Eljárás : 2015/2191(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0160

JELENTÉS     
PDF 464kWORD 104k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2191(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8- 0089/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016– C8- 0089/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

1.  megállapítja, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökség (az ügynökség) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 10 880 000 euró volt, ami 2013-hoz képest 8,8%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2013-as számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben most mindkét ajánlás „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében szereplő három megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és ez két megjegyzés immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, míg egy megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

  az év végi magas, 5 500 000 eurós készpénzállomány, amely többek között az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(13) (REMIT-rendelet) végrehajtásával kapcsolatos költségvetési módosítás folyósításához kapcsolódik, 2014 során kiegyenlítődött és 2014 végére 3 300 000 euróra csökkent; elégedetten veszi tudomásul, hogy a Számvevőszéki jelentés a nyomon követési eljárás befejezéséről számol be;

  az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó felülvizsgált politikát az ügynökség igazgatótanácsa 2015. január 31-én fogadta el; tudomásul veszi továbbá, hogy az új politika vonatkozik az ügynökség személyzetére, mindhárom vezető testületének tagjaira és helyetteseire, valamint az ügynökségi munkacsoport elnökeire, alelnökeire és a munkacsoportok vezetőire, akik az ügynökségi munkacsoport munkáját irányítják;

  az ügynökség vezetőségének, az ügynökségi munkacsoport elnökeinek, alelnökeinek és a munkacsoportok vezetőinek önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai nagyrészt közzétételre kerültek az ügynökség honlapján; kéri az ügynökséget, hogy késlekedés nélkül vizsgálja felül és tegye közzé a többi önéletrajzot és érdekeltségi nyilatkozatot, a szabályzatában előírtaknak megfelelően;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95 %-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 2,53 %-os emelkedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 69,84 %-os volt, ami 2013-hoz képest 14,84 %-os növekedést jelent; úgy véli, hogy a kifizetési kötelezettségvállalások végrehajtási aránya az ügynökség 75%-os célkitűzése alatt marad, amelynek fő oka az ügynökség éves szerződéseinek az év vége felé esedékes újratárgyalása, valamint a REMIT projekt többéves jellege;

4.  sajnálja, hogy nem született megegyezés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az ügynökségnek fizetett díjról, mivel még nem zárult le a harmadik energiacsomag befoglalása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a II. címre (igazgatási kiadások) alá tartozó előirányzatok átvitelek összege 980 000 euró volt, ami 41%-a a II. cím (igazgatási kiadások) alatti előirányzatoknak; megjegyzi továbbá, hogy az átvitelek főleg a REMIT-rendelet végrehajtásáról szóló tanulmányokhoz, valamint az év végén megújított éves szerződésekhez kapcsolódtak;

6.  megjegyzi, hogy a III. cím alá tartozó lekötött előirányzatokból összesen 1 570 000 euró került átvitelre 2015-be, amely a lekötött előirányzatok 62%-a; megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek aránya 29%-kal csökkent 2013-hoz képest; hangsúlyozza, hogy ezek az átvitelek főként a REMIT végrehajtásához – ehhez a többéves, összetett tevékenységhez – kapcsolódtak, amelyhez a Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendeletét(14) 2014. december 17-én fogadták el;

7.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2014 végén az ügynökség két, összesen 1,56 millió euró összegű előfinanszírozási kifizetést folyósított olyan előirányzatok felhasználásával, amelyek egy 2013 végi költségvetés-módosításból származtak; megjegyzi, hogy ezek a kifizetések a REMIT-tel kapcsolatban a 2015–2017-es időszakban nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekhez kapcsolódtak; tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek fel kellett függesztenie a REMIT végrehajtási projektjének egy részét, mivel a REMIT-rendelet nem került elfogadásra a várt időpontban; tudomásul veszi, hogy e kifizetések lehetővé teszik az ügynökség számára, hogy a REMIT-tel kapcsolatos jövőbeni tevékenységeit és odaítélt szerződéseit az eredeti tervek szerint finanszírozza; hangsúlyozza azonban, hogy bár a REMIT-rendelet végrehajtása összetett természetű és több évig tart, a magas szintű átvitelek és a kifizetések előfinanszírozása ellentmondanak az évenkéntiség költségvetési elvének; megjegyzi, hogy az ügynökségnek továbbra is javítania kell éves költségvetése tervezésén és végrehajtásán;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség elfogadta a munkaerő-felvételi eljárásokra és a kiválasztással foglalkozó testület munkájára vonatkozó új politikáját, megjegyzi továbbá, hogy e politika konkrét rendelkezéseket tartalmaz az interjúk és írásos tesztek feltételeire, valamint szigorú előírásokat a jelentkezők anonimitásának biztosítására vonatkozóan. tudomásul veszi az ügynökség kijelentését, amely szerint a politika előrelépés az átláthatóság és a személyzet tagjaival való egyenlő bánásmód iránti elkötelezettség terén;

Belső kontrollrendszerek

9.  tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek a belsőkontroll-standardok végrehajtására vonatkozó felülvizsgálata nem mutatott ki 2014-ben felmerült, jelentős hiányosságokat; tudomásul veszi továbbá, hogy a felülvizsgálatot követően az ügynökség megállapította, hogy megfelel a belsőkontroll-standardok minimumkövetelményeinek; felhívja az ügynökséget, hogy folytassa a belső kontroll megerősítését, és biztosítsa a bevezetett kontrollok hatékony működését, továbbá azt, hogy hatékonyan hozzájárulnak az ügynökség céljainak megvalósításához.

Belső ellenőrzés

10.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az ügynökségnél a 2013–2015-ös időszakra szóló stratégiai ellenőrzési terve szerint a „keret-iránymutatások kidolgozása és az üzemi és kereskedelmi szabályzattal kapcsolatos vélemények” témájában; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés során az IAS fejlesztést igénylő területeket tárt fel, és egy „nagyon fontos” minősítésű, valamint öt „fontos” minősítésű ajánlást fogalmazott meg;

11.  megállapítja, hogy az IAS ajánlásainak nyomán az ügynökség cselekvési tervet dolgozott ki a feltárt hiányosságok pótlására; megjegyzi, hogy az IAS szerint a cselekvési terv megfelelő válaszlépés az azonosított kockázatokra;

12.  megjegyzi, hogy az IAS 2013-as ellenőrzésének 11 ajánlásából 10 lezárásra került, míg a 2013-as ellenőrzés egy „fontos” minősítésű ajánlása részben végrehajtásra került, és 2015-ben kerül lezárásra;

Teljesítmény

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta a fő teljesítménymutatók rendszerét, amely során megkülönböztetést tett a fő és egyéb teljesítménymutatók között, hogy a vezetőség világosabb képet kapjon arról, hogy teljesültek-e az átfogó célkitűzések; tudomásul veszi, hogy a rendszer 2015-ben kerül bevezetésre, az ügynökség munkaprogramjának új struktúrája keretében;

14.  üdvözli, hogy a költségvetési tranzakciók rögzítése és nyomon követése érdekében az ügynökség a TABAC nevű pénzügyi rendszert használja, amelyet a Bizottság is, amelynek a könyvelési oldalon beépített része az SAP program;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

15.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentései fontos szerepet játszhatnak az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség elveinek betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Egyéb megjegyzések

16.  rámutat, hogy az ügynökség és a tagállam között létrejött székhely-megállapodás szerint a fogadó tagállamban Európai Iskolát kell létrehozni; sajnálja, hogy a megállapodás hatályba lépése után több mint négy évvel mégsem hoztak létre Európai Iskolát; tudomásul veszi az ügynökséget tájékoztatását, hogy a fogadó tagállam kormánya jelenleg mérlegeli a szükséges jogi módosításokat és rendelkezéseket, hogy optimális megoldást találjon; felhívja az ügynökséget és a fogadó tagállamot, hogy orvosolják ezt a kérdést, és tájékoztassák a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előrehaladásáról;

17.  hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a feddhetetlenséget és javítani kell az etikai keretet a magatartási kódexek és etikai alapelvek jobb végrehajtása révén egy közös és hatékony feddhetetlenségi kultúra megerősítése érdekében;

°

°  °

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016. xxxx xx-i] állásfoglalására(15).

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 18. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 18. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 18. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 18. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(14)

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (HL L 363., 2014.12.18., 121. o.).

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat