Postupak : 2015/0308(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2016

Rasprave :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0307

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 446kWORD 88k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Alain Cadec

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0669),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0406/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0068/2016),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

OBRAZLOŽENJE

Nacionalna tijela koja obavljaju funkciju obalne straže snose odgovornost za velik broj zadaća iz različitih područja poput zaštite, sigurnosti, spašavanja na moru, kontrole granica, carinskog nadzora, zaštite okoliša i opće provedbe zakona. Danas na razini Europske unije postoji 316 takvih nacionalnih tijela. Ona surađuju putem 70 različitih struktura. Trenutačni je sustav suradnje zbog toga trom i prepun nedostataka kao što su manjak informacija o ovlastima, nadležnostima i sposobnostima drugih nacionalnih tijela, ograničena količina poslovne imovine, manjak interoperabilnosti sustava i imovine te ograničenost planiranja i zajedničkih operacija.

Ovim bi se prijedlogom na razini Europske unije trebalo uskladiti aktivnosti nadzora, sprečavanja i pomorskog praćenja kako bi se stekao bolji uvid u stanje u pomorstvu i podržalo usvajanje koherentnih, učinkovitih i isplativih mjera.

Komisija u skladu s navedenim ciljem predlaže da se mandat Europske agencije za kontrolu ribarstva dopuni člankom o suradnji u području obalne straže. Sličnim tekstovima dopunjeni su i mandati Europske agencije za pomorsku sigurnost (Prijedlog uredbe (2015/0313(COD)) i Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (članak 52. Prijedloga uredbe (2015/0310(COD)). Takva su zakonodavna sredstva dorađivanja mandata agencija nužna ako se želi ojačati međuagencijska suradnja kao i suradnja s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkciju obalne straže.

Sadržaj prijedloga

Svrha ovog prijedloga je trima europskim agencijama, koje se između ostalog susreću i s problemom velikih nesreća na moru, pružiti mogućnost usklađivanja operacija na moru i međusobne razmjene informacija koje su im potrebne u njihovu djelovanju. Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva, Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost i Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu mora se dati prilika da udruže svoje operativne kapacitete te razmijene informacije o nadzoru radi veće pomorske sigurnosti i zaštite.

Premda Europska agencija za kontrolu ribarstva sudjeluje u kontroli operacija u području ribarstva, ona trenutačno ne može djelovati u okviru drugih područja pomorstva. Ovim se prijedlogom nastoji ne samo pospješiti spremnost Europske unije da odgovori na pomorske prijetnje i opasnosti, već i unaprijediti suradnja među europskim agencijama, ali i suradnja među svim civilnim i vojnim subjektima. Suradnjom će se izbjeći dvostruki napori te zajamčiti da subjekti, odnosno europske agencije, djeluju na koherentan i učinkovit način kako bi se razvile potrebne sinergije.

U prijedlogu se jasno iznose zadaće dodijeljene Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva:

•  razmjena informacija i uspostava sustava za razmjenu informacija među agencijama;

•  pružanje nadzornih i komunikacijskih usluga uz pomoć najsuvremenijih tehnologija;

•  povećanje kapaciteta na nacionalnoj i europskoj razini radi skretanja pozornosti na pitanja pomorske sigurnosti i zaštite, spašavanja, kontrole ribarstva i granične kontrole;

•  raspodjela kapaciteta, odnosno imovinskih kapaciteta, između sektora i granica radi lakšeg planiranja i provedbe multidimenzionalnih operacija.

Važno je napomenuti da se ovaj prijedlog nastavlja na pilot-projekt o koordinaciji funkcija europskih obalnih straža, koji je Europski parlament usvojio u okviru proračuna Europske unije za 2016. Zahvaljujući tom pilot-projektu provedeno je testiranje konkretnih poteza unutar zajedničkih operacija triju spomenutih agencija.

Stajalište izvjestitelja

Zahvaljujući ovom prijedlogu te će tri agencije moći pružiti potporu nacionalnim tijelima te zajednički i učinkovito djelovati prije svega u pogledu operacija kontrole, sigurnosti i nadzora pružajući im potrebne informacije, opremu i obuku te jamčeći potrebnu koordinaciju multidimenzionalnih operacija. Ta je suradnja u kontekstu trenutačnih migracija izuzetno važna, a zbog velikih migracijskih tokova potrebna je još veća materijalna i ljudska solidarnost.

Izvjestitelj pozdravlja ovaj prijedlog prema kojemu se ovlasti i nadležnosti Europske agencije za kontrolu ribarstva u području suradnje među tijelima koja vrše funkciju obalne straže moraju uskladiti s onima Europske agencije za pomorsku sigurnost i Europske agencije za graničnu i obalnu stražu.

Izvjestitelj smatra da se koordinacija funkcija obalnih straža mora ostvariti na europskoj razini ako se o sredstvima djelovanja odlučuje na nacionalnoj razini. Uzevši u obzir sve navedene razloge, izvjestitelj je predložio da se prijedlog Komisije usvoji prema pojednostavljenom postupku u skladu s člankom 50. Poslovnika Europskog parlamenta.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice

Referentni dokumenti

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

21.1.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

14.1.2016

Razmatranje u odboru

17.2.2016

 

 

 

Datum usvajanja

22.3.2016

 

 

 

Datum podnošenja

29.3.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti