumenti tal-UE;

133.  Jilqa' l-impenn li ħadu l-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija biex ikollhom kuntatt aktar qawwi u konsistenti mal-korpi tal-amministrazzjoni elettorali, l-istituzzjonijiet parlamentari, l-NGOs lokali, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi terzi, sabiex jinvolvuhom b'aktar intensità fil-monitoraġġ tal-elezzjonijiet u jikkontribwixxu sabiex dawn jingħataw aktar setgħa, u b'hekk jissaħħu l-proċessi demokratiċi;

134.  Ifakkar li l-esperjenza miksuba mill-Unjoni Ewropea, il-politiċi, id-dinja akkademika, il-midja, l-NGOs u s-soċjetà ċivili, u t-tagħlimiet misluta mit-tranżizzjoni għad-demokrazija fil-qafas tal-politiki ta' tkabbir u tal-viċinat, jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu jintużaw għall-appoġġ u l-konsolidament ta' proċessi oħrajn ta' demokratizzazzjoni fid-dinja kollha;

135.  Ifakkar li l-korruzzjoni thedded li d-drittijiet tal-bniedem ma jitgawdewx b'mod ugwali minn kulħadd u ddgħajjef il-proċessi demokratiċi bħall-istat tad-dritt u l-amministrazzjoni imparzjali tal-ġustizzja; ifakkar ukoll li l-UE sostniet li għandha l-kompetenza esklużiva għall-iffirmar tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni;

136.  Jesprimi l-opinjoni tiegħu li l-UE għandha tenfasizza fil-pjattaformi kollha ta' djalogu ma' pajjiżi terzi, l-importanza tat-trasparenza u l-aċċessibilità, l-integrità, ir-responsabilità u l-ġestjoni adegwata tal-affarijiet pubbliċi, tal-baġit pubbliku u tal-proprjetà pubblika, kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni; jemmen li l-korruzzjoni fil-forom kollha tagħha ddgħajjef il-prinċipji demokratiċi u taffettwa ħażin l-iżvilupp soċjali u ekonomiku; jappella sabiex jingħata segwitu għat-talba tiegħu biex ikun hemm monitoraġġ imtejjeb tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, u bl-istess mod, kunsiderazzjoni adegwata tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD; iqis li l-UE għandha tappoġġa lill-pajjiżi terzi b'mod aktar konsistenti u sistematiku fl-indirizzar tal-korruzzjoni, u dan permezz ta' għarfien espert fit-twaqqif u l-konsolidament ta' istituzzjonijiet indipendenti u effikaċi kontra l-korruzzjoni, inkluż permezz ta' kooperazzjoni proattiva mas-settur privat; jirrakkomanda wkoll li jiġu żviluppati mekkaniżmi finanzjarji innovattivi sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-tipi kollha ta' korruzzjoni; jinnota f'dan il-kuntest, l-appell għal regolamentazzjoni mtejba tat-tranżazzjonijiet finanzjarji fil-livell internazzjonali;

137.  Huwa tal-opinjoni li l-UE għandha ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-istat tad-dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura f'livell multilaterali u bilaterali; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-amministrazzjoni imparzjali tal-ġustizzja mad-dinja kollha billi tassisti l-proċessi tar-riformi leġiżlattivi u istituzzjonali fil-pajjiżi terzi; iħeġġeġ ukoll lid-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri jwettqu b'mod sistematiku l-monitoraġġ tal-proċessi bil-għan li tiġi promossa l-indipendenza tal-ġudikatura;

It-tisħiħ tal-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew rigward id-drittijiet tal-bniedem

138.  Jilqa' r-rieżami tal-Linji Gwida għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari tal-Parlament Ewropew dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, imwettaq mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet f'kooperazzjoni mas-Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda f'dan il-kuntest, prattika iżjed sistematika u trasparenti ta' kif jitqajmu l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod speċjali l-każijiet individwali msemmija fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, waqt żjarat tad-delegazzjoni f'pajjiżi terzi, u ta' kif isir ir-rappurtar bil-miktub lis-Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar l-azzjonijiet meħuda, u fejn politikament ġustifikat, permezz ta' sessjoni speċifika informattiva;

139.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm riflessjoni kontinwa rigward l-iżjed modi xierqa kif jiġu mmassimizzati l-kredibilità, il-viżibilità u l-effikaċja tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

140.  Iħeġġeġ id-diskussjoni dwar l-inklużjoni tal-għodda differenti disponibbli għall-Parlament rigward l-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tagħhom fi ħdan dokument ta' strateġija uniku, li għandu jiġi adottat mill-Parlament fil-plenarja;

* * *

141.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tas-70 Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE.

12.11.2015

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2015/2229(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Doru-Claudian Frunzulică

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-governanza tajba, l-istat tad-dritt, il-paċi u s-sigurtà huma prerekwiżiti għall-qerda tal-faqar u l-inugwaljanzi, u huma ċentrali għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); ifakkar li d-drittijiet tal-bniedem huma universali, inaljenabbli, indiviżibbli u interdipendenti u li d-diversità kulturali ma tistax b'hekk tiġi invokata bħala ġustifikazzjoni għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li huma garantiti mid-dritt internazzjonali u bbażati fuq id-dritt naturali;

2.  Jinsisti li prattiki dannużi bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ bikri u furzat, il-ġeneriċidji inkluż l-infantiċidju tal-bniet jew il-fetiċidju femminili, delitti abbażi tal-unur, jew iċ-ċaħda ta' edukazzjoni xierqa għan-nisa għandhom għalhekk jiġu pprojbiti, u ksur ta' dawn il-projbizzjonijiet jiġi kkastigat severament; jikkundanna bil-qawwa r-rikors kontinwu għall-istupru ta' nisa u bniet bħala arma tal-gwerra; jenfasizza li jeħtieġ li jsir aktar biex jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt internazzjonali u l-aċċess għall-kura tas-saħħa u psikoloġika għan-nisa u l-bniet abbużati waqt kunflitti, inkluż it-totalità tas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva għall-vittmi ta' stupru waqt gwerra;

3.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, il-miżuri ta' monitoraġġ u l-implimentazzjoni futura tagħha mill-partijiet interessati kollha, inklużi s-soċjetà ċivili u s-settur privat, ikunu msejsa fuq approċċi bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll fuq il-qerda tal-faqar, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi u l-esklużjoni soċjali, u d-demokratizzazzjoni tal-ekonomija, u għandhom jinkludu d-drittijiet tan-nisa, inkluża s-saħħa sesswali u riproduttiva u drittijiet oħra, id-drittijiet ta' persuni LGBTI, id-drittijiet tal-minoranzi, inklużi dawk tal-minoranzi sesswali u persuni b'diżabbiltà, id-drittijiet tat-tfal, it-tisħiħ tal-parteċipazzjoni politika taċ-ċittadini, il-valuri demokratiċi, il-governanza tajba, il-promozzjoni tad-demokrazija u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-impunità, l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u r-rifuġji fiskali;

4.  Jissottolinja li l-UE għandha tindirizza d-dimensjoni esterna tal-kriżi tal-migrazzjoni, u kemm il-kawżi fundamentali tal-faqar f'pajjiżi terzi kif ukoll tal-migrazzjoni minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, filwaqt li tirrikonoxxi li r-rabta bejn il-migrazzjoni, is-sigurtà u l-iżvilupp hija kumplessa u multidimensjonali u ma tistax tiġi ridotta għal rabta mekkanika u sempliċistika bejn aktar għajnuna għall-iżvilupp u inqas migranti; ifakkar il-prinċipju ta' non-refoulement u jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha ma jikkooperawx ma' ċertu pajjiżi terzi, b'mod partikolari ma' dawk fejn hemm gwerra ċivili għaddejja jew ma hemmx gvern li jiffunzjona jew li mhuwiex aċċettat; jissottolinja li t-tfal u n-nisa huma partikolarment vulnerabbli fil-kriżi attwali;

5.  Jenfasizza li l-Aġenda ta' Azzjoni Addis Ababa impenjat li toħloq bażi ta' protezzjoni soċjali universali, kopertura tas-saħħa universali u servizzi pubbliċi essenzjali għal kulħadd, inklużi s-saħħa u l-edukazzjoni;

6.  Iħeġġeġ lill-UE ssaħħaħ ir-rwol tagħha bħala promutur b'saħħtu tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, permezz tal-użu effikaċi, konsistenti u meqjus tal-istrumenti disponibbli kollha għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-difensuri tagħhom, u l-effikaċja tal-politika tagħna dwar l-għajnuna għall-iżvilupp, skont l-SDG 16 il-ġodda; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tas-sett ta' għodod tagħha għal approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp isaħħu lil xulxin b'mod reċiproku fil-prattika; jitlob li r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jagħti aktar importanza għar-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

7.  Jappella lill-UE u lid-delegazzjonijiet tagħha jżidu d-djalogu politiku tagħhom ma' gvernijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, flimkien mas-soċjetà ċivili, u jinsisti li d-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-pajjiżi terzi jeħtieġ li jkopri definizzjoni aktar inklużiva u komprensiva tan-nondiskriminazzjoni, fost oħrajn għal dak li jikkonċerna l-persuni LGBTI u abbażi ta' reliġjon jew twemmin, sess, razza jew oriġini etnika, età, diżabbiltà u orjentazzjoni sesswali; jissottolinja li, partikolarment f'pajjiżi li għandhom rekords batuti kemm fl-iżvilupp kif ukoll fir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-għajnuna għall-iżvilupp għandha tinżamm u anke tissaħħaħ, iżda preferibbilment tingħata permezz ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u sħab lokali mhux governattivi, u tkun immonitorjata b'mod sistematiku, flimkien mal-impenji governattivi għal titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fuq il-post;

8.  Ifakkar fl-importanza primarja tal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem ikunu ġenwinament protetti bħala parti minn kwalunkwe ftehim konkluż jew rivedut ma' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, permezz ta' klawsoli vinkolanti dwar id-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda proċedura ta' konsultazzjoni bejn il-partijiet, li tidentifika mhux biss il-mekkaniżmi politiċi u legali li għandhom jintużaw fl-eventwalità ta' talba għal sospensjoni tal-kooperazzjoni bilaterali, iżda wkoll dwar mekkaniżmu u proċess ta' twissija għal skopijiet deskrittivi u valutattivi; jinsisti li l-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet sistematiċi tal-impatt tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem sabiex tiżgura l-infurzar effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ li jiġi implimentat l-infurzar ġenwin tal-SĠP+ flimkien ma' mekkaniżmu ta' rapportar trasparenti u xieraq, u finanzjament għall-monitoraġġ tas-soċjetà ċivili; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jappoġġaw oqsfa u inizjattivi legali immirajti lejn it-trasparenza u l-governanza tajba tal-minjieri u setturi oħra tar-riżorsi;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa għat-tisħiħ tar-responsabbiltà korporattiva u l-mekkaniżmi ta' trasparenza, u għal inizjattivi mmirati lejn l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jitlob lill-Kummissjoni tinkonraġġixxi lill-Istati Membri jirrapportaw dwar din l-implimentazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-inizjattivi kollha meħtieġa biex tippreżenta strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar l-attivitajiet tan-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti; jinsisti, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li jiġu analizzati l-konsegwenzi tal-attivitajiet ta' korporazzjonijiet fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, li jiġu stabbiliti rimedji effikaċi bħala sanzjoni għall-korporazzjonijiet li huma ħatja ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u li jingħata rimedju għall-vittmi ta' dan il-ksur; jenfasizza l-obbligu li jiġu rispettati l-istandards internazzjonali tax-xogħol, f'konformità mat-twettiq tal-Aġenda tax-Xogħol Diċenti tal-ILO;

10.  Jenfasizza l-importanza tad-drittijiet għall-proprjetà u tas-sigurtà tal-pussess tal-art sabiex jitħarsu l-bdiewa żgħar u l-komunitajiet lokali minn akkwisti tal-art mhux ġustifikati mill-Istat u minn atturi mhux statali, inklużi korporazzjonijiet, jew talbiet mhux raġonevoli fuq l-art mill-gvernijiet nazzjonali; jappella għal protezzjoni aqwa tad-drittijiet għall-proprjetà fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, li tingħata attenzjoni speċjali lis-sigurtà tal-pussess tal-art, kif ukoll lid-drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

11.  Jappella lill-UE u lid-delegazzjonijiet tagħha jżidu d-djalogu politiku tagħhom ma' gvernijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, u jwaqqfu t-trattati u ftehimiet ta' assoċjazzjoni kollha li huma attwalment fis-seħħ ma' dawn il-pajjiżi, u jinsisti li d-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi jeħtieġ li jkopri definizzjoni aktar inklużiva u komprensiva tan-nondiskriminazzjoni, fost oħrajn abbażi ta' reliġjon jew twemmin, sess, razza jew oriġini etnika, età, diżabbiltà, orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru. itenni li l-involviment tas-soċjetà ċivili f'dan id-djalogu huwa kruċjali biex tiġi promossa t-tgawdija effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem, u jenfasizza r-rwol ewlieni li l-UE jista' jkollha fit-tisħiħ tar-rwol tas-soċjetà ċivili f'dan ir-rigward;

12.  Jirrikonoxxi li d-drittijiet tal-bniedem bħal-libertà tar-reliġjon, il-ħsieb jew l-espressjoni għandhom rwol dirett fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-diversità kulturali u li t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem tiġi promossa minn soċjetà pluralistika;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI

FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

10.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

12.11.2015

OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2015/2229(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma Konġunt tal-Persunal dwar ‘L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa: Nittrasformaw Ħajjet il-Bniet u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020”(55),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar it-tiġdid tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp(56),

A.  billi n-nisa u l-bniet f’ħafna partijiet tad-dinja għadhom qed ikunu soġġetti għal vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, inkluż l-istupru, it-tjassir, it-traffikar tal-bnedmin, iż-żwieġ sfurzat, id-delitti għall-unur, il-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM) u kastigi krudili u inumani li jammontaw għal tortura, li jiksru d-drittijiet fundamentali tagħhom għall-ħajja, il-libertà, il-ġustizzja, id-dinjità u s-sigurtà, l-integrità fiżika u psikoloġika tagħhom, u d-dritt tagħhom ta' awtodeterminazzjoni fi kwistjonijiet sesswali u riproduttivi; billi qatt m’għandu jsir xi tentattiv biex tiġi ġġustifikata kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa għal raġunijiet politiċi, soċjali, reliġjużi jew kulturali jew b’rabta ma’ tradizzjonijiet popolari jew tribali;

B.  billi f’pajjiżi fejn il-piena kapitali hija pprattikata, metodi li huma ekwivalenti għat-tortura (bħalma hu t-tħaġġir) u li jinvolvu umiljazzjoni tal-ġisem (bħat-tgħalliq pubbliku) jintużaw fl-eżekuzzjoni tan-nisa, biex jintimidaw lil nisa oħrajn;

C.  billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet hija l-aktar ksur tad-drittijiet tal-bniedem mifrux madwar id-dinja, u jolqot il-livelli kollha tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, l-edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż ta' oriġini jew ta' residenza, u tirrappreżenta ostaklu kbir għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

D.  billi t-terminu "femminiċidju" huwa msejjes fuq id-definizzjoni ġuridika tal-vjolenza kontra n-nisa stabbilita fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni ta’ Belem do Pará: ‘għandu jitqies bħala vjolenza kontra n-nisa kwalunkwe att jew imġiba, imsejsin fuq is-sess, li jikkaġunaw mewt jew ħsara jew sofferenza fiżika, sesswali jew psikoloġika fuq in-nisa, kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-privat’;

E.  billi l-UE hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u tiżgura l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha;

F.  billi l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 jirreferi għall-promozzjoni tan-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fi ħdan l-UE u barra minnha;

G.  billi ħafna nisa u bniet huma mċaħħda minn aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u ħafna minnhom huma mġiegħla jabbandunaw l-istudji tagħhom meta jiżżewġu jew ikollhom it-tfal;

H.  billi fi żminijiet ta’ kunflitt armat, in-nisa u t-tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati jew li jkunu qed ifittxu asil jew nisa u tfal apolidi, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; billi, bl-istess mod, ir-riskji għal bniet adoloxxenti spostati jikbru notevolment waqt kriżijiet umanitarji;

I.  billi tlieta minn kull ħamsa tal-biljun persuna li jgħixu taħt il-livell tal-faqar huma nisa(57);

J.  billi l-Kostituzzjoni tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO) tgħid hekk: "it-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa possibbli huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull bniedem mingħajr ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali"(58);

K.  billi n-nisa u l-bniet jikkostitwixxu żewġ terzi tad-960 miljun persuna madwar id-dinja li huma illitterati(59);

L.  billi l-ispinta li ħadu t-terroriżmu u l-kunflitti armati fir-reġjun tal-Lvant Nofsani u t-Tramuntana tal-Afrika wasslet għal żieda sinifikanti f’dawn il-forom ta’ vjolenza, b'mod li l-istupru u t-tjassir tan-nisa u l-bniet qed jintużaw b’mod sistematiku bħala arma tal-gwerra, waqt li t-traffikar tal-bnedmin, speċjalment tan-nisa u t-tfal, qed jintuża bħala sors ta’ finanzjament ta' attivitajiet terroristiċi; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi tal-konsolidazzjoni tal-paċi u r-riforma demokratika hija kruċjali biex dawn ikunu ta' suċċess;

M.  billi minkejja l-obbligu ċar li jirrispettaw, jipproteġu u jissodisfaw drittijiet relatati mas-saħħa u mad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa u l-bniet, il-każijiet ta' ksur għadhom frekwenti u mifruxa f’ħafna stati;

N.  billi skont l-UNICEF, kull sena aktar minn 500 000 mara jmutu waqt li jkun qed iwelldu madwar id-dinja(60);

O.  billi, minkejja l-progress li sar f'dawn l-aħħar snin, il-bniet għadhom soġġetti għal żvantaġġi gravi u esklużjoni fis-sistemi edukattivi f’ħafna pajjiżi, waqt li l-aktar li huma milquta huma l-bniet mill-ifqar familji;

P.  billi n-nisa għadhom qed jiġu traffikati għall-prostituzzjoni, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet f'kundizzjonijiet ekwivalenti għal jasar, għax id-dokumenti tal-identità tagħhom jitteħdulhom u jgħidulhom li jekk jippruvaw jirribellaw, ikun hemm ritaljazzjonijiet ħorox kontra l-familji tagħhom;

Q.  billi n-nisa u l-bniet jammontaw għal 98 % tal-vittmi tat-traffikar għall-isfruttament sesswali;

R.  billi nisa u bniet b’diżabilitajiet jinsabu f’riskju akbar ta’ vjolenza, abbuż, trattament negliġenti u forom multipli ta’ diskriminazzjoni;

S.  billi f’xi pajjiżi madwar id-dinja in-nisa għadhom mhumiex qed igawdu l-istess drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi - inkluż id-dritt ta’ assemblea - bħall-irġiel, u billi mhumiex rappreżentati biżżejjed f’korpi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet lokali u nazzjonali; billi l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-UE diġà tipprevedi l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika kummerċjali tal-UE;

T.  billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem(61); billi, għalhekk, l-aċċess għas-servizzi bażiċi tal-kura tas-saħħa u għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva huma aspetti fundamentali tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi, barra minn hekk, dawn għadhom mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha;

U.  billi n-nisa u l-bniet minn gruppi ta' minoranza kulturali, tradizzjonali, lingwistiċi, reliġjużi, ta' identità tal-ġeneru jew ta' orjentazzjoni sesswali jesperjenzaw forom ta’ diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali abbażi kemm tal-ġeneru tagħhom kif ukoll tal-istatus tagħhom bħala minoranza;

V.  billi n-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma aktar f’riskju li jkunu soġġetti għal ċerti forom ta’ vjolenza mill-irġiel u jħabbtu wiċċhom ma’ sfidi speċifiċi;

1.  Itenni li d-differenzi reliġjużi, kulturali u tradizzjonali ma jistgħu qatt jiġġustifikaw id-diskriminazzjoni jew kwalunkwe forma ta’ vjolenza, b’mod partikolari kontra n-nisa u l-bniet, bħalma hija l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), l-abbuż sesswali ta' tfajliet żgħar, il-femminiċidju, iż-żwiġijiet bikrija u sfurzati, il-vjolenza domestika, il-qtil tal-unur u l-vjolenza relatata mal-unur u forom oħra ta’ tortura, bħal dawk li jseħħu meta jitwettqu sentenzi tal-mewt bit-tħaġġir;

2.  Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom li jiżviluppaw kampanji ta' informazzjoni, qawmien ta’ kuxjenza u edukazzjoni, speċjalment f’komunitajiet fejn iseħħ ksur tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, bil-għan li jipprevjenu u jeliminaw b’mod gradwali kull xorta ta’ vjolenza sessista; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza kruċjali li fit-tħejjija u fl-implementazzjoni ta’ dawn il-kampanji jiġu involuti d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu sabiex itemmu dawn il-prattiki; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni ta’ Istanbul, biex jimplimentaw b'aktar rapidità l-obbligi u l-impenji relatati mad-drittijiet tan-nisa magħmula skont il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u skont il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing, u biex jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi;

3.  Jistieden lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa mingħajr dewmien; jitlob, b'rabta ma' dan, li l-UE tieħu passi sabiex taderixxi mal-Konvenzjoni bil-għan li tiżgura koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza kontra n-nisa;

4.  Jinnota bi tħassib serju li sa mis-snin tmenin, l-industrija tal-għarajjes mixtrija b'korrispondenza (mail-order brides) żdiedet b’rata allarmanti; jinnota bi tħassib li hemm għadd ta’ każijiet dokumentati ta' nisa li ġew attakkati u/jew maqtula wara li żżewġu raġel li jkun xtrahom b'korrispondenza; jiddeplora l-fatt li għadd sinifikanti ta’ tfajliet minorenni jidhru fis-siti tal-internet tax-xiri ta' għarajjes b'korrispondenza, u jenfasizza li fejn it-tfal jintużaw għal skopijiet sesswali dan jeħtieġ jitqies bħala abbuż tat-tfal;

5.  Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-vjolenza sessista f’bosta partijiet tad-dinja u r-rata li qed tiżdied tal-femminiċidju fl-Amerika Latina, li jseħħ f’kuntest ta’ vjolenza ġeneralizzata u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull forma ta’ vjolenza sessista u d-delitt ripunjanti tal-femminiċidju, kif ukoll l-impunità li tiddomina għal dawn id-delitti, li jistgħu jinkoraġġixxu saħansitra aktar vjolenza u qtil;

6.  Itenni li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilitajiet bħala prijorità; ifakkar fil-konklużjonijiet tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem li jiddikjaraw li għandhom jiġu żviluppati politiki u programmi biex tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b’diżabilitajiet, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-persuni li għandhom diżabilità, li jirrikonoxxu l-awtonomija tagħhom, u ma’ organizzazzjonijiet għall-persuni b’diżabilità; jenfasizza l-ħtieġa ta' sorveljanza regolari tal-istituzzjonijiet u ta' taħriġ adegwat lil dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor; jistieden lill-UE tinkorpora l-ġlieda kontra diskriminazzjoni minħabba diżabilità fil-politiki ta' azzjoni esterna u kooperazzjoni u fil-politiki ta’ għajnuna għall-iżvilupp, inkluż l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem;

7.  Jiddeplora n-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fl-isfera politika; ifakkar li n-nisa u l-irġiel huma ndaqs u għandhom igawdu l-istess drittijiet politiċi u libertajiet ċivili u jiddeplora, bl-istess mod, il-fatt li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, ekonomiċi u soċjali; jenfasizza l-ħtieġa ta' mekkaniżmi effettivi ta’ protezzjoni għad-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda li tiġi introdotta sistema ta’ kwoti sabiex jiġi pprovdut mezz ta' promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-korpi politiċi u fil-proċess demokratiku, primarjament bħala kandidati;

8.  Jikkundanna l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiżi terzi fil-forma ta’ limiti imposti mill-gvern fuq l-għadd ta’ tfal għal kull familja;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni biex b’mod sistematiku tinkludi azzjonijiet konkreti biex tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi elettorali fil-missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali kollha tal-UE, f’konformità mal-linji gwida tal-UE f’dan il-qasam, b’kont meħud tal-konklużjonijiet tas-seminar ta’ esperti elettorali għolja li sar fi Brussell f’April 2014 u t-tagħlim mill-esperjenza ta’ missjonijiet imgħoddija;

10.  Itenni li l-UE għandha tmexxi bl-eżempju fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess elettorali Ewropew billi jinkludu listi bbilanċjati bejn is-sessi fir-reviżjoni li jmiss tal-Liġi Elettorali Ewropea;

11.  Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riforma demokratika, u li tiġi appoġġata l-parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala komponent vitali tal-proċess tal-paċi u tar-rikostruzzjoni ta’ wara l-kunflitti permezz ta’ konsultazzjoni u koordinazzjoni aktar effettivi mas-soċjetà ċivili u mal-istituzzjonijiet tal-UE, sabiex jiġu żgurati valutazzjonijiet tal-impatt aktar preċiżi u sistematiċi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; joġġezzjona dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni, regolamentazzjoni jew pressjoni governattiva li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni, speċjalment dik tan-nisa u l-LGBTI;

12.  Jitlob li l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa jiġu inklużi sistematikament fl-istrateġiji tad-drittijiet tal-bniedem tal-pajjiżi u fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi ma’ pajjiżi terzi u ma’ pajjiżi kandidati; jilqa’ l-ħatra tal-konsulent dwar kwistjonijiet tal-ġeneri tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-programmi ta' taħriġ fil-kwistjonijiet relatati mal-ġeneri għad-diplomatiċi u l-uffiċjali li qed jieħdu sehem f’delegazzjonijiet tal-UE; ifakkar fl-impenn li d-drittijiet tal-bniedem jiġu inklużi fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha tal-UE sabiex ikun żgurat li l-UE tirrispetta, tħares u timplimenta d-drittijiet tal-bniedem u li l-politiki u l-attivitajiet esterni tagħha jkunu mfassla u implimentati b’mod li jikkonsolida d-drittijiet tal-bniedem barra mill-UE; jirrimarka li l-ugwaljanza bejn is-sessi mhijiex limitata għall-irġiel u n-nisa, iżda jeħtieġ tinkludi l-komunità LGBTI kollha; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li l-kwistjonijiet tas-sessi jiġu integrati aktar bis-sħiħ fl-għajnuna umanitarja tal-UE;

13.  Jappella lill-UE biex tiżgura li s-salvagwardji tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, b’mod partikolari għan-nisa u l-bniet, jitniżżlu fil-ftehimiet ekonomiċi u kummerċjali ma’ pajjiżi terzi, u biex tagħmel rieżami ta' dan it-tip ta' ftehimiet f’każijiet fejn dawn id-drittijiet ma jiġux rispettati;

14.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-ksur possibli tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet fil-kampijiet tar-rifuġjati fil-Lvant Nofsani u l-Afrika, inklużi każijiet rappurtati ta’ vjolenza sesswali u inugwaljanza fit-trattament tan-nisa u l-bniet; jitlob lis-SEAE biex jinsisti fuq regoli aktar stretti u fuq prattiki tajba f’pajjiżi terzi sabiex tintemm l-inugwaljanza fost ir-refuġjati, indipendentement mis-sess tagħhom;

15.  Ifakkar li l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp huwa waħda mill-għodod fundamentali tal-UE biex titjieb l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi, u għalhekk jemmen li l-GAP2 għandu jieħu s-sura ta’ komunikazzjoni tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar it-tiġdid tal-GAP;

16.  Jitlob l-użu ta’ indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi sensittivi għall-ġeneru u ġbir ta’ dejta, b’mod sistematiku u f’waqtu, diżaggregata skont is-sess, bħala parti mill-proċess ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-GAP il-ġdid;

17.  Jiddeplora l-fatt li f’xi pajjiżi terzi ż-żwiġijiet bejn l-adulti u l-minorenni huma legali fejn f’xi każijiet l-għarusa jkollha inqas minn disa’ snin;

18.  Iqis iż-żwiġijiet ta' persuni taħt l-età bħala ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem li jolqot l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniet involuti, jipperikola l-edukazzjoni tagħhom, u b’hekk jillimita l-prospetti tagħhom, ipoġġi saħħithom fil-periklu u jżid ir-riskju ta' vjolenza u abbuż;

19.  Jiġbed l-attenzjoni dwar il-bżonn li n-nisa jingħataw kura tas-saħħa xierqa, bla ħlas, waqt li jkunu qed iwelldu, sabiex jitnaqqas l-għadd, li għadu kbir ħafna, ta’ ommijiet u trabi li jmutu waqt il-ħlas f’bosta pajjiżi terzi bħala riżultat ta’ kura tas-saħħa inadegwata jew noneżistenti;

20.  Jiddeplora n-nuqqas ta’ politiki ta’ prevenzjoni tal-vjolenza sessista, in-nuqqas ta’ appoġġ għall-vittmi u r-rata għolja ta’ impunità għat-trasgressuri f’għadd kbir ta’ pajjiżi; jitlob lis-SEAE biex jiskambja l-prattiki tajba ma’ pajjiżi terzi dwar il-proċeduri tat-tfassil tal-liġijiet u l-programmi ta’ taħriġ għall-pulizija, il-persunal ġudizzjarju u l-ħaddiema taċ-ċivil; iħeġġeġ lill-UE biex tappoġġja l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi u biex tikkoopera mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tal-ugwaljanza tas-sessi, bħalma huma l-ILO, l-OECD, in-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Afrikana, bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u tippromwovi t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa;

21.  Jenfasizza l-ħtieġa għal skambju ta’ prattiki tajba mis-SEAE kontra n-nuqqas ta’ aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ delitti relatati ma’ vjolenza sesswali; jikkundanna bil-qawwa n-nuqqas ta’ aċċess għall-ġustizzja għan-nisa f’pajjiżi terzi, b’mod partikolari meta dawn ikunu vittmi ta’ vjolenza sessista; jitlob lill-Kummissjoni tieħu rwol attiv fil-prosekuzzjoni ta’ dawn id-delitti f’pajjiżi terzi u, f’xi każijiet, mill-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mas-SEAE biex ittejjeb l-appoġġ disponibbli għall-vittmi, li jinkorpora interventi f'każ ta' vjolenza sessista f’azzjonijiet umanitarji tal-UE u biex tipprijoritizza l-azzjonijiet umanitarji tal-UE li jkollhom fil-mira l-vjolenza sessista u l-vjolenza sesswali waqt il-kunflitti; jilqa’ l-impenn tal-UE biex tagħti segwitu għas-Summit Dinji biex Tintemm il-Vjolenza Sesswali waqt il-Kunflitti li sar f’Londra f’Ġunju 2014, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti anke fi ħdan l-UE biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa billi tipproponi direttiva speċifika f’dan il-qasam;

23.  Iħeġġeġ lill-atturi kollha involuti f’xi kunflitt biex jipprovdu lill-vittmi bil-kura tas-saħħa kollha meħtieġa, inklużi l-aborti, mingħajr distinzjoni sessista f’kull ċirkostanza u indipendentement mil-liġijiet lokali, kif previst mill-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra u l-Protokolli Addizzjonali tagħhom;

24.  Jiddeplora l-fatt li n-nisa u l-bniet huma dawk li jintlaqtu l-aktar mill-faqar estrem, filwaqt li hu ppruvat bil-fatti li l-investiment fin-nisa u l-bniet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tagħhom permezz tal-edukazzjoni hu wieħed mill-aktar modi effiċjenti biex jiġi miġġieled il-faqar; jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir aktar sabiex jiġi żgurat id-dritt u l-aċċess għall-edukazzjoni, speċjalment għall-bniet, u li jeħtieġ li tittieħed azzjoni li tipprevjeni li dawn jiġu mġiegħla jabbandunaw l-istudji tagħhom, kif jiġri sikwit meta jiżżewġu u jkollhom it-tfal; jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ azzjoni li n-nisa u l-bniet jiġu inklużi fil-proċessi ta’ investiment u tkabbir f’pajjiżi terzi; isostni li huwa essenzjali li titkompla l-ġlieda kontra d-differenza fil-pagi bejn is-sessi; jinnota li l-kumpaniji Ewropej li joperaw f’pajjiżi terzi għandhom rwol essenzjali x’jaqdu fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi f’dawk il-pajjiżi, billi jaġixxu bħala mudelli pożittivi; iħeġġeġ lin-nisa biex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-għaqdiet tal-ħaddiema u organizzazzjonijiet oħra, peress li dan jgħin ħafna biex jintroduċi aspetti tal-ġeneru fir-relazzjonijiet u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol;

25.  Jiddeplora l-fatt li f’ċerti pajjiżi l-liġijiet u l-ideoloġiji soċjali, kulturali u reliġjużi estremi u fundamentalisti jżommu lin-nisa milli jokkupaw ċerti karigi;

26.  Jiddeplora l-fatt li nofs il-popolazzjoni tad-dinja tħabbat wiċċha ma' diskriminazzjoni fil-pagi, u li fuq livell globali n-nisa jaqilgħu bejn 60 u 90 fil-mija tad-dħul medju tal-irġiel;

27.  Jenfasizza l-ħtieġa tal-kontinwità tal-edukazzjoni tal-bniet fil-kampijiet tar-refuġjati, fiż-żoni ta’ konflitt u f’żoni milquta minn faqar estrem u minn estremitajiet ambjentali bħal nixfiet u għargħar;

28.  Jilqa’ l-isforzi magħmula mis-SEAE f’pajjiżi terzi biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-obbligi u l-impenji lejn id-drittijiet tan-nisa magħmula fil-CEDAW, taħt il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing u fid-Dikjarazzjoni tal-Kajr dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp u fl-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015;

29.  Jilqa’ l-politika dwar l-għajnuna umanitarja tal-UE, li tippermetti aċċess għal servizzi ta' abort sikur lin-nisa u l-bniet stuprati f'kunflitti armati, skont id-Dritt Umanitarju Internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa għal implimentazzjoni rapida ta’ din il-politika riveduta;

30.  Jistieden lill-UE tkompli tappoġġa t-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika, soċjali u tan-nisa bħala għodda għall-promozzjoni tat-tgawdija xierqa tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom u biex tagħti l-akbar importanza lill-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għall-bniet, inklużi l-bniet mill-iktar komunitajiet foqra u marġinalizzati; jitlob li jingħata appoġġ lill-edukazzjoni vokazzjonali għan-nisa, biex jiġi żgurat użu akbar tat-taħriġ vokazzjonali fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija, li jitfasslu programmi ta' taħriġ fl-ugwaljanza bejn is-sessi għal professjonisti fl-edukazzjoni f’pajjiżi terzi, u li jittieħdu passi biex ikun prevenut li l-isterjotipi jiġu trażmessi permezz tal-materjal edukattiv; iħeġġeġ lill-UE biex tinkludi din il-prijorità f'kull attività diplomatika, kummerċjali u tal-iżvilupp tagħha;

31.  Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-isterjotipi tas-sessi u attitudnijiet soċjokulturali diskriminatorji li jirrinforzaw il-pożizzjoni subordinata tan-nisa fis-soċjetà u jikkostitwixxu waħda mill-kawżi ewlenin tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra n-nisa u l-vjolenza sessista; jenfasizza l-bżonn li jiżdiedu l-isforzi biex tiġi miġġielda l-persistenza tal-isterjotipi, permezz ta’ kampanji ta’ qawmien ta' kuxjenza mmirati lejn il-livelli kollha tas-soċjetà, involviment akbar tal-midja, strateġiji li jħeġġu n-nisa u jinvolvu l-irġiel, l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fl-edukazzjoni u fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE, b’mod partikolari l-azzjoni esterna, il-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja;

32.  Jiddispjaċih li ta’ spiss in-nisa huma diskriminati billi ma jiġix provdut lilhom aċċess faċli għal riżorsi finanzjarji bħal self minn banek meta mqabbla mal-irġiel; jenfasizza l-fatt li t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fil-qasam intraprenditorjali ta prova tal-fatt li hu fattur kruċjali biex tingħata spinta lill-ekonomija u, fuq medda twila ta’ żmien, biex jiġi miġġieled il-faqar;

33.  Jiddeplora l-fatt li f’xi pajjiżi terzi l-omosesswalità hija delitt, li f’xi każijiet jiġi kkastigat bil-mewt;

34.  Jiddeplora l-ksur frekwenti tad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa, inkluż in-nuqqas ta’ aċċess għal servizzi tal-ippjanar tal-familja; ifakkar fl-Artikolu 16 tal-CEDAW, li jiggarantixxi d-dritt ta' għażla tal-għadd ta' tfal u t-tqassim tagħhom u ta' aċċess għal informazzjoni, edukazzjoni u mezzi biex dan id-dritt jiġi eżerċitat;

35.  Jisħaq fuq l-importanza li ma jiġix imminat l-acquis tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing fir-rigward tal-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala dritt bażiku tal-bniedem, u l-protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi; jenfasizza l-fatt li r-rispett universali għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi kif ukoll l-aċċess għas-servizzi relevanti jikkontribwixxu biex titnaqqas il-mortalità materna u tat-trabi; jindika li l-ippjanar tal-familja, is-saħħa materna, l-aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u aborti sikuri huma elementi importanti biex jiġu salvati l-ħajjiet tan-nisa u jgħinuhom jibnu ħajjithom mill-ġdid jekk ikunu sfaw vittmi ta’ stupru; jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki jitpoġġew fil-qalba tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi;

36.  Jikkundanna s-sitwazzjoni ddisprata u l-kundizzjonijiet ta' għajxien inumani tar-refuġjati fl-Ewropa, li huma partikolarment perikolużi mhux biss għat-tfal iżda wkoll għan-nisa, li għandhom ċans akbar li jisfaw vittmi ta’ vjolenza, abbuż u saħansitra traffikar tal-bnedmin;

37.  Jitlob lill-UE tagħti attenzjoni xierqa lin-nisa migranti u tipproteġihom aktar, li tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u li tħarishom kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament għall-prostituzzjoni minn organizzazzjonijiet kriminali, sitwazzjoni li qed issir komuni żżejjed.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

12.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

6

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Monika Vana

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2014

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

AZERBAJIAN

Leyla Yunus, Arif Yunus and Rasul Jafarov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intigam Aliyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan Huseynli

Rauf Mirkadirov

Seymur Haziyev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilqar Nasibov

 

 

 

 

Ilgar Mammadov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anar Mammadli

Bashir Suleymanli

 

 

 

 

 

 

 

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever Murselli

 

 

Leyla Yunus is the well-known director of the Institute for Peace and Democracy. She has been imprisoned together with her husband, the historian Arif Yunus, and Rasul Jafarov, the chair of Azerbaijan’s Human Rights Club on apparent politically motivated charges.

Leyla Yunus has been subjected to acts of violence in prison committed by her cellmate, and no measures have been taken to punish the cellmate or to ensure the protection of Ms Yunus. In addition, Ms Yunus’ health has deteriorated in prison and no suitable medical care has been provided.

 

Intigam Aliyev is the chair of Azerbaijan’s Legal Education Society and a human rights lawyer who has defended more than 200 cases before the European Court of Human Rights in the areas of infringement of freedom of speech, the right to a fair trial and electoral law in Azerbaijan, was arrested on 8 August 2014 and subjected to three month’s detention on criminal charges.

 

Hasan Huseynli is another prominent human rights activist and head of the Intelligent Citizen Enlightenment Centre Public Union, was sentenced to 6 years’ imprisonment on 14 July 2014. Rauf Mirkadirov is an investigative journalist with the leading Russian-language newspaper ‘Zerkalo’ who held on pre-trial detention on charges of treason. Seymour Haziyev is a prominent opposition journalist who was charged with criminal hooliganism and held in 2 months' pre-trial custody.

 

Ilqar Nasibov is a journalist who was viciously beaten in his office on 21 August 2014 and no prompt, effective and thorough investigation has been carried out.

 

The European Court of Human Rights (ECHR) has issued numerous rulings in cases of breaches of human rights in Azerbaijan, the latest being on 22 May 2014 in the case of Ilgar Mammadov, chair of the Republican Alternative Civic Movement (REAL); in which despite it being ruled that his detention was politically motivated, the authorities refused to release him.

 

Anar Mammadli is the chair of the Election Monitoring and Democracy Studies Centre (EMDS), and Bashir Suleymanli is the director of the same centre. Both were sentenced to prison terms of, respectively, 5 years and 6 months and 3 years and 6 months, on charges ranging from tax evasion to illegal entrepreneurship.

 

Omar Mammadov, Abdul Abilov and Elsever Murselli are social media activists and were sentenced to between 5 and 5.5 years’ imprisonment on charges of drug possession. None of them is having access to a lawyer of their own choosing and all complaining of ill treatment in police custody.

 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Condemns in the strongest possible terms the arrest and detention of Leyla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev and Hasan Huseyni, and demands their immediate and unconditional release as well as the withdrawal of all charges against them; demands an immediate and thorough investigation into the assault on Ilqar Nasibov, and calls for all those responsible to be brought to justice

 

- Calls on the authorities in Azerbaijan to guarantee the physical and psychological integrity of Leyla Yunus, Arif Yunusov and all human rights defenders in Azerbaijan, and to ensure the urgent provision of suitable medical care, including medication and

Hospitalisation

 

- Calls on the Azerbaijani authorities to cease their harassment and intimidation of civil society organisations, opposition politicians and independent journalists and to refrain from interfering in or undermining their valuable work for the development of democracy in Azerbaijan; also calls on them to ensure that all detainees, including journalists and political and civil society activists, enjoy their full rights to due process, in particular access to a lawyer of their choosing, access to their families, and other fair trial norms

BAHRAIN

Nabeel Rajab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulhadi-al-Khawaja

 

Ibrahim Sharif

 

 

 

 

 

 

 

Naji Fateel

 

 

 

 

 

 

 

Zainab Al-Khawaja

 

Nabeel Rajab is the President of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) and Deputy Secretary General of the International Federation for Human Rights (FIDH). He was convicted to three years in prison in August 2012 on charges of calling for and participating in ‘illegal gatherings’ and ‘disturbing public order’ between February and March 2011. His sentence was reduced to two years in prison on appeal. Before this imprisonment Mr Rajab was repeatedly detained for peacefully expressing criticism of the government during the pro-democracy protests that erupted Bahrain in 2011.

 

On Friday 29 November 2013 Nabeel Rajab had served three-quarters of his two year sentence and had become legally eligible for release. A third request for early release was submitted on 21 January 2014 to the Court, but was rejected.

The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has described the detention of Mr Nabeel Rajab as arbitrary.

 

Abdulhadi-al-Khawaja, who has Danish nationality, is the founder of the BCHR and the regional coordinator of Front Line Defenders and Ibrahim Sharif is the Secretary General of the National Democratic Action Society. On 22 June 2011, they were sentenced to life in prison by a special military court. The legal process came to a conclusion after 3 years of appeals and the sentences were upheld.

 

Naji Fateel is a Bahraini human rights activist and a member of the Board of Directors of the Bahraini human rights NGO Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR). He has been imprisoned since 2007, tortured and also under death threats during the period of the Bahraini uprising (dated February 2011)

 

Zainab Al-Khawaja is a human rights defender and leading social media activist in Bahrain. She has been a crucial figure in the pro-democracy uprising that started in Bahrain in February 2011. She has suffered legal harassment, arrest, imprisonment, denial of procedural rights, and undertaken hunger strikes in defence of human rights in Bahrain.

 

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

-Calls for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience, political activists, journalists, human rights defenders and peaceful protesters, including Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, and Zainab Al-Khawaja

 

- Expresses its grave concern regarding the Bahraini authorities’ treatment of Nabeel Rajab and other human rights activists, in addition to their refusal to grant him the early release for which he is eligible in accordance with the law

 

 

Regarding the situation of Mr Rajab, a letter of concern was also sent on 2 October 2014.

BANGLADESH

 

Hana Shams Ahmed

 

Hana Shams Ahmed is the coordinator of the International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC). On 27 August 2014 she and her friend were brutally attacked by 8 to 10 members of Somo Odhikar Andolon during a private visit to Shoilopropat in Bandarban in the Chittagong Hill Tracts. Four members of the police Detective Branch (DB) who were supposedly providing them with security did not intervene, and even disappeared while the assault was taking place.

 

In its Resolution, adopted on , the European Parliament:

 

- Urges the Government of Bangladesh to bring the state security forces, including the police and the RAB, back within the bounds of the law; strongly calls on the Bangladeshi authorities to put an end to the RAB’s impunity by ordering investigations and prosecutions in respect of alleged illegal killings by RAB forces.

 

BURUNDI

 

Pierre Claver Mbonimpa

 

Pierre Claver Mbonimpa is a leading human rights defender and President of the Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH) who was arrested on 15 May 2014 and later charged with ‘threatening the external security of the state’ and ‘threatening the internal security of the state by causing public disorder’ and has been in pre-trial detention since he was taken in for questioning.

 

Mr Mbonimpa’s work in the defence of democracy and human rights in Burundi over the past two decades and more has earned him several international awards and widespread recognition domestically and beyond. The charges against him relate to comments he made on Radio Publique Africaine (RPA) on 6 May 2014 that the youth wing of the ruling party CNDD-FDD, also known as the Imbonerakure, is being armed and sent to the Democratic Republic of Congo (DRC) for military training.

 

The arrest of Pierre Mbonimpa is representative of the mounting risks facing human rights defenders, the harassment of activists and journalists and the arbitrary arrest of opposition party members, which according to human rights groups and the UN Assistant Secretary-General for Human Rights have largely been carried out by the Imbonerakure.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Firmly condemns the detention of human rights defender Pierre Claver Mbonimpa and calls for his immediate unconditional release; expresses concern about his deteriorating state of health and demands that he be given urgent medical assistance

 

 

A letter of concern was also sent in this regard on 18 December 2014.

CAMBODIA AND LAOS

 

Sombath Somphone (Laos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Rainsy and Kem Sokha (Cambodia)

 

 

Sombath Somphone is a human rights and environmental rights activist, civil society leader and co-chair of the 9th Asia-Europe People’s Forum held in Vientiane in October 2012 ahead of the ASEM 9 Summit. He was allegedly the victim of an enforced disappearance on 15 December 2012 in Vientiane. Sombath Somphone’s family have been unable to locate him since that day, despite repeated appeals to the local authorities and searches in the surrounding area.

 

During the visit of the Delegation for relations with the countries of South East Asia and the Association of South East Nations (ASEAN) to Laos on 28 October 2013 the disappearance of Sombath Somphone was raised with the Lao authorities. Crucial questions linked to the case, including whether or not an investigation has been carried out, remain unsolved more than a year after his disappearance and the Lao authorities declined assistance from abroad for the investigation into the disappearance.

 

On 15 December 2013 62 NGOs called for a new investigation into his disappearance and on 16 December 2013 the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances urged the Government of Laos to do its utmost to locate Sombath Somphone, to establish his fate and whereabouts, and to hold the perpetrators accountable. There have been several other cases of enforced disappearances where the whereabouts of nine other people – two women, Kingkeo and Somchit, and seven men, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit, and Sourigna – who were arbitrarily detained by the Lao security forces in November 2009 in various locations across the country remain unknown.

 

Sam Rainsy and Kem Sokha are the Cambodia National Rescue Party (CNRP) leaders who were summoned to appear at the Phnom Penh Municipal Court on 14 January 2014 for questioning. Sam Rainsy and Kem Sokha may be convicted of incitement to civil unrest. The King amnestied Sam Rainsy on 14 July 2013, making it possible for him to return to Cambodia; however, his right to vote and run in the elections was not restored.

 

 

In its Resolution, adopted on 16 January 2014, the European Parliament:

 

- Calls on the Lao Government to clarify the state of the investigation into the whereabouts of Sombath Somphone, to answer the many outstanding questions around Sombath’s disappearance, and to seek and accept assistance from foreign forensic and law enforcement experts

 

- Considers that the lack of reaction from the Lao Government raises suspicions that the authorities could be involved in his abduction.

- Reiterates its call on the Vice-President / High Representative to closely monitor the Lao Government’s investigations into the disappearance of Sombath Somphone

 

- Calls on the Member States to continue raising the case of Sombath Somphone with the Lao Government; stresses that enforced disappearances remain a major impediment to Laos joining the UN Human Rights Council

 

- Urges the Cambodian Government to recognise the legitimate role played by the political opposition in contributing to Cambodia’s overall economic and political development; calls on the Cambodian authorities to immediately drop the summonses issued to the CNRP leaders, Sam Rainsy and Kem Sokha, and union leader Rong Chhun of the Cambodia Independent Teachers’ Association (CITA) and the Cambodian Confederation of Unions (CCFU)

EGYPT

 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, Ahmed Maher and Ahmed Douma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Greste

Mohamed Fahmy

Baher Mohamed

Rena Netjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaa Abdul Fattah

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry, Ahmed Mahe, Yara Sallam and Sana Seif

 

Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, from the Egyptian Centre for Economic and Social Rights and

Ahmed Maher and Ahmed Douma, leaders of the April 6 movement, are political and civil society activists who were arrested, convicted and held in Tora prison. It has been reported bad conditions of detention and mistreatment in prison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Australian Peter Greste, the Canadian-Egyptian Mohamed Fahmy and the Egyptian Baher Mohamed are three Al Jazeera journalists who were, together and, in absentia, with the Netherlands citizen Rena Netjes, on 23 June 2014 handed down jail sentences of between 7 and 10 years under accusations of ‘falsifying news’ and of belonging to or assisting a terrorist cell. Rena Netjes was falsely accused of working for Al Jazeera.

 

Alaa Abdul Fattah is a prominent activist who played a leading role in the 2011 revolution who was sentenced on 11 June 2014 with others to 15 years’ imprisonment on charges of violating Law 107 on the Right to Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations of 2013 (Protest Law).

 

Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry and Ahmed Maher, Yara Sallam and Sana Seif are prominent human rights activists that continue to be detained.

 

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns all acts of violence, terrorism, incitement, harassment, hate speech and censorship; urges all political actors and security forces to show the utmost restraint and avoid provocation, with the aim of avoiding further violence in the best interests of the country; extends its sincere condolences to the families of the victims

 

- Urges the Egyptian interim authorities and security forces to ensure the security of all citizens, irrespective of their political views, affiliation or confession, to uphold the rule of law and respect human rights and fundamental freedoms, to protect the freedoms of association, of peaceful assembly, of expression and of the press, to commit to dialogue and non-violence, and to respect and fulfil the country’s international obligations

 

- Calls for an immediate end to all acts of violence, harassment or intimidation – by state authorities, security forces or other groups – against political opponents, peaceful protesters, trade union representatives, journalists, women’s rights activists, and other civil society actors in Egypt; calls for serious and impartial investigations in such cases and for those responsible to be brought to justice; calls again on the interim government to guarantee that domestic and international civil society organisations, independent trade unions and journalists can operate freely, without government interference, in the country

 

In its Resolution, adopted on 17 July 2014, the European Parliament:

 

- Expresses its deepest concern over a series of recent court decisions in Egypt, including the lengthy jail terms handed down on 23 June 2014 to three Al Jazeera journalists and 11 other defendants tried in absentia, as well as the confirmation of death sentences against 183 people

 

- Calls on the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release all those detained, convicted and/or sentenced for peacefully exercising their rights of freedom of expression and association, as well as all human rights defenders; calls on the Egyptian judiciary to ensure that all court proceedings in the country meet the requirements of a free and fair trial and to ensure respect for defendants’ rights; calls on the Egyptian authorities to order independent and impartial investigations into all allegations of ill-treatment and ensure that all detainees have access to any medical attention they may require

 

ETHIOPIA

 

Andargachew Tsege

 

Andargachew Tsege is a British national and member of the opposition party Ginbot 7, who has apparently been held incommunicado and in an undisclosed location by the Ethiopian authorities since earlier 2014 after being arrested while in transit in Yemen, and then deported to Ethiopia.

 

 

A letter of concern was sent on 7 August 2014 and on 8 October 2014.

IRAN

 

Ms Reyhaneh Jabbari

 

 

 

 

 

Ms Maryam Naghash Zargaran, Mr Saeed Abedinigalangashi, Ms Farhsid Fathi Malayeri, Mr Alireza Sayyedian, Mr Behnam Irani, Mr Amin Khaki, Mr Seyed Abdolreza Ali Hagh Nejad, and the seven members of the "Church of Iran": Mohammad Roghangir, Suroush Saraie, Massoud Rezai, Mehdi Ameruni, Seyed Bijan Farokhpour Haghigi, Eskandar Rezai

 

 

 

 

 

Ms Jabbari was sentenced to death in the Islamic Republic of Iran and she is at risk of imminent execution despite evidence that she has not been granted a fair hearing during the legal procedures that led to her conviction.

The below-mentioned names belong to Iranian citizens of the Christian faith that have been imprisoned, or continue to languish in prison due to their conversion from Islam to Christianity:

 

Ms Maryam Naghash Zargaran who was sentenced to four years in prison in 2013; Mr Saeed Abedinigalangashi who was sentenced to eight years in prison in early 2013; Ms Farhsid Fathi Malayeri who was arrested at her home in Tehran on 26 December 2010 along with at least 22 other Christians, and sentenced in 2012 to six years in prison; Mr Alireza Sayyedian who was convicted in November 2011 and sentenced to a six year (reduced to 3 ½ years in May 2013) imprisonment, 90 lashes and a fine; Mr Behnam Irani who was arrested and tried on two occasions (December 2006, April 2010). Shortly before he was due to be released on 18 October 2011, he was informed by letter that he was required to serve a five year prison sentence imposed back in 2008; Mr Amin Khaki who was arrested in early 2014 and reportedly transferred to the Ministry of Intelligence Security Detention; Mr Seyed Abdolreza Ali Hagh Nejad who was arrested on 5 July 2014 and finally; the seven members of the "Church of Iran" who were arrested on 12 October 2012 in Shiraz and condemned on 16 July 2013 to sentences ranging from one year to six years in prison.

 

 

A letter of concern was sent on 8 October 2014.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 24 September 2014.

MAURITANIA

 

Biram Dah Abeid

 

Biram Dah Abeid is the son of freed slaves and he is engaged in an advocacy campaign to eradicate slavery. In 2008 he founded the Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste). This organisation is seeking to draw attention to the issue and to help take specific cases before courts of law. In addition, Biram Dah Abeid was awarded the United Nations Human Rights Prize for 2013.

 

On 11 November 2014, Biram Dah Abeid was arrested following a peaceful anti-slavery march. He has been charged with calling for a demonstration, participating in a demonstration and belonging to an illegal organisation. Some reports suggest that he is at risk of facing the death penalty. The death penalty is still provided for in the Mauritanian Criminal Code, is not restricted to the most serious crimes, and is imposed following convictions based on confessions obtained under torture.

 

Biram Dah Abeid was voted runner-up in the 2014 Mauritanian presidential elections. His reputation has made him a prime target for the Mauritanian authorities. In fact, his arrest and those of his colleagues represent a crackdown on political opposition as well as civil society.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Condemns strongly the arrest and ongoing detention of anti-slavery activist Biram Dah Abeid and his fellow campaigners, and calls for their immediate release; expresses concern about reports of violence used against some of the activists, and urges the Mauritanian authorities to prosecute those officials who have been involved in the abuse and torture of prisoners

 

- Calls upon the Mauritanian Government to stop using violence against civilians who participate in peaceful public protests and media campaigns in support of Biram Dah

Abeid, to cease its crackdown on civil society and political opposition, and to permit anti-slavery activists to pursue their non-violent work without fear of harassment or intimidation; urges the Mauritanian authorities to allow freedom of speech and assembly, in accordance with international conventions and Mauritania’s own domestic law.

MEXICO

 

Disappearance of 43 teaching students

 

On 26 September 2014, six people, among them three students, were killed when the police opened fire on protesting teaching students from the Escuela Normal (‘Normal School’) of Ayotzinapa in Iguala, Guerrero state. Since then 43 students remain disappeared. According to various sources those students were rounded up and driven away by police officers and handed over to unidentified armed men linked to a drug cartel.

 

According to the Mexican Government, 51 persons linked to the crimes have been arrested; most of them police agents from the municipalities of Iguala and Cocula. On 14 October 2014 the Mexican Attorney-General declared that according to forensic analyses of the 28 bodies found in clandestine graves near Iguala on 4 October 2014 the bodies do not correspond to those of the missing students. The Mexican authorities have captured the suspected main leader of the criminal gang Guerreros Unidos (United Warriors), allegedly involved in the disappearance of the 43 students.

 

The Mayor of Iguala, his wife, and the police chief of Iguala are fugitives from justice and accused of links to the local Guerreros Unidos drug cartel.

 

 

In its Resolution, adopted on 23 October 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the unacceptable forced disappearances and crimes in Iguala and calls on the Mexican authorities to investigate all the crimes, including the finding of 28 bodies in clandestine graves; calls on the relevant authorities to take all necessary steps to act promptly and in a transparent and impartial manner to identify, arrest and bring to justice the perpetrators of the crimes, and calls for those responsible to be identified and prosecuted, using all available information and resources internally and externally and with no margin for impunity; calls for the investigations to be continued until the students have been brought to safety

 

- Extends its sympathy and support to the families and friends of the victims, and to the Mexican people, whom it encourages to continue to fight by peaceful means to defend democracy and the rule of law

 

- Takes note of the detentions that have taken place; calls for the search to be continued for the Mayor of Iguala, his wife and the police chief of Iguala; is deeply concerned at the apparent infiltration of local law enforcement and administrative entities by organised crime.

 

PAKISTAN

 

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar

 

 

 

 

 

 

 

Sawan Masih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Bibi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimsha Masih

 

 

 

 

 

 

Mohammad Asgar

 

 

 

 

 

Masood Ahmad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shama Bibi and Shahbaz Masih

 

Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar are a Christian couple who was sentenced to death on 4 April 2014 for allegedly sending a text message insulting the Prophet Mohammed, despite of the fact that the couple denied responsibility and declared that the phone from which the text originated was lost a while before the message was sent.

 

Sawan Masih is a Pakistani Christian from Lahore who was sentenced to death on 27 March 2014 for blasphemy against the Prophet Mohammed. The announcement of allegations against Masih sparked fierce rioting in Joseph Colony, a Christian neighbourhood in the city of Lahore, in which many buildings, including two churches, were burnt down.

 

Asia Bibi is a Christian woman from Punjab who was arrested in June 2009 and received a death sentence in November 2010 on charges of blasphemy. After several years, her appeal has finally reached the high court in Lahore; however for the two first hearings in January and March 2014 the presiding judges appeared to be on leave.

 

Rimsha Masih is a 14-year-old Christian girl who was wrongfully accused in 2012 of desecrating the Quran. She was acquitted after being found to have been framed and the person responsible was arrested. However, she and her family had to leave the country.

 

Mohammad Asghar is a UK citizen with a mental illness living in Pakistan. He was arrested after allegedly sending letters to various officials claiming he was a prophet, and was sentenced to death in January 2014.

 

Masood Ahmad is a 72-year-old UK citizen and member of the Ahmaddiya religious community, who was only recently released on bail after having been arrested in 2012 on charges of citing from the Quran, which is considered as blasphemy in the case of Ahmaddis who are not recognised as Muslims and are forbidden to ‘behave as Muslims’ under Section 298-C of the criminal code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shama Bibi and Shahbaz Masih are Pakistani Christian couple from Punjab province in Pakistan, who have been beaten and then burned to death by a mob under accusations of insulating and desecrating the Muslim holy book.

 

 

 

In its resolution, adopted on 17 April 2014, the European Parliament:

 

- Expresses its deep concern that the controversial blasphemy laws are open to misuse which can affect people of all faiths in Pakistan; expresses its particular concern that use of the blasphemy laws, which were publicly opposed by the late Minister Shahbaz Bhatti and by the late Governor Salman Taseer, is currently on the rise and targets Christians and other religious minorities in Pakistan

 

- Calls on the Pakistani authorities to release prisoners who are convicted on the grounds of blasphemy, and to overrule the death sentences on appeal; calls on the Pakistani authorities to guarantee the independence of the courts, the rule of law and due process in line with international standards on judicial proceedings; calls furthermore on the Pakistani authorities to provide sufficient protection to all those involved in blasphemy cases, including by shielding judges from outside pressure, by protecting the accused and their families and communities from mob violence, and by providing solutions for those who are acquitted but cannot go back to their places of origin

 

- Strongly condemns the application of the death penalty under any circumstances; calls on the Government of Pakistan as a matter of urgency to turn the de facto moratorium on the death penalty into the effective abolition of the death penalty

 

- Calls on the Government of Pakistan to carry out a thorough review of the blasphemy laws and their current application – as contained in Sections 295 and 298 of the Penal Code – for alleged acts of blasphemy, especially in light of the recent death sentences; encourages the government to withstand pressure from religious groups and some opposition political forces to maintain these laws.

 

A letter of concern was sent on 6 November 2014 and on 16 December 2014 regarding the case of Asia Bibi.

 

 

In its resolution, adopted on 27 November 2014, the European Parliament:

 

- Is deeply concerned and saddened by the Lahore High Court’s decision of 16 October 2014 to confirm the death sentence handed down to Asia Bibi for blasphemy; calls on the Supreme Court to start its proceedings on the case swiftly and without delay and to uphold the rule of law and full respect for human rights in its ruling

 

- Strongly condemns the murders of Shama Bibi and Shahbaz Masih and offers its condolences to their families, as well as to the families of all the innocent victims murdered as a result of the blasphemy laws in Pakistan; calls for the perpetrators of these acts to be brought to justice; takes note of the decision of the Punjab government to set up a committee to fast-track the investigation into the killings of Shama Bibi and Shahbaz Masih and to order additional police protection for Christian neighbourhoods in the province; underlines, however, the need to end the climate of impunity and for broader reforms in order to address the issue of violence against religious minorities, which remains pervasive in Pakistan

 

RUSSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikhail Kosenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Nemtov and Aleksei Navalny

 

 

 

 

 

Ilya Yashin, Gleb Fetisov and Yevgeny Vitishko

 

 

Bolotnaya Square demonstration took place on 6 May 2012 in which, as reported by several international and Russian human rights organizations, excessive use of violence and disproportionate measures have been used leading to the arrest and detention of hundreds of "anti-government" protesters.

 

Mikhail Kosenko is an activist who was sentenced to forced psychiatric treatment by a Russian court due to his involvement at the Bolotnaya Square demonstration. In addition, on 24 February 2014 Russian judicial authorities handed down guilty verdict against eight of those demonstrators, ranging from a suspended sentence to four years’ imprisonment, following three more severe prison sentences in 2013.

 

Boris Nemtov and Aleksei Navalny are opposition leaders who were sentenced to 10-day jail terms. Moreover, Aleksei Navalny has been placed under house arrest for two months and on 5 March 2014 was fitted with an electronic bracelet to monitor his activities.

 

Ilya Yashin is the leader of the Solidarity movement, Gleb Fetisov is the co-chair of the Alliance of Greens and Social Democrats, and Yevgeny Vitishko is an ecological activist and pre-eminent member of Yabloko. All of them belong to opposition parties and movements and have been subject to harassment by the Russian authorities and detained under various allegations.

 

 

In its Resolution, adopted on 13 March 2014, the European Parliament:

 

- Calls on the Russian judicial authorities to reconsider the sentences in the appeal process and to release the eight demonstrators, as well as Bolotnaya prisoner Mikhail Kosenko, who was sentenced to forced psychiatric treatment

 

- Expresses, equally, its deep concern over the detention of a large number of peaceful protesters following the Bolotnaya verdicts and calls for the dropping of all charges against the protesters; calls, furthermore, on the Russian Government to respect the rights of all citizens to exercise their fundamental freedoms and universal human rights

SERBIA

 

The case of accused war criminal Šešelj

 

 

Vojislav Šešelj is the president of the Serbian Radical Party who is indicted before the ICTY for persecutions on political, racial or religious grounds, deportation, inhumane acts (forcible transfer) (crimes against humanity), and for murder, torture, cruel treatment, wanton destruction of villages or devastation not justified by military necessity, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion or education, plunder of public or private property (violations of the laws or customs of war) in Croatia, Bosnia and Herzegovina and parts of Vojvodina (Serbia), committed between 1991 and 1993.

 

On 6 November 2014, after more than eleven years of detention and while his trial is still ongoing, the Trial Chamber of the Tribunal issued an order proprio motu for the provisional release of Šešelj on the grounds of the deterioration of his health, subject to the conditions that he: (i) does not influence witnesses and victims; and (ii) appears before the Chamber as soon as it so orders.

 

Following his return to Serbia Šešelj made several public speeches in Belgrade in which he emphasised that he will not voluntarily return to the Tribunal when requested to do so, thereby announcing his intention to violate one of the two conditions under which he was released.

 

In his public statements Šešelj repeatedly called for the creation of ‘Greater Serbia’, publicly stating claims on neighbouring countries, including EU Member State Croatia, and inciting hatred against non-Serb people. In a press release he congratulated the Serbian Chetniks on the ‘liberation’ of Vukovar, on the 23rd anniversary of the fall of that Croatian city to Serbian paramilitary forces and the Yugoslav army in 1991 and the associated atrocities, thereby violating the requirement not to influence the victims.

 

In its Resolution, adopted on 27 November 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns Šešelj’s warmongering, incitement to hatred and encouragement of territorial claims and his attempts to derail Serbia from its European path; deplores his provocative public activities and wartime rhetoric since his provisional release, which have reopened the victims’ psychological wounds from the war and the atrocities of the early 1990s; stresses that Šešelj’s recent statements could have the effect of undermining the progress made in regional cooperation and reconciliation and subverting the efforts of recent years

 

- Reminds the Serbian authorities of their obligations under the framework for cooperation with the ICTY and of Serbia’s obligations as an EU candidate country; notes with concern that the absence of an adequate political reaction and legal response by the Serbian authorities regarding Šešelj’s behaviour undermines the trust of the victims in the judicial process; encourages the Serbian authorities and the democratic parties to condemn any public manifestation of hate speech or wartime rhetoric and to promote the protection of minority and cultural rights; asks the Serbian authorities to investigate whether Šešelj has violated Serbian law and to strengthen and fully apply the legislation outlawing hate speech, discrimination and incitement to violence; supports all political parties, NGOs and individuals in Serbia that fight against hate speech.

 

SUDAN

 

Meriam Yahia Ibrahim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Amin Mekki Medani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farouk Abu Issa

Farah Ibrahim Mohamed Alagar

 

Meriam Yahia Ibrahim is the daughter of an Ethiopian Christian mother and a Sudanese Muslim father, who was raised as a Christian. In 2013 she was accused of adultery by her father’s side of the family after they reported her to the authorities for her marriage to a Christian man. In addition, an accusation of apostasy was added in December 2013. The verdict of the court of first instance was delivered on 12 May 2014, sentencing Meriam Ibrahim, then eight months pregnant, to a hundred lashes on charges of adultery and to death by hanging on charges of apostasy, but giving her three days to renounce Christianity.

Meriam Ibrahim was convicted under Islamic sharia law, in force in Sudan since 1983, which outlaws conversions on pain of death. On 15 May 2014 the verdict was reconfirmed, as Meriam Ibrahim chose not to convert to Islam. On 27 May 2014 Meriam Ibrahim gave birth to a baby girl, Maya, in prison. It is alleged that Meriam Ibrahim’s legs were kept in shackles and chains while she was in labour, seriously endangering the health of both mother and child. On 5 May 2014 her case was successfully transferred to the Appeal Court.

Meriam Ibrahim was released from Omdurman Women’s Prison on 23 June 2014 after the Appeal Court found her not guilty of both charges, but she was arrested again at Khartoum airport as the family was about to depart for the USA, for allegedly attempting to leave the country with forged travel documents issued by the South Sudan Embassy in Khartoum. Meriam Ibrahim was freed again on 26 June 2014 and took refuge in the United States embassy with her family, and negotiations are ongoing to enable her to leave Sudan, where she faces death threats from extremist Muslims.

 

Dr Amin Mekki Medani is a 76 year-old renowned human rights activist and former President of the Sudan Human Rights Monitor (SHRM) who was arrested by the Sudanese National Intelligence and Security Services (NISS) on 6 December 2014 at his house in Khartoum. The NISS allegedly refused to allow him to take his medication with him when he was arrested despite his poor health.

 

Dr Medani symbolises a strong commitment to human rights, humanitarianism and the rule of law, having held high-level positions within a range of different national and international institutions, including the Sudan judiciary, the democratic transitional government of Sudan (as Cabinet Minister for Peace), and the UN. He has represented victims of violations and has persistently spoken out against abuse of power, and was awarded the ‘Heroes for Human Rights Award 2013’ by the EU Delegation in Sudan for his local and international efforts in promoting human rights.

 

Dr Medani was arrested shortly after his return from Addis Ababa, having signed the ‘Sudan Call’ on behalf of civil society organisations – a commitment to work towards the end of the conflicts raging in different regions of Sudan and towards legal, institutional and economic reforms.

 

Farouk Abu Issa, the leader of the opposition National Consensus Forum, and Dr Farah Ibrahim Mohamed Alagar were arrested in a similar manner, on 6 and 7 December 2014 respectively, following their involvement with the ‘Sudan Call’.

 

In its Resolution, adopted on 17 July 2014, the European Parliament:

 

- Condemns the unjustified detention of Meriam Ibrahim; calls on the Government of Sudan to repeal all legislation that discriminates on grounds of gender or religion and to protect the religious identity of minority groups

 

- Stresses that it is degrading and inhumane for a pregnant woman to give birth while chained and physically detained; calls on the Sudanese authorities to ensure that all pregnant women and labouring women in detention receive appropriate and safe maternal and newborn health care

 

- Reaffirms that freedom of religion, conscience or belief is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone; strongly condemns all forms of violence and intimidation that impair the right to have or not to have, or to adopt, a religion of one’s choice, including the use of threats, physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to renounce their religion or to convert; highlights the fact that adultery and apostasy are acts which should not be considered to be crimes at all.

 

 

 

 

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the arbitrary arrest and detention of Dr Medani and other peaceful activists as an unlawful breach of their peaceful and legitimate political and human rights activities; calls for their immediate and unconditional release.

 

SYRIA AND IRAQ

 

James Foley, Steven Sotloff and David Haines

 

James Foley and Steven Sotloff were American journalists, and David Haines was a British aid worker. They were abducted in 2013 and in 2012 in the case of Mr Foley in Syria and held hostage by the Islamic State until 2014 when they were murdered.

 

 

In its Resolution, adopted on 18 September 2014, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the murders of the journalists James Foley and Steven Sotloff and the aid worker David Haines by IS, and expresses grave concern for the safety of others still being held captive by the extremists; expresses its deep sympathy and condolences to the families of these victims and to the families of all victims of the conflict.

 

SYRIA

 

Razan Zeitouneh

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi

(Buolos

Yazigi and John Ibrahim)

 

 

 

Paolo Dall’Oglio

 

 

 

 

 

Frans van der Lugt

 

 

 

 

 

 

Bassel Safadi Khartabil

 

Razan Zeitouneh is a Syrian human rights defender, writer and winner of the Sakharov Prize in 2011, who was abducted alongside her husband and other human rights defenders in Damascus in December 2013 and their fate remains unknown.

 

 

Ioan Ibrahim and Bulos Jazigi are bishops from Assyrian Orthodox and the Greek Orthodox respectively, who have been kidnapped in the context of harassment, arrest, torture or disappearance against peaceful civil society activists, human rights defenders, religious figures by the Syrian regime and increasingly also of the several rebel groups. Paolo Dall’Oglio is another religious figure who has been missing since July 2013.

 

 

 

 

Dutch Jesuit Father Frans van der Lugt had been living in Syria for many decades and was well known for refusing to leave the besieged city of Homs. He was beaten and shot dead by gunmen on 7 April 2014.

 

 

Bassel Safadi Khartabil is a 34 year-old fervent defender of a free Internet and promoter of open source culture. He has been held prisoner since 15 March 2012 by the Syrian regime of Bashar al-Assad.

 

In its Resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Calls for the immediate, unconditional and safe release of all political prisoners, medical personnel, humanitarian workers, journalists, religious figures and human rights activists, including 2011 Sakharov Prize winner Razan Zeitouneh, and for coordinated EU action to secure her release; calls on all parties to ensure their safety; urges the Syrian Government to grant immediate and unfettered access to all its detention facilities for international documentation bodies, including the UN Commission of Inquiry on Syria.

 

 

In its Resolution, adopted on 17 April 2014, the European Parliament:

 

- Condemns in the strongest possible terms the killing of Father Frans Van der Lugt, an inhumane act of violence against a man who stood by the people of Syria amid sieges and growing difficulties; pays tribute to his work, which extended beyond the besieged city of Homs and continues to help hundreds of civilians with their everyday survival needs

 

- Recalls the pressing need to release all political detainees, civil society activists, humanitarian aid workers, religious figures (including Father Paolo Dall’Oglio, Greek Orthodox Bishop Boulos Yazigi and Assyrian Orthodox Bishop John Ibrahim), journalists and photographers held by the regime or by rebel fighters, and to grant independent monitors access to all places of detention; urges once again the EU and its Member States to make all possible efforts to achieve the release of 2011 Sakharov Prize winner Razan Zaitouneh and of all other human rights activists in Syria, including internet activist Bassel Safadi Khartabil.

 

UKRAINE

 

Yulya Tymoshenko

 

Yulia Tymoshenko is one of Ukraine's most high-profile political figures. In 2011 she was convicted due to a gas deal arranged and agreed with Russia and given a seven-year sentence on charges of abuse of power; charges that apparently were politically motivated.

 

 

In its resolution, adopted on 6 February 2014, the European Parliament:

 

- Calls on President Yanukovych to order a stop to these practices and demands the immediate and unconditional release and political rehabilitation of all the demonstrators and political prisoners illegally detained, including Yulya Tymoshenko; calls for the setting-up of an independent investigative committee under the auspices of a recognised international body, such as the Council of Europe, in order to investigate all the human rights violations that have taken place since the demonstrations began.

UZBEKISTAN

 

Human rights activists: Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Kholdorov,

Nosim Isakov, Gaybullo Jalilov, Nuriddin Jumaniyazov, Matluba Kamilova, Ganikhon

Mamatkhanov, Chuyan Mamatkulov, Zafarjon Rahimov, Yuldash Rasulov, Bobomurod

Razzokov, Fahriddin Tillaev and Akzam Turgunov

 

Journalists:

Solijon Abdurakhmanov, Muhammad Bekjanov, Gayrat Mikhliboev, Yusuf Ruzimuradov, and Dilmurod Saidov

 

Peaceful political opposition activists: Murod Juraev, Samandar Kukanov, Kudratbek Rasulov and Rustam Usmanov

 

Three independents religious figures: Ruhiddin Fahriddinov, Hayrullo Hamidov and Akram Yuldashev

 

 

The exercise of the right to freedom of expression has been deteriorated in the country. The mentioned group of people, fifteen well-known human rights activists, five journalists, four peaceful political opposition activists and three independent religious figures have been imprisoned for no reason other than exercising peacefully their right to freedom of expression.

 

In addition, peaceful protesters including, Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin Musaev, Davron Tojiey and Ravshanbek Vafoev were shot and killed by governmental forces.

 

In its Resolution, adopted on 23 October 2014, the European Parliament:

 

- Calls for the immediate and unconditional release of all persons imprisoned on politically motivated charges, held for peaceful expression of their political views, civil society activism, journalistic activity or religious views.

VENEZUELA

 

Leopoldo Lopez

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Ceballos, Vicencio Scarano and Salvatore Lucchese

 

 

Juan Carlos Caldera, Ismael García and Richard Mardo

 

 

 

 

Sairam Rivas, Cristian Gil and Manuel Cotiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Corina Machado

 

Leopoldo López is the opposition leader who was arbitrarily detained on 18 February 2014 on charges of conspiracy, instigating violent demonstrations, arson and damage to property. Since his detention he has suffered physical and psychological torture and undergone solitary confinement.

 

Daniel Ceballos and Vicencio Scarano are opposition mayors and Salvatore Lucchese is a police office. They have been arrested for failing to end protests and civil rebellion in their cities, and have been sentenced to several years in prison. In addition, Juan Carlos Caldera, Ismael García and Richard Mardo who are opposition congressmen are facing investigations and trial proceedings aimed at their suspension and disqualification from Congress.

 

Sairam Rivas is the president of the Students’ Centre of the School of Social Work at the Central University of Venezuela. She has been unjustly held on premises belonging to the Bolivarian Intelligence Service for more than 120 days together with Cristian Gil and Manuel Cotiz. They have been subjected to torture and ill-treatment in connection with the protests that took place between February and May 2014, having been accused of the offences of instigating crimes and using minors to commit crimes.

 

María Corina Machado is a Member of the National Assembly who had obtained the largest popular vote in Venezuela. In March 2014 she was unlawfully and arbitrarily removed from office, deprived of her mandate and expelled from Parliament by the President of the National Assembly, Diosdado Cabello, who accused her of treason because she had spoken out against the massive and systematic violation of human rights in Venezuela before the Permanent Council of the OAS. In the course of her political and parliamentary activity María Corina Machado was subjected to a series of criminal proceedings, political persecution, threats, intimidation, harassment and even physical violence from government supporters inside the Chamber of the National Assembly. In addition, she was recently charged with attempting to assassinate President Maduro and may face up to 16 years in prison.

 

In its Resolution, adopted on 18 December 2014, the European Parliament:

 

- Urges the immediate release of those arbitrarily detained prisoners, in line with the demands made by several UN bodies and international organisations

 

- Strongly condemns the political persecution and repression of the democratic opposition, the violations of freedom of expression and of demonstration, and the existence of media and web censorship

 

- Strongly condemns the use of violence against protesters; expresses its sincere condolences to the families of the victims; calls on the Venezuelan authorities to investigate these crimes and to hold those responsible fully accountable with no margin of impunity.

ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2014 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Burundi

18.09.2014

Burundi, in particular the case of Pierre Claver Mbonimpa

Egypt

06.02.2014

Situation in Egypt

Egypt

13.03.2014

Security and human trafficking in Sinai

Egypt

17.07.2014

Freedom of expression and assembly in Egypt

Libya

18.09.2014

Situation in Libya

Mauritania

18.12.2014

Mauritania, in particular the case of Biram Dah Abeid

Nigeria

17.07.2014

Nigeria, recent attacks by Boko Haram

Nigeria and Uganda

13.03.2014

Launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou

Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

South Sudan

16.01.2014

Situation in South Sudan

South Sudan

13.11.2014

Humanitarian situation in South Sudan

Sudan

17.07.2014

Sudan, the case of Meriam Yahia Ibrahim

Sudan

18.12.2014

Sudan: the case of Dr Amin Mekki Medani

Americas

Ecuador

17.12.2014

Tariff treatment for goods originating from Ecuador

Mexico

23.10.2014

Disappearance of 43 teaching students in Mexico

Venezuela

18.12.2014

Persecution of the democratic opposition in Venezuela

Asia

Azerbaijan

18.09.2014

Persecution of human rights defenders in Azerbaijan

Bangladesh

16.01.2014

Recent Elections on Bangladesh

Bangladesh

18.09.2014

Human rights violations in Bangladesh

Cambodia and Laos

16.01.2014

Situation of rights defenders and opposition activists in Cambodia and Laos

Georgia

18.12.2014

Conclusion of the Association agreement with Georgia

Japan

17.04.2014

Negotiation of the EU-Japan strategic partnership agreement

North Korea

17.04.2014

Situation in North Korea

Pakistan

17.04.2014

Pakistan: recent cases of persecution

Pakistan

27.11.2014

Pakistan: blasphemy laws

Thailand

06.02.2014

Situation in Thailand

Uzbekistan

23.10.2014

Human rights in Uzbekistan

Europe

Moldova

13.11.2014

Association agreement between the European Union and the Republic of Moldova

Ukraine

06.02.2014

Situation in Ukraine

Ukraine

17.07.2014

Situation in Ukraine

Ukraine

18.09.2014

Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia relations

Russia

13.03.2014

Russia: sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events

Russia

23.10.2014

Closing down of Memorial (Sakharov Prize 2009) in Russia

Russia

06.02.2014

EU-Russia summit

Serbia

27.11.2014

Serbia: the case of accused war criminal Šešelj

Transnistrian region

06.02.2014

Right to education in the Transnistrian region

Middle East

Bahrain

06.02.2014

Bahrain, in particular the cases of Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif

Iraq

17.07.2014

Situation in Iraq

Iraq

27.11.2014

Iraq: kidnapping and mistreatment of women

Iraq

27.02.2014

Situation in Iraq

Iraq and Syria

18.09.2014

Situation in Iraq and Syria and the IS offensive including the persecution of

minorities

Syria

06.02.2014

Situation in Syria

Syria

17.04.2014

Syria: situation of certain vulnerable communities

Iran

03.04.2014

EU strategy towards Iran

Israel-Palestine

17.07.2014

Escalation of violence between Israel and Palestine

Israel-Palestine

18.09.2014

Israel-Palestine after the Gaza war and the role of the EU

Cross-cutting issues

LGBTI

16.01.2014

Recent move to criminalise LGBTI people

Female genital mutilation

06.02.2014

Elimination of female genital mutilation

25th Session of the UN Human Rights Council

13.03.2014

EU priorities for the 25th session of the UN Human Rights Council

Right to food

27.11.2014

Child undernutrition in developing countries

Rights of the child

27.11.2014

25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child

Religious and cultural differences

17.04.2014

Resolution on EU foreign policy in a world of cultural and religious differences

Crime of aggression

17.07.2014

Crime of Aggression

Use of armed drones

27.02.2014

The use of armed drones

Arms Trade Treaty

05.02.2014

Ratification of the Arms Trade Treaty

EU and global development framework after 2015

25.11.2014

The EU and the global development framework after 2015

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI

FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

16.11.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

47

4

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Ramona Nicole Mănescu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Patricija Šulin

(1)

Testi adottati, P8_TA(2014)0070.

(2)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/mt/pdf

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf

(4)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf

(5)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf

(6)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2015-INIT/mt/pdf

(7)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/mt/pdf

(8)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/mt/pdf

(9)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf

(10)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2015559%202014%20INIT

(11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015D0260

(12)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/mt/pdf

(13)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)

(14)

Testi adottati, P7_TA(2010)0226.

(15)

Testi adottati, P7_TA(2011)0334.

(16)

Testi adottati, P7_TA(2012)0470.

(17)

Testi adottati, P7_TA(2013)0274.

(18)

Testi adottati, P7_TA(2013)0394.

(19)

Testi adottati, P7_TA(2013)0420.

(20)

Testi adottati, P7_TA(2014)0252.

(21)

Testi adottati, P8_TA(2015)0079.

(22)

Testi adottati, P7_TA(2014)0259.

(23)

Testi adottati, P7_TA(2014)0206.

(24)

Testi adottati, P8_TA(2015)0076.

(25)

Testi adottati, P8_TA(2015)0272.

(26)

Testi adottati, P8_TA(2015)0288.

(27)

Testi adottati, P8_TA(2015)0317.

(28)

Testi adottati, P8_TA(2015)0350.

(29)

Testi adottati, P8_TA(2015)0348.

(30)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_mt.pdf

(31)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200

(32)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:mt:PDF

(33)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf

(34)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement

(35)

Testi adottati, P8_TA(2015)0274.

(36)

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf

(37)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/G1408606.pdf?OpenElement

(38)

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf

(39)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_mt.pdf

(40)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:MT:PDF

(41)

Testi adottati, P8_TA-PROV(2015)0274.

(42)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

(43)

http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf

(44)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:MT:PDF

(45)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf

(46)

http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty

(47)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf

(48)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf

(49)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf

(50)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)

(51)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)

(52)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27

(53)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2015559%202014%20INIT

(54)

http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf

(55)

SWD(2015)0182.

(56)

Testi adottati, P8_TA(2015)0350.

(57)

Sors: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf

(58)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf

(59)

Sors: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf

(60)

Sors: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html

(61)

Ara l-paragrafi 7(2) u 7(3) tal-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp.

Avviż legali - Politika tal-privatezza