Postupak : 2015/2313(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0015/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0015/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0030

IZVJEŠĆE     
PDF 527kWORD 94k
28.1.2016
PE 575.196v02-00 A8-0015/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

(2015/2313(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

(2015/2313(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu koji je 13. kolovoza 2015. proslijedio glavni državni odvjetnik Republike Poljske u vezi s kaznenim postupkom koji je pokrenuo poljski Glavni inspektorat cestovnog prometa (ref. br. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475) i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 29. listopada 2015.,

–  nakon saslušanja Roberta Jarosława Iwaszkiewicza u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. i članak 108. Ustava Republike Poljske te članak 7.b stavak 1. i članak 7.c stavak 1. poljskog Zakona od 9. svibnja 1996. o obavljanju dužnosti zastupnika u Sejmu, donjem domu poljskog parlamenta, ili Senatu, gornjem domu poljskog parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0015/2016),

A.  budući da je glavni državni odvjetnik Republike Poljske proslijedio zahtjev poljskog Glavnog inspektorata cestovnog prometa za ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu koji je izabran u Poljskoj Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu zbog kaznenog djela u smislu članka 92. točke (a) Zakona o prekršajima (Službeni list 2013., stavka 482., kako je naknadno izmijenjena) i članka 20. stavka 1. Zakona o cestovnom prometu od 20. lipnja 1997. (Službeni list 2012., stavka 1137., kako je naknadno izmijenjena);

B.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države moraju uživati imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države članice;

C.  budući da se u članku 105. stavku 2. i članku 108. Ustava Republike Poljske navodi da zastupnik u Sejmu ili Senatu ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost bez odobrenja Sejma odnosno Senata;

D.  budući da Europski parlament stoga mora odlučiti treba li Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu ukinuti imunitet ili ne;

E.  budući da je Robert Jarosław Iwaszkiewicz optužen za prekoračenje ograničenja brzine u naseljenom području;

F.  budući da navodni prekršaj nije izravno ili očito povezan s obavljanjem dužnosti Roberta Jarosława Iwaszkiewicza u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu;

G.   budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o dovoljno ozbiljnoj i osnovanoj sumnji da je zahtjev podnesen s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora  nadležnom tijelu Poljske i Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu.

OBRAZLOŽENJE

1. Kontekst

Glavni državni odvjetnik Republike Poljske proslijedio je 13. kolovoza 2015. predsjedniku Parlamenta zahtjev poljskog Glavnog inspektorata cestovnog prometa da odobri poduzimanje pravnih radnji protiv zastupnika u Europskom parlamentu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza u pogledu prekršaja ograničenja brzine.

Poljski Glavni inspektorat cestovnog prometa tvrdi da je Robert Jarosław Iwaszkiewicz dana 7. rujna 2014. u 12:34 vozio automobil marke Opel registracijske oznake DW404NA 79 km/h u mjesto Szklary, naseljenom području u kojem je ograničenje brzine 50 km/h, čime je prekoračio ograničenje brzine za 29 km/h.

Glavni inspektorat nadalje navodi da je navedeno vozilo u vlasništvu Małgorzate Iwaszkiewicz i da je snimljeno pri brzini od 79 km/h u području u kojem je brzina ograničena na 50 km/h. Vlasniku vozila 3. listopada 2014. poslan je sudski poziv u vezi s navedenim prekršajem. Małgorzata Iwaszkiewicz je u odgovoru na sudski poziv potvrdila poljskom Glavnom inspektoratu cestovnog prometa da je Robert Jarosław Iwaszkiewicz bio korisnik vozila. Robert Jarosław Iwaszkiewicz odgovorio je na sudski poziv koji mu je poslan 9. prosinca 2014. slanjem pisma Glavnom inspektoratu cestovnog prometa 13. siječnja 2015. u kojem je zatražio da mu se ukine novčana kazna. Naposljetku je Robert Jarosław Iwaszkiewicz odgovorio na pismo koje mu je poslano 13. svibnja 2015. s upitom o tome je li u dotično vrijeme on bio vozač vozila ili odbija reći tko je upravljao vozilom te je u pisanom obliku potvrdio da je u vrijeme prekršaja on upravljao vozilom.

Činjenice zbog kojih je Robert Jarosław Iwaszkiewicz optužen predstavljaju prekršaj u smislu članka 92.a poljskog Zakona o prekršajima koji je u vezi s člankom 20. stavkom 1. poljskog Zakona o cestovnom prometu od 20. lipnja 1997.

Na sjednici 29. listopada 2015. predsjednik Parlamenta je u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika objavio da je od glavnog državnog odvjetnika Republike Poljske primio zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika predsjednik Parlamenta je 20. studenog 2015. taj zahtjev proslijedio Odboru za pravna pitanja. Robert Jarosław Iwaszkiewicz se 11. siječnja 2016. odrekao prava na saslušanje u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika.

2. Propisi i postupak u vezi s imunitetom zastupnika u Europskom parlamentu

U članku 9. Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi se sljedeće:

Članak 9.

Tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi članovi uživaju:

a. na državnom području svoje države, imunitet priznat članovima parlamenta te države;

b. na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

Na isti se način imunitet primjenjuje na članove tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta.

Ako je član zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih članova.

Budući da je ukidanje imuniteta traženo za Poljsku, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) primjenjuje se poljsko zakonodavstvo o zastupničkom imunitetu. U članku 105. stavku 2. i članku 108. Ustava Republike Poljske navodi se da zastupnik u Sejmu ili Senatu ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost bez odobrenja Sejma odnosno Senata. U skladu s člankom 7.b stavkom 1. Zakona od 9. svibnja 1996. o obavljanju dužnosti zastupnika u Sejmu ili Senatu zahtjev za davanje suglasnosti za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika u Sejmu ili Senatu u slučaju kaznenog djela čiji je kazneni progon pokrenut u okviru državnog odvjetništva podnosi državni odvjetnik preko Ministarstva pravosuđa. U članku 7.c stavku 1. tog Zakona navodi se da se zahtjev za davanje suglasnosti za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika u Sejmu ili Senatu podnosi predsjedniku Sejma ili predsjedniku Senata koji taj zahtjev prosljeđuju tijelu nadležnom za ispitivanje zahtjeva u skladu s Poslovnikom Sejma odnosno Senata te istodobno obavještavaju zastupnike u Sejmu odnosno Senatu o sadržaju zahtjeva.

U članku 6. stavku 1. i članku 9. Poslovnika Europskog parlamenta navodi se:

Članak 6.

Ukidanje imuniteta

1. Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigura nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Svi zahtjevi za ukidanje imuniteta ocjenjuju se u skladu s člancima 7., 8. i 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima i s načelima na koja se upućuje u ovom članku.

(...)

Članak 9.

Postupci u vezi s imunitetom

1. Svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika koji nadležno tijelo države članice uputi predsjedniku, ili zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta koji zastupnik ili bivši zastupnik uputi predsjedniku, objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru.

Zastupnika ili bivšeg zastupnika može predstavljati drugi zastupnik. Zahtjev ne može uputiti drugi zastupnik bez suglasnosti zastupnika na kojeg se zahtjev odnosi.

2. Odbor razmatra zahtjeve za ukidanje imuniteta ili zahtjeve za zaštitu povlastica i imuniteta bez odlaganja, ali uzimajući u obzir njihovu relativnu složenost.

3. Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke u kojem preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje imuniteta ili zahtjeva za zaštitu imuniteta i povlastica.

4. Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koje smatra neophodnim za stvaranje mišljenja o tome treba li imunitet oduzeti ili zaštititi.

5. Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan te može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze koje smatra relevantnima. Zastupnika može predstavljati drugi zastupnik.

Zastupnik neće biti prisutan na raspravi o zahtjevu za ukidanje ili zaštitu svog imuniteta, osim na vlastitom saslušanju.

Predsjednik odbora poziva zastupnika na saslušanje i pritom navodi datum i vrijeme. Zastupnik se može odreći prava da bude saslušan.

Ako se zastupnik ne odazove saslušanju na koje je pozvan, smatrat će se da se odrekao prava da bude saslušan, osim ako se nije ispričao zbog nemogućnosti saslušanja u predloženo vrijeme i pritom za to naveo razloge. Predsjednik odbora donosi odluku o tome može li se isprika prihvatiti u svjetlu danih razloga, a na tu odluku nije moguća žalba.

Ako predsjednik odbora odobri ispriku, poziva zastupnika na saslušanje u nekom drugom terminu. Ako zastupnik ne postupi u skladu s drugim pozivom na saslušanje, postupak se nastavlja bez saslušanja zastupnika. Nije dopušteno podnošenje novih isprika ili novih zahtjeva za saslušanje.

(...)

7. Odbor može dati obrazloženo mišljenje o nadležnosti dotičnog tijela i o dopuštenosti zahtjeva, ali se ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja.

(...)

3. Opravdanost predložene odluke

Na temelju navedenih činjenica u ovom se slučaju primjenjuje članak 9. Protokola (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije. U skladu s odredbama tog članka zastupnici na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države. S tim u vezi se u članku 105. stavku 2. i članku 108. poljskog Ustava navodi da se kazneni postupak protiv zastupnika u Sejmu ili Senatu ne može pokrenuti bez prethodnog odobrenja Sejma odnosno Senata. U skladu s tim potrebna je odluka Europskog parlamenta kako bi se mogao pokrenuti kazneni postupak protiv Roberta Jarosława Iwaszkiewicza.

Europski parlament primjenjuje svoja ustaljena načela za donošenje odluke o ukidanju imuniteta jednom od svojih zastupnika. Jedno od tih načela je da se imunitet obično ukida kad je riječ o kaznenom djelu u smislu članka 9. Protokola (br. 7) pod uvjetom da ne postoji razlog za pretpostavku, odnosno dovoljno ozbiljna i osnovana sumnja, da se zahtjev podnosi s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis).

U ovom slučaju zahtjev za ukidanje imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu podnesen je na temelju navodnog prekršaja koji se sastoji od prekoračenja ograničenja brzine u naseljenom području. Iz spisa proizlazi da je Robert Jarosław Iwaszkiewicz 5. lipnja 2015. priznao da je u navedeno vrijeme upravljao vozilom iako je ranije, točnije 8. veljače 2015., zatražio da se novčana kazna ukine na temelju činjenice da je do prekršaja došlo tijekom njegova obavljanja parlamentarnog rada, tj. dok je odlazio u Bruxelles na sjednicu Europskog parlamenta. Iz okolnosti slučaja proizlazi da navodni prekršaj i kazneni progon koji je uslijedio očito nisu povezani s funkcijom Roberta Jarosława Iwaszkiewicza u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu te da nema dokaza o fumus persecutionis.

4. Zaključak

Na temelju navedenih razmatranja te u skladu s člankom 9. stavkom 3. Poslovnika Odbor za pravna pitanja preporučuje da Europski parlament ukine zastupnički imunitet Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti