Procedūra : 2015/0265(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2016 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0210

IETEIKUMS     ***
PDF 545kWORD 67k
21.3.2016
PE 576.981v02-00 A8-0065/2016

par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Gianluca Buonanno

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05977/2016),

–  ņemot vērā projektu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (11516/2006),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 172. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0116/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu, kā arī 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0065/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Korejas Republikas valdībai un parlamentam.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

28.1.2016

Pieņemšanas datums

17.3.2016

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika