IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Janusza Wojciechowskog za člana Revizorskog suda

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Igor Šoltes
PR_NLE_MembersECA

Postupak : 2015/0817(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0061/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0061/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Janusza Wojciechowskog za člana Revizorskog suda

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0414/2015),

–  uzimajući u obzir članak 121. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0061/2016),

A.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

B.  budući da je na sjednici Odbora za proračunski nadzor od 15. ožujka 2016. održano saslušanje kandidata Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu;  

1.  daje negativno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Janusza Wojciechowskog imenuje članom Revizorskog suda;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS JANUSZA WOJCIECHOWSKOG

Zanimanje:

pravnik, bivši sudac, trenutačno odvjetnik

Obrazovanje:

visoki pravni studiji: diplomirao 1977. na diplomskom studiju prava na Odsjeku za pravo i administraciju Sveučilišta u Lodžu

Profesionalna karijera:

– zastupnik u Europskom parlamentu od 2004.

– potpredsjednik poljskog Sejma (2001. – 2004.)

– predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju (1995. – 2001.)

– zastupnik u poljskom Sejmu (1993. – 1995.)

– sudac okružnog suda u Rawi Mazowieckoj, sudac regionalnog suda u Skierniewicama, sudac varšavskog žalbenog suda (1980. – 1993.)

– pripravnik u Uredu javnog tužitelja (1977. – 1980.)

Dužnosti u nacionalnom parlamentu:

– zastupnik u poljskom Sejmu (1993. – 1995.; 2001. – 2004.)

– potpredsjednik poljskog Sejma (2001. – 2004.)

– predsjednik Odbora za promjene kodifikacije (2001. – 2004.)

Dužnosti u nacionalnoj vladi:

– zamjenik državnog tajnika u Uredu premijera zadužen za zakonodavna pitanja (1994. – 1995.)

Dužnosti u tijelima za vanjsku reviziju:

– predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju (NIK) (1995. – 2001.)

Dužnosti u pravosuđu:

– sudac na okružnom, regionalnom i žalbenom sudu (1980. – 1993.)

– sudac upućen na Vrhovni sud (1990. – 1991.)

– član Nacionalnog vijeća za pravosuđe (1990. – 1993.)

– sudac Državnog tribunala (1991 – 1993.)

Dužnosti u institucijama EU-a:

– zastupnik u Europskom parlamentu od 2004.

– potpredsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (od 2004.)

– član Odbora za proračunski nadzor (2004. – 2009.)

– član izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom

– promatrač u EP-u (2003. – 2004.)

Dužnosti u drugim međunarodnim organizacijama:

– član upravnog odbora EUROSAI-a, Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (1995. – 1999.)

PRILOG 2.: ODGOVORI JANUSZA WOJCIECHOWSKOG NA UPITNIK

Profesionalno iskustvo

1.  Navedite svoje profesionalno iskustvo u javnim financijama bez obzira na to radi li se o proračunskom planiranju, izvršavanju proračuna, upravljanju proračunom ili o proračunskom nadzoru ili reviziji.

U razdoblju od 1995. do 2001. bio sam predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju (NIK), ustavnog tijela državne revizije koje nadzire državni proračun i druge državne aktivnosti, te me na taj šestogodišnji mandat imenovao poljski parlament. Tijekom mandata predstavio sam poljskom parlamentu šest revizija provedbe državnog proračuna te odgovarao na pitanja zastupnika.

Kao predsjednik NIK-a bio sam također odgovoran za nacrt proračuna Vrhovnog ureda za reviziju i upravljanje njime.

Od 2004. bavim se pitanjima povezanima s proračunom Europske unije kao zastupnik u Europskom parlamentu, a posebno se bavim proračunom zajedničke poljoprivredne politike kao potpredsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

2.  Koja su vaša najveća postignuća u profesionalnoj karijeri?

Uspješno sam obnašao sudačku dužnost kad su me nakon rušenja totalitarnog sustava u Poljskoj 1990. godine poljski suci imenovali članom novoosnovanog Nacionalnog vijeća za pravosuđe, tijela odgovornog za nadziranje neovisnosti sudova i pravosuđa. Iste sam godine imenovan jednim od sudaca Žalbenog suda te upućen na donošenje presuda na Vrhovnom sudu. Kao sudac napisao sam mnoge akademske publikacije, a posebno komentar na kazneni zakon (1997.).

Kao predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju nadgledao sam sustavne mjere za otkrivanje opasnosti od korupcije. NIK je pod mojim vodstvom 2000. objavio svoju opširnu „Analizu opasnosti od korupcije u svjetlu istraga Vrhovnog ureda za revizijuˮ u kojoj su predstavljeni mehanizmi koji prouzročuju korupciju i područja u Poljskoj u kojima je postojala najveća opasnost od korupcije. U analizu su bile uvrštene i preporuke državnoj upravi za smanjenje opasnosti od korupcije, od kojih su mnoge bile uzete u obzir. Rad NIK-a na ograničavanju opasnosti od korupcije i dalje je u tijeku te se njime sustavno ograničava opasnost od korupcije i poboljšava ocjena Poljske prema indeksu percepcije korupcije organizacije „Transparency International”.

Tijekom mog predsjedanja NIK je bio iznimno uspješan u otkrivanju slučajeva korupcije povezanih s upravljanjem državnom imovinom, od kojih su se neki odnosili na privatizaciju.

Svojim najvećim uspjehom u funkciji zastupnika u poljskom nacionalnom parlamentu smatram javno objavljivanje nezakonitih dogovora u okviru ugovora o javnoj nabavi te uvrštenje odredbe u poljski zakon kojom se slabi solidarnost između osobe koja daje mito i osobe koja ga prima – osoba koja daje mito, a koja objavi tu činjenicu na vlastitu inicijativu, prije nego tijela kaznenog progona to saznaju, neće snositi odgovornost. Tim se novim zakonom znatno učinkovitije suzbijala korupcija.

U poljski kazneni postupak uveo sam koncept anonimnog svjedoka kojim se omogućuje zaštita podataka o svjedoku koji svjedoči u postupcima povezanima s organiziranim kriminalom kako mu se počinitelji ne bi osvetili. To je bio važan korak za zaštitu svjedoka.

Izradio sam i nacrt zakonodavnog akta o uspostavi posebnog ureda u okviru državnog tužiteljstva, koji je odgovoran za pravnu zaštitu državne imovine. Taj je zakon usvojen i navedeni ured djeluje i danas.

Kao zastupnik u Europskom parlamentu svojim najvećim uspjehom smatram djelovanje u području zaštite životinja. Trenutačno sam predsjednik međuskupine za dobrobit i zaštitu životinja koja je vrlo aktivna u Europskom parlamentu i pokreće inicijative za poboljšanje zaštite i dobrobiti životinja u Europskoj uniji. Godine 2009. bio sam izvjestitelj za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti životinja pri klanju. U navedenu Uredbu uspjeli smo uvesti mnoge odredbe za humanije norme pri klanju životinja.

Osim toga, sudjelovao sam aktivno i učinkovito u uspostavi zabrane uvoza proizvoda od pasa, mačaka i tuljana u EU s obzirom na okrutne metode ubijanja tih životinja u trećim zemljama.

3.  Koje je vaše profesionalno iskustvo u međunarodnim multikulturnim i višejezičnim organizacijama ili institucijama sa sjedištem izvan vaše domovine?

Iskustvo rada u međunarodnom okruženju stekao sam uglavnom u Europskom parlamentu u kojem sam od 2004. aktivni zastupnik. Od tada sam potpredsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta.

Ranije sam kao predsjednik NIK-a u razdoblju od 1995. do 2001. aktivno sudjelovao u radu EUROSAI-a i INTOSAI-a, međunarodnih organizacija najviših revizijskih tijela. Bio sam član upravnog odbora EUROSAI-a te aktivno sudjelovao na kongresima, konferencijama i seminarima.

4.  Jeste li dobili razrješnicu za upravljačke dužnosti koje ste prethodno obavljali ako se takav postupak primjenjuje?

Tijekom svog šestogodišnjeg mandata u funkciji predsjednika NIK-a poljski parlament svake je godine pozitivno ocijenio moja izvješća o radu i moje izvršenje proračuna.

5.  Koje su od vaših prethodnih profesionalnih funkcija bile rezultat političkog imenovanja?

Bio sam politički imenovan samo na dužnost zamjenika državnog tajnika u Uredu vijeća ministara nadležnog za zakonodavstvo, a na tu me funkciju, koju sam obnašao od 1994. do 1995., imenovao tadašnji premijer. Druge javne dužnosti preuzeo sam nakon općih izbora (nacionalni parlament, Europski parlament) odnosno parlamentarnih izbora (predsjednik NIK-a).

6.  Navedite tri najvažnije odluke u svojem profesionalnom životu u čijem ste donošenju sudjelovali.

Sjećam se da sam se kao sudac početkom 90-ih suprotstavio izricanju smrtne kazne (kao jedini od pet sudaca, bio sam nadglasan s četiri glasa prema jednom glasu).

Ustavni sud podržao je moj glas i na kraju ta smrtna kazna nije izvršena. U to vrijeme u Poljskoj još uvijek je bila na snazi smrtna kazna, koja je napokon ukinuta 1997. godine, a ja sam doprinio njezinu ukidanju prvo kao sudac koji se protivio presudi, a potom kao zastupnik u parlamentu.

Najteža odluka koju sam donio tijekom rada u Vrhovnom uredu za reviziju odnosila se na davanje negativne ocjene u pogledu provedbe državnog proračuna 2001. godine, što je bio prvi takav slučaj. Nisam dvojio iako sam bio svjestan da ću si na taj način onemogućiti reizbor jer je tada završavao moj šestogodišnji mandat, a negativno mišljenje naštetilo je ugledu tadašnje vladajuće većine.

U Vrhovnom uredu za reviziju sam kao predsjednik donio osobitu važnu odluku o nadzoru visine plaća državnih službenika i upravitelja u državnim poduzećima. Izvješće u kojem sam kritizirao neregulirano određivanje tih plaća postalo je temelj zakona koji je parlament donio o ograničavanju visine tih plaća te je taj zakon i dalje na snazi.

NIK je, dok sam bio njegov predsjednik, proveo reviziju zbog koje su vlasti odustale od izvršenja nepovoljnog ugovora o naoružanju, čime se spriječio gubitak od stotine milijuna eura iz državnog proračuna.

Neovisnost

7.  Ugovorom je određeno da članovi Revizorskog suda moraju biti „potpuno neovisni” u izvršavanju svojih dužnosti. Kako namjeravate poštovati tu obvezu pri obavljanju svojih budućih dužnosti?

Moja neovisnost nije nikada bila dovedena u pitanje niti pri izvršavanju funkcije suca, niti funkcije predsjednika Vrhovnog ureda za reviziju. Zapravo sam bio cijenjen kao potpuno neovisan sudac i potpuno neovisan predsjednik NIK-a. Moja neovisnost neće biti ugrožena niti na Revizorskom sudu. Znam da ta funkcija iziskuje potpunu objektivnost i sposobnost vođenja isključivo pravilnom ocjenom rezultata revizije.

8.  Imate li Vi ili članovi Vaše bliže rodbine (roditelji, braća i sestre, zakoniti partner i djeca) ikakve poslovne ili financijske udjele ili ikakve druge obveze koje bi Vas mogle dovesti u sukob s Vašim budućim dužnostima?

Niti ja niti itko iz moje obitelji ne obavljamo poslovnu djelatnost. Moji roditelji su umrli, moja supruga i moje tri sestre su u mirovini, a mlađi brat je poljoprivrednik i zastupnik u poljskom nacionalnom parlamentu. Jedan od mojih sinova vodi vlastito informatičko poduzeće, drugi je pravnik, a nijedan ne obavlja gospodarsku ili financijsku djelatnost koje bi bile u suprotnosti s mojim budućim dužnostima na Sudu.

9.  Jeste li spremni otkriti sve svoje financijske interese i druge obveze predsjedniku Suda i javno ih objaviti?

Spreman sam objaviti svoje imovinsko stanje ne samo predsjedniku Suda, već i javnosti. Kao zastupnik u Europskom parlamentu, u Poljskoj podnosim godišnje izjave o financijskim interesima koje su objavljene na internetu. Moje imovinsko stanje u potpunosti je transparentno.

10.  Jeste li umiješani u neki sudski postupak? Ako jeste, navedite pojedinosti.

Nisam umiješan ni u kakav sudski postupak. Zadnjih godina protiv mene su se vodila dva građanska postupka koja se odnose na moje kritičke izjave. Jedna se odnosila na loše upravljanje jednog poljskog ministra i njegovo trošenje sredstava EU-a, a druga na loše upravljanje poljskog državnog poduzeća koje je primalo državnu potporu. Pobijedio sam u oba postupka. Sud je utvrdio da su moje kritičke izjave bile utemeljene.

11.  Imate li ikakvu aktivnu ili izvršnu ulogu u politici? Ako imate, na kojoj razini? Jeste li tijekom zadnjih 18 mjeseci obnašali ikakve političke dužnosti? Ako jeste, navedite pojedinosti.

Nemam niti sam imao aktivnu političku funkciju tijekom zadnjih 18 mjeseci. Tijekom nekoliko mjeseci 2015. obavljao sam funkciju zamjenika opunomoćenika općinskog ogranka stranke Pravo i pravda u području Lodža, ali bez formalnog imenovanja. Više ne obavljam tu funkciju.

Kao zastupnik u Europskom parlamentu član sam političkog vijeća stranke Pravo i pravda, koje je izvršno tijelo stranke i čine ga svi zastupnici koji su članovi te stranke.

12.  Hoćete li odstupiti s dužnosti na koju ste izabrani i odustati od aktivne funkcije povezane s odgovornostima u političkoj stranci ako budete imenovani članom Suda?

Ako budem imenovan za člana Revizorskog suda, odstupit ću iz članstva političkog vijeća stranke Pravo i pravda. U potpunosti ću obustaviti sve političke aktivnosti za vrijeme trajanja mandata na Sudu. Jednako sam postupio u Poljskoj kao predsjednik Vrhovnog ureda za reviziju i stavio u mirovanje svoje političke aktivnosti.

13.  Kako biste postupali u slučaju ozbiljne nepravilnosti ili čak prijevare ili korupcije u koju su upletene osobe iz Vaše matične države članice?

Točno bih predstavio saznanja i iz njih izvukao sve zaključke te proslijedio predmet tijelima kaznenog progona. Ne može biti govora o iznimkama niti u pogledu države, niti u pogledu pojedinaca. Kao predsjednik NIK-a objavio sam kritička izvješća, zbog kojih su ministri odstupili s dužnosti, među ostalim i ministri iz mojih bliskih političkih krugova. Predstavio sam 1996. kritičko izvješće na temu rada ministra za gospodarsku suradnju s inozemstvom koji je bio iz stranke kojoj sam pripadao do svog izbora u NIK. Tijekom istrage otkrivene su nepravilnosti u radu ministra, koji je potom dobio otkaz. Predmetom su se bavila tijela kaznenog progona, a ja se nisam ustručavao predstaviti stvarne rezultate revizije i zaključke koji iz njih proizlaze.

Htio bih još dodati da sam kao predsjednik NIK-a iznio važne rezultate revizije u kojima su bile transparentno predstavljene nepravilnosti u vezi s korištenjem sredstava pretpristupne pomoći iz programa PHARE-a u Poljskoj.

Izvršavanje dužnosti

14.  Koje bi trebale biti glavne značajke kulture dobrog financijskog upravljanja u svakoj javnoj službi? Kako bi Revizorski sud mogao pridonijeti njezinoj primjeni?

Dobro financijsko upravljanje prije svega znači upravljanje kojim se ne dozvoljava rasipanje, odnosno korupcija. Na temelju iskustava stečenih u NIK-u, koja mogu biti relevantna i za Sud, smatram da je osobito važno ukinuti manevarski prostor za proizvoljnost u postupanju službenika, spriječiti sukobe interesa te zajamčiti transparentnost (otvorenost) u raspolaganju javnim sredstvima i učinkovit sustav nadzora. Ukratko, pravilno upravljanje javnim financijama je upravljanje kojim se ne dopušta proizvoljnost u postupanju ni sukobi interesa te se njime poboljšava transparentnost i učinkovitost nadzora.

Sud može poboljšati upravljanje javnim financijama objavljivanjem nepravilnosti i donošenjem konkretnih preporuka za uklanjanje proizvoljnosti u donošenju odluka i sukoba interesa te povećanje transparentnosti i učinkovitosti nadzora.

15.  U skladu s Ugovorom Revizorski sud obvezan je pomagati Parlamentu u izvršavanju ovlasti nadzora nad izvršavanjem proračuna. Na koji biste način dodatno unaprijedili suradnju između Revizorskog suda i Europskog parlamenta (osobito njegova Odbora za proračunski nadzor) radi poboljšanja javnog nadzora nad općim troškovima i vrijednosti koja se za taj novac dobiva?

Sud vrlo dobro izvršava svoju ulogu u jačanju ovlasti nadzora Europskog parlamenta jer mu pruža pouzdane informacije o trošenju proračunskih sredstava Europske unije. Smatram da je poboljšanje suradnje moguće postići povećanjem djelokruga analitičkih radova Suda.

Smatram da se uloga Suda u prvom redu može povećati nastavkom prakse izrade panoramskih pregleda, koja je započeta 2014. godine. Dva takva pregleda iz 2014., jedan o mehanizmu odgovornosti i drugi o rizicima za financijsko upravljanje proračunom EU-a, vrlo su dragocjena jer sadrže ključne preporuke za Parlament. Na Sudu ću zagovarati sastavljanje više takvih panoramskih pregleda.

Osim toga, treba pridati veću važnost provedbi preporuka Suda. Sud i Parlament trebali bi snažnije pozivati na odgovornost institucije koje podliježu nadzoru provedbe preporuka Suda.

16.  Prema vašem mišljenju, kakvu dodanu vrijednost ima revizija učinkovitosti poslovanja i kako bi njezine zaključke trebalo uvrstiti u upravljačke postupke?

Mislim da je poboljšanje raspodjele sredstava EU-a i njihova pravednija raspodjela među korisnicima važna dodana vrijednost revizije učinkovitosti. Druga korist je i podizanje razine osviještenosti građana EU-a o tome kako se troše javna sredstva, a bolja informiranost doprinosi većem povjerenju u Uniju i njezine institucije. Ukratko, osobita dodana vrijednost revizije učinkovitosti je u jačanju demokratskog nadzora nad radom institucija EU-a i izvršavanjem proračuna Unije. 

17.  Kako bi se mogla poboljšati suradnja između Revizorskog suda, nacionalnih revizorskih institucija i Europskog parlamenta (Odbora za proračunski nadzor) pri reviziji proračuna EU-a?

Suradnja Suda s nacionalnim revizorskim institucijama je dobra. Osobito me raduje vrlo dobra, čak i uzorna suradnja Suda s poljskim Državnim uredom za reviziju. Kao predsjednik NIK-a u 90-ima, kad je Poljska bila zemlja kandidatkinja za članstvo u EU-u, uspostavio sam suradnju NIK-a sa Sudom te sam surađivao s predsjednicima Suda, gospodinom Mieddelhoekom, gospodinom Friedmanom i gospodinom Nilssonom. Dobri temelji te suradnje sada daju dobre rezultate te je Sud u svom izvješću za 2014. naveo poljski NIK kao primjer iznimno sadržajne i dobre suradnje.

Smatram da se poboljšanje može postići daljnjim naporima za usklađivanje metodologija revizije, pri čemu Sud može podijeliti svoja iskustva, ali treba i sam potražiti primjere dobre prakse, kao što su učinkoviti primjeri poljskog NIK-a u području utvrđivanja opasnosti od korupcije. Sud, naravno, nije istražno tijelo, ali trebao bi i može skretati pozornost na sustavne prijetnje i mehanizme kojima se potiče korupcija.

Suradnja se može poboljšati i većom razmjenom informacija o rezultatima revizije. Sud može u širem opsegu primijeniti rezultate revizija koje provode nacionalna tijela za reviziju, čime bi se spriječilo nepotrebno udvostručavanje nadzora.

Treba se usmjeriti i na poduzimanje zajedničkih revizija i usporednih revizija Suda te vrhovnih revizorskih tijela država članica jer u tom području postoje dosad neiskorištene mogućnosti suradnje.

18.  Kako biste dodatno poboljšali izvješća Suda kako bi Europski parlament dobivao sve potrebne informacije o točnosti podataka koje države članice pružaju Europskoj komisiji?

Izvještavanje Suda u pogledu informacija o podacima koje pružaju države članice može se razviti prije svega na temelju zajedničkih revizija Suda i vrhovnih revizorskih tijela država članica koje sam predložio u odgovoru na 17. pitanje, kojima bi se u obzir uzeo problem pouzdanosti podataka koje pružaju te države članice. Moglo bi se, primjerice, zajednički ispitati dobiva li Komisija točne informacije o korištenju sredstvima za proizvođačke grupe u poljoprivredi.

Međutim, to je pitanje nadležnosti najviših revizorskih institucija. NIK kao poljska revizorska institucija ima zakonske ovlasti za pokretanje postupka zajedničke revizije s Europskim revizorskim sudom pod uvjetima utvrđenima u zajedničkom sporazumu.

Ostala pitanja

19.  Hoćete li povući svoju kandidaturu ako mišljenje Parlamenta o vašem imenovanju za člana Revizorskog suda bude negativno?

Da, u slučaju negativnog mišljenja Parlamenta tražit ću od poljske vlade da razmotri povlačenje moje kandidature.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

9

12

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Xabier Benito Ziluaga