Eljárás : 2015/0308(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0068/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0068/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0307

JELENTÉS     ***I
PDF 442kWORD 86k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Alain Cadec

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0669),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0406/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0068/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok számos feladat végzéséért felelősek olyan szerteágazó területeken, mint a védelem, a biztonság, a tengeri mentés, a határellenőrzés, a környezetvédelem és a jogszabályok általános alkalmazása. Az Európai Unióban jelenleg 316 ilyen nemzeti hatóság működik. E nagyszámú hatóság 70 különböző struktúra segítségével működik együtt. Ennek követeztében az együttműködés jelenlegi rendszere lassú és hiányosságokkal teli, nevezetesen nem áll rendelkezésre információ a többi hatóság hatáskörei, jogkörei és képességei tekintetében, a műveleti eszközök száma korlátozott, hiányzik a rendszerek és az eszközök közötti kölcsönös átjárhatóság, valamint korlátozott a lehetőség az együttes tervezésre és a közös műveletekre.

E javaslatnak köszönhetően európai szinten fogják koordinálni a megfigyelési, megelőzési és ellenőrzési tevékenységeket a tengeri helyzettel kapcsolatos ismeretek javítása érdekében, valamint az összehangolt és a ráfordítás-megtérülés szempontjából eredményes fellépések előmozdítása céljából.

A Bizottság e cél keretében javasolja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal mandátumának kiegészítését a partvédelmi feladatok ellátásában való együttműködésről szóló cikkel. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mandátumát (a (2015/0313(COD)) rendeletre irányuló javaslat) és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség mandátumát (a (2015/0310(COD)) rendeletre irányuló javaslat 52. cikke) egy ezzel azonos szöveggel egészítették ki. A három ügynökség mandátumának fenti kiigazítása az ügynökségek közötti együttműködés megerősítéséhez és a partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságokkal való együttműködéshez szükséges jogi eszköz.

A javaslat tartalma

A javaslat célja, hogy a három európai ügynökség, szembesülve többek között a tengeri katasztrófákkal, össze tudja hangolni tengeri műveleteit, és megoszthassa az intézkedéseik szempontjából hasznos információkat. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek képesnek kell lennie az együttműködésre, egymás rendelkezésére bocsátva műveleti képességeiket és megosztva a megfigyelési információkat a tengeri védelem és biztonság szolgálatában.

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal részt vesz a halászattal kapcsolatos műveletek ellenőrzésében, de jelenleg nem tud fellépni más, tengerrel kapcsolatos ügyek keretében. A javaslat célja a tengeri fenyegetettségekre és kockázatokra adott uniós válaszintézkedések kapacitásának erősítése, elsősorban javítva az európai ügynökségek és egyúttal minden civil és katonai szereplő közötti együttműködést. Az együttműködéssel elkerülhetők lesznek a párhuzamos erőfeszítések, mivel biztosítják a szereplők, azaz az európai ügynökségek koherens és hatékony fellépését a szinergiák kialakítása érdekében.

A javaslat világosan körvonalazza az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal feladatait:

•  információmegosztás és az ügynökségek közötti információcserét szolgáló rendszerek bevezetése;

•  a legkorszerűbb technológián alapuló felügyeleti és kommunikációs szolgáltatások nyújtása;

•  a képességek erősítése európai és nemzeti szinten annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a tengeri védelem és biztonság, a tengeri mentés, a halászati és a határellenőrzés ügyére;

•  a képességek, különösen az eszközbeli kapacitások megosztása a szektorok és a határok között a többcélú műveletek tervezése és végrehajtása érdekében.

Fontos megjegyezni, hogy e javaslat megfelel az európai parti őrségek feladatainak összehangolásáról szóló európai parlamenti kísérleti projektnek, amelyet az Európai Unió 2016. évi költségvetésének keretében fogadtak el. E kísérleti projekt lehetővé teszi a három említett ügynökség közös konkrét műveleti fellépéseinek tesztelését.

Az előadó álláspontja

A javaslatnak köszönhetően a három ügynökség segíteni fogja a nemzeti hatóságokat, és képes lesz a közös és hatékony fellépésre az ellenőrzési, biztonsági és felügyeleti műveletek végrehajtása terén, információval, eszközökkel, képzéssel ellátva a nemzeti hatóságokat, valamint biztosítva a többcélú műveletek szükséges koordinációját. Ez az együttműködés a jelenlegi migrációs helyzetben mindennél fontosabb. A migrációs áramlások fokozott anyagi és emberi szolidaritást követelnek meg az Európai Uniótól.

Az előadó kedvezően fogadja a javaslatot, amelynek lehetővé kell tennie, hogy a partvédelmi feladatok ellátásában való együttműködés tekintetében az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal feladatai összhangba kerüljenek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladataival.

Az előadó úgy véli, hogy ha a fellépés eszközei nemzetiek is, a partvédelmi feladatok ellátásának koordinálása csak európai lehet. A fenti indokok alapján az előadó arra tesz javaslatot, hogy a bizottsági javaslat az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. cikkében foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárással kerüljön elfogadásra.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Hivatkozások

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

21.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

14.1.2016

Vizsgálat a bizottságban

17.2.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.3.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

29.3.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat