Postupak : 2015/0080(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0365/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0365/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0036

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 711kWORD 284k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Gabrielius Landsbergis

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0155),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0091/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0365/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Izvješće će, između ostalog, sadržavati informacije o primjeni mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera.

EXPLANATORY STATEMENT

The EU-Georgia Association Agreement includes a so-called anti-circumvention mechanism, which provides for the possibility of reintroducing the 'most favoured nation' customs duty rate when imports of certain agricultural goods from Georgia exceed a given threshold without due justification of their exact origin. A regulation of the European Parliament and of the Council is necessary to put in place in the EU’s internal legislation the necessary instrument to be able to apply the anti-circumvention mechanism.

An average annual import volume is set for imports of the products listed in Annex II-C to the Agreement, which are subject to the anti-circumvention mechanism set out in Article 27 of the Agreement. On duly justified imperative grounds of urgency relating to the import volume of one or more categories of products that reach the volume indicated in Annex II-C to the Agreement in any given year starting on 1 January, and unless it has received a sound justification from Georgia, the Commission shall adopt an immediately applicable implementing act in accordance with the procedure referred to in the proposed Regulation. The Commission may either decide to temporarily suspend the preferential duty applied to the product(s) concerned or that such suspension is not appropriate. The temporary suspension of the preferential duty shall be applicable for a maximum period of six months from the date of publication of the decision to suspend the preferential duty.

The rapporteur points out that the proposed regulation puts into practice the respective provisions of the EU-Georgia Association Agreement to which the European Parliament gave its consent on 18 December 2014. The adoption of the proposed regulation is necessary to enforce the obligations of Georgia stemming from the anti-circumvention provisions of the Agreement in order to protect the EU producers if necessary.

The rapporteur also welcomes the reporting obligation of the Commission set out in the proposal, according to which the Commission shall submit to the co-legislators and subsequently make public an annual report on the application and implementation of the regulation. The European Parliament may invite the Commission to an ad hoc meeting of its competent committee to present and explain any issue related to the implementation of the regulation. The rapporteur is of the opinion that such reporting will contribute to parliamentary scrutiny of the implementation of common commercial policy by the Commission and also to greater transparency thereof.

The proposed amendment to the Commission proposal aims at harmonising the wording of the Regulation with that of the EU-Georgia Association Agreement. It spells-out the reporting obligation of the Commission in more detail, so as to expressly mention the application of the anti-circumvention mechanism.

The amendment is of technical and clarifying nature and should not prevent a swift conclusion of the legislative procedure.

14.10.2015

MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(COM(2015)0155 – C8‑0091/2015 – 2015/0080(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Momchil Nekov

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o pridruživanju između Europske unije (EU) i Gruzije („Sporazum”) koji je potpisan 27. lipnja 2014. odobren je u Europskom parlamentu 18. prosinca 2014. i privremeno se primjenjuje od 1. rujna 2014.

Sporazumom se uvodi ambiciozni povlašteni trgovinski režim između obiju strana, poznat kao detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine. Pregovaralo se na jednak način kao istovremeno s drugim zemljama regije, poput Republike Moldove i Armenije (Armenija je odustala od potpisivanja sporazuma s EU-om i umjesto njega potpisala trgovinski sporazum s Rusijom).

EU je trenutno glavni trgovinski partner Gruzije. Prema tekućim podacima, 27,2 % trgovine Gruzije odvija se s EU-om (na 2. i 3. mjestu su susjedne države, Turska i Azerbajdžan). S druge strane, trgovina s Gruzijom iznosi 0,1 % ukupne trgovine EU-a, uz ukupnu vrijednost od 2,6 milijarde eura 2014. U pogledu poljoprivrednih proizvoda, glavni proizvodi koji se iz Gruzije uvoze u EU su svježi ili sušeni lješnjaci, mineralna voda i vino. EU u Gruziju uglavnom izvozi prerađene poljoprivredne proizvode (poput jakih alkoholnih pića i prehrambenih proizvoda) i mliječne proizvode.

Tablica u nastavku sadrži statističke podatke o poljoprivrednim proizvodima uvezenim iz Gruzije u EU tijekom razdoblja 2009. – 2014.

UVOZ IZ GRUZIJE U EU-28

x 1.000.000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Average 2009-2014

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [milijun €]

41

49

80

70

102

130

79

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [milijun €]

5

9

9

18

21

25

15

SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI [milijun €]

46

58

89

88

123

155

93

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI / SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

SVI PROIZVODI UKUPNO [milijun €]

509

556

581

559

639

631

579

SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI / SVI PROIZVODI UKUPNO

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

U članak 27. Sporazuma uključen je takozvani „mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera”, kojim se omogućuje ponovno uvođenje stope carine utvrđene prema načelu najpovlaštenije nacije u slučajevima kad uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz Gruzije (popis u Prilogu II.C) premaši utvrđeni prag (prosječni godišnji volumen uvoza) bez valjanog obrazloženja njihova točna podrijetla.

U Prilogu II.C Sporazumu navedeni su proizvodi koji su obuhvaćeni sljedećim kategorijama i inicijalni volumeni (u tonama) tih kategorija: goveđe, svinjsko i ovčje meso (4400 t), meso peradi (550 t), mliječni proizvodi (1650 t), jaja u ljusci (6000 t), jaja i albumini (330 t), gljive (220 t), žitarice (200 000 t), slad i pšenični gluten (330 t), škrob (550 t), šećer (8000 t), posije (mekinje) i ostali ostaci (2200 t), slatki kukuruz (1500 t), prerađeni šećer (6000 t), prerađene žitarice (3300 t) i cigarete (500 t).

U skladu s dostupnim podacima niti jedan od uvezenih proizvoda obuhvaćenih mehanizmom za sprečavanje izbjegavanja mjera nije težio više od 1 tone 2014. ili dosad u tekućoj godini. Godine 2015. do danas je stupanj ispunjenja obveza po uvoznoj dozvoli za proizvode koji su obuhvaćeni mehanizmom za sprečavanje izbjegavanja mjera iz Gruzije u Uniju manji od 1 % za sve kategorije proizvoda.

Međutim, uključenje klauzule o izbjegavanju potrebno je radi sprečavanja uvoza u Uniju negruzijskih proizvoda preko Gruzije koristeći se prednostima odredbi Sporazuma i posebno kako bi se izbjeglo da se zemlje koje su s Gruzijom sklopile bilateralne trgovinske sporazume, poput npr. Turske ili zemalja EUROPMED-a, koriste Sporazumom s Unijom kako bi izbjegle zahtjeve „pravila o podrijetlu”. Ta klauzula predstavlja mehanizam zaštite za gruzijske proizvode od te potencijalne zlouporabe i konkurencije bez presedana negruzijskih proizvoda.

Izvjestitelj podržava prijedlog Komisije u vezi s uključivanjem u zakonodavstvo Unije relevantnih dijelova dogovorenog teksta iz Sporazuma i utvrđuje postupke kojima se jamči njegova učinkovita primjena, kako bi se spriječio mogući negativni utjecaj na tržište.

******

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeći amandman:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se spriječio negativan učinak na tržište Unije zbog povećanja uvoza, Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kad, u opravdanim slučajevima povezanima s privremenom suspenzijom povlaštenih carina s pomoću mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera iz Sporazuma, za to postoje posebno hitni razlozi,

(8) Kako bi se spriječio negativan učinak na tržište Unije zbog povećanja uvoza proizvoda iz Gruzije u obujmu većem od onog koji je naveden u Prilogu II.C Sporazumu, Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kad, u opravdanim slučajevima povezanima s privremenom suspenzijom povlaštenih carina s pomoću mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera iz Sporazuma, za to postoje posebno hitni razlozi,

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Provedba mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

Referentni dokumenti

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

27.4.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

27.4.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Momchil Nekov

19.5.2015

Datum usvajanja

13.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedba mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

Referentni dokumenti

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.4.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

27.4.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum usvajanja

10.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

14.12.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti