Eljárás : 2015/0079(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0364/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0364/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 03/02/2016 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0035

JELENTÉS     ***I
PDF 654kWORD 288k
14.12.2015
PE 571.451v01-00 A8-0364/2015

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Helmut Scholz

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0154),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0092/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0364/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Amennyiben a végleges tényállás azt mutatja, hogy teljesülnek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek, a Bizottság végleges védintézkedéseket fogadhat el. E végrehajtási aktusokat az ezen rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

1. Amennyiben a végleges tényállás azt mutatja, hogy teljesülnek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek, a Bizottság a megállapodás 160. cikkének megfelelően konzultációra kéri fel Moldova hatóságait. Amennyiben 30 napon belül nem születik kielégítő megoldás, úgy a Bizottság végleges védintézkedéseket fogadhat el. E végrehajtási aktusokat az ezen rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, valamint a vizsgálat és az eljárás intézkedéshozatal nélküli befejezésével kapcsolatos információkat.

2. A jelentés többek között tartalmazza az ideiglenes és végleges védintézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, valamint a vizsgálat és az eljárás intézkedéshozatal nélküli befejezésével kapcsolatos információkat és a kijátszásellenes mechanizmus alkalmazását.

INDOKOLÁS

A Moldovával való társulási megállapodás – kereskedelmi megállapodásaink nagy részéhez hasonlóan – kétoldalú védzáradékot tartalmaz. Ezzel az eszközzel ideiglenesen fel lehet függeszteni a kereskedelmi kedvezményeket abban az esetben, ha alkalmazásuk a behozatal váratlan és jelentős növekedését eredményezné, amivel az importáló fél hazai iparának jelentős gazdasági kárt okozna (vagyis lehetőség van arra, hogy vagy felfüggesszék a további vámliberalizációt, vagy visszaállítsák a legnagyobb kedvezményes vámtételt). Továbbá e megállapodás ún. kijátszásellenes mechanizmust is tartalmaz, amely arról rendelkezik, hogy lehetőség van a legnagyobb kedvezményes vámtétel visszaállítására, amennyiben a Moldovából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatala meghalad egy bizonyos határt, és ezek pontos származására nem adnak megfelelő indoklást.

Szükség van egy európai parlamenti és tanácsi rendeletre ahhoz, hogy az EU belső jogszabályaiba bevezessék a kétoldalú védzáradék és a kijátszásellenes mechanizmus alkalmazásához szükséges eszközt.

A vizsgálat tárgyát képező bizottsági javaslat lényegében azokon a hasonló végrehajtási rendeleteken alapul, amelyeket a társjogalkotók megvitattak és elfogadtak több közelmúltbeli hatályos uniós szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében: EU–Korea (2011-ben közzétett rendelet), EU–Közép-Amerika (2013-ban közzétett rendelet), valamint EU–Kolumbia és Peru (2013-ban közzétett rendelet).

Az előadó rámutat, hogy a javasolt rendelet átülteti a gyakorlatba az EU–Moldova társulási megállapodásban szereplő vonatkozó rendelkezéseket, amelyekhez az Európai Parlament 2014. november 13-én egyetértését adta. A javasolt rendelet elfogadása Moldova megállapodásból származó kötelezettségeinek érvényesítése végett szükséges, hogy adott esetben meg lehessen védeni az uniós termelőket.

Az előadó különösen üdvözli a Bizottságnak a javaslatban meghatározott beszámolási kötelezettségét, amelynek értelmében a Bizottság a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentést nyújt be a társjogalkotóknak, amelyet ezt követően közzé is tesz. Az Európai Parlament meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket ismertesse és kifejtse. Az előadó úgy véli, hogy ez a jelentéstevés hozzájárul egyrészt ahhoz, hogy a Parlament ellenőrizni tudja a közös kereskedelmi politika Bizottság általi végrehajtását, másrészt annak nagyobb átláthatóságához.

A fenti megfontolások fényében az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament módosítás nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát.

14.10.2015

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0154 – C8‑0092/2015 – 2015/0079(COD))

A vélemény előadója: Viorica Dăncilă

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió (EU) és a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) aláírására 2014. június 24-én került sor, ideiglenes alkalmazása pedig 2014. szeptember 1-jétől megkezdődött. Az Európai Parlament 2014. november 13-én egyetértését adta a megállapodás megkötéséhez.

A megállapodás preferenciális kereskedelmi rendszert vezet be: a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget. 2015. december 31-ig ezzel párhuzamosan alkalmazandó a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet, amely nemrégiben módosításra került annak érdekében, hogy a vámmentességet kiterjesszék a moldovai borra, valamint vámmentes importkvótákat vezessenek be az almára, a szilvára és a csemegeszőlőre(1).

Az EU Moldova legnagyobb kereskedelmi partnere, amellyel – Oroszországot (21,9%) és Ukrajnát (11,8%) megelőzve – kereskedelmének 46,4%-át bonyolítja le. A Moldovával folytatott kereskedelem az Unió teljes kereskedelmének 0,1%-át teszi ki. A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 2014-es hatálybalépése óta az Unió Moldovából származó behozatala 20%-kal nőtt, a mezőgazdasági áruk behozatala pedig különösen jelentős mértékben, 30%-kal emelkedett. A mezőgazdaság termékek az Unió Moldovából származó teljes behozatalának jelentős részét teszik ki. Moldova Unióba exportált fő termékei az olajos magvak, a friss és szárított dió, az almalé, a bor és a gabona. Az Unió főként szeszes italokat, élelmiszer-készítményeket, cigarettát, egyes gyümölcs- és zöldségféléket, ezen belül citrusféléket, valamint sertéshúst és takarmányt exportál Moldovába.

Az alábbi táblázat a 2009–2014 közötti időszakban az EU Moldovából származó mezőgazdasági behozatalára vonatkozó statisztikai adatokat tartalmaz.

Az EU28 BEHOZATALA MOLDOVÁBÓL

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Átlag (2009-2014)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK [millió €]

137

141

256

265

259

347

234

FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK [millió €]

11

12

16

19

23

22

17

ÖSSZES MEZŐGAZD. TERMÉK [millió €]

148

153

272

284

282

369

251

FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK / ÖSSZES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉK

7,6%

7,8%

5,7%

6,5%

8,2%

6,0%

6,8%

VALAMENNYI ÁRU ÖSSZESEN [millió €]

423

445

644

669

680

885

624

ÖSSZES MEZŐGAZD. TERMÉK / VALAMENNYI ÁRU ÖSSZESEN

34,9%

34,4%

42,3%

42,4%

41,5%

41,6%

40,2%

Az EU kereskedelmi megállapodásainak többségéhez hasonlóan a megállapodás is tartalmaz kétoldalú védzáradékot, amelyet a 165–169. cikk foglal magában. Védintézkedés abban az esetben írható elő, ha egy, a Moldovai Köztársaságból származó terméket az adott termékre vonatkozó vámok csökkentése vagy eltörlése miatt – abszolút értékben vagy az uniós termeléshez viszonyítva – olyan megnövekedett mennyiségben importálnak az Unióba, hogy az az uniós gazdasági ágazatnak súlyos kárt okoz, vagy azt ilyen kárral fenyegeti. A védintézkedés az érintett árura vonatkozó vámtétel további csökkentésének felfüggesztését vagy a legnagyobb kedvezményes vámtétel újbóli bevezetésén eredményezheti. Ezt az intézkedést két évig lehet alkalmazni, és alkalmazása kivételes esetben további két évvel meghosszabbítható. A javaslat I. fejezete részletes rendelkezéseket tartalmaz az eljárások, a vizsgálatok, az előzetes felügyeleti intézkedések kezdeményezésével, az ideiglenes és végleges védintézkedések bevezetésével, valamint ezen intézkedések időtartamával és felülvizsgálatával kapcsolatban.

Emellett e megállapodás 148. cikke ún. kijátszásellenes mechanizmust is tartalmaz, amely arról rendelkezik, hogy lehetőség van a legnagyobb kedvezményes vámtétel visszaállítására, amennyiben a Moldovából származó egyes (a XV-C. mellékletben felsorolt) mezőgazdasági termékek behozatala meghalad egy bizonyos határt, és ezek pontos származására nem adnak megfelelő indoklást. A kijátszásellenes záradékok fontosak annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a nem Moldovából származó termékek Moldován keresztül történő, a megállapodás előnyeit a származási szabályok előírásainak kijátszására kihasználó behozatala az Unióba. A javaslat II. fejezete (13. cikk) meghatározza az e mechanizmus alkalmazására vonatkozó eljárásokat, amelyek nem sértik az I. fejezetben (védintézkedések) meghatározott bármely intézkedés alkalmazását. Mindkét fejezet rendelkezései alapján hozott intézkedéseket azonban nem lehet ugyanazon termékekre egyidejűleg alkalmazni.

Az előadó üdvözli és támogatja a Bizottság javaslatát, miután ez szükséges a behozatalnak az az uniós piac vagy termelők számára gazdasági kárt okozó növekedése esetén bevezetendő ideiglenes védintézkedések alkalmazásához szükséges eszközöknek az Unió jogszabályaiba való beépítéséhez.

A javasolt végrehajtási rendelet tartalmi részei a megállapodás – a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 2015. március 11-i 2015/478/EU rendelet – megtárgyalt szövegének megfelelő részeit, valamint közvetve a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás rendelkezéseit tükrözik. Az eljárási részek lényegében azokon a meglévő végrehajtási rendeleteken alapulnak, amelyeket a három intézmény a következő hatályos szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében a közelmúltban egyenként megvitatott és elfogadott: Korea (a 2011. május 11-i 511/2011/EU rendelet), Közép-Amerika (a 2013. január 15-i 20/2013/EU rendelet), valamint Kolumbia és Peru (a 2013. január 15-i 19/2013/EU rendelet).

Az előadó rámutat ugyanakkor arra, hogy a kétoldalú védzáradék alkalmazása gyakorlati szempontból meglehetősen problémásnak tűnik, miután mind a tartalmi(2), mind az eljárási követelmények nehezen igazolhatók és alkalmazhatók. Ez magyarázhatja, hogy az Unió eddig soha nem alkalmazta ezt a típusú záradékot annak ellenére, hogy számos kereskedelmi megállapodásban megtalálható.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA

FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

27.4.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

27.4.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.4.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

27.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

14.12.2015

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. december 18-i 1383/2014/EU rendelete.

(2)

Ilyen például a „súlyos kár” fogalma, amelyet a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás „a hazai termelők helyzetének általános és jelentős romlásaként” definiál, és amely ugyanezen fogalommeghatározással került be a megállapodás szövegébe és a tárgyalt javaslat 2. cikkének d) pontjába.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat