Procedură : 2015/0244(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0025/2016

Texte depuse :

A8-0025/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0053

RAPORT     *
PDF 492kWORD 79k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(COM(2015)0518– C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2015)0518),

–  având în vedere proiectul de protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (13448/2015),

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C8-0370/2015),

–  având în vedere articolul 59, articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0025/2016),

1.  aprobă încheierea Protocolului de modificare a acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii San Marino.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 8 decembrie 2015, Uniunea Europeană și San Marino au semnat un acord privind schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea în domeniul fiscal și respectarea normelor fiscale la nivel internațional.

Acordul reprezintă un pas important în cadrul eforturilor actuale de combatere a fraudelor și a evaziunii fiscale și actualizează acordul din 2004, prin care se asigura faptul că Republica San Marino aplică măsuri echivalente celor din directiva UE privind impozitarea veniturilor din economii.

În conformitate cu noul acord, începând din 2017, UE și Republica San Marino vor face în mod automat schimb de informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor. Scopul acestui demers este de a trata situațiile în care contribuabilul încearcă să ascundă un capital care reprezintă venituri sau active pentru care nu s-au achitat impozite.

Acordul are drept obiectiv să asigure faptul că Republica San Marino aplică măsuri consolidate echivalente cadrului juridic al UE, astfel cum a fost acesta actualizat în decembrie 2014 (modificând Directiva privind cooperarea administrativă, „DAC2”), și că respectă schimbul automat de informații privind conturile financiare promovat de standardele globale ale OCDE din 2014.

În conformitate cu acestea, dispozițiile suplimentare sunt menite să asigure faptul că informațiile care fac obiectul schimburilor vizează nu doar venituri cum ar fi dobânzile și dividendele, ci și soldurile conturilor și veniturile obținute din vânzarea activelor financiare. Schimbul necondiționat de informații la cerere trebuie asigurat și în cadrul noului acord, în conformitate cu cele mai recente evoluții ale activității OCDE și UE în acest domeniu.

Ca urmare a noului acord, autoritățile fiscale din statele membre și Republica San Marino vor fi în măsură:

- să identifice corect și fără echivoc contribuabilii în cauză;

- să administreze și să pună în aplicare legile fiscale naționale în situații cu caracter transfrontalier;

- să evalueze probabilitatea comiterii unei evaziuni fiscale;

- să evite efectuarea unor anchete suplimentare inutile.

Raportoarea salută și sprijină pe deplin acordul.

UE și Republica San Marino au convenit intrarea provizorie în vigoare a acordului de la 1 ianuarie 2016, până la definitivarea procedurilor lor interne pentru intrarea formală în vigoare; raportoarea îndeamnă la încheierea și ratificarea cât mai rapide a acordului ulterior, pentru a reduce cât mai mult posibil faza tranzitorie.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Procedură simplificată - data deciziei

10.9.2015

Data adoptării

3.2.2016

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate