Procedūra : 2015/0265(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0065/2016

Pateikti tekstai :

A8-0065/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2016 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0210

REKOMENDACIJA     ***
PDF 541kWORD 67k
21.3.2016
PE 576.981v02-00 A8-0065/2016

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Gianluca Buonanno

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05977/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projektą (11516/2006),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8–0116/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8–0065/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Korėjos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

28.1.2016

Priėmimo data

17.3.2016

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika