Postupak : 2016/0801(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0070/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0070/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0098

IZVJEŠĆE     *
PDF 431kWORD 84k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

(Pojednostavljeni postupak – Članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (13980/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0010/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0070/2016),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)) ocijeni odredbe iz Sporazuma o suradnji; poziva Komisiju da obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese preporuku za odobrenje otvaranja ponovnih pregovora o sporazumu na međunarodnoj razini;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 23. stavkom 2. važeće Odluke Vijeća o Europolu (Odluka 2009/371/PUP) Vijeće odobrava sklapanje sporazuma o međunarodnoj suradnji s trećim državama ili međunarodnim organizacijama nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Ti sporazumi mogu obuhvaćati razmjenu operativnih, strateških, tehničkih ili povjerljivih informacija. Sporazum o operativnoj suradnji uključuje i razmjenu osobnih podataka.

Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Brazila. Taj sporazum o strateškoj suradnji isključuje razmjenu osobnih podataka te stoga pitanje zaštite podataka u ovom slučaju nije relevantno. Informacije koje se razmjenjuju mogu uključivati specijalističko znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprečavanja kriminala, aktivnosti osposobljavanja te pružanje savjeta i podrške u pojedinačnim kaznenim istragama.

Postoji jasna operativna potreba za suradnjom Europola s Brazilom. Prema navodima Europola, Brazil je sve važniji u borbi protiv organiziranog kriminala poput potpomognute nezakonite imigracije i trgovine ljudima, kaznenih djela povezanih s drogom i prijevara povezanih s kreditnim karticama, kao i drugih aktivnosti povezanih s kiberkriminalitetom. Nadalje, očekuje se da će Olimpijske igre 2016. dovesti do povećanja kriminalnih aktivnosti, što vrijedi i za sva ostala velika sportska događanja. Naposljetku, Brazil je također zemlja od posebnog interesa u području borbe protiv terorizma i povrata imovine.

Izvjestitelj podržava sklapanje ovog sporazuma o strateškoj suradnji s Brazilom jer bi se njime pomoglo u borbi protiv organiziranog kriminala i jačanju te borbe te bi se doprinijelo jačanju međunarodne suradnje u pogledu kaznenog progona.

Izvješće doslovno slijedi tekst usvojen na plenarnoj sjednici od 15. prosinca 2015. u pogledu Sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

Referentni dokumenti

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

18.1.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

1.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

2.2.2016

Datum usvajanja

16.3.2016

 

 

 

Datum podnošenja

30.3.2016

(1)

SL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

SL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

SL L 325, 11.12.2009, str. 12.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti