RAPORT referitor la propunerea de numire a lui Janusz Wojciechowski ca membru al Curții de Conturi

17.3.2016 - (C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Igor Šoltes

Procedură : 2015/0817(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0061/2016
Texte depuse :
A8-0061/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de numire a lui Janusz Wojciechowski ca membru al Curții de Conturi

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0414/2015),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8–0061/2016),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cursul reuniunii sale din 15 martie 2016, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul desemnat de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi,

1.  emite un aviz nefavorabil privind numirea lui Janusz Wojciechowski ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.

ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ JANUSZ WOJCIECHOWSKI

Profesie:

jurist; fost judecător; în prezent, avocat

Educație:

studii juridice avansate; masterat în drept, absolvent al Universității din Łódz, Facultatea de drept și administrație (1977)

Carieră profesională:

- deputat în Parlamentul European din 2004

- vicepreședinte al Seimului Poloniei (2001-2004)

- președinte al Najwyższa Izba Kontroli [Biroul Suprem de Audit] (1995-2001)

- membru al Seimului Poloniei (1993-1995)

- judecător în cadrul Tribunalului de District din Rawa Mazowiecka, judecător în cadrul Tribunalului Provincial din Skierniewice, judecător în cadrul Curții de Apel din Varșovia (1980-1993)

- procuror stagiar (1977-1980)

Funcții deținute în parlamentul național:

- membru al Seimului Poloniei (1993-1995) 2001-2004)

- vicepreședinte al Seimului Poloniei (2001-2004)

- președinte al Comisiei pentru modificări legislative (2001-2004)

Funcții deținute în guvernul național:

- subsecretar de stat pentru afaceri legislative în cadrul Oficiului Consiliului de Miniștri (1994-1995)

Funcții deținute în cadrul unor organisme de audit extern:

președinte al Najwyższa Izba Kontroli [Biroul Suprem de Audit, NIK] (1995-2001)

Funcții deținute în sistemul judiciar:

- judecător în curți districtuale, provinciale și de apel (1980-1993)

- judecător detașat la Curtea Supremă (1990-1991)

- membru al Consiliului Național Judiciar (1990-1993)

- judecător în cadrul Tribunalului de Stat (1991-1993)

Funcții deținute în instituțiile UE:

- deputat în Parlamentul European din 2004

- vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (din 2004)

- membru al Comisiei pentru control bugetar (2004-2009)

- membru al Delegației la Comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE- Kârgâzstan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia

- observator la PE (2003-2004)

Funcții deținute în organizații internaționale:

- membru al consiliului director al EUROSAI - Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (1995-1999)

ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI JANUSZ WOJCIECHOWSKI LA ÎNTREBĂRILE COMISIEI

Experiența profesională

1.  Vă rugăm să indicați experiența dumneavoastră profesională în domeniul finanțelor publice, și anume în planificarea bugetară, execuția sau gestiunea bugetară ori controlul sau auditul bugetar.

Între 1995 și 2001 am fost președinte al Biroului Suprem de Audit (NIK), organismul constituțional de audit a statului care monitorizează bugetul de stat și alte domenii de activitate ale statului. Mandatul meu în această funcție a fost de șase ani. În acest răstimp, am prezentat Parlamentului Poloniei șase rapoarte de audit privind executarea bugetului de stat și am răspuns la întrebările deputaților.

În calitate de președinte al NIK am fost responsabil și pentru elaborarea și gestionarea bugetului NIK.

Am avut activități legate de chestiuni ce țin de bugetul UE încă din 2004, atât în calitate de deputat în Parlamentul European, cât și, în special, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală.

2.  Care sunt cele mai importante realizări din cariera dumneavoastră profesională?

Am înregistrat mari succese în calitatea mea de judecător. În 1990, după colapsul regimului totalitar din Polonia, am fost nominalizat de judecători polonezi pentru a face parte din nou-creatul Consiliu Național Judiciar, un organism responsabil pentru monitorizarea independenței judiciare și a independenței curților. În același an, am fost rugat să preiau funcția de judecător în cadrul Curții de Apel și să mă pronunț în cadrul Curții Supreme. În calitate de judecător, am scris o serie de publicații academice, în special un comentariu al Codului Penal (1997).

În calitate de președinte al NIK, am supervizat activitățile sale sistematice de anchetă pentru a identifica riscurile de corupție. În 2000, sub conducerea mea, NIK și-a publicat „Analiza riscului de corupție în lumina anchetelor desfășurate de Biroul Suprem de Audit”, care a descris pe larg mecanismele care generează corupție și domeniile cu cel mai mare risc de corupție în Polonia. Analiza a conținut și recomandări pentru administrația de stat în vederea reducerii riscului de corupție. Multe dintre aceste recomandări au fost urmate. Activitatea NIK în domeniul reducerii riscului de corupție continuă și în prezent și reduce în mod sistematic riscul de corupție și îmbunătățește poziția Poloniei în cadrul indicelui anticorupție al Transparency International.

În timp ce mă aflam la conducere, NIK a revelat cu mare succes cazuri de corupție în administrarea bunurilor publice, unele fiind legate de procesul de privatizare.

Cel mai mare succes pe care l-am avut în calitate de deputat în Parlamentul Național al Poloniei a fost expunerea unor acte de corupție legate de contractele de achiziții publice și introducerea în legislația poloneză a unei dispoziții care au slăbit solidaritatea dintre persoanele care dau mită și cele care o primesc prin codificarea faptului că nu se trag la răspundere persoanele care dau mită și care raportează, din proprie inițiativă, autorităților actul de corupție înainte ca acesta să fie descoperit. Această lege a crescut eficiența urmării penale a faptelor de corupție.

De asemenea, am introdus în procedura penală poloneză conceptul de martor anonim, permițând ascunderea detaliilor referitoare la martorii care prezintă dovezi în cazurile care implică crima organizată, astfel încât aceștia să nu se confrunte cu represalii din partea organizațiilor criminale. Acesta a fost un pas important realizat în domeniul protecției martorilor.

De asemenea, am redactat un act parlamentar prin care se instituie Biroul Procurorului General al Statului, autoritatea responsabilă pentru protecția juridică a activelor statului. Actul a fost adoptat, iar biroul continuă se existe și în prezent.

Cred că activitatea care a înregistrat cel mai mare succes în calitatea mea de deputat în Parlamentul European a fost în domeniul protecției animalelor. În momentul de față sunt președinte al Intergrupului pentru bunăstarea și protecția animalelor, care joacă un rol deosebit de activ în cadrul Parlamentului European și inițiază măsuri pentru a îmbunătăți protecția și bunăstarea animalelor în UE. În 2009 am fost raportor pentru Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția animalelor în momentul sacrificării. În acest regulament am reușit să introducem prevederi care să crească standardele de protecție a animalelor în momentul sacrificării.

De asemenea, am contribuit în mod activ și cu succes la introducerea unei interdicții privind importul de produse derivate din câini, pisici și foci, având în vedere metodele crude folosite pentru a ucide aceste animale în țările terțe.

3.  Ce experiență profesională aveți în cadrul organizațiilor sau instituțiilor internaționale, multiculturale și multilingve situate în afara țării dumneavoastră de origine?

Am câștigat cea mai mare parte a experienței mele de lucru într-un context internațional în calitate de deputat activ în Parlamentul European începând cu 2004. Am fost vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European începând cu 2004.

Înainte de aceasta, în calitate de președinte al Biroului Suprem de Audit între 1995 și 2001, am participat activ la activitatea organizațiilor internaționale ale instituțiilor supreme de audit EUROSAI și INTOSAI. Am fost membru al consiliului director al EUROSAI și am participat în mod activ la congrese, conferințe și seminarii.

4.  Ați primit descărcarea de gestiune pentru sarcinile de gestionare pe care le-ați îndeplinit anterior, în cazul în care s-a aplicat o astfel de procedură?

În timp ce am ocupat funcția de președinte al Biroului Suprem de Audit, Parlamentul Poloniei a evaluat rapoartele mele de activitate și executarea bugetului pentru fiecare din cei șase ani ai mandatului meu. Toate aceste evaluări au fost pozitive.

5.  Care dintre pozițiile profesionale ocupate de dumneavoastră anterior reprezintă numiri politice?

Sigurul post pe care l-am ocupat ca urmare a unei numiri politice a fost cel de subsecretar de stat în cadrul Oficiului Consiliului de Miniștri între 1994 și 1995. Am fost responsabil pentru legislație și am fost numit în post de către primul ministru. Am ocupat toate celelalte funcții publice pe care le-am deținut în urma unor alegeri publice (parlamentul național, Parlamentul European) sau al unor alegeri parlamentare (președinte al NIK).

6.  Care sunt cele mai importante trei decizii la care ați luat parte în cadrul carierei dvs.?

Îmi amintesc cum, la un moment dat, în calitate de judecător în anii '90, m-am opus unei condamnări la moarte. Cum am fost singurul judecător din cinci care s-a opus sentinței, am pierdut votul cu 4 la 1.

Totuși, Curtea Supremă mi-a sprijinit poziția, iar sentința nu a fost executată. Pedeapsa cu moartea exista încă în Polonia în acea vreme - a fost abolită doar în 1997 -, iar eu am contribuit la abolirea ei opunându-mă mai întâi ca judecător, iar apoi ca deputat.

Cea mai dificilă decizie pe care am luat-o în cadrul activității mele din Biroului Suprem de Audit al Poloniei a fost să transmit o evaluare negativă cu privire la execuția bugetului de stat în 2001, fiind pentru prima dată când s-a transmis o evaluare negativă. Nu am ezitat să o fac, deși știam că aceasta va bloca propria realegere, și astfel mi-am încheiat mandatul de șase ani. În plus, evaluarea negativă a adus atingere reputației majorității guvernamentale.

În cadrul activității mele de președinte al Biroului Suprem de Audit am luat, de asemenea, decizia deosebit de importantă de a monitoriza salariile funcționarilor de stat și ale personalului de conducere al întreprinderilor deținute de stat. Raportul meu care critica modul nereglementat în care se stabileau aceste salarii au stat la baza unui act al Parlamentului prin care se limita valoarea acestor salarii. Actul parlamentar respectiv continuă să fie în vigoare.

Unul dintre auditurile desfășurate de Biroul Suprem de Audit în timp ce mă aflam la conducerea acestuia au împiedicat guvernul să execute un contract de înarmare extrem de costisitor, lucru care a permis bugetului de stat să realizeze o economie de sute de milioane de euro.

Independența

7.  Tratatul prevede ca membrii Curții de Conturi să își exercite atribuțiile în „deplină independență”. Cum ați respecta această obligație în exercitarea viitoarelor dumneavoastră atribuții?

Niciodată, nici în calitate de judecător, nici în calitate de președinte al Biroului Suprem de Audit, nu mi-am îndeplinit îndatoririle de o manieră care să pună independența mea sub semnul întrebării - din contră, am fost apreciat în calitate de judecător complet independent și de președinte complet independent al NIK, iar independența activității mele în cadrul Curții de Conturi nu va fi compromisă în niciun fel. Știu că acest rol necesită o obiectivitate totală și o conformitate deplină bazată pe evaluarea corectă a rezultatelor auditurilor.

8.  Participați, dumneavoastră sau rudele dumneavoastră apropiate (părinți, frați sau surori, partener legal sau copii), la activități comerciale, dețineți acțiuni la vreo societate sau aveți alte angajamente care ar putea intra în conflict cu atribuțiile dumneavoastră viitoare?

Nici eu, nici familia mea nu suntem implicați în activități comerciale. Părinții mei au murit, soția și cele trei surori ale mele sunt pensionare, fratele meu mai tânăr este agricultor și deputat în Parlamentul Național al Poloniei. Unul dintre fiii mei conduce propria sa firmă de IT, iar celălalt este avocat, niciunul dintre ei nefiind implicat în activități economice sau financiare care ar putea intra în conflict cu posibilele mele viitoare îndatoriri în cadrul Curții de Conturi.

9.  Sunteți dispus să comunicați președintelui Curții de Conturi toate interesele dumneavoastră financiare și alte angajamente pe care le aveți și să le faceți publice?

Sunt dispus să comunic informațiile privind bunurile mele nu doar președintelui Curții de Conturi, ci și publicului larg. În fiecare an, în calitate de deputat în Parlamentul European fac în Polonia o declarație publică a intereselor mele financiare, care este publicată pe internet. Situația mea financiară este pe deplin transparentă.

10.  Sunteți implicat în prezent în acțiuni în justiție? Dacă da, vă rugăm să explicați detaliat.

Nu sunt implicat în nicio procedură penală. În ultimii ani am fost acuzat în cadrul a două procese civile cu privire la anumite afirmații critice pe care le-am făcut, prima privind gestionarea defectuoasă a unor fonduri ale UE și risipa acestor fonduri de către un ministru polonez, a doua privind gestionarea defectuoasă a ajutorului de stat primit de către comitetului director al unei întreprinderi poloneze deținute de stat. Am câștigat ambele cauze. Curtea a hotărât că criticile mele erau justificate.

11.  Dețineți în prezent funcții politice active sau executive? Dacă da, la cel nivel? Ați deținut funcții politice în ultimele 18 luni? Dacă da, vă rugăm să explicați detaliat.

Nu dețin și nu am deținut în ultimele 18 luni nicio poziție politică executivă. În 2015, am fost reprezentant regional plenipotențiar interimar al partidului Dreptate și Justiție în regiunea Łódź timp de câteva luni, fără a fi numit oficial pe post. Nu mai îndeplinesc această funcție.

În calitate de deputat în Parlamentul European sunt și membru al consiliului politic al partidului Dreptate și Justiție, care constituie organul executiv al partidului și cuprinde toți membrii partidului care sunt și parlamentari.

12.  Sunteți dispus să renunțați la orice post electiv sau funcție activă care comportă responsabilități în cadrul unui partid politic în cazul în care veți fi numit membru al Curții de Conturi?

În cazul în care sunt numit membru al Curții de Conturi îmi voi da demisia din consiliul politic al partidului Dreptate și Justiție. Îmi voi suspenda toate activitățile politice pe durata mandatului meu la Curte. Am făcut exact același lucru atunci când am devenit președinte al Biroului Suprem de Audit (NIK); mi-am suspendat activitățile politice.

13.  Cum ați trata un caz de neregulă gravă sau chiar de fraudă și/sau corupție în care sunt implicate persoane din statul membru din care proveniți?

Aș prezenta constatările cu precizie și aș trage concluziile care se impun în urma acestor constatări, inclusiv prin transferarea chestiunii către autoritățile de aplicare a legii. În nici un caz nu voi „închide ochii”, indiferent de țara sau de persoana implicată. În calitate de președinte al NIK am prezentat rapoarte critice care au condus la demisia unor miniștri, inclusiv a unor miniștri din propriile mele cercuri politice. În 1996 am publicat un raport care critica activitățile ministrului pentru cooperarea economică externă, care era membru al partidului de care aparțineam înainte de a fi ales în NIK. Aceste anchete au descoperit cazuri de administrare defectuoasă din partea ministrului, iar în urma anchetelor s-a renunțat la serviciile lui. Cazul a fost preluat de autoritățile de aplicare a legii și nu am avut rețineri să prezint constatările adevărate ale auditului și concluziile care se impuneau.

Aș dori să adaug și că, în calitate de președinte al NIK, am prezentat concluzii de natură critică în care am prezentat cu onestitate nereguli privind folosirea fondurilor de preaderare PHARE de către Polonia.

Îndeplinirea sarcinilor

14.  Care ar trebui să fie caracteristicile principale ale unei culturi a bunei gestiuni financiare în cadrul unui serviciu public? Cum ar putea contribui CCE la consolidarea acestei culturi?

Buna gestionare a finanțelor publice înseamnă, înainte de toate, o gestionare care să nu permită nici irosirea resurselor, nici corupția. Pe baza experienței mele din cadrul NIK, care poate fi relevantă și în cazul Curții de Conturi, cred că este deosebit de important să se elimine posibilitatea ca funcționarii să ia măsuri arbitrare, să nu se permită conflictele de interese și să se asigure atât transparența (deschiderea) în ceea ce privește folosirea fondurilor publice, cât și existența unui sistem de control eficace. Pe scurt, buna gestiune financiară nu permite nici arbitrariul, nici conflictele de interese și maximizează transparența și eficacitatea controalelor.

Curtea poate ajuta la îmbunătățirea administrării fondurilor publice prin expunerea abaterilor și propunerea unor recomandări specifice pentru eliminarea componentei arbitrare a procesului decizional, eliminând conflictele de interese, crescând transparența și îmbunătățind controalele.

15.  Conform tratatului, Curtea de Conturi sprijină Parlamentul în exercitarea atribuțiilor sale de control al execuției bugetare. Cum ați îmbunătăți cooperarea dintre Curte și Parlamentul European (în special Comisia pentru control bugetar) pentru a întări atât controlul public asupra cheltuielilor generale, cât și eficacitatea financiară a acestora?

Curtea își îndeplinește foarte bine rolul de consolidare a competențelor de control ale Parlamentului European, furnizând Parlamentului informații fiabile privind cheltuirea bugetului UE. Consider că este posibilă și o cooperare îmbunătățită, prin extinderea domeniului de aplicare al activității analitice a Curții.

Consider că principalul domeniu în care poate crește rolul Curții este continuarea practicii începute în 2014 de a redacta analize panoramice. Două asemenea analize redactate în 2014, prima privind mecanismele de responsabilizare și a doua privind riscurile pentru gestiunea financiară a bugetului UE, constituie un material de cercetare foarte valoros, conținând recomandări importante pentru Parlament. În cadrul Curții voi susține redactarea mai multor analize panoramice de acest tip.

În plus, ar trebui să se acorde o semnificație mai importantă punerii în aplicare a recomandărilor Curții. Atât Curtea, cât și Parlamentul, ar trebui să tragă la răspundere mai ferm instituțiile care fac obiectul controlului prin punerea în aplicare a recomandărilor Curții.

16.  În opinia dvs., care este valoarea adăugată a auditului performanței și cum ar trebui încorporate constatările acestuia în procedurile de gestiune?

Cred că valoarea adăugată importantă a auditului performanței constă în îmbunătățirea distribuirii fondurilor UE și alocarea lor mai echitabilă între beneficiari. Un alt beneficiu este că îmbunătățește cunoștințele cetățenilor UE privind modalitatea de cheltuire a banilor publici, dat fiind că o mai bună cunoaștere dă naștere la o mai bună încredere în UE și în instituțiile sale. În concluzie, valoarea adăugată specifică a auditului performanței constă în consolidarea controlului democratic al activităților instituțiilor UE și al executării bugetului UE. 

17.  Cum ar putea fi îmbunătățită cooperarea dintre Curtea de Conturi, instituțiile naționale de control și Parlamentul European (Comisia pentru control bugetar) în ceea ce privește auditarea bugetului Uniunii Europene?

Cooperarea dintre Curte și organismele naționale de audit este bună. Sunt deosebit de încântat de cooperarea foarte bună, ca să nu zic exemplară, dintre Curte și Biroul Suprem de Audit al Poloniei. În calitate de președinte al NIK în anii '90, când Polonia era una dintre țările candidate la aderarea la UE, am inițiat cooperarea dintre NIK și Curte și am colaborat cu președinții Curții, și anume cu dl Middelhoek, dl Friedmann și dl Nilsson. Bazele solide construite prin acea cooperare își aduc acum roadele: în raportul său din 2014, Curtea a menționat că NIK din Polonia constituie un exemplu excepțional de cooperare bună și consistentă.

Văd posibilități de îmbunătățire în special în direcția depunerii unor eforturi suplimentare pentru a alinia metodologiile de audit, domeniu în care Curtea poate contribui cu experiența sa. În același timp, Curtea însăși ar trebui să caute exemple de bună practică, cum ar fi modelele eficace create de NIK din Polonia pentru identificarea riscurilor de corupție. Bineînțeles, Curtea nu este un organ de anchetă, dar poate și trebuie să evidențieze riscurile sistemice și mecanismele care încurajează corupția.

Cred că și cooperarea ar putea fi îmbunătățită printr-un schimb mai extins de informații cu privire la concluziile auditurilor. Curtea ar putea să folosească mai des concluziile auditurilor desfășurate de organismele naționale de audit, lucru care ar putea preveni dublarea nenecesară a eforturilor.

Desfășurarea de audituri în paralel de către Curte și organismele supreme de audit ale statelor membre este o opțiune care ar trebui explorată, dat fiind că există posibilități încă neexploatate de cooperare în acest domeniu.

18.  Cum ați îmbunătăți procedura de raportare a CCE pentru a pune la dispoziția Parlamentului European toate informațiile necesare cu privire la corectitudinea datelor furnizate Comisiei Europene de statele membre?

Transmiterea de către Curte a unor informații referitoare la datele furnizate de statele membre poate fi extinsă în principal pe baza auditurilor comune desfășurate de Curte și organismele supreme de audit ale statelor membre pe care le-am propus în cadrul răspunsului meu la întrebarea 17, care ar ține seama de problema fiabilității datelor furnizate de statele membre. Ar fi posibil, de exemplu, să se cerceteze în comun dacă Comisia primește informații fiabile referitoare la folosirea de fonduri în cazul grupurilor de producători agricoli.

Acest lucru este, totuși, un domeniu ce ține de competența organismelor supreme de audit. Instituția de audit poloneză, NIK, deține competențe statutare de a desfășura audituri comune cu Curtea de Conturi Europeană potrivit termenilor stabiliți într-un acord reciproc.

Alte întrebări

19.  V-ați retrage candidatura în cazul unui aviz nefavorabil al Parlamentului cu privire la numirea dvs. ca membru al Curții?

Da. În cazul în care avizul Parlamentului este nefavorabil, voi solicita guvernului polonez să analizeze posibilitatea de a-mi retrage candidatura.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

15.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

9

12

5

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga