Postupak : 2015/2267(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0014/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0014/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0032

IZVJEŠĆE     
PDF 423kWORD 77k
28.1.2016
PE 575.282v02-00 A8-0014/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Florianu Philippotu

(2015/2267(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Laura Ferrara

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Florianu Philippotu

(2015/2267(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Florianu Philippotu, koji je 2. rujna 2015. proslijedilo Ministarstvo pravosuđa Francuske Republike u vezi s postupkom zbog klevete u tijeku pred Višim sudom u Nanterreu (ref. br. JIJI215000010) i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 16. rujna 2015.,

–  nakon saslušanja Floriana Philippota u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0014/2016),

A.  budući da su francuske pravosudne vlasti zatražile ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Florianu Philippotu u vezi s kaznenim postupkom koji je pokrenula treća zemlja;

B.  budući da se u članku 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da „članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti”;

C.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da članovi Europskog parlamenta na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države;

D.  budući da se u članku 26. Ustava Francuske Republike navodi da zastupnici Parlamenta ne mogu biti kazneno gonjeni, da ne mogu biti predmetom istrage, uhićeni ni pritvoreni te da protiv njih ne može biti pokrenut sudski postupak zbog izraženih mišljenja ili glasovanja tijekom obnašanja dužnosti; nadalje, u članku se navodi da zastupnici Parlamenta ne mogu biti uhićeni zbog nijednog oblika teškog kaznenog djela kao i da im se bez odobrenja Parlamenta ne mogu odrediti mjere lišavanja ili ograničenja slobode;

E.  budući da je vlada treće zemlje, točnije Katar, optužila zastupnika Floriana Philippota da je u radijskom prijenosu 9. siječnja 2015. i u televizijskom prijenosu 19. siječnja 2015. oklevetao Katar insinuacijom da Katar financira terorizam;

F.  budući da se člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije i člankom 26. Ustava Francuske Republike brani podvrgavanje zastupnika u Europskom parlamentu svim oblicima građanskog ili kaznenog postupka zbog izražavanja mišljenja pri obnašanju dužnosti;

G.  budući da se u presudi Europskog suda za ljudska prava navodi da odredbe kojima se u francuskom sustavu štiti predstavnike naroda pri obnašanju njihovih dužnosti sežu iz 1789. i potječu od poštovanja izražavanja volje naroda i potrebe da izabrani predstavnici u demokratskoj državi obnašaju slobodno mandat bez straha od pravnih mjera ili uplitanja izvršnih ili pravosudnih vlasti(2);

H.  budući da se takav apsolutni imunitet zastupnika u Europskom parlamentu ne odnosi samo mišljenja koja je zastupnik izrazio na službenim sjednicama Parlamenta nego i na ona koja je izrazio drugdje, primjerice u medijima, kada postoji poveznica između izraženog mišljenja i […] parlamentarne dužnosti(3);

I.  budući da se javno izražavanje mišljenja o vanjskoj politici Europske unije i trećih zemalja ubraja u službene dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu;

J.  budući da stoga ne postoje preduvjeti za ukidanje imuniteta zastupniku Florianu Philippotu;

K.  budući da bi, kada bi se smatralo, quod non, da u ovom slučaju nije primjenjiv članak 8. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije, zahtjev francuskih vlasti trebalo razmotriti kao zahtjev u smislu članka 9. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije te članka 26. podstavka 2. Ustava Francuske Republike, tj. kao zahtjev za odobrenjem da se zastupnika Floriana Philippota uhiti zbog počinjenja teškog kaznenog djela ili da mu se odrede mjere lišavanja ili ograničenja slobode;

L.  budući da je općenito svrha parlamentarnog imuniteta da se tijelima zakonodavne vlasti omogući ispunjenje njihovih ustavnih zadaća bez nepotrebnog vanjskog uplitanja, posebno izvršne vlasti(4); budući da je jasno da se to načelo primjenjuje i u slučaju kada treća zemlja pokrene kazneni postupak zbog klevete protiv zastupnika;

M.  budući da stoga nije potrebno razmotriti pitanje fumus persecutionis, tj. je li cilj kaznenog postupka naštetiti političkoj aktivnosti zastupnika;

1.  odlučuje ne ukinuti imunitet Florianu Philippotu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora francuskim vlastima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Presuda Europskog suda za ljudska prava od 17. prosinca 2002., A. protiv Ujedinjenje Kraljevine, stavak 47.

(3)

Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543, stavak 33.

(4)

Parliamentary Immunity: A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, br.119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, srpanj 2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti