Postupak : 2015/0079(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0364/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0364/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0035

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 738kWORD 290k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Helmut Scholz

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0154),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0092/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0364/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako se na temelju konačno utvrđenih činjenica utvrdi da su uvjeti iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe ispunjeni, Komisija može donijeti konačne zaštitne mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 4. ove Uredbe.

1. Ako se na temelju konačno utvrđenih činjenica utvrdi da su uvjeti iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe ispunjeni, Komisija će pozvati moldovske vlasti na konzultacije, u skladu s člankom 160. Sporazuma. Ako se u roku od 30 dana ne postigne zadovoljavajuće rješenje, Komisija može donijeti konačne zaštitne mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14. stavka 4. ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U izvješće su uključeni podaci o primjeni privremenih i konačnih mjera, prethodnih nadzornih mjera i regionalnih nadzornih i zaštitnih mjera te o prekidu istraga i postupaka bez mjera.

2. U izvješće su, među ostalim, uključeni podaci o primjeni privremenih i konačnih zaštitnih mjera, prethodnih nadzornih mjera, prekidu istraga i postupaka bez mjera i primjeni mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera.

EXPLANATORY STATEMENT

The Association Agreement with Moldova, like the majority of our trade Agreements, includes a bilateral safeguard clause. By this instrument preferences can be temporarily suspended in case their application would result in an unexpected and significant increase of imports causing economic damage to the domestic industry of the importing party (i.e. it is possible to either suspend the further tariff liberalization or reintroduce the 'most favoured nation' customs duty rate). Furthermore, this Agreement also includes a so-called anti-circumvention mechanism, which provides for the possibility to reintroduce the 'most favoured nation' customs duty rate when imports of certain agricultural goods from Moldova exceed a given threshold without due justification of their exact origin.

A regulation of the European Parliament and of the Council is needed to put in place in the EU’s internal legislation the necessary instrument to be able to apply the bilateral safeguard clause and the anti-circumvention mechanism.

The Commission proposal under scrutiny is largely based on comparable implementing regulations which were discussed and agreed between the co-legislators for several recent EU free trade agreements currently in force: EU/Korea (regulation published in 2011), EU/Central America (regulation published in 2013) and EU/Colombia and Peru (regulation published in 2013).

The rapporteur points out that the proposed regulation puts into practice the respective provisions of the EU-Moldova Association Agreement to which the European Parliament gave its consent on 13 November 2014. The adoption of the proposed regulation is necessary to enforce the obligations of Moldova stemming from the Agreement in order to protect the EU producers if necessary.

The rapporteur welcomes in particular the reporting obligation of the Commission set out in the proposal, according to which the Commission shall submit to the co-legislators and subsequently make public an annual report on the application and implementation of the regulation. The European Parliament may invite the Commission to an ad hoc meeting of its competent committee to present and explain any issue related to the implementation of the regulation. The rapporteur is of the opinion that such reporting will contribute to parliamentary scrutiny of the implementation of common commercial policy by the Commission and also to greater transparency thereof.

The proposed amendments to the Commission proposal aim at harmonising the wording of the Regulation with that of the EU-Moldova Association Agreement.

Amendment 1 spells-out the obligation of the EU to hold consultations with the Moldovan authorities before the imposition of a definitive safeguard measure. This has been negotiated and agreed between the EU and Moldova in Article 160 of the Association Agreement. It is therefore duly justified that this wording is reflected in the Regulation implementing the Safeguard clause.

Amendment 2 aims at harmonising the terminology of the Commission proposal with that of the Association Agreement. It also spells-out the reporting obligation of the Commission in more detail, so as to expressly mention the application of the anti-circumvention mechanism.

Both amendments are of technical and clarifying nature and should not prevent a swift conclusion of the legislative procedure.

14.10.2015

MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Viorica Dăncilă

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o pridruživanju između Europske unije (EU) i Republike Moldove (dalje u tekstu „Sporazumˮ) potpisan je 24. lipnja 2014. i privremeno se primjenjuje od 1. rujna 2014. Europski parlament dao je svoju suglasnost za sklapanje tog Sporazuma 13. studenog 2014.

Sporazumom se uvodi povlašteni trgovinski režim – detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine (DCFTA). Istodobno će se do 31. prosinca 2015. primjenjivati Uredba Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Moldovu koja je nedavno izmijenjena kako bi se bescarinskim tretmanom obuhvatilo i moldovsko vino te odobrile bescarinske kvote za jabuke, šljive i stolno grožđe(1).

EU je najveći trgovinski partner Moldove s kojim ona ostvaruje 46,4 % svoje trgovine, a slijede Rusija (21,9 %) i Ukrajina (11,8 %). Trgovina s Moldovom čini 0,1 % ukupne trgovine Unije. Nakon stupanja na snagu Sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine 2014. uvoz iz Moldove u Uniju porastao je za 20 %, a posebno je porastao uvoz poljoprivrednih proizvoda, naime za 30 %. Poljoprivredni proizvodi predstavljaju znatan udio u ukupnom uvozu Unije iz Moldove. Glavni proizvodi koji se iz Moldove uvoze u Uniju su uljarice, svježi i sušeni orasi, sok od jabuke, vino i žitarice. Glavni proizvodi koje Unija izvozi u Moldovu su žestoka pića, prehrambeni proizvodi, cigarete, određene vrste voća i povrća uključujući agrume, svinjetina i hrana za životinje.

U sljedećoj tablici prikazani su statistički podaci o uvozu poljoprivrednih proizvoda iz Moldove u EU u razdoblju 2009. – 2014.

Uvoz iz Moldove u 28 zemalja članica EU-a

x 1 000 000 €

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Prosjek 2009. – 2014.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [u milijunima EUR]

137

141

256

265

259

347

234

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [u milijunima EUR]

11

12

16

19

23

22

17

SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [u milijunima EUR]

148

153

272

284

282

369

251

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI / SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

7,6 %

7,8 %

5,7 %

6,5 %

8,2 %

6,0 %

6,8 %

UKUPNO SVI PROIZVODI [u milijunima EUR]

423

445

644

669

680

885

624

SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI / UKUPNO SVI PROIZVODI

34,9 %

34,4 %

42,3 %

42,4 %

41,5 %

41,6 %

40,2 %

Kao i u većinu trgovinskih sporazuma EU-a, u Sporazum je uvrštena bilateralna zaštitna klauzula, utvrđena u člancima od 165. do169. Zaštitna mjera može se uvesti ako je proizvod podrijetlom iz Republike Moldove zbog smanjenja ili ukidanja carina na taj proizvod uvezen u Uniju u toliko povećanim količinama, u apsolutnom smislu ili u odnosu na proizvodnju Unije, da to prouzročuje ili bi moglo prouzročiti „znatnu štetuˮ industriji Unije. Može dovesti do obustave daljnjeg sniženja stope carine za predmetni proizvod ili do ponovnog uvođenja stope carine prema načelu najpovlaštenije nacije. Ta mjera može se primjenjivati dvije godine, a iznimno se razdoblje primjene može produžiti za još dvije godine. U poglavlju I. prijedloga sadržane su detaljne odredbe za pokretanje postupka, istrage, prethodne nadzorne mjere, uvođenje privremenih i konačnih zaštitnih mjera te za trajanje i reviziju tih mjera.

Nadalje, u članak 148. Sporazuma uključen je i takozvani „mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjeraˮ, kojim se omogućuje ponovno uvođenje stope carine utvrđene prema načelu najpovlaštenije nacije u slučajevima kad uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz Moldove (navedenih u prilogu XV-C) premaši utvrđeni prag bez valjanog obrazloženja njihova točnog podrijetla. Klauzule o mehanizmu za sprečavanje izbjegavanja mjera važne su kako bi se spriječio uvoz proizvoda koji nisu iz Moldove preko Moldove u Uniju iskorištavanjem prednosti Sporazuma za izbjegavanje zahtjeva koji se odnose na pravila o podrijetlu. U poglavlju II. prijedloga (članak 13.) utvrđuju se postupci za primjenu tog mehanizma, čime se ne dovodi u pitanje primjena mjera utvrđenih u poglavlju I. (zaštitne mjere). No mjere poduzete u skladu s odredbama obaju poglavlja ne mogu se primjenjivati istodobno na iste proizvode.

Izvjestiteljica pozdravlja i podupire prijedlog Komisije s obzirom na to da je u pravo Unije potrebno uvrstiti instrumente neophodne za primjenu privremenih zaštitnih mjera u slučaju povećanja uvoza kojim bi se prouzročila gospodarska šteta tržištu Unije i njezinim proizvođačima.

Suštinski dijelovi predložene provedbene uredbe odražavaju relevantne dijelove dogovorenog teksta Sporazuma, Uredbu (EU) 2015/478 od 11. ožujka 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz i, neizravno, odredbe sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama. Postupovni dijelovi u suštini se temelje na postojećim provedbenim uredbama o kojima se raspravljalo i koje su tri institucije međusobno dogovorile za svaki od tri nedavno sklopljena trgovinska sporazuma koji su trenutačno na snazi: Koreja (Uredba (EU) br. 511/2011 od 11. svibnja 2011.), Središnja Amerika (Uredba (EU) br. 20/2013 od 15. siječnja 2013.) te Kolumbija i Peru (Uredba (EU) br. 19/2013 od 15. siječnja 2013.).

No izvjestiteljica napominje da je s praktičnog stajališta primjena bilateralne zaštitne klauzule očito problematična s obzirom na činjenicu da je teško dokazati i primijeniti suštinske(2) i postupovne zahtjeve. To bi moglo objasniti činjenicu da Unija nikad nije upotrijebila tu vrstu klauzule unatoč tome što ju je uvrstila u više trgovinskih sporazuma.

******

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor predloži da Europski parlament usvoji stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštitna klauzula i mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

Referentni dokumenti

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

27.4.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

27.4.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Datum usvajanja

13.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštitna klauzula i mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

Referentni dokumenti

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.4.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

27.4.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum usvajanja

10.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

14.12.2015

(1)

Uredba (EU) br. 1383/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2014.

(2)

Na primjer pojam „znatna štetaˮ, definiran u članku 4. sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama kao „znatno ukupno pogoršanje položaja domaćih proizvođačaˮ i uvršten uz identičnu definiciju u tekst tog Sporazuma i u članak 2. stavak (d) postojećeg prijedloga.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti