Proċedura : 2015/2111(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0369/2015

Testi mressqa :

A8-0369/2015

Dibattiti :

PV 18/01/2016 - 19
CRE 18/01/2016 - 19

Votazzjonijiet :

PV 19/01/2016 - 5.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0007

RAPPORT     
PDF 597kWORD 173k
17.12.2015
PE 567.748v02-00 A8-0369/2015

dwar fatturi esterni li jirrappreżentaw ostakoli għall-intraprenditorija femminili Ewropea

(2015/2111(INI))

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteur għal opinjoni: Barbara Matera

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar fatturi esterni li jirrappreżentaw ostakoli għall-intraprenditorija femminili Ewropea

(2015/2111(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 16, 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, adottata mir-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 34/180 tat-18 ta' Diċembru 1979,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi u s-sentenza relatata tal-1 ta' Marzu 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża Test-Achats (C-236/09)(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem "Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età ta' qabel l-iskola" (COM(2008)0638),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 intitolata "Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-principju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE(3),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati (id-Direttiva dwar in-Nisa fuq Bordijiet (COM(2012)0614)),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Jannar 2013 intitolata "Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020: Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa" (COM(2012)0795),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' progress tal-Kummissjoni dwar l-objettivi ta' Barċellona tad-29 ta' Mejju 2013 intitolat "L-iżvilupp tas-servizzi ta' akkoljenza tat-tfal żgħar fl-Ewropa għal tkabbir sostenibbli u inklusiv", (COM(2013)0322),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2011 dwar l-intraprenditorija tan-nisa fl-impriżi ta' daqs żgħir u medju(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni soċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Settembru 2015 dwar il-karrieri tan-nisa fix-Xjenza u l-Università u s-soqfa tal-ħġieġ li jiltaqgħu magħhom(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Settembru 2015 dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija taż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ(8),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu "Inizjattiva għan-Negozju Soċjali – Il-ħolqien ta’ klima favorevoli għall-intrapriżi soċjali, il-partijiet interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni" (COM(2011)0682),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0369/2015),

A.  billi l-intraprenditorija hija kruċjali għall-impjieg, it-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni, l-iżvilupp u t-tnaqqis tal-faqar b'mod ġenerali;

B.  billi l-Artikolu 16 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea espliċitament tirreferi għal-libertà tal-intrapriża għaċ-ċittadini kollha tal-UE u bħala tali jagħti s-setgħa u jħeġġeġ l-intraprenditorija, inkluża l-intraprenditorija femminili;

C.  billi n-nisa kienu jiffurmaw biss 31 % tal-intraprendituri (10.3 miljun) fl-UE-28 fl-2012,(9) u 34.4 % biss ta' dawk li jaħdmu għal rashom fl-UE huma nisa;

D.  billi n-nisa spiss huma biss is-sidien irreġistrati uffiċjalment ta’ kumpaniji, għall-iskop uniku ta’ garanzija ta’ konċessjonijiet finanzjarji u kondizzjonijiet vantaġġjużi minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, nazzjonali u reġjonali; billi fir-realtà dawn in-nisa jiffunzjonaw bħala “faċċati” peress li filwaqt li huma jġorru r-riskju tan-negozju it-teħid tad-deċiżjonijiet tal-kumpanija fir-realtà huwa f’idejn l-irġiel;

E.  billi r-rata imprenditorjali femminili għadha lura fl-Istati Membri kollha u taħbi potenzjal mhux sfruttat ta' tkabbir u ta' prosperità;

F.  billi l-ostakoli għall-intraprenditorija femminili bħalma hi l-predominanza ta' nisa qiegħda, id-distakk konsistenti fl-attività intraprenditorjali, u s-sottorappreżentanza tan-nisa fl-attivitajiet ta’ ġestjoni, huma minsuġa flimkien u diffiċli biex jiġu ttrattati, u t-tneħħija tagħhom ser tirrikjedi kriterji kumplessi;

G.  billi r-riċerka kwantitattiva dwar l-intraprenditorija femminili hija skarsa imma studji riċenti juru li l-irġiel huma aktar probabbli li jippreferu karrieri imprenditorjali milli huma n-nisa(10);

H.  billi l-intraprenditorija femminili, ladarba tiġi distinta bir-reqqa mit-"taparsi" impjieg indipendenti, hija għajn b’saħħitha ta’ indipendenza ekonomika li toffri lin-nisa l-opportunità ta’ integrazzjoni ulterjuri fis-swieq tax-xogħol; billi l-intraprenditorija femminili toffri lin-nisa l-opportunità li jsaħħu r-rwol tagħhom bħala mexxejja ta' negozju u li jistimolaw bidla kulturali kemm ġewwa kif ukoll barra mill-kumpanija tagħhom; billi dawn in-nisa jistgħu jkunu mudell ta' rwol importanti għall-bniet u n-nisa żgħażagħ li jimxu fuq il-passi tagħhom;

I.  billi n-nisa għandhom potenzjal intraprenditorjali enormi, u l-intraprenditorija femminili tirrigwarda t-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa;

J.  billi d-deċiżjoni li persuna tibda taħdem għal rasha huwa att ta’ awtorealizzazzjoni, iżda wieħed li jitlob livell għoli ta’ impenn; billi l-livell għoli ta’ responsabilità personali jwassal għal sigħat eċċezzjonalment twal ta’ xogħol, b’tali mod li l-impjieg indipendenti m’għandux jitqies sempliċement bħala għajn addizzjonali ta’ dħul; billi l-intraprendituri nisa jistgħu jirrikonċiljaw il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol biss jekk iċ-ċirkostanzi esterni jkunu jippermettu, jiġifieri jekk ikun hemm disponibbli indukrar tat-tfal xieraq u l-missirijiet iwettqu rwol attiv fl-indukrar u fit-tmexxija tal-unità domestika;

K.  billi d-disponibbiltà, il-kwalità u l-affordabilità tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal u faċilitajiet ta’ kura għall-anzjani u l-persuni b’diżabbiltà jibqgħu xprun ewlieni biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-forza tax-xogħol;

L.  billi t-tqassim tar-responsabilitajiet familjari u r-responsabilitajiet ta’ indukrar bejn in-nisa u l-irġiel għandu impatt fuq l-intraprenditorija femminili kif ukoll fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata huwa neċessità f’dak li jirrigwarda l-indipendenza ekonomika tan-nisa; billi kwart tal-Istati Membri ma jagħtux liv tal-paternità;

M.  billi l-piżijiet amministrattivi qed ikomplu jkollhom effett negattiv fuq l-ispirtu intraprenditorjali kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, u għalhekk huma meħtieġa regolamentazzjoni u leġiżlazzjoni effettivi bil-għan li lin-nisa tingħatalhom is-setgħa ekonomika u tinħoloq ekonomija stabbli bi tkabbir sostenibbli, intelliġenti u inklużiv;

N.  billi n-nisa għandhom it-tendenza li l-livell ta' innovazzjoni tan-negozju tagħhom huma stess jivvalutawh bħala iżjed baxx minn dak tal-irġiel, u huwa biss perċentwal żgħir tal-privattivi maħruġa mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) li jingħataw lin-nisa(11);

O.  billi l-għażliet magħmula min-nisa matul l-edukazzjoni tagħhom u s-segregazzjoni orizzontali u vertikali bejn is-sessi fl-impjiegi jfisser li hemm inqas nisa milli rġiel li jkunu jistgħu jibdew negozju fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġiji jew idawru invenzjoni f’oġġett li jkun profittabbli; billi x-xjenza u t-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-invenzjoni huma wkoll kunċetti li huma assoċjati fil-parti l-kbira mal-irġiel, fatt li jirrendi lil dawn l-oqsma inqas attraenti għan-nisa u jirriżulta f'li l-innovazzjonijiet u l-invenzjonijiet minn nisa jiġu rikonoxxuti u apprezzati inqas;

P.  billi l-intraprendituri femminili spiss aktar għandhom it-tendenza li jikkonċentraw fuq setturi li huma meqjusa inqas profittabbli, bħalma huma l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u x-xogħol fil-komunità, meta mqabbla mas-setturi b'potenzjal ta' tkabbir kbir iddominati mill-irġiel bħalma huma dawk tat-teknoloġija u l-IT, u spiss aktar joperaw f'intrapriżi fuq skala żgħira bi tkabbir u fatturat iżjed baxxi; billi fl-2012 dan irriżulta f'distakk fid-dħul nett medju fl-UE-28 ta' 6 % bejn l-intraprendituri femminili u dawk maskili(12);

Q.  billi t-teknoloġiji ħodor ġodda u l-intraprenditorija ekoloġika jikkostitwixxu settur li joffri potenzjal enormi għall-iżvilupp u l-promozzjoni tal-parità fl-intraprenditorija, kemm f’dak li hu aċċess ugwali għall-finanzjament u kemm f'dak li hu għadd indaqs ta’ parteċipanti nisa u irġiel intraprendituri;

R.  billi l-impjieg indipendenti f’ditti li jikkonsistu f'persunal ta' mara waħda waħedha, l-arranġament li ħafna nisa jsibu ruħhom fih, normalment ma jiġġenerax profitti sostanzjali, b’mod li n-nisa in kwistjoni jinsabu partikolarment f’riskju ta’ faqar matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom u meta jsiru ta’età avvanzata;

S.  billi diversi studji(13) jiżvelaw li l-intraprendituri femminili jibdew in-negozji b'livelli iżjed baxxi ta' kapital, fejn jagħżlu selfiet ta' ammonti inqas ta' flus u jużaw il-familja għall-pariri u l-finanzjament aktar milli finanzjament b'dejn jew b'ekwità mill-banek, investituri informali, ekwità privata jew kapital ta' riskju;

T.  billi l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress għandha l-objettiv li tippromwovi opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel, imma l-proporzjon ta' rġiel għal nisa tal-mikroselfiet kien ta' 60:40 fl-2013(14);

U.  billi l-intraprendituri nisa, meta mqabbla mal-irġiel, huma aktar reluttanti li jassumu pożizzjoni ta’ dejn jew li jespandu n-negozju tagħhom, fil-biċċa l-kbira bis-saħħa ta' livelli aktar baxxi ta’ fiduċja fihom infushom fir-rigward tan-negozju tagħhom;

V.  billi d-diffikultà akbar għall-intraprendituri femminili fl-aċċess tagħhom għall-finanzjament tista' parzjalment tkun relatata ma' diffikultà fil-bini ta' storja ta' kreditu suffiċjenti u esperjenza maniġerjali suffiċjenti;

W.  billi l-istereotipi relatati mal-kapaċitajiet tan-nisa u l-irġiel fil-qasam tal-intraprenditorija jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzji tal-partijiet ikkonċernati fir-rigward ta' negozji ġodda; billi l-probabilità għolja li tista' ssir diskriminazzjoni kontrihom meta jkunu qed jippruvaw jaċċessaw il-finanzjament jista' jkollha impatt fuq id-deċiżjonijiet tan-nisa li jibdew kumpanija jew li jagħmlu dan b'self ta' inqas flus;

X.  billi l-involviment ta' persuni minn ambjenti diversi fil-proċessi tal-investiment jista' jgħin biex jiġi pprevenut il-ħsieb bħala grupp jew sterjotipat;

Y.  billi d-Direttiva tal-UE 2004/113/KE tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bejn is-sessi fl-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha jinkludu l-banek u s-servizzi finanzjarji, kif ukoll is-servizzi assoċjati mal-istabbiliment ta' negozji; billi huwa diffiċli li tiġi ppruvata d-diskriminazzjoni indiretta f'dan il-kuntest u l-Istati Membri m'għandhomx data jew informazzjoni preċiża dwar każijiet ta' diskriminazzjoni f'dak li hu aċċess għall-finanzjament;

Z.  billi d-data turi li n-nisa, minkejja t-twemmin li jeżisti li l-investituri femminili huma maniġers tar-riskju aħjar(15), huwa probabbli li jkollhom tendenza akbar ta' averżjoni għar-riskji u nuqqas akbar ta' kunfidenza; billi dan jista' jwassal għal inqas kapaċità li jiġġeneraw kunfidenza minn partijiet esterni u jista' sussegwentement jinfluwenza l-possibbiltajiet tagħhom ta' finanzjament;

AA.  billi l-intraprendituri nisa jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ żvilupp kif ukoll għat-tnaqqis tal-esklużjoni soċjali u t-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali; billi l-ostakoli għall-intraprenditorija soċjali jidhru inqas evidenti għan-nisa, u l-parteċipazzjoni ugwali fis-setturi soċjali tikkostitwixxi esperjenza ta’ responsabbilizzazzjoni għan-nisa li tagħmilha aktar faċli għalihom biex jidħlu għall-intraprenditorija f’setturi oħra;

AB.  billi fil-biċċa l-kbira tal-każijiet l-intraprendituri nisa joperaw f’setturi li huma sekondarji mil-lat ta’ rendiment ekonomiku u l-kompetittività fis-suq;

AC.  billi hemm nuqqas ta' riċerka dwar is-sessi u l-aċċess għall-finanzi għall-intraprendituri soċjali filwaqt li b'mod ġenerali jidher li hija kwistjoni iżjed kumplessa biex l-intrapriżi soċjali jiksbu l-finanzjament;

AD.  billi l-edukazzjoni intraprenditorjali, kemm formali kif ukoll informali, hija essenzjali biex aktar nisa u bniet jiġu inkoraġġiti jidħlu f'dan il-qasam;

1.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur tal-intraprenditorija femminili għall-ekonomiji tagħhom u l-ostakoli li jeħtieġ li jingħelbu; jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni jressqu strateġiji konkreti biex jippromwovu kultura ta’ intraprenditorija femminili, filwaqt li jżommu f’moħħhom il-ħidma li qed issir fuq il-bżonnijiet, il-motivi u l-kundizzjonijiet fir-rigward tal-eradikazzjoni tal-isterjotipi skont is-sess, kif ukoll stili ta’ tmexxija u ta’ ġestjoni differenti u modi ġodda ta’ organizzazzjoni u tmexxija ta' kumpaniji;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-integrazzjoni sħiħa tad-dimensjoni tal-ugwaljanza tas-sessi fil-politika futura kollha fil-qasam tal-intraprenditorija;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jikkollaboraw b'mod attiv mas-settur privat bil-għan li jiġu enfasizzati dawk il-kumpaniji li qed ifittxu li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-aħjar prattiki tagħhom;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jadottaw programmi biex jgħinu, jappoġġaw u jagħtu pariri lill-intraprendituri nisa biex jibdew kumpaniji li jiġġeneraw il-valur u l-ġid u li huma pijunieri bbażati fuq prinċipji soċjalment responsabbli;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jiġbru fil-livell reġjonali data diżaggregata skont il-ġeneru, inkluż dwar oqsma varji tal-intraprenditorija femminili, bil-għan li jirrikonoxxu l-kontribut tal-intraprendituri nisa fil-qasam soċjali, u jirrapportaw regolarment dwar il-għadd tagħhom; jirrakkomanda li d-data tinġabar u tiġi kkonsolidata fil-livell Ewropew bl-appoġġ tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Eurostat; jirrakkomanda li d-dimensjoni tal-ugwaljanza tas-sessi għandha tiġi integrata fil-metodoloġija ta’ kwalunkwe riċerka mwettqa fuq l-intraprenditorija, l-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali, minn espert kwalifikat fil-qasam tal-ugwaljanza tas-sessi, u li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esperjenzi tan-nisa b’identitajiet emarġinati multipli;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora l-kwistjoni tal-intraprenditorija tan-nisa fl-istrateġija tagħha ta' wara l-2015 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

7.  Jitlob li jkun hemm approċċ olistiku lejn l-intraprenditorija femminili, li jkollu l-għan li jinkoraġġixxi u jappoġġja lin-nisa biex jibnu karriera fl-imprenditorija, filwaqt li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi u l-opportunitajiet kummerċjali, u jinħoloq ambjent li jippermetti lin-nisa jilħqu l-potenzjal tagħhom u jsiru intraprendituri li jagħmlu suċċess billi jiżgura, inter alia, ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u l-ħajja personali, l-aċċess għal faċilitajiet ta' indukrar tat-tfal, u taħriġ imfassal apposta;

8.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jintensifikaw il-ġlieda tagħhom kontra l-istereotipi tas-sessi u jistabbilixxu miżuri mmirati lejn il-ġlieda kontra t-twemmin stereotipiku dwar dwar il-karatteristiċi u l-kapaċitajiet tal-irġiel u tan-nisa li għadhom jippersistu f’setturi ddominati mill-irġiel bħalma huma x-xjenza u t-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-invenzjoni; iqis li f’dawn is-setturi, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, l-investituri, is-settur finanzjarju u s-suq jistgħu jħarsu lejn in-nisa bħala inqas kredibbli jew inqas professjonali, u b'riżultat ta' dan il-klijenti, il-fornituri, is-sħab, il-banek u l-investituri xi drabi jħarsu lejn l-intraprendituri nisa b’xettiċiżmu, u dawn tal-aħħar ikun jinħtiġilhom li jkunu ferm iktar persistenti biex jagħtu prova tal-għarfien, il-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom bil-għan li jiksbu l-finanzjament li jkollhom bżonn;

Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur tal-intraprenditorija għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tan-nisa u tal-irġiel, ineħħu l-ostakli li jxekklu jew anki jimpedixxi l-intraprenditorija tan-nisa, u jadottaw qafas koerenti ta’ miżuri biex jappoġġjaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; wara d-deċiżjoni li tiġi rtirata l-proposta biex tiġi emendata d-Direttiva tal-Liv tal-Maternità u bil-għan li jiġi salvagwardjat il-progress fil-politiki tal-ugwaljanza fil-livell tal-UE, jinkoraġġixxi djalogu kostruttiv fost l-istituzzjonijiet biex jaraw kif l-aħjar li jappoġġjaw u jimplimentaw il-politiki dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata kif ukoll distribuzzjoni ugwali tar-responsabilitajiet tal-familja, billi wkoll jiġi enfasizzat ir-rwol tal-irġiel fil-promozzjoni tal-ugwaljanza; itenni li l-liv tal-ġenituri u l-liv tal-paternità jistgħu jkollhom impatt pożittiv fuq il-parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol femminili, u jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkunsidraw li jdaħħlu l-liv tal-paternità, jekk dan għadhom ma għamluhx diġà; jistieden lill-Kummissjoni biex, sal-aħħar tal-2016, tipproponi passi konkreti, inklużi proposti leġiżlattivi, biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta’ miżuri biex jittejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiftakru kemm hu importanti li jintlaħqu l-miri ta’ Barċellona sabiex il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata ssir realtà għal kulħadd, kif ukoll li jiġu implimentati b'mod xieraq azzjonijiet leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi previsti fil-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata ppubblikat f’Awwissu 2015, u tal-użu ta’ għodod u inċentivi xierqa, inklużi fondi Ewropej bħalma huma l-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, biex jiġi ggarantit il-provvediment ta’ indukrar ta’ kwalità bi prezz affordabbli għat-tfal u persuni dipendenti oħra, inklużi d-dipendenti anzjani u l-membri tal-familja b’diżabilità; jenfasizza l-importanza ta' ħinijiet tax-xogħol razzjonali u flessibbli bil-għan li l-ġenituri u dawk li jindokraw jikkontribwixxu għal bilanċ sod bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; ifakkar fl-importanza ta’ protezzjoni sħiħa tad-drittijiet soċjali għaċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ dawk li jaħdmu għal rashom, li mingħajrhom l-intraprenditorija innovattiva u inklużiva ma tkunx possibbli;

11.  Jenfasizza l-ħtieġa li jinbidel il-mod kif tradizzjonalment ġew assenjati r-rwoli tas-sessi fis-soċjetà, fil-post tax-xogħol u fil-familja, billi l-irġiel jiġu inkoraġġiti jiġu involuti aktar fix-xogħol tad-dar u fl-indukrar tal-qraba dipendenti, permezz ta’, pereżempju, il-liv tal-paternità obbligatorju, il-liv tal-ġenituri mhux trasferibbli u politiki pubbliċi li jippermettu r-rikonċiljazzjoni effettiva bejn ir-responsabilitajiet relatati mal-familja u dawk relatati mal-ħajja tax-xogħol, b’mod partikolari għan-nisa u speċjalment fis-setturi li huma mobbli u kompetittiva ħafna, fejn ħinijiet tax-xogħol twal u flessibbli huma n-norma, kif ukoll it-tagħlim tul il-ħajja sabiex il-persuna tibqa' aġġornata dwar l-aħħar żviluppi teknoloġiċi u opportunitajiet tas-suq;

Informazzjoni u netwerks

12.  Jenfasizza l-importanza li wieħed iħares lil hinn mill-fażi tal-bidu ta' negozju biex jgħin lil dawk in-nisa li jkunu għażlu t-triq tal-intraprenditorija ħalli jikkonsolidaw u jespandu n-negozju tagħhom, kif ukoll l-importanza tan-netwerking u l-iskambju tal-aqwa prattiki, mentorship, mudelli ta’ eżempju femminili u appoġġ bejn il-pari għal dawn in-nisa, inkluż bil-ħsieb li jimxu lejn setturi aktar innovattivi, sostenibbli u li jagħmlu qligħ filwaqt li ma jiġux imdgħajfa l-kundizzjonijiet għal benesseri ġenerali b’saħħtu;

13.  Jenfasizza l-potenzjal enormi tal-innovaturi u l-intraprendituri nisa u r-rwol importanti li dawn jistgħu jwettqu fit-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestu fil-potenzjal diġitali tan-nisa u l-bniet, u jappoġġjaw u jippromwovu bis-sħiħ kultura intraprenditorjali diġitali għan-nisa u l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-soċjetà tal-informazzjoni;

14.  Jenfasizza l-importanza kbira li għandhom l-ispazji pubbliċi f'li jigħinu biex jiġu żviluppati proġetti (billi jagħtu viżibbiltà u jaġixxu bħala inkubaturi għall-kumpaniji) u jipprovdu appoġġ finanzjarju u fiskali, informazzjoni rilevanti u aġġornata, u pariri dwar kif dak li jkun jibda negozju, b’mod partikolari għall-intraprendituri nisa ġodda; jenfasizza, bl-istess mod, l-importanza ta’ fondi għall-konsolidazzjoni tan-negozju, preżenza akbar fil-forums soċjali, politiki ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u r-rikonoxximent mill-awtoritajiet tal-importanza ta’ dan il-grupp – kemm l-intraprendituri ġodda u kemm l-intraprendituri li ilhom stabbiliti – għas-soċjetà;

15.  Jilqa' l-ħolqien tad-diversi netwerks Ewropej għall-intraprendituri femminili; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkomunika b'mod iżjed attiv dwar il-kisbiet tal-intraprendituri femminili u tirrikonoxxihom b'mod espliċitu bħala mudelli potenzjali ta' rwol, permezz tal-Premjijiet għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi u l-Kompetizzjoni tal-Innovazzjoni Soċjali Ewropea;

16.  Iqis li n-netwerks Ewropej tan-nisa intraprendituri għandhom joħolqu netwerk Ewropew u nazzjonali biex jiffaċilitaw u jassistu lin-nisa biex ifittxu finanzjament u servizzi ta’ pariri għall-faċilità ta’ aċċess;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tenfasizza l-użu tal-forums fil-Pjattaforma Elettronika Ewropea għall-Intraprenditorija tan-Nisa li se ssir dalwaqt u tinkludi pjan pass, pass għall-aċċess għall-possibbiltajiet tal-finanzjament Ewropej, filwaqt li tagħmel ukoll il-Pjattaforma Elettronika attraenti għall-investituri potenzjali u għas-servizzi tal-gvern tal-Istati Membri, f'attentat biex titnaqqas il-burokrazija għall-intraprendituri femminili billi jiġu ċċarati l-proċeduri amministrattivi, u b'hekk tinħoloq Pjattaforma Elettronika li tista' ssir referenza futura fis-settur;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi, mingħajr ebda impatt fuq il-baġit tal-Kummissjoni u fil-qafas tal-istruttura eżistenti, Ċentru Ewropew tan-Negozju għan-nisa, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u kumpaniji mis-settur privat, li jkun jiffunzjona bħala punt fokali biex jiġu promossi l-inizjattivi tal-Kummissjoni għall-intraprendituri nisa, billi jipprovdi ġestjoni u assistenza teknika, joħloq u jsaħħaħ in-netwerks eżistenti, u jimmonitorja u jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza tas-sessi fl-inizjattivi tan-negozju u l-programmi ffinanzjati mill-baġit tal-UE;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess tan-nisa intraprendituri għan-netwerks tekniċi, xjentifiċi u kummerċjali l-aktar rilevanti, peress li aċċess bħal dan huwa essenzjali biex jiżviluppaw kunċetti ta’ negozji, jiltaqgħu ma' konsumaturi, fornituri potenzjali u sħab potenzjali, jifhmu s-suq bix-xejriet, l-opportunitajiet u l-punti dgħajfin tiegħu, u jiksbu informazzjoni strateġika, kooperazzjoni u appoġġ;

Aċċess għall-finanzjament

20.  Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-awtoritajiet tagħhom u lill-korpi tal-ugwaljanza tagħhom (fejn dawn jeżistu) biex jikkollaboraw mas-settur finanzjarju rigward l-obbligu tagħhom li jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għall-kapital għall-ħaddiema freelance u l-SMEs; jistedinhom jesploraw il-possibilitajiet li jintroduċu l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-istrutturi tagħhom ta’ rappurtar dwar l-attribuzzjoni ta’ selfiet, fit-tfassil tal-profili ta’ riskju tagħhom, il-mandati ta’ investiment u l-istrutturi tal-persunal, u fil-prodotti finanzjarji u r-reklamar tagħhom;

21.  Jistieden lill-Istati Membri jfasslu mapep ta’ għajnuna li jispjegaw miżuri biex jingħata appoġġ lill-intraprenditorija fost in-nisa u lill-kompetittività u l-intraprenditorija fin-negozju, li jkun ivarja mit-trawwim ta’ kultura intraprenditorjali għall-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda jew finanzjament għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (RŻI);

22.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex b’mod diliġenti timmonitorja l-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ugwaljanza tas-sessi fl-allokazzjoni tal-fondi tal-UE b’rabta mal-intraprenditorija; jissuġġerixxi lill-Kummissjoni l-introduzzjoni ta’ kwoti skont is-sessi fil-forom kollha ta’ appoġġ immirat ipprovdut lill-gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati, sabiex jiġi żgurat il-progress lejn il-kisba ta’ parità fl-intraprenditorija;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-viżibilità tal-finanzjament għall-attività intraprenditorjali billi jfasslu mapep ta’ għajnuna għall-mikrofinanzjament, fost miżuri oħra, taħt il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress, u jistedinhom iħarsu lejn il-possibilitajiet ta’ kollaborazzjoni mas-settur privat għal investiment f’setturi "femminili", bħalma huma garanziji ta’ self tal-gvern;

24.  Jenfasizza l-importanza tal-użu tal-flussi finanzjarji kollha possibbli, u b’mod speċjali l-Fondi Strutturali, fi ħdan il-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss 2014-2020;

25.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu miżuri u azzjonijiet ta’ assistenza u pariri għal dawk in-nisa li jiddeċiedu li jsiru intraprendituri, biex jinkoraġġixxu l-intraprenditorija kummerċjali min-naħa tan-nisa billi jiffaċilitaw u jissimplifikaw l-aċċess għall-finanzjament u appoġġ ieħor, u biex ineħħu l-ostakli burokratiċi u ostakoli oħra għall-bidu ta’ negozji tan-nisa;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora u tiżviluppa proposti għal modi kif in-nisa jistgħu jiġu mħajra jinteressaw ruħhom fil-bidu ta' negozji ġodda; Jenfasizza li n-nisa bl-ispirtu kummerċjali neċessarju għandhom isiru konxji tal-programmi ta’ appoġġ u l-opportunitajiet ta’ finanzjament;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jibdew jakkumulaw data diżaggregata skont is-sess dwar l-aċċess tal-intraprendituri għall-finanzjament, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, u jkomplu jesploraw jekk hemmx xi evidenza konkreta ta' diskriminazzjoni diretta jew indiretta kontra n-nisa f'dan il-kuntest u, jekk ikun hemm, kif għandhom jiġu indirizzati l-fatturi esterni li jinfluwenzaw il-valutazzjonijiet tal-investituri tal-vijabbiltà ta' bidu ta' negozji mmexxija min-nisa;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw l-intraprendituri nisa fir-rieżami u aġġornament li jmiss tagħha tas-"Small Business Act" (Att dwar in-Negozji ż-Żgħar) (SBA), kif ukoll fir-rapporti annwali tal-SBA; jemmen li dawn l-isfidi għandhom jitqiesu fil-programmi kollha tal-SBA, u li għandu jiġi stabbilit Pjan ta’ Azzjoni addizzjonali biex jingħelbu l-ostakli li jħabbtu wiċċhom magħhom l-intraprendituri nisa;

29.  Jilqa' r-rieżami tal-Kummissjoni tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/113/KE u t-traspożizzjoni tagħha fil-liġijiet nazzjonali mill-Istati Membri, imma jiddispjaċih għan-nuqqas ta' attenzjoni kkonċentrata fuq l-identifikazzjoni tad-diskriminazzjoni indiretta; jitlob lill-Kummissjoni tkompli tirrieżamina d-Direttiva billi tqis miżuri iżjed effettivi biex tittratta b'mod determinat dan it-tip potenzjali ta' diskriminazzjoni;

30.  Iqis li għandu jiġi pprovdut aċċess aktar faċli għall-finanzjament għall-intraprendituri nisa f’setturi innovattivi u sostenibbli fejn l-irġiel jinsabu fil-maġġoranza, b’referenza partikolari għall-ICT, il-kostruzzjoni u t-trasport; jitlob f’dan ir-rigward għal aktar monitoraġġ biex jiġi evitat il-fenomenu fejn in-nisa jiġu użati mill-irġiel bħala “faċċata” biex jiżguraw il-finanzjament fuq termini iktar faċli;

Edukazzjoni u taħriġ intraprenditorjali

31.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu kultura imprenditorjali fi ħdan l-edukazzjoni u t-taħriġ; jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni fil-livelli kollha, kemm formali kif ukoll informali u inkluż it-tagħlim tul il-ħajja, biex tingħata spinta lill-intraprenditorija u l-iżvilupp ta’ negozji ġodda, inkluż l-ICT, u speċjalment fl-oqsma li l-aktar jiġu studjati mill-bniet, bħalma huma l-kura tas-saħħa u servizzi oħra; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu inċentivi li jiżguraw rappreżentanza aktar bilanċjata tan-nisa u l-irġiel fis-settur tan-negozju u jagħtu spinta lil din ir-rappreżentazzjoni billi lin-nisa jagħmluhom aktar konxji tal-vantaġġi tat-taħriġ fin-negozju;

32.  Jistieden lill-iskejjel u lill-universitajiet jinkoraġġixxu lill-bniet u lin-nisa jieħdu suġġetti li jwasslu għal karrieri f'setturi fl-oqsma tax-xjenza, il-finanzi u setturi profittabbli bi tkabbir kbir bħalma huma teknoloġiji ġodda, inkluża t-teknoloġija ekoloġika, l-ambjneti diġitali u l-IT;

33.  Jistieden lill-Istati Membri jikkollaboraw mas-settur pubbliku, is-settur privat, l-NGOs, l-universitajiet u l-iskejjel sabiex jistabbilixxu aktar apprendistati u programmi ta’ tagħlim mhux formali u informali, inklużi dawk li jippermettu li l-istudenti jmexxu proġetti ta’ żvilupp ibbażati fuq kunċetti reali tan-negozju minn età żgħira 'l quddiem u inkubaturi tan-negozju li jkollhom il-għan li jagħtu s-setgħa lill-intraprendituri żgħażagħ filwaqt li jitgħallmu, jifhmu u jimplimentaw il-kultura tad-drittijiet tax-xogħol;

34.  Jitlob lill-UE tinvesti fi programmi li jipprovdu taħriġ kontinwu għan-nisa, kemm ħaddiema u kemm intraprendituri, li kontinwament jaġġornaw il-ħiliet tagħhom u jiżguraw il-kwalità tal-iżvilupp professjonali, b’referenza partikolari għas-settur kummerċjali;

35.  Jenfasizza l-importanza li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-intraprendituri nisa, inkluż permezz ta’ għotjiet u korsijiet ta’ taħriġ dwar l-aspetti legali bażiċi tal-bidu u t-tmexxija ta’ kumpanija, bħalma huma l-liġijiet dwar il-bidu ta’ negozju, il-proprjetà intellettwali u l-protezzjoni tad-data, ir-regoli fiskali, il-kummerċ elettroniku, l-għotjiet pubbliċi disponibbli, eċċ., u l-importanza li jingħata taħriġ fit-teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, netwerks soċjali, il-kummerċ onlajn, in-netwerking, eċċ.;

36.  Jinnota bi tħassib li n-nisa spiss jissottovalutaw il-ħiliet tagħhom, probabbilment b'riżultat tal-isterjotipi ankrati fis-soċjetà, u għandhom iktar probabilità mill-irġiel li jammettu nuqqas ta' ħiliet imprenditorjali, awtokunfidenza, tal-mod kif jasserixxi ruħhom u tar-rieda li jieħdu riskji meta jkunu qed jibdew negozju, u li għalhekk hemm ħtieġa ta' programmi ta’ appoġġ motivazzjonali u psikoloġiku biex tissaħħaħ l-awtokunfidenza tal-intraprendituri femminili;

Intraprenditorija soċjali

37.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu riċerka li tfittex li tispjega l-attività imprenditorjali akbar tan-nisa fl-intraprenditorija soċjali u l-effett multiplikatur possibbli tagħha fuq l-intraprenditorija tradizzjonali;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji li jivvalutaw il-kumpaniji f'korrelazzjoni mal-kontribut tagħhom għas-soċjetà u l-iżvilupp ta' marki ta' fiduċja għall-intraprenditorija soċjali u ambjentali; jirrakkomanda l-inklużjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa bħala miżuri ta’ impatt soċjali li, min-naħa tagħhom, ikunu jħeġġu lil iktar intraprendituri soċjali jikkunsidraw tal-intrapriża tagħhom minn perspettiva tal-ġeneru;

39.  Jenfasizza li mudelli ta' negozju alternattivi bħalma huma l-kooperattivi u s-soċjetajiet mutwi jaqdu rwol importanti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tmexxija 'l quddiem ta' żvilupp u tkabbir sostenibbli u inklużivi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jippromovu mudelli alternattivi bħal dawn;

40.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

L-intraprenditorija hija ddefinita fil-Qafas tal-UE bħala mentalità li tippermetti lill-individwi jinvolvu l-motivazzjoni u l-kapaċità tagħhom fl-identifikazzjoni ta' opportunità u fl-ispinta biex isegwuha sar-realizzazzjoni sħiħa tagħha. Filwaqt li l-intraprenditorija kienet prijorità politika sa mit-tnedija tat-Trattat ta' Lisbona, l-Unjoni Ewropea xorta għadha lura b'rata imprenditorjali ta' 12 % fil-pajjiżi tal-UE-27 fl-2009, meta mqabbla mar-rati ta' 27 % u 21 % fiċ-Ċina u fl-Istati Uniti(16). Huwa rikonoxxut b'mod wiesa' li sabiex l-Ewropa terġa' lura għat-tkabbir u sabiex jinħolqu impjiegi ġodda, l-Unjoni Ewropea teħtieġ iżjed imprendituri u l-Istrateġija tagħha għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (Ewropa 2020) issemmi b'mod espliċitu li huma meħtieġa inizjattivi ta' politika iżjed konkreti biex tiġi żviluppata l-intraprenditorija Ewropea. L-intraprenditorija femminili jistħoqqilha attenzjoni partikolari f'dan il-kuntest minħabba li l-indipendenza ekonomika ugwali għadha mhix rikonoxxuta fl-Unjoni Ewropea u r-rata tal-impjieg tan-nisa ta' 59.6 % fl-2014 fil-livell tal-UE-28 mhix konformi mal-mira tal-impjieg ta' 75 % tal-Ewropa 2020, u lanqas ma' dik tal-irġiel, ta' 70.1 %(17).

1.  L-intraprenditorjat femminili fl-UE: ħarsa ġenerali

Id-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel għadhom evidenti fil-karrieri imprenditorjali; miċ-ċittadini kollha li kienu jaħdmu għal rashom fl-UE-28 fl-2012, 31 % biss kienu femminili. Ċifri li huma kkonfermati mill-preferenzi tal-impjieg ta' ċittadini Ewropej: il-Flash Eurobarometer tal-2012 sab li n-nisa huma aktar probabbli mill-irġiel li jippreferu jaħdmu bħala impjegati (b'marġni ta' 63 % għal 53 %) u l-irġiel huma aktar probabbli min-nisa li jippreferu l-impjieg indipendenti (42 % għal 33 %). L-irġiel huma aktar inklinati min-nisa li jqisu l-impjieg indipendenti bħala alternattiva fattibbli u huma effettivament aktar probabbli min-nisa (29 % għal 17 %) li jkunu bdew negozju, għamlu akkwiżizzjoni ta' intrapriża, jew qed jippjanaw biex jibdew il-kumpanija tagħhom(18). Fil-fatt, huwa probabbli li l-imprendituri femminili jibdew il-kumpaniji tagħhom b'inqas esperjenza mill-irġiel.

Meta n-nisa jistabbilixxu n-negozji tagħhom, jagħmlu dan aktar ta' spiss f'setturi relatati mas-saħħa tal-bniedem u l-ħidma soċjali jew fl-edukazzjoni filwaqt li l-imprendituri maskili jinstabu b'mod aktar frekwenti fi gruppi ta' setturi tal-kostruzzjoni, it-trasport u l-ICT. Billi ħafna minn dawn tal-aħħar huma setturi b'rati imprenditorjali ogħla u kollha għandhom valur miżjud ekonomiku għoli, mhuwiex sorprendenti li fl-2012 id-dħul nett tal-imprendituri femminili kien 6 % iżjed baxx minn dak tal-irġiel. Barra minn hekk, in-negozji tagħhom jibqgħu iżgħar b'23 % tal-imprendituri femminili fl-UE-28 li huma impjegaturi, meta mqabbel mat-30 % tal-irġiel(19).

Jidher li n-nisa Ewropej għandhom ukoll raġunijiet differenti għaliex jagħmlu l-pass lejn l-intraprenditorija; aktar spiss in-nisa jsostnu li dan jagħmluh minħabba n-neċessità għaliex l-intraprenditorija toffrilhom l-opportunità biex jikkombinaw ix-xogħol mal-kompiti ta' kura tagħhom, pereżempju għat-tfal jew l-anzjani tagħhom, u żżidilhom l-opportunitajiet biex jaħdmu mid-dar. Biex dan l-argument jissaħħaħ, id-dejta turi li 30 % tal-imprendituri femminili qed jaħdmu part-time, meta mqabbel ma' 12 % tal-irġiel.

2.  Ostakoli għall-intraprenditorija femminili l-isfida tal-aċċess għall-finanzjament

L-istess bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata li l-intraprenditorija tista' toħloq għan-nisa, madankollu jirrappreżenta wkoll l-ewwel ostakolu tagħha għaliex għandu r-riskju li jdaħħal lin-nisa f'ċirku vizzjuż filwaqt li jkollhom inqas opportunitajiet biex jiksbu l-esperjenza maniġerjali biex imexxu n-negozji tagħhom, biex jibnu l-istorja tal-kreditu tagħhom u biex jiksbu l-fiduċja mingħand l-investituri.

Fir-rigward ta' dawn l-investituri, jeżistu wkoll differenzi fil-mod kif in-nisa u l-irġiel jiffinanzjaw il-kumpaniji tagħhom. Filwaqt li parti kbira minn dawn id-differenzi(20) huma inevitabbilment marbuta mas-setturi li fihom joperaw l-imprendituri femminili u d-daqsijiet tal-intrapriżi tagħhom, dawn jinkludu nisa li jibdew in-negozju tagħhom b'livelli iżjed baxxi ta' kapital u b'self ta' inqas flus, li jiddependu aktar spiss mill-irġiel fuq membri tal-familja għall-finanzjament u li jkollhom inqas dipendenza fuq il-finanzjament b'dejn. Fi kliem ieħor: in-nisa jagħmlu inqas użu mill-finanzjament estern, bħas-self mill-banek u l-kreditu tal-fornitur, u huma aktar probabbli li jduru għal finanzjament iżjed għali. Dan jista' jiġi kkonfermat mis-sejba li l-imprendituri femminili għandhom it-tendenza li jkollhom problemi biex jaċċessaw il-finanzjament b'ekwità: billi l-investituri ta' ekwità, bħall-investituri informali, ta' spiss huma ħafna iżjed interessati fil-potenzjal ta' tkabbir tal-kumpaniji, dan jista' wkoll ikun relatat mal-iskala tan-negozji tal-imprendituri femminili. Min-naħa l-oħra, ir-riċerka wriet ukoll li ħafna drabi n-nisa ma jippruvaw bl-ebda mod jaċċessaw il-finanzjament b'ekwità. Minkejja li, għal darb'oħra, ir-riċerka(21) hija limitata, ikun interessanti li naraw kif il-perċentwal ta' nisa li jaħdmu bħala investituri jista' jinfluwenza dawn iċ-ċifri: wara kollox, l-involviment ta' persuni minn ambjenti diversi fil-proċessi tal-investiment jista' jgħin ukoll biex jevita l-ħsieb fi grupp jew sterjotipat.

L-ispjega ta' dawn id-differenzi fl-aċċess għal, u fl-użu ta', finanzjament tibqa' waħda diffiċli. Bħalma diġà ddikjara l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 dwar l-intraprenditorija tan-nisa f'impriżi żgħar u ta' daqs medju(22), in-nisa jista' jkollhom inqas għarfien dwar l-għażliet disponibbli ta' finanzjament, approċċ iżjed kawt mill-irġiel għat-teħid tar-riskju ekonomiku u finanzjarju jew inqas esperjenza fil-ġestjoni finanzjarja mill-kontropartijiet irġiel tagħhom. Minkejja l-kumplessità kbira tagħha u n-nuqqas ta' evidenza konklussiva, huwa importanti li tiġi indirizzata iżjed il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni kontra imprendituri femminili mill-fornituri tas-servizzi finanzjarji rigward l-aċċess għall-kreditu. L-isterjotipi dwar il-kapaċitajiet tan-nisa u l-irġiel fil-qasam tal-intraprenditorija xorta jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tal-partijiet interessati dwar negozji ġodda. Madankollu, is-sempliċi perċezzjoni li n-nisa tista' ssir diskriminazzjoni kontrihom meta jippruvaw jaċċessaw il-finanzjament fiha nnifisha aktarx li jkollha impatt fuq id-deċiżjonijiet tagħhom biex jibdew il-kumpaniji tagħhom stess jew li jagħmlu dan b'self ta' inqas flus.

Id-Direttiva 2004/113/KE tipprojbixxi b'mod espliċitu d-diskriminazzjoni diretta jew indiretta għas-servizzi finanzjarji, inkluż is-self mill-banek. M'hemm l-ebda evidenza konklussiva li turi li qed isseħħ diskriminazzjoni diretta fl-Istati Membri - wara kollox, in-nuqqas tal-għoti ta' finanzjament lill-imprendituri femminili jista' jkun relatat ukoll mal-loġika ekonomika fejn l-investituri jfittxu redditu ogħla fuq l-investiment, f'kumpaniji fuq skala akbar li spiss huma bbażati fis-setturi iżjed profitabbli u ddominati mill-irġiel. Madankollu, jidher li hemm xi evidenza li turi li qed isseħħ xi diskriminazzjoni indiretta, kif deskritta hawn fuq, li hja influwenzata wkoll mill-perċezzjonijiet tan-nisa dwar l-aċċess għall-finanzjament.

3.  L-intraprenditorija soċjali: opportunità għall-intraprenditorija integrata?

Spiss jintqal li d-disparità bejn is-sessi għall-intraprenditorija soċjali hija iżgħar minn dik tal-intraprenditorija tradizzjonali u fil-fatt tista' toffri għarfien prezzjuż dwar kif jistgħu jingħelbu l-ostakoli għall-intraprenditorija femminili. L-involviment fl-intraprenditorija soċjali mhux biss huwa maħsub li jippermetti lin-nisa jikkontribwixxu għall-komunitajiet lokali u l-inklużjoni soċjali(23) imma jista' wkoll jagħtihom is-setgħa bħala imprendituri billi jipprovdi lil dawn in-nisa bil-ħiliet u l-kunfidenza xierqa. Id-definizzjoni ċara u l-fehim tal-intraprenditorija soċjali u valutazzjoni korretta tan-negozji soċjali huma madankollu neċessarji biex dan jinkiseb, mhux l-inqas biex jiggarantixxu wkoll il-finanzjament għall-intrapriżi imprenditorjali soċjali.

Teżisti dejta insuffiċjenti dwar l-attività tan-nisa f'dawn in-negozji li jużaw is-suq biex jissodisfaw il-bżonnijiet soċjali, imma r-riċerka mill-Monitoraġġ Intraprenditorjali Globali(24) tal-2009 turi li għalkemm l-irġiel huma aktar probabbli li jibdew intrapriża soċjali min-nisa, in-nisa nfushom huma iżjed attivi bħala imprendituri fl-intrapriżi soċjali. L-OECD(25) tispjega li, l-ewwel nett, l-evidenza fuq il-post turi livell ogħla ta' altruiżmu u preferenzi iżjed b'saħħithom għar-ridistribuzzjoni fost in-nisa u, t-tieni, in-nisa jkunu iżjed avversi għall-kompetizzjoni u għalhekk iżjed attirati lejn is-swieq iżjed ġodda tal-intrapriżi soċjali. B'mod speċjali fid-dawl tat-tieni spjegazzjoni tagħha, meta jitqies it-tkabbir previst fis-setturi kkonċernati li mingħajr dubju se jżid il-pressjoni kompetittiva, huwa importanti li tiġi assigurata l-preżenza femminili fl-intraprenditorija soċjali llum.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI

FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

14.12.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

26

1

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Biljana Borzan, Eleonora Forenza, Alessandra Mussolini, Monika Vana, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

David Coburn

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

26

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

NI

Krisztina Morvai

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Köstinger, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Terry Reintke, Jordi Sebastià, Monika Vana

1

-

EFDD

David Coburn

5

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza

PPE

Anna Záborská

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjonijiet

(1)

ĠU C 130, 30.4.2011, p. 4.

(2)

ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.

(3)

ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.

(4)

ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 56.

(5)

Testi adottati, P7_TA(2013)0074.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2015)0320.

(7)

Testi adottati, P8_TA(2015)0311.

(8)

Testi adottati, P8_TA(2015)0292.

(9)

Rappot tal-Kummissjoni (2014), "Data statistika dwar l-intraprendituri Nisa fl-Ewropa".

(10)

Kummissjoni (2012), Flash Eurobarometer 354 dwar "Entrepreneurship in the EU and beyond" ("L-Intraprenditorija fl-UE u lil hinn minnha").

(11)

Rapport tal-Kummissjoni (2008), "Evalwazzjoni tal-politika: il-promozzjoni tal-innovaturi nisa u tal-intraprenditorija tan-nisa".

(12)

Kummissjoni (2014), Studju dwar "Data Statistika dwar l-intraprendituri Nisa fl-Ewropa".

(13)

Parlament Ewropew (2015), Studju tad-Dipartiment Tematiku għall-Politiki dwar "L-Intraprenditorija tan-Nisa: nagħlqu d-disparità bejn is-sessi fl-aċċess għas-servizzi finanzjarji u servizzi oħrajn u fl-intraprenditorija soċjali".

(14)

Kummissjoni (2015), Evalwazzjoni Interim tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress.

(15)

KPMG (2015), Rapport dwar "In-Nisa f'Investimenti Alternattivi".

(16)

Kummissjoni (2010), Flash Eurobarometer 283 dwar "Intraprenditorija u lil hinn"

(17)

Kummissjoni (2015), Statistika tal-Eurostat Spjegata, Statistika dwar l-Impjieg

(18)

Kummissjoni (2012), Flash Eurobarometer 354 dwar "Intraprenditorija fl-UE u lil hinn"

(19)

Kummissjoni (2014), Rapport dwar "Dejta statistika dwar l-Imprendituri nisa fl-Ewropa"

(20)

Parlament (2015), Studju tad-Dipartiment tal-Politika dwar "L-Intraprenditorija tan-Nisa: nagħlqu d-disparità bejn is-sessi fl-aċċess għas-servizzi finanzjarji u servizzi oħrajn u fl-intraprenditorija soċjali"

(21)

KPMG (2015), Rapport dwar "In-Nisa f'Investimenti Alternattivi"

(22)

P7_TA(2011)0367

(23)

EIGE (2015), Studju dwar "Il-Promozzjoni tal-Indipendenza Ekonomika u l-Intraprenditorija tan-Nisa - Prattiki Tajba"

(24)

Konsorzju GEM (2009), Monitoraġġ Intraprenditorjali Globali

(25)

OECD (2014), Dokument ta' Ħidma dwar "L-Intraprenditorija Soċjali tan-Nisa u l-Innovazzjoni"

Avviż legali - Politika tal-privatezza