Procedure : 2015/0265(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0065/2016

Indgivne tekster :

A8-0065/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0210

HENSTILLING     ***
PDF 347kWORD 64k
21.3.2016
PE 576.981v02-00 A8-0065/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Gianluca Buonanno

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05977/2016),

–  der henviser til udkast til samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (11516/2006),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 172 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8–0116/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0065/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Koreas regering og parlament.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Forenklet procedure - dato for afgørelse

28.1.2016

Dato for vedtagelse

17.3.2016

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik