Eljárás : 2016/0902(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0045/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0045/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/03/2016 - 11.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0078

JELENTÉS     
PDF 343kWORD 69k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) felügyeleti tanácsának 2016. február 3-i javaslatára az EIOPA ügyvezető igazgatójának ötéves hivatali időszakra való kinevezéséről (C8-0023/2016),

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikkének (4) bekezdésére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0045/2016),

A.  mivel az EIOPA jelenlegi ügyvezető igazgatójának hivatali ideje 2016. március 31-én lejár;

B.  mivel 2016. január 28-án az EIOPA felügyeleti tanácsa nyílt pályázati eljárást követően javasolta Fausto Parente ügyvezető igazgatónak való kinevezését ötéves hivatali időre, az 1094/2010/EU rendelet 51. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően;

C.  mivel 2016. február 23-án a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Fausto Parentét, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  jóváhagyja Fausto Parente kinevezését az EIOPA ügyvezető igazgatójának;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EIOPA-nak, valamint a tagállamok kormányainak.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

22.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

1

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Agea

(1)

HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat